Helperbel 2014, nummer 2

wijkhelpman

Helperbel 2014, nummer 2

helperbel

Wijkkrant van Helpman

• De Boomhut 15 jaar

• Koningsdag 2014

• Bezorgers Helperbel

2014

2


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl


Inhoudsopgave

Nieuws van het wijkcomité

Spoorwerkzaamheden 6

Tracébesluit Zuidelijke Ringweg 7

Nieuws van de gemeente

Parkeren op de Verlengde Hereweg 10

Stedelijke Ecologische Structuur 11

Nieuws uit de wijk

Opening Haydnschool 31

Project Haydnschool 36

Wijk in beeld

Paviljoen Sterrebos 4

Boomtuinen 14

Mensen in de wijk

Pianoleraar Johan Eekhof 27

Werken in de wijk

Honfleur: Ambachtelijke meubels 18

De Boomhut 20

Pynter 28

Activiteiten in de wijk

Pad2Wijken 13

ZINN Thuiszorgteam Coendershof 25

Service

Activiteiten Bibliotheek 37

10

34 35

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterrein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Marjan van den Bosch, Ronald van der Meulen, Harm Draaijer, Ina Timmer.

Fotografie: Rietje Beeren, Roelof van der Wal. Eindredactie: Ronald van der Meulen. Acquisitie advertenties:

Herman Marsman.

Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen.

Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten.

Helperbel nr. 2, juni 2014

3


Foto: Roelof van der Wal

Tekst: Harm Draaijer

Paviljoen Sterrebos

Even voor de zomer ging Paviljoen Sterrebos los. Dit met

veel natuurlijke materialen ingerichte etablissement ligt

in de glooiende stadstuin tussen de Helperzoom en het

Sterrebos, naast het DUO-gebouw. Je kunt er binnen en

buiten lunchen en dineren of gewoon ontspannen

genieten van de fraaie omgeving met een lekker drankje

en hapje! Nieuwsgierig? www.paviljoensterrebos.nl

4


Wijk in beeld

Helperbel nr. 2, juni 2014

5


Spoorwerkzaamheden…

De provincie Groningen, ProRail en de

gemeente Groningen zijn samen van plan

om het spoor rond het hoofdstation flink

aan te pakken. Zo is het rangeerterrein

achter het hoofdstation te klein geworden

door toename van aantal treinen. Dit

terrein wordt verplaatst naar een locatie

vlakbij de Rouaanstraat (gemeente Haren).

Zoals iedereen weet gaat de Zuiderzeelijn

niet door en is ook de tram afgeblazen in de

stad. Hiervoor in de plaats wordt het spoor

in Groningen aangepakt. Vanwege de HOV

(= Hoogwaardig Openbaar vervoer Visie)

worden er plannen gemaakt om het

openbaar vervoer in en rond de stad te

verbeteren.

Komende Jaren wordt er rondom het

hoofdstation veel gewijzigd. Zo wil men de

voorzijde (Stationsweg) ontlasten door de

bussen via de zuidzijde langs het station te

laten rijden. Ook is er sprake van een fiets- en

voetgangerstunnel. Maar dit is nog niet zeker.

Wat wel zeker is, is dat het opstelterrein

achter het station wordt verplaatst.

Nu worden NS- en Arriva treinen nog achter

het station gestald. Dit gebeurt door

treinen van de “dienstregeling spoor” het

station uit te rijden en te wisselen ter

hoogte van de Lodewijkstraat om vervolgens

terug te rijden naar de rangeerplek

achter het station. Dieseltreinen worden

hier afgetankt, gewassen en schoongemaakt.

Doordat er te weinig ruimte

ontstaat (er komen steeds meer reizigers en

dus ook treinstellen bij) moet er iets gaan

gebeuren.

Vandaar dat deze locatie wordt verplaatst

naar een nieuw te bouwen rangeerlocatie

bij de Rouaanstraat. Het gevolg hiervan is

dat alle treinen nu verder moeten rijden

richting Haren. Dit brengt extra treinbewegingen

met zich mee en de daarbij behorende

trillingen en geluiden.

Er zal ook een vierde spoor worden aangelegd

en daarom wordt de Esperantokruising

afgesloten. Hiervoor in de plaats wordt er

rekening gehouden met een aan te leggen

Helperzoomtunnel (is onderdeel van de

aanleg van de Zuidelijke Ringweg). Op welke

locatie deze komt, is nog niet bekend en

afhankelijk van het Project Zuidelijke

Ringweg.

Ook wordt er ter hoogte van Tuinwijck een

wisselplek aangelegd. Dit houdt in dat

treinen van Arriva kunnen “keren”. Ook hier

zal extra geluidsoverlast ontstaan. Hoe erg

dit zal zijn houden wij scherp in de gaten!

Kortom, dit alles heeft consequenties voor

omwonenden in onze wijk (o.a.Helperzoom).

Wij als bestuur van het Wijkcomité zien er

op toe dat de betreffende instanties er alles

aan doen om overlast zo veel mogelijk te

beperken.

Er is een website waar alles op terug te

vinden is:

www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone

Hier zijn alle rapporten en overzichtstekeningen

te vinden.

Ronald Timmer

Wijkcomité Helpman

6


Nieuws van het wijkcomité

De Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg heeft het Wijkcomité Helpman gevraagd de

volgende tekst te plaatsen waarin gevraagd wordt om een financiële bijdrage.

Na de zomer tracébesluit Zuidelijke Ringweg

Eind vorig jaar heeft de stichting Leefomgeving

namens velen van u een zienswijze

ingediend tegen de huidige plannen

voor de ringweg en de Helperzoomtunnel.

De kosten voor de juridische expert die ze

daarvoor heeft ingeschakeld waren hoog.

Toch hebben velen van u dat met kleine en

grote donaties mogelijk gemaakt.

Ondanks dat de Stichting samen met vele

vrijwilligers uit o.a. Helpman er veel tijd en

energie in heeft gestoken om hen alsnog op

andere gedachten te brengen, blijken de

bestuurders niet voldoende te beseffen welke

ingrijpende gevolgen de plannen hebben

voor de Stad, met name voor de zuidelijke

wijken. De ingediende zienswijzen hebben

slechts geleid tot kleine aanpassingen.

8 baans snelweg

Het basisconcept van de plannen is gelijk

gebleven: er wordt een 8 baans snelweg

midden door de stad aangelegd, waarbij

tussen het Julianaplein en het Europaplein

alle aansluitingen op de stad verdwijnen.

Dit leidt tot een forse toename van verkeer

door de wijken en gaat ten koste van de

bereikbaarheid van de stad. Meer daarover

leest u op ringzuid.nl/intro.

Tracébesluit

Na de zomer neemt de minister het

definitieve tracébesluit. De gemeente zal

tegelijkertijd de omgevingsvergunning voor

de Helperzoomtunnel verlenen. Doordat wij

een zienswijze hebben ingediend, kunnen

wij daartegen bij de Raad van State (voor

het OTB) en bij de rechtbank (voor de

Helperzoomtunnel) beroep aantekenen.

