Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

Ouderdom komt met gebreken

In het algemeen nemen gezondheidsproblemen toe met het klimmen van de jaren.

Voor de als minder dan goed ervaren gezondheid gaat deze relatie bij personen

met een laag inkomen alleen op tot het 65 e levensjaar. De als minder dan goed

ervaren gezondheid pakt hier voor 65-plussers aanmerkelijk gunstiger uit dan voor

personen in de leeftijd van 45 tot 65 jaar. Wel geldt voor alle leeftijdsgroepen tot

65 jaar dat degenen met een laag inkomen aanzienlijk vaker een minder positief

oordeel over hun gezondheid hebben dan degenen met een hoger inkomen.

De toename van psychische gezondheidsproblemen loopt eveneens niet helemaal

in de pas met het ouder worden. Maar ook dat is alleen op de lage inkomens van

toepassing. De hoogste percentages worden hier aangetroffen bij 25 tot 45 jarigen

(30 procent). Het aandeel daalt tot 26 procent bij 45 tot 65 jarigen en vervolgens

tot 14 procent bij 65 plussers. Bij personen met een inkomen boven de lageinkomensgrens

stijgt de psychische problematiek van jong naar oud gelijkmatig,

van 8 naar 12 procent.

Ook de toename van de lichamelijke beperkingen en chronische aandoeningen

lopen synchroon met de leeftijdstoename. Enige uitzondering hierop vormen de

beperkingen bij 65-plussers met een laag inkomen. Bij hen zijn de percentages

weliswaar hoog – 34 procent zegt beperkingen te hebben – maar niet hoger dan

in de jongere leeftijdsgroep van 45 tot 65 jaar.

Zwaar roken en ernstig overgewicht oververtegenwoordigd

bij lage inkomens

Steeds minder mensen roken. In 2001 zei nog 33 procent wel eens een sigaret

te roken, in 2013 was dat 23 procent. Nog maar 4 procent van de Nederlanders

staat te boek als zware roker, ofwel rookt 20 sigaretten of meer per dag.

Deze zware rokers zijn oververtegenwoordigd onder de lage inkomens. In het

algemeen is het percentage zware rokers in deze groep twee keer zo groot als

in de groep met hogere inkomens. Dat geldt zowel voor mannen als vrouwen als

voor alle onderscheiden leeftijdsgroepen tot 65 jaar. Bij 65-plussers verschilde

het percentage zware rokers niet tussen de lage en hogere inkomens. Dat komt

doordat er in die leeftijdsgroep bij de groep met een laag inkomen nauwelijks

rokende vrouwen worden aangetroffen.

De sociale context van armoede 79

More magazines by this user
Similar magazines