Views
1 year ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

Figuur 9.

Figuur 9. Welkom-terug-regeling (1 = helemaal niet mee eens, 5 = helemaal mee eens) “Zorg bij de 'welkom-terug-regeling' ook voor afspraken over behoud van pensioenopbouw bij ABP conform situatie als ware je nooit weggeweest bij de rijksoverheid. Volgens mij is dat namelijk de grootste blokkade om buiten de overheid te gaan werken (verlies aan ABPpensioen). […]” - Staffunctionaris, 35 t/m 44 jaar, schaal 10-13 “Zorg voor meer eenheid in CAO tussen Rijk en decentrale overheden, zodat ambtenaren makkelijker (tijdelijk) voor een andere overheidslaag kunnen werken.” - Beleidsmedewerker, 25 t/m 34 jaar, schaal 10-13 “De overheid dient veel meer te doen aan de arbeidsmarktwaarde van haar medewerkers. Nu zitten medewerkers jaren op een functie die niet/matig herkenbaar is voor de buitenwereld. Zodra de functie vervalt is er sprake van slechte positie op de arbeidsmarkt.” - Anders, 45 t/m 54 jaar, schaal 10-13 “"Dwing" departementen tot optreden als 1 werkgever: ontschotten van de departementen. Hier zou op diverse fronten tegelijk aan moeten worden gewerkt: bijvoorbeeld 1 management development programma voor de Rijksoverheid. Interdepartementaal Human Resource Management waardoor werknemers evenveel kans maken om bij een ander departement als bij hun eigen departement, etc.” - Beleidsmedewerker, 35 t/m 44 jaar, schaal 10-13 “Zeg: Per 1-1-2017 verandert er niets, maar jullie zijn vanaf die dag allemaal in dienst van ' het Rijk'. Dan kunnen ambtenaren ook echt makkelijk doorstromen naar functies elders in het rijk, zonder bang te hoeven zijn oude 'rechten' te verliezen.” - Beleidsmedewerker, 35 t/m 44 jaar, schaal 10-13 19

2.7. Individuele keuzevrijheid Stelling: Uit de toelichting: Geef ambtenaren een individueel keuzebudget, waarmee zij hun eigen arbeidsvoorwaarden kunnen kiezen. “Nu ligt ieders pakket grotendeels vast in regelgeving en de cao. Zo ligt vast welke feestdagen gelden als vrije dagen (bijv. Tweede Pinksterdag is wel vrij, Suikerfeest niet) en zijn er vaste regelingen voor doelgroepen (PAS-regeling voor 57+, verhoging vakantie-uren wegens leeftijd, het verbod op nachtdiensten voor 55+, gedeeltelijk onbetaald ouderschapsverlof). Voorstel: bundel deze regelingen samen met het IKAP tot een individueel keuzebudget. De veronderstelling is dat ambtenaren zelf weten waar zij behoefte aan hebben. Dat kan zijn tijd voor kinder- of mantelzorg, maar ook meer uren werken, uitbetaling van vakantiedagen of een extra opleiding.” Een tweederde meerderheid van Rijksambtenaren is voorstander van de invoering van een individueel keuzebudget waarin bestaande regelingen opgaan. Slechts 15% is tegen. Van alle onderzochte subgroepen lijkt de weerstand geconcentreerd bij oudere werknemers en leden van vakbonden. (zie figuur 10) Figuur 10. Individueel keuzebudget (1 = helemaal niet mee eens, 5 = helemaal mee eens) Veel respondenten hebben ideeën ingestuurd over de invulling van het keuzebudget. Het populairst zijn een eigen scholingsbudget, een betere werktelefoon of laptop tegen bijbetaling, ruimere mogelijkheden bij de aanschaf van een e- bike, en de terugkeer van een variant op de levensloopregeling, waarmee zorgverlof, ouderschapsverlof, een sabbatical of eerder stoppen met werken toegankelijker worden. 20

Dé wandelaar bestaat niet - 10 wandelprofielen - Landelijk ...
Jaarrapport 2016 Landelijke Jeugdmonitor
NederlaNders & afval - NCDO
JEUGDMONITOR PROVINCIE GRONINGEN 2012
Najaar 2011 - Dorcas
Jaarverslag 2009 deel 2 (Personeel) - Horizon College
Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
Nes Ammim, bestaat dat nog?
Wat is vuurwerk en waar bestaat het uit
rapp-2016-15
vzw Kinderkankerfonds bestaat 20 jaar
AANDELENBEURS SHANGHAI BESTAAT ÉÉN JAAR
Sportcentrum Willemsen Sport bestaat 25 jaar
Wat er speelt; de positie van makers en uitvoerend ... - WODC
ygiOk
Ironside 25 jaar - Kwartaal 2 - 2015
Nieuwskrant_RIBW G&V winter 2016-2017
Sociaal Jaarverslag Rijk 2008