Views
1 year ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

Het populairste antwoord

Het populairste antwoord was ‘door een professionele vakbond’: 39% van de respondenten sprak daar een voorkeur voor uit. Daarbij is er zichtbaar verschil tussen leden en niet-leden: 78% van de vakbondsleden koos dit antwoord, tegenover 21% van de niet-vakbondsleden. (zie figuur 15) Het minst populaire antwoord was ‘maakt mij niet uit’. Slechts 11% van de respondenten gaf aan geen voorkeur te hebben. Voor het overige verschillen de antwoorden naar leeftijd. Een meerderheid van de geraadpleegde ambtenaren van 45 jaar en ouder laat zich het liefst vertegenwoordigen door een professionele vakbond of gekozen ondernemingsraad. Een meerderheid van de respondenten onder de 45 geeft juist liever zelf zijn mening of wil vertegenwoordigd worden door een panel van willekeurig geselecteerde collega’s die representatief zijn voor de hele organisatie. (zie hieronder) Figuur 15. Hoe ambtenaren vertegenwoordigd willen worden (wel en geen vakbondslid) 29

Het aantal ambtenaren dat door een professionele vakbond vertegenwoordigd wil worden, is groter dan het aantal ambtenaren dat daadwerkelijk lid is. De grootste discrepantie zit bij respondenten onder de 45 jaar. (zie: figuur 16) Figuur 16. Vertegenwoordigd willen worden door vakbond vs. daadwerkelijk lid In de open velden pleit een groot aantal respondenten, jong en oud, voor een combinatie: professionele vertegenwoordiging met digitale inspraak voor iedereen en/of panels die representatief zijn voor de hele organisatie. Ook vraagt een aantal respondenten om een andere inhoud en toon. “Ik wil het liefst vertegenwoordigd worden door een professionele instantie die een representatieve achterban heeft en/of voldoende rekening houdt met de belangen van alle 30

Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
rapp-2016-15
Wat er speelt; de positie van makers en uitvoerend ... - WODC
ygiOk