Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

medicijn verstrekt, 62 procent van mannen en 74 procent van vrouwen.

Geneesmiddelengebruik loopt op met de leeftijd. Verdeeld naar de vijf inkomenskwintielen

blijkt dat het aandeel met 72 procent het hoogst is in het tweede

kwintiel. Deels komt dit doordat deze inkomensgroep relatief veel ouderen bevat.

Naarmate het inkomen toeneemt, zakt het aandeel met een geneesmiddel iets in

tot 66 procent in de hoogste inkomensgroep.

In 2013 kreeg 63 procent van de personen die deel uitmaken van een huishouden

met hoofdzakelijk inkomen uit arbeid of een eigen onderneming een

geneesmiddel. Dat is minder dan bij mensen met een werkloosheidsuitkering

(69 procent), bijstandsuitkering (72 procent) of arbeidsongeschiktheidsuitkering

(82 procent). Bij gepensioneerden, die voor het overgrote deel ouder dan 65 zijn,

lag het aandeel op 89 procent.

Vooral vaker antidepressiva en antipsychotica bij

arbeidsongeschikten

Onder personen die voornamelijk rondkomen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering

is vooral het aandeel met antidepressiva en antipsychotica betrekkelijk

hoog: respectievelijk 19 en 9 procent in 2013. Voor de gehele bevolking

kwamen deze percentages uit op 6 voor antidepressiva en 2 voor antipsychotica.

Dit kan – net als de eerder genoemde hogere zorgkosten voor de geestelijke

gezondheidszorg – duiden op meer psychische problemen in de groep arbeidsongeschikten.

Ook bijstandsontvangers krijgen vaker dan gemiddeld antidepressiva

en antipsychotica (11 en 7 procent in 2013). Bij werklozen komt dit in mindere

mate voor. Arbeidsongeschikten ontvangen bovendien vaker dan gemiddeld

astma/COPD-middelen.

Cc

11% van de mensen met een

langdurig laag inkomen kreeg in 2013

astma- of COPD-middelen

De sociale context van armoede 89

More magazines by this user
Similar magazines