Deze procedure is de laatste mogelijkheid

om de plannen tegen te houden. Hiervoor is

het opnieuw nodig om juridische expertise

in te schakelen. We willen u daarom

(nogmaals) dringend vragen om uw hulp.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer

NL70INGB0005990547 t.n.v.

Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg,

onder vermelding van uw mailadres (niet

verplicht).

Helperbel nr. 2, juni 2014

7


de complete oplossing

om GEwiCht tE vErliEzEn

zo simpel als 1,2,3!

1) Fitness

Curves biedt een volledige

workout van kracht- en

cardiotraining in slechts 30

minuten, speciaal ontwikkeld

voor vrouwen.

2) Maaltijdplan

Gezonde en makkelijk te

volgen maaltijdplannen

die helpen om de

stofwisseling te verhogen

en vet te verbranden.

3) persoonlijke

CoaChing

Er is altijd een coach; in het

Curves circuit en tijdens

wekelijkse groepssessies om

je vooruitgang te bespreken

en je te motiveren.

word vandaag

lid en ontvang

50%

korting

*De korting geldt op de eenmalige begeleidingskosten voor

nieuwe leden bij het afsluiten van een jaarlidmaatschap per

automatische incasso. ©2014 Curves International, Inc. (1400)

Curves curves groningen Groningen

PC Pc Hooftlaan Hoofdlaan 2b 2b

9721JM JM groningen Groningen

050-5250067

vind een club in de buurt, ga naar Curves.nl

caribianCOMPLETE (1) mz.indd 1 11-5-2014 23:44:25


Tekst en foto: Harm Draaijer

Activiteiten in de wijk

WIE DENKT MEE OVER EEN SPEELPLEK VOOR

JONG ÉN OUD IN PARK COENDERSBORG?

Nu de bouwplannen voor park

Coendersborg niet doorgaan, kunnen

we kijken of er meer mogelijk is met dit

prachtige groen gebied, het park wordt

namelijk veel te weinig gebruikt, vindt

Yvette Hilboesen. Ze nodigt buurtgenoten

uit om samen een betere invulling aan dit

park te geven. Voor jong én oud!

Kinderrijk

Hoe kwam Yvette op dit idee? “Helpman-

Zuid, de Coendersborg en Klein Martijn zijn

kinderrijk. Maar op straat zie je haast geen

kinderen spelen. Een goede openbare voorziening

ontbreekt in dit deel van Helpman.

Het prachtige De Helpen is voor jongere

kinderen zonder begeleiding niet bereikbaar.

Hetzelfde geldt voor het schoolplein van de

GSV, waar buurtkinderen ook mogen spelen.

Belde plekken zijn weliswaar voor iedereen

toegankelijk, maar niet openbaar.”

Gebroken glas

De bestaande speelplek in het park vindt

Yvette verre van ideaal. “Het ligt in een

donker hoekje. De ligging van deze plek Is

helemaal verkeerd. Zelfs op een zonnige dag

is er alleen maar schaduw. En: de speeltoestellen

zijn weinig uitdagend voor kinderen

tussen zes en tien. Ze worden dus ook niet

veel gebruikt. Bovendien ligt er vaak rotzooi,

zoals gebroken glas.”

Mogelijkheden

Yvette ziet echter prachtige mogelijkheden

voor een mooie speelplek in Helpman-Zuid:

“Nu de bouwplannen voor het park

Coendersborg niet doorgaan, kunnen we

kijken of we meer kunnen met dit park. Het

wordt veel te weinig gebruikt. Dit komt

omdat het slecht toegankelijk is en er geen

goede mogelijkheden zijn om er te verblijven.

Ik zie mogelijkheden om op eenvoudige

wijze meer uit dit park te halen voor jong en

oud. Want ook voor ouderen is het van

belang om te bewegen!”

Ontmoetingsplek

Daarom wil Yvette graag met buurtgenoten

onderzoeken of park Coendersborg beter

gebruikt kan worden. “Ik denk dan aan: een

mooie speelvoorziening in de zon zoals de

touwpiramide in het Noorderplantsoen.

Die spreekt veel kinderen aan. En beweegtoestellen

voor volwassenen, blijven ze

zonder sportschool toch gezond. En als de

nieuwe uitbater een mooi terras aanlegt,

kan het park een prachtige ontmoetingsplek

worden in de wijk!” Wil je meedenken?

Mail yvette-hilboesen@home.nl

Helperbel nr. 2, juni 2014

9


Parkeren met parkeerschijf

op Verlengde

Here weg, maar niet op

Helperplein

Parkeerplan

Er komt een zogenoemde

blauwe zone

aan de Verlengde

Hereweg. Dat betekent

dat automobilisten

hier een uur lang

mogen parkeren met

een parkeerschijf. Deze

maatregel wordt ingevoerd om de parkeerdruk

te verminderen. De gemeente heeft

een parkeerplan opgesteld voor de Verlengde

Hereweg en het Helperplein. Uit de

inspraak op dit plan blijkt dat er steun is van

de ondernemers en de omwonenden voor

de invoering van de blauwe zone.

In het plan stond ook een blauwe zone op

het Helperplein; dit gaat niet door. Daarmee

geeft de gemeente gehoor aan de wensen

van ondernemers en omwonenden. Die

vinden dat de oplossing van een blauwe

zone niet in verhouding staat tot de

omvang van het probleem op het Helperplein.

Ook zien ze de beperking van de

parkeerduur niet zitten. Bovendien hebben

ondernemers parkeerruimte nodig voor hun

eigen bedrijfsvoering. Verder zou een

blauwe zone op het Helperplein de parkeerproblemen

naar omliggende straten

kunnen verdringen.

Proef

Winkeliers hebben de wens uitgesproken

om de parkeerdruk een aantal dagen per

week te verminderen. Op donderdag, vrijdag

en zaterdag is het druk waardoor de

doorstroming hapert. Dit zou kunnen leiden

tot onveilige situaties. Daarom komt er nu

eerst een proef met het instellen een van

blauwe zone op de Verlengde Hereweg.

Hiervoor bestaat voldoende draagvlak.

Nieuwe weg

Ook wil de gemeente de rijrichting in de Van

Starkenborghstraat en de Van Imhoffstraat

omdraaien. Verder komt er een nieuwe

ontsluitingsweg tussen de van Imhoffstraat

en de woningen aan het Helperplein. Beide

ingrepen dragen bij aan een doorstroming

en veilige afwikkeling van het verkeer. De

gemeente kijkt over een jaar opnieuw naar

de situatie op het Helperplein na een

nieuwe meting van de parkeerdruk.

Inzamelen elektrische

apparaten

GoudGoed

Vanaf april 2014 is GoudGoed begonnen

met het inzamelen van kleine elektrische

apparaten in sommige wijken van Groningen.

