Views
1 year ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

3. Draagvlak van het

3. Draagvlak van het arbeidsvoorwaardenoverleg 3.1. Wie zijn er lid van een vakbond? Binnen deze survey gaven 2.600 respondenten aan vakbondslid te zijn. Volgens de vakbonden zelf is ongeveer 25% van de ambtenaren lid. Dat zou betekenen dat in deze survey relatief veel vakbondsleden zijn bereikt, en 10% van het totale aantal. Gekeken naar de achtergrondkenmerken van vakbondsleden valt de verdeling op naar leeftijd. (zie figuur 11) Onduidelijk is hoe deze verdeling in werkelijkheid is omdat deze gegevens niet openbaar bekend zijn. Figuur 11. Lid van een vakbond naar leeftijd 23

In deze survey geven ook ruim 1.200 respondenten aan lid te zijn geweest van een vakbond of ondernemingsraad, maar dat niet meer te zijn. In vrijwel alle onderzochte subgroepen is het percentage rond de 30% (Zie figuur 12) Figuur 12. Voormalig leden 3.2. Zijn er verschillen tussen leden en niet-leden? Er is gekeken naar verschillen tussen de voorkeuren en antwoorden van vakbondsleden en niet-leden. Gevraagd wat respondenten belangrijker vinden als zij echt moeten kiezen, prefereren vakbondsleden vaker ‘salaris en pensioen’ boven ‘uitdagend werk’ (+12%), ‘werken voor het publieke belang’ boven ‘persoonlijke ontwikkeling’ (+9%), en ‘baanzekerheid’ boven ‘doorgroeikansen’ (+20%). (zie figuur 13) Gekeken naar welke ideeën zij steunen, dan zijn vakbondsleden relatief kritischer over het individueel keuzebudget, het koppelen van het salaris aan de functie en functiecontracten binnen het vaste contract. Een meerderheidsstemming over inspraak voor iedereen zou binnen en buiten vakbonden anders kunnen uitpakken. (zie figuur 14) Oud-leden noemden eveneens minder vaak salaris en pensioen (-6%) en baanzekerheid (-8%) dan huidige leden. Jonge uitschrijvers gaven relatief vaak aan doorgroeikansen (+10%) en autonomie (+9%) belangrijk te vinden ten opzichte van hun jonge leeftijdsgenoten. Oudleden waren als groep relatief een groter voorstander van een termijn verbinden aan functies en een sterkere koppeling van loon aan de functie. 24

Dé wandelaar bestaat niet - 10 wandelprofielen - Landelijk ...
Jaarrapport 2016 Landelijke Jeugdmonitor
NederlaNders & afval - NCDO
JEUGDMONITOR PROVINCIE GRONINGEN 2012
Najaar 2011 - Dorcas
Jaarverslag 2009 deel 2 (Personeel) - Horizon College
Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
Nes Ammim, bestaat dat nog?
Wat is vuurwerk en waar bestaat het uit
rapp-2016-15
vzw Kinderkankerfonds bestaat 20 jaar
AANDELENBEURS SHANGHAI BESTAAT ÉÉN JAAR
Sportcentrum Willemsen Sport bestaat 25 jaar
Wat er speelt; de positie van makers en uitvoerend ... - WODC
ygiOk
Ironside 25 jaar - Kwartaal 2 - 2015
Nieuwskrant_RIBW G&V winter 2016-2017
Sociaal Jaarverslag Rijk 2008