voor duurzaamheid

larsmoratis

Leaflet_collegereeks_Filosofie_voor_Duurzaamheid_-_voorjaar_2017

vertragen om te versnellen

Juist als ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid zich steeds sneller voltrekken, is het van belang om

‘trage vragen’ te blijven stellen en kritisch te reflecteren op die ontwikkelingen. In deze context biedt de

filosofie een noodzakelijk en inspirerend ankerpunt voor duurzaamheidsprofessionals. Filosofie stelt je in staat

tot reflectie en bezinning te komen door veronderstellingen ter discussie te stellen, vraagtekens te zetten bij

alles wat doorgaans voor waar wordt aangenomen en nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Op het snijvlak van filosofie en duurzaamheid ontstaan uitdagende en belangrijke vragen. Hoe kan een filosofie

van duurzaamheid gestalte krijgen? Hoe doe je recht aan de complexiteit van duurzaamheid? Zit er een

inherente moraliteit in markten? Op welke manieren kun je naar de relatie tussen mens en natuur kijken? Wat

zijn implicaties daarvan? En hoe kun je filosofie voor duurzaamheid in de praktijk brengen?

De filosofie biedt misschien niet altijd precieze antwoorden, maar kan wel inspirerende inzichten in dergelijke

vragen verschaffen, duurzaamheidsprofessionals helpen nieuwe vragen te blijven stellen en in staat stellen

systematisch en kritisch naar antwoorden te zoeken.

Door een onderzoekende houding aan te nemen, reflectie te stimuleren en fundamentele, soms

ongemakkelijke en provocerende vragen te stellen, kan de filosofie helpen duurzaamheid te ‘ont-wikkelen’ en

zo duurzame ontwikkeling helpen bevorderen. Anders gezegd: de filosofie kan duurzaamheidsprofessionals

helpen te vertragen om te versnellen.

duurzaam denken en doen uitgedaagd

ImpactAcademy nodigt je uit om deel te nemen aan de derde, geheel nieuwe en uitdagende collegereeks

‘Filosofie voor duurzaamheid’.

In deze collegereeks word je met originele gedachten, prikkelende ideeën en kritische beschouwingen

uitgedaagd tot een indringende reflectie op diverse duurzaamheidsthema’s. Vanuit verschillende filosofische

tradities en invalshoeken veroorzaken diverse bevlogen denkers en prominente filosofen nieuwe inspiratie,

maar ook twijfel. Inspiratie en twijfel die het denken uitdagen en nopen tot nadere beschouwing, maar ook

kunnen aanzetten tot actie.

Ieder van hen doet dat vanuit zijn of haar eigen specialisme en opvattingen, waardoor je in aanraking komt met

een rijkheid aan gedachten, theorieën, visies en ideeën die zorgt voor een leerervaring waar je ook na afloop

van de collegereeks nog een tijdlang op kunt teren.

I m p a c t A c a d e m y

More magazines by this user
Similar magazines