Views
1 year ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

Salarisontwikkeling

Salarisontwikkeling Doorgroeimogelijkheden Uitdaging Autonomie 13

Begeleiding, feedback en scholing 2.3. Persoonlijke ontwikkeling voor iedereen Persoonlijke ontwikkeling is een van de belangrijkste drijfveren van ambtenaren. Onder ambtenaren tot 45 is dit zelfs het belangrijkste aspect van een baan, naast het inkomen. In de open antwoorden pleit een groot aantal respondenten voor minder vrijblijvendheid en structurele investering in iedereen. “Geef elke medewerker een ontwikkelbudget waarover deze zelf, uiteraard in goed overleg met de direct leidinggevende kan 'beschikken'. Het stimuleert het nemen van de eigen verantwoordelijkheid rond persoonlijke en professionele ontwikkeling. […].” - Beleidsmedewerker, 25 t/m 34 jaar, schaal 10-13 “Betrek bij het IKAP model ook de scholingsbudgetten. Maak inzichtelijk welke middelen er voor scholing zijn. […]Nu weet met vaak niet dat er middelen beschikbaar zijn en de medewerker vraagt er daarom niet snel om. De leidinggevenden hebben ook nog niet echt tussen de oren zitten dat opleiden goed is en niet alleen maar uitstroom bevorderd.” - Staffunctionaris, 25 t/m 34 jaar, schaal 10-13 “[…] HRM-zorg bij het rijk richt zich voornamelijk op het organisatiebelang. Breng daarom HRM-zorg gericht op het individu onder in een shared service organisatie met HRMprofessionals die zich richten op de huidige en toekomstige inzetbaarheid van de medewerker. […]” - Medewerker uitvoering, 25 t/m 34 jaar, schaal 10-13 “Ik merk dat, ondanks dat de overheid persoonlijke ontwikkeling wil stimuleren, in de praktijk het (midden)management erg terughoudend is met het toekennen van workshops/cursussen/opleidingen. Zelfs wanneer er bepaalde cursussen het teambudget niet raakt. Hier moet verandering in komen!” - Medewerker uitvoering, 35 t/m 44 jaar, schaal 10-13 “Mijn idee is een vastgesteld opleidingsbudget voor iedere ambtenaar om (beter) bij te blijven bij de ontwikkelingen. Indien dit niet wordt gebruikt, is er een gesprek over waarom er geen gebruik van wordt gemaakt” - Medewerker uitvoering, 45 t/m 54 jaar, schaal 10-13 14

Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
Wat er speelt; de positie van makers en uitvoerend ... - WODC
Brief Voortgang Actieplan Jeugdwerkloosheid - Vereniging van ...