Views
1 year ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

“Er is mijns inziens

“Er is mijns inziens onderscheid nodig tussen uitvoerende rijksdiensten en beleidsdepartementen” - Medewerker toezicht, 45 t/m 54 jaar, schaal 10-13 “Ik wil vertegenwoordigd worden door een vakbond die specificiteit van diensten binnen de Rijksoverheid begrijpt en daarvoor opkomt, en dus niet door een grote brede vakbond die alle Rijksambtenaren over 1 kam scheert” - Beleidsmedewerker, 25 t/m 34 jaar, schaal 10-13 “Mijn idee is 1 CAO maar voor 3 doelgroepen (start, midden, ouderen). Zo wil een oudere geen salarisverhoging maar wel minder werken om zorgtaken en dergelijke te kunnen doen. Midden wil salarisverhoging. Jong wil ontdekken en flexibiliteit.” - Medewerker uitvoering, 45 t/m 54 jaar, schaal 10-13 “Ik heb geen inspiratie voor goede ideeën. Het geheel is complex, de belangen zijn divers en de motivatie is voor iedereen anders. Daarom ook mijn keuzes voor maatwerk op elke individu.” - Anders, 45 t/m 54 jaar, schaal 10-13 35

4.2. Jongeren aannemen Stelling: Uit de toelichting: Maak afspraken over het aannemen van jongeren bij vergrijsde delen van de overheid, zodat kennis wordt overgedragen “De overheid vergrijst sterk. Dat remt gezonde vernieuwing, zoals de overgang naar digitaal werken. Ook gaat kennis en ervaring verloren, omdat die niet op tijd wordt doorgegeven. Er worden wel jongeren aangenomen, maar vaak alleen hoogopgeleide starters via selectieve traineeprogramma's. Om dit te veranderen, is het voorstel om speciale afspraken te maken over het aannemen van twintigers en dertigers, ook op mbo-niveau.” 75% van de respondenten vindt dat er afspraken moeten komen over het aannemen van jongeren om de negatieve gevolgen van de vergrijzing tegen te gaan, ook op mbo niveau. Vooral in uitvoering en toezicht is de behoefte aan jong bloed groot. (figuur 20) Figuur 20. Jongeren aannemen (1 = helemaal niet mee eens, 5 = helemaal mee eens) Verschillende respondenten wijzen op de hoge jeugdwerkloosheid en het gebruik van tijdelijke contracten. Vooral oudere respondenten pleiten voor een “generatiepact”, een afspraak waarbij ouderen minder kunnen gaan werken tegen de inleving van salaris en die loonruimte gebruikt wordt om jongeren aan te nemen. “Geef jonge mensen met MBO(4), die nu werkloos zijn, ook een kans om te solliciteren bij de Belastingdienst. Dus zorg ook voor functies in die doelgroep.” - Medewerker uitvoering, 55 jaar of ouder, schaal 10-13 36

Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
Wat er speelt; de positie van makers en uitvoerend ... - WODC
Brief Voortgang Actieplan Jeugdwerkloosheid - Vereniging van ...