14.09.2016 Views

Barneveld Magazine 3e jaargang nummer 3

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SEPTEMBER 2016 • 3E JAARGANG • NUMMER 3<br />

BARNEVELD MAGAZINE<br />

ANOUK SMULDERS<br />

‘In <strong>Barneveld</strong> ben ik nog<br />

steeds die van Voorveld’<br />

GEMEENTE BARNEVELD<br />

Een duurzame toekomst<br />

voor de gemeente<br />

<strong>Barneveld</strong><br />

RODE LOPER<br />

<strong>Barneveld</strong> één grote<br />

catwalk<br />

‘Ja, ik was een jaar of 8 toen ik al rondliep in deze zaak die 27 jaar<br />

geleden werd geopend.’<br />

Theo de Vries


VOORWOORD<br />

COLOFON<br />

<strong>Barneveld</strong> Bruist<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> is<br />

een uitgave van:<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> is een samenwerking tussen<br />

Stefan de Vogel & Twenty Four Webvertising BV<br />

Tel. 058 - 30 30 112<br />

magazine@24webvertising.nl<br />

Eindredactie:<br />

Twenty Four Webvertising BV<br />

Verkoop:<br />

Twenty Four Webvertising BV<br />

Vormgeving en opmaak:<br />

Twenty Four Webvertising BV<br />

Bladmanagement:<br />

Twenty Four Webvertising BV<br />

Fotografie:<br />

Johan van Omme<br />

Oplage:<br />

23.500 exemplaren huis aan huis in<br />

de gemeente <strong>Barneveld</strong><br />

Druk:<br />

Grafistar<br />

Verspreiding:<br />

Joh. Van de Kamp B.V<br />

De zomervakantie is voorbij. De scholen zijn alweer begonnen. En – heel voorzichtig<br />

– is in de natuur te merken dat de herfst aanstaande is. Ik heb genoten van<br />

de zomermaanden in <strong>Barneveld</strong>. De activiteiten en evenementen die werden<br />

georganiseerd, de duizenden vakantiegasten en toeristen die in de gemeente<br />

<strong>Barneveld</strong> hun vakantie of dagje uit doorbrachten… Een gemeente waar we met<br />

elkaar erg trots op zijn en die ook graag aan anderen willen laten zien. Vanuit een<br />

ballon tijdens de Internationale Ballonfiësta, tijdens het Nationaal Kampioenschap<br />

Dweilorkesten in Voorthuizen, wandelend door de straten van <strong>Barneveld</strong> tijdens de<br />

Oud Veluwse Markten of fietsend en wandelen door de Gelderse Vallei of over de<br />

Veluwe. Wat zijn we bevoorrecht om op deze mooie plek te wonen en te werken!<br />

Geen stilstand<br />

Nu de zomer voorbij is, wil dat niet zeggen dat al het bruisende tot stilstand is<br />

gekomen. Dat is écht niet het geval. Integendeel, zou ik willen zeggen. Er gebeurt veel<br />

in onze gemeente. We realiseren ook de komende periode nieuwe woningen voor<br />

mensen die hier graag willen (blijven) wonen, we leggen bedrijventerreinen aan om<br />

onze ondernemers te kunnen laten ondernemen en we zijn er voor mensen die net<br />

dat extra duwtje in de rug nodig hebben omdat ze het tijdelijk (of iets langer) niet<br />

voor elkaar krijgen. Omzien naar elkaar. Een samenleving pur sang; met mensen die<br />

hier geboren en getogen zijn én met nieuwkomers die zijn gevlucht voor de situatie<br />

in hun land en hier in <strong>Barneveld</strong> een nieuw thuis hebben gevonden en hier een nieuw<br />

bestaan willen opbouwen.<br />

Ik ben ervan overtuigd dat het bruisen van <strong>Barneveld</strong> ook de komende jaren doorgaat:<br />

op Harselaar-Zuid waar nieuwe bedrijven verrijzen of in Veller en De Burgt waar<br />

mensen gaan wonen. Maar ook in <strong>Barneveld</strong>-Noord waar we een nieuwe woonwijk<br />

voor zo’n 1250 woningen gaan realiseren. We doen dat overigens op zó’n manier<br />

dat de woonwijk op een verantwoorde manier aansluit op de bestaande wijken De<br />

Vaarst en Vliegersveld. En Holzenbosch in Voorthuizen niet te vergeten: een nieuwe<br />

wijk met 325 woningen met een dorpse uitstraling; een waardevolle aanvulling<br />

voor Voorthuizen waar het volgens mij prima wonen is (maar ik ben als inwoner van<br />

Voorthuizen natuurlijk wel een beetje bevooroordeeld…).<br />

COPYRIGHT 2016<br />

Niets uit de uitgave mag worden verveeldvoudigd en/of<br />

openbaar gemaakt doormiddel van fotokopie, microfilm,<br />

internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande<br />

toestemming van de uitgever. Twenty Four Webvertising<br />

kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk<br />

gehouden worden voor eventuele fouten, omissies of<br />

onvolkomenheden in de gegevens. Een deel van de<br />

informatie wordt door derden aangeleverd en Twenty<br />

Four Webvertising is daarom niet aansprakelijk voor de<br />

juistheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie.<br />

Lezers van deze magazine kunnen op geen enkele wijze<br />

rechten ontlenen aan de door Twenty Four Webvertising<br />

aangeboden informatie of de gevolgen van eventuele via<br />

de informatie ontstane transacties.<br />

Spoorboekje<br />

Het bruisende van <strong>Barneveld</strong> blijkt ook wel uit de Strategische Visie <strong>Barneveld</strong> 2030 –<br />

het plan dat we samen met inwoners, organisaties en ondernemers hebben gemaakt<br />

als het gaat om de vraag hoe de gemeente <strong>Barneveld</strong> zich de komende jaren moet<br />

ontwikkelen. Een mooi proces met een mooi document dat door de gemeenteraad<br />

wordt vastgesteld. Het is het spoorboekje-op-hoofdlijnen voor de verdere<br />

ontwikkeling van onze gemeente. Op hoofdlijnen, want<br />

we kunnen nu eenmaal niet in de toekomst kijken wat<br />

er zich allemaal gaat voordoen. Misschien maar goed<br />

ook. Wat dat betreft is het fijn om met de herinneringen<br />

– bijvoorbeeld van een heerlijke zomer – onze toekomst<br />

tegemoet te treden. En dat gaan we doen. Doet u mee?<br />

Ik wens u een bruisend najaar toe!<br />

Dr. J.W.A. van Dijk, Burgemeester<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 3


INHOUD<br />

COLUMNS<br />

6-7<br />

Anouk Smulders: ‘In<br />

<strong>Barneveld</strong> ben ik nog steeds<br />

die van Voorveld’<br />

11<br />

Koehoorn Begrafeniszorg<br />

Jubileum Interkerkelijk<br />

Streekmannenkoor de<br />

Schaffelaar<br />

17-19<br />

15<br />

Apotheek <strong>Barneveld</strong><br />

27<br />

Interview met Pieter de Kruif:<br />

‘Samen bereik je meer dan<br />

alleen’<br />

33<br />

Lisette Mulder<br />

Make-over van Els Beens<br />

door La Posta, Basic Life &<br />

Kaasschieter Brillen<br />

38-41<br />

45<br />

Post Adovcaten<br />

61-97<br />

Een dikgevuld woonthema met<br />

alles op het gebied van wonen<br />

in de gemeente <strong>Barneveld</strong><br />

81<br />

Braun Notaris


‘In <strong>Barneveld</strong> ben ik nog steeds<br />

die van Voorveld’<br />

Een glansrijke carrière als internationaal topmodel, al jaren<br />

beauty- en lifestyledeskundige bij RTL Boulevard, presentatrice<br />

en jurylid van Holland’s Next Top Model, ambassadrice van Ruby<br />

and Rose én van Stichting Hulphond Nederland: Anouk Smulders<br />

(41) heeft een indrukwekkend cv opgebouwd. ‘Maar in <strong>Barneveld</strong><br />

ben ik nog steeds gewoon ‘die van Voorveld’, lacht Anouk.<br />

Anouk is geboren in Enschede, maar het vaker in Lunteren dan in <strong>Barneveld</strong>. Maar<br />

gezin Voorveld verhuisde naar <strong>Barneveld</strong> een aantal jeugdvriendinnen wonen er<br />

toen Anouk 3,5 jaar oud was. ‘Tot mijn nog wel en ik kom er nog wel hoor, ik<br />

achttiende heb ik vervolgens in <strong>Barneveld</strong> vind het heel grappig om door <strong>Barneveld</strong><br />

gewoond, ik heb er dus mijn hele jeugd te rijden of lopen. Als ik er ben speelt zich<br />

doorgebracht’, aldus de presentatrice. namelijk meteen een soort film af in mijn<br />

De laatste 2,5 jaar woonde ze in de<br />

hoofd; al mijn jeugdherinneringen komen<br />

Willem Barentszstraat, de jaren daarvoor dan terug. Ik heb zelfs weleens met onze<br />

in de Wildenborg. ‘Daar liggen dan ook de hond precies hetzelfde rondje gelopen<br />

meeste herinneringen’, vertelt Anouk. ‘En dat ik vroeger met onze hond liep, in de<br />

beide straten liggen in ‘Zuid’, dus dat was buurt van mijn ouderlijk huis.’<br />

echt mijn wijk.’<br />

Voor een interview in een magazine<br />

De ouders van Anouk wonen inmiddels in keerde Anouk een tijdje geleden ook<br />

Lunteren. ‘Tegenwoordig kom ik daarom even heel bewust terug naar <strong>Barneveld</strong>.<br />

Ze mocht toen even binnenkijken in haar<br />

oude school: de Antoniusschool. ‘Dat was<br />

heel apart: hetzelfde linoleum lag er nog,<br />

ik herkende een glas-in-lood-raampje dat<br />

ik vroeger heel mooi vond en het oude<br />

klimrek stond zelfs nog op het plein. Echt<br />

bizar.’<br />

Ongeveer hetzelfde overkwam haar toen<br />

ze mocht binnenkijken in haar ouderlijk<br />

huis, aan de Wildenborg. ‘Op weg naar<br />

mijn oude slaapkamer liep ik de trap<br />

op die ik zo vaak ben opgelopen en de<br />

gang door waar ik zo vaak doorheen ben<br />

gelopen vroeger. Op dat moment speelde<br />

zich ook een film af in mijn hoofd: ik<br />

was even helemaal terug in mijn<br />

jeugd.’<br />

Anouk heeft hele goede herinneringen<br />

aan haar jeugd in <strong>Barneveld</strong>. ‘Ik heb een<br />

onbezorgde, gezellige en sportieve jeugd<br />

gehad. Ik heb heel veel tijd doorgebracht<br />

op de tennisbaan en bij de hockeyclub.<br />

Daar denk ik met warme gevoelens aan<br />

terug.’<br />

pagina 6<br />

Barnaveld <strong>Magazine</strong>


‘Als ik met de auto door <strong>Barneveld</strong> rijd<br />

komt alles terug: mijn eerste autorijles,<br />

mijn eerste vriendje, op zaterdag vis<br />

halen met mijn vader…’ Anouk vertelt ook<br />

over ‘haantje pik’: kaneelbroodjes in de<br />

vorm van een kip die rond Pasen te koop<br />

zijn bij de bakker. ‘Niemand weet waar ik<br />

het over heb als ik zeg dat ik een ‘haantje<br />

pik’ móet hebben, dat is echt iets uit<br />

<strong>Barneveld</strong>.’<br />

Ook Salon Voorveld, de kapsalons van<br />

haar moeder, zorgen ervoor dat Anouk<br />

in <strong>Barneveld</strong> en omstreken bekendstaat<br />

als als ‘de dochter van Voorveld’. ‘Mijn<br />

moeder begon in eerste instantie met<br />

een salon aan huis, maar had later salons<br />

in <strong>Barneveld</strong>, Voorthuizen en Putten. De<br />

naam Voorveld is daardoor een bekende<br />

naam geworden. Ik vind het wel leuk om<br />

niet als model of presentatrice herkend<br />

te worden, maar als ‘dochter van’.<br />

De middelbare school volgde Anouk<br />

grotendeels in Ede, alleen de eerste twee<br />

jaar ging ze naar het Johannes Fontanus<br />

College in <strong>Barneveld</strong>. Op haar achttiende<br />

verhuisde ze naar Haarlem om te gaan<br />

studeren. Daar werd ze ontdekt als model.<br />

Anouk reisde vervolgens tien jaar lang<br />

over de hele wereld voor haar werk en<br />

woonde in Londen, Parijs, Miami en New<br />

York.<br />

In 2004 keerde ze terug naar Nederland<br />

en trouwde ze met fotograaf Edwin<br />

Smulders, inmiddels hebben ze samen<br />

twee kinderen: Max (10) en Bo (7). ‘We<br />

wonen nu in een heel klein dorp vlakbij<br />

Amsterdam. Toen mijn ouders hoorden<br />

dat we naar een dorp gingen verhuizen,<br />

hebben ze gehuild van het lachen’,<br />

vertelt Anouk. ‘In mijn jeugd vond ik het<br />

natuurlijk té stom dat we in <strong>Barneveld</strong><br />

woonden: zo’n dorp waar nooit iets te<br />

doen was. En nu woon ik weer in een<br />

dorp. Maar ik was in vijftien jaar tijd<br />

negen keer verhuisd en was heel erg<br />

toe aan een eigen, rustige plek. Dit dorp<br />

voelt als een warme deken. De kinderen<br />

kunnen hier alleen buiten spelen en<br />

zitten op de dorpsschool, het is gewoon<br />

heel veilig en dat voelt goed.’<br />

Anouk heeft een succesvolle carrière. Ze<br />

doet nog steeds modellenklussen, heeft<br />

een nieuw beautycontract waardoor ze dit<br />

najaar overal uitgebreid te zien zal zijn<br />

en bovendien komen de liveshows van<br />

Holland’s Next Top Model er weer aan.<br />

‘Daarnaast ben ik ambassadeur van Ruby<br />

and Rose, een stichting die fondsen werft<br />

voor onderzoek naar gynaecologische<br />

kanker. Ik ben ook ambassadeur van<br />

Stichting Hulphond Nederland en op<br />

eigen initiatief ben ik momenteel samen<br />

met andere dierenliefhebbers bezig een<br />

sterilisatieproject voor honden op te<br />

zetten op Curaçao.’ Toch is Anouk niet<br />

alleen máár aan het werk. ‘Ik merk dat<br />

mensen dat vaak denken. Maar ik heb<br />

het vaak een paar weken heel druk en<br />

dan is het weer wat rustiger. Ik houd<br />

van mijn werk, maar ik houd er ook heel<br />

erg van om met thee en koekjes klaar<br />

te zitten als de kinderen thuiskomen<br />

uit school. Ik rijd ze heen en weer naar<br />

sportclubs, vriendjes en vriendinnetjes<br />

blijven eten… Elke dag is anders en ik<br />

vind de combinatie van werken en thuis<br />

kunnen zijn heel fijn. Ons gezin heeft een<br />

uitgebreide logistieke planning, maar het<br />

komt altijd goed.’<br />

Het gezin houdt ook erg van reizen, dat<br />

krijgen zoon Max en dochter Bo met de<br />

paplepel ingegoten. ‘Ik moet vaak op reis<br />

voor mijn werk en Edwin ook. We hebben<br />

schoolgaande kinderen, dus we kunnen<br />

niet zomaar de koffer pakken en gáán,<br />

maar in vakanties gaan we graag mét de<br />

kinderen op reis. Ik vind het belangrijk<br />

dat ze de wereld ontdekken.’ Anouk<br />

verwacht wel dat de kinderen later, net<br />

zoals zijzelf, veel van de wereld zullen<br />

zien. ‘Maar je weet maar nooit, voor<br />

hetzelfde geld blijven ze lekker in het<br />

dorp wonen.’<br />

Hoewel Anouk en haar gezin duidelijk<br />

genieten van het wonen in een dorp,<br />

vertelt Anouk dat er nooit sprake is<br />

geweest van terugkeren naar <strong>Barneveld</strong>.<br />

‘Mijn man komt uit Brabant, ik uit<br />

Gelderland. Maar we wilden beiden<br />

een plek voor onszelf, dat was meteen<br />

duidelijk tijdens onze zoektocht naar<br />

een nieuw huis. En we zijn heel erg<br />

op Amsterdam gericht, vanwege ons<br />

werk, dus wilden daar dichtbij blijven<br />

wonen. <strong>Barneveld</strong> vormt een heel groot<br />

hoofdstuk in mijn leven, maar wel een<br />

hoofdstuk dat klaar is. Ik kijk er gewoon<br />

met heel veel plezier op terug.’<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 7


Terschuurse Boys: ‘Hoe voetbal<br />

ooit bedoeld is’<br />

‘We zijn een vereniging waar sportiviteit en sociaal bezig zijn hand in hand<br />

gaan’, zegt Peter Druyff. Hij is voorzitter van het maatschappelijk betrokken<br />

Terschuurse Boys. De complete jeugdafdeling van deze voetbalclub speelt dit<br />

jaar met de naam van Spieren voor Spieren op de shirts.<br />

Sociaal gebeuren<br />

Betrokkenheid op elkaar staat bij<br />

Terschuurse Boys hoog in het vaandel. Dat<br />

dit verder gaat dan de directe omgeving<br />

blijkt wel uit de actie voor Spieren voor<br />

Spieren. Dit goede doel komt op voor<br />

kinderen met een spierziekte. ‘Naast het<br />

maken van reclame op de shirts gaan we<br />

ook geld doneren. Die financiën worden<br />

beschikbaar gesteld door de bedrijven. Zij<br />

zijn daar, net als de leden, erg enthousiast<br />

over’, legt Druyff uit.<br />

‘Hoe voetbal ooit bedoeld is’, luidt de<br />

slogan van de vereniging die ongeveer 240<br />

spelende leden telt. ‘Voetbal is in de eerste<br />

plaats een spelvorm, een hobby. Bij andere<br />

clubs zien we dat spelers betaald worden<br />

en de belangen wel heel groot worden. Wij<br />

kiezen er bewust voor om voetbal in de<br />

eerste plaats als een sociaal gebeuren te<br />

zien.’ De komende jaren is de club daarbij<br />

verzekerd van uitstekende voorzieningen.<br />

Het afgelopen seizoen kwamen de<br />

spiksplinternieuwe kleedkamers en kantine<br />

gereed. ‘Dat was hard nodig ook. We hebben<br />

vorig jaar uit degradeerden. Eenvoudig zal<br />

dat zeker niet worden, gezien de pittige<br />

competitie-indeling. ‘Vier ploegen zijn vorig<br />

jaar gedegradeerd uit de tweede klasse.<br />

Daarnaast zitten er verschillende teams bij<br />

die zich versterkt hebben. Daaruit spreekt<br />

ook duidelijk ambitie’, aldus Tulen. Hij is dan<br />

ook voorzichtig met het formuleren van een<br />

doelstelling. ‘We willen zo lang mogelijk<br />

mee blijven doen om promotie, direct of<br />

indirect. Ik heb er veel vertrouwen in, het is<br />

een goede groep.’<br />

‘Wij kiezen er bewust voor om voetbal in de eerste<br />

plaats als een sociaal gebeuren te zien’<br />

er met z’n allen keihard voor gewerkt. Nu De nieuwe trainer zet daarnaast in op<br />

gaan we daar de vruchten van plukken.’ attractief voetbal en spelplezier. ‘Een<br />

positieve spelopvatting met veel inzet. Leuk<br />

Sportieve ambities<br />

voor de toeschouwers om naar te kijken.<br />

Ronald Tulen is sinds dit jaar trainer van Lukt ons dat, dan komen de resultaten<br />

de hoofdmacht bij Terschuurse Boys.<br />

vanzelf.’ De selectie van Terschuurse<br />

Vorig jaar zat hij nog op de bank bij het Boys is nagenoeg onveranderd gebleven.<br />

tweede elftal. Hij staat voor de uitdaging ‘Bovendien ken ik veel jongere jongens nog<br />

om de club weer terug te loodsen naar vanuit mijn tijd bij het tweede, dat is een<br />

de tweede klasse waar de roodzwarten voordeel’, schat Tulen in.<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 9


Zo zijn afbeeldingen en teksten<br />

in de rouwbrief en rituelen<br />

in een dienst meer en meer<br />

afgestemd op de overledene. Als<br />

begrafenisondernemer stimuleer ik<br />

dat. De ruimte voor eigen beleving<br />

geeft een meerwaarde.<br />

COLUMN<br />

Het is goed om bij leven al na te<br />

denken over de mogelijkheden<br />

en wensen voor de dienst en de<br />

begrafenis en het kan goed zijn om<br />

een wilsbeschikking in te vullen.<br />

Deze dient dan als leidraad na een<br />

overlijden.<br />

‘Meer aandacht voor<br />

de persoon’<br />

Sinds juli 2000 ben ik, samen met mijn vrouw Jolinda, actief in de<br />

begrafenisverzorging. Eerst vanuit Kootwijkerbroek, tegenwoordig<br />

in een groot gebied rond <strong>Barneveld</strong>. Ons geloof is de basis om dit<br />

werk te mogen doen. Onze christelijke identiteit is ook te zien in<br />

het feit dat we alleen begrafenissen verzorgen.<br />

Als begrafenisondernemer doen we<br />

er alles aan om mee te denken met<br />

de nabestaanden. Niet iedereen<br />

heeft bijvoorbeeld de gelegenheid<br />

om de overledene thuis op te baren.<br />

Met twee af te sluiten opbaarkamers<br />

en een huiselijk ingerichte<br />

familiekamer bieden we aan de<br />

Hugo de Grootlaan de mogelijkheid<br />

om in alle rust afscheid te nemen<br />

van een dierbare. Nabestaanden<br />

krijgen een sleutel van de deur en<br />

kunnen zo op elk gewenst moment<br />

binnenlopen.<br />

Het is goed om op deze plaats<br />

nog iets anders te benadrukken.<br />

Ons werk kunnen we alleen maar<br />

doen dankzij een belangrijke<br />

groep van mensen om ons heen.<br />

Als begrafenisondernemer ben<br />

je vaak blikvanger, maar zonder<br />

deze waardevolle groep mensen,<br />

de dragers, verzorgers en het<br />

bedienend personeel, kunnen we<br />

het niet.<br />

We willen mensen in verdriet helpen Wat betreft invulling van een<br />

en begeleiden bij het afscheid van<br />

rouwperiode hebben we veranderingen<br />

hun geliefde. Daar komt veel meer bij gezien die ik positief waardeer. Er is<br />

kijken dan de begrafenis en het waardig sprake van toenemende aandacht voor<br />

verzorgen van een overledene.<br />

de persoon die overlijdt.<br />

‘Het is goed om op deze plaats nog iets anders te<br />

benadrukken. Ons werk kunnen we alleen maar doen<br />

dankzij een belangrijke groep van mensen om ons heen’<br />

Koehoorn<br />

Begrafenisverzorging<br />

René Koehoorn,<br />

begrafenisondernemer<br />

Hugo de Grootlaan 2, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 49 28 28<br />

info@koehoorn-begrafenis.nl<br />

www.koehoorn-begrafenis.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 11


De darm beinvloedt de<br />

hersenen<br />

Steeds meer mensen ervaren depressieve gevoelens en verwarring,<br />

en krijgen anti-depressiva voorgeschreven. Maar is dit wel terecht<br />

en wat is nu eigenlijk de functie van de (gezonde) darm op onze<br />

geestestoestand?<br />

Een gezonde darm produceert serotonine,<br />

dit is een stofje dat er in je hersenen voor<br />

zorgt dat je je blijer voelt. Maar liefst 70%<br />

van de serotonine wordt in de darmen<br />

geproduceerd, mits deze gezond is. In een<br />

gestreste darm wordt nagenoeg geen<br />

serotonine geproduceerd en er ontstaat in de<br />

hersenen dus een tekort. Veel mensen slikken<br />

medicijnen om hun depressieve gevoelens te<br />

maskeren, terwijl de oorzaak ergens anders<br />

ligt.<br />

Door de darmstress/hersenstress, gaan<br />

mensen zich anders gedragen, dit kan zich<br />

uiten in druk gedrag, afzonderen, prikkelbaar<br />

zijn en het onvermogen zich sociaal op te<br />

stellen in gezelschap en het simpelweg<br />

ongelukkig voelen.<br />

De darm tot rust brengen geeft vaak al<br />

snel resultaat, en werkt nagenoeg direct<br />

op de hersenen, dit kan in enkele dagen al<br />

bewerkstelligd worden, door o.a. aanpassingen<br />

in de voeding en het gebruik van kruiden,<br />

waaronder de Aloë Vera mijns inziens een van<br />

de belangrijksten is.<br />

Een echte aanrader is het kookboek<br />

‘Proef je Roots’ met veel recepten voor<br />

een gezonde darm, en veel duidelijke<br />

achtergrondinformatie. Ik bied het boek<br />

tijdelijk aan voor €20,00. (indien afgehaald).<br />

Graag even een email: info@romidah.nl. Heeft<br />

u klachten en wilt u de situatie eens bekijken<br />

vanuit een ander oogpunt? Dan help ik u<br />

graag!<br />

Romidah’s Earth Medicine<br />

Doornenburg 63, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel: 06 – 501 278 49<br />

