Views
1 year ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

eerlijker verdeeld

eerlijker verdeeld worden? Een groot deel van de respondenten vindt dat een goed idee (48%), een ander groot deel (37%) heeft daar geen uitgesproken mening over. (zie figuur 18) Figuur 18. Iedereen stemmen (alle rijksambtenaren) (1 = helemaal niet mee eens, 5 = helemaal mee eens) “Organiseer inspraak op de arbeidsvoorwaarden via het MTO, dan krijg je daar ook meteen hogere respons - stafmedewerker, 45 t/m 54 jaar, schaal 10-13 “[…] Stemmen is wel even iets anders dan onderhandelen namens een groep die juist door collectiviteit zaken voor elkaar kan krijgen. Het organiserend vermogen, daar heeft de vakbond zijn kracht/meerwaarde.” - Medewerker uitvoering, 35 t/m 44 jaar, schaal 10-13 “Maak een split in de vakbondscontributie. Een zeer kleine bijdrage voor CAOvertegenwoordiging (waar ook de werkgever aan mee betaalt) en een lidmaatschap/bijdrage voor overige vakbondsactiviteiten.” - Medewerker uitvoering, 55 jaar of ouder, Schaal 10-13 33

4. Investeren in de kwaliteit 4.1. Differentiatie in de cao Verschillende ambtenaren hebben verschillende behoeften. Ambtenaren is gevraagd wat zij het meest belangrijk vinden als zij moeten kiezen. Hun antwoord verschilt naar leeftijd, inschaling en werkplek. (zie figuur 19) Als men de kwaliteit van het werk voor zoveel mogelijk mensen wil verhogen, lijkt maatwerk nodig. Een cao is ook een verdelingsvraagstuk. Het zou teveel geld kosten om iedereen alles te bieden en dit lijkt ook niet nodig. Figuur 19. Voorkeuren naar werkplek, leeftijd en inschaling 34

Betoging federale ambtenaren groot succes - ACV Openbare Diensten
JJI de Hartelborgt - Inspectie Veiligheid en Justitie
Geïntegreerd jaardocument 2016 Groene Welle | Professionaliteit en eigenaarschap
Jongeren en geld - Crioc
Themarapport_Overgewicht
Onderzoek Technologie & Innovatie in de technologische industrie
Wijkactieprogramma deel 1 downloaden - Nieuwland-Schiedam.nl
Editie september (PDF) - ocmw antwerpen - Stad Antwerpen
Dé wandelaar bestaat niet - 10 wandelprofielen - Landelijk ...
Techware Telecom bestaat 12,5 jaar! - jez media services
NederlaNders & afval - NCDO
Jaarverslag 2009 deel 2 (Personeel) - Horizon College
Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
De molenaar als ambtenaar, dat werkte niet - De Oud-Hagenaar
Wat is vuurwerk en waar bestaat het uit
Nes Ammim, bestaat dat nog?
MT - Verandermanagement bestaat niet - Target Point
Het Zuiderzeemuseum bestaat dit jaar zestig jaar als ...
AANDELENBEURS SHANGHAI BESTAAT ÉÉN JAAR
De ziekte van Alzheimer bestaat niet - Rene van Maarsseveen
Donderdag 7 mei, 9.00- 12.00 uur Dit examen bestaat uit 4 ... - NVON
Dit examen bestaat uit 4 opgaven Bijlagen: 1 antwoordpapier - Nvon