Views
2 years ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

Deze

Deze survey onder 8.500 rijksambtenaren laat zien dat rijksambtenaren na 10 jaar nieuwe secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden willen. Salaris en baanzekerheid zijn voor bijna alle ambtenaren belangrijk, maar behoefte is er vooral aan afspraken over perspectief en persoonlijke ontwikkeling. Ambtenaren willen arbeidsvoorwaarden die aansluiten bij hun levensfase en persoonlijke situatie: zij vragen om maatwerk en individuele keuzevrijheid. De respons laat zien dat ambtenaren betrokken zijn en dat er vraag is naar professionele vertegenwoordiging, maar ook dat behoefte is aan nieuwe inspraakvormen voor een meer representatief geluid in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Dé ambtenaar bestaat niet. Om de rijksdienst toekomstbestendig te maken is nieuwsgierigheid naar elkaar daarom onmisbaar. 1

Inhoud Samenvatting ........................................................................................................................................... 3 1. Inleiding ........................................................................................................................................... 6 1.1. Achtergrond van de survey ..................................................................................................... 6 1.2. Opbouw van de survey ............................................................................................................ 6 1.3. Representativiteit van de respons........................................................................................... 7 1.4. Opbouw van dit rapport .......................................................................................................... 9 2. In afwachting van moderne arbeidsvoorwaarden ........................................................................ 10 2.1. Wat ambtenaren belangrijk vinden in een baan ................................................................... 10 2.2. Waarover ambtenaren wel en niet tevreden zijn ................................................................. 12 2.3. Persoonlijke ontwikkeling voor iedereen .............................................................................. 14 2.4. Doorstroming op basis van competenties............................................................................. 15 2.5. Loon naar werken: prestatie krijgt betekenis ....................................................................... 15 2.6. Minder drempels voor mobiliteit .......................................................................................... 17 2.7. Individuele keuzevrijheid....................................................................................................... 20 2.8. Kwaliteit van het personeelsmanagement............................................................................ 21 3. Draagvlak van het arbeidsvoorwaardenoverleg ........................................................................... 23 3.1. Wie zijn er lid van een vakbond? ........................................................................................... 23 3.2. Zijn er verschillen tussen leden en niet-leden? ..................................................................... 24 3.3. Waarom niet-leden geen lid zijn ........................................................................................... 26 3.4. Onrust van twee kanten ........................................................................................................ 27 3.5. Hoe ambtenaren vertegenwoordigd willen worden ............................................................. 28 3.6. Een digitale stem voor iedereen? .......................................................................................... 31 4. Investeren in de kwaliteit .............................................................................................................. 34 4.1. Differentiatie in de cao .......................................................................................................... 34 4.2. Jongeren aannemen .............................................................................................................. 36 4.3. Maatwerk voor ouderen ....................................................................................................... 37 4.4. Luisteren naar lagere schalen ................................................................................................ 38 4.5. Goed werkgeverschap buiten de cao .................................................................................... 39 5. Pleidooi voor meer nieuwsgierigheid naar elkaar ......................................................................... 40 Colofon .................................................................................................................................................. 41 2

Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
Wat er speelt; de positie van makers en uitvoerend ... - WODC
Brief Voortgang Actieplan Jeugdwerkloosheid - Vereniging van ...