Views
1 year ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

Deze

Deze survey onder 8.500 rijksambtenaren laat zien dat rijksambtenaren na 10 jaar nieuwe secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden willen. Salaris en baanzekerheid zijn voor bijna alle ambtenaren belangrijk, maar behoefte is er vooral aan afspraken over perspectief en persoonlijke ontwikkeling. Ambtenaren willen arbeidsvoorwaarden die aansluiten bij hun levensfase en persoonlijke situatie: zij vragen om maatwerk en individuele keuzevrijheid. De respons laat zien dat ambtenaren betrokken zijn en dat er vraag is naar professionele vertegenwoordiging, maar ook dat behoefte is aan nieuwe inspraakvormen voor een meer representatief geluid in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Dé ambtenaar bestaat niet. Om de rijksdienst toekomstbestendig te maken is nieuwsgierigheid naar elkaar daarom onmisbaar. 1

Inhoud Samenvatting ........................................................................................................................................... 3 1. Inleiding ........................................................................................................................................... 6 1.1. Achtergrond van de survey ..................................................................................................... 6 1.2. Opbouw van de survey ............................................................................................................ 6 1.3. Representativiteit van de respons........................................................................................... 7 1.4. Opbouw van dit rapport .......................................................................................................... 9 2. In afwachting van moderne arbeidsvoorwaarden ........................................................................ 10 2.1. Wat ambtenaren belangrijk vinden in een baan ................................................................... 10 2.2. Waarover ambtenaren wel en niet tevreden zijn ................................................................. 12 2.3. Persoonlijke ontwikkeling voor iedereen .............................................................................. 14 2.4. Doorstroming op basis van competenties............................................................................. 15 2.5. Loon naar werken: prestatie krijgt betekenis ....................................................................... 15 2.6. Minder drempels voor mobiliteit .......................................................................................... 17 2.7. Individuele keuzevrijheid....................................................................................................... 20 2.8. Kwaliteit van het personeelsmanagement............................................................................ 21 3. Draagvlak van het arbeidsvoorwaardenoverleg ........................................................................... 23 3.1. Wie zijn er lid van een vakbond? ........................................................................................... 23 3.2. Zijn er verschillen tussen leden en niet-leden? ..................................................................... 24 3.3. Waarom niet-leden geen lid zijn ........................................................................................... 26 3.4. Onrust van twee kanten ........................................................................................................ 27 3.5. Hoe ambtenaren vertegenwoordigd willen worden ............................................................. 28 3.6. Een digitale stem voor iedereen? .......................................................................................... 31 4. Investeren in de kwaliteit .............................................................................................................. 34 4.1. Differentiatie in de cao .......................................................................................................... 34 4.2. Jongeren aannemen .............................................................................................................. 36 4.3. Maatwerk voor ouderen ....................................................................................................... 37 4.4. Luisteren naar lagere schalen ................................................................................................ 38 4.5. Goed werkgeverschap buiten de cao .................................................................................... 39 5. Pleidooi voor meer nieuwsgierigheid naar elkaar ......................................................................... 40 Colofon .................................................................................................................................................. 41 2

Betoging federale ambtenaren groot succes - ACV Openbare Diensten
Dé wandelaar bestaat niet - 10 wandelprofielen - Landelijk ...
Techware Telecom bestaat 12,5 jaar! - jez media services
JJI de Hartelborgt - Inspectie Veiligheid en Justitie
Geïntegreerd jaardocument 2016 Groene Welle | Professionaliteit en eigenaarschap
Themarapport_Overgewicht
Jongeren en geld - Crioc
Onderzoek Technologie & Innovatie in de technologische industrie
Wijkactieprogramma deel 1 downloaden - Nieuwland-Schiedam.nl
Editie september (PDF) - ocmw antwerpen - Stad Antwerpen
Vitamientje Ten Oudenvoorde oktober 2016
NederlaNders & afval - NCDO
Jaarverslag 2009 deel 2 (Personeel) - Horizon College
Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
De molenaar als ambtenaar, dat werkte niet - De Oud-Hagenaar
Wat is vuurwerk en waar bestaat het uit
Nes Ammim, bestaat dat nog?
MT - Verandermanagement bestaat niet - Target Point
Het Zuiderzeemuseum bestaat dit jaar zestig jaar als ...
AANDELENBEURS SHANGHAI BESTAAT ÉÉN JAAR
De ziekte van Alzheimer bestaat niet - Rene van Maarsseveen
Donderdag 7 mei, 9.00- 12.00 uur Dit examen bestaat uit 4 ... - NVON