Views
2 years ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

verschillende groepen

verschillende groepen werknemers. Bijvoorbeeld door die achterban te betrekken en te bevragen.” - Beleidsmedewerker, 25 t/m 34 jaar, schaal 10-13 “Met de huidige technieken kunnen we volgens mij ook digitaal onze mening geven en bv stemmen over onderwerpen die ons aangaan. Zo kan iedereen meebepalen als hij/zij dat wil en volgens het democratische principe "de meeste stemmen gelden" wordt over zaken beslist.” - Stafmedewerker, 55 jaar of ouder, schaal 10-13 “Ik wil het liefst vertegenwoordigd worden door vertegenwoordigers van mijn functiegroep” - Beleidsmedewerker, 25 t/m 34 jaar, schaal 10-13 “Ik wil wel vertegenwoordigd worden door een panel van willekeurig gekozen collega's die representatief zijn voor de organisatie, maar die ook opgeleid worden om een gedegen advies te kunnen geven.” - Stafmedewerker, 55 jaar of ouder, schaal 10-13 “Ik wil het liefst vertegenwoordiging door een combinatie van een vakbond met inbreng door niet-leden van vakbonden. Bij de vakbonden zit veel kennis, wat goed is, maar zij vertegenwoordigen met name het conservatieve gedeelte van de werknemers.” - Medewerker uitvoering, 35 t/m 44 jaar, schaal 10-13 “Hou het eenvoudig. Inderdaad: laat meer ambtenaren door middel van panels meedenken, in plaats van oeverloze gesprekken te blijven voeren om het onderste uit de kan te halen. Vaak smaakt het onderste uit de kan al minder dan de verse bovenste laag!” - Medewerking Uitvoering, 55 jaar of ouder, Schaal 10-13 “Innoveer de medezeggenschap en de rol van de vakbonden. De WOR past niet meer bij deze tijd. Zorg ervoor dat medezeggenschap weer gaat leven” - Staf, 55 jaar of ouder, Schaal 10-13 3.6. Een digitale stem voor iedereen? Stelling: Uit de toelichting: Laat iedere Rijksambtenaar stemmen over de eigen arbeidsvoorwaarden, vakbondslid of niet “Nu hebben alleen leden van de vakbond een stem. De cao gaat over onderwerpen die voor alle werknemers van belang zijn. Het voorstel is daarom dat iedereen de kans krijgt om te stemmen. Bijvoorbeeld digitaal.” 75% van de Rijksambtenaren vindt dat iedere Rijksambtenaar moet kunnen stemmen over de eigen arbeidsvoorwaarden. 85% van de niet-vakbondsleden wil dat, een meerderheid van de wel-leden zou daar niet op voorhand tegen zijn. (zie figuur 17) 31

Figuur 17. Iedereen stemmen (1 = helemaal niet mee eens, 5 = helemaal mee eens) Stelling: Uit de toelichting: Laat de werkgever meebetalen aan inspraak voor alle werknemers, zodat de baten en lasten over iedereen verdeeld worden “Nu betaalt een kleine groep vakbondsleden voor inspraak, terwijl alle werknemers profiteren van de gemaakte afspraken. Ook de werkgever profiteert, want tevreden werknemers blijven langer en werken harder. De baten en lasten van inspraak worden meer gelijkmatig verdeeld als de werkgever (mee)betaalt. Bijvoorbeeld door vakbonden geld te geven om alle werknemers digitaal te benaderen, een panel te organiseren met een representatieve afspiegeling van de organisatie, of door werknemers een basaal lidmaatschap te bieden bij een vakbond naar keuze.” Er is tevens een stelling voorgelegd over de praktische implementatie: is het een goed idee als de werkgever meebetaalt aan inspraak voor alle werknemers, zodat de baten en lasten 32

Dé wandelaar bestaat niet - 10 wandelprofielen - Landelijk ...
Techware Telecom bestaat 12,5 jaar! - jez media services
NederlaNders & afval - NCDO
Jaarverslag 2009 deel 2 (Personeel) - Horizon College
Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
De molenaar als ambtenaar, dat werkte niet - De Oud-Hagenaar
Wat is vuurwerk en waar bestaat het uit
Nes Ammim, bestaat dat nog?
Het Zuiderzeemuseum bestaat dit jaar zestig jaar als ...
AANDELENBEURS SHANGHAI BESTAAT ÉÉN JAAR
Donderdag 7 mei, 9.00- 12.00 uur Dit examen bestaat uit 4 ... - NVON
Dit examen bestaat uit 4 opgaven Bijlagen: 1 antwoordpapier - Nvon
Stromboli Het eiland Stromboli bestaat uit een vulkaan die ... - DeDS
Sportcentrum Willemsen Sport bestaat 25 jaar
Aver, de genealogische vereniging van de UT-kring, bestaat 10 jaar!
kantoorservice met de puntjes op de i IB OFFICE BESTAAT 15 JAAR !
Wat er speelt; de positie van makers en uitvoerend ... - WODC
Brief Voortgang Actieplan Jeugdwerkloosheid - Vereniging van ...
Ironside 25 jaar - Kwartaal 2 - 2015
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University ...