Views
1 year ago

Voorontwerp Masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

Voorontwerp Masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok -

Voorontwerp Masterplan Slachthuissite-Noordschippersdok- Lobroekdok September 2016

 • Page 3 and 4: Voorontwerp Masterplan Slachthuissi
 • Page 5 and 6: Inhoud Vooraf De Opgave 1, Van Conc
 • Page 7 and 8: Vooraf Voor U ligt het “Voorontwe
 • Page 9 and 10: De Opgave Het Voorontwerp is een ru
 • Page 11 and 12: participatief planproces Herwerkte
 • Page 13 and 14: leven en werken verbindingen met de
 • Page 15 and 16: 11
 • Page 17 and 18: Den Dam uit het isolement wonen wer
 • Page 19 and 20: Slachthuishallen zichtbaar in buurt
 • Page 21 and 22: Samenhang wordt versterkt breuk tus
 • Page 23 and 24: 19
 • Page 25 and 26: 21
 • Page 27 and 28: 23
 • Page 29 and 30: Schematische uitwerking Kalverwei 2
 • Page 31 and 32: 27
 • Page 33 and 34: A. Schematische uitwerking Kalverpa
 • Page 35 and 36: 31
 • Page 37 and 38: 33
 • Page 39 and 40: doorsnede en impressie Lobroekplein
 • Page 41 and 42: schematische uitwerking Hallenplein
 • Page 43 and 44: schematische uitwerking Hallentuin
 • Page 45 and 46: 41
 • Page 47 and 48: Lobroekkade als actieve openbare ru
 • Page 49 and 50: Passerelle De passerelle is een bel
 • Page 51 and 52: 47
 • Page 53 and 54:

  Ook kan de wijk via het Damplein ve

 • Page 55 and 56:

  Intensiteiten Marbaixwijk zonder ve

 • Page 57 and 58:

  Profiel Nieuwe Kalverstraat De nieu

 • Page 59 and 60:

  Ruimte voor profiel Slachthuislaan

 • Page 61 and 62:

  De afstand tussen de oversteken is

 • Page 63 and 64:

  Aansluitingen op de omringende stad

 • Page 65 and 66:

  Kalverwei Kalverpad Lobroekkade Fro

 • Page 67 and 68:

  63

 • Page 69 and 70:

  Impressie van de schaal van het beb

 • Page 71 and 72:

  Dwars op de straten loopt het beoog

 • Page 73 and 74:

  Beeldkwaliteitsaspecten Het bebouwi

 • Page 75 and 76:

  Programma Omdat dit plandeel nauw a

 • Page 77 and 78:

  zet zich voort langs de Nieuwe Kalv

 • Page 79 and 80:

  Programma Zoals beschreven ligt de

 • Page 81 and 82:

  77

 • Page 83 and 84:

  Mogelijke programmatorische invulli

 • Page 85 and 86:

  Mogelijke programmatorische invulli

 • Page 87 and 88:

  opengewerkte kopgevels aan het Hall

 • Page 89 and 90:

  Stedenbouwkundige inpassing en onts

 • Page 91 and 92:

  Parkeren Langs de Nieuwe Kalverstra

 • Page 93 and 94:

  Beeldkwaliteitsaspecten De bebouwin

 • Page 95 and 96:

  ambitie: doorzichten naar het water

 • Page 97 and 98:

  Kade-noord Dit deel van de kade bli

 • Page 99 and 100:

  Zicht op het toekomstig stadsbeeld

 • Page 101 and 102:

  grondgebonden wonen Het aandeel bet

 • Page 103 and 104:

  Concrete richtlijnen voor de toepas

 • Page 105 and 106:

  kinderopvang In het plan zijn nu de

 • Page 107 and 108:

  Overzicht van de nieuw aan te legge

 • Page 109 and 110:

  Voor de ondergrondse parkings werd

 • Page 111 and 112:

  Kadepark Kalverpad Kalverwei Lobroe

 • Page 113 and 114:

  Speelterreinen Vandaag is er in de

 • Page 115 and 116:

  Bereikbaarheid buurtgroen (straal v

 • Page 117 and 118:

  9.7 Voetgangers Met de herontwikkel

 • Page 119 and 120:

  9.9 Hoogbouw en bezonning In het on

 • Page 121 and 122:

  15:00 18:00 117

 • Page 123 and 124:

  15:00 18:00 119

 • Page 125 and 126:

  15:00 18:00 121

 • Page 127 and 128:

  Ook voor de fasering van het projec

 • Page 129 and 130:

  Aan de zijde van de Slachthuislaan

 • Page 131 and 132:

  Voor de gebouwcomplexen op de kade

 • Page 133 and 134:

  129

 • Page 135 and 136:

  NO2-concentratie in geplande situat

 • Page 137 and 138:

  Conclusies en milderende maatregele

 • Page 139 and 140:

  NO2-concentratie in ontwikkelingssc

 • Page 141 and 142:

  10.4 Hittestress Om hittestress te

 • Page 143 and 144:

  met voldoende uitbreidingsmogelijkh

 • Page 145 and 146:

  Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

 • Page 147 and 148:

  De volgende richtlijnen zijn van to

 • Page 149 and 150:

  Op deze tekening is de beoogde bouw

 • Page 151 and 152:

  nivea BOUWBLOK 106 voorschriften ma

 • Page 153 and 154:

  7 max. 15300 m2 BBVO* 9 7 min. 3 pe

 • Page 155 and 156:

  Installaties worden aan het zicht o

 • Page 157 and 158:

  153

 • Page 159 and 160:

  max min max min max/min max min max

 • Page 161 and 162:

  3 max 17 m 7 max. 21400 m2 BBVO* mi

 • Page 163 and 164:

  max/min max min basis basis max/min

 • Page 165 and 166:

  max min max/min basis basis max min

 • Page 167:

  163 basis

 • Page 170 and 171:

  Woningbouwprogramma Programma en op

 • Page 172 and 173:

  168

 • Page 174 and 175:

  1 UitgangspUnten en hoofdopzet •

 • Page 176 and 177:

  • • • • • • • • •

 • Page 178 and 179:

  • • • • • • • • •

 • Page 180 and 181:

  5 Uitwerkingen In dit hoofdstuk wor

 • Page 182 and 183:

  Fietspad Parkeerplaats Weg Weg Park

 • Page 184 and 185:

  Plein Parkeerplaats Weg Parkeerplaa

 • Page 186 and 187:

  Verkeer Goudappel Coffeng ■ ■

 • Page 188 and 189:

  184

 • Page 190 and 191:

  186

 • Page 192 and 193:

  188 Huidige verkeersstructuur (na a

 • Page 194 and 195:

  190 Variant; Den Dam zonder parking

 • Page 196 and 197:

  Warmtenet Haalbaarheidsonderzoek wa

 • Page 198 and 199:

  194 Windstudie Daidalos Peutz

 • Page 200 and 201:

  I Algemeen windklimaat op een locat

 • Page 202 and 203:

  Definitie activiteitsklassen Na het

 • Page 204 and 205:

  III Slachthuissite Afbeelding 2: he

 • Page 206 and 207:

  Analyse Windhinder Op afbeelding 3

 • Page 208 and 209:

  Tussen bouwblok 2 en 3 komen de str