info@romidah.nl<br />

www.romidah.nl<br />

Geheel verzorgde<br />

mantelzorgwoningen op maat<br />

U wilt zolang mogelijk zelfstandig wonen en de zorg overlaten<br />

aan uw directe omgeving? Dat kan met het ‘Blijf ook wonen’-<br />

totaalconcept van TOP Totaal. Dit betekent een volledig op maat<br />

gemaakte mantelzorgwoning: van advies tot plaatsing en nazorg.<br />

‘Blijf ook wonen’ biedt een perfecte<br />

oplossing aan ouderen die graag hun<br />

zelfstandigheid behouden onder de<br />

vleugels van familie of vrienden. Ze zouden<br />

anders mogelijk in een zorgcentrum<br />

terechtkomen. De mantelzorgwoning kan<br />

bijvoorbeeld op het erf van één van de<br />

kinderen worden geplaatst. De huizen<br />

worden bij TOP Totaal volledig op maat<br />

gemaakt en ingericht, waarna ze in enkele<br />

dagen tijd op de locatie worden geplaatst.<br />

Wellicht twijfelt u tussen de verbouw van<br />

een bestaande schuur, garage of stal, of de<br />

plaatsing van een mantelzorgwoning. Houd<br />

bij de financiële kant van deze afweging<br />

rekening met het feit dat een bestaand<br />

gebouw na gebruik meestal weer in de<br />

oude staat moet worden teruggebracht.<br />

Dat betekent meestal kapitaalvernietiging.<br />

Dit terwijl bij het ‘Blijf ook wonen’-concept<br />

de woning haar waarde behoudt en<br />

doorverkocht wordt.<br />

Een zorgwoning is een zeer luxe<br />

huisvesting. Geen units of een lelijk<br />

schuurtje met een natte en een droge<br />

ruimte, maar een comfortabel, flexibel<br />

woning met de voorzieningen die u<br />

gewend bent. Bewoners kunnen zelfs een<br />

deel van hun huidige interieur meenemen,<br />

zodat ze zich direct heerlijk thuis voelen.<br />

Heeft u een vraag over onze zorgwoningen?<br />

Neem gerust vrijblijvend contact met ons<br />

op.<br />

TOP Totaal<br />

Grote Muntweg 5, Kootwijkerbroek<br />

Tel: 0342 – 443016<br />

info@blijfookwonen.nl<br />

www.blijfookwonen.nl<br />

pagina 12<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


Op 11 oktober is er een<br />

voorlichtingsbijeenkomst.<br />

Hij geeft uitleg aan belangstellenden<br />

over zijn vakgebied en aanwezigen<br />

krijgen een (tegoedbon voor een) gratis<br />

consult. Kijk voor informatie op de<br />

website.<br />

Het najaar is een<br />

uitstekende periode<br />

voor een correctie of<br />

behandeling<br />

Privékliniek Gelderse Vallei Vivre in Ziekenhuis Gelderse Vallei<br />

is al tien jaar een vertrouwd adres waar u met persoonlijke<br />

medische wensen terecht kunt voor reisadvies en vaccinatie,<br />

sterilisatie-advies, medische check-ups, spataderbehandelingen,<br />

pijnbestrijding en esthetische chirurgie.<br />

Hiervoor zijn deskundige specialisten<br />

aan Vivre verbonden. In dit artikel stellen<br />

we twee specialisten aan u voor: KNOarts/aangezichtschirurg<br />

dokter Boek en<br />

dermatoloog dokter Visser – van Andel.<br />

Dokter Boek<br />

Dokter Boek is KNO-arts/<br />

aangezichtschirurg bij Vivre. Daarnaast is<br />

hij KNO-arts in Ziekenhuis Gelderse Vallei<br />

en werkt als aangezichtschirurg in het<br />

team van Aangezichtscentrum Gelderse<br />

Vallei. Hij verricht daar o.a. reconstructieve<br />

chirurgie in het gezicht. Voor esthetische<br />

behandelingen die niet vergoed worden<br />

heeft hij spreekuur bij privékliniek Vivre.<br />

Langgekoesterde wensen<br />

Bij Vivre worden langgekoesterde wensen<br />

vervuld. Dat kan bijvoorbeeld een ooglid-<br />

of flapoorcorrectie zijn. Deze esthetische<br />

behandelingen dragen bij aan een positief<br />

zelfbeeld, waardoor men zich gelukkiger<br />

voelt.<br />

Dokter Boek bespreekt vooraf uitgebreid<br />

uw wensen en wat mogelijk is. Er worden<br />

foto’s voor en na de behandeling gemaakt.<br />

Zo bereiken wij dat cliënten tevreden zijn<br />

met het resultaat van hun behandeling.<br />

‘Bij Vivre worden langgekoesterde wensen<br />

vervuld. Dat kan bijvoorbeeld een ooglid- of<br />

flapoorcorrectie zijn.’<br />

Dokter Visser – van Andel<br />

Zij is dermatoloog en is naast Vivre<br />

verbonden aan Ziekenhuis Gelderse Vallei<br />

en de Padbergkliniek. In het algemeen<br />

spreekt men van spataderen, als er aan de<br />

benen duidelijk zichtbare (blauwe) aderen<br />

aanwezig zijn, die een kronkelig verloop<br />

hebben. Soms zijn de aderen verdikt.<br />

Spataderen (varices) komen veel voor. In<br />

Nederland heeft ongeveer één op de vier<br />

mensen er last van.<br />

Soms geven spataderen alleen<br />

cosmetische bezwaren, bij aantasting van<br />

grotere bloedvaten is er ook meer kans<br />

op medische problemen in de toekomst<br />

(b.v. open been). Uitgebreide spataderen<br />

kunnen daarnaast een zwaar en pijnlijk<br />

gevoel geven. Vergoeding van spataderen<br />

vanuit de basisverzekering is afhankelijk<br />

van de ernst van de aandoening.<br />

Heeft u last van spataderen, dan kunt<br />

u door uw huisarts doorverwezen<br />

worden naar de vaatpoli van Ziekenhuis<br />

Gelderse Vallei. Daar wordt bepaald of de<br />

behandeling binnen de basisverzekering<br />

valt. Zo niet, dan kunt u terecht bij<br />

Gelderse Vallei Vivre. Dokter Visser – van<br />

Andel voert de sclerocompressietherapie<br />

uit. Dit is het inspuiten van spataderen<br />

met een speciale vloeistof die een reactie<br />

in de ader geeft waardoor hij verhardt en<br />

daarna verdwijnt.<br />

De voordelen van Vivre:<br />

- veiligheid en kwaliteit (ZKN-keurmerk).<br />

- deskundige artsen, tevens werkzaam in<br />

het ziekenhuis<br />

- toegankelijk voor iedereen<br />

- hoge klanttevredenheid<br />

- geen wachtlijsten.<br />

- gratis parkeren (uitrijkaart)<br />

Voor informatie bel Gelderse Vallei Vivre,<br />

tel. 0318 – 43 48 90 of kijk op onze<br />

website www.geldersevalleivivre.nl.<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 13


Taart & Zoet: ‘Met liefde<br />

bereid’<br />

‘De cliënten doen het met heel veel plezier. Het is voor hen een<br />

betekenisvolle taak. Ze weten dat het voor een klant is en draaien<br />

op deze manier mee in de maatschappij’, zegt zorgcoördinator<br />

Marieke van den Top.<br />

Ze is actief bij Taart & Zoet waar dagelijks<br />

‘de lekkerste taarten van <strong>Barneveld</strong>’<br />

worden gebakken. Sinds 2014 timmert<br />

de bakgroep van Stichting De Rozelaar<br />

aan de weg onder de naam Taart & Zoet.<br />

Met professionele apparatuur en in een<br />

kwalitatief hoogwaardige ruimte bereiden<br />

bakkers taart, cake en koekjes voor<br />

particulieren en bedrijven.<br />

Onder de afnemers zijn De Rozerie, in het<br />

centrum van <strong>Barneveld</strong>, en drie andere<br />

horecagelegenheden in <strong>Barneveld</strong> en<br />

Voorthuizen.<br />

Telefonisch, per email of via de website<br />

kunnen particulieren hun bestelling<br />

doorgeven. Het assortiment bestaat onder<br />

meer uit speculaaskoekjes, arretjeskoeken<br />

en apple crumble bites. De bakkers, die<br />

een verstandelijke beperking hebben, zijn<br />

razend enthousiast. ‘Volgens hen zijn het de<br />

lekkerste taarten van <strong>Barneveld</strong>. Er zit in elk<br />

geval veel liefde in’, zegt Marieke.<br />

Met de cliënten is overleg over hun<br />

leerdoelen. Dat kan praktisch zijn,<br />

bijvoorbeeld leren snijden, maar betreft<br />

soms ook samenwerking. ‘Op die punten<br />

willen we ook echt in ontwikkeling zijn.’<br />

Bij de bereiding snijdt de één, de ander<br />

weegt af en een derde voegt ingrediënten<br />

bij elkaar. Marieke: ‘We bereiden het met<br />

z’n allen. Mooi om te doen. Alles wat we<br />

bakken is het resultaat van een mooi<br />

staaltje teamwork!’<br />

Taart & Zoet<br />

Rozenstraat 9, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel: 0342 – 413 334<br />

www.taartenzoet.nl<br />

taartenzoet@rozelaar.nl<br />

Niet de lasten, wel de<br />

faciliteiten<br />

‘Mensen komen hier om te wonen. Daar gaat het hier om. Ze<br />

hoeven niet allemaal een zorgvraag te hebben. Wij als medewerkers<br />

zijn bij hen te gast’, vertelt Els van Daal. Ze is manager zorg &<br />

welzijn bij Zorggroep Ena.<br />

ENA is actief in Scherpenzeel (Het<br />

Huis in de Wei), <strong>Barneveld</strong> (Ruimzicht)<br />

en Voorthuizen (Nieuw Avondrust). Bij<br />

veel mensen bestaat het beeld dat ze<br />

fysiek of mentaal sterk achteruit moeten<br />

gaan voordat ze naar een zorginstelling<br />

mogen verhuizen. Dat klopt niet, aldus<br />

Els van Daal in het Voorthuizense Nieuw<br />

Avondrust.<br />

‘Wonen staat hier voorop. Mensen denken<br />

vaak nog aan het verpleeghuis en het<br />

verzorgingshuis van vroeger. Maar in onze<br />

huizen leven mensen die een prettige,<br />

ruime plek willen om te wonen en oud te<br />

worden.’<br />

‘Samen midden in het leven’, luidt de<br />

slogan van Zorggroep Ena. ‘We willen<br />

de lasten wegnemen bij mensen, zoals<br />

minder mobiel zijn, er alleen voor staan en<br />

minder goed voor zichzelf kunnen zorgen.<br />

Bewoners houden verder zoveel mogelijk<br />

zelf de regie in handen. Wij faciliteren hen,<br />

bijvoorbeeld in het aanbod van activiteiten,<br />

maaltijden, wasserette, een bibliotheek,<br />

een beweegcentrum en mogelijkheden tot<br />

ontmoetingen. Bewoners kiezen daaruit<br />

wat ze willen gebruiken.’<br />

Ze toont een ruim driekamerappartement<br />

dat voorbereid wordt voor een nieuwe<br />

bewoner. ‘Als de gezondheid minder wordt,<br />

dan weten onze bewoners dat ze niet<br />

hoeven verhuizen. Alle zorg die eventueel<br />

nodig zou zijn, is hier aanwezig. Vaak is dat<br />

een geruststellende gedachte.’<br />

Zorggroep Ena<br />

Tel: 0342 – 479 500<br />

info@zorggroepena.nl<br />

www.zorggroepena.nl<br />

pagina 14<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


stiekem altijd een beetje spannend…<br />

Alleen het behouden van de<br />

kwaliteit is niet genoeg. Een<br />

belangrijk onderdeel bij het HKZcertificaat<br />

is ‘de cirkel van Deming’.<br />

Dat betekent het steeds verder<br />

verbeteren van de kwaliteit die we<br />

aan u leveren. Zeer belangrijk, want<br />

uiteindelijk bent u degene waar we<br />

het allemaal voor doen.<br />

COLUMN<br />

HKZ-certificaat en<br />

nog snellere service<br />

Voor onze apotheek breekt dit najaar een spannende periode aan.<br />

Wij willen u namelijk graag de beste kwaliteit zorg leveren én dat<br />

ook aantoonbaar maken. Om die reden zijn wij HKZ-gecertificeerd.<br />

Dit kwaliteitscertificaat wordt verlengd.<br />

Concreet betekent dit dat een externe<br />

auditor een hele dag onze apotheek<br />

binnenstebuiten komt keren. Figuurlijk<br />

gelukkig. Anders zou dat zeer kwalijke<br />

gevolgen hebben voor de kwaliteit. Als<br />

het goed gaat mogen wij ons certificaat<br />

met trots blijven dragen. We twijfelen<br />

er niet aan dat dit gaat lukken. We zijn<br />

immers al jaren gecertificeerd en weten<br />

wat daar voor nodig is. Toch blijft het<br />

Omdat wij weten dat wachttijden in<br />

de apotheek als vervelend kunnen<br />

worden ervaren proberen we<br />

ons daar op te focussen. Door de<br />

Herhaal Service en onze mail- en<br />

sms-service, die wij al aanbieden,<br />

waren de wachttijden in Apotheek<br />

<strong>Barneveld</strong> meestal al erg kort.<br />

Alleen op piekmomenten kon het<br />

soms druk zijn. Daar hebben we<br />

nu nog eens goed naar gekeken.<br />

Misschien is het u al opgevallen.<br />

Onze nieuwe service is namelijk<br />

duidelijk zichtbaar door het nieuwe<br />

<strong>nummer</strong>tjessysteem. Daarbij krijgen<br />

afhaalrecepten voorrang bij onze<br />

afhaalbalie. Dit verlaagt onze<br />

gemiddelde wachttijd met ongeveer<br />

30%!<br />

Hoe werkt het voor u in de<br />

praktijk? Geef bij ons uw mobiele<br />

telefoon<strong>nummer</strong> of uw emailadres<br />

door. De volgende keer dat wij<br />

geneesmiddelen voor u klaar<br />

hebben liggen ontvangt u<br />

automatisch een berichtje met<br />

een afhaalcode. Daarmee krijgt u<br />

voorrang bij de afhaalbalie.<br />

Heeft u hier nog vragen over, of<br />

wellicht over iets anders, dan<br />

beantwoorden we deze natuurlijk<br />

graag voor u.<br />

Jouk Snoek,<br />

apotheker Apotheek <strong>Barneveld</strong><br />

‘We zijn immers al jaren gecertificeerd en weten<br />

wat daar voor nodig is. Toch blijft het stiekem<br />

altijd een beetje spannend’<br />

Apotheek <strong>Barneveld</strong><br />

Langstraat 102, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 412 182<br />

www.apotheekbarneveld.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 15


Interkerkelijk Streekmannenkoor de<br />

Schaffelaar: meer dan zingen alleen<br />

Interkerkelijk Streekmannenkoor (ISMK) de Schaffelaar viert deze herfst het 35-jarig<br />

jubileum. 22 oktober vindt een feestelijk lustrumconcert plaats in de <strong>Barneveld</strong>se Bethelkerk.<br />

Een terugblik op het verleden, uitlopend op een uitnodiging om lid te worden van dit<br />

geanimeerde zanggezelschap.<br />

In de regio <strong>Barneveld</strong> is ISMK de<br />

Schaffelaar (Schaffelaarkoor) een<br />

vertrouwde naam. Het 67 man<br />

tellende koor verleent onder meer<br />

medewerking aan kerkdiensten,<br />

uitvoeringen in verzorgingshuizen en bij<br />

dodenherdenkingen. Regelmatig zijn er<br />

concerten, vaak met een ander koor of<br />

solist. Daarbij is er muzikale begeleiding<br />

van onder andere leerlingen van de<br />

muziekschool en leden van De Harmonie.<br />

Het genre bestaat uit zowel geestelijke,<br />

klassieke als populaire liederen. De<br />

gedeelde passie voor zingen heeft al<br />

vele (levenslange) vriendschappen doen<br />

ontstaan. De Schaffelaar is dan ook meer<br />

dan alleen een zanggezelschap. Zo dragen<br />

het gezamenlijk aardbeien plukken,<br />

de wijnavonden en de verkoop van<br />

oliebollen en worsten bij aan het gevoel<br />

van saamhorigheid én de broodnodige<br />

inkomsten van het koor. Dat het gezelschap<br />

in 35 jaar tijd zo zeer zijn sporen<br />

heeft verdiend, hadden de oprichters<br />

vermoedelijk niet durven dromen.<br />

Oprichting<br />

In 1981 vormde een aanzienlijke groep<br />

leden van de Immanuelkerk verschillende<br />

keren een gelegenheidskoor in<br />

kerkdiensten. Een aantal van hen vroeg<br />

zich hardop af waarom <strong>Barneveld</strong> geen<br />

mannenkoor kende. Onder aanvoering<br />

van Dries van Norel voegden ze in<br />

hetzelfde jaar nog de daad bij het<br />

woord. Fokko Bennen, ook dirigent van<br />

de gelegenheidskoren, tekende voor de<br />

muzikale leiding. Repetitielokaal werd<br />

een bovenzaal in de Antoniusschool. Het<br />

Schaffelaarkoor bleek in een behoefte<br />

te voorzien. Bij de eerste oefenavond in<br />

september 1981 verschenen direct 35<br />

mannen. Tijdens het eerste jaar verzorgde<br />

het gezelschap twee optredens. In maart<br />

1982 werd het vijftigste lid verwelkomd.<br />

In de jaren daarna stokte de groei en bleef<br />

het aantal stabiel op 60 tot 70 leden.<br />

Momenteel ligt dit aantal op 67. Vele<br />

optredens werden er in loop van de tijd<br />

gegeven. Solisten als Marco Bakker, Louis<br />

van Dijk, Judith Sportel en Ernst-Daniel<br />

Smid verleenden onder meer medewerking.<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 17


Koorreizen<br />

Kenmerkend voor het Schaffelaarkoor<br />

zijn de koorreizen Vermoedelijk is er geen<br />

zanggezelschap in <strong>Barneveld</strong> en omstreken<br />

dat zoveel buitenlandse trips maakte. De<br />

eerste koorreis naar Hongarije in 1988<br />

staat bij veel leden nog in hun geheugen<br />

gegrift. Destijds was het IJzeren Gordijn nog<br />

niet gevallen. Optredens in het ‘gesloten<br />

land’ sloot het <strong>Barneveld</strong>se koor af met het<br />

vierstemmige Hongaarse volkslied. ‘Velen<br />

kregen het te kwaad toen ze een koor uit het<br />

vrije Westen hun nationale hymne hoorden<br />

zingen en lieten hun tranen lopen’, herinnert<br />

één van de deelnemers zich. Praag, Gent en<br />

Thüringen Wald zijn andere voorbeelden van<br />

bestemmingen in de afgelopen decennia. In<br />

2000 stond Oostenrijk op het programma.<br />

Voormalig dirigent Bennen: ‘Bij de Dom in<br />

Linz hebben we destijds de Festcantate<br />

gezongen’, verwijst hij naar het meesterwerk<br />

van Anton Bruckner (1824-1896).‘Het is<br />

een stuk waar veel koorleden met enige<br />

weerstand aan begonnen. Maar naarmate<br />

men er langer mee bezig was, groeide meer<br />

en meer waardering.’ Recentelijk toog De<br />

Schaffelaar naar Berlijn (2013) en Antwerpen<br />

en Brugge (2015). Net als tijdens andere<br />

reizen waren (spontane) uitvoeringen vaste<br />

prik in Berlijn. Met het Paul-Robeson-Chor<br />

werd op zaterdag een concert gegeven in de<br />

Christuskirche. Dit beviel van twee kanten<br />

zo goed dat het gezelschap in oktober<br />

2016 naar <strong>Barneveld</strong> zal komen voor het<br />

jubileumconcert.<br />

enthousiasme wist hij het mannenkoor tot<br />

grote hoogten te laten stijgen. Na Bennen<br />

nam Dick van Heuvel uit Doetinchem in<br />

2007 het stokje over. Twee jaar later werd<br />

hij tijdens de repetitie onverwacht getroffen<br />

door een hartaanval. Hij overleed op de<br />

veel te jonge leeftijd van 52 jaar. Het geldt<br />

als een dieptepunt in de geschiedenis<br />

van De Schaffelaar. Ineke Bos-Strootman<br />

en Jan Hulshof namen daarna korte tijd<br />

het koor aan de hand. Vanaf begin 2010<br />

is Natalie Goossens de dirigent. Met haar<br />

grote muzikale kennis en passie weet ze<br />

bij de mannen de juiste snaar te raken. De<br />

eerdergenoemde Ineke Bos-Strootman<br />

geldt als vervangster wanneer Goossens<br />

niet kan. Opvallend genoeg is ook de derde<br />

musicus van het mannenkoor een vrouw. De<br />

deskundige Martine van Veen begeleidt het<br />

zanggezelschap op vleugel en piano.<br />

Lustrumconcert<br />

Ter gelegenheid van het lustrum vindt op 22<br />

oktober 2016 een jubileumconcert plaats in<br />

de Bethelkerk, Groen van Prinstererlaan 2 in<br />

<strong>Barneveld</strong>. Medewerking aan deze uitvoering<br />

is er van het Berlijnse Paul-Robeson-Chor<br />

die verschillende gospels en spirituals ten<br />

gehore zullen brengen. ‘Het wordt een concert<br />

van de bovenste plank met veel afwisseling<br />

in zang en muziek’, aldus de organisatoren.<br />

De begeleiding is divers: piano, orgel,<br />

strijkkwintet, slagwerk en twintig blazers van<br />

De Harmonie uit <strong>Barneveld</strong>.<br />

Lid worden<br />

Het Schaffelaarkoor kijkt in dit kroonjaar<br />

nadrukkelijk niet alleen terug, maar richt<br />

graag de blik op de toekomst. Mannen<br />

die overwegen lid te worden zijn hartelijk<br />

welkom.<br />

Om de sfeer te proeven is het mogelijk vier<br />

keer mee te zingen. Repetitie-avonden zijn<br />

op donderdag van 19.45 uur tot 22.00 uur in<br />

De Rozelaar, Rozenstraat 9 in <strong>Barneveld</strong>. Voor<br />

meer informatie of aanmeldingen, stuur een<br />

email naar info@schaffelaarkoor.nl.<br />

Dirigenten<br />

Het Schaffelaarkoor is de eerste 25 jaar<br />

onlosmakelijk verbonden geweest met<br />

dirigent Fokko Bennen. De muzikale<br />

duizendpoot heeft een groot aantal<br />

arrangementen op zijn naam staan. Mede<br />

dankzij zijn muzikale kwaliteiten en<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 19


Pure, natuurlijke smaken bij<br />

De Oranjerie<br />

‘Bij huwelijken, bedrijfsuitjes en feesten is hier ontzettend veel mogelijk’, aldus een enthousiaste<br />

Erik Hendriksen. Hij is eigenaar én chef-kok van het schitterende gelegen restaurant De Oranjerie.<br />

Het restaurant dat zich richt op de gast die culinair wil genieten op een toplocatie, is niet alleen in<br />

<strong>Barneveld</strong> bekend maar ook in de weide omgeving.<br />

‘We willen mensen een mooie beleving<br />

geven met een gastvrije ontvangst<br />

en topkwaliteit eten en drinken’, zegt<br />

Hendriksen in de glazen koepel van<br />

zijn restaurant. Het bevindt zich op het<br />

prachtige landgoed De Schaffelaar. Dat hij<br />

slaagt in zijn opzet blijkt wel uit de vele<br />

prijzen en nominaties die De Oranjerie de<br />

afgelopen jaren in de wacht sleepte. Vorig<br />

jaar won het de PreufAward en De Keltum<br />

Restaurantprijs. Ook ging het restaurant<br />

er met de bokaal vandoor bij Het<br />

Preuvenement <strong>Barneveld</strong> voor het beste<br />

gerecht. Positieve aandacht was er ook<br />

van de inspecteurs van de prestigieuze<br />

Michelinsterren. Sinds dit jaar wordt<br />

De Oranjerie door hen aanbevolen. In<br />

vergelijking met de begintijd valt op dat<br />

steeds meer groepen De Oranjerie weten<br />

te vinden. Ze huren de intieme locatie<br />

exclusief af.<br />

A.s Bruidsparen kiezen voor het restaurant<br />

om hun huwelijk te laten voltrekken, te<br />

dineren en het feest te houden. Net als<br />

bij bedrijfsuitjes, verenigingsavonden en<br />

feesten, zoals verjaardagen en jubilea,<br />

is er daarbij veel mogelijk. De locatie is<br />

bijvoorbeeld uit te breiden met een tent,<br />

zowel in de zomer als in de winter. Rond<br />

de Kerstdagen pakt het restaurant uit<br />

met enkele smakelijke arrangementen<br />

voor bedrijven en af te halen viergangen<br />

‘kerstthuisdiners’ voor particulieren. Maar<br />

het allerliefst ontvangen we de gasten<br />

extra feestelijk en laten ze genieten van<br />

een verrassingsmenu in kerstsfeer aldus<br />

Erik Hendriksen.<br />

maar we zitten op de goede weg.’ Eén van<br />

de ingrediënten van het succes is de hoge<br />

kwaliteit van de producten. ‘Voor minder<br />

doen we het simpelweg niet. Daarbij<br />

volgen we de seizoenen met het menu.’ In<br />

het najaar prijkt er bijvoorbeeld wild op<br />

de kaart. ‘Met lokale jagers heb ik goede<br />

contacten. Ze bieden me complete reeën,<br />

fazanten en hazen aan’, geeft Hendriksen<br />

aan.<br />

een glutenallergie of een andere<br />

intolerantie kunnen bij ons terecht, het is<br />

wel verstandig om dit van te voren aan te<br />

geven bij het reserveren.<br />

De openingstijden van De Oranjerie zijn<br />

van dinsdag tot en met vrijdag, vanaf<br />

11.30 uur. De keuken is open van 12.00<br />

tot 14.30 uur en na 18.00 uur. Op zaterdag<br />

opent het restaurant om 13.00 uur de<br />

deuren. U bent van harte welkom!<br />

De bescheiden Hendriksen zegt ‘trots’ te<br />

zijn op hoe het gaat. ‘We zijn natuurlijk<br />

midden in de crisis begonnen’, verwijst hij<br />

naar de start in 2010. ‘Dat was spannend,<br />

‘We kiezen verder voor pure, natuurlijke<br />

smaken, zonder toevoeging van<br />

E-<strong>nummer</strong>s, en maken daar verrassende<br />

creaties van.’ Ook gasten met bijvoorbeeld<br />

Restaurant De Oranjerie<br />

Stationsweg 4a, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel: 0342-419601<br />

www.restaurantdeoranjerie.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 21


‘Mooie samenwerking met De<br />

Oranjerie’<br />

Het gaat goed met Catering met Passie. Dat kan worden<br />

geconcludeerd na contact met eigenaar Rick Rijssemus. Hij staat<br />

stil bij de ontwikkelingen. ‘We hebben een bijzondere band met De<br />

Oranjerie in de vorm van een samenwerking.<br />

Wij werken sinds 3,5 jaar samen. Een mooie<br />

en fijne samenwerking, die garant staat<br />

voor kwaliteit en creativiteit. De Oranjerie<br />

produceert het grootste gedeelte van ons<br />

food-aanbod. Smaakvol en mooi!’<br />

De smaak en creativiteit van het eten zijn<br />

wezenlijke onderdelen waarmee<br />

Catering met Passie zich onderscheidt.<br />

‘Daarnaast ook de uitstraling en<br />

creativiteit van de uitvoering, gastvrijheid<br />

en ontzorging. Wij kunnen onze<br />

opdrachtgevers helpen bij de totale<br />

organisatie van het evenement.’<br />

Onze doelgroep? ‘Particulieren en bedrijven<br />

die iets anders willen dan het gemiddelde<br />

cateringaanbod. Lekker, hip en creatief! Dit<br />

kan bij particulieren gaan om een huwelijk<br />

of een speciaal feestje en op zakelijk<br />

vlak om een relatie-evenement, opening,<br />

jubileum en natuurlijk ook om een leuk<br />

personeelsfeest.<br />

‘Het eerste half jaar van 2016 is erg goed<br />

geweest met een ruime verdubbeling van<br />

het aantal opdrachten. ‘De eerste twee jaar<br />

moesten we natuurlijk echt iets opbouwen,<br />

maar we merken nu dat we een aantal<br />

vaste opdrachtgevers hebben en dat we<br />

ook steeds vaker worden aangeraden door<br />

mensen die ons ervaren hebben.’<br />

Wat zijn de wensen voor de toekomst?<br />

Lekker doorgroeien, nieuwe dingen<br />

bedenken en veel mooie opdrachten<br />

verzorgen!<br />

Catering met Passie<br />

Grasland 1, 3773 CB <strong>Barneveld</strong><br />

Tel: 06 – 158 295 80<br />

info@cateringmetpassie.nl<br />

www. cateringmetpassie.nl<br />

Academie Sanja: visagieopleiding<br />

op maat<br />

Altijd al de wens gehad om volwaardig visagist te worden? Academie<br />

Sanja uit <strong>Barneveld</strong> biedt op maat gemaakte privélessen, met lessen die<br />

leerlingen zelf kunnen inplannen. De opleiding is uniek in dit deel van het<br />

land.<br />

Bij Academie Sanja mag de klant leerling<br />

worden. Zo is er de mogelijkheid tot<br />

het volgen van make-up workshops,<br />

altijd tegen aantrekkelijke tarieven. Zij<br />

die twijfelen over het volgen van de<br />

officiële opleiding kunnen een proefles<br />

volgen. ‘Veel mensen zijn bang dat ze iets<br />

verkeerd doen bij make-up. Maar vaak is<br />

dat helemaal niet nodig. Samen met de<br />

leerlingen van de opleiding ga ik op zoek<br />

naar iemands authentieke stijl’, legt Sanja<br />

uit.<br />

De lestijden zijn flexibel in te vullen,<br />

afhankelijk van iemands wensen.<br />

‘Leerlingen kunnen zelf hun lessen<br />

inplannen’, legt Sanja uit. Het volgen<br />

van een korte stage is vrijblijvend in de<br />

opleiding. ‘Dit kan bijvoorbeeld op een<br />

beurs zijn. Ik merk dat het leerlingen helpt<br />

om zich de vaardigheden eigen te maken.<br />

Bovendien bouwen ze daarmee een<br />

portfolio op.’ De één-op-één begeleiding<br />

zorgt, in een sfeer van hartelijkheid en<br />

gelijkwaardigheid, voor snelle resultaten.<br />

Het volgen van lessen in groepen, van<br />

maximaal vier personen, is daarnaast ook<br />

mogelijk. Aan het einde van de opleiding<br />

neemt een kwaliteitscentrum een<br />

praktijkexamen af. Na het behalen van het<br />

diploma kunnen deelnemers zelf aan de<br />

slag als visagist.<br />

Geïnteresseerd in de opleiding of een<br />

workshop? Neem gerust contact op!<br />

Studio Sanja<br />

Phoenixlaan 16, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel: 06 – 483 891 76<br />

info@visagieacademiesanja.nl<br />

www.visagieacademiesanja.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 23


‘We gaan steeds meer voor<br />

business-to-business’<br />

Rijschool Roordink. Wie kent ze niet in deze regio? Met vier vestigingen, Putten, <strong>Barneveld</strong>, Nijkerk<br />

en Apeldoorn, en zo’n twintig werknemers is het één van de bekendste ondernemingen in de<br />

omgeving. Dagelijks rijden er 15 personenauto’s, 3 vrachtwagens, 2 BE combinaties en bromfietsen en<br />

motoren op de weg.<br />

We zijn in gesprek met Pieter Roordink,<br />

die (mede) verantwoordelijk is voor<br />

de vestiging in Putten. Hij meldt dat<br />

het ‘business-to-business-gebeuren’<br />

steeds belangrijker wordt. Hij legt uit,<br />

hoe de lijntjes kunnen lopen naar de<br />

samenwerking met andere partijen. Zo<br />

wordt onder meer nauw samengewerkt<br />

met Roordink Bedrijfswagens, ook een<br />

bekend bedrijf in <strong>Barneveld</strong>. ‘Jij zult de<br />

naam ongetwijfeld wel kennen?’ vraagt<br />

de Puttenaar bijna retorisch. ‘Dat kan<br />

haast niet missen, want dat is ook een<br />

familiebedrijf, en we zijn familie van<br />

elkaar.<br />

Rijschool Roordink is gestart in Putten in<br />

1995.’ Was Pieter daar toen al bij?<br />

‘Ik was er wel bij maar een functie had<br />

ik niet’, zo vervolgt hij half grappend.<br />

‘Ik was toen 9 jaar, en kon nog niet in<br />

de auto zitten, althans niet achter het<br />

stuur. Mijn ouders, Jan en Corry Roordink,<br />

zijn de rijschool gestart en nog steeds<br />

zijn ze bij het bedrijf betrokken: mijn<br />

vader geeft rijles in de auto, de auto<br />

met aanhanger en de vrachtwagen.<br />

Mijn moeder is het nekje waar alles om<br />

draait, zij is actief op kantoor. Ik vind het<br />

prachtig om met mijn ouders samen te<br />

werken.’<br />

Omdat het een familiebedrijf is, worden<br />

veel zaken in figuurlijke, maar ook<br />

in letterlijke zin aan de keukentafel<br />

beklonken. ‘Ja, dat is echt zo. We praten<br />

regelmatig over eventuele groei,<br />

ambities, de aanpassing van het<br />

wagenpark, contractverlengingen, noem<br />

maar op. Ik zeg weleens gekscherend:<br />

‘Je staat ermee op en je gaat ermee naar<br />

bed’. Ik vind het in ieder geval superleuk!<br />

Binnen een jaar hopen mijn ouders zich<br />

terug te trekken en hoop ik het stokje<br />

over te nemen.’ Zelf is hij begonnen met<br />

het geven van rijlessen in de auto, later<br />

op de scooter en de motor en daarna<br />

kwam de vrachtwagen erbij. ‘Zo ben<br />

ik van alle categorieën op de hoogte.<br />

Tegenwoordig werk ik meer voor de<br />

commerciële tak van het bedrijf. We zijn<br />

deze tijden druk bezig met code 95, de<br />

sinds dit jaar verplichte nascholing voor<br />

vrachtwagen chauffeurs.<br />

Vóór 10 september 2016 moeten<br />

beroepschauffeurs code 95 op hun<br />

rijbewijs hebben staan om hun beroep<br />

uit te kunnen blijven oefenen. De tijd<br />

dringt, de telefoon staat roodgloeiend,<br />

want de deadline is in zicht.’ Met het<br />

implementeren van code 95 bij Roordink<br />

worden transportbedrijven geholpen.<br />

Roordink Transport Opleidingen (RTO),<br />

een aparte afdeling binnen het bedrijf,<br />

ontzorgt de bedrijven hierbij. ‘Wij nemen<br />

alle taken voor de HR over want we<br />

hebben er een speciaal software pakket<br />

voor aangeschaft.’<br />

Tot slot meldt Roordink wat het<br />

werkgebied is van het bedrijf. Het<br />

antwoord leidt bij de verslaggever tot<br />

enige verbazing. ‘Ja, we rijden echt door<br />

het hele land. Natuurlijk beslaat een<br />

groot deel Midden-Nederland, maar we<br />

komen ook tot in het uiterste puntje<br />

van Friesland. We verzorgen dan de<br />

cursussen op locatie bij de bedrijven’.<br />

Rijschool Roordink<br />

Energieweg 2, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel: 0342 – 400 457<br />

info@rijschoolroordink.nl<br />

www.rijschoolroordink.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 25


Pieter de Kruif: ‘Samen bereik<br />

je meer dan alleen’<br />

‘Het geeft me veel energie om het goed te hebben met anderen en<br />

samen een stapje hoger te komen’, vertelt Pieter de Kruif. De inwoner<br />

van Stroe en eigenaar van De Kruif Machines is op verschillende<br />

maatschappelijke fronten actief: Megapull Stroe, Oogstfeest Stroe en<br />

JHP Aero, de vereniging voor helikoptervliegers in Nederland.<br />

Als het aan De Kruif ligt, treedt hij niet zoals dors- en vlegeldemonstraties.<br />

op de voorgrond. ‘Laat mij maar achter De Oldtimertractorenshow ontbreekt<br />

de coulissen mijn steentje bijdragen. natuurlijk niet!’<br />

Liever heb ik het over de activiteiten<br />

en verenigingen.’ Hij groeide op ‘onder De Kruif interesseerde zich meer en meer<br />

de koeien’ op een agrarisch bedrijf in voor machines. ‘We zijn ontstaan vanuit<br />

<strong>Barneveld</strong>, volgde een monteursopleiding de agrarische tak. Inmiddels leveren<br />

en werd APK-keurmeester.<br />

we machines aan meer sectoren, zoals<br />

transport en scheepvaart’, zegt hij over<br />

Later nam hij het agrarisch bedrijf van zijn bedrijf dat zich vestigde op de plek<br />

zijn schoonvader over. Het jaarlijkse van de vroegere boerderij. De inwoner<br />

Oogstfeest Stroe in augustus, dat<br />

van Stroe was één van de oprichters van<br />

plaatsvindt op zijn terrein, sluit hier Megapull Stroe, anderhalf decennium<br />

goed op aan. Een gezellige dag voor geleden. Tegenwoordig is hij op de<br />

alle leeftijden, georganiseerd door de achtergrond actief in het werven en bij<br />

16 km-club uit Kootwijkerbroek en<br />

elkaar brengen van ondernemers. ‘Het<br />

omstreken. ‘Het is nostalgie ten top met evenement is enorm gegroeid en al<br />

kraampjes en oude landbouwactiviteiten, lang niet meer alleen een feestje voor<br />

agrariërs en mechanische bedrijven.’<br />

Toen De Kruif zijn brevet haalde als<br />

helikopterpiloot merkte hij dat het<br />

landschap versnipperd was. ‘In Nederland<br />

zijn in totaal ongeveer 70 helikopters.<br />

Daarbij telt ons land een paar honderd<br />

civiele helikopterpiloten. Tot een paar<br />

jaar terug deed iedereen zijn eigen ding.’<br />

Dus nam hij het initiatief tot JHP Aero.<br />

‘We zijn één aanspreekpunt naar buiten<br />

toe. Samen bereik je meer dan alleen, dat<br />

geldt eigenlijk voor alle verenigingen.’<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 27


‘Het gaat om de beste balans<br />

tussen werk en privé’<br />

Begin mei opende ze officieel de deuren, inmiddels is ze dus alweer<br />

enkele maanden aan de slag als eigenaar van een gloednieuw<br />

coachingsbureau. Hilde Brouwer is maar wat verguld met de stap<br />

die ze heeft gezet om Summit Coaching op te zetten.<br />

Ontevredenheid over haar carrière bij<br />

een aantal multinationals, ‘dwong’ haar<br />

min of meer het ruime sop te kiezen en<br />

dus andere keuzes te maken.<br />

‘En daar heb ik geen spijt van, ik heb<br />

het ontzettend naar mijn zin met mijn<br />

eigen kantoor hier op de Brouwerstraat.<br />

Het blijft een spannend avontuur, maar<br />

ik heb inmiddels al de nodige klanten<br />

‘binnengehaald.’’<br />

Het doel van de gesprekken bij Summit<br />

Coaching is om ondernemers te laten<br />

inzien hoe je een betere balans verkrijgt<br />

tussen werk en privé. Die balans is<br />

belangrijker dan je beseft.<br />

‘Ik hoop dat het taboe op ‘hulp zoeken’<br />

verdwijnt. Vaak komen ondernemers<br />

er veel te laat achter dat ze zichzelf<br />

voorbijlopen en dus geen goede balans<br />

in hun leven hebben. Terwijl ze eigenlijk<br />

al langer doorhebben dat er ergens<br />

iets niet klopt. Ik ben tevreden als ik<br />

mensen kan helpen inzicht te verkrijgen<br />

in hun eigen handelen. Natuurlijk moet<br />

ik daarbij ook geld verdienen, dat is<br />

duidelijk, maar dat is niet de reden<br />

dat ik deze stap heb gezet. Loslaten,<br />

keuzes maken, prioriteiten stellen, daar<br />

gaat het allemaal om. En zelf vind ik<br />

de flexibele werktijden ook erg prettig.<br />

Ik zou nooit meer terug in loondienst<br />

willen.’<br />

Summit Coaching<br />

Brouwerstraat 14, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel: 085 – 303 53 81<br />

info@summitcoaching.nl<br />

www.summitcoaching.nl<br />

Hoefslag zet graag ‘een extra<br />

stap’<br />

‘Feestelijke momenten in iemands levensloop op een goede manier<br />

laten verlopen. Dat is wat ons drijft’, zegt Herman Blokland. Hij<br />

is eigenaar van Hoefslag, de sfeervolle locatie aan de rand van<br />

<strong>Barneveld</strong>.<br />

Bij het Hoefslag staan gasten echt<br />

centraal. ‘Daar gaan wij voor’, aldus<br />

Herman. Investeren in de relatie met<br />

zijn gasten is voor de eigenaar niet<br />

meer dan vanzelfsprekend. Hij ontvangt<br />

regelmatig stellen die op het punt staan<br />

in het huwelijksbootje te stappen en dat<br />

op een sfeervolle locatie willen doen.<br />

Zo is trouwen onder de hooiberg zeer<br />

populair. ‘Voor een eerste gesprek trek ik<br />

gerust anderhalf uur uit. Ik wil hen leren<br />

kennen. Zo kan ik erachter komen wat ze<br />

echt willen. Het kan tijdens het gesprek<br />

ook over persoonlijke dingen gaan. Dat<br />

is juist zo mooi aan dit vak!’<br />

Hoefslag biedt naast een mooie locatie<br />

en een hoge servicegraad ook een<br />

grote variëteit aan zalen en keuze uit<br />

tal van in- en outdoor activiteiten.<br />

Onderscheidend is daarnaast een eigen<br />

keuken. Daarin wordt zoveel mogelijk<br />

gewerkt met streekproducten. ‘Ons<br />

voedsel is vers bereid. Dat proef je’,<br />

vertelt Blokland enthousiast.<br />

‘Vertrouwen’ is voor Herman de<br />

basis van een samenwerking, legt hij<br />

uit. ‘Mensen vieren hier belangrijke<br />

momenten in hun leven. Dan moeten ze<br />

erop kunnen vertrouwen dat alles bij ons<br />

in goede handen is. Als dat zo is, kunnen<br />

ze echt genieten. En daar is het ons om<br />

te doen. We zetten juist graag die extra<br />

stap die daarvoor nodig is.’<br />

Hoefslag<br />

Wencopperweg 52, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel: 0342 – 461 724<br />

info@hoefslagbarneveld.nl<br />

www.hoefslagbarneveld.nl<br />

pagina 28<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


gelijk van de organisatie. De wedstrijden<br />

zaten in korte tijd vol.<br />

CH Het Wilde Varken:<br />

‘We doen het met<br />

elkaar’<br />

‘Het is een evenement waarbij gezelligheid en sportiviteit mooi<br />

samengaan‘, zegt Melanda Bouw, één van de organisatoren van<br />

Concours Hippique (CH) Het Wilde Varken. Vanaf 10 oktober<br />

aanstaande vindt bij Paardensportvereniging De Veluweruiters in<br />

Voorthuizen de derde editie plaats.<br />

Het indoor springconcours voor pony’s<br />

en paarden kon de afgelopen twee jaar<br />

op warme belangstelling rekenen. De<br />

honderden bezoekers namen onder meer<br />

plaats op een tijdelijke tribune. In 2014<br />

vond de eerste editie van Het Wilde<br />

Varken plaats.<br />

Het Gouden Ei in <strong>Barneveld</strong> kon<br />

destijds niet doorgaan. Voor de<br />

paardensportliefhebbers in de regio<br />

betekende die teloorgang een groot<br />

verlies. ‘Daarom zijn we destijds<br />

begonnen met Het Wilde Varken. Het<br />

is een kleinschaliger, maar erg gezellig<br />

evenement’, glundert Bouw van De<br />

Veluweruiters.<br />

Het Wilde Varken staat garant voor een<br />

gezellige, laagdrempelige sfeer. Die<br />

ongedwongenheid is goed zichtbaar<br />

bij de vrijwilligers, veelal leden van<br />

De Veluweruiters. ‘Vrijwel alle ruiters<br />

en deelnemers zetten zich ook in<br />

als parcourshulp, barmedewerker,<br />

omroeper of anderszins. We doen het<br />

met elkaar.’ Maar het competitieve<br />

element ontbreekt niet. De deelnemers<br />

strijden om relatief hoge geldprijzen die<br />

beschikbaar zijn gesteld door sponsoren.<br />

‘Daarvan blijkt geen cent aan de<br />

spreekwoordelijke strijkstok hangen. Alle<br />

sponsorgelden gaan naar de ruiters. Dat<br />

maakt het aantrekkelijk om mee te doen.’<br />

De run op inschrijvingen bewijst het<br />

CH Het Wilde Varken vindt van maandag<br />

10 tot en met zaterdag 15 oktober<br />

plaats. Er zal worden gesprongen in de<br />

klassen B tot en met ZZ. De combinaties<br />

kunnen zich in de loop van de week<br />

classificeren voor de finale die voor<br />

de ponycombinaties vrijdagavond 14<br />

oktober plaatsvindt en zaterdagavond 15<br />

oktober voor de paarden. Op maandag<br />

en dinsdag starten om 18.00 uur de<br />

paarden met een B- en L-parcours. Op<br />

woensdag om 13.30 uur gaan de pony’s<br />

met een wedstrijd op B- en L-niveau<br />

van start . Op donderdag vanaf 12.00<br />

uur komen de M-, L- en B-paarden de<br />

baan op. Op vrijdag vanaf 15.00 uur zijn<br />

de M- en Z-pony’s en vanaf ongeveer<br />

18.30 uur is de finale voor de pony’s<br />

in alle klassen. Aansluitend is het<br />

biggenbal. Zaterdag begint de wedstrijd<br />

om 8.30 uur met de M, Z en ZZ voor<br />

paarden, gevolgd door de finale vanaf<br />

ongeveer 18.00 uur voor alle klassen in<br />

oplopende zwaarte. Dit wordt afgesloten<br />

met een gezellig feest waarbij dj’s<br />

Jeroen en Willem acte de presence<br />

geven. Het concours vindt plaats in<br />

de verenigingsmanege Veluwezicht<br />

aan de Hunnenweg 46 te Voorthuizen.<br />

Bezoekers zijn van harte welkom. De<br />

entree is gratis. Zie de website www.<br />

veluweruiters.nl voor meer informatie.<br />

‘Vrijwel alle ruiters en deelnemers zetten zich ook<br />

in als parcourshulp, barmedewerker, omroeper of<br />

anderszins. We doen het met elkaar.’<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 29


‘Mix van Belgische brasserie<br />

en Duits bierhuis’<br />

‘Bij ons kom je voor de beleving: genieten van de sfeer en culinaire<br />

lekkernijen’, zegt Robin Kinsbergen. Hij is eigenaar van Brasserie<br />

Pub De Smidse in het hart van Voorthuizen. Steeds meer bezoekers<br />

ontdekken de zaak die invloeden uit allerlei windstreken verenigt.<br />

In 2014 opende De Smidse haar deuren.<br />

Voor het assortiment en de inrichting deed<br />

eigenaar Kinsbergen inspiratie op tijdens<br />

zijn (sportieve) reizen. Het resultaat is een<br />

unieke horecagelegenheid in de regio.<br />

‘We zijn een mix tussen een Belgische<br />

brasserie en een Duitse biertuin’, legt de<br />

eigenaar kernachtig uit. De kwalitatief<br />

hoogwaardige ‘bier en burgers’ zijn<br />

twee belangrijke pijlers van het succes.<br />

Het vernieuwen en bijhouden van de<br />

uitgebreide kaart, met een ruime keuze<br />

aan speciaal bieren, heeft voortdurend de<br />

aandacht.<br />

Bourgondisch genieten staat voorop bij<br />

De Smidse. ‘Dat heeft óók te maken met<br />

de wijze waarop het eten en drinken<br />

geserveerd wordt. We merken dat mensen<br />

de sfeer gaan herkennen en terugkomen.<br />

Ons aanbod helpt daar natuurlijk ook bij.<br />

Met eenvoudige producten doen we hele<br />

mooie dingen.’<br />

Flammkuchen is één van de opvallende<br />

gerechten op het menu. In de zaak<br />

staat prominent een fraaie Bayerische<br />

rotisserie – om vlees mee te grillen –<br />

opgesteld. ‘Kip van ’t Spit met boerderijkip<br />

is één van onze specialiteiten. Door de<br />

bereidingswijze krijgt het een eigen,<br />

unieke smaak.’<br />

Zin in een culinaire, sfeervolle verrassing?<br />

Bezoek Brasserie Pub De Smidse in het<br />

centrum van Voorthuizen.<br />

Brasserie Pub<br />

De Smidse Voorthuizen<br />

Kerkstraat 1A, Voorthuizen<br />

Tel.: 0342-476998<br />

info@smidse-voorthuizen.nl<br />

www.smidse-voorthuizen.nl<br />

Fotografie <strong>Barneveld</strong> voor de<br />

zakelijke en particuliere markt<br />

Midden tussen de bedrijvigheid op bedrijventerrein De<br />

Briellaerd is per 1 juli gevestigd: Fotografie <strong>Barneveld</strong>,<br />

Anthonie Fokkerstraat 61N, een initiatief van Daan Gundelach<br />

van Dagu Tegelzetbedrijf & Afbouw.<br />

Nieuw, maar ook weer niet zo nieuw,<br />

vertelt ze in de studio. Van Leeuwen is<br />

al zo’n achttien jaar actief in het vak en<br />

heeft er enorm veel plezier in.<br />

‘De variatie is geweldig, je maakt<br />

foto’s van allerlei gebeurtenissen.<br />

Of het nu gaat om bruiloften,<br />

geboortes, portretfoto’s van kinderen,<br />

glamourshoots, ik ben echt van alle<br />

markten thuis.’<br />

Na enig doorvragen is ‘fotograferen van<br />

sport haast de enige tak van sport’ die<br />

zij niet beoefent. ‘Dat kan je wel zeggen<br />

want ook bedrijfsfotografie is een heel<br />

belangrijk onderdeel van mijn werk.<br />

Denk maar eens aan profielfoto’s voor<br />

websites, ondersteunend materiaal voor<br />

de bedrijven, noem allemaal maar op. Het<br />

werk is ontzettend divers en leuk.’<br />

Ze combineert ervaring met een enorm<br />

pak aan creativiteit. Met name voor<br />

websites en Facebookpagina’s van<br />

bedrijven is Fotografie <strong>Barneveld</strong> een<br />

uitstekende optie.<br />

‘Juist door telkens nieuwe beelden en<br />

foto’s op de websites te plaatsen,<br />

wordt deze steeds vaker bezocht en<br />

dat levert natuurlijk weer nieuwe<br />

klanten op.’<br />

Wie nog meer informatie wenst over<br />

de studio en het werk van Nicolien<br />

van Leeuwen, kan de website www.<br />

fotografiebarneveld.com bekijken.<br />

Ook mailen of bellen is mogelijk, mail<br />

naar info@fotografiebarneveld.com of<br />

bel naar 0342-474929.<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 31


ze het wel aankunnen en laten dan<br />

ook vooral hun emoties niet zien.<br />

Anderen mogen en willen juist wel<br />

hun verdriet laten zien en erover<br />

praten.<br />

Vaak heb je deze manieren geleerd<br />

als kind van je vader en moeder. Je<br />

ziet hoe zij omgaan met verlies, en ze<br />

zijn er wel of niet voor jou als kind<br />

geweest om je gerust te stellen, om<br />

je vast te houden of juist even met<br />

rust te laten. Misschien bedenken ze<br />

een ritueel om het afscheid vorm te<br />

geven. Sommige ouders vinden het<br />

zelf al moeilijk genoeg om naar het<br />

verlies te kijken en hebben door hun<br />

eigen verdriet jou als kind niet kunnen<br />

troosten, vasthouden en begeleiden.<br />

Realiseer je wel dat ook jouw ouders<br />

het weer hebben geleerd van hun<br />

ouders en zijn gevormd door alle<br />

ervaringen in hun leven.<br />

COLUMN<br />

Hoe verwerk jij jou<br />

verlies?<br />

Heb je er ooit al eens bij stil gestaan hoe jij om gaat met verlies?<br />

Hoe jij hebt geleerd van je ouders hoe je hiermee om moet gaan?<br />

Of dat voor jou nog steeds werkt en hoe je het misschien ook al<br />

hebt veranderd? Ben je bij jouw verliezen in staat geweest om ook<br />

Je kunt pas echt rouwen als je goed<br />

afscheid hebt genomen. Hiervoor kun<br />

je een ritueel bedenken. Je kunt bij<br />

wijze van spreken een afscheidsbrief<br />

schrijven, of een mooi fotoalbum<br />

samenstellen. Je kunt ook een beeld<br />

maken die voor jou het verlies<br />

symboliseert. Sta jezelf toe om stil<br />

te staan bij het afscheid, laat tranen<br />

vloeien als ze er zijn, schreeuw het uit<br />

als je dat helpt. Doe het vooral op een<br />

manier die bij jou past, die jou helpt<br />

om goed afscheid te nemen. Ga na<br />

wat jij nodig hebt. En doe dat in eerste<br />

instantie zonder rekening te houden<br />

met anderen om je heen. Vraag je af<br />

wat jouw verlangen is hierin.<br />

daadwerkelijk afscheid te nemen?<br />

Als jong kind leer je al omgaan met<br />

verlies. Misschien ben je vroeger wat<br />

kwijtgeraakt of heb je als klein kind een<br />

huisdier verloren. Ook later in je leven<br />

kom je meerdere momenten tegen waarop<br />

je verlies te nemen hebt. Dat kan zijn<br />

omdat je van school veranderd, omdat<br />

je gaat verhuizen, omdat je opa of oma<br />

overlijdt, dat je ouders zijn gescheiden, of<br />

omdat een van je ouders of een broertje<br />

of zusje te overlijden komt. Als je al die<br />

verliesmomenten in jouw leven nagaat,<br />

kun je dan ontdekken hoe jij door gaat met<br />

leven?<br />

Er zijn mensen die hebben geleerd om<br />

vooral door te gaan. Ze storten zich op hun<br />

werk, op bezigheden of op anderen om<br />

maar niet zelf te hoeven voelen hoeveel<br />

verdriet ze hebben. Er zijn mensen die er<br />

niet over praten, want dan is het er niet…<br />

dat verlies. Anderen trekken zich terug en<br />

sluiten zich af. Sommige mensen hebben<br />

geleerd om sterk te blijven, te laten ziendat<br />

En mocht je er niet uitkomen, of<br />

hulp nodig hebben, zoek die dan.<br />

Er zijn in Nederland verschillende<br />

rouwbegeleiders. Lisette Mulder<br />

Coaching & Training begeleidt mensen<br />

die met verlies te maken hebben.<br />

Voor meer informatie zie www.<br />

lisettemulder.nl, of neem contact op<br />

via de mail of telefoon.<br />

Lisette Mulder<br />

Coaching & Training<br />

Violenstraat 7, 3772 GL <strong>Barneveld</strong><br />

Tel: 06 – 539 790 83<br />

contact@lisettemulder nl<br />

www. lisettemulder nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 33


foto: Bram van den Heuvel<br />

<strong>Barneveld</strong> Centrum legt de<br />

rode loper uit<br />

Op zaterdag 1 oktober is het centrum van <strong>Barneveld</strong> één grote<br />

catwalk. Tal van zaken presenteren hun collectie op de rode loper,<br />

dat hoeven niet perse modezaken te zijn, ook andere branches<br />

presenteren zich op de rode loper.<br />

Een aantal zaken verzorgen complete de vierde keer. Ieder jaar is het een<br />

modeshows waarbij er samengewerkt ontzettend gezellige dag waar veel<br />

wordt door bijvoorbeeld een juwelier, bezoekers op afkomen. Niet alleen<br />

hoedenzaak en modespeciaalzaak.<br />

buiten, ook in de winkels worden de<br />

klanten verrast door de <strong>Barneveld</strong>se<br />

ondernemers.<br />

Dans demonstratie op de rode loper<br />

Het winkelend publiek wordt verrast<br />

door een dansend paar op de rode loper.<br />

Dansers Eelco Mulder en Anita Ruiter<br />

van Cheek2cheek dansen de Argentijnse<br />

Tango. Deze meeslepende dans past<br />

goed bij de rode loper, de dans is zo<br />

verleidelijk dat het maar zo kan dat het<br />

publiek mee gaat dansen.<br />

Ook aan de allerkleinsten is gedacht,<br />

kinderen van kinderopvang Dol Fijn<br />

gaan in samenwerking met Oh me Oh<br />

my een modeshow verzorgen. Oh me<br />

Oh my verkoopt behalve tweedehands<br />

merkkleding voor volwassenen ook<br />

tweedehands merkkleding voor kinderen.<br />

De allerkleinsten gaan een eigen<br />

ontworpen creatie showen op de rode<br />

loper.<br />

De organisatie is in handen van de<br />

<strong>Barneveld</strong>se middenstands vereniging.<br />

Het is niet de eerste keer dat dit<br />

georganiseerd wordt, dit jaar wordt<br />

foto: Peter van Harten<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 35


foto: Bram van den Heuvel<br />

Zelf meelopen als model op de<br />

rode loper?<br />

Ook dit jaar organiseren weer wij een leuke wedstrijd tijdens de<br />

dag, namelijk een heuse wasmachinezitwedstrijd. Ook is er dit jaar<br />

de mogelijkheid om zelf mee te lopen op de rode loper, waarbij je<br />

wordt gekapt en gestyled als een echt model.<br />

lopen tijdens een modeshow?<br />

Ieder jaar worden er door diverse<br />

winkels modellen gevraagd om mee te<br />

lopen met hun shows. Een hele leuke<br />

ervaring om hier een keer aan mee te<br />

doen!<br />

Wasmachinezitwedstrijd<br />

Vorig jaar werd het strijkkampioenschap<br />

voor mannen gehouden, ook dit jaar is<br />

er weer een originele actie bedacht door<br />

de drie witgoed speciaalzaken Expert,<br />

Elroba en Euronics.<br />

Dit keer is er een wasmachinezitwedstrijd<br />

bedacht, degene die<br />

het volhoudt om de hele dag op de<br />

wasmachine te blijven zitten mag<br />

deze na afloop mee naar huis nemen.<br />

Er worden drie Bosch wasmachines<br />

beschikbaar gesteld t.w.v € 599,-<br />

Via de facebookpagina facebook.com/<br />

barneveldcentrum kunnen kandidaten<br />

zich aanmelden, zij moeten in een<br />

paar zinnen vertellen waarom zij de<br />

wasmachine willen winnen. Uit alle<br />

Je wordt helemaal gekapt en gestyled en<br />

reacties worden drie gelukkigen gekozen je mag de nieuwste mode showen.<br />

die op zaterdag 1 oktober mogen gaan<br />

zitten. Aanmelden kan t/m 20 september<br />

a.s.<br />

Houd de facebook pagina van <strong>Barneveld</strong><br />

Centrum in de gaten, daar worden vaak<br />

modellen gevraagd. Of stuur vast een<br />

Zelf mee lopen als model<br />

Lijkt het je leuk om als model mee te<br />

berichtje naar info@barneveldcentrum.<br />

nl<br />

foto: Bram van den Heuvel foto: Bram van den Heuvel<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 37


MAKE-OVER<br />

‘Wijze raad van<br />

jongste zoon: niet te<br />

veel anders!’<br />

Het bericht dat ze was uitgekozen voor de make over van het<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> kwam bij Els Beens al een totale verrassing.<br />

Haar dochter gaf haar stiekem op. ‘Ik was op vakantie en mijn<br />

dochter was jarig, dus we hadden elkaar al gesproken, maar toen<br />

belde ze weer: ik heb nog een verrassing voor je!’.<br />

De dag begint met een behandeling<br />

van schoonheidsspecialiste<br />

Monique. Ze verwent Els met een<br />

kennismakingsbehandeling van een<br />

half uur met het merk Roselheim. ‘Ik<br />

ben begonnen met het reinigen van het<br />

gezicht, vervolgens haal ik de reiniging<br />

er weer af en breng ik de nachtcrème op’,<br />

legt Monique uit. Op deze crème zet ze<br />

het stoomapparaat, waardoor de poriën<br />

open gaan staan en onzuiverheden<br />

gemakkelijk verdwijnen. ‘Als extraatje<br />

heb ik Els haar wenkbrauwen geverfd<br />

en geharst. Tot slot heb ik een lekkere<br />

dagcrème aangebracht en een<br />

huidadvies gegeven’.<br />

Els werkt als zzp’er en moest deze dag<br />

nog wel even wat moeite doen om vrij<br />

te regelen, maar dat had ze er graag voor<br />

over. ‘Het eerste gedeelte zit er nu op,<br />

heerlijk, dus laat de rest maar komen!’,<br />

lacht ze terwijl ze plaatst neemt in de<br />

kappersstoel. Samen met kapster Wendy<br />

worden de wensen besproken. Els kreeg<br />

van haar jongste zoon een wijze raad.<br />

‘Nee, niet te veel anders doen hoor<br />

mama!’.<br />

Wendy begint met het haar wassen.<br />

Daarna komt de schaar erbij en wordt<br />

het haar van Els op één lijn geknipt.<br />

‘Ze is al een tijdje bezig om het haar<br />

wat langer te laten groeien, dus is het<br />

zonde om er een heel stuk af te knippen.<br />

Daarom hebben we het op één lengte<br />

lijn geknipt. De lagen willen we wat<br />

langer laten groeien zodat het voller<br />

valt. We hebben samen gekozen voor<br />

high-lights om het geheel wat lichter<br />

te maken en low-lights voor meer<br />

kleurnuance.’<br />

Els voor de make over<br />

Na het uitspoelen wordt het kapsel<br />

volledig in model gebracht. Een klusje<br />

dat moeilijk lijkt. ‘Met een beetje<br />

handigheid en oefenen kun je zelf het<br />

kapsel te creëren’, besluit de kapster met<br />

een knipoog.<br />

Schoonheidsspecialiste Monique brengt<br />

daarna de make-up aan. Een matte<br />

foundation met warme tinten oog makeup.<br />

Ook brengt ze een matte lipstift<br />

aan voor een natuurlijke look, dit is ook<br />

helemaal de trend van nu!<br />

pagina 38<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


MAKE-OVER<br />

Met een geheel nieuwe coupe vervolgen<br />

we onze weg naar La Posta in het centrum<br />

van <strong>Barneveld</strong>. Doel: een nieuwe look en<br />

daarom gaan we samen met eigenaresse<br />

Martine op zoek naar bijpassende kleding.<br />

Martine zoekt een kledingset uit die<br />

bestaat uit groene tinten. Wanneer Els<br />

uit de kleedkamer komt is iedereen<br />

enthousiast. ‘Deze kleur staat je goed!’.<br />

Tegenwoordig is het heel gemakkelijk<br />

combineren met jasjes, vesten, sjaaltjes dus<br />

er wordt van alles uitgeprobeerd. ‘Met deze<br />

outfit blijven we in Els haar comfortzone,<br />

maar ik vind het juist leuk om mensen<br />

ook wat anders te laten zien. Daarom heb<br />

ik nog een outfit voor haar opgezocht’,<br />

lacht Martine. De tweede set bestaat uit<br />

aubergine kleur rok en dezelfde kleur trui.<br />

‘Dit is normaliter iets wat ik niet direct uit<br />

het rek zou pakken’, zegt Els wanneer ze<br />

het gordijn van de kleedkamer dichttrekt.<br />

een oplossing! Hetzelfde truitje met<br />

een boothals. ‘Ik kan me voorstellen dat<br />

ze zich daar iets prettiger bij voelt’. Een<br />

outfit wordt afgemaakt door de schoenen,<br />

daarom past Els een tweetal schoenen,<br />

waarbij al snel de keuze valt op een<br />

blokhak.<br />

‘Een bloot been en tricot stof zijn nou<br />

eenmaal geen combinatie, dus daar moest<br />

wel iets bij en dan kom je uit op deze<br />

panty.’, vertelt Martine enthousiast.<br />

Om het geheel af te maken kiest ze voor<br />

bijpassende oorbellen en een lange<br />

ketting. ‘Ik vind dit echt een hele leuke<br />

oufit!’, reageert Els spontaan. Martine heeft<br />

ook nog een verassing voor Els, ze krijgt<br />

van La Posta een waardebon ter waarde<br />

van 50 euro. Els besteed de waardebon<br />

direct, want ze neemt de kledingset mee<br />

naar huis!<br />

Martine geeft haar klanten het advies<br />

om ook eens iets meer ‘out of the box’<br />

te gaan denken. ‘Je ontvangt veel meer<br />

complimenten, als je eens iets anders<br />

draagt’. Wanneer Els voor de spiegel staat<br />

in de tweede outfit moet ze enorm wennen.<br />

Vooral de trui met hoge col, is haar net<br />

iets te veel van het goede. Martine heeft<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 39


MAKE-OVER<br />

Een bril voor Els en<br />

het eindresultaat<br />

Bij deze make over krijgt de kandidaat niet alleen een behandeling<br />

bij de schoonheidssalon, de kapper, kledingadvies, maar ook<br />

een advies over de bril. Daarom vervolgen we onze weg naar<br />

Kaasschieter brillen, waar Anja ons op staat te wachten. Er wordt<br />

gestart met een oriënterend gesprek over bijvoorbeeld de sterkte<br />

van de ogen van Els en haar voorkeur qua monturen.<br />

Hierna is het tijd om de winkel door<br />

te lopen om te kijken wat er allemaal<br />

is. ‘Els kwam binnen lopen met een<br />

montuur van metaal en dat is nogal<br />

onopvallend. Ze mag wel iets hebben<br />

wat haar gezicht wat voller en warmer<br />

maakt en daar gaan we naar opzoek!’,<br />

vertelt opticien en contactlensspecialist<br />

Anja. Er worden diverse monturen uit de<br />

rekken gepakt. Hierna begint het passen.<br />

De monturen zijn op het moment erg<br />

groot. Dit zie je terug in het straatbeeld,<br />

de mode van nu. Voor Els is dat echter<br />

niet geschikt. Ze heeft een smal gezicht<br />

en haar ogen staan dicht bij elkaar.<br />

Hierdoor vallen een aantal brillen direct<br />

af. ‘Een standaard montuur is geen<br />

optie, dan valt haar gezicht helemaal<br />

in het niet. Het montuur steekt dan een<br />

gedeelte uit en klopt het totale plaatje<br />

gewoon niet meer’, zegt Anja.<br />

De opticien gaat op zoek. Ondertussen<br />

geeft Els aan dat ze moeite heeft met<br />

het vinden van een passend montuur.<br />

Voor Anja is dit juist een extra uitdaging<br />

en ze komt terug met een kunststof<br />

montuur. Wanneer Els de bril opzet is<br />

haar eerste reactie: ‘Ik geloof niet dat<br />

dit het is’. Opticien Anja, het team van<br />

het <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> en ook La Posta<br />

eigenaresse Martine zijn wel direct<br />

enthousiast. ‘Het montuur heeft een<br />

aantal kleuren waardoor het minder<br />

massief wordt, hierdoor krijgt ze een<br />

open blik.’<br />

Door de bril meerdere malen op te<br />

zetten komt Els tot de conclusie dat<br />

deze bril toch wel heel goed bij haar<br />

past. Dit maakt de make over compleet!<br />

Als extraatje van Kaasschieter brillen<br />

krijgt ze nog een goodiebag mee<br />

met een waardebon. Zo komt er een<br />

Els met haar oude bril<br />

Els met haar nieuwe bril<br />

pagina 40<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


MAKE-OVER<br />

einde aan de make-over van onze<br />

winnares Els Beens. De dag begon bij de<br />

schoonheidsspecialiste. Waar Els heerlijk<br />

in de watten werd gelegd. ‘Ik vond de<br />

gezichtsbehandeling echt heerlijk. Het is<br />

iets wat je niet elke dag doet en daarom<br />

geniet je er extra van’.<br />

Daarna was het de beurt aan de kapster<br />

om Els een nieuwe en frisse look te<br />

geven. ‘Dat is zeker gelukt, ik ben hier<br />

heel erg blij mee. Kapster Wendy was<br />

echt heel gezellig, we hebben superleuk<br />

gekletst. Daarnaast heeft ze me ook een<br />

goed advies gegeven hoe ik nu verder<br />

moet met mijn haar’. Er werd gekozen<br />

om de make up natuurlijk te houden en<br />

dat is iets wat Els erg aansprak. ‘Ik voel<br />

me nog steeds mezelf en dat is gewoon<br />

ontzettend prettig. Als ik in de spiegel<br />

kijk dan denk ik: ja, dit ben ik gewoon<br />

nog steeds.’<br />

Tot slot de ruime keuze aan brillen. ‘Voor<br />

mij is een passend montuur uitzoeken<br />

echt lastig, ondanks dat heb ik toch een<br />

heel leuk montuur kunnen vinden!’.<br />

Met een grote glimlach op haar gezicht<br />

verlaat Els de brillenzaak en kan ze<br />

terugkijken op een heerlijk ontspannen<br />

dag.<br />

Zo komt er een einde aan de make-over<br />

van onze winnares Els Beens. De dag<br />

begon bij de schoonheidsspecialiste. Waar<br />

Els heerlijk in de watten werd gelegd. ‘Ik<br />

vond de gezichtsbehandeling echt heerlijk.<br />

Het is iets wat je niet elke dag doet en<br />

daarom geniet je er extra van’.<br />

Eindresultaat<br />

Daarna was het de beurt aan de kapster<br />

De kledingset die werd gekozen, was<br />

eentje in de categorie: out of the box.<br />

‘Iets wat ik inderdaad niet gewend ben,<br />

maar wel heel leuk. Ik heb het setje ook<br />

meegenomen naar huis. Ik ben van plan<br />

dit zeker te gaan dragen.’<br />

Meer beelden van de Make Over vind je op www.barneveld360.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 41


Shoeby <strong>Barneveld</strong>: ‘Niets is<br />

meer hetzelfde’<br />

‘We willen onze klanten verwennen. Daarin gaan we heel ver’, aldus<br />

een enthousiaste Addy Kamphorst. Samen met Esther Oudsen is ze<br />

eigenares van de hippe kledingzaak Shoeby <strong>Barneveld</strong>. In februari<br />

onderging de <strong>Barneveld</strong>se winkel een gedaanteverwisseling.<br />

‘Niets is meer hetzelfde’, vat Addy de<br />

veranderingen na de verbouwing samen.<br />

In de luxe, fraai ingerichte zaak vertelt<br />

ze dat binnenkomende bezoekers<br />

regelmatig steil achterover slaan. ‘Zo<br />

verrast zijn ze door de nieuwe inrichting.’<br />

De paskamerbeleving is bijvoorbeeld<br />

flink gewijzigd. De omkleedruimtes<br />

voor mannen en vrouwen zijn verenigd<br />

rond een aantal ruime fauteuils. Shoeby<br />

<strong>Barneveld</strong> kenmerkt zich door een snel<br />

wisselende collectie voor alle leeftijden.<br />

‘Het hele gezin kan bij ons terecht:<br />

dames, heren en kids vanaf een jaar of<br />

twee. De kleding is eigentijds, modern en<br />

sportief.’<br />

Bij Shoeby <strong>Barneveld</strong> staat verwennen<br />

van de klant voorop. Dat gaat hier veel<br />

verder dan het aanbieden van een kop<br />

koffie en thee. Personal shoppers staan<br />

de klanten bij in het uitzoeken van de<br />

kleding. Ze helpen daarnaast bij het<br />

organiseren van persoonlijke VIPavonden.<br />

‘Iemand neemt dan zijn familie,<br />

vrienden, kennissen en/of collega’s mee.<br />

Speciaal voor hen openen we die avond<br />

de winkel. We maken het gezellig met<br />

een hapje en een drankje. Heel leuk.’<br />

Kinderfeestjes, inclusief modeshow,<br />

vinden ook soms plaats in de winkel. Op<br />

verzoek is veel mogelijk. Addy: ‘Als een<br />

klant wil dat we thuis eens meekijken<br />

in de kledingkast, dan doen we dat ook<br />

gerust.’<br />

Shoeby<br />

Dijkje 17, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel: 0342 – 419 056<br />

shoebybarneveld@hotmail.com<br />

facebook.com/Shoeby<strong>Barneveld</strong><br />

De schatkist met prijs is<br />

gevonden!<br />

‘Ze waren ontzettend blij toen ze de schatkist hadden<br />

gevonden’, vertelt Ellie Kieft. Haar kinderen Lienke (12) en<br />

Rowald (10) zijn de trotse winnaars van de felbegeerde prijs:<br />

een gratis diploma A.<br />

Zoon Thijmen (7), is eind augustus<br />

begonnen met de zwemlessen bij<br />

Optisport <strong>Barneveld</strong>. In het vorige<br />

<strong>nummer</strong> stond een aankondiging van<br />

de bijzondere actie, georganiseerd<br />

door Optisport en <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>.<br />

Begin juni hielpen aanwijzingen jonge<br />

speurneuzen op weg.<br />

Bij de vijfde hint ontdekte Ellie Kieft<br />

waar de schat vermoedelijk verborgen<br />

lag: het <strong>Barneveld</strong>se Oosterbos. Haar<br />

oudste twee kinderen stelde ze 100 euro<br />

in het vooruitzicht als ze de schatkist<br />

met een gratis diploma A zouden vinden.<br />

‘Voor hen is dat natuurlijk een groot<br />

bedrag. En voor ons zou de prijs een<br />

mooie besparing voor het diploma van<br />

Thijmen betekenen’, vertelt ze.<br />

Gewapend met een schep gingen Lienke<br />

en Rowald op zoek. Na twee dagen<br />

tevergeefs speuren zakte de moed hen<br />

bijna in de schoenen. Nog één keer<br />

probeerden ze het. Moeder Ellie droeg<br />

hen op om ‘anders te kijken.’ Die tip<br />

leidde uiteindelijk tot de ontdekking van<br />

een plastic tas onder een struik.<br />

‘We hebben ‘m!’, jubelden de twee door<br />

de mobiele telefoon naar huis toen ze<br />

het pakketje hadden geopend.<br />

Van moeder Ellie kregen Lienke en<br />

Rowald ieder 50 euro. De helft daarvan<br />

verdween in hun spaarpotten. Van de<br />

andere 25 euro schafte Lienke een mand<br />

aan voor op de fiets. Rowald koos voor<br />

een computerspel.<br />

Houd de website www.barneveld360.nl<br />

in de gaten voor nieuwe acties!<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 43


Boodschappen doen vanuit je<br />

luie stoel<br />

Boodschappen doen vanuit je luie stoel via een app of computer en vervolgens in alle rust ophalen<br />

aan een speciaal loket bij de supermarkt. Het klinkt als toekomstmuziek, maar sinds dit voorjaar<br />

kan het echt bij Jumbo Amersfoortsestraat in <strong>Barneveld</strong>, vertelt vestigingsmanager Patrick van<br />

Doorn trots.<br />

‘De mensen kunnen op een rustig<br />

moment - als het hen uitkomt -<br />

boodschappen doen. Eigenlijk doen ze<br />

dan boodschappen bij de grootste Jumbo<br />

van Nederland.’<br />

De producten komen namelijk niet<br />

uit de winkel zelf. Vanuit een speciaal<br />

verzamelpunt in Den Bosch worden<br />

de binnenkomende digitale orders<br />

verzameld, ingepakt en verzonden naar<br />

de verschillende winkels. ‘Daar is echt<br />

alles te krijgen. Ik zeg altijd: als het<br />

online niet geleverd kan worden, dan is<br />

het er niet. Ze gebruiken aparte dozen<br />

voor kruidenierswaren, verse, gekoelde en<br />

bevroren producten. Door het gebruik van<br />

droogijs kunnen de producten zestien<br />

uur lang op de gewenste temperatuur<br />

blijven.’<br />

Als er voor 00.00 uur besteld wordt, dan<br />

worden de boodschappen de volgende<br />

dag in de vestiging afgeleverd. ‘Klanten<br />

kunnen zelf bepalen op welk moment ze<br />

de boodschappen willen ophalen of laten<br />

bezorgen. In het begin ging de voorkeur<br />

vooral uit naar ophalen ten opzichte van<br />

bezorgen. Maar inmiddels is de verdeling<br />

ongeveer fifty fifty. We hebben links van<br />

de ingang een speciaal Pick-Up-Point<br />

en gezorgd dat mensen direct naast<br />

de deur kunnen parkeren op speciale<br />

parkeerplaatsen. Zo kunnen ze snel en<br />

eenvoudig met de voucher hun bestelling<br />

afhalen.’<br />

Zelf is hij ook op pad geweest met<br />

de bezorgers zodat hij zijn klanten<br />

kon vragen wat ze van het initiatief<br />

vonden. ‘Ze vonden het prettig en<br />

gebruiksvriendelijk. Ik hoorde vooral<br />

grote gezinnen een zucht van verlichting<br />

Bezorger Lucy Hasselt en vestigingsmanager Patrick van Doorn<br />

slaken. Het is niet altijd even makkelijk zijn bij allergenen, zoals mensen met een<br />

om met een hele kinderschare<br />

glutenvrij of lactosevrij dieet. Als je dat<br />

boodschappen te doen. Dan is dit wel een selecteert, dan laat de app ook alleen die<br />

uitkomst. We kunnen bij het bezorgen ook producten zien die daarbinnen passen.’<br />

direct lege kratten en flessen meenemen. Voor ieder wat wils, je kunt als klant<br />

Dat is een service die hoog gewaardeerd natuurlijk ook nog altijd gewoon terecht<br />

wordt.’<br />

bij de Jumbo aan de Nieuwe Markt of<br />

Amersfoortsestraat. ‘In jouw Jumbo kun<br />

Bedrijven en organisaties maken er<br />

je prettig en vlot winkelen en je hebt<br />

steeds vaker gebruik van de online<br />

een grote keuze uit lekkere, verse en<br />

bestel- en bezorgmogelijkheden. ‘Dit is gezonde producten. Elke dag gaan we<br />

natuurlijk ideaal voor zorginstellingen, voor 100% tevredenheid: de beste service,<br />

bedrijfskantines, scholen of kinderopvang. het grootste assortiment en de laagste<br />

Het scheelt tijd, is makkelijk te plannen prijs. Onze gastvrije en deskundige<br />

en kan voor ondernemers op rekening medewerkers staan klaar om jou te<br />

bezorgd worden. ‘<br />

verwelkomen in onze winkel of op de<br />

site.’<br />

Het unieke aan de app en de site is de<br />

veelzijdigheid. ‘Zo vind je er allerhande Jumbo Amersfoortsestraat<br />

informatie over de producten. Wat zit er Amersfoortsestraat 70, <strong>Barneveld</strong><br />

precies in de appeltaart? Roomboter of Telefoon: 0342-426160<br />

margarine? En met welke soort appels www.jumbo.com/content/jumbobarneveld-amersfoortsestraat<br />

is hij gemaakt? Dat kan ook heel handig<br />

pagina 44<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


ewust onbetaald laat terwijl andere<br />

schuldeisers wel worden voldaan. Er is<br />

dan geen sprake van betalingsonmacht,<br />

maar van betalingsonwil.<br />

Aansprakelijkheid bij faillissement<br />

Een bestuurder kan ook door een curator<br />

aansprakelijk worden gesteld, wanneer<br />

de bv waarvan hij bestuurder is failliet is<br />

gegaan. Dat kan alleen als de bestuurder<br />

zijn taak ‘kennelijk onbehoorlijk heeft<br />

vervuld’ èn dit een belangrijke oorzaak<br />

is geweest van het faillissement (artikel<br />

2:248 BW). De curator staat voor de niet<br />

eenvoudige taak om te bewijzen dat aan<br />

beide voorwaarden is voldaan. Slaagt<br />

een curator daarin, dan is de bestuurder<br />

aansprakelijk voor het tekort in het<br />

faillissement. Dat kan behoorlijk in de<br />

papieren lopen.<br />

COLUMN<br />

Bestuurdersaansprakelijkheid<br />

Een bestuurder van een besloten vennootschap (hierna ‘bv’) is in<br />

principe niet aansprakelijk voor de schulden van zijn bedrijf. De bv<br />

is immers drager van alle rechten en plichten en niet de bestuurder<br />

zelf. Een bestuurder handelt alleen namens de bv, maar gaat geen<br />

eigen verplichtingen aan met derden. Schuldeisers kunnen dus niet<br />

aankloppen bij de bestuurder. Het is een belangrijke reden waarom<br />

ondernemers ervoor kiezen om hun bedrijf onder te brengen in een<br />

Een bestuurder loopt met name het<br />

risico door een curator aansprakelijk<br />

te worden gesteld wanneer hij heeft<br />

nagelaten een behoorlijke boekhouding<br />

te voeren of de jaarrekening van het<br />

bedrijf niet tijdig heeft gepubliceerd<br />

bij de Kamer van Koophandel. In die<br />

gevallen staat namelijk vast dat sprake<br />

is van een onbehoorlijke taakvervulling<br />

en wordt aangenomen dat dit een<br />

belangrijke oorzaak is van het<br />

faillissement. De bestuurder staat dan<br />

voor de lastige opgave om tegenbewijs<br />

te leveren.<br />

bv.<br />

Aansprakelijkheid jegens individuele<br />

schuldeiser<br />

Toch kan een bestuurder ook persoonlijk<br />

aansprakelijk zijn jegens een schuldeiser van<br />

de bv. Het gaat dan om gevallen waarin een<br />

bestuurder onrechtmatig heeft gehandeld<br />

tegenover deze schuldeiser (artikel 6:162<br />

BW). Komt dat vast te staan, dan moet de<br />

bestuurder zelf de schade van de benadeelde<br />

schuldeiser vergoeden. Uit de rechtspraak<br />

blijkt dat persoonlijke aansprakelijkheid van<br />

een bestuurder niet snel wordt aangenomen<br />

en dat daar zware eisen aan worden gesteld.<br />

Een bestuurder kan aansprakelijk zijn<br />

wanneer hij namens zijn bv verplichtingen<br />

is aangegaan terwijl hij wist (of had moeten<br />

weten) dat de bv die verplichtingen niet<br />

zou kunnen nakomen en ook geen verhaal<br />

zou bieden. Denk aan een bestuurder die<br />

namens zijn bv een partij goederen inkoopt<br />

terwijl zijn bedrijf technisch failliet is en<br />

deze goederen dus nooit betaald zullen gaan<br />

worden. De gedupeerde verkoper kan deze<br />

bestuurder dan aansprakelijk stellen voor de<br />

onbetaald gebleven koopprijs. Probleem dat<br />

hier veelal speelt voor de verkoper is dat het<br />

lastig is om te bewijzen dat de bestuurder<br />

wist of had moeten weten van de slechte<br />

financiële positie van de bv.<br />

Ook wanneer een bestuurder heeft<br />

bewerkstelligd of toegelaten dat de bv haar<br />

wettelijke of contractuele verplichtingen niet<br />

nakomt, kan sprake zijn van onrechtmatig<br />

handelen. Gedacht kan worden aan de<br />

situatie dat een bestuurder er de hand<br />

in heeft dat zijn bv één schuldeiser<br />

Slotsom<br />

Persoonlijke aansprakelijkheid van een<br />

bestuurder is complexe materie. Op twee<br />

vormen van bestuurdersaansprakelijk<br />

is hierboven kort ingegaan. Duidelijk is<br />

dat een redelijk handelend bestuurder<br />

niet snel het risico loopt aansprakelijk te<br />

worden gesteld door een schuldeiser of<br />

curator. Neemt een bestuurder het niet<br />

al te nauw, bijvoorbeeld door contracten<br />

te sluiten die hij niet kan nakomen, of<br />

de boekhouding niet bij te houden, dan<br />

ligt bestuurdersaansprakelijkheid wel<br />

degelijk op de loer.<br />

mr. J. de Koning Gans<br />

als advocaat verbonden aan<br />

Post Advocaten<br />

Stationsweg 123, <strong>Barneveld</strong><br />

koninggans@postadvocaten.nl<br />

www.postadvocaten.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 45


‘We zijn al jaren een begrip in<br />

de regio’<br />

Jaap Speelziek Opleidingen, wie in de regio kent deze rijschool niet? Dat<br />

zullen er weinigen zijn. Toch wil het bedrijf met alle plezier nog eens<br />

uitleggen waar ze mee bezig zijn. In gesprek met Hugo van Woudenberg, de<br />

commerciële teamleider van het bedrijf, die actief is vanuit <strong>Barneveld</strong>.<br />

‘Het gaat goed met Speelziek, laat ik<br />

scholengemeenschap De Meerwaarde met<br />

dat eerst zeggen. We blijven groeien<br />

klassikale theorie-avonden.’<br />

en hebben tegenwoordig, naast onze<br />

vestigingen in Ede en <strong>Barneveld</strong> er ook Alle takken van sport komen voorbij. ‘Het<br />

eentje in Aalten.’ Dat vereist uitleg. Vanwaar theorie-rijbewijs voor zowel de scooter, de<br />

opeens die Achterhoekse gemeente?<br />

tractor, de auto en de vrachtwagen komt<br />

‘Nou, dat is eigenlijk heel simpel’, vervolgt aan de orde. Heel veel leerlingen van<br />

de <strong>Barneveld</strong>er. ‘Eigenaar Joël Speelziek deze school volgen deze. Het zijn namelijk<br />

is daar gaan wonen en besloot daar<br />

vaak kinderen die praktisch ingesteld zijn.<br />

dus ook een vestiging te openen. De<br />

Ze worden enorm geholpen met deze<br />

tractorenopleidingen, die hier in de regio zo avonden.’ Onder leiding van een docent<br />

aanslaan, zijn daar ook heel populair. Daar is wordt elke maandagavond, 2,5 uur lang,<br />

namelijk ook veel agrarisch volk aanwezig.’ de theorie doorgespit voor auto, motor en<br />

brommer. ‘En dat slaat enorm aan’, weet Van<br />

De rijschool houdt zich niet alleen bezig Woudenberg. ‘Wat dat betreft is het echt<br />

met opleidingen voor het rijbewijs voor een gat in de markt. Wees dus welkom van<br />

auto’s, motoren of vrachtwagens, maar 19.00 uur tot 21.30 uur.’ Op dinsdagavond<br />

dus ook met tractoren. ‘Wat dat betreft komt de ‘tractortheorie’ aan de orde. De<br />

onderscheiden we ons zeker. Verder<br />

tractortheorie start vanaf september op de<br />

doen we dat hier op onze vestiging bij dinsdagavond in <strong>Barneveld</strong>.<br />

Verder wil de commerciële man de<br />

zogeheten theoriepas aan de orde stellen.<br />

‘Met die pas van 75 euro kunnen leerlingen<br />

hun hele leven naar theorieles komen,<br />

voor brommer, auto en motor. Voor de<br />

tractor kost die 150 euro en daarna is<br />

die ook geldig voor andere voertuigen.<br />

Zo hopen we onze klanten op een goede<br />

manier te binden.’ De gang van de Nieuwe<br />

Markt (naast apotheek Asklepios) naar de<br />

Rietberglaan heeft Speelziek ook geen<br />

windeieren gelegd. ‘De school en wij als<br />

Speelziek hebben hier zeker wat aan gehad.<br />

We geven ook in opdracht van school<br />

theorielessen. Wat dat betreft zijn we<br />

ontzettend blij met de ‘move’.’<br />

En over Van Woudenberg zelf, hij is ook<br />

tevreden met zijn job. ‘Het bevalt heel<br />

goed bij dit familiebedrijf. We bieden<br />

service en groeien lekker hard. Wat dat<br />

betreft staan we voor kwaliteit,<br />

gezelligheid en huiselijkheid. Dat willen<br />

we graag zo voortzetten, laat dat duidelijk<br />

zijn. En, dat wil ik ook nog even kwijt,<br />

vanaf september krijgen we een nieuwe<br />

huisstijl en site. Houd dat dus in de<br />

gaten!’<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 47


Organiseer uw bruiloft, evenement<br />

of vergadering op de Veluwe<br />

Heeft u gedacht aan de tafelopstelling? Hoeveel personen zijn er aanwezig? Wat is uw wens met<br />

betrekking tot hapjes en drankjes? Dit zijn nog maar een paar vragen die aan het licht komen als u een<br />

bruiloft, evenement of vergadering gaat organiseren. Professioneel en enthousiast stelt Restaurant<br />

en Eventlocatie Proef! haar kennis en ervaring tot uw beschikking. Zo krijgt u een op maat verzorgd<br />

evenement, de bruiloft die u verwacht en de effectieve vergadering zoals die bedoeld is.<br />

Proef! Voorthuizen is een restaurant en<br />

eventlocatie in Voorthuizen waar u heerlijk<br />

a la carte kunt lunchen en dineren in een<br />

sfeervolle ambiance, verrassende buffetten<br />

met kleine of grote groepen kan reserveren<br />

en waar een verrassend assortiment van<br />

arrangementen en activiteiten aangeboden<br />

wordt in combinatie met diverse zalen met<br />

een fijne sfeer.<br />

Als ondernemer organiseert u regelmatig<br />

vergaderingen, jaarlijkse evenementen<br />

en teambuildingdagen. U heeft<br />

hierbij behoefte aan professionaliteit,<br />

kennis en aandacht om dit goed te<br />

kunnen organiseren. Proef! biedt<br />

diverse mogelijkheden voor op maat<br />

samengestelde teambuilding, evenementen<br />

in alle soorten en maten en er zijn<br />

verschillende vergaderarrangementen,<br />

geheel passend bij uw gezelschap.<br />

De professionele en enthousiaste<br />

medewerkers van Proef! zorgen ervoor<br />

dat uw teambuildingdag, evenement of<br />

vergadering tot in de puntjes verzorgd<br />

worden. Eigen inbreng, ideeën of wensen<br />

worden erg gewaardeerd en er wordt graag<br />

met u meegedacht, zodat de dag helemaal<br />

op uw wensen afgestemd wordt.<br />

Combineer uw teambuildingdag,<br />

evenement of vergadering met een van<br />

de activiteiten en overnachting. Ontdek<br />

de leidinggevende capaciteiten en<br />

rolverdeling van uw collega’s tijdens de<br />

sportieve 6kamp, stoere buggyrit over de<br />

Veluwe of fanatieke dinershow. Lunchen<br />

dinermogelijkheden worden met u<br />

besproken en op uw wensen afgestemd.<br />

Zeumeren biedt ruimte voor maximaal<br />

30 personen. Zoekt u een grotere ruimte?<br />

Door middel van een schuifbare wand zijn<br />

beide zalen samen te voegen. Hierdoor<br />

krijgt u een ruimte voor zo’n 130 personen.<br />

Versieringen, details en tafelopstelling<br />

kunnen volledig naar uw wensen worden<br />

aangepast.<br />

Gaat u binnenkort trouwen? Proef!<br />

biedt een full service arrangement<br />

aan. Samen met u wordt alles tot in de<br />

puntjes verzorgd, o.a. eetarrangementen,<br />

zaalopstelling, muziekwensen, tafelindeling<br />

en zelfs overnachtingsmogelijkheden.<br />

Gelegen aan Recreatiepark De<br />

Boshoek zorgt Proef! ervoor dat u uw<br />

bruiloftsgasten een comfortabel verblijf<br />

in diverse soorten bungalows, chalets of<br />

hotelkamers kunt bieden.<br />

Laat u positief verrassen door de sfeervolle<br />

ambiance van Proef! in Voorthuizen. Ga<br />

vrijblijvend in gesprek en ontdek de<br />

mogelijkheden. De smaak van aandacht,<br />

dat Proef! je.<br />

Restaurant Proef!<br />

Brugveenseweg 25, Voorthuizen<br />

Tel: 0342 – 786 989<br />

info@proefvoorthuizen.nl<br />

www.proefvoorthuizen.nl<br />

Er zijn diverse zalen beschikbaar waar<br />

u terecht kunt. Zaal Ganzebeek biedt<br />

ruimte voor maximaal 75 personen. Zaal<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 49


‘Ja, ik was een jaar of 8 toen ik al rondliep in deze zaak<br />

die 27 jaar geleden werd geopend. Ik deed het brood<br />

in de zakjes en maakte schoon. Ik vond het maar wat<br />

interessant. Grappig is dat we al die jaren hier op dezelfde<br />

plek zitten. Het is herkenbaar en prima te bereiken.’<br />

pagina 32<br />

pagina 50<br />

RondOmmen.nl <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


‘Er moet herrie in de tent zijn’<br />

Theo de Vries en gedrevenheid, het is haast een twee-eenheid.<br />

Alles wat hij onderneemt, probeert hij met enthousiasme en volle<br />

inzet te doen. Hij is zoon van bakker Ed en Herma de Vries en<br />

maakt zich warm voor de opvolging. ‘Op termijn wil ik de zaak<br />

zeker overnemen. Dit werk bevalt me namelijk uitstekend.’ Een<br />

gesprek over de waarde van sociale media en het vermaken van<br />

mensen. ‘Ik wil klanten enthousiast maken.’<br />

De Vries (34), vader van Daphne (9) en Lieke Aan het eind van het gesprek laat hij dat ook<br />

(6) kent het klappen van de bakkerszweep ‘real life’ blijken door een heuse ‘selfie’ van<br />

maar al te goed. Op jonge leeftijd hielp hem en de <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>-verslaggever<br />

hij al mee in de bakkerij van zijn vader. De te maken. Vinden ze leuk hahaha… ‘Maar<br />

ondernemer blikt terug: ‘Ja, ik was een jaar of serieus, ik kondig acties en allerlei andere<br />

8 toen ik al rondliep in deze zaak die 27 jaar leuke dingen inderdaad aan via Facebook.<br />

geleden werd geopend. Ik deed het brood in Superleuk, echt waar.’ Wat houdt hem<br />

de zakjes en maakte schoon. Ik vond het maar nog meer bezig? ‘Nou, ik ben ook gek van<br />

wat interessant. Grappig is dat we al die jaren karpervissen, als tegenwicht voor de snelle<br />

hier op dezelfde plek zitten. Het is herkenbaar racerij. Dan kom ik volledig tot rust, heerlijk<br />

en prima te bereiken.’<br />

vind ik dat. Je moet pieken, maar rust is<br />

ook belangrijk toch.’ De <strong>Barneveld</strong>er heeft<br />

Het plezier dat hij als kleine jongen had, afgelopen zomer de wereldpers gehaald.<br />

heeft hij nu nog. ‘Ik werk inmiddels alweer Hoe zit dat? ‘Nou, ik en velen met mij sta<br />

heel wat jaren hier in de productie, samen binnenkort inderdaad in het Guinness Book of<br />

met anderen uiteraard. Mijn vader Ed en World Records. Dit gebeurde afgelopen zomer<br />

moeder Herma zitten er uiteraard, maar ook met de langste krentenwegge ooit. Die was<br />

mensen als Harold Mulder, Jan Haagen 5 wel 287 meter en 28 cm lang en kostte wel<br />

vaste winkeldames Janine, Marjan, Gerrie, de nodige kilo’s, haha. Alleen al 430 kilogram<br />

Aline, Tamara en parttimers zijn ook<br />

superbelangrijk. Het is pittig werk, maar heel<br />

erg leuk en uitdagend. Ik heb ook gelukkig<br />

niet zo veel slaap nodig, haha.’<br />

Hij vertelt hoe zijn ritme eruit ziet. ‘Nou, het<br />

valt bij mij gelukkig best mee hoor, ik kan<br />

tot 3.45 uur blijven liggen. Maar dat kan zat<br />

vroeger hoor. Er zijn genoeg bakkers die al<br />

om 1.45 uur eruit moeten. Hier hebben we<br />

echter zulke mooie en goede machines dat<br />

ik op dat tijdstip eruit kan.’ Maar doorzakken<br />

zit er toch niet in? ‘Nee, ach dat hoort erbij. In<br />

het weekend heb ik genoeg plezier.’<br />

Hij vertelt wat hem nog meer bezighoudt. ‘Ik<br />

ben helemaal gek van autosport en ben vaak<br />

te vinden op circuits en langs de rallypaden.<br />

Pas geleden was ik bijvoorbeeld nog bij de<br />

Gamma Racing Day.’ De broers Tim en Tom<br />

Coronel leerden hem het belang van (een<br />

goed gebruik van) sociale media. ‘Ja, daar ben<br />

ik wel druk mee hoor’, vervolgt hij met een<br />

lach. ‘Daar ben ik wel heel enthousiast over.’<br />

krenten. Daar zijn we wel heel druk mee<br />

geweest hoor. Maar het was een geweldige<br />

dag, onder meer Omroep Gelderland en De<br />

Telegraaf waren er zelfs bij. En och, wat was<br />

het druk. Het zag echt zwart van de mensen.<br />

Heel erg mooi.’ De mensen vonden het niet<br />

alleen mooi om te zien maar ook nog eens<br />

lekker, Daar gaat het om!!!<br />

Wat is voor De Vries, die ook secretaris is<br />

van het bestuur van de Oud Veluwse Markt,<br />

de schoonheid van zijn werk? ‘Nou, laat ik<br />

eerst zeggen dat ik brood en Banket bakken<br />

gewoon heerlijk werken vind. Verder bruis<br />

ik, ook tijdens deze ‘bakmomenten’ van de<br />

ideeën. Dan bedenk ik weer allerlei dingen<br />

waar ik al dan niet wat mee doe.’ De Vries<br />

legt graag uit wat de specialiteiten van het<br />

huis zijn. ‘Dat zijn denk ik toch de <strong>Barneveld</strong>se<br />

sprits met trommeltje, de Haantjes Pik en de<br />

oliebollen en sinds kort ook de krentewegge<br />

haha . Daarmee onderscheiden we ons zeker.’<br />

Wat zijn ambities voor de toekomst? ‘Ik wil<br />

klanten er nog meer bij betrekken, hoewel we<br />

natuurlijk al ontzettend veel doen. Het is ook<br />

schitterend hoe klanten reageren op ons. Ze<br />

vragen ons soms gewoon om een dagje mee<br />

te lopen in het productieproces. Dat willen<br />

we in de toekomst nog meer doen. Iedereen<br />

is welkom en er komt nog meer interactie.<br />

Heerlijk toch, nog meer herrie maken!’<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 51


‘Mooie tuinen maken is onze<br />

missie’<br />

‘Mooie tuinen maken is onze missie’. Met dat motto in het<br />

achterhoofd werkt Bertus Verbeek bij Greenlifeline in Stroe.<br />

We gaan in gesprek met de gedreven ondernemer van het<br />

hoveniersbedrijf.<br />

De tuinen van Greenlifeline hebben<br />

altijd een eigen gezicht, zijn gerealiseerd<br />

op een verantwoorde wijze en zijn<br />

milieuvriendelijk. De kwaliteit staat<br />

voorop, zowel bij de uitvoering als bij de<br />

communicatie naar de klant. ‘We zijn actief<br />

in veel verschillende branches en dan is<br />

goede, heldere communicatie een vereiste.’<br />

Onlangs werd de kroon op het werk<br />

tot nu toe gezet, het groenproject bij<br />

de Midden Nederland Hallen. ‘Wat een<br />

prachtig project! Samen met een ander vast<br />

personeelslid en een zzp’er hebben we hard<br />

gewerkt om alles tot een mooi resultaat<br />

te maken. Hier raak je gedreven van als<br />

ondernemer. Het smaakt naar meer.’<br />

uitvoering en een heldere communicatie<br />

vormen de grondleggers van ons succes.<br />

Het samenbrengen van mens en natuur<br />

daar ligt de kracht. Mensen moeten<br />

zorgeloos kunnen genieten.’ Greenlifeline<br />

is er voor het ontwerpen, ontwikkelen en<br />

onderhouden van uw tuin.<br />

Het verkrijgen van een perfecte balans<br />

tussen woning, tuin en levensstijl vormt<br />

voor Bertus de belangrijkste uitdaging.<br />

‘Onze passie voor het vak, de gedegen<br />

vakkennis, een strakke regie op de<br />

Greenlifeline<br />

Tolnegenweg 22, Stroe<br />

Tel: 06 – 515 052 46<br />

info@greenlifeline.nl<br />

www. greenlifeline.nl<br />

‘Autobezitters geven vaak<br />

onnodig veel geld uit aan banden’<br />

Sinds afgelopen mei heeft Voorthuizen haar eigen Bandenspecialist<br />

‘Bandenservice van den Heuvel’. ‘De meeste mensen hebben niet<br />

zoveel met banden, maar willen graag goede banden die bij hun<br />

wensen passen’, verteld een enthousiaste van den Heuvel.<br />

Hij vervolgt ‘Bandenservice van den<br />

Heuvel is onafhankelijk, daardoor kan<br />

ik klanten een eerlijk en goed advies<br />

geven. Ik heb dan ook al regelmatig<br />

te horen gekregen dat dit er toe leidt<br />

dat men veel geld bespaart. En dat is<br />

een mooi gevolg van een goed passend<br />

advies’.<br />

Zomer- en winterbanden & wielen<br />

In de herfst en winter zijn goede<br />

banden van belang. Voor afvoer van<br />

regen, vorst en vuil op de weg moet het<br />

profiel voldoende zijn. Twijfelt u of uw<br />

banden nog goed genoeg zijn? Of heeft<br />

u interesse in winterbanden? Neem<br />

geen risico en laat u goed & vrijblijvend<br />

adviseren.<br />

Door onze ruime assortiment aan<br />

merken en leveranciers zijn we vaak<br />

in staat om u een verassend aanbod te<br />

doen.<br />

Bandenhotel & Gratis lucht<br />

Naast banden & wielen hebben wij ook<br />

een bandenhotel waarin we uw banden<br />

opslaan voor u. Op deze manier liggen ze<br />

thuis niet in de weg en hoeft u zelf niet<br />

met banden en wielen te slepen.<br />

In tegenstelling tot veel pompstations<br />

kunt u bij ons gratis uw bandenspanning<br />

controleren. U kunt hier zonder afspraak<br />

voor langskomen. Ideaal toch?<br />

Graag tot ziens!<br />

Bandenservice van den Heuvel<br />

Hoofdstraat 100, Voorthuizen<br />

Tel: 0342 – 234 000<br />

info@bandenservicevandenheuvel.nl<br />

www.bandenservicevandenheuvel.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 53


‘Dit was een leuke en<br />

uitdagende klus’<br />

‘De werkzaamheden voor ons bij de Midden Nederland Hallen<br />

waren echt interessant. Dit was een leuke en uitdagende klus.’<br />

Eigenaar en oprichter Barry Groenewoud kijkt met genoegdoening<br />

terug op een groot project met zijn bedrijf Drong.<br />

In gesprek met een enthousiaste en<br />

gedreven ondernemer. Maar eerst even<br />

het antwoord op de vraag wat Drong nu is.<br />

‘Drong is een civiel- en cultuurtechnisch<br />

adviesbureau waarbij medewerkers en<br />

klanten het verschil maken. Door samen<br />

te werken. Want door gezamenlijk één<br />

doel voor ogen te hebben, behalen we<br />

een optimaal resultaat.’ Maar waar staat<br />

de naam voor? ‘Drong is een anagram<br />

van grond. Daar werken wij vooral mee.’<br />

Voorheen heette het bedrijf anders<br />

(Cicom Engineering) en werkte men in<br />

Bennekom, sinds 2010 is men werkzaam<br />

in <strong>Barneveld</strong>. ‘En nu zitten we alweer sinds<br />

januari 2015 op De Briellaerd. Het bevalt<br />

uitstekend. Ik bewaak de grote lijnen,<br />

maar vind het ook nog altijd interessant<br />

om ook inhoudelijk bij de zaak betrokken<br />

te zijn.’ Drong hield zich bezig met de<br />

aanpassing van de infrastructuur rond de<br />

Midden Nederland Hallen. ‘We waren er -<br />

met een lange tussenpoos - van begin tot<br />

eind bij betrokken. De voorbereiding, de<br />

aanbesteding, noem allemaal maar op. De<br />

opening vond in juli plaats en daar waren<br />

wij van Drong natuurlijk ook bij. Het was<br />

al met al een heel intensieve, maar tegelijk<br />

ook leuke en uitdagende klus.’ En plezier<br />

heeft Groenewoud er in elk geval wel in.<br />

‘We werken met een team van zes en ik<br />

ben senior-projectleider. De inhoudelijke<br />

betrokkenheid vind ik erg prettig.’<br />

Drong<br />

Anthonie Fokkerstraat 4, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel: 0342 – 760 088<br />

info@drong.nl<br />

www.drong.nl<br />

Van de Meent: straatwerk,<br />

slopen en tuinaanleg<br />

‘We hebben een jong, gedreven team waarmee het prettig<br />

werken is. Mensen weten wat ze aan ons hebben’, aldus de<br />

nuchtere Gerbert Schuurman. Hij is werkvoorbereider en<br />

planner bij Van de Meent.<br />

Van de Meent is specialist in straat-,<br />

grond en sloopwerk, tuinaanleg en<br />

groenvoorziening. In totaal 23000<br />

vierkante meter bestraatte Van de Meent<br />

bestratingen & tuinaanleg B.V. bij de<br />

Midden Nederland Hallen.<br />

Het energieke bedrijf draait er de hand<br />

niet voor om. Zes, van de in totaal<br />

vijftien, medewerkers klaarden de klus in<br />

nog geen twintig weken. ‘Op het gebied<br />

van straatwerk doen we allerlei soorten<br />

projecten’, vertelt Schuurman in de fraai<br />

aangeklede kantine van zijn bedrijf.<br />

‘Het gaat om particulieren, bedrijven en<br />

overheden. Klanten kloppen vaak bij ons<br />

aan met concrete vragen. Wij laten zien<br />

wat de mogelijkheden zijn en adviseren<br />

wat betreft materiaal en prijzen.’<br />

Ook op andere gebieden manifesteert<br />

de veelzijdige onderneming zich. Zo<br />

behoren het aanleggen van tuinen en<br />

diverse vormen van sloopwerk tot het<br />

takenpakket. Bij alle activiteiten, die<br />

plaatsvinden door het hele land, valt<br />

op dat Van de Meent een trouwe, vaste<br />

klantenkring heeft. ‘Met velen hebben<br />

we al jaren een uitstekende band. We<br />

schakelen snel en denken vaak met ze<br />

mee’, legt Gerbert Schuurman uit.<br />

Benieuwd of Van de Meent iets voor u<br />

kan betekenen? Neem gerust contact op<br />

en informeer naar de mogelijkheden.<br />

Van de Meent bestratingen<br />

& tuinaanleg B.V.<br />

Schaapsweg 16, Ede<br />

Tel: 06 – 103 585 45<br />

info@vandemeent-infra.nl<br />

www. vandemeent-infra.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 55


‘Mooier dan ik had durven<br />

dromen’<br />

‘We hebben een professionele organisatie en een kwalitatief<br />

hoogwaardig pand op de goede plek. Dit kan niet anders dan goed gaan.’<br />

Aan het woord is Timo Kruft, exploitant van de Midden Nederland<br />

Hallen die op 9 december officieel de deuren openen.<br />

Hallen. ‘Er kan bij ons ontzettend veel.<br />

Het is mogelijk om een evenement zo<br />

mooi te maken als de klant wil. Daarbij<br />

bieden we standaard hoogwaardige<br />

voorzieningen. Klanten moeten trots zijn<br />

om iets bij ons te organiseren.’<br />

Twintig jaar geleden deed Kruft per<br />

brief al een eerste voorstel aan de<br />

gemeente <strong>Barneveld</strong> om te komen tot een<br />

multifunctionele evenementenlocatie.<br />

Nu is het eindelijk zover. De expohal<br />

draait vanaf juli en per december is het<br />

complete complex volop in bedrijf.<br />

De ondernemer is meer dan tevreden<br />

met het resultaat. ‘We zijn meer dan acht<br />

jaar bezig geweest met de ontwikkeling<br />

en dat betaalt zich uit. Het ziet er heel<br />

gelikt uit. Op de materialen en kwaliteit<br />

hebben we geen cent bezuinigd. Het is<br />

al met al mooier geworden dan ik had<br />

durven dromen.’ Duurzaamheid vormde<br />

en belangrijk thema bij de bouw. ‘Dit is<br />

bijvoorbeeld tot uitdrukking gekomen<br />

in de ledverlichting en een ingenieus<br />

systeem voor warmte- en koudeopslag.’<br />

Kruft is daarnaast in zijn nopjes met<br />

de gerealiseerde veelzijdigheid. Naast<br />

een expohal, auditorium voor 3000<br />

personen en ruime foyer telt het pand 20<br />

subruimtes en zijn er horecafaciliteiten<br />

aanwezig. Bovendien is er een miniauditorium<br />

dat plek biedt aan 300<br />

personen. ‘Hier heb je alles onder één<br />

dak - dat bovendien liefst veertien meter<br />

hoog is. Het is mogelijk een groot congres<br />

of beurs te organiseren. Maar voor 100<br />

man zijn er ook geweldige faciliteiten<br />

aanwezig. Het mooie is dat we dit<br />

inmiddels ook zien aan de uiteenlopende<br />

aanvragen.’<br />

Flexibiliteit, diversiteit en kwaliteit zijn<br />

woorden die verschillende keren vallen in<br />

het gesprek. Ze zijn nauw verbonden met<br />

de exploitatie van de Midden Nederland<br />

Exploitant TeKa Groep heeft ruime<br />

ervaring in het faciliteren van<br />

eventlocaties. Jaarlijks organiseert het<br />

bedrijf zo’n 1000 evenementen. Hoeveel<br />

dat er zullen worden met de Midden<br />

Nederland Hallen erbij durft Kruft niet<br />

te voorspellen. Wat in elk geval helpt<br />

is de voortreffelijke locatie van de<br />

multifunctionele evenementenlocatie,<br />

gelegen tussen de A1 en A30. Met<br />

1350 parkeerplekken zit het met de<br />

toegankelijkheid van het complex ook<br />

meer dan snor.<br />

Kruft looft daarnaast de inzet van<br />

de gemeente <strong>Barneveld</strong>. ‘Ze hebben<br />

fantastisch mee gewerkt met de aanleg<br />

van een turborotonde, houten vangrails<br />

en de waterpartijen die om het pand<br />

heen krullen. Het ziet er nu allemaal<br />

super uit.’<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 57


Rots Bouw: ‘Een bouwtechnisch<br />

mooi project’<br />

‘We hebben te maken met verschillende eindgebruikers en wensen<br />

die soms wijzigen tijdens de bouw. Dat maakt het complex, maar<br />

ook interessant’, zegt André de Gelder, bedrijfsleider bij Rots<br />

Bouw. In nog geen tien maanden tijd realiseert zijn bedrijf de<br />

Midden Nederland Hallen.<br />

Rots Bouw heeft zijn sporen ruimschoots trend. De cijfers die erbij horen zijn<br />

verdiend in de aannemersbranche.<br />

indrukwekkend: 9000 vierkante meter<br />

Volgend jaar viert het familiebedrijf vloeroppervlakte, vijftien meter hoogte<br />

uit Aalten zijn 140-jarig jubileum. Tot en 1200 palen onder de vloer.<br />

de klantenkring behoren particulieren<br />

en steeds vaker professionele<br />

Aan het begin van 2016 startte Rots<br />

opdrachtgevers. ‘We merken dat ons Bouw met de werkzaamheden. De Gelder<br />

werkgebied verandert. Meer en meer mikt op eind oktober als opleverdatum<br />

gaat het om projecten door het hele voor het hele gebouw. ‘De christelijke<br />

land. Recent bijvoorbeeld twee gymzalen gemeenschap DoorBrekers kan daarna<br />

in Venlo en een school in Den Bosch’, de inrichting van het auditorium verder<br />

vertelt De Gelder in een bouwkeet<br />

vormgeven.’ In dat auditorium, met<br />

naast de Midden Nederland Hallen. binnenkort plek voor 2000 mensen,<br />

Het ‘bouwtechnisch mooie project’<br />

zijn vaklieden druk in de weer. De<br />

in <strong>Barneveld</strong> past uitstekend in deze bedrijfsleider wijst op het geavanceerde<br />

warmtepompsysteem waarmee op<br />

duurzame wijze energie wordt opgewekt.<br />

Boven en naast de grote ruimte bevinden<br />

zich diverse kantoren en bergingen. Een<br />

mini-auditorium op de eerste verdieping<br />

kan 400 personen herbergen. ‘Als daar<br />

iets plaatsvindt hoor je er niets van in de<br />

rest van het gebouw’, verwijst De Gelder<br />

naar de hoogwaardige geluidsisolatie in<br />

het hele pand.<br />

De fraai afgewerkte Expohal, met<br />

zwartgekleurde wanden en deuren, is op<br />

het moment van de afspraak al gereed.<br />

De bouw vereiste de nodige flexibiliteit,<br />

een kracht van Rots Bouw. ‘Bij dit project<br />

zijn ook andere aannemers betrokken. Dat<br />

die samenwerking goed verloopt is in het<br />

belang van ons en van de opdrachtgever.’<br />

Rots Bouw B.V.<br />

Broekstraat 24, Aalten<br />

Tel: 0543 – 495 010<br />

info@rotsbouw.nl<br />

www.rotsbouw.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 59


Betonaanhuis.nl: de tijd van<br />

zelf beton mixen is voorbij<br />

Op de website betonaanhuis.nl kunnen gebruikers in drie<br />

overzichtelijke stappen beton bestellen. Daarmee wordt ingespeeld<br />

op de groeiende vraag van particulieren en kleine ondernemingen<br />

naar beton. ‘Het is zo makkelijk dat iedereen bij ons beton kan<br />

bestellen.’<br />

In de beton is, mede dankzij internet, genoteerd, kunt u met de knop<br />

een nieuwe tijd aangebroken. Daarom ‘bezorgkosten’ zien wat de totaalprijs<br />

is er een website gelanceerd voor het is van uw bestelling. Met de derde<br />

bestellen van beton. Betonaanhuis.nl is en laatste stap betaalt u en wordt de<br />

zeer gebruiksvriendelijk met drie heldere, bestelling geplaatst. De beton wordt<br />

onderscheiden stappen.<br />

op de door u gekozen tijd en plaats<br />

geleverd! Mocht er een afwijking zijn van<br />

In de eerste stap kan men de hoeveelheid het tijdstip, bijvoorbeeld door file, dan<br />

en specificaties voor beton ingeven. In de zullen wij u dit zo snel mogelijk laten<br />

rechter bovenhoek ziet u telkens precies weten.<br />

wat de kosten zijn. Hierdoor kunt u ook<br />

proberen wat voor u de juiste combinatie Door het gemak van betonaanhuis.nl behoort<br />

is. De bestelling is namelijk pas voltooid het zelf mixen van beton tot verleden tijd.<br />

wanneer er is betaald via iDEAL.<br />

Er hoeven geen betonmolens of karren<br />

meer te worden gehuurd. Of gesjouwd<br />

In de tweede stap wordt het adres<br />

te worden met zand, grind en cement.<br />

ingegeven en bij ons in de agenda<br />

Wij komen het beton gewoon bij u op de<br />

geplaatst. Wanneer het adres is<br />

plaats afleveren. Met de pomp kunnen<br />

wij het zelfs over uw huis heen pompen<br />

op de door u gewenste plaats. Als extra<br />

service is het nu ook mogelijk om door<br />

ons de wapening te laten leveren of de<br />

vloer af te laten werken. Of de vloer nu<br />

glad (gevlinderd) moet zijn of dat er een<br />

natuurstenen afdruk op moet komen: wij<br />

staan voor u klaar. U kunt deze extra’s<br />

of andere wensen aangeven in het veld<br />

‘opmerkingen’.<br />

We nodigen u graag uit op onze website.<br />

Mocht u, ondanks de overzichtelijkheid,<br />

toch ergens niet uitkomen, kijkt u dan<br />

ook eens bij ‘veel gestelde vragen’. En<br />

wanneer uw vraag er niet tussen staat,<br />

kunt u ons natuurlijk altijd bellen of<br />

mailen. Wij helpen u graag!<br />

Betonaanhuis.nl<br />

Puurveenseweg 22, Kootwijkerbroek<br />

Tel: 06 – 204 472 83<br />

max@xxlbeton.nl<br />

www.betonaanhuis.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 61


Gedeelde passie voor jaren<br />

30-woningen en kwaliteit<br />

‘We laten aspirant-kopers zien wat er mogelijk is bij een<br />

woning uit de jaren 30 van de vorige eeuw. De klant kan uit<br />

de aangegeven opties zelf een keuze maken’, aldus Dick van<br />

Ee, Gert Bronkhorst en Hilbert Ruiter. De drie gelden als<br />

specialisten in verschillende disciplines en zijn respectievelijk<br />

makelaar, aannemer en tuin- en landschapontwerper.<br />

Ze vinden elkaar in de liefde voor jaren<br />

geeft helderheid en opent mensen vaak<br />

30-woningen én hoogwaardige kwaliteit. de ogen hoe je een renovatie zou kunnen<br />

Het is een unieke samenwerking tussen drie aanpakken, met de daarbij bijkomende kosten.<br />

verschillende bedrijven: Karakter Makelaars, De aspirant-koper kan uit de aangegeven<br />

Bronkhorst Bouw & Ontwikkeling en Buro opties zelf een keuze maken’, vertellen de<br />

Ruiter. Ze slagen erin elkaar te versterken ondernemers in het pand van Karakter<br />

en bieden klanten daarmee een staaltje Makelaars.<br />

maatwerk. Gezamenlijk tonen ze aspirantkopers<br />

van jaren 30-woningen een keur aan Inzicht geven<br />

mogelijkheden. ‘Wij laten hen zien wat er Wat er zoal mogelijk is bij woningen<br />

mogelijk is in een te koop staand huis, op wordt duidelijk in de fraai vormgegeven<br />

het gebied van renovatie en tuininrichting.’ woningbrochures die voor de gesprekspartners<br />

Daarbij leveren ze vrijblijvende offertes, maar op tafel liggen. De professionele presentatie<br />

die wel volledig inzichtelijk maken wat de bevat onder meer het verhaal achter de<br />

renovaties en/of aanpassingen kosten. ‘Dat panden. Hilbert Ruiter heeft een alternatief<br />

geschetst van een ‘moderne jaren 30-tuin’ op<br />

de plek waar nu nog vooral tegels liggen. Hij<br />

omschrijft de plek als ‘een ruwe diamant’. En<br />

vervolgt: ‘Deze opzet geeft een indruk van wat<br />

er kan. Daar kun je nog alle kanten mee op.<br />

Het doel is vooral om inzichtelijk te maken:<br />

wat kan ik met deze ruimte doen.’ Levensechte<br />

visualisaties maken duidelijk wat er mogelijk is<br />

in een gestripte woonkamer. Gert Bronkhorst:<br />

‘Kiest men voor deze invulling, dan kan men<br />

na renovatie direct instappen in het huis.’<br />

Sterker door samenwerking<br />

Het initiatief van de samenwerking komt van<br />

Dick van Ee, eigenaar van Karakter Makelaars.<br />

Na tien jaar werkzaam te zijn geweest in<br />

de makelaardij startte hij vorig jaar maart<br />

zijn eigen bedrijf. Als kenner en liefhebber<br />

van jaren 30-woningen maakte hij de keuze<br />

om zich daarop volledig toe te leggen. ‘Dit<br />

type huizen is gebouwd in een periode van<br />

economische crisis. De mensen hadden vaak<br />

weinig. Maar de dingen die ze deden wilden<br />

ze goed doen, zoals een mooie afwerking,<br />

mooie details en glas-in-loodramen.’ Royale<br />

dak overstekken, erkers, hoge plafonds,<br />

pagina 62<br />

Barnaveld <strong>Magazine</strong>


paneeldeuren en kamer-en-suite zijn<br />

algemene kenmerken van woningen uit de<br />

jaren 30. De dak overstekken vertellen het<br />

verhaal uit die tijd. ‘Het lijkt alsof de huizen<br />

een grote hoed hebben, met die ruime kap.<br />

Dat gaf een gevoel van bescherming en<br />

veiligheid. In een economisch moeilijke tijd<br />

had men daar behoefte aan.’ Gert Bronkhorst<br />

ziet de crisisjaren op een andere manier terug<br />

in de woningen. ‘Regelmatig is er sprake van<br />

sobere aftimmerlijsten. Terwijl er in de eerste<br />

jaren van de twintigste eeuw veel meer<br />

gebruik werd gemaakt van kraaltjes en andere<br />

versieringen.’ Karakter Makelaars heeft in<br />

korte tijd een uitstekende naam opgebouwd<br />

als dé specialist op het gebied van woningen<br />

uit de jaren 30. Potentiële kopers plukken<br />

daarnaast de vruchten van de samenwerking<br />

met Bronkhorst Bouw & Ontwikkeling en Buro<br />

Ruiter. Woningen uit de jaren 30 hebben door<br />

de indeling, zoals kamer-en-suite, de beleving<br />

van een beperkte ruimte.<br />

Voor de renovatie<br />

Authentieke stijl<br />

In de jaren zeventig en tachtig kwam daar<br />

voor veel van deze huizen verandering in.<br />

Bepalende elementen, zoals erkers, kamer-ensuites<br />

en openslaande deuren, verdwenen uit<br />

de originele panden. Het verwijderen van deze<br />

‘ruimtevreters’ zorgde voor veel ‘verminkte’<br />

huizen. De huidige woningbezitter is vaak juist<br />

weer op zoek naar de eigen, authentieke stijl<br />

van de woningen. Tegenwoordig willen veel<br />

mensen een huis dat af is, waar niets meer aan<br />

hoeft te gebeuren. Met z’n drieën laten ze zien<br />

wat er kan gebeuren om de sfeer van de jaren<br />

30 terug te laten keren.<br />

Mogelijkheden<br />

Bronkhorst Bouw & Ontwikkeling geldt als<br />

Na de renovatie<br />

een deskundige partner op het gebied van Grandioos huis<br />

nieuwbouw, verbouwingen en renovaties. Naast liefde voor jaren 30-woningen, delen<br />

Eigenaar Gert Bronkhorst heeft een grote Van Ee, Bronkhorst en Ruiter elkaar ook de<br />

voorliefde voor woningen uit de jaren 30. zoektocht naar zo hoog mogelijke kwaliteit.<br />

‘Als het mij ligt wil ik alles weer in originele ‘Het moet gewoon mooi en goed zijn. Voor<br />

staat maken: kozijnen, de aluminium schuifpui minder wil ik het niet doen’, verwoordt<br />

vervangen, een nieuwe erker, tot en met Bronkhorst het kernachtig. Van Ee: ‘Met elkaar<br />

de laatste details’, merkt hij enthousiast op. gaan we voor een mooi en optimaal resultaat.<br />

Zijn uitdaging is daarbij om tegelijkertijd de We willen aspirant-kopers te overtuigen dat ze<br />

woning te laten voldoen aan de eisen van krijgen wat ze echt willen.’ Ruiter: ‘Ons doel is<br />

deze tijd.<br />

om alle opties op tafel te leggen, op basis van<br />

de wensen van de klant. Alleen dat levert het<br />

Ook de derde samenwerkende partij, Buro beste resultaat: enthousiaste opdrachtgevers<br />

Ruiter, zoekt naar die balans. Hilbert Ruiter met een grandioos thuis!’<br />

schetst een aantal uiteenlopende opties.<br />

‘Je kunt bij een jaren 30-woning een enorm Karakter Makelaars<br />

strakke tuin maken, zodat het huis wat meer Gasthuisstraat 8, <strong>Barneveld</strong><br />

uit de verf komt. Aan de andere kant kun je Tel: 0342 – 745 790<br />

helemaal historiserend aan de slag gaan.<br />

www.karaktermakelaars.nl<br />

Dat zou je restaureren kunnen noemen. Een<br />

tussenweg is ook mogelijk, bijvoorbeeld een Buro Ruiter<br />

strakke lijnvoering met nostalgische invulling Rimpelerweg 45, Putten<br />

zoals planten uit de jaren 30.’<br />

Tel: 06 – 133 917 29<br />

www.buroruiter.nl<br />

Buro Ruiter ontwerpt inrichtingen voor tuin<br />

en landschap. ‘Wij streven ernaar om door Bronkhorst Bouw & Ontwikkeling<br />

middel van onze plannen de leefomgeving zo Livingstonestraat 11, <strong>Barneveld</strong><br />

te verbeteren dat de gebruiker deze meer gaat Tel: 06 – 272 426 68<br />

waarderen en beleven.’<br />

www.bronkhorstbouwenontwikkeling.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 63


Folmer Hekwerken: betaalbare<br />

kwaliteit op maat<br />

‘Als iemand aangeeft wat hij wil, dan maken we het. Daarbij<br />

hanteren we altijd scherpe tarieven’, aldus de nuchtere Elibart<br />

Folmer. Zijn bedrijf Folmer Hekwerken is producent en installateur<br />

van exclusieve sierhekwerken, paardenboxen en hondenkennels.<br />

Folmer Hekwerken onderscheidt<br />

zich door het gebruik van uitsluitend<br />

hoogwaardige materialen. ‘Op het gebied<br />

van veiligheid en duurzaamheid doen we<br />

geen concessies. Het staal wordt in- en<br />

uitwendig verzinkt. Bovendien kunnen<br />

we het coaten in de gewenste kleur’,<br />

legt Folmer uit in de werkplaats op het<br />

Lunterse bedrijventerrein De Stroet.<br />

Hekwerken van Folmer vormen een<br />

onmiskenbaar visitekaartje voor menig<br />

terrein. Dit najaar gaat het bedrijf de<br />

showroom verbouwen. ‘Op die manier<br />

kunnen we klanten nog beter laten zien<br />

wat er mogelijk is.’<br />

Tot het assortiment behoren naast<br />

paardenboxen en hondenkennels<br />

ook diverse vormen van sierhekwerk.<br />

‘Daarbij kun je denken aan sier-, loop- en<br />

schuifpoorten en ook aan leuning- en<br />

balkonhekwerk.’ Maatwerk is de norm bij<br />

Folmer Hekwerken. Het bedrijf overlegt<br />

met de klant wat precies de wensen zijn.<br />

Folmer: ‘Doordat wij alles produceren<br />

in onze eigen werkplaats kunnen we<br />

maatwerk bieden. Zo past het design in<br />

de stijl van de omgeving. We willen de<br />

klant ontzorgen. Als iemand iets bestelt,<br />

dan voeren wij het naar tevredenheid uit.’<br />

Op de website van het bedrijf zijn vele<br />

inspirerende afbeeldingen te vinden van<br />

de diverse mogelijkheden. Neem gerust<br />

contact op voor meer informatie en<br />

advies.<br />

Folmer Hekwerken<br />

Kauwenhoven 35, Lunteren<br />

Tel.: 0318 – 482 619<br />

www.folmerhekwerken.nl<br />

Van Manen meesterlijke<br />

interieurs groeit en bloeit<br />

Van Manen meesterlijke interieurs is een landelijk begrip, al vanaf 1973<br />

voert van Manen ambachtelijke vakmanschap uit, vandaar ook de naam<br />

van Manen meesterlijke interieurs. Marinus van Manen spreekt met<br />

genoegen over zijn bedrijf dat hij samen met Henk Donkersteeg runt.<br />

Het bedrijf is in 1973 opgericht door de<br />

vader van Marinus van Manen. Het bedrijf<br />

bestaat uit de volgende 3 takken: trappen,<br />

interieurs en kerkinterieurs.<br />

Trappen<br />

De trappen worden op maat gemaakt.<br />

Er wordt rekening gehouden met de<br />

beschikbare ruimte en uiteraard welke<br />

uitstraling het interieur heeft, de keuze<br />

is enorm. U kunt uw nieuwbouw of<br />

verbouwplannen altijd met ons bespreken.<br />

Wij geven u graag advies en helpen u bij<br />

uw keuze.<br />

Interieurs<br />

‘Soms is het lastig om uw woonwensen<br />

om te zetten in een passend ontwerp, Wij<br />

kunnen u hierbij helpen’, zegt Marinus<br />

van Manen. Door het vakmanschap te<br />

combineren met de beste materialen zijn er<br />

veel mogelijkheden voor elk interieur.<br />

Kerkinterieurs<br />

Elke kerk is weer anders en daarom<br />

maken wij voor elke kerk een passend<br />

ontwerp. Voor zowel het liturgisch centrum,<br />

kerkbanken en kerkstoelen. Wat heel<br />

belangrijk is is het zitcomfort van een<br />

kerkbank daar wordt veel aandacht aan<br />

besteed. De rugleuning en zitting wordt<br />

daarom meestal gestoffeerd.<br />

Wij adviseren onze klanten graag in onze<br />

mooie showroom zodat uw interieur geheel<br />

naar eigen wens en stijl kan worden<br />

samengesteld.<br />

Van Manen meesterlijke interieurs<br />

Puurveenseweg 47, Kootwijkerbroek<br />

Tel: 0342 – 442 960<br />

info@meesterlijke-interieurs.nl<br />

www.meesterlijkeinterieurs.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 65


De Pastorij: zorggeschikte<br />

woningen op Veller<br />

‘Dit zijn appartementen die iets extra’s hebben. De mogelijkheden<br />

voor ontmoeting en zorgverlening maken nadrukkelijk deel uit van de<br />

woningen’, vertelt Erik van den Brand. Zijn bedrijf Estea is initiatiefnemer<br />

van De Pastorij, een complex van 18 huurappartementen op Veller.<br />

Bij de beoogde ‘leefsfeer’ in De Pastorij is<br />

gekozen voor reformatorisch. ‘Bewoners<br />

die zich daarin herkennen zullen zich zeker<br />

thuis gaan voelen’, aldus Van den Brand.<br />

Die identiteit komt ook tot uitdrukking<br />

in de betrokken zorgorganisaties, RST<br />

Zorgverleners en Vellerveste.<br />

Van den Brand benadrukt dat wonen de<br />

primaire functie is in De Pastorij. ‘Mensen<br />

zonder zorgvraag zijn net zo goed welkom.<br />

Maar professionele zorgverlening kán wel,<br />

nu of in de toekomst.’ Bij het ontwerp van<br />

de appartementen is daarom gekozen voor<br />

rolstoelvriendelijke deuren en badkamers,<br />

brancardlift en het weglaten van drempels.<br />

Bijzonder aan dit project is verder een<br />

open, centraal gedeelte waar volop ruimte<br />

is voor ontmoeting. Vermeldenswaardig<br />

is het feit dat er plannen zijn om een<br />

supermarkt te realiseren, op loopafstand<br />

van de appartementen.<br />

De appartementen zijn te huur voor<br />

verschillende doelgroepen, ook mensen<br />

met een beperkte beurs. ‘Het is voor<br />

iedereen toegankelijk.’ Inmiddels zijn de<br />

eerste woningen verhuurd. De oplevering<br />

van het object zal plaatsvinden aan het<br />

eind van 2017. Ruim een jaar later zullen<br />

de eerste bewoners hun intrek gaan<br />

nemen.<br />

Wilt u meer weten over de zorggeschikte<br />

appartementen? Kijk op<br />

www.depastorijbarneveld.nl. Of<br />

neem contact op met:<br />

Westeneng Makelaardij<br />

Thorbeckelaan 18, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel: 0342 – 415 589<br />

www.westeneng-makelaardij.nl<br />

‘Ook in De Pastorij zal RST<br />

Zorgverleners deze zorg leveren’<br />

RST Zorgverleners is een bekende zorgorganisatie binnen<br />

<strong>Barneveld</strong>. ‘Wist u dat het wooncomplex van stichting<br />

Ouderenzorg aan de Koterweg ook o.a. respijtzorg biedt?’ vertelt<br />

wijkverpleegkundige Daniëlle.<br />

‘Met deze zorg kunt u denken aan kortdurende<br />

ontlasting van de mantelzorger als de<br />

zorgvraag thuis te intensief wordt. Ook kan er<br />

overbruggingszorg na een ziekenhuisopname<br />

naar de eigen thuissituatie gegeven worden.<br />

Mensen kiezen er ook wel eens voor om in een<br />

thuissituatie palliatieve zorg te krijgen, met<br />

als voordeel dast desgewenst een familielid<br />

intrek kan nemen. Een voordeel is dat ik als<br />

wijkverpleegkundige de zorg kan indiceren die<br />

nodig is. Zo krijgt u zorg op maat’.<br />

thuis willen blijven wonen. Ouder worden<br />

betekent vaak een kleiner netwerk krijgen. In<br />

klein groepsverband worden er verschillende<br />

activiteiten ondernomen. Twee keer in de week<br />

wordt er een heerlijke maaltijd aangeboden,<br />

die door een kok wordt verzorgd. Mensen<br />

van buitenaf kunnen een dagdeel bijwonen.<br />

Hiervoor kunt u een indicatie aanvragen. Het<br />

is de moeite waard om vrijblijvend eens een<br />

kijkje te komen nemen om de sfeer te kunnen<br />

proeven!<br />

hulp wordt door RST Zorgverleners in<br />

de Pastorij aan u aangeboden. Identiteit<br />

gebonden; vanuit de reformatorische<br />

levensovertuiging. Heeft u interesse of<br />

vragen dan kunt u contact opnemen met RST<br />

Zorgverleners. Tel:0342-422324. Voor meer<br />

informatie kunt u ook terecht op onze website:<br />

www.rstzorg.nl.<br />

In <strong>Barneveld</strong> wordt ook dagbesteding gegeven.<br />

De dagbesteding is bedoeld voor mensen die<br />

In De Pastorij zal RST Zorgverleners deze of<br />

soortgelijke zorg leveren. Ook huishoudelijke<br />

pagina 66<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


Gezondheidscentrum en Woonzorgcomplex<br />

in Zwartebroek<br />

Zwartebroek krijgt er met de nieuwbouwwijk Dwarsakker ruim<br />

90 grondgebonden woningen bij. Een belangrijk deel daarvan<br />

wordt gerealiseerd door Stichting Dwarsakker Zorg & Wonen.<br />

In het oostelijk deel van het nieuwbouwplan wordt ook een<br />

gezondheidscentrum gebouwd. Samen met een wooncomplex<br />

van senioren- en zorgappartementen geeft dit een belangrijke<br />

maatschappelijke impuls aan de leefbaarheid van de woonkernen<br />

Zwartebroek en Terschuur (Terbroek).<br />

verder uitgewerkt en zal er een laatste<br />

informatiebijeenkomst georganiseerd<br />

worden waarbij geïnteresseerden zich<br />

kunnen inschrijven. Eerdere bezoekers van<br />

informatiebijeenkomsten zullen tijdig een<br />

persoonlijke uitnodiging ontvangen. Via<br />

de lokale kranten en andere media zullen<br />

andere geïnteresseerden geïnformeerd<br />

worden. Naar verwachting zal de bouw<br />

begin 2017 van start kunnen gaan. De<br />

totale bouwtijd zal ongeveer een jaar in<br />

beslag nemen.<br />

De bouw van de eerste rijwoningen is in<br />

volle gang. Ze zullen medio 2017 worden<br />

opgeleverd. De nieuwe woonwijk is met<br />

veel ruimtelijke kwaliteit ontworpen<br />

in het karakteristieke slagenlandschap<br />

van Zwartebroek. Daardoor is er<br />

sprake is van veel wooncomfort in een<br />

prettige leefomgeving. Het ontwerp<br />

voor het gezondheidscentrum en woonzorgcomplex<br />

begint, mede dankzij de<br />

input van toekomstige bewoners en<br />

gebruikers, steeds meer vorm te krijgen.<br />

In het gezondheidscentrum komen een<br />

huisartsenpraktijk, bloedprikpunt, tandarts,<br />

fysiotherapeut, verloskundige, thuiszorg,<br />

pinautomaat, enzovoort.<br />

Het woongedeelte gaat bestaan uit<br />

ongeveer negentien appartementen<br />

met nog eens tien appartementen voor<br />

intensieve (24-uurs-)zorg. Daarnaast<br />

is er ruimte gereserveerd voor een<br />

kinderdagverblijf. Op dezelfde locatie<br />

worden ook vijf luxe koopappartementen<br />

ontwikkeld. Deze krijgen eveneens een<br />

levensloopbestendig karakter, mede<br />

vanwege de nabijheid van het zorgcentrum.<br />

Komende maanden worden de plannen<br />

Het gezondheidscentrum en woonzorgcomplex<br />

is gevestgids naast de aan<br />

de Eendrachtstraat in Zwartebroek. Met<br />

het openbaar vervoer is het uitstekend<br />

bereikbaar.<br />

Dwarsakker Zorg & Wonen<br />

Tel: 06-53151880<br />

dwarsakker@arpgroep.nl<br />

www.dwarsakker.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 67


Jouw energie maakt het verschil<br />

Een duurzame toekomst voor de gemeente <strong>Barneveld</strong>. De ambitie is om jaarlijks 2% energie<br />

te besparen en in 2020 20% duurzame energie op te wekken. Dat moet in 2050 leiden tot een<br />

energieneutrale gemeente. Dat staat in de Energievisie Gemeente <strong>Barneveld</strong>.<br />

Energievisie: duurzame toekomst<br />

voor <strong>Barneveld</strong><br />

Energie is een belangrijke basis voor onze<br />

welvaart. We gebruiken het om ons huis<br />

te verwarmen, om bedrijven te kunnen<br />

laten ondernemen en ons van A naar<br />

B te verplaatsen. Fossiele brandstoffen<br />

worden de komende decennia steeds<br />

schaarser en de uitstoot ervan veroorzaakt<br />

klimaatveranderingen. Tegelijkertijd neemt<br />

het energiegebruik aanzienlijk toe.<br />

De gemeente <strong>Barneveld</strong> heeft in de<br />

Energievisie 2015-2020 daarom scherpe(re)<br />

doelen vastgesteld dan de landelijke<br />

doelen: we willen minder energie<br />

verbruiken, meer energie duurzaam<br />

opwekken en klimaatbewuster (gaan) leven.<br />

Samen de handen uit de mouwen<br />

Alleen door samen de handen uit de<br />

mouwen te steken, kunnen we deze<br />

doelstellingen bereiken. De gemeente<br />

<strong>Barneveld</strong> stimuleert verschillende<br />

initiatieven voor energiebesparing en<br />

duurzaamheid. Daarnaast moeten alle<br />

duurzame energiebronnen een bijdrage<br />

leveren. Dat zullen we ook terug gaan<br />

zien in ons landschap, zoals bijvoorbeeld<br />

met windmolens, zonnepanelen en het<br />

vergisten van biomassa.<br />

Jouw energie maakt het verschil<br />

‘Jouw energie maakt het verschil’ is een<br />

initiatief van de gemeente <strong>Barneveld</strong> om<br />

inwoners en ondernemers meer te vertellen<br />

over de mogelijkheden van energie<br />

besparen en duurzaamheid. Met kleine<br />

stappen kunnen we veel bereiken. Thuis, in<br />

bedrijven en bij de gemeente zelf. Door hier<br />

met elkaar energie in te steken, krijgen we<br />

veel voor elkaar. Jouw energie maakt het<br />

verschil! Doe ook mee!<br />

Energieloket <strong>Barneveld</strong><br />

Inwoners en ondernemers van de<br />

gemeente <strong>Barneveld</strong> kunnen met al hun<br />

vragen over duurzaam (ver)bouwen, energie<br />

besparen of energie opwekken terecht bij<br />

het energieloket van de gemeente voor<br />

onafhankelijk advies en informatie. Dit<br />

loket is telefonisch of via email bereikbaar<br />

(06-10731261 / energieloket@barneveld.<br />

nl). Binnenkort gaat ook de website van het<br />

energieloket online.<br />

Maak uw woning energiezuiniger<br />

De gemeente <strong>Barneveld</strong> stimuleert<br />

huiseigenaren energiemaatregelen<br />

te nemen in hun woning. Drie<br />

topmaatregelen zijn:<br />

1. Goed isoleren: Een goede isolatie<br />

voorkomt dat u veel warmte verliest<br />

via ramen, buitenmuren, het dak<br />

en via de vloer van de begane<br />

grond. De verwarming hoeft minder<br />

hard te stoken. Dat scheelt u hoge<br />

stookkosten. Manieren om uw huis<br />

te isoleren, zijn vloerisolatie, dak en<br />

spouwmuurisolatie, het vervangen<br />

van kozijnen en het plaatsen van<br />

dubbel glas.<br />

2. Gebruik maken van zonneenergie:<br />

Door het opwekken<br />

van zonne-energie bespaart<br />

u al snel een flink bedrag op<br />

uw energierekening. Behalve<br />

zonnepanelen zijn er meer<br />

toepassingen om zonlicht en<br />

warmte om te zetten in duurzame<br />

energie in huis, zoals zonneboilers<br />

bijvoorbeeld. Via de website www.<br />

zonatlas.nl kunt u zien in welke<br />

mate uw woning geschikt is voor<br />

zonnepanelen.<br />

3. Verbeter of vervang installaties,<br />

zoals het plaatsen van een HRketel<br />

of het installeren van een<br />

warmtepomp. Denk ook aan uw<br />

ventilatiesysteem. Goed ventileren is<br />

belangrijk voor uw gezondheid.<br />

Direct gratis en onafhankelijk<br />

energieadvies: Bel het Energieloket<br />

<strong>Barneveld</strong> 06-1073 1261 of mail<br />

energieloket@barneveld.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 69


goed gaan. Het klinkt misschien wat<br />

aanmatigend, maar wij willen de beste<br />

blijven in wat we doen. Daarom volgen<br />

wij de marktontwikkelingen op de voet.’<br />

De Wet doorstroming<br />

huurmarkt<br />

We spreken Van Veen Advocaten over het thema ‘Wonen in<br />

<strong>Barneveld</strong>’. Het bedrijf in Ede –voorheen ook gevestigd in<br />

<strong>Barneveld</strong>– is een bekende naam in de regio. Met wie kunnen wij<br />

beter stilstaan bij de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt dan met<br />

