Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

4.3.9 Aandeel mannen en vrouwen met enkele typen

geneesmiddelen, 2013

Man

antipsychotica

diabetesmiddelen

antidepressiva

astma/COPD-middelen

Vrouw

antipsychotica

diabetesmiddelen

antidepressiva

astma/COPD-middelen

0

2 4 6 8 10 12 14

%

Boven lage-inkomensgrens Laag inkomen Langdurig laag inkomen

Bron: CBS, Statistiek verstrekte geneesmiddelen.

Wanneer wordt gekeken naar de inkomenspositie, dan blijkt dat vooral antidepressiva

en antipsychotica meer verstrekt worden aan langdurig lage inkomens

(10 respectievelijk 5 procent) en lage inkomens (8 respectievelijk 4 procent) dan

aan hogere inkomens (6 respectievelijk 1 procent). In alle inkomensgroepen

krijgen vrouwen vaker antidepressiva dan mannen. Antipsychotica worden echter

bij de groep met een (langdurig) laag inkomen meer aan mannen verstrekt.

Ook astma/COPD-middelen en diabetesmiddelen komen naar verhouding het

meest voor bij mensen met een langdurig laag inkomen. Respectievelijk 11 en

6 procent van hen ontving in 2013 deze middelen. Cholesterolverlagers (niet

weergegeven in de grafiek) worden juist iets vaker aan personen met een

hoger inkomen verstrekt. Als echter rekening wordt gehouden met verschillen in

leeftijden binnen de inkomensgroepen, dan komen ook deze middelen het vaakst

voor bij de langdurig lage inkomens.

Over de hele linie krijgen mannen en vrouwen uit de groep met een langdurig

laag inkomen relatief meer geneesmiddelen voorgeschreven dan personen uit de

andere inkomensgroepen. Dit is bij zowel mannen als vrouwen vooral het geval in

de leeftijd van 25 tot 65 jaar.

90 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines