Views
2 years ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

Figuur 5. “Wat vindt

Figuur 5. “Wat vindt je vooral belangrijk in een baan?” (naar leeftijd) (oranje = gekozen, rood = niet gekozen) 11

2.2. Waarover ambtenaren wel en niet tevreden zijn De respondenten is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de verschillende aspecten in hun huidige functie. De keuze ging van 1 ster (zeer ontevreden) tot 5 sterren (zeer tevreden). Het meest tevreden zijn ambtenaren over hun baanzekerheid: slechts 1 op de 10 is hier ontevreden over. Alleen in de laagste schalen (schaal 1-5) en onder jongeren tot 25 komt ontevredenheid méér voor. (zie figuur 6) Ook over de kwaliteit van hun dagelijkse werkzaamheden zijn ambtenaren positief. Een ruime meerderheid ervaart voldoende autonomie en vindt het werk uitdagend. Echter, niet in de laagste schalen. Van alle ambtenaren vindt 40% dat er te weinig begeleiding, feedback en coaching is. (zie paragraaf 2.3.) Het meest ontevreden zijn Rijksambtenaren over hun doorgroeimogelijkheden. Slechts 1 op de 5 ambtenaren ziet voldoende perspectief. De helft van de Rijksambtenaren is ronduit ontevreden. Hoe lager de schaal, hoe slechter de score. (zie paragrafen 2.5 - 2.7) Wat betreft de salarisontwikkeling geeft een meerderheid van de respondenten aan daar neutraal tegenover te staan of tevreden over te zijn (60%). In de schalen 10 en hoger is zelfs 67% van de respondenten neutraal of tevreden. Figuur 6. `Hoe tevreden ben je over… ?” (1 = zeer ontevreden, 3 = neutraal, 5 = zeer tevreden) Baanzekerheid 12

Betoging federale ambtenaren groot succes - ACV Openbare Diensten
JJI de Hartelborgt - Inspectie Veiligheid en Justitie
Geïntegreerd jaardocument 2016 Groene Welle | Professionaliteit en eigenaarschap
Jongeren en geld - Crioc
Onderzoek Technologie & Innovatie in de technologische industrie
Themarapport_Overgewicht
Wijkactieprogramma deel 1 downloaden - Nieuwland-Schiedam.nl
Editie september (PDF) - ocmw antwerpen - Stad Antwerpen
Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
MT - Verandermanagement bestaat niet - Target Point
De ziekte van Alzheimer bestaat niet - Rene van Maarsseveen
In 2013 bestaat de Pauluskerk 50 jaar. Daar zal op een aantal ...
Kinderknipsalon Pluk bestaat 5 jaar Prijswinnaars kleurplaat ...
BREDEVOORTS NIEUWS BESTAAT DIT JAAR 25 JAAR !!!
Beste gast, Hotel De Korenbeurs bestaat dit jaar 125 jaar, wij gaan ...
2016-2017_Masterproef_Coen Nele_Masterproefbundel
Wat er speelt; de positie van makers en uitvoerend ... - WODC
interactievaardigheden
Brief Voortgang Actieplan Jeugdwerkloosheid - Vereniging van ...
Tienerseks; vormen van instrumentele seks onder tieners - WODC
2008 / Raadslid en wethouder onaantrekkelijke functies geworden
11.12.15 - Persstatement InCompany onderzoek ... - Vebego