Bernhard Karens, die al jarenlang in <strong>Barneveld</strong> woont.<br />

Hij vertelt eerst kort zijn persoonlijke<br />

verhaal. ‘Het werken bij Van Veen<br />

Advocaten bevalt me prima. In 2003<br />

begon ik op de locatie in <strong>Barneveld</strong>,<br />

later zijn we met z’n allen verhuisd naar<br />

Ede. Eind 2008 heb ik mij ingekocht<br />

als partner. Als advocaat ben ik<br />

gespecialiseerd in vastgoedrecht.’ Met de<br />

specialisatieopleiding Huurrecht beschikt<br />

Karens ook over meer dan voldoende<br />

ervaring en deskundigheid op dit<br />

specifieke rechtsgebied.<br />

Naast advocaten vastgoedrecht<br />

kent Van Veen specialisten in<br />

onder meer arbeidsrecht, incasso,<br />

ondernemingsrecht en personen- en<br />

familierecht. Het bedrijf is zowel grote<br />

(beursgenoteerde) ondernemingen, als<br />

kleinere ondernemingen en particulieren<br />

van dienst. Dankzij de centrale<br />

ligging biedt het kantoor landelijke<br />

dekking. ‘Cliënten komen echt overal<br />

vandaan’, aldus Karens. ‘Ikzelf heb vooral<br />

vastgoedcliënten uit de regio Foodvalley.’<br />

‘Het doel van de wet is het flexibeler maken van<br />

de huurmarkt. Zo’n tijdelijke huurovereenkomst<br />

eindigt in principe vanzelf.’<br />

Vanaf 1 juni jongstleden is er een nieuwe<br />

advocaat werkzaam bij het kantoor en<br />

per 1 september aanstaande is nog een<br />

advocaat aangesteld om het team te<br />

versterken. Wat zijn de ambities van het<br />

bedrijf? ‘Groei is voor ons geen doel op<br />

zich, maar wat de praktijkontwikkeling<br />

betreft kan ik zeggen dat de zaken<br />

Doorstroming huurmarkt<br />

‘Zo is er per 1 juli jongstleden een<br />

belangrijke wijziging gekomen in<br />

het huurrecht. De ‘Wet doorstroming<br />

huurmarkt 2015’ is in werking getreden.<br />

Waar tot voor kort woonruimte<br />

(nagenoeg) alleen voor onbepaalde<br />

tijd kon worden verhuurd, is het vanaf<br />

nu mogelijk om woonruimte voor<br />

bepaalde tijd te verhuren. Woningen<br />

kunnen nu ook tijdelijk (voor maximaal<br />

2 jaar) worden verhuurd. Voor kamers<br />

geldt een maximale termijn van 5 jaar.<br />

Het doel van de wet is het flexibeler<br />

maken van de huurmarkt. Zo’n tijdelijke<br />

huurovereenkomst eindigt in principe<br />

vanzelf, zij het dat de verhuurder wel<br />

tijdig voor het einde van de huur aan<br />

de huurder een ‘kennisgeving’ moet<br />

versturen. Als huurder en verhuurder<br />

beiden willen verlengen, dan kan dat<br />

natuurlijk ook. Verder is de regeling voor<br />

verhuur aan ‘specifieke doelgroepen’<br />

veranderd. Er was al een bijzondere<br />

regeling voor verhuur aan studenten,<br />

ouderen en gehandicapten. Daaraan is<br />

nu onder meer toegevoegd de verhuur<br />

aan jongeren (personen tussen de 18 en<br />

27) en aan grote gezinnen (8 of meer<br />

personen).’<br />

Het voert te ver om in dit artikel<br />

uitgebreid in te gaan op de ins en outs<br />

van de nieuwe wet die per 1 januari<br />

2017 ook wijzigingen zal brengen in<br />

de regeling van de huurprijzen. Voor nu<br />

geldt dat de wetswijziging kansen en<br />

voordelen biedt voor zowel huurders<br />

als verhuurders bij nieuw af te sluiten<br />

huurovereenkomsten.<br />

Heeft u vragen met betrekking tot dit<br />

onderwerp dan kunt u contact opnemen<br />

met Bernhard Karens via +31 318<br />

687890 of b.karens@vanveen.com.<br />

Meer informatie vindt u op de website<br />

vanveen.com.<br />

Van Veen Advocaten<br />

Keesomstraat 7, Ede<br />

Tel: 0318 – 687 878<br />

info@vanveen.com<br />

www.vanveen.com<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 71


Installatiebedrijf Jansen: ‘Wij<br />

zijn dé comfort-installateur’<br />

In het buitengebied van Kootwijkerbroek aan de Laageinderweg<br />

zit vanaf 1934 Installatiebedrijf Jansen gevestigd. Cor Jansen<br />

is de derde generatie die dit bedrijf samen met zijn vrouw Gina<br />

voortzet. Laatstgenoemde doet haar verhaal en blikt terug.<br />

ontzorgen, meedenken wat voor u of uw<br />

ouders het langer thuis blijven wonen zo<br />

comfortabel mogelijk kan maken.’ Dit doet<br />

Cor dus samen met zijn vrouw Gina. Zij<br />

gaat met de klant in overleg en Cor komt<br />

later met de prijs en de<br />

technische gegevens.<br />

In 1989 kwam Cor meewerken, hij had<br />

de opleiding elektrotechniek afgerond<br />

dus vanaf toen is Installatiebedrijf Jansen<br />

gespecialiseerd in het brede woord van<br />

de installatietechniek. ‘Al die jaren heeft<br />

Cor niet stilgezeten met studeren en om<br />

bij te blijven moet hij dit nog steeds. Er<br />

verandert veel in de techniek en vooral<br />

in de regelgeving en dat is ook goed.’<br />

Installatiebedrijf Jansen heeft zich ook<br />

gespecialiseerd als comfort-installateur.<br />

‘Wij helpen graag meedenken om uw<br />

woning zo comfortabel mogelijk te maken<br />

zodat u langer van uw woning kunt<br />

genieten ook als u ouder wordt. Wij denken<br />

graag met de klant mee. Ook hebben veel<br />

oudere woningen een bad, maar als je<br />

ouder wordt is dit niet altijd handig. Wij<br />

kunnen in één dag zorgen dat u een douche<br />

heeft waar u dan ’s avonds weer gebruik<br />

van kunt maken. We halen ‘s ochtends het<br />

bad weg en plaatsen hier een douche voor<br />

in de plaats zonder te hoeven tegelen.’<br />

Domotica is volgens Jansen ook comfort en<br />

dit is niet alleen voor de jongeren met een<br />

smartphone.<br />

‘Wij willen ook graag helpen met<br />

En bij opdrachten hebben ze vakkundige<br />

mensen in dienst om dit te realiseren.<br />

Inmiddels werkt de vierde generatie<br />

ook alweer mee in het bedrijf, Rick<br />

als elektrotechnicus/lasser en Tim als<br />

loodgieter/lasser. ‘Kom dus gerust eens<br />

langs!’<br />

Installatiebedrijf Jansen<br />

Laageinderweg 49<br />

3774 TC Kootwijkerbroek<br />

Tel: 0342 – 441239<br />

info@janseninstallatie.nl<br />

www. janseninstallatie.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 73


‘Wij richten ons op een<br />

heel divers publiek’<br />

Het geheim van inspiratie is keuze. Dat is dé slogan waar<br />

Van Ginkel Keukens om bekend staat. De <strong>Barneveld</strong>se<br />

ondernemersfamilie bedient al 58 jaar de lokale en regionale<br />

markt en het bedrijf is niet in één hokje te stoppen.<br />

‘Wij willen het plaatje compleet maken onderdelen van het vak. ‘Eerst was het<br />

door onze klanten van begin tot eind te een beetje sjouwen en dergelijke, maar<br />

begeleiden en te bedienen’, legt eigenaar ik groeide door in het bedrijf. Ik leerde<br />

Johan van Ginkel uit.<br />

monteren, ging daarna de verkoop in en<br />

nu ben ik dus eigenaar. Ik vind het een<br />

‘We verkopen werkelijk van alles en nog prachtig vak, het contact met de klant,<br />

wat. Uiteraard de keukens zelf, maar ook het blij maken van de mensen, het is<br />

de verdere benodigdheden. Van potten schitterend.’<br />

tot aan decoratie en verf, we hebben<br />

het allemaal.’ Even de persoonlijke Eenkennigheid kan het bedrijf niet<br />

noot kraken. Hoelang is Van Ginkel al worden verweten; integendeel. ‘Wij<br />

verbonden aan het familiebedrijf? ‘Ik richten ons echt op een heel divers<br />

was zeventien toen ik al voor het eerst publiek. Daarom hebben we ook een heel<br />

rondliep in onze zaak. Nu ben ik 52 dus breed assortiment. We krijgen wel eens<br />

reken maar uit, haha...’<br />

klanten van 23 hier bij ons, maar ook<br />

hun ouders willen we tevreden stellen.<br />

Vader Dick van Ginkel leerde hem de Iedereen kan zijn eigen bijbehorende<br />

fijne kneepjes van het vak. In eerste stijl kiezen. We zijn er voor het moderne,<br />

instantie deed hij de technische klusjes, voor het landelijke, noem maar op. Van<br />

nadien bekwaamde hij zich in andere Ginkel richt zich ook op alle prijsklassen.<br />

Miele is trouwens wel onze belangrijkste<br />

partner, we zijn dan ook Miele<br />

Experience Center.’<br />

Van Ginkel Keukens heeft recentelijk<br />

ook de website aangepast. ‘Daarmee<br />

bedienen we een nog groter publiek,<br />

hoewel we ons hoofdzakelijk richten<br />

op een ring van dertig kilometer rond<br />

<strong>Barneveld</strong>. We opereren wel landelijk,<br />

maar we adverteren met name regionaal.<br />

Elk jaar willen we groeien en we willen<br />

een totaalconcept blijven aanbieden.<br />

Daarmee bedoel ik dat het hele plaatje<br />

van ‘a tot z’ perfect moet zijn. Van slopen<br />

tot schilderen en van stroom, water en<br />

licht tot aan de uiteindelijke plaatsing<br />

van de keuken, daar blijven we ook in<br />

de toekomst voor gaan. Samen met mijn<br />

vrouw Wilma, dochter Manon en ons<br />

enthousiaste team staan we klaar voor<br />

u!’<br />

Van Ginkel Keukens <strong>Barneveld</strong><br />

Marconistraat 8, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 – 412 501<br />

info@vanginkelkeukens.nl<br />

www.vanginkelkeukens.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 75


‘Wij gaan voor stoer en<br />

trendy’<br />

De Snuffelkelder, wie er langs loopt beseft in eerste instantie<br />

waarschijnlijk niet wat voor wondere wereld er onder de grond te<br />

vinden is. Aangekomen in de kelder, is bijna iedereen verrast, zo<br />

laat Wilma van Ginkel weten.<br />

‘Het is echt veel groter dan je in eerste<br />

instantie zou denken. Kom zo maar eens<br />

mee, dan laat ik je alles zien.’ Een etiketje<br />

is moeilijk te plakken op De Snuffelkelder.<br />

Van eetkamerstoelen tot aan horloges en<br />

van robuuste lampen tot aan de grootste<br />

diversiteit aan meubels, het is letterlijk<br />

voor ieder wat wils.<br />

‘Wel gaan we echt voor robuust en stoer.<br />

Kijk maar eens naar onze grote collectie<br />

aan lampen. Verder hebben we wel meer<br />

dan vijftig eetkamerstoelen. En een groot<br />

voordeel is dat we bijna alles op voorraad<br />

hebben. En voor snelle service ben je bij<br />

ons ook zeker aan het goede adres.’<br />

De Snuffelkelder bestaat inmiddels<br />

alweer dertig jaar. ‘We zijn echt dé<br />

trendsetter in wonen en hebben veel<br />

bekende merken. Riviera Maison, Frezoli,<br />

PTMD, we verkopen het allemaal.’ Er zijn<br />

bij de winkel aan de Marconistraat vijf<br />

stylisten in dienst, allemaal fulltimers.<br />

En de winkel wordt ten volle benut, zo<br />

meent Van Ginkel. ‘We hebben in het<br />

verleden al de nodige uitbreidingen<br />

gehad. Verder hebben we onze websites<br />

www.snuffelkelder.nl en<br />

www.robuustelampen.nl vernieuwd.<br />

Klanten komen van heinde en verre,<br />

hoewel de regiofunctie toch nog altijd<br />

wel bepalender is hoor. We gaan door op<br />

de ingeslagen weg en hopen nog meer<br />

successen te boeken.’<br />

De Snuffelkelder<br />

Marconistraat 8, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 – 414 021<br />

info@desnuffekelder.nl<br />

www.desnuffelkelder.nl<br />

Bij Heijkoop Tuinvormgeving<br />

volgen we nieuwe tuintrends<br />

Voor het aanleggen en onderhouden van uw tuin bent u bij ons aan<br />

het juiste adres. We streven naar korte lijnen in het aanleg- en<br />

onderhoudsproces. Heijkoop is thuis in alles wat maar met tuinen<br />

te maken heeft.<br />

Wilt u dit voorjaar uw tuin een<br />

opknapbeurt geven of compleet<br />

vernieuwen bel ons dan gerust om een<br />

vrijblijvende afspraak te maken en om<br />

te kijken naar de mogelijkheden. Bij het<br />

kennismakingsgesprek wisselen we van<br />

gedachte om hiermee een passend ontwerp<br />

voor de klant te kunnen maken, deze voor te<br />

leggen en te bespreken en hierbij eventuele<br />

wijzigingen door te voeren, vervolgenskunnen<br />

we hierbij een passende offerte uitbrengen.<br />

We zijn gespecialiseerd in de aanleg en<br />

onderhoud van vijvers en waterpartijen.<br />

Hierbij begeleiden we het project vanaf<br />

het fundament tot het inplanten van de<br />

complete vijver met waterplanten en daarna<br />

het onderhoud van de vijver, beekloop of<br />

waterval.<br />

De werkzaamheden die we uitvoeren bij<br />

de aanleg of renovatie van uw tuin zijn<br />

breed. Hierbij valt te denken aan grondwerk,<br />

straatwerk, metselwerk zoals tuinmuurtjes,<br />

tuintimmerwerk bijvoorbeeld schuttingen,<br />

veranda, tuinschuur en pergola’s, leveren<br />

enaanbrengen van beplanting en gazon.<br />

Bij het onderhoud van uw tuin kunnen<br />

we alles wat er mee te maken heeft<br />

aanbieden, hierbij valt te denken aan vooren<br />

najaarsbeurt, wekelijks onderhoud en<br />

maaibeurten.<br />

Kortom als u wat wilt met uw tuin kunt u<br />

altijd contact met ons opnemen voor een<br />

afspraak.<br />

Heijkoop Tuinvormgeving<br />

Nederwoudseweg 15a, Lunteren<br />

Tel. 06 – 439 042 49<br />

www.heijkooptuinvormgeving.nl<br />

info@heijkooptuinvormgeving.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 77


‘De zaken gaan goed bij<br />

DecoCenter’<br />

‘Ik kan zeggen dat de zaken goed gaan hier bij DecoCenter, we<br />

hebben onze ruimte bijna verdubbeld hier aan de Kampstraat.’<br />

Ruud Kraaij is een tevreden mens. De ondernemer breidt zijn<br />

‘imperium’ in decoratie en meubelen gestaag uit.<br />

In <strong>Barneveld</strong> is er dus een vestiging, maar<br />

ook in Nijkerk en Ede, sieren de winkels<br />

van DecoCenter de winkelstraten. ‘En in<br />

Amersfoort zijn we ook druk bezig’, vertelt<br />

Kraaij met een flinke dosis enthousiasme.<br />

‘In <strong>Barneveld</strong> hebben we onze vestiging<br />

vorig jaar april geopend. Dat was op 1<br />

april en dat is in dit geval geen grapje.<br />

Onlangs hebben we een verbouwing<br />

achter de rug gehad, we hebben wel 300<br />

vierkante meter erbij gekregen. De ingang<br />

is aan de Nieuwstraat, recht tegenover het<br />

oude concertgebouw.’<br />

DecoCenter kent ruim 2500<br />

woonaccesoires. ‘De zaak is ingericht met<br />

artikelen van de Duitse woondecoratielijn<br />

van het merk Fink, dat eigen<br />

ontwerpafdelingen en productielijnen<br />

heeft.’ Producten als schilderijen, spiegels,<br />

kandelaren, vazen, meubels en kasten<br />

komen allemaal uit het hogere segment.<br />

‘In Nederland hebben ze een eigen<br />

verkooppunt’, vervolgt Kraaij.<br />

De zaak is dinsdag tot en met zaterdag<br />

geopend vanaf vanaf 10.00 uur en<br />

maandag vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur.<br />

Op vrijdagavond is er koopavond en op<br />

zaterdag sluit men om 17.00 uur. En zijn<br />

er ambities? ‘Het zou wel heel mooi zijn<br />

als we elk jaar een nieuwe vestiging<br />

zouden kunnen openen. We zitten op<br />

schema. En oh ja, dat wil ik ook nog even<br />

kwijt. We leveren uit voorraad, binnen 48<br />

uur.’<br />

DecoCenter<br />

Kampstraat 6A, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel: 0342 – 745 780<br />

barneveld@deco-center.nl<br />

www.deco-center.nl<br />

Geniet van betaalbare luxe in<br />

eigen tuin<br />

Hartog Outdoor Living gaat verhuizen! Het door Markwin den<br />

Hartog in 2009 opgezette bedrijf, gevestigd in Kootwijkerbroek,<br />

gespecialiseerd in o.a. verkoop van zwembaden is de afgelopen jaren<br />

uitgegroeit tot een gewaardeerde speler op het gebied van zwembaden.<br />

Het bedrijf is gespecialiseerd in de verkoop<br />

van zwembaden, jacuzzi’s en aanverwante<br />

artikelen. ‘Hierbij kan men denken aan<br />

buitendouches, maar ook buitenhaarden en<br />

accessoires. Alles is maatwerk en bedoeld om<br />

het buitenleven nóg aangenamer te maken.<br />

Heeft de klant een bepaalde wens? Dan gaan<br />

wij ervoor om die te realiseren!’ Dit concept<br />

heeft geleid tot een dusdanige klantengroei<br />

met als gevolg: het zoeken naar ruimer<br />

onderkomen, teneinde om huidige en nieuwe<br />

klanten nog meer van dienst te kunnen zijn.<br />

Het voormalige HUBO pand bleek hiervoor<br />

als geschikte locatie te voldoen.<br />

Volgens Markwin is Hartog Outdoor Living<br />

een laagdrempelig bedrijf. ‘Er zijn korte<br />

lijnen en er is zeker geen sprake van een<br />

acht tot vijf-mentaliteit. Bovendien werken<br />

wij met hoogwaardige materialen en zorgen<br />

wij er altijd voor dat het product goed is.’<br />

Zwembaden zijn er tegenwoordig in alle<br />

soorten en maten; van groot tot klein en van<br />

voordelig tot kostbaar. Hartog Outdoor Living<br />

heeft bijna alles in huis. Markwin: ‘In principe<br />

is er voor ieder budget wel een zwembad. Het<br />

begint met een opblaaszwembad en eindigt<br />

bij een volautomatisch groot ingebouwd<br />

zwembad met alles er op en er aan. De<br />

prijs wordt bepaald door de afmeting van<br />

het zwembad en de gewenste apparatuur.<br />

Wij merken dat met name de vraag naar<br />

bouwkundige en kunststof zwembaden zeer<br />

groot is. Strakke, rechthoekige zwembaden<br />

met een natuurstenen randafwerking zijn<br />

momenteel het populairst. De afmetingen<br />

variëren zo’n beetje van 8x4 meter tot 6x12<br />

meter. Deze zwembaden worden meestal<br />

voorzien van een inlooptrap in het bassin<br />

voor een strakke afwerking’.<br />

Hartog Outdoor Living<br />

www.hartogoutdoorliving.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 79


hypotheek komt in een akte en<br />

wordt voor de koper en de bank<br />

ingeschreven bij het Kadaster. Zodra<br />

het Kadaster alle gegevens correct<br />

heeft verwerkt zorgt de notaris dat<br />

alle betrokken partijen hun gelden<br />

krijgen. De nieuwe eigenaar krijgt het<br />

eigendomsbewijs.<br />

COLUMN<br />

Soms blijkt bij de eindinspectie<br />

dat niet alle afspraken correct zijn<br />

nagekomen (meeverkochte spullen<br />

ontbreken, lekkage of schade aan<br />

de woning). Dat is ook iets wat<br />

de notaris met alle partijen kan<br />

verwerken in de akte of in een aparte<br />

overeenkomst. Uw notaris is dus<br />

uw adviseur die samen met u alle<br />

aspecten en alle belangen bespreekt<br />

en vastlegt.<br />

Uw Notaris<br />

Bij uw notaris schuift u tijdens uw leven vaak aan tafel. Zoals<br />

wanneer u gaat trouwen of gaat samenwonen, als u kinderen<br />

krijgt, een woning koopt of als u een eigen zaak begint. Ook zit u<br />

bij uw notaris wanneer u de woning weer verkoopt, u uw vermogen<br />

of bedrijf overhevelt naar de volgende generatie en als u uw<br />

testament of huwelijkse voorwaarden aanpast aan de wetgeving en<br />

de fase in uw leven. Maar ook na een overlijden zijn wij er om u te<br />

helpen met de afwikkeling.<br />

Soms wijzigt er niets in uw leven, maar notaris zorgt dat de gemaakte afspraken<br />

verandert de wet. Op dat moment is het waar nodig worden aangevuld of verder<br />

verstandig om te onderzoeken of die worden uitgewerkt in de akte van<br />

wijzigingen fiscale of andere gevolgen levering. In de akte van levering wordt<br />

hebben voor u. Als u uw afspraken en gecontroleerd of dat wat is verkocht ook<br />

wensen goed laat vastleggen heeft u daar echt eigendom is van de verkoper, of er<br />

een leven lang plezier van. Wij helpen bijzondere rechten of plichten aan het<br />

u daar graag bij! Kom eens vrijblijvend verkochte verbonden zitten en worden<br />

langs op het inloopspreekuur of maak de gemaakte afspraken vastgelegd. De<br />

een afspraak om u te laten voorlichten. hypotheek van de verkoper wil de koper<br />

niet op de woning houden. De notaris<br />

Eigenaar worden<br />

zorgt voor aflossing van de hypotheek<br />

Bij de makelaar legt u de afspraken vast door de verkoper en doorhaling van de<br />

welke u mondeling heeft gemaakt. De inschrijving bij het Kadaster. De nieuwe<br />

Verdere akten en<br />

advieswerkzaamheden<br />

Bij verkoop of aankoop veranderen er<br />

dingen in uw leven. Uw notaris kijkt<br />

naar alle belangrijke zaken in het<br />

leven van de partijen. Daarop dienen<br />

de bestaande akten afgestemd te<br />

blijven of (gewijzigde) afspraken<br />

vastgelegd te worden, bijvoorbeeld<br />

in huwelijkse voorwaarden of in een<br />

testament. In een testament regelt u<br />

waar uw nalatenschap terecht komt<br />

én wie daarvan mag profiteren.<br />

Soms kan iemand niet meer zijn<br />

belangen behartigen bijvoorbeeld bij<br />

verkoop. In een notariële volmacht<br />

of levenstestament kunt u regelen<br />

dat uw partner, de kinderen of goede<br />

vrienden of familieleden namens u<br />

uw zaken kunnen behartigen als u<br />

daar zelf niet meer toe in staat bent.<br />

Het is beter zelf iemand aan te wijzen<br />

waarin u vertrouwen hebt. Het is toch<br />

een fijn idee dat u de regie houdt<br />

en dat niet een ander bedenkt wat u<br />

wellicht had gewild.<br />

Graag tot ziens op ons kantoor!<br />

Namens Braun Notaris <strong>Barneveld</strong>,<br />

Ingeborg Braun<br />

Braun Notaris<br />

Torenplein 3, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel: 0342-405300<br />

i.braun@braunnotarisbarneveld.nl<br />

www. braunnotarisbarneveld.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 81


Klankbord en specialist bij de<br />

aankoop van jouw huis<br />

‘Het helpt om korte lijnen te hebben met andere makelaars. We spreken<br />

dezelfde taal. Bovendien weet ik wat een huis waard is’, zegt Margreet<br />

van Veldhuizen. Ze is sinds 2012 actief als zelfstandig aankoopmakelaar<br />

en taxateur.<br />

Van Veldhuizen werkte jarenlang bij<br />

twee regionale makelaarskantoren en<br />

specialiseerde zich tot assurantieadviseur<br />

en Register Makelaar-Register Taxateur.<br />

Vanuit haar bedrijf, dat aangesloten is bij<br />

de NVM, biedt ze naast aankoopadvies ook<br />

taxaties bij woningen aan.<br />

Mensen die voor de aanschaf van een huis<br />

staan maken veelvuldig gebruik van haar<br />

expertises. ‘Een verkopende makelaar wil<br />

logischerwijs maar één ding: een woning<br />

voor een zo hoog mogelijke prijs verkopen.<br />

Ik ben er puur om de belangen van de<br />

koper te behartigen’, legt ze uit.<br />

Mensen die op zoek zijn naar een huis<br />

vinden het vaak lastig om de weg te<br />

vinden in de woningmarkt. ‘Ik ga met<br />

de opdrachtgever om tafel, vorm mij<br />

een beeld van de situatie en doe alles<br />

voor ze, bijvoorbeeld afspraken maken,<br />

beoordelen op bouwkundige details en<br />

onderhandelingen. Als ik het zelf niet weet,<br />

dan heb ik wel de juiste<br />

contacten.’<br />

Naast rust levert haar inzet regelmatig<br />

een fors financieel voordeel op. ‘Als je<br />

verliefd bent op een huis, is het lastiger om<br />

rationeel te handelen. Daarom ben ik er, als<br />

klankbord en specialist.’<br />

Margreet van Veldhuizen<br />

Buzerseweg 15, Lunteren<br />

Tel. 06 – 539 597 57<br />

info@mvvmakelaar.nl<br />

www.mvvmakelaar.nl<br />

‘Een goede onderbouwing van<br />

uw bouwplannen’<br />

BTO bouwplanning & advies uit Ede werkt aan unieke projecten<br />

voor unieke opdrachtgevers. Iedere opdracht is maatwerk, er zijn<br />

geen standaardoplossingen. ‘Elk plan wordt uitgewerkt aan de<br />

hand van de specifieke wensen van de opdrachtgever.’<br />

En dat doet Dirk van der Plaat met<br />

veel plezier. Hij legt graag uit wat hem<br />

bezighoudt. ‘BTO is een kleinschalig<br />

bureau dat gericht is op het oplossen<br />

van ruimtevraagstukken. De naam is<br />

onlangs gewijzigd in BTO bouwplanning<br />

& advies omdat het werk veel breder<br />

is dan enkel ontwerpen en tekenen. Ik<br />

denk graag met u mee, zeker bij plannen<br />

waar bouwregelgeving een spaak in<br />

het wiel lijkt te steken. Dat varieert van<br />

bestemmingsplannen en restauratie van<br />

monumenten tot de vergunningvrije<br />

verbouwing van uw woning: tijdens het<br />

hele traject wordt u begeleid.’<br />

Wanneer iemand vastloopt in de wirwar<br />

van bouwregelgeving komt BTO om de<br />

hoek kijken. ‘Het voortraject wordt steeds<br />

belangrijker. Ik kan daarbij adviseren en<br />

ik weet hoe het proces verloopt. Daardoor<br />

kan ik vrij snel inschatten wat wel en niet<br />

mogelijk is. Al sinds de start in 2005 ben ik<br />

bijzonder op mijn plek bij BTO.’<br />

Via de vernieuwde website wordt duidelijk<br />

uitgedragen welke dienstverlening BTO<br />

kan bieden. Van der Plaat huurt regelmatig<br />

externe expertise in bij specifieke<br />

vraagstukken. ‘Ik kan het niet alleen en<br />

ik wil iedere opdrachtgever optimaal van<br />

dienst zijn. Ik ben een probleemoplosser<br />

die graag het hele traject van begin tot<br />

eind begeleidt. Het is mooi en uitdagend<br />

werk waarmee je meerwaarde biedt voor<br />

opdrachtgevers.’<br />

BTO bouwplanning & advies<br />

Morsestraat 26a, Ede<br />

Tel: 0318 – 438 408<br />

contact@BTO-online.nl<br />

www.BTO-online.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 83


Van Ommeren Financieel Advies:<br />

een eigen huis binnen handbereik<br />

Door de ontwikkelingen op de woningmarkt en de veranderingen op hypotheekgebied is er de laatste jaren<br />

veel te doen geweest over het kopen van een woning. Want als u droomt over een eigen huis, hoe financiert<br />

u dan de aankoop en bij welke aanbieder? En hoe houdt u het ook op de langere termijn betaalbaar? Van<br />

