Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

4.3.3 Ongezonde leefstijlen, 2010/2013

Zwaar roken 1) Ernstig overgewicht 2)

boven

lage-inkomensgrens

laag inkomen

boven

lage-inkomensgrens

laag inkomen

%

Totaal 4,3 8,8 9,9 14,6

Man 5,2 9,4 9,1 11,6

Vrouw 3,3 8,2 10,7 17,0

Tot 25 jaar 2,0 3,9 2,8 7,7

25 tot 45 jaar 5,1 9,8 9,6 13,7

45 tot 65 jaar 5,8 12,7 13,2 22,8

65 jaar en ouder 2,2 1,2 14,4 13,3

Bron: CBS, Gezondheidsenquête 2010/2013.

1)

Betreft de bevolking van 12 jaar en ouder.

2)

Betreft de bevolking van 4 jaar en ouder.

Body Mass Index (BMI)

De Body Mass Index (BMI) wordt berekend als het quotiënt van het gewicht in

kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m 2 ]. Voor jongeren

onder de twintig gelden andere grenswaarden. Een BMI van 25 tot 30 staat voor

matig overgewicht en een BMI van 30 of meer voor ernstig overgewicht.

Voor ernstig overgewicht, dus een Body Mass Index (BMI) van 30 of hoger, zijn de

cijfers vergelijkbaar met die van zwaar roken. De groep met een laag inkomen

bevat relatief meer mensen met ernstig overgewicht dan de groep met een hoger

inkomen. Dat geldt wederom voor zowel mannen als vrouwen, als ook voor de

onderscheiden leeftijdsgroepen tot 65 jaar. Bij 65-plussers zijn de percentages

vrijwel gelijk. Het grootste verschil in ernstig overgewicht is zichtbaar in de jongste

leeftijdsgroep tot 25 jaar: bij de groep met een laag inkomen is dit probleem drie

keer zo groot als bij de groep met een hoger inkomen.

Er is geen verschil naar inkomen in het percentage zware drinkers. Ook zijn er geen

verschillen tussen mannen en vrouwen en de leeftijdsgroepen vanaf 25 jaar. Wel

worden in de jongste groep (tot 25 jaar) bij degenen met een inkomen boven de

lage-inkomensgrens fors meer zware drinkers aangetroffen dan bij de groep met

een laag inkomen (13 tegen ruim 5 procent).

80 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines