voor duurzaamheid

larsmoratis

Leaflet_collegereeks_Storytelling_voor_Duurzaamheid_-_najaar_2016

duurzaamheid? Mooi verhaal…

Iedereen lijkt het over storytelling te hebben. Verhalen zijn een middel bij uitstek om op inspirerende wijze

toekomstvisies te communiceren en The Big Why, de historie en de aspiraties van een organisatie op een

overtuigende manier voor het voetlicht te brengen. Logisch: iedereen houdt immers van verhalen. ze spreken

ons hoofd, ons hart en onze buik aan. Verhalen geven betekenis aan ons bestaan.

Verhalen zijn daarmee essentieel om betekenis te geven aan duurzaamheid. Storytelling kan

duurzaamheidscommunicatie geloofwaardiger maken, betrokkenheid vergroten en tot actie aanzetten. Niet

voor niets kiezen steeds meer bedrijven en duurzame koplopers voor storytelling om hun

duurzaamheidsprincipes en -prestaties op aansprekende en overtuigende wijze te communiceren.

Tegelijkertijd lijkt de populariteit van storytelling aan de geloofwaardigheid van verhalen te knagen. Hoe ‘echt’

zijn verhalen nog als storytelling een communicatie-gimmick is geworden? Corporate stories kunnen makkelijk

vervallen in oppervlakkige, gelikte verfilmingen en vertellingen van een boodschap die slechts bedoeld lijkt om

op korte termijn de verkoop te stimuleren. Het vertellen van een goed verhaal is bovendien allesbehalve

eenvoudig. Veel communicatieverantwoordelijken staan ondertussen terughoudend tegenover storytelling en

een deel van hen is zelfs ronduit sceptisch.

Tegen deze achtergrond gaat deze collegereeks in op de essentie van storytelling, de structuur en ingrediënten

van verhalen, de functie en rol van verbeelding via metaforen en gerichte toekomstvorming via storytelling.

Ook gaat deze collegereeks op zoek naar de lessen die geleerd kunnen worden van ’s werelds beste

verhalenvertellers op het gebied van duurzaamheid en wordt de praktijk van storytelling uitgebreid belicht.

van concept tot praktijk

ImpactAcademy nodigt je uit om dit najaar deel te nemen aan de derde en geheel nieuwe editie van de

succesvolle collegereeks ‘Storytelling voor Duurzaamheid’.

De collegereeks bestaat uit inspirerende bijdragen van storytelling-experts, ervaringsdeskundigen,

wetenschappers en kunstenaars. Ieder van hen biedt vanuit zijn of haar eigen specialisme en ervaringen

inzichten in het ‘hoe en waarom’ van storytelling voor duurzaamheid en destilleert belangrijke lessen voor

iedereen die meer wil weten over het succesvol ontwikkelen en vertellen van verhalen – en de implicaties

daarvan in de praktijk.

Op die manier voed je jezelf met een rijkdom aan perspectieven, kennis, ideeën en de mogelijke toepassingen

daarvan voor jouw organisatie. Daarmee biedt deze collegereeks een leerervaring die een heuse impuls is voor

jouw duurzame denken en doen.

I m p a c t A c a d e m y

More magazines by this user
Similar magazines