Ommeren Financieel Adviesbureau reikt graag de helpende hand, aldus eigenaar Reijer van Ommeren.<br />

‘Het kopen van een woning en het<br />

afsluiten van een hypotheek zijn<br />

vaak één van de grootste financiële<br />

transacties in iemands leven. Deze<br />

beslissing is belangrijk genoeg om<br />

een hypotheekadviseur in de arm te<br />

nemen die u begrijpt. Iemand die aan<br />

de hand van uw wensen kijkt wat<br />

de mogelijkheden zijn. Iemand met<br />

aantoonbare kennis en ervaring waar u<br />

op kunt vertrouwen.’<br />

Sinds 2005 biedt Van Ommeren een<br />

breed pakket aan financiële diensten.<br />

Er komt mede door de veranderende<br />

wet- en regelgeving nogal wat bij<br />

kijken als je een hypotheek goed wilt<br />

afsluiten. ‘Daarom proberen wij onze<br />

klanten echt te leren kennen en samen<br />

uit te vinden welke hypotheekvorm en<br />

–aanbieder het beste bij hun situatie<br />

past. Daarin onderscheiden we ons<br />

van de grootbanken: als onafhankelijk<br />

financieel adviseur kunnen we bij<br />

nagenoeg alle hypotheekverstrekkers<br />

terecht. We kunnen scherpere rentes<br />

bieden en de acceptatie gaat vaak ook<br />

gemakkelijker.’<br />

Verder begeleiden de adviseurs<br />

van Van Ommeren het hele proces<br />

vanaf het eerste gesprek tot en met<br />

de ondertekening bij de notaris.<br />

Ook verzorgen ze desgewenst de<br />

belastingaangifte voor hun klanten.<br />

Daarnaast is het mogelijk om via Van<br />

Ommeren alle gewenste verzekeringen<br />

af te sluiten.<br />

Voor huizenkopers is het ook van belang<br />

te weten dat je steeds meer eigen geld<br />

moeten inbrengen. ‘De overheid is nog<br />

steeds bezig om wat je kunt lenen op<br />

je inkomen te beperken. Ons advies<br />

aan met name starters: wees je hiervan<br />

bewust en ga sparen. Ook al is de rente<br />

nu laag.’<br />

Het kan natuurlijk zijn dat u al jaren<br />

een hypotheek inclusief bijpassende<br />

verzekeringen heeft lopen op een<br />

woning. ‘Het kan dan - vanwege alle<br />

veranderingen en de zeer lage rente<br />

van het moment - ook verstandig zijn<br />

om deze hypotheek nog eens kritisch<br />

onder de loep te nemen. Soms blijken<br />

huiseigenaren een hypotheek te hebben<br />

die niet meer past bij de huidige<br />

situatie.’<br />

‘Wij staan graag voor u klaar met<br />

een passend financieel advies.<br />

Geïnteresseerden zijn van harte welkom<br />

voor een oriënterend gesprek op ons<br />

kantoor in <strong>Barneveld</strong>. Bel gerust voor<br />

een afspraak!’<br />

‘Daarom proberen wij onze klanten echt te leren<br />

kennen en samen uit te vinden welke hypotheekvorm<br />

en –aanbieder het beste bij hun situatie past’<br />

Van Ommeren<br />

Financieel Adviesbureau<br />

Albert Plesmanstraat 2, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel: 0342 – 421 653<br />

info@vanommeren-fa.nl<br />

www.vanommeren-fa.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 85


Den Braber & Morren: een<br />

echt familiebedrijf<br />

Het <strong>Barneveld</strong>se tegelzettersbedrijf den Braber & Morren is een<br />

bedrijf waar vakmanschap en toegankelijkheid samenkomen.<br />

Zij zijn de specialist op het gebied van alles dat met wand- en<br />

vloertegels te maken heeft.<br />

Met het ruime assortiment kunnen ze<br />

de klanten op ieder vlak in het traject<br />

bedienen. Aan de Amersfoortsestraat 66<br />

zit de showroom van den Braber & Morren<br />

tegeldesign gevestigd. ‘We zijn een echt<br />

familiebedrijf’, zegt Cees enthousiast. ‘Bianca<br />

is mijn dochter en Margriet mijn vrouw.<br />

Ruud is weer de broer van Margriet.<br />

We hebben beiden ook een zoon in het<br />

bedrijf. Al met al werkt er slechts één<br />

jongen van buitenaf in het bedrijf, maar<br />

die past er goed tussen. Dat past ook in<br />

onze service. Als familie ben je eensgezind,<br />

maar toch heeft ieder er een andere kijk<br />

op. We hebben allen een gezamenlijk<br />

enthousiasme die ook buiten kantooruren<br />

door blijft gaan.’<br />

Den Braber & Morren bestaat inmiddels<br />

23 jaar. Zeven jaar geleden is de showroom<br />

geopend. ‘Voorheen moesten we onze<br />

klanten doorsturen naar een andere zaak’,<br />

vertelt Margriet. ‘Het hele traject nemen<br />

we voor onze rekening’, vervolgt Ruud. ‘We<br />

weten vanaf de eerste dag wat de klant wil<br />

en deze hoeft vervolgens niet telkens met<br />

andere partijen te overleggen. De tegels<br />

hebben we hier, we leggen het aan en<br />

werken met een bij ons bekende loodgieter<br />

en stukadoor.’<br />

‘We nemen van alles voor onze rekening’,<br />

zegt Cees hierop. ‘Van badkamers, tot<br />

keukens en overdekte terrassen. Ook voor<br />

grote bedrijven draaien we onze hand niet<br />

om. We hebben kantoorpanden, sauna’s en<br />

zwembaden van tegels voorzien.’<br />

Kijk voor meer informatie op www.<br />

denbraber-morren.nl of bel en mail naar<br />

0620664470 en info@denbraber-morren.nl.<br />

Ambachtelijk gelegd parket met<br />

‘Passie voor hout’<br />

Henry werkt al sinds 1988 als parketteur en sinds 2007 heeft hij<br />

zijn eigen Parketzaak. De werkzaamheden bestaan uit het leggen<br />

en renoveren van parketvloeren. ‘Goede kwaliteit en een perfecte<br />

pasvorm zijn van belang.’<br />

Specialiteiten zijn vooral het<br />

ambachtelijke werk . Onder andere de<br />

authentieke visgraat patroonvloer die<br />

nog ter plaatse wordt verlijmd, geschuurd<br />

en afgewerkt. Er is veel mogelijk met<br />

de afwerking van parket : Van een oude<br />

vergrijsde olie tot een onbehandelde<br />

extreem matte lakafwerking.<br />

Tegenwoordig is het ook goed mogelijk om<br />

te kiezen voor een kant en klaar product.<br />

Deze zogeheten systeemplank hoeft dan<br />

alleen maar in de woning geplaatst en<br />

verlijmd te worden. Door de minimale<br />

dikte van dit materiaal is de werking ook<br />

minimaal. Zowel een brede plank van 26<br />

breed als een visgraat patroon is mogelijk.<br />

Traprenovatie behoort ook tot de<br />

werkzaamheden. De bestaande trap word<br />

dan rondom bekleed met een houtsoort<br />

naar keuze en zal dan gelakt of geolied<br />

worden, afgestemd op de rest van het<br />

interieur. Het bekleden van de treden is,<br />

net als de zijkanten, goed mogelijk. Henry<br />

van Asselt werkt veel voor particulieren,<br />

architecten en aannemers. Kwaliteit<br />

en ambacht staan bij hem voorop. Hij<br />

werkt met professionele machines met<br />

stofafzuiging en draagt zorg voor een<br />

minimale overlast in de woning.<br />

Voor een eerlijk advies komt hij graag bij<br />

de klanten thuis om ter plaatse de situatie<br />

te beoordelen en de mogelijkheden te<br />

bespreken.<br />

Van Asselt Parket<br />

Wethouder Romijnlaan 18, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 06 - 253 450 50<br />

vanasseltparket.nl<br />

henry@vanasseltparket.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 87


VE Architect: ‘Care 4 Living<br />

is de basis’<br />

Wat is Care 4 Living? ‘Care 4 Living is een ontwerp dat goed past<br />

in de omgeving, voorziet in een juiste balans tussen esthetiek en<br />

gebruiksvriendelijkheid en een bepaalde rust uitstraalt waarbij de<br />

gebruikers zich prettig voelen.’<br />

Sjan van Engelenhoven van VE Architect<br />

doet graag uit de doeken waar haar passie<br />

ligt. ‘Als architect zie ik een uitdaging<br />

om mijn ontwerpen niet uitsluitend te<br />

baseren op esthetische overwegingen<br />

en de specifieke wensen van mijn<br />

opdrachtgevers, maar om ook rekening te<br />

houden met de bouwkundige aspecten,<br />

zonder de functionaliteit uit het oog te<br />

verliezen.’<br />

VE Architect bestaat inmiddels vier<br />

jaar. ‘De affiniteit met de bouwwereld<br />

is met de paplepel ingegoten en het<br />

ondernemersbloed kruipt kennelijk waar<br />

het niet gaan kan. Van jongs af aan sparde<br />

ik al met mijn vader over verschillende<br />

projecten. Hij vanuit uitvoerend perspectief<br />

en ik vanuit esthetisch perspectief. Hij<br />

leerde mij te denken in mogelijkheden,<br />

niet in beperkingen.’<br />

Die achtergrond heeft haar gemaakt tot<br />

de architect die ze nu is. VE Architect staat<br />

voor korte lijnen, snel schakelen en passie<br />

die er vanaf spat. ‘Het verwezenlijken van<br />

‘de droom’ van mijn opdrachtgever, in<br />

de door hem/haar gewenste stijl, vormt<br />

voor mijn ontwerpen het vertrekpunt. De<br />

uitdaging zit niet in de omvang van een<br />

project, maar in het samenspel tussen de<br />

verschillende elementen.’<br />

Bekijk www.vearchitect.com om een indruk<br />

te krijgen van enkele ontwerpen van VE<br />

Architect.<br />

VE Architect<br />

Ds. Van de Woestijnehof 3, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel: 06 - 128 377 86<br />

info@vearchitect.com<br />

www. vearchitect.com<br />

‘Deze vloeren worden steeds<br />

populairder’<br />

Kooloos slapen & wonen is specialist op het gebied van slapen en<br />

álles omtrent de stoffering van een woning. Een specialist is altijd<br />

op de hoogte van vernieuwingen en zoekt naar verbeteringen.<br />

Sabine Kooloos verteld hier over één van die nieuwe producten.<br />

Planken van PVC, Laminaat of keramisch<br />

zijn op dit moment de meest gebruikte<br />

vloeren. Laminaat en keramische vloeren<br />

geven veel loopgeluid en PVC is daarop tot<br />

nu toe het alternatief. Wij werken echter<br />

ook veel met de unieke vloeren van het<br />

merk Wicanders. Hiermee combineren we<br />

mooie houtstructuren op lagen van kurk. De<br />

kurklagen zorgen voor minder ‘loop’geluid,<br />

meer warmte en energiebesparing. Ook in<br />

appartementen gebruiken we deze vloer veel<br />

omdat er rekening moet worden gehouden<br />

met de buren. Deze vloer kan het geluid in<br />

een kamer gemakkelijk dempen (loopgeluid),<br />

en ruimten eronder/ernaast (contactgeluid).<br />

Vergelijkende testen tussen deze kurkvloeren<br />

en laminaatvloeren/keramisch parket hebben<br />

aangetoond dat Wicanders het geluid tot<br />

53% reduceert! Hierdoor is het ook een fijne<br />

vloer voor gezinnen met spelende kinderen.<br />

Regelmatig krijgen we klanten die het<br />

comfort en warmte van tapijt hebben<br />

gehad, maar nu graag een praktische vloer<br />

willen om makkelijk schoon te maken. Deze<br />

houtenvloer gemaakt uit kurk is hier dé<br />

perfecte middenweg in. De temperatuur<br />

voelt aangenaam aan, zelfs met blote<br />

voeten. Wanneer dit op vier verschillende<br />

materialen wordt getest, blijkt dat kurk<br />

veruit de beste oplossing is. Er zijn allerlei<br />

varianten in deze vloer ook in combinatie met<br />

PVC en vloerverwarming. Kooloos werkt al<br />

sinds 1996 vanuit Voorthuizen in een grote<br />

regio om <strong>Barneveld</strong>/Voorthuizen en geheel<br />

Nederland.<br />

Kooloos slapen & wonen<br />

Roelenengweg 24, Voorthuizen<br />

Tel: 0342 – 473 662<br />

info@kooloos.nl<br />

www.kooloos.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 89


‘Kunst voor iedereen toegankelijk<br />

maken’<br />

‘Klanten gaan met kunstenaar Martin Soetendaal in gesprek over hun wensen. Het creatieve resultaat<br />

sluit daar zo nauw mogelijk op aan’, aldus Klaas Renes. Hij is bedrijfsleider bij Mars3D Visuele<br />

Communicatie en lanceert een uniek project in de regio. Met ‘Sparen voor Kunst’ zijn artistieke creaties<br />

voor iedereen toegankelijk.<br />

Bij de inrichting van een woning vormt<br />

het vaak een sluitstuk: wat hangen we<br />

aan de wanden? Een kunstwerk is een<br />

veelgehoorde optie. ‘Toch komt het er vaak<br />

niet van, onder meer vanwege het hoge<br />

prijskaartje’, weet Renes. ‘Na de (ver)bouw<br />

van een woning hebben mensen het geld<br />

er vaak niet meer voor over. Bovendien heb<br />

je alleen de keuze uit wat een kunstenaar<br />

al gemaakt heeft. Terwijl het prachtig is als<br />

je kunt meedenken over wat er in je eigen<br />

huis komt?!’<br />

Met ‘Sparen voor Kunst’ biedt Mars3D een<br />

pragmatische oplossing. ‘We willen kunst<br />

voor iedereen toegankelijk maken.’ Door<br />

maandelijks een bedrag opzij te leggen<br />

kunnen klanten de financiële lasten over<br />

een langere tijd verdelen. ‘Stel je wilt voor<br />

duizend euro een schilderij of aquarel<br />

aan de wand hebben. Je maakt dan in een<br />

aaneengesloten periode van 10 maanden<br />

honderd euro over. Vooraf ga je met Martin<br />

Soetendaal om tafel. Hij doet vervolgens<br />

een voorstel dat past bij de voorkeuren, het<br />

budget en de rest van het interieur’, legt<br />

Renes uit.<br />

Tijdens de realisatie van het persoonlijke<br />

kunstwerk kunnen klanten meekijken.<br />

‘Voor alles willen we dat dit project Kunst<br />

toegankelijk maakt.’<br />

Olieverf<br />

Martin Soetendaal is meer dan 25 jaar<br />

actief met pen, potlood, airbrush of penseel.<br />

Klanten kunnen bij de kunstenaar Martin<br />

Soetendaal terecht voor een Olie-, Acrylverf<br />

of potloodtekening. Deze kenmerken zich<br />

door een realistische weergave en een<br />

gedetailleerde vormgeving.<br />

Op de website staan fraaie<br />

voorbeelden van visuele vormgeving:<br />

www.sparenvoorkunst.nl<br />

Meer informatie over en aanmelden<br />

voor ‘Sparen voor Kunst’, neem contact<br />

op met<br />

Mars3D Visuele Communicatie<br />

Veluweweg 22, Kootwijkerbroek<br />

Tel: 0342 – 422 373<br />

info@sparenvoorkunst.nl<br />

www.sparenvoorkunst.nl<br />

Olieverf<br />

Muurschildering met acrylverf<br />

Naam <strong>Magazine</strong><br />

pagina 91


‘De samenwerking verloopt<br />

prima’<br />

Ze sloegen de handen ineen en hebben daar allesbehalve spijt<br />

van. Samen zijn ze (mede) verantwoordelijk voor een nieuw<br />

grootschalig project in Kootwijkerbroek, Hoevedorp. In gesprek<br />

met Jan Tomassen van Bouwbedrijf Tomassen BV en Jaap Bettink,<br />

van Bouwbedrijf Bettink BV. Hiermee zijn ze de samenwerking<br />

aangegaan onder de bedrijfsnaam ‘Hoevedorp bouwcombinatie’.<br />

op het voormalige terrein van Verhoef<br />

grond en straatwerken in totaal 58<br />

nieuwbouwwoningen verrijzen, met<br />

Bettink en Tomassen als leidende figuren.<br />

Ook al is projectmatige bouw voor hun<br />

de eerste keer, ze weten zeker dat het<br />

helemaal gaat lukken dat het een groot<br />

succes gaat worden.<br />

Tomassen opent de debatten: ‘We kennen<br />

elkaar al jarenlang omdat we bij elkaar in<br />

de buurt wonen in Stroe. Om capaciteit te<br />

bundelen en omdat we elkaar vertrouwen<br />

en vervolgens de kennis en kunde te<br />

delen, zijn we deze bouwcombinatie<br />

aangegaan. Hiermee is het mogelijk<br />

projecten met grotere omvang aan te<br />

nemen, en daarmee is een begin gemaakt<br />

bij de nieuwbouwwijk Hoevedorp in<br />

Kootwijkerbroek. Om een groot project<br />

als dit te kunnen realiseren werken we<br />

nauw samen met onderaannemers en<br />

zzp’ers.’<br />

Bettink: ‘Wij hadden tot nu toe met<br />

name veel ervaring in bouw van<br />

vrijstaande woningen, mede onder de<br />

bedrijfsnaam Wens&Co. Ook Tomassen<br />

heeft de meeste ervaring in de vrije<br />

sector, maar ook in renovatie en<br />

herbestemming van gebouwen. Daarom<br />

is dit projectmatige werk voor ons echt<br />

een heel nieuw soort project.’ Voor<br />

projecten als deze is het noodzaak te<br />

bouwen onder een garantiekeurmerk;<br />

hiervoor is de samenwerking aangegaan<br />

met Woningborg Bouwzekerheid. ‘Zij<br />

en wij samen zorgen ervoor dat het<br />

geheel gegarandeerd in topklasse wordt<br />

gerealiseerd.’<br />

De aftrap vindt allemaal plaats aan de<br />

Kerkweg in Kootwijkerbroek, daar waar<br />

Het is overigens niet alleen het project in<br />

Kootwijkerbroek waar ze de handen ineen<br />

hebben geslagen. Ook in Renswoude<br />

draagt een project van 10 woningen<br />

hun handtekening. ‘Daar werken we aan<br />

het project Beekweide. Hoe zien ze de<br />

toekomst? Tomassen: ‘Je weet nooit hoe<br />

het loopt, maar op dit moment kunnen<br />

we beide alleen maar tevreden zijn over<br />

de gang van zaken. Misschien zitten er in<br />

de toekomst nog veel meer projecten in<br />

voor deze bouwcombinatie.’<br />

Bouwcombinatie Hoevedorp V.O.F.<br />

Malenveld 8, Stroe<br />

Tel. Jan Tomassen: 06 – 229 287 90<br />

Tel. Jaap Bettink: 06 – 525 321 31<br />

info@hoevedorp.nl<br />

www.hoevedorp.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 93


‘Goede nachtrust maakt fitter’,<br />

aldus De Bedweter<br />

‘We gaan net zo lang door met het verlenen van service totdat de<br />

klant tevreden is’, vertelt Alex Wolfswinkel. Hij is één van de drie<br />

eigenaren van De Bedweter, de slaapspecialist in het centrum van<br />

Lunteren. Al bijna een kwart eeuw onderscheidt het familiebedrijf<br />

zich met kwalitatief hoogwaardige producten.<br />

Volgend jaar bestaat De Bedweter precies krijgen wij een helder beeld van wat voor<br />

25 jaar. ‘Dat gaan we niet ongemerkt<br />

onze bezoekers het ideale bed zou zijn.<br />

voorbij laten gaan.’, zegt Wolfswinkel in de<br />

ruime, sfeervol ingerichte winkel aan de Wolfswinkel: ‘De keuze van een bed en<br />

Dorpsstraat. Sinds 1992 is het familiebedrijf matras zijn heel persoonlijk. Bij een matras<br />

gestaag gegroeid. Drie jaar geleden volgde hebben we het dan bijvoorbeeld over de<br />

de overname van De Slaapmaker in Huizen. stand van het lichaam, lighouding, gewicht<br />

De Bedweter hanteert al decennia een en medische klachten. Daarnaast is het<br />

klantgerichte, persoonlijke benadering. ‘Wie simpelweg een kwestie van veel dingen<br />

hier ook binnenloopt, wij zijn er oprecht proberen.<br />

van overtuigd dat wij voor diegene een<br />

kwalitatief goed en mooi bed gaan vinden. Bezoekers kunnen bij De Bedweter terecht<br />

voor onder meer boxsprings, waterbedden,<br />

De aanschaf van een nieuw bed is een ledikanten en complete kinderkamers.<br />

investering voor meerdere, soms tientallen M-line, Carpe Diem, Matrair en Auping zijn<br />

jaren. Dan begrijpen wij dat iemand<br />

voorbeelden van bekende merken. ‘Alles<br />

zeker wilt weten dat zijn/haar geld goed is van topkwaliteit. Dat geldt ook voor<br />

geïnvesteerd is. Door uitgebreid de tijd ons eigen merk. Het is iets gunstiger<br />

te nemen en goed door te vragen naar geprijsd en kent net als de bekendere<br />

voorkeuren en eventuele fysieke problemen, merken uitstekende service- en<br />

garantievoorwaarden.’ Voor kussens,<br />

dekbedden, hoeslakens en ander bedtextiel<br />

zijn klanten hier tevens aan het juiste adres.<br />

Service neemt De Bedweter uiterst serieus.<br />

Zo is er een ‘slaapgarantie’. Blijkt na de<br />

aanschaf van een bed dat iemand toch niet<br />

lekker ligt, dan gaat de winkel daar direct<br />

mee aan de slag. ‘Soms is er maar een<br />

kleine aanpassing nodig. En af en toe moet<br />

er ook meer gebeuren. Geen probleem!’,<br />

benadrukt Wolfswinkel. Het aanschaffen van<br />

een kussen, en desgewenst van een matras,<br />

gaat in stappen. U schaft een testkussen<br />

aan. Bevalt het kussen, dan ruilt u hem om<br />

voor een nieuw kussen. Bevalt het kussen<br />

niet, dan biedt de Bedweter de mogelijkheid<br />

om een nieuw kussen te proberen, of u<br />

krijgt uw geld terug. En is er na jaren van<br />

gebruik iets defect aan het bed, dan is de<br />

monteur snel ter plaatse. Wolfswinkel: ‘Daar<br />

rekenen we niets voor. Het klinkt misschien<br />

als een cliché, maar het gaat ons erom dat<br />

het goed is. Dat kunnen we doen omdat we<br />

vertrouwen hebben in onze producten.’<br />

De Bedweter<br />

Dorpsstraat 63, Lunteren<br />

Tel: 0318 – 486 007<br />

info@bedweter.nl<br />

www.bedweter.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 95


ABCV ARCHITECTUUR:<br />

samenwerken voor de klant<br />

‘In een woning brengt iemand een groot deel van zijn of haar leven<br />

door. Daarom is het belangrijk dat het ontwerp goed aansluit op<br />

iemands wensen’, vertellen Alfred Verschuur en Cor de Bruin. Ze zijn<br />

de eigenaars van het kleinschalige ABCV ARCHITECTUUR. De Lunterse<br />

onderneming is gespecialiseerd in particuliere woningbouw en verbouw.<br />

Het maken van een tekening voor een huis ‘Het is belangrijk dat alles goed op papier<br />

is geen geïsoleerde bezigheid. Aan het<br />

staat. Daar moet je tijd voor uittrekken. Het<br />

begin van het gesprek, dat plaatsvindt in de zorgt voor een soepel uitvoeringsproces.’<br />

ontwerpstudio in Lunteren, maken de heren<br />

dat direct duidelijk. ‘We werken nauw samen ABCV ARCHITECTUUR is specialist op het<br />

met allerlei mensen. In de eerste plaats gebied van particuliere woningbouw en –<br />

natuurlijk de klant en ook de aannemer en verbouw. Maar ook zakelijke klanten weten<br />

de gemeente die de kaders bepaalt’, leggen het Lunterse bedrijf te vinden. De renovatie<br />

ze uit. Ze houden allebei van korte lijnen en van monumenten is een derde pijler van de<br />

snel schakelen. ‘Het is de kunst om elkaars onderneming. De Bruin en Verschuur nodigen<br />

expertise te respecteren en op een positieve particuliere klanten altijd uit voor een eerste,<br />

manier samen te werken. Lukt dat, dan is oriënterend gesprek. ‘Dat heeft van twee<br />

het feestje om dit werk te mogen doen. Het kanten altijd een vrijblijvend karakter. Op<br />

is natuurlijk sowieso prachtig om mooie een laagdrempelige manier leren we elkaar<br />

dingen te mogen bedenken’, glimlachen ze. kennen. Het kan zijn dat het niet klikt. Dan<br />

Fundamenteel bij een geslaagd project is is dat direct duidelijk.’ Toch gebeurt dat niet<br />

de voorbereidende fase. ‘Je kunt beter vóór vaak. Particulieren kiezen er vaak voor met<br />

denken dan nadenken’, zegt Verschuur puntig. ABCV ARCHITECTUUR in zee gaat. Ze hebben<br />

doorgaans meer of minder omlijnde ideeën<br />

over wat ze willen. Leidend bij het ontwerp<br />

zijn die wensen. Verschuur: ‘Die willen we<br />

helder krijgen en proberen we zo goed<br />

mogelijk te vertalen. Het resultaat kan van<br />

alles zijn, van modern tot klassiek. Het gaat<br />

erom dat de opdrachtgever uiteindelijk blij<br />

is om erin te wonen. Daar doen we het voor.<br />

Onze ontwerpen zijn bovendien altijd in<br />

harmonie en evenwicht.’<br />

Geïnteresseerd? Neem gerust contact op voor<br />

het maken van een vrijblijvend afspraak.<br />

ABCV ARCHITECTUUR<br />

Dorpsstraat 38, Lunteren<br />

Tel: 0318 – 487239<br />

info@abcvarchitectuur.nl<br />

www.abcvarchitectuur.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 97

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!