Views
2 years ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

Salarisontwikkeling

Salarisontwikkeling Doorgroeimogelijkheden Uitdaging Autonomie 13

Begeleiding, feedback en scholing 2.3. Persoonlijke ontwikkeling voor iedereen Persoonlijke ontwikkeling is een van de belangrijkste drijfveren van ambtenaren. Onder ambtenaren tot 45 is dit zelfs het belangrijkste aspect van een baan, naast het inkomen. In de open antwoorden pleit een groot aantal respondenten voor minder vrijblijvendheid en structurele investering in iedereen. “Geef elke medewerker een ontwikkelbudget waarover deze zelf, uiteraard in goed overleg met de direct leidinggevende kan 'beschikken'. Het stimuleert het nemen van de eigen verantwoordelijkheid rond persoonlijke en professionele ontwikkeling. […].” - Beleidsmedewerker, 25 t/m 34 jaar, schaal 10-13 “Betrek bij het IKAP model ook de scholingsbudgetten. Maak inzichtelijk welke middelen er voor scholing zijn. […]Nu weet met vaak niet dat er middelen beschikbaar zijn en de medewerker vraagt er daarom niet snel om. De leidinggevenden hebben ook nog niet echt tussen de oren zitten dat opleiden goed is en niet alleen maar uitstroom bevorderd.” - Staffunctionaris, 25 t/m 34 jaar, schaal 10-13 “[…] HRM-zorg bij het rijk richt zich voornamelijk op het organisatiebelang. Breng daarom HRM-zorg gericht op het individu onder in een shared service organisatie met HRMprofessionals die zich richten op de huidige en toekomstige inzetbaarheid van de medewerker. […]” - Medewerker uitvoering, 25 t/m 34 jaar, schaal 10-13 “Ik merk dat, ondanks dat de overheid persoonlijke ontwikkeling wil stimuleren, in de praktijk het (midden)management erg terughoudend is met het toekennen van workshops/cursussen/opleidingen. Zelfs wanneer er bepaalde cursussen het teambudget niet raakt. Hier moet verandering in komen!” - Medewerker uitvoering, 35 t/m 44 jaar, schaal 10-13 “Mijn idee is een vastgesteld opleidingsbudget voor iedere ambtenaar om (beter) bij te blijven bij de ontwikkelingen. Indien dit niet wordt gebruikt, is er een gesprek over waarom er geen gebruik van wordt gemaakt” - Medewerker uitvoering, 45 t/m 54 jaar, schaal 10-13 14

Dé wandelaar bestaat niet - 10 wandelprofielen - Landelijk ...
Techware Telecom bestaat 12,5 jaar! - jez media services
NederlaNders & afval - NCDO
Jaarverslag 2009 deel 2 (Personeel) - Horizon College
Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
De molenaar als ambtenaar, dat werkte niet - De Oud-Hagenaar
Wat is vuurwerk en waar bestaat het uit
Nes Ammim, bestaat dat nog?
Het Zuiderzeemuseum bestaat dit jaar zestig jaar als ...
AANDELENBEURS SHANGHAI BESTAAT ÉÉN JAAR
Donderdag 7 mei, 9.00- 12.00 uur Dit examen bestaat uit 4 ... - NVON
Dit examen bestaat uit 4 opgaven Bijlagen: 1 antwoordpapier - Nvon
Stromboli Het eiland Stromboli bestaat uit een vulkaan die ... - DeDS
Sportcentrum Willemsen Sport bestaat 25 jaar
Aver, de genealogische vereniging van de UT-kring, bestaat 10 jaar!
kantoorservice met de puntjes op de i IB OFFICE BESTAAT 15 JAAR !
Wat er speelt; de positie van makers en uitvoerend ... - WODC
Brief Voortgang Actieplan Jeugdwerkloosheid - Vereniging van ...
Ironside 25 jaar - Kwartaal 2 - 2015
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University ...