Views
1 year ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

Figuur 5. “Wat vindt

Figuur 5. “Wat vindt je vooral belangrijk in een baan?” (naar leeftijd) (oranje = gekozen, rood = niet gekozen) 11

2.2. Waarover ambtenaren wel en niet tevreden zijn De respondenten is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de verschillende aspecten in hun huidige functie. De keuze ging van 1 ster (zeer ontevreden) tot 5 sterren (zeer tevreden). Het meest tevreden zijn ambtenaren over hun baanzekerheid: slechts 1 op de 10 is hier ontevreden over. Alleen in de laagste schalen (schaal 1-5) en onder jongeren tot 25 komt ontevredenheid méér voor. (zie figuur 6) Ook over de kwaliteit van hun dagelijkse werkzaamheden zijn ambtenaren positief. Een ruime meerderheid ervaart voldoende autonomie en vindt het werk uitdagend. Echter, niet in de laagste schalen. Van alle ambtenaren vindt 40% dat er te weinig begeleiding, feedback en coaching is. (zie paragraaf 2.3.) Het meest ontevreden zijn Rijksambtenaren over hun doorgroeimogelijkheden. Slechts 1 op de 5 ambtenaren ziet voldoende perspectief. De helft van de Rijksambtenaren is ronduit ontevreden. Hoe lager de schaal, hoe slechter de score. (zie paragrafen 2.5 - 2.7) Wat betreft de salarisontwikkeling geeft een meerderheid van de respondenten aan daar neutraal tegenover te staan of tevreden over te zijn (60%). In de schalen 10 en hoger is zelfs 67% van de respondenten neutraal of tevreden. Figuur 6. `Hoe tevreden ben je over… ?” (1 = zeer ontevreden, 3 = neutraal, 5 = zeer tevreden) Baanzekerheid 12

Dé wandelaar bestaat niet - 10 wandelprofielen - Landelijk ...
Techware Telecom bestaat 12,5 jaar! - jez media services
NederlaNders & afval - NCDO
Jaarverslag 2009 deel 2 (Personeel) - Horizon College
Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
De molenaar als ambtenaar, dat werkte niet - De Oud-Hagenaar
Nes Ammim, bestaat dat nog?
Wat is vuurwerk en waar bestaat het uit
Het Zuiderzeemuseum bestaat dit jaar zestig jaar als ...
AANDELENBEURS SHANGHAI BESTAAT ÉÉN JAAR
Donderdag 7 mei, 9.00- 12.00 uur Dit examen bestaat uit 4 ... - NVON
Dit examen bestaat uit 4 opgaven Bijlagen: 1 antwoordpapier - Nvon
Sportcentrum Willemsen Sport bestaat 25 jaar
Stromboli Het eiland Stromboli bestaat uit een vulkaan die ... - DeDS
Aver, de genealogische vereniging van de UT-kring, bestaat 10 jaar!
kantoorservice met de puntjes op de i IB OFFICE BESTAAT 15 JAAR !
Wat er speelt; de positie van makers en uitvoerend ... - WODC
Brief Voortgang Actieplan Jeugdwerkloosheid - Vereniging van ...
Ironside 25 jaar - Kwartaal 2 - 2015
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University ...