Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

4.3.6 Gezonde levensverwachting bij 65 jaar, 2010/2013

Man

In als goed ervaren gezondheid

Zonder lichamelijke beperkingen

Zonder chronische aandoeningen

In goede geestelijke gezondheid

Vrouw

In als goed ervaren gezondheid

Zonder lichamelijke beperkingen

Zonder chronische aandoeningen

In goede geestelijke gezondheid

Boven lage-inkomensgrens

Bron: CBS, Gezondheidsenquête.

0

Laag inkomen

5 10 15 20 25

Verwachte levensjaren

Verschillen in levensverwachting kleiner dan voorheen

Het verschil in levensverwachting bij geboorte tussen personen met een laag

inkomen en personen met een hoger inkomen is kleiner dan zes jaar geleden.

Ging het in 2007 bij mannen nog om 5 jaar, in 2013 was dit afgenomen naar 4 jaar.

Bij vrouwen ging het om een afname van 5 naar 3 jaar. De verschillen in gezonde

levensverwachting zijn daarentegen nauwelijks veranderd ten opzichte van 2007.

Zorgkosten sterk aan inkomen en leeftijd gerelateerd

Gemiddeld kwamen de kosten voor zorg die onder de basisverzekering valt in 2012

uit op 2080 euro per persoon. Naarmate het inkomen stijgt, nemen de zorgkosten

af. Zo hadden mensen in de twee laagste inkomenskwintielen gemiddeld

2 530 euro per persoon aan zorgkosten, tegenover 1690 euro in het hoogste

inkomenskwintiel.

De kosten voor zorg stijgen met de leeftijd, maar ook binnen de onderzochte

leeftijdsgroepen zijn ze steeds het hoogst bij de lagere inkomensgroepen. Inkomen

hangt samen met het opleidingsniveau. In 2012 hadden laagopgeleiden met

2 200 euro gemiddeld de hoogste zorgkosten en hoogopgeleiden met 1830 euro

de laagste.

De sociale context van armoede 85

More magazines by this user
Similar magazines