Dit gebeurt samen met het ophalen

van textiel. De bewoners krijgen een rode en

een gele afvalzak in de brievenbus. De gele

afvalzak is voor kleine elektrische apparaten.

Denk hierbij aan een radio, koffiezetapparaat,

printer, krultang enzovoort. Zeg maar

alles met een stekker dat door één persoon

te dragen is. Kijk voor de ophaaldagen op de

10


Nieuws van de gemeente

Afvalwijzer bij het onderdeel kleding, textiel

en schoenen. GoudGoed komt vanaf 8.30

uur in de buurt. Nieuwsgierig in welke

wijken GoudGoed langskomt? Of meer

weten over het inleveren van elektrische

apparaten? Kijk op groningen.nl/elektra.

Gemeente haalt grotere apparaten gratis op

Grotere elektrische apparaten – bijvoorbeeld

een wasmachine, koelkast of zonnebank

– mogen niet in de gele zak aan de

weg. Dit soort apparaten haalt de gemeente

gratis op. Bel met (050) 367 1000 of maak

online een afspraak. Het laten ophalen van

grofvuil kost wel geld, maar dus niet de

grotere elektrische apparaten.

Stedelijke Ecologische

Structuur

Nieuwe kaart

Bij de nieuwe kaart van de Stedelijke

Ecologische Structuur heeft de gemeente

alvast rekening gehouden met de Aanpak

Ring Zuid. Op de kaart is te zien hoe het met

de natuur in de stad staat. De stad verandert

voortdurend en dat heeft gevolgen

voor de ecologie. Daarom past de gemeente

de kaart van de Stedelijke Ecologische

Structuur regelmatig aan. Op de nieuwe

kaart zijn alle veranderingen van de

afgelopen twee jaar en actuele ontwikkelingen

verwerkt. De kaart is een belangrijk

hulpmiddel bij het ontwikkelen van beleid

over de stadsecologie, de ruimtelijke

ontwikkeling en het groenbeheer.

Faunatunnels

Op de kaart staat welke groen- en waterstructuren

behouden moeten blijven voor

de ecologie. Ook is te zien waar uitbreiding

van de Stedelijke Ecologische Structuur

gewenst is. Verder staat op de kaart waar

barrières voorkomen en opgeheven moeten

worden zodat dieren zich vrij kunnen

bewegen van het ene gebied naar het

andere. Dit kan bijvoorbeeld via faunatunnels

en loopbruggen.

Hereweg

Op de nieuwe kaart staat een aantal

knelpunten bij de Zuidelijke Ringweg, zoals

de Hereweg en de Vondellaan. Hiervoor

bereidt de gemeente maatregelen voor. Als

die inderdaad doorgaan, verdwijnen de

barrières weer van de kaart. Eerdere

barrières bij de Oostelijke Ringweg komen

niet meer voor op de kaart. Hier zijn nieuwe

verbindingszones voor de natuur gekomen.

Helperbel nr. 2, juni 2014

11


Yke Radema

* Cursussen in MFC de Wijert; ‘mandala’s tekenen’,

‘leven vanuit je bron’, ‘de kracht van zelfcompassie’,

‘intuïtief tekenen met verschillende materialen’.

* Individuele begeleiding bij verlies en rouw.

* Genezend tekenen, meditatief boetseren,

spiritual healing en familie-opstellingen.

* Kunstzinnige en spirituele psychosynthese,

* Eventuele vergoeding mogelijk via zorgverzekering.

www.ykeradema.nl * 050 5264009

Goeman Borgesiuslaan 47

9722 RC Groningen

Telefoon

050 526 65 66

TIP tandartsenImplantologie

Friesestraatweg 175

9743 AB Groningen

Tel. 050-5711200

info@tiptandartsen.nl

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne

Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise

op het gebied van:

Lekker dicht in de buurt

en vertrouwd!

Esthetische tandheelkunde

Implantologie

Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl


Tekst en foto: Aly Westerhuis

Activiteiten in de wijk

ER BLOEIT IETS MOOIS TIJDENS OPENING PAD2WIJKEN

Zaterdag 17 mei

Het is prachtig weer tijdens de feestelijke

opening van het ecologische wandelpad.

Achter het zwembad van de Papiermolen

verzamelen zich buurtbewoners en andere

belangstellenden en wordt het pad

geopend met de onthulling van de bank

‘pad2wijken’.

Er bloeit iets moois

Het pad is nu officieel open. In verschillende

groepen gaan de wandelaars op pad om de

eerste stappen te zetten op ‘hun eigen’ pad.

Langs de route staan mensen van diverse

initiatieven te wachten om de wandelaars

te informeren.

Zo ook wij, van ‘Er bloeit iets moois’, die

gezamenlijk met de mensen van het

moestuinproject de Wijert een kraampje

hebben ingericht. Als de eerste 2 lopers zijn

geweest, kunnen we niet vermoeden dat er

nog zo velen volgen. Overweldigend. Het is

een feestje om mee te maken. Wat een

enthousiasme en blijdschap op het pad.

We delen flyers uit, informeren mensen en

er melden zich spontaan mensen aan om

mee te doen! Voor ons is het duidelijk, na

vandaag zal er nog meer moois gaan

bloeien.

Over ‘Er bloeit iets moois’

‘Er bloeit is moois’ vervult groene wensen

zoals dat van het pad2wijken. Voorbeelden

van acties zijn: het creëren van een

bloemenweide en bijenhotel, plekken

rondom bomen opfleuren, het ondersteunen

van een moestuinproject in de wijk etc.

Ook groene wensen vervullen?

Mail of bel: alywesterhuis@home.nl of

050-5715035

Ook scholen, welzijns- en zorgcentra zijn

van harte welkom om hun steentje bij te

dragen. Op www.wensvoordewijk.nl treft u

meer over ons.

Wil je het pad zelf gaan lopen?

Een routekaart vind je op

http://www.pad2wijken.nl/Portals/7/

Downloads/Kaart%20Pad2Wijken.pdf

Helperbel nr. 2, juni 2014

13


Tekst en foto: Harm Draaijer

Wijk in beeld

BOOMTUINEN AAN DE HORA SICCAMASINGEL

Hoeveel vierkante meter heb je nodig om een tuin aan te leggen? Minder dan één! Dat

bewijzen bewoners aan de Hora Siccamasingel al jaren.

Levensvreugde

De lente was nog niet begonnen of aan de Hora Siccamasingel werden de minituintjes

al weer ingericht. Dat gebeurt al jaren. Geweldig natuurlijk! Ze stralen in hun bescheiden

omvang - groter dan een bloempot of plantenbak, maar kleiner dan een ‘echte’ tuin - grote

levensvreugde uit. Als je er langs fietst, toveren ze een glimlach op je gezicht en gooien ze je

fantasie in een hogere versnelling.

Droomtuinen

Want wat zit er allemaal achter deze daad van participerende wijkbewoners? Willen ze de

straat verfraaien voor zichzelf en voor hun medewijkbewoners? Missen ze de tuin die ze

wellicht ooit hebben gehad of nog willen hebben? Is het een subtiel protest tegen het oprukken

van wegbetegelde voortuintjes elders in de wijk? Vinden ze het vooral leuk om met

de buren aan dit ‘groenproject’ te werken? Grijpen ze hun kans nu de gemeente uit financiële

én ecologische motieven minder doet aan het groenonderhoud? Ook elders in de wijk

zie je ondertussen boomtuinen verschijnen. Boomtuinen? Eigenlijk zijn het droomtuinen!

14


Tekst: Sjoukje Kooistra

Werken in de wijk

BALANS EN HARMONIE ZIJN NODIG

OM JE GELUKKIG TE VOELEN

Dat is het uitgangspunt van Ferrie Dabir

die in maart 2014 een praktijk startte

voor Ayurvedische gezichtsmassage- en

behandeling in Helpman.

Het woord Ayurveda is een samenstelling

van Ãyus dat “leven” of “levensprincipe”

betekent en het woord Veda dat “wetenschap”

of “kennis” betekent.

Ayurveda kan vertaald worden in “kennis of

wetenschap van het leven”.

Ayurveda ziet het lichaam niet los van de

natuur en geeft een eigen betekenis aan

het begrip energie.

Ferrie Dabir is geboren in Iran. Na haar

studie in de VS is ze naar Nederland

geëmigreerd. Ze is altijd bezig geweest met

ervoor te zorgen dat haar leven in balans en

harmonie is met haar omgeving, waardoor

ze zich echt gelukkig kan voelen.

“Dit is de ayurvedische manier van leven die goed aansluit bij mijn manier van leven en

daarom heb ik mij daarin verdiept en ben nu gecertificeerd in Ayurvedische gezichtsmassage.

Hiermee kan ik mijn levenservaring met harmonie en balans doorgeven. Door de energie

die ik geef en die vrijkomt bij gezichtsmassage”.

Ayurvedische massage werkt rustgevend en helend bij bijvoorbeeld vermoeidheid, burn-out

en hoofdpijn, waaronder migraine. Maar het is ook gewoon heerlijk rustgevend en ontspannend.

De massage is te combineren met een gezichtsbehandeling, waarbij natuurlijke

producten worden gebruikt.

Meer informatie op de website www.visagenaturel.nl of info@visagenaturel.nl

Helperbel nr. 2, juni 2014

15


16

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. Bremenweg 050 313 10, 51 51, 9723 fax TD 050 Groningen

318 88 47

www.uwinstallateur.nl, tel. 050 313 51 51, fax info@uwinstallateur.nl

050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

deco deco

HOME

HOME

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

restauratie

kozijnen

FRANS DATEMA

FRANS DATEMA

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

Verlengde Hereweg 48 - 54

9722 Verlengde AE Groningen Hereweg zorgt 48 voor

(Helpman) - 54het waarborgen van kwaliteit.

Tel.: 9722050-5252829, AE Groningen Fax (Helpman)

Kijk op www.zetstra.nl -5267614 voor informatie over

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

onze diensten en gerealiseerde GLAS EN TAPIJTEN projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende GLAS EN TAPIJTEN offerte.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

SCHILDERS- woningbeveiliging

EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

REPRODUKTIES, KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

INLIJSTEN

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

Stadjerspas

0594 - 50 35 90

info@zetstra.nl

www.zetstra.nl

Stadjerspas


Helperbel nr. 1, maart 2014

17


Tekst: Marjan van den Bosch

Foto: Harm Draaijer

AMBACHTELIJK GEMAAKTE MEUBELS

AAN DE VERLENGDE HEREWEG

Als ik op een zonnige vrijdagochtend het

pand van Honfleur aan de Verlengde

Hereweg binnenloop, staat de deur al

uitnodigend open. Dat is niet zozeer

vanwege het mooie voorjaarsweer, maar

vooral vanuit de gedachte dat mensen zo

makkelijker de zaak binnenstappen om eens

een kijkje te nemen. Ton Kooijman, de

ondernemer achter Honfleur, heet alle

belangstellenden van harte welkom.

Zoals u waarschijnlijk wel weet, besteedt de

Helperbel de laatste jaren in elk nummer

aandacht aan de middenstand in Helpman.

Dit keer viel de keus op Honfleur, een winkel

die zich in september vorig jaar in het pand

van de voormalige Slagerij Groeneveld heeft

gevestigd. Honfleur verkoopt meubels op

maat, dat wil zeggen meubels die geheel

volgens de wensen van de klant worden

gemaakt. Die wensen kunnen betrekking

hebben op de maten van het meubel, het

ontwerp, de houtsoort, de lak, de verf,

etcetera.

Volgens Ton wordt tegenwoordig ongeveer

80% van de meubels in China gemaakt en

zijn veel meubels alleen in standaardmaten

te verkrijgen. De meubels van Honfleur

komen echter niet uit China en kunnen in

alle gewenste formaten worden geleverd.

Honfleur heeft namelijk in Groningen een

werkplaats waar vijf ambachtelijk geschoolde

meubelmakers de meubels geheel

18


Werken in de wijk

volgens de wensen van de klant maken.

Honfleur werkt daarbij alleen met zogenaamd

FSC hout, dat wil zeggen dat de

producenten een herplantverplichting

hebben.

Honfleur zat tot tien jaar geleden nog in de

Oude Kijk in ’t Jatstraat. Daarna ging de

verkoop in Groningen enige tijd via een

showroom bij de werkplaats. Ton begon

toen echter het contact met het passerend

publiek te missen, vandaar de winkel aan de

Verlengde Hereweg. Deze blijkt in een

behoefte te voorzien. De winkel trekt sinds

de opening veel belangstelling en er komen

veel opdrachten binnen. Een aanzienlijk deel

van de klanten is afkomstig uit Helpman en

de andere zuidelijk stadwijken, en daarnaast

ook uit Haren en Glimmen. Klanten voor wie

Groningen niet naast de deur ligt, kunnen

terecht bij de winkel in Kortenhoef.

Omdat Ton graag wil dat klanten een goede

aanschaf doen, verkoopt hij nooit meubels

zonder dat hij in de woning is geweest waar

bijvoorbeeld de tafel of de kast moet

worden geplaatst. Hij neemt de situatie ter

plekke op om adviezen te geven op het

gebied van inrichting en te kijken hoe het

meubel in de ruimte komt te staan. Hij

krijgt in Helpman regelmatig een specifieke

situatie voorgelegd. “Hier in de buurt zijn

veel jaren dertig huizen waaruit in de loop

der jaren de suite-deuren zijn verdwenen.

Mensen willen niet zozeer die deuren terug,

maar we hebben wel regelmatig klanten die

graag weer een soort scheiding willen

tussen de voor- en achterkamer. Wij kunnen

daarvoor op maat gemaakte (boeken)kasten

maken die de sfeer van een kamer-en-suite

weer terugbrengen.”

