Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

4.3.7 Zorgkosten naar leeftijd en inkomenskwintiel, 2012

Euro per persoon

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Tot 25 25 tot 45 45 tot 65 65+

Leeftijd

1e kwintiel (laag)

3e kwintiel

2e kwintiel

4e kwintiel

Bron: CBS, Statistiek zorgkosten basisverzekering.

5e kwintiel (hoog)

Arbeidsongeschikten springen eruit

Niet verrassend is dat de zorgkosten vooral hoog zijn voor personen die deel

uitmaken van een huishouden met een arbeidsongeschiktheidsuitkering als

voornaamste inkomensbron: gemiddeld 4260 euro in 2012. Ook bij mensen

die (vooral) rondkomen van hun pensioen, overwegend 65-plussers, waren de

zorgkosten met 4090 euro betrekkelijk hoog. Bij andere inkomstenbronnen zijn de

gemiddelde kosten voor zorg beduidend lager. Zo bedroegen ze bij personen met

een bijstandsuitkering of een werkloosheidsuitkering in 2012 respectievelijk 2940

en 2045 euro. Werkenden met inkomen uit arbeid of eigen onderneming hadden

met gemiddeld 1480 euro de laagste zorgkosten.

Hoogste GGZ-kosten bij arbeidsongeschikten en

bijstandontvangers

De kosten van zorg kunnen onderscheiden worden naar vormen van verleende

zorg (zie kader Zorgkosten hieronder). Onder personen tot 65 jaar liggen de kosten

86 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines