Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

van arbeidsongeschikten voor vrijwel alle zorgvormen boven het gemiddelde.

In 2012 bedroegen bijvoorbeeld de gemiddelde kosten voor ziekenhuiszorg en

geneesmiddelen voor hen achtereenvolgens 2040 en 660 euro, terwijl dit bij

werknemers 800 en 160 euro was. Arbeidsongeschikten hebben vooral meer

kosten voor tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gemiddeld 870 euro

per persoon. Hetzelfde geldt voor bijstandsontvangers. Bij hen waren de GGZkosten

met 860 euro maar iets lager. Ter vergelijking: bij werknemers ging het

om 160 euro per persoon. Hogere GGZ-kosten duiden veelal op meer psychische

problemen.

Langdurig lage inkomens hebben hoogste zorgkosten

Onderverdeeld naar inkomenspositie hebben personen met een langdurig

laag inkomen voor de meeste zorgvormen de hoogste zorgkosten. De totale

zorgkosten voor deze groep bedroegen in 2012 gemiddeld 2500 euro per persoon.

Voor de lage inkomens was dat 2290 euro en voor de inkomens boven de lageinkomensgrens

2070 euro. Voor mensen met een laag of langdurig laag inkomen

liggen vooral de GGZ-kosten aanmerkelijk hoger dan voor mensen met meer

inkomen. In deze inkomensgroepen zitten naar verhouding veel mensen met een

arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering.

4.3.8 Zorgkosten voor mondzorg, geneesmiddelen en GGZ, 2012

Euro per persoon

600

500

400

300

200

100

0

Mondzorg Geneesmiddelen GGZ

Boven lage-inkomensgrens Laag inkomen Langdurig laag inkomen

Bron: CBS, Statistiek zorgkosten basisverzekering.

De sociale context van armoede 87

More magazines by this user
Similar magazines