Hangt er aan al die specifieke wensen nu

ook een heel specifiek prijskaartje? Volgens

Ton valt dat wel mee. “Onze prijzen zijn

gemiddeld niet hoger dan wat je in een

goede meubelzaak betaalt. Wij zijn soms

zelfs goedkoper.” Met een goede meubelzaak

bedoelt Ton dan niet een IKEA of een

Leen Bakker. Die winkels ziet hij niet als zijn

concurrenten, want die leveren een niet met

Honfleur te vergelijken (massa)product.

Niet alleen via de twee winkels, maar ook

via woonbeurzen probeert Honfleur haar

producten aan de man te brengen, bijvoorbeeld

op de Eigen Huis beurs in Utrecht en

de Designbeurs in Amsterdam. Daarnaast

bezoekt Ton elk jaar één van de toonaangevende

meubelbeurzen in Milaan, Keulen of

Parijs om bij te blijven en trends op te

pikken. Waar de afgelopen jaren vooral

eiken- en kersenhout populair waren, ziet

Ton voor de komende jaren tropisch

hardhout als een trend, vooral mahonie en

notenhout.

Op mijn laatste vraag, wat precies de kracht

is van Honfleur, heeft Ton meteen een

helder antwoord. ”Wij hebben gevoel voor

de drive van mensen om mooie nieuwe

dingen in huis te krijgen. Daar doen wij ons

best voor”.

Misschien dat de naam Honfleur sommige

lezers bekend voorkomt. Ton heeft zijn

onderneming vernoemd naar een Frans

dorpje aan de Atlantische oceaan, waar hij

goede (vakantie)herinneringen aan heeft.

Helperbel nr. 2, juni 2014 19


Tekst: Sjoukje Kooistra

Foto’s: Sita van Pelt

DE BOOMHUT

De Boomhut is een particulier kinderdagverblijf gevestigd in het gebouw De Helpen

aan de Groenesteinlaan. Een mooie locatie bij het Groenesteinpark en de speeltuin van

Helpman Oost.

Ik word door Sita van Pelt ontvangen in het gebouw De Helpen waarna we naar de

boerderij lopen. Sita verteld enthousiast over haar bedrijf en geeft mij een rondleiding in

beide locaties.

De ruimte in het gebouw De Helpen is ruim en ziet er heel gezellig uit. Vrolijke kleuren en

veel (verantwoord) speelgoed. Hier worden de kinderen opgevangen in de leeftijd van 6

weken tot 3 jaar. De activiteiten met de kinderen zijn prikkelend en stimulerend voor de

ontwikkeling van het kind. Er wordt gewerkt met gediplomeerde krachten, die de kinderen

in hun spel begeleiden, hen voeden en verzorgen. De kinderen worden aangemoedigd tot

zelfredzaamheid.

In de boerderij aan de Groenesteinlaan is kortgeleden een unit gebouwd waar ook een

peutergroep en een 3+ groep zit. Ook deze ruimte ziet er mooi uit. Ruim, licht en een goed

verzorgde buitenruimte.

20


Werken in de wijk

In deze Grote Boomhut worden ook de kinderen opgevangen die gebruik maken van de

tussenschoolse en buitenschoolse opvang. Sommige kinderen worden van hun scholen

opgehaald met een heuse “brandweerbus”. De ruimte waar deze kinderen gebruik van

kunnen maken is voorzien van gymnastiektoestellen en een knutselhoek.

Het aantal kinderen in een groep van De Boomhut is niet groter dan 16, waarvan er

tenminste 8 jonger zijn dan 1 jaar. De peutergroep is niet groter dan 12 kinderen.

De groepen van de buitenschoolse opvang zijn niet groter dan 20. De groepsgrootte

varieert per dag. Dit komt door de flexibele opvang. Er wordt zoveel mogelijk met een vast

team en een vast rooster gewerkt, omdat dit vertrouwd en duidelijk is voor de kinderen. Alle

groepen worden ondersteund door groepshulpen.

Er wordt veel waarde gehecht aan het contact tussen ouders en groepsleiding. In het eerste

jaar wordt er een dagboekje bijgehouden waarin wordt opgeschreven wat het kind die dag

heeft gedaan, gegeten en geslapen. De ouders kunnen hier ook zelf in schrijven, zodat beide

partijen op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van het kind. Daarnaast is er na 3

maanden opvang een persoonlijk gesprek tussen leiding en ouders.

Binnenkort wordt de mogelijkheid geboden om kinderen met een beperking op te vangen.

Dit wordt gestart in samenwerking met Beatrixoord.

Al met al veel mogelijkheden voor de opvang van kinderen in een vriendelijke en speelse

omgeving en veel enthousiasme bij de leiding.

Helperbel nr. 2, juni 2014

21


Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

22


Tekst: Ina Timmer

Foto: Harm Draaijer

Activiteiten in de wijk

MINDFULLNESS VOOR KINDEREN

Sinds begin 2014 is Dorien van der Molen uit Haren begonnen met een praktijk voor

Mindfulness voor kinderen. Mindfulness voor volwassenen is inmiddels bij velen al wel

bekend, maar Mindfulness voor kinderen is eigenlijk nog heel nieuw. In Groningen is zij één

van de weinige mensen die hier een praktijk in heeft.

Mindfulness voor kinderen kan kinderen veel bieden:

- af en toe rustmomenten in kunnen bouwen

- gevoelens beter leren kennen en accepteren

- beter omgaan met emoties zoals woede, angst en verdriet,

- meer zelfvertrouwen ontwikkelen,

- zich beter kunnen concentreren, en zichzelf beter begrijpen.

Een heleboel positieve punten dus. Het is voor alle kinderen geschikt, maar voor kinderen

met bepaalde problemen kan het extra goed zijn.

De trainingen worden gegeven in kleine groepen van 4 tot 8 kinderen. Een training duurt

8 weken. De trainingen worden gegeven in Haren en in het Centrum voor Jeugd & Gezin

(CJG) Zuid in Groningen. Voor meer informatie kijk op: www.kikkerwijs.nl

Helperbel nr. 2, juni 2014

23


Pianoles Groningen-Zuid

Voor jong en oud

Lesruimte met twee piano’s

Diverse stijlen

Gediplomeerde en ervaren docent

06 42969632 jj.eekhof@home.nl

Pedicurepraktijk

Anjo Perfors

Medisch Pedicure

Rijnstraat 22

9725 EV Groningen

050 5275554 / 06 41308606

Pedicure, manicure en voetmassage

Met aantekening voor diabetici en reumapatiënten

Behandeling in de praktijk of bij u thuis.

Ontdek DuitslanD

met de WieDerline!

Zie wiederline.com voor o.a.:

Evenementen in de regio

Koopnachten in Leer

Acties


Tekst en foto: ZINN Thuiszorgteam

Activiteiten in de wijk

Langer thuis met ZINN Thuiszorgteam

Het ZINN Thuiszorgteam Coendershof is

langzamerhand een bekend gezicht in

de buurt. Met een klein, deskundig team

komen zij al bij veel wijkbewoners langs

om zorg te verlenen. Dat varieert van hulp

bij het wassen, douchen en aankleden tot

verpleging, advies en begeleiding. Het

team staat 7 dagen per week en 24 uur

per dag klaar. Zo kunnen mensen zo lang

mogelijk in hun vertrouwde omgeving

blijven wonen.

Coördinerend verpleegkundige in de wijk

Helpman is Peter van der Meer: “Met veel

enthousiasme werken we samen in dit

team. Bij de planning regelen we het zo dat

zoveel mogelijk dezelfde medewerkers bij

de cliënt thuis komen. Zo kennen cliënt en

medewerker elkaar goed. Dat vinden wij

belangrijk om goede zorg op maat te

bieden”. Ook persoonsalarmering, behandeldiensten

(zoals fysiotherapie en mondzorg)

en andere thuisdiensten, waarbij je

kunt denken aan een was- en strijkservice,

maken het mogelijk dat ouderen langer in

hun eigen huis kunnen blijven wonen. ZINN

is wat dat betreft van alle markten thuis.

Bouw Coendershof

De bouw van het nieuwe Coendershof

vordert. Op de Open Dag van de Bouw op 24

mei j.l. konden buurtgenoten een kijkje

nemen op de bouwplaats. In het nieuwe

gebouw komen huur- en zorgappartementen

en ruimten voor voorzieningen, zoals

een winkeltje, kapper, restaurant én een

ondergrondse parkeergarage. Volgend jaar

voorjaar wordt dit gedeelte in gebruik

genomen. Het laatste traject is de renovatie

van het witte bouwdeel voor de revalidatieafdelingen.

Coendershof transformeert van

een traditioneel verpleeghuis naar een

modern en levendig woonzorgcentrum voor

ouderen, met een breed aanbod voor

wonen, welzijn, zorg en behandeling.

Informatie

Meer weten over de activiteiten in en om

Coendershof en ZINN Thuiszorg? Kijk dan

op www.zinnzorg.nl of loop gewoon even

binnen. Elke vrijdagochtend (tussen 10.30 en

11.00 uur) staat in het rode bouwdeel aan

de Haydnlaan de koffie klaar tijdens het

inloopspreekuur van Carin Zomer.

Helperbel nr. 2, juni 2014

25


Ouders scheiden, Kinderen niet.....

Dé kapsalon voor het hele gezin!

Voor een deskundig advies of een

spectaculaire nieuwe look bent u

mét en zonder afspraak welkom!

De Savornin Lohmanlaan 7

9722HB, Groningen

tel: 050-5274502

www.hairwise.nl

Openingstijden:

di t/m vr 09:30 -18:00 u

zat 09:00 - 15:00 u

Begeleiding van kinderen en ouders

tijdens en na een scheiding

De Omgang, Groningen

Trudy van der Ley,

mediator en KIES coach

Kochstraat 63/5

9728KD Groningen

telefoon: 06-57713861

www.deomgang.nl, info@deomgang.nl

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Openingstijden

07.00 - 18.30 uur

Verlengde Hereweg 107

(Hoek van Royenlaan)

Tel. 050-526 16 90

www.helpernest.nl

Bij Oud

de voet

centraa

worden

en bree

wij sam

passen

Het groo

assortim

inlegzole


Tekst en foto: Harm Draaijer

Mensen in de wijk

PIANOLERAAR JOHAN EEKHOF:

WERK, CONCERT EN PIANOLES IN BALANS

Klassiek pianist Johan Eekhof uit Helpman

praat er nuchter over. “Vijfennegentig

procent van de klassieke pianisten die van

het conservatorium komen, gaan het

onderwijs in. Maar weinig bereiken het

concertpodium.” Voor zichzelf heeft hij een

ideale balans gevonden: “Ik geef pianoles,

heb daarnaast een prettige parttime baan

die niets met muziek te maken heeft, maar

geef periodiek ook concerten.” Thuis en op

locatie, zoals laatst in het Westerklavier in

Den Horn.

Muziek en leven

Deze balans liet wel even op zich wachten,

bekent hij lachend. “Al op het conservatorium

begon ik met lesgeven en ben daar in

toenemende mate mee doorgegaan, tot ik

gewoonweg te veel les gaf! Nu heb ik

minder leerlingen, maar geef met toenemend

plezier les.” Wat maakt het zo leuk?

“Het is heel interessant om te zien hoe

iedere individuele leerling met muziek,

maar ook met het leven omgaat. Dat hangt

vaak samen.” Daarom stemt Johan zijn

lessen zo goed mogelijk af op de mogelijkheden

en wensen van de individuele

leerlingen. “Daar ben ik heel flexibel in

geworden. Vroeger werkte ik meer ‘van

muziekboekje naar muziekboekje’”.

Aantrekkingskracht

Zelf raakte Johan op relatief late leeftijd - hij

was ‘al’ vijftien - aan de piano. “Ik kom uit

Helperbel nr. 2, juni 2014

27


Tekst en foto: Harm Draaijer

‘Zonder stilte is muziek niet

mogelijk’

PYNTER

een muzikale familie: mijn vader zong, mijn

oom was dirigent en mijn opa had het

plaatselijk fanfarekorps opgericht. Daarin

speelde ik overigens hoorn en ik zat ook nog

op blokfluitles. Maar mijn oudere zus, die

fantastisch piano speelt, zat al op het

conservatorium. Ik wilde eigenlijk ook

pianospelen, maar mijn blokfluitjuf

overtuigde mij om met de fluit verder te

gaan.” Tenminste: nog even. Want uiteindelijk

werd de aantrekkingskracht van de

piano te groot.

Stilte in de muziek

Het concert dat hij samen met pianovriend

Coert Huijsman in Den Horn gaf had als

thema ‘De stilte in de muziek’ en bracht

werk van Bach, Messiaen, Feldman, Adams,

Debussy, ’t Hoff, Schumann en eigen

composities. “Dat vergeten we wel eens:

veel goede muziek kan veel stilte bevatten.

Dat lijkt een paradox: maar zonder stilte is

muziek niet mogelijk. Alleen, hoe breng je

stilte en muziek in balans?” Johan weet er

een uitstekende balans in aan te brengen

net zoals in de combinatie van een gewone

baan, concerten geven en pianoles. Wil je

Johan zien én horen spelen?

Kijk dan op:

http://johaneekhofpianoles.weebly.com

Organisaties en bedrijven moeten het

hebben van de kennis, vaardigheden én

talenten van hun medewerkers. En die

weten en kunnen vaak veel meer dan

bekend is in de organisatie. Organisaties

bezitten dus vaak een schat aan kennis

en ervaring. Maar hoe breng je die schat

in beeld en kun je die vervolgens delven?

