Views
1 year ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

COLOFON Auteurs: Arjen

COLOFON Auteurs: Arjen Gerretsen Daphne Wassink Mede-initiatiefnemers: Ruud van Druenen Sophie Heuves Wij bedanken in willekeurige volgorde: Semih Eski, Elwin Wolters, Kristina van der Molen, Liang de Beer, Marjolein Geurts, Michiel Hietkamp, Maurits Hoenders, Jorick de Bruin, Peters Wulms, Marco Ouwehand, Jan Hut, Patrick Banis, Loes Spaans, Henk Strating, Martin Pikaart, Jaap Uijlenbroek, Olav Welling, Géke Hovius, Maike van den Berg, Esther Walstra, Erwin Wedemeijer, Janneke Brilman, Jeroen Latour, Laura Voorst Vader en alle collega’s die de survey hebben ingevuld en hebben geholpen bij de verspreiding. Publicatiedatum 27 oktober 2016 Website www.caoRijk2017.nl Contact: h.a.gerretsen@gmail.com 06 155 225 37 41

Betoging federale ambtenaren groot succes - ACV Openbare Diensten
JJI de Hartelborgt - Inspectie Veiligheid en Justitie
Geïntegreerd jaardocument 2016 Groene Welle | Professionaliteit en eigenaarschap
Themarapport_Overgewicht
Jongeren en geld - Crioc
Onderzoek Technologie & Innovatie in de technologische industrie
Wijkactieprogramma deel 1 downloaden - Nieuwland-Schiedam.nl
Editie september (PDF) - ocmw antwerpen - Stad Antwerpen
Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
MT - Verandermanagement bestaat niet - Target Point
De ziekte van Alzheimer bestaat niet - Rene van Maarsseveen
In 2013 bestaat de Pauluskerk 50 jaar. Daar zal op een aantal ...
BREDEVOORTS NIEUWS BESTAAT DIT JAAR 25 JAAR !!!
Kinderknipsalon Pluk bestaat 5 jaar Prijswinnaars kleurplaat ...
Beste gast, Hotel De Korenbeurs bestaat dit jaar 125 jaar, wij gaan ...
2016-2017_Masterproef_Coen Nele_Masterproefbundel
Wat er speelt; de positie van makers en uitvoerend ... - WODC
interactievaardigheden
Brief Voortgang Actieplan Jeugdwerkloosheid - Vereniging van ...
Tienerseks; vormen van instrumentele seks onder tieners - WODC
2008 / Raadslid en wethouder onaantrekkelijke functies geworden
11.12.15 - Persstatement InCompany onderzoek ... - Vebego