Views
2 years ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

Het populairste antwoord

Het populairste antwoord was ‘door een professionele vakbond’: 39% van de respondenten sprak daar een voorkeur voor uit. Daarbij is er zichtbaar verschil tussen leden en niet-leden: 78% van de vakbondsleden koos dit antwoord, tegenover 21% van de niet-vakbondsleden. (zie figuur 15) Het minst populaire antwoord was ‘maakt mij niet uit’. Slechts 11% van de respondenten gaf aan geen voorkeur te hebben. Voor het overige verschillen de antwoorden naar leeftijd. Een meerderheid van de geraadpleegde ambtenaren van 45 jaar en ouder laat zich het liefst vertegenwoordigen door een professionele vakbond of gekozen ondernemingsraad. Een meerderheid van de respondenten onder de 45 geeft juist liever zelf zijn mening of wil vertegenwoordigd worden door een panel van willekeurig geselecteerde collega’s die representatief zijn voor de hele organisatie. (zie hieronder) Figuur 15. Hoe ambtenaren vertegenwoordigd willen worden (wel en geen vakbondslid) 29

Het aantal ambtenaren dat door een professionele vakbond vertegenwoordigd wil worden, is groter dan het aantal ambtenaren dat daadwerkelijk lid is. De grootste discrepantie zit bij respondenten onder de 45 jaar. (zie: figuur 16) Figuur 16. Vertegenwoordigd willen worden door vakbond vs. daadwerkelijk lid In de open velden pleit een groot aantal respondenten, jong en oud, voor een combinatie: professionele vertegenwoordiging met digitale inspraak voor iedereen en/of panels die representatief zijn voor de hele organisatie. Ook vraagt een aantal respondenten om een andere inhoud en toon. “Ik wil het liefst vertegenwoordigd worden door een professionele instantie die een representatieve achterban heeft en/of voldoende rekening houdt met de belangen van alle 30

Betoging federale ambtenaren groot succes - ACV Openbare Diensten
JJI de Hartelborgt - Inspectie Veiligheid en Justitie
Geïntegreerd jaardocument 2016 Groene Welle | Professionaliteit en eigenaarschap
Jongeren en geld - Crioc
Onderzoek Technologie & Innovatie in de technologische industrie
Themarapport_Overgewicht
Wijkactieprogramma deel 1 downloaden - Nieuwland-Schiedam.nl
Editie september (PDF) - ocmw antwerpen - Stad Antwerpen
Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
MT - Verandermanagement bestaat niet - Target Point
De ziekte van Alzheimer bestaat niet - Rene van Maarsseveen
In 2013 bestaat de Pauluskerk 50 jaar. Daar zal op een aantal ...
Kinderknipsalon Pluk bestaat 5 jaar Prijswinnaars kleurplaat ...
BREDEVOORTS NIEUWS BESTAAT DIT JAAR 25 JAAR !!!
Beste gast, Hotel De Korenbeurs bestaat dit jaar 125 jaar, wij gaan ...
2016-2017_Masterproef_Coen Nele_Masterproefbundel
Wat er speelt; de positie van makers en uitvoerend ... - WODC
interactievaardigheden
Brief Voortgang Actieplan Jeugdwerkloosheid - Vereniging van ...
Tienerseks; vormen van instrumentele seks onder tieners - WODC
2008 / Raadslid en wethouder onaantrekkelijke functies geworden
11.12.15 - Persstatement InCompany onderzoek ... - Vebego