Anders gezegd: effectief inzetten voor

het belang van organisatie en haar

medewerkers? Gerard de Jong en Peter

Been bedachten er een IT-product voor:

Pynter.

Oker

Dat blijft het bijzondere van internet: via

het web ben je met je bedrijf minstens

landelijk in beeld, maar in de straat, de wijk,

waar je gevestigd bent, weet niemand wat

je doet. Neem bijvoorbeeld Pynter aan de

Verlengde Hereweg 15. Achter de anonieme

gevel gaat een IT-bedrijf met acht medewerkers

schuil met een uniek product:

Pynter. Gerard de Jong en Peter Been

startten het bedrijf 15 jaar geleden op 1 juli

onder de naam Oker Groep. Gerard: “Tot

enkele jaren geleden waren we vooral een

IT-dienstverlener. Toen de crisis uitbrak

moesten ook wij onszelf opnieuw uitvinden.

We hebben toen stevig geïnvesteerd in de

ontwikkeling van het product Pynter, een

platform voor e-learning.”

28


Werken in de wijk

Slim schatten

delven via

e-learning

Benutten

Platform? E-learning? Peter: “Het is een

combinatie van een programma en

dienstverlening door ons waarmee organisaties

heel gericht de kennis en vaardigheden

in beeld kunnen brengen en vervolgens

benutten. En vervolgens kunnen ze daarmee

hun medewerkers in staat stellen van die

kennis en ervaring te leren of er zelf aan bij

te dragen.” Een voorbeeld? “Een verpleegkundige

in een zorgorganisatie heeft geen

praktische ervaring met patiënten met

epilepsie. Via Pynter kan ze dan iemand

zoeken die dat wel heeft en daarvan leren”,

zegt Gerard. Het kan via Pynter informeel

maar ook formeel. “Informeel: mensen

komen dan even samen om het een ander

over te dragen. Formeel: als er heel vaak een

beroep gedaan wordt op specifieke kennis

en vaardigheden, kan er bijvoorbeeld een

online lespakket of scholingsprogramma

gemaakt worden met diverse media. Daar

kunnen we ook in voorzien.”

Afstemmen

Pynter is echt een maatproduct en wordt

helemaal afgestemd op de organisatie en

haar behoeftes. En loopt het? “Ja, in

toenemende mate. Organisaties beseffen

steeds meer dat ze nog beter de kennis en

vaardigheden van hun medewerkers

moeten en kunnen benutten, zowel

non-profit als commerciële organisaties” ,

besluit Peter. Uiteraard zitten er nog veel

meer facetten aan Pynter.

Meer weten? Kijk dan even op:

Helperbel nr. 2, juni 2014

29


www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl


Tekst: Ina Timmer

Nieuws uit de wijk

Opening nieuwbouw

Joseph Haydnschool

Op 16 april is het nieuwe gebouw van de

Joseph Haydnschool geopend. Dit gebeurde

op een feestelijke manier; de kinderen van

de school hebben volop meegewerkt. De

school betrekt samen met SKSG Symfonie

het nieuwe gebouw aan de Helperbrink in

Groningen.

De directeur van de Joseph Hayndschool

heette iedereen welkom. De directeur van

de SKSG hield een toespraak. En tenslotte

werd de openingshandeling verricht door

Fedde en Sophie, twee leerlingen van de

school, samen met de waarnemend

bestuursvoorzitter van O2G2.

Bij de opening van de school mochten de

leerlingen ballonnen loslaten. Aan elke

ballon zat een kaartje met tekst in het

Nederlands, Engels en Duits. De leerling van

wie de ballon het verst weg werd gevonden

zou een prijs krijgen. Maar helaas stond de

wind niet gunstig bij het los laten van de

ballonnen. Bijna alle ballonnen bleven in de

omliggende bomen hangen. De beelden

hiervan hebben zelfs de landelijke televisie

gehaald, onder andere bij de Wereld draait

door.

Het nieuwe gebouw biedt onderdak aan

ongeveer 200 leerlingen van de bovenbouw

van de Joseph Haydnschool. Verder is er een

schoolplein met mogelijkheden voor

voetbal, hockey en basketbal. Ook is er een

volledig ingericht technieklokaal met

moderne digitale middelen.

De geïntegreerde gymzalen zijn bedoeld

voor het Zernike College en deels voor de

Haydnschool.

Het gebouw is ontworpen met een knipoog

naar het oude gebouw dat een Amsterdamse

schoolstijl kent. Het glas in lood van het

oude Haydngebouw komt terug als

gekleurd glas in alle ruimtes van het nieuwe

gebouw.

Met de opening van het nieuwe schoolgebouw

sluit de school een lange periode van

tijdelijke huisvesting en noodlokalen af.

Helperbel nr. 2, juni 2014

31


Activiteiten in de wijk

Oproep aan Kunstenaars

uit Helpman en

omgeving

Op 13 september 2014 wordt er weer een

kunstmarkt in Helpman georganiseerd.

Geïnteresseerden kunnen nog een kraam

huren (€ 22,20).

Mail voor een inschrijfformulier naar de

kunstcommissiehelpman@gmail.com.

Meer informatie op www.wijkhelpman.nl.

Programma Sterrenbos live

Zondag 20 juli: Swinder, The Boosters

Zondag 17 augustus: All the King’s Men and Woman, Mannen met kleintjes

Zondag 14 september: Eddy Koekkoek, Blues Blasters

Alle concerten zijn van 14.30 uur tot 16.30 uur en gratis toegankelijk.

Voor meer informatie: http://www.wijkhelpman.nl/sterrebos-concerten

sterrebos

live

18 mei

15 juni

20 juli

17 augustus

21 september

van 14.30-16.30 uur

toegang gratis

32


ijf

:

s,

z.

rijf

63

33


Tekst en foto’s: Marjan van den Bosch

Mensen in de wijk

Even voorstellen: de bezorgers van de Helperbel!

Herman Vos bezorgt de Helperbel al

enige jaren in de componistenstraten.

Hij slaagt er meestal in om al zijn

Helperbellen in één dag kwijt te raken.

Herman heeft helaas ondervonden dat

er soms gevaarlijke kanten aan het werk

kunnen zitten. Hij werd namelijk vorig

jaar gebeten door een hond. De schade

bleef gelukkig voornamelijk beperkt tot

zijn broek.

Ruth en Tara von Armeln, respectievelijk

moeder en dochter, bezorgen de

Helperbel samen. Ze gebruiken een

fietskarretje en doen elk één kant van de

straat. Ruth blijkt daarbij wel een

speciale tactiek te hanteren: “Ik laat Tara

altijd de kant doen met de meeste

trappen!”

Herman Diertens is nog niet zo lang

geleden in Helpman komen wonen. Het

bezorgen van de Helperbel leek hem

een leuke manier om de wijk beter te

leren kennen. Herman heeft speciaal

voor het bezorgen grote fietstassen

aangeschaft. Hij bekijkt een en ander

van de zonnige kant: “Je mag er twee

weken over doen en dan is het altijd wel

een dag mooi weer.”

