Views
1 year ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

antwoorden konden

antwoorden konden respondenten via open velden ook zelf formuleren wat zij belangrijk vonden, wat zij in de nieuwe cao geregeld wilden zien, en hoe zij betrokken wilden blijven. Alle rijksambtenaren waren doelgroep. Om zoveel mogelijk rijksambtenaren te bereiken is de survey verspreid via o.a. intranet (Rijksportaal), departementale ondernemingsraden, vakbond CMHF, jonge ambtenarennetwerken en de jongerenbonden FNV Jong, CNV Jongeren en VCP Young Professionals, HRM-afdelingen, websites als binnenlandsbestuur.nl, social media en grote aantallen collega’s. Figuur 1. Screenshots van de survey ‘Jouw Digitale Stem’ 1.3. Representativiteit van de respons In totaal zijn 8.707 ingevulde formulieren geregistreerd, waarvan 8.537 respondenten aangaven op dit moment rijksambtenaar te zijn. 2 1.500 van deze rijksambtenaren hebben in naast het invullen van de voorgelegde vragen via de open velden ook eigen antwoorden geformuleerd of hun antwoord toegelicht. 2 Van de overige 170 respondenten geven 25 aan elders ambtenaar te zijn en 22 rijksambtenaar te zijn geweest. Wie de overige respondenten zijn is onbekend. In dit rapport zijn alleen de antwoorden van rijksambtenaren meegenomen. 7

De survey blijkt behoorlijk representatief voor de rijksdienst. Om de representativiteit te kunnen beoordelen zijn de achtergrondkenmerken van de respondenten vergeleken met actuele cijfers van de rijksdienst, opgevraagd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 3 Hieruit blijkt dat de steekproef een goede verdeling van respondenten heeft naar onder meer leeftijd. (zie figuur 1) Wel zijn relatief iets meer ambtenaren in de hogere schalen bereikt. Gezien de grote aantallen respondenten is mogelijk om tevens betrouwbare uitspraken te doen over een aantal subgroepen. (zie figuur 3) In theorie was het mogelijk om de survey meerdere keren in te vullen, of om niet eerlijk te antwoorden. Ook kan de manier waarop vragen zijn geformuleerd invloed hebben gehad op de gegeven antwoorden. Er zijn verschillende controles uitgevoerd, zoals het monitoren van de respons, het uitkijken naar dubbelingen en het analyseren van de open antwoorden, en er is geen aanleiding gevonden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de data. Figuur 1. Verdeling naar leeftijd Figuur 2. Aantallen per subgroep Subgroep Aantal bij het Rijk Aantal in survey Percentage bereikt Rijksambtenaren 116.679 8.573 7% Leeftijd >25 1.019 80* 8% Leeftijd 25-34 15.351 1.296 8% Leeftijd 35-44 27.099 1.734 6% Leeftijd 45-54 37.410 2.534 7% Leeftijd 55+ 35.800 2.873 8% * De groep ‘leeftijd

Dé wandelaar bestaat niet - 10 wandelprofielen - Landelijk ...
Jaarrapport 2016 Landelijke Jeugdmonitor
NederlaNders & afval - NCDO
JEUGDMONITOR PROVINCIE GRONINGEN 2012
Najaar 2011 - Dorcas
Jaarverslag 2009 deel 2 (Personeel) - Horizon College
Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
rapp-2016-15
Nes Ammim, bestaat dat nog?
Wat is vuurwerk en waar bestaat het uit
vzw Kinderkankerfonds bestaat 20 jaar
AANDELENBEURS SHANGHAI BESTAAT ÉÉN JAAR
Sportcentrum Willemsen Sport bestaat 25 jaar
Wat er speelt; de positie van makers en uitvoerend ... - WODC
ygiOk
Ironside 25 jaar - Kwartaal 2 - 2015
Nieuwskrant_RIBW G&V winter 2016-2017
Sociaal Jaarverslag Rijk 2008