Views
1 year ago

VVD-fractie Brunssum

20161107%20VVD%20-%20Begroting%202017%20Woordmelding

VVD-fractie

VVD-fractie Brunssum Afschrift aan: VVD-leden Pers Brunssum, 08 november ’16 Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Programmabegroting 2017 Geachte burgers van Brunssum, geachte collega - raadsleden, geacht college van B en W, geachte voorzitter, Op de agenda staat de programmabegroting 2017. Het belangrijkste beleidsmatige sturingsinstrument voor 2017. Door de ontwikkelingen in Brunssum op het gebied van de P&C cyclus, hebben wij dit jaar meer dan ooit onze partijwensen nadrukkelijk kenbaar kunnen maken bij de behandeling van de perspectiefnota 2017. In onze woordmelding willen wij graag terugkomen op de voor de VVD Brunssum belangrijke ingediende voorstellen. Daarnaast zal de VVD Brunssum fractie aangeven op welke beleidsthema’s wij volgend jaar extra zullen inzetten. Niet doorschuiven maar aanpakken Allereerst is de VVD Brunssum fractie tevreden over de wijze waarop het college ons positief kritische geluid bij de begroting 2016 heeft opgepakt. Wij zien duidelijk terug dat werk is gemaakt van een deugdelijke monitoring betreffende de bezuinigingsvoorstellen die tot en met 2019 zijn ingediend. Deze aanpak is precies datgene dat wij als liberalen graag zien. Problemen aanpakken daar waar zij zich voordoen, in plaats van vooruit schuiven. Het feit dat de Gemeente Brunssum meerjarig een sluitende begroting heeft, ruim voldoendes reserves en mogelijkheden heeft tot investeren zien wij dan ook als een gevolg van goed financieel beleid. Verenigingen Investeren doen wij onder meer in verenigingen. In totaal investeren wij een bedrag van €575 000 in Brunssumse verenigingen, waardoor duizenden betrokken Brunssumers van het financieel degelijke Brunssumse beleid kunnen meeprofiteren. De VVD vindt dat wij hiermee tegemoet komen aan de grote culturele en maatschappelijke inbreng die door verenigingen wordt geleverd en zijn blij dat wij hier de aanleiding toe gegeven hebben . Zij vormen namelijk het cement in onze gemeenschap en de VVD Brunssum vindt dat dit gekoesterd dient te worden. 1 van 4

Stadskrant Brunssum, uitgave februari 2012 - Gemeente Brunssum
Nr 16 - 2008 - Verhalen - Weller
wij weten wat jij gaat stemmen! - Logeion
Vier diakens gewijd Hoe moet een kerk eruit zien ... - De Tiltenberg
Geloven in Nederland - NAW plus - Direct Marketing Diensten
bianca de boer - Wspa
Op weg naar de jungle in India. - Davidsfondsdenderleeuw
vhth nr.2-06.indd - van hart tot hart…
Bezuiniging van 20% kan ik mij niet voorstellen • Brandweermensen
20 jaar VLM (2008) (PDF - 5MB) - Vlaamse Landmaatschappij
nummer 20 'Afgerond' op achttienduizend frank - Veto
vhth nr.4-04.indd - van hart tot hart…
De redactie en schrijvers van Spiritualiteit in beweging ... - Dactyologie
vhth nr.2-02.indd - van hart tot hart…
vhth nr.4-09.indd - van hart tot hart…
'Van naar elkaar wijzen wordt deze stad niet veilig' - Securitas
Bas Blekkingh - Greenleaf Center for Servant-Leadership
40dagentijdcampagne 2011 - Kerk in Actie