Views
2 years ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

2.4. Doorstroming op

2.4. Doorstroming op basis van competenties Veel ambtenaren zijn ontevreden over hun doorgroeimogelijkheden. Uit de open velden blijkt dat diploma-eisen soms een belemmering vormen voor het doorstromen van mbogediplomeerden terwijl de competenties aanwezig zijn. Ook zou lijnmanagement meer ingevuld mogen worden door mensen die daarvoor geschikt zijn. Om dat te stimuleren zouden er voor inhoudelijke experts meer alternatieve carrièrepaden moeten zijn. “Ik zou graag meer eigen verantwoordelijkheid willen hebben. Een nieuwe functie kunnen uitvoeren ook al heb je geen volledig hbo, wat dan volgens die functie zou moeten. Bij goed functioneren moet dat kunnen. Zeker ook bij jongeren. Die raken nog eens super gefrustreerd over al die papiertjes die ze moeten halen, terwijl competenties prima zijn. […]” - Medewerker toezicht, 45 t/m 54 jaar, schaal 6-9 “Het wordt tijd dat er afgestapt wordt van het idee dat je overal HBO-er's of hoger voor nodig hebt. Voor de middenkaderfuncties is MBO met eventueel interne aanvulling meer dan voldoende. Zou de doorstroomkansen ook bevorderen.” - Medewerker toezicht, 55 jaar of ouder, schaal 6-9 “Kijk bij het vervullen van vacatures veel meer naar competenties, intelligentie en persoonlijkheid, dan naar of iemand wel over het juiste diploma beschikt. In combinatie met de juiste werk- en levenservaring geeft dit meer garantie op succes dan het juiste papiertje.” - Anders, 35 t/m 44 jaar, schaal 10-13 “Zorg voor meer inhoudelijke doorgroei (waarom moeten managers nog steeds meer betaald krijgen dan diepte- of breedte-experts?)” - Beleidsmedewerker, 35 t/m 44 jaar, schaal 14-18 “Kies niet alleen voor doorgroeien, maar eerder voor groei in de breedte. Maak het mogelijk dat medewerkers op hun kennis en kunde extra worden beloond en zorg dat niet de beste medewerkers uit teams manager worden, maar dat alleen mensen met managementkwaliteiten dat kunnen worden.. […]” - Medewerker uitvoering, 55 jaar of ouder, schaal 10-13 2.5. Loon naar werken: prestatie krijgt betekenis Stelling: Uit de toelichting: Koppel het salaris aan de functie, niet aan de persoon “[…] Krijg je meer verantwoordelijkheid? Dan ga je meer verdienen. Doe je een stapje terug? Dan lever je iets in. Zo krijgt iedereen loon naar werken.” 15

Een meerderheid van rijksambtenaren vindt dat er een sterkere koppeling moet komen tussen iemands salaris en werkzaamheden (60% ‘mee eens’ of ‘helemaal mee eens’). Via de open velden zijn verschillende varianten aangedragen. De grootste voorstanders zijn te vinden onder ambtenaren tot 35 jaar (72% voor) en in de lagere loonschalen (60% voor). Relatief het meest kritisch zijn de mensen in schaal 14 of hoger, hoewel ook daar 48% voor is. (zie figuur 7) Via de open velden breekt een aantal respondenten een lans voor demotie. De inzenders willen dat het meer geaccepteerd wordt om vrijwillig een stapje terug doen, en dat organisaties en teams beter beschermd worden tegen niet-functionerende collega’s. Figuur 7. Loon naar werken (1 = helemaal niet mee eens, 3 = neutraal, 5 = helemaal mee eens) “Laat het salaris niet altijd meegroeien met het aantal dienstjaren, maar kijk naar het presteren van een ambtenaar.” - Medewerker uitvoering, 25 t/m 34 jaar, schaal 1-5 “Zet in op gevarieerdere salarisontwikkelmogelijkheden. Snellere groei bij goed of uitmuntend presteren, geen of langzamere groei bij minder presteren.” - Medewerker toezicht, 35 t/m 44 jaar, schaal 14-18 “Afschaffen van het huidige salarismodel met vaste periodieken, waarbij verschillend functionerende medewerkers in dezelfde functie ieder jaar automatisch dezelfde periodieke verhoging krijgen. Vervang dit door salarisschalen met een bandbreedte en een verhoging die afhankelijk is van het functioneren van de medewerker. […]” - Medewerker uitvoering, 45 t/m 54 jaar, schaal 10-13 “Geef werknemers die al jaren prima presteren maar toch aan de top van hun salarisschaal zitten de mogelijkheid een of meerdere periodieken extra te verdienen. Dat stimuleert de medewerkers om extra hun best te doen.” - Medewerker uitvoering, 55 jaar of ouder, schaal 6-9 16

Dé wandelaar bestaat niet - 10 wandelprofielen - Landelijk ...
Techware Telecom bestaat 12,5 jaar! - jez media services
NederlaNders & afval - NCDO
Jaarverslag 2009 deel 2 (Personeel) - Horizon College
Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
De molenaar als ambtenaar, dat werkte niet - De Oud-Hagenaar
Wat is vuurwerk en waar bestaat het uit
Nes Ammim, bestaat dat nog?
Het Zuiderzeemuseum bestaat dit jaar zestig jaar als ...
AANDELENBEURS SHANGHAI BESTAAT ÉÉN JAAR
Donderdag 7 mei, 9.00- 12.00 uur Dit examen bestaat uit 4 ... - NVON
Dit examen bestaat uit 4 opgaven Bijlagen: 1 antwoordpapier - Nvon
Stromboli Het eiland Stromboli bestaat uit een vulkaan die ... - DeDS
Sportcentrum Willemsen Sport bestaat 25 jaar
Aver, de genealogische vereniging van de UT-kring, bestaat 10 jaar!
kantoorservice met de puntjes op de i IB OFFICE BESTAAT 15 JAAR !
Wat er speelt; de positie van makers en uitvoerend ... - WODC
Brief Voortgang Actieplan Jeugdwerkloosheid - Vereniging van ...
Ironside 25 jaar - Kwartaal 2 - 2015
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University ...