Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

4.3.4 Levensverwachting, 2013

Verwachte levensjaren

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80+

Leeftijd

Man, laag inkomen

Man, boven lage-inkomensgrens

Bron: CBS, Bevolkingsstatistiek.

Vrouw, laag inkomen

Vrouw, boven lage-inkomensgrens

Ook bijna 12 minder gezonde levensjaren

Mensen met een laag inkomen leven niet alleen korter, ze brengen ook

minder jaren door in goede gezondheid en in goede psychische gezondheid.

Bovendien zijn ze gemiddeld voor een kortere periode gevrijwaard van

lichamelijke beperkingen. Zo was in 2013 bij mannen met een laag inkomen

de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid bij geboorte gemiddeld

bijna 54 jaar, terwijl mannen met een hoger inkomen op bijna 66 gezonde jaren

uitkwamen. Voor vrouwen was dit verschil met ruim 11 jaar iets kleiner. Ook de

levensverwachting bij geboorte zonder lichamelijke beperkingen en in goede

geestelijke gezondheid was bij de mensen met een laag inkomen lager dan bij de

mensen met hoger inkomen.

De sociale context van armoede 83

More magazines by this user
Similar magazines