Joost Pieters is de jongste van het stel

en bezorgt onder andere in Klein

Martijn en de Villawijk. In het begin kon

hij vooral bij de grotere huizen niet

altijd de brievenbus vinden. Maar

inmiddels weet hij precies waar ze

zitten. Als Joost veel huiswerk heeft of

als het slecht weer is, laat hij zich nog

wel eens door zijn zus of zijn moeder

helpen.

34


Tekst: www.staatingroningen.nl

Bewerking: Ina Timmer

Foto: Harm Draaijer

Kunst en architectuur

in Helpman

Kunst en Architectuur

Tien kubussen, gelijk van grootte maar verschillend van materiaal, omringen een rond

bestraat pleintje. Het geheel ligt aan de westkant van de nieuwbouw DUO en Belastingdienst,

naast een fietspad aan de rand van het Sterrebos. De kubussen zijn gemaakt

van baksteen, metaal, natuursteen en polyester.

De kubussen stammen uit 1976. De kunstenaars Eugène Terwindt en Karl Pelgrom

maakten de varianten op de kubus in opdracht van de Rijksgebouwendienst Directie

Noord. Dit was ter ere van de toenmalige nieuwbouw van de Rijkskantorengebouwen

aan de Engelse Kamp. Deze kubussen stonden eerst in de voormalige tuinen rondom de

nu afgebroken torens I en II. Van die kubussen, die nog in goede conditie waren, maakte

Eugène Terwindt in 2014 deze nieuwe setting.

Bron: www.staatingroningen.nl, een online kunst- en architectuurgids met informatie

over talloze gebouwen, projecten en kunstwerken in de stad. ‘Staat in Groningen’ is een

initiatief van Architectuurcentrum Platfom GRAS en Centrum Beeldende Kunst.

Helperbel nr. 2, juni 2014

35


Nieuws uit de wijk

Project Joseph Haydnschool

In maart heeft de Joseph Haydnschool

twee weken aan het schoolproject

“walking and talking in wonderland”

gewerkt.

Het thema was een combinatie van

drama en Engels en de rode lijn sprookjes

en verhalen. Na een spetterende opening

voor alle groepen op het schoolplein kreeg

iedere groep een sprookje of een verhaal

in het Engels en werkte dit gedurende het

project uit. Een greep uit de sprookjes en

verhalen : little red riding hood, three Billy goats gruff, Aladdin, snowwhite, the enormous

crocodile en Shakespeare.

Gedurende het project hebben alle groepen een voorstelling gezien op school met hierin

ook een link naar het Engels en daarnaast kregen de groepen 1 t/m 4 een echte Engelssprekende

sprookjesprinses in de klas.

Iedere dag stond er een Engelse drama activiteit op het programma. Uiteindelijk hebben de

groepen onderling aan elkaar gepresenteerd wat ze hebben gedaan en zo werd toegewerkt

naar een eindvoorstelling voor ouders en kinderen. Er werden verschillende groepen aan

elkaar gekoppeld en deze groepen verzorgden samen een voorstelling van een uur. Uiteraard

was de voorstelling in het Engels en werd (een deel van) het sprookje of het verhaal

uitgespeeld. Iedereen heeft er erg veel plezier aan beleefd!

Meer en actueel wijknieuws?

Surf naar de Helperbel op www.wijkhelpman.nl

36


Service

Bibliotheek De Wijert

Vakantieopeningstijden

Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus

voor haar studie weer nieuwe technieken

moeten oefenen. Eventuele nieuwe

belangstellenden kunnen zich daarvoor

aanmelden via evenvoorjezelf@gmail.com.

De bibliotheek in De Wijert is tijdens de zomer

maanden geopend op de volgende dagen:

Ma, wo en vr

13.00-17.00 uur

Ouder&Kind Café 050

Iedere 2e woensdag van de maand is er een

Ouder&Kind Café in de Centrale Bibliotheek.

Ouders, verzorgers en grootouders kunnen

hier met al hun vragen over baby’s, peuters

en kleuters terecht. Er kan advies worden

ingewonnen over het dragen van een kindje,

kinderkleding, sporten met jonge kinderen,

yoga en massage. En over voorlezen

natuurlijk! Er is altijd een lactatiedeskundige

aanwezig om vragen over borstvoeding

te beantwoorden. Ook eigen vragen kunnen

worden ingebracht. Vanaf 10.00 uur op de

Jeugdafdeling.

Oefenpersonen

gevonden!

In de vorige Helperbel zocht Barbara

Westerhof, studente kinesiologie, oefenpersonen

om haar technieken te oefenen.

Ze heeft de redactie van de Helperbel laten

weten dat ze veel reacties op haar oproep

heeft gehad en dat daaruit mooie leermomenten

en fijne ontmoetingen zijn

voortgekomen.

Tot aan haar tentamen op 24 juni zit haar

agenda vol, maar Barbara zal na de zomer

Kapsalon

kappersopleiding

verhuisd

De Noorderpoort kappersopleidingen en

kapsalons gaan met ingang van het nieuwe

schooljaar verhuizen van de Hora Siccamasingel

naar het gebouw aan de Bouwmaboulevard

(Euroborg). Na de verhuizing zijn

de schoonheids- en kappersopleidingen dan

in één gebouw gevestigd. Veel bewoners uit

Helpman waren klant in de salon van de

Noorderpoort of model bij één van de

studenten. Dat kan nog steeds, alleen vanaf

eind augustus op een andere plek!

Helperbel nr. 2, juni 2014

37


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Belbus 0900-1961

Bezorgklachten Gezinsbode 5844901

Buro Slachtofferhulp 3186260

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Klantenservice Essent 0900-1550

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Rode Kruis 3224451

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stadsbeheer 3671000

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en electra Essent 0880-3366112

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

Team Buurtzorg 06-13629960

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 5225222

Weekenddienst tandartsen 5350370

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

halfjaarlijkse ledenvergadering kunt u

uw zegje doen. Lid wordt u via de

acceptgirokaart in het juni-nummer

van de Helperbel. Is uw belangstelling

groter en wilt u meebesturen? Heel fijn!

Bel voor meer informatie met de

voorzitter Gerda Bosma.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Gerda Bosma 5260215

Ronald Timmer 3120938

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Michel van den Heuvel

Diederik Maat 06-17461939

Liesbeth Fransen

Ada de Jager

Als vrijwilligersbestuur staan wij altijd

klaar om uw op- en aanmerkingen aan te

horen en te proberen er iets mee te doen.

Wijkcomite Helpman

Postbus 6086

9702 HB Groningen

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

Helperbel nr. 2, juni 2014

39


Vooruitblik nummer 2:

- Brouwerij Barbarossa

- Stichting Doedertoe

- Sterrebosconcerten

- Buitenlandse studenten in Helpman

Kijk voor het laatste nieuws op: www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u

tot 14 augustus 2014 sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines