06.12.2016 Views

Veerkracht-special-webversie

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VEERKRACHT<br />

GEZONDE IDEEËN OVER WERK EN LEVEN<br />

GEZONDE IDEEËN OVER WERK EN LEVEN<br />

<strong>special</strong> voor advocaten<br />

SPECIA(A)L voor<br />

ADVOCATEN<br />

Elke advocaat verdient een coach<br />

Rianne Tazelaar:<br />

‘Je bent geen machine’<br />

Ook stress bij jonge advocaat<br />

44%<br />

ervaart te<br />

hoge werkdruk<br />

Bruggink & Van der Velden<br />

doet het anders<br />

Bij dit advocatenkantoor is het<br />

niet cool om als laatste het<br />

licht uit te doen


COLUMN<br />

HULP VRAGEN:<br />

EEN TEKEN VAN<br />

KRACHT<br />

Veel advocaten hebben last van stress en de<br />

tendens is helaas dat advocaten steeds langer<br />

uitvallen met psychische klachten. Voor Movir<br />

aanleiding om voor uw doelgroep een <strong>special</strong><br />

van <strong>Veerkracht</strong> uit te geven. Gelukkig voorkomen<br />

veel advocaten dat ze arbeidsongeschikt<br />

raken, doordat ze op tijd aan de bel trekken.<br />

2<br />

Helaas zoekt niet iedereen op tijd hulp. Als je<br />

uiteindelijk tóch arbeidsongeschikt raakt, duurt<br />

het vaak lang voordat je weer aan het werk kunt.<br />

In veel gevallen moet je dan opnieuw beginnen<br />

met het opbouwen van je praktijk. Dat heeft een<br />

enorme impact. Niet alleen op jezelf, maar ook<br />

op je omgeving.<br />

VEERKRACHT column<br />

In <strong>Veerkracht</strong> leest u hoe wij<br />

verzekerden hebben geholpen.<br />

Voor ondersteuning kunnen<br />

verzekerden niet alleen terecht<br />

bij Movir, maar ook anoniem<br />

en kosteloos bij Elestia<br />

(0800 22 44 228). In 2015 gaf<br />

43% van de verzekerden die<br />

een face-to-face traject bij<br />

Elestia hadden doorlopen aan<br />

op die manier een arbeidsongeschiktheidsmelding<br />

te<br />

hebben voorkomen.<br />

Ik begrijp heel goed dat u een drempel over moet<br />

om hulp te zoeken. Met name als u advocaat<br />

bent kan die drempel hoog zijn. Veel advocaten<br />

zijn het niet gewend om zich kwetsbaar op te<br />

stellen. Dat maakt het ongelofelijk speciaal<br />

dat een aantal van uw collega’s in dit magazine<br />

vertelt waar zij tegenaan gelopen zijn. Stuk voor<br />

stuk vertellen zij hun verhaal, met slechts één<br />

doel: u als collega-advocaat laten zien dat het<br />

een goed idee is om ondersteuning te vragen op<br />

het moment dat u het signaal krijgt dat u over<br />

uw grenzen gaat.<br />

Mijn bewondering voor deze advocaten die hun<br />

verhaal met u delen is enorm. Verderop in dit<br />

magazine zegt familierechtadvocaat mr. Waals:<br />

‘We moeten leren dat hulp vragen geen teken<br />

van zwakte is, maar een teken van kracht.’ Ik<br />

sluit me volledig bij haar aan en hoop dat u dat<br />

ook durft als het nodig is.<br />

Veel leesplezier en vooral inspiratie toegewenst!<br />

LOUIS VAN DRUNEN / directeur


20% van de<br />

advocaten werkt<br />

meer dan 60 uur<br />

per week<br />

3<br />

VEERKRACHT column<br />

<strong>Veerkracht</strong> is een uitgave van arbeidsongeschiktheidverzekeraar Movir voor haar verzekerden.<br />

In <strong>Veerkracht</strong> staat de dienstverlening rondom onze preventie en re-integratie centraal.<br />

©copyright 2016. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen,<br />

of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.


Een goede advocaat zorgt ook voor zichzelf<br />

Harder<br />

werken is niet<br />

de oplossing<br />

‘Als advocaten alleen voor hun clienten zorgen en niet voor<br />

zichzelf, gaat het mis’, stellen Monique van de Griendt<br />

(Dialogue) en Bianca Kamphuis (Elestia), deskundigen op<br />

het gebied van coachen en ondersteunen van advocaten.<br />

4<br />

VEERKRACHT preventie<br />

Naam:<br />

Bianca Kamphuis<br />

Organisatie:<br />

Elestia<br />

Website:<br />

www.elestia.nl<br />

Relatief veel advocaten hebben<br />

last van stress. Hoe verklaren<br />

jullie dat?<br />

Monique: ‘Advocaten zijn gedreven mensen<br />

met passie voor hun vak. Die werken<br />

hard. Tel daarbij op dat ondernemers<br />

een drive hebben om lang door te gaan.<br />

Op die manier zijn advocaat-ondernemers<br />

dubbel belast.’<br />

Bianca: ‘Zet daar een perfectionistische<br />

houding en een groot verantwoordelijkheidsgevoel<br />

tegenover en je hebt een<br />

aardige voedingsbodem voor veel stress<br />

en uiteindelijk een burn-out.’<br />

Monique: ‘Als je eenmaal uitvalt, duurt<br />

het lang voordat je weer terug bent.<br />

Het is zelfs de vraag of je 100% de oude<br />

wordt. De impact die dat heeft op jou, je<br />

gezin, je collega’s en je cliënten, mag niet<br />

onderschat worden.’<br />

Advocaten vinden het moeilijk om<br />

op tijd aan te geven dat het hen te<br />

veel wordt. Herkennen jullie dat?<br />

Monique: ‘Laatst vroeg een advocaat of<br />

het zó slecht met hem ging dat hij een<br />

coach nodig had. Hij zag coaching niet<br />

als een middel om beter te presteren,<br />

maar als teken dat hij faalde. Juist die<br />

cultuur zorgt ervoor dat advocaten te<br />

lang doorlopen met klachten.’<br />

Bianca: ‘Vraag hulp. Dat kan heel veilig<br />

en anoniem bij Elestia. Maar misschien<br />

heb je ook wel goede vrienden, collega’s,<br />

een partner of familie waar je<br />

terecht kunt.’<br />

Monique: ‘Als advocaten het onderwerp<br />

bespreekbaar maken, gaat het vaak snel<br />

de goede kant op. Ze ontdekken dat<br />

anderen tegen precies dezelfde dingen<br />

aanlopen. Dat geeft veel verlichting.’<br />

In hoeverre zorgt ondernemerschap<br />

voor stress bij advocaten?<br />

Monique: ‘De markt is in beweging. Er<br />

zijn veel meer mensen op de markt die<br />

jouw werk net zo goed doen en misschien<br />

wel goedkoper zijn. Daarnaast<br />

zorgen technologische ontwikkelingen<br />

voor andere verdienmodellen. Tel daar


Naam:<br />

Monique van de Griendt<br />

Organisatie:<br />

Dialogue<br />

Website:<br />

www.dialoguebv.nl<br />

de gevolgen van de crisis bij op. Hierdoor<br />

kunnen veel éénpitters en kleine<br />

kantoren het hoofd net boven water<br />

houden.’<br />

Bianca: ‘Binnen grotere kantoren spelen<br />

weer andere zaken dan bij éénpitters.<br />

Het geven van coaching is daarom<br />

altijd maatwerk. Maar het heeft altijd te<br />

maken met het bieden van perspectief,<br />

het helder krijgen van prioriteiten en<br />

het maken van keuzes: wat vind je nu<br />

echt belangrijk? Het zetten van gerichte<br />

stappen geeft lucht en de ruimte om<br />

weer vooruit te kunnen.’<br />

Wat kun je als advocaat zelf<br />

veranderen?<br />

Monique: ‘Ik zie dat veel advocaten te<br />

perfectionistisch zijn. Daardoor lopen ze<br />

meer risico op een burn-out. Dat speelt<br />

veel bij jonge, vrouwelijke advocaten.<br />

Als het niet goed gaat, gaan ze vaak nóg<br />

harder werken. Terwijl dat juist niet de<br />

oplossing is. Dan draai je jezelf vast. Je<br />

moet het juist ánders doen.’<br />

Bianca: ‘Bespreek waar je tegenaan<br />

loopt en pak je problemen aan, dat<br />

levert direct perspectief op. Zo kun je<br />

met nieuwe energie en plezier vooruit.<br />

Besef dat je niet altijd ‘aan’ kunt staan.<br />

Durf eens om zes uur naar huis te gaan.<br />

Uiteindelijk komt dat juist je productiviteit<br />

ten goede.’<br />

Wat willen jullie zeggen tegen<br />

drukke advocaten die helemaal<br />

geen tijd hebben voor coaching?<br />

Bianca: ‘Je staat altijd op de bres voor<br />

je cliënt. Maar wie zet zich eigenlijk in<br />

voor jou? Zet jezelf en je privéleven ook<br />

eens op nummer één en onderschat niet<br />

hoe belangrijk dat is. Lukt het niet om<br />

zelf een verandering aan te brengen in je<br />

drukke leven? Bel ons of bespreek het<br />

met iemand die je vertrouwt. Er is altijd<br />

ruimte voor verandering, juist als je het<br />

veel te druk hebt’<br />

‘Ik zie dat veel<br />

advocaten<br />

perfectionistisch zijn.<br />

Daardoor lopen ze<br />

meer risico op een<br />

burn-out’<br />

Monique: ‘Een goed professional zorgt<br />

goed voor zichzelf. Zorg daarom dat niet<br />

alleen je kennis up-to-date is, maar dat je<br />

ook fysiek en geestelijk in orde bent. Op<br />

die manier werk je niet alleen aan de productiviteit<br />

van je kantoor, maar ook aan je<br />

ethiek. Je kunt niet zeggen dat je geen tijd<br />

hebt voor coaching. Het is een must!’<br />

5<br />

VEERKRACHT preventie<br />

WAT DOEN DIALOGUE EN ELESTIA?<br />

Verzekerden van Movir kunnen rekenen op allerlei vormen<br />

van ondersteuning. Zo kunnen ze anoniem gebruikmaken<br />

van de coaching van Elestia. Dialogue begeleidt advocaten<br />

die niet op tijd aan de bel trekken en zich bij Movir arbeidsongeschikt<br />

melden.


6<br />

VEERKRACHT back on track<br />

Weer aan het werk na een ingrijpende ziekte<br />

‘Nu sluit ik op tijd af<br />

en haal ik mijn zoon<br />

van de opvang’<br />

Acute leukemie maakte Joris Gravesteijn eind 2012 zo ziek dat zijn werk een tijdlang<br />

heel ver weg was. Er waren chemokuren en een stamceltransplantatie nodig om hem<br />

in leven te houden. De 42-jarige advocaat overwon de ziekte en ging langzaam weer<br />

aan de slag. ‘Het was prettig om weer aan het werk te gaan, maar ook moeilijk. Ik was<br />

mijn routine kwijt. Ook fysiek was ik behoorlijk verzwakt.’


EEN SPIEGEL<br />

‘Een re-integratiebegeleider van Movir<br />

wees me voorzichtig in de richting van de<br />

coachingsdiensten van Re-turn. Het is goed<br />

om een spiegel voorgehouden te krijgen van<br />

iemand die je niet kent. Ik wilde bijvoorbeeld<br />

geen zwakte tonen aan m’n kantoorgenoten.<br />

Maar daardoor kwam er meer werk op me af<br />

dan ik aankon. Mijn coach liet me zien dat je<br />

moet communiceren. Dat heb ik gedaan en<br />

dat maakte een enorm verschil.’<br />

ENERGIE MANAGEN<br />

‘Het is belangrijk om te weten waar je grenzen<br />

liggen. Het is goed om eens tegen die<br />

grens aan te lopen en soms een klein stapje<br />

eroverheen. Maar je moet er niet permanent<br />

overheen gaan, want dan pleeg je roofbouw<br />

op jezelf. De arbeidsdeskundige en Re-turn<br />

hebben me daarop gewezen: als je batterij<br />

leeg is, moet je niet doorgaan. Want daar<br />

heeft niemand wat aan. Jijzelf niet, je gezin<br />

niet, je cliënten niet, je vrienden niet.’<br />

7<br />

WERK UIT HANDEN GEVEN<br />

‘Ik ben nu veel handiger geworden met het<br />

gebruiken van mijn eigen resources. Zo laat<br />

ik mijn secretaresse veel meer doen dan ik<br />

vroeger toeliet. Zij doet nu de administratie<br />

en voert de eerste intakegesprekken. Dat<br />

scheelt mij tijd, waardoor ik op tijd naar<br />

huis kan en mijn zoon van de opvang kan<br />

halen. Die momenten zijn me heel dierbaar.<br />

Als ik niet ziek was geweest, had ik dat<br />

nooit gedaan. Dan was ik in het oude tempo<br />

doorgegaan.’<br />

RIJKDOM<br />

VEERKRACHT back on track<br />

‘Mensen zeggen weleens: “Wat vervelend dat<br />

je bepaalde dingen nog niet kan.” Oké, ik kan<br />

niet meer zo hard lopen als vroeger. Maar ik<br />

ben er nog en ik kan nog zoveel wél. Mijn tip<br />

voor mensen die terugkomen na een ziekte is:<br />

concentreer je vooral op wat er goed gaat en<br />

haal daar je energie uit. Wees blij dat er heel<br />

veel mooie dingen zijn, accepteer het als het<br />

even wat minder gaat. Jaag jezelf niet over de<br />

kop, daar win je niks mee.’


8<br />

Juist in een periode dat veel advocaten het<br />

moeilijk hebben, bloeit het Utrechtse<br />

kantoor Bruggink & Van der Velden (BvdV).<br />

Ook de medewerkers voelen zich erg goed.<br />

Hoe doen ze dat? Oprichter Sjoerd van der<br />

Velden geeft een kijkje in zijn wereld.<br />

BETROKKEN MEDEWERKERS<br />

‘Iedereen hier heeft zeggenschap en profiteert mee van succes<br />

en lagere kosten. Op die manier delen we de winst die we maken.<br />

Iedereen is bij ons ondernemer.’<br />

Zo kan het ook!<br />

De dwarsliggers onder de advocaten<br />

VEERKRACHT case<br />

SALARIS<br />

OVERWERKEN<br />

‘We gaan uit van vertrouwen.<br />

Zo hebben we<br />

alles ingericht. Daar zijn<br />

we heel ver in gegaan.<br />

Alle medewerkers – van<br />

secretaresse tot aandeelhouder<br />

– hebben bij ons<br />

evenveel zeggenschap en<br />

iedereen bepaalt zijn eigen<br />

basissalaris. We houden<br />

ook geen vakantiedagen<br />

bij. We denken dat mensen<br />

zelf de juiste keuzes kunnen<br />

maken.’<br />

‘Wij hebben een<br />

urenmaximum. Je mag wel<br />

meer uren maken, maar<br />

je verdient niks extra’s.<br />

Je krijgt er ook geen<br />

schouderklopje voor. Het<br />

is daardoor ook niet cool<br />

om als laatste het licht uit<br />

te doen. Ik denk dat dat<br />

stressverlagend werkt.’


RATRACE<br />

‘Er is geen ratrace op ons kantoor. We zijn geen concurrent van<br />

elkaar. We kunnen ons ook kwetsbaarder opstellen, omdat we<br />

elkaar niet afrekenen als het even wat minder gaat. Dat geeft<br />

rust. Rust levert ook succes op. Als medewerkers gelukkig zijn,<br />

is dat niet alleen fijn voor die mensen zelf, maar ook voor het<br />

kantoor en voor de cliënten. Goed in je vel zitten, zorgt ervoor<br />

dat je beter presteert.’<br />

9<br />

VEERKRACHT case<br />

VERTROUWEN<br />

‘Als ik mag generaliseren, denk ik dat het karakter van de advocaat<br />

met zich meebrengt dat hij niet snel aan de bel trekt voor<br />

ondersteuning. Het is je beroep om problemen van anderen op<br />

te lossen. Misschien word je daarom geacht om ook je eigen gedoe<br />

op te lossen. Binnen ons kantoor is er een cultuur ontstaan<br />

waarbij mensen op elkaar letten en geïnteresseerd zijn in elkaar.<br />

Zo’n cultuur is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Ik denk dat vertrouwen<br />

daarin het sleutelwoord is. Dan gaat de rest vanzelf.’<br />

Lees hoe werknemer Michèle Manning het ervaart om op dit<br />

atypische kantoor te werken: movir.nl/zokanhetook


Astrid Waals vindt kracht en drive terug dankzij Elestia<br />

‘Coaching is<br />

een verrijking<br />

van m’n leven’<br />

10<br />

Advocate Astrid Waals dreigde in te storten, maar trok net op tijd aan<br />

de bel. ‘Het contact met mijn ex-partner verliep stroef en mijn kinderen<br />

waren aan het puberen. Daarnaast had ik als zelfstandig ondernemer<br />

twee mensen in dienst. Met één van hen verliep de samenwerking<br />

moeizaam. Alles bij elkaar dreigde het te veel te worden. Net op dat<br />

moment las ik een artikel in het magazine van Movir <strong>Veerkracht</strong> over<br />

coaching bij Elestia.’<br />

VEERKRACHT elestia<br />

‘Bij Elestia kwam ik in contact met een<br />

coach: Anniek Bello. Dat voelde gelijk<br />

goed. Als advocaat word je vooral op ratio<br />

opgeleid. Je moet alles kunnen beredeneren,<br />

want rechters zwichten niet voor<br />

emoties. In de twintig jaar als advocaat<br />

was het menselijke aspect steeds verder<br />

naar de achtergrond geraakt. Een goede<br />

vriendin wees me erop dat ik ook privé<br />

kil kon overkomen. Anniek leerde me om<br />

weer een sociaal mens te zijn en op m’n<br />

gevoel te vertrouwen.’<br />

Handvatten<br />

‘Op een gegeven moment maakte mijn<br />

zoon me een aantal verwijten. Ik vond het<br />

lastig om hiermee om te gaan en besprak<br />

het met Anniek. Zij zei: “Achter ieder verwijt<br />

zit een verlangen.” Dat inzicht is me<br />

heel erg bijgebleven. Het helpt me enorm<br />

om niet ieder bezwaar persoonlijk op te<br />

vatten. In mijn werk als familierechtadvocaat<br />

helpt dat inzicht me om partijen<br />

dichter bij elkaar te brengen. Hierdoor<br />

ben ik een meer menselijke advocaat<br />

geworden en een relaxtere moeder.’<br />

Prioriteiten stellen<br />

‘Door coaching heb ik geleerd om prioriteiten<br />

te stellen. Ik vind het belangrijk om<br />

goed voor mezelf te zorgen. Daar hoort<br />

bij dat ik op bepaalde momenten voor<br />

mezelf kies en mijn werk loslaat. Ik kies<br />

er ook bewust voor om vier dagen per<br />

week te werken. In die vier dagen krijg<br />

ik makkelijk gedaan wat ik voorheen in<br />

vijf dagen deed. Juist omdat ik kies voor<br />

ontspanning, heb ik op de momenten dat<br />

ik werk meer energie en focus. Dat werkt<br />

beter dan wanneer ik continu doorga en<br />

mezelf geen rust gun.’<br />

Drempel<br />

‘Als je voor het eerst om hulp vraagt,<br />

moet je over een enorme drempel heen.<br />

Zeker bij wat oudere advocaten – daar<br />

Naam:<br />

Astrid Waals<br />

Beroep:<br />

Familierechtadvocaat<br />

Leeftijd:<br />

48 jaar


hoor ik zelf ook bij – is het not done om te<br />

bespreken waar je tegenaan loopt. Maar<br />

het levert zoveel meer ruimte in je hoofd<br />

op als je met een professionele partner<br />

spart. Het is ook een keuze om op die<br />

manier te investeren in jezelf. Waarom<br />

zou je wel in een opleiding investeren om<br />

je kennis te vergroten en niet in jezelf<br />

als mens? Veel mensen praten er wel<br />

met hun partner over. Dat is misschien<br />

een begin. Maar een professionele<br />

‘We moeten leren<br />

dat hulp vragen<br />

een teken van<br />

kracht is’<br />

hulpverlener kijkt er toch op een<br />

andere manier tegenaan. We moeten als<br />

advocaten leren dat hulp vragen geen<br />

teken van zwakte is, maar juist een teken<br />

van kracht.’<br />

11<br />

VEERKRACHT elestia<br />

Blijvend contact<br />

‘In de periode dat ik door persoonlijke<br />

problemen fysiek en mentaal onderuit<br />

ging, heeft Anniek me geholpen om mijn<br />

kracht en drive terug te vinden. Nu het<br />

zowel zakelijk als privé goed met me<br />

gaat, is zij uitgegroeid tot een vaste,<br />

professionele gesprekspartner van mij. Ik<br />

zoek haar nog zo’n vier keer per jaar op.<br />

Dan bespreken we mijn oude valkuilen,<br />

maar vooral ook de resultaten die ik heb<br />

behaald en mijn nieuwe doelen. Het is fijn<br />

om te weten dat ik niet alles alleen hoef<br />

op te lossen. Dat geeft rust en raad ik<br />

iedereen aan. Coaching is een verrijking<br />

van m’n leven.’


SJBN-voorzitter Michèle Manning: ‘Pas een beetje op elkaar’<br />

Stress onder<br />

jonge advocaten<br />

De helft van de jonge advocaten ervaart stress vanwege de druk<br />

om nieuwe opdrachten binnen te halen. 44% ervaart een (te) hoge<br />

werkdruk op kantoor. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van<br />

Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) en Movir. Michèle Manning,<br />

voorzitter van SJBN, reageert op dit hoge percentage.<br />

12<br />

VEERKRACHT onderzoek<br />

Michèle: ‘Het percentage jonge advocaten dat<br />

stress ervaart is heel hoog. Je bent als advocaat<br />

veel bezig met de problemen en de stress van<br />

anderen. Daardoor is het bijna onmogelijk om<br />

zelf geen stress te ervaren in dit beroep. Die<br />

stress hoeft niet ernstig te zijn. Je hebt pas een<br />

probleem als je de signalen niet herkent en niet<br />

de ruimte neemt om even iets anders te doen. Die<br />

vijf minuten dat je even koffie gaat drinken of een<br />

rondje loopt, maken echt het verschil. Sterker nog;<br />

hierdoor ga je juist efficiënter werken.’<br />

Cultuur<br />

‘Het is belangrijk dat je de ruimte voelt om eens<br />

“nee” te zeggen als het je te veel wordt. Op sommige<br />

kantoren heerst de cultuur: hard werken is<br />

goed, harder werken is beter. Ik kan mij voorstellen<br />

dat je in zo’n sfeer uit angst te veel hooi<br />

op je vork neemt. Deze angst wordt gevoed door<br />

onzekerheden; bijvoorbeeld over het verlengen<br />

van je contract.’<br />

Oog voor je omgeving<br />

‘Er is vaak onvoldoende aandacht om deze werkcultuur<br />

te doorbreken. Die aandacht ontstaat<br />

meestal pas als iemand zijn grenzen al lang is<br />

gepasseerd. Iemand zou zijn eigen problemen kenbaar<br />

moeten maken, maar het zou ook opgemerkt<br />

moeten worden als een collega tegen zijn grenzen<br />

aanloopt. Je moet gewoon een beetje op elkaar<br />

passen en behulpzaam zijn waar mogelijk. De<br />

advocatuur is een ontzettend mooi en bijzonder<br />

beroep. Ik hoop dan ook dat de cijfers in 2017<br />

weer laten zien dat jonge advocaten juist energie<br />

krijgen van hun werk!<br />

TIJDSBESTEDING<br />

AAN STUDIE BINNEN<br />

KANTOORUREN<br />

61%<br />

55%<br />

STUDIE<br />

Het aantal uur dat jonge advocaten<br />

aan studie besteden loopt<br />

terug ten opzichte van vorig jaar.<br />

Ook neemt de tijdsbesteding aan<br />

studie binnen kantooruren af<br />

(61% in 2015 vs. 55% in 2016). Het<br />

aantal praktijken dat te kampen<br />

heeft met krimp neemt ook af<br />

(18% in 2015 vs. 14% in 2016).<br />

2015 2016


UREN WERKWEEK<br />

65%<br />

40/50-urige<br />

werkweek<br />

20%<br />

60-urige<br />

werkweek<br />

REISTIJD<br />

Veel advocaten geven aan een korte<br />

reistijd te hebben tussen thuis en werk.<br />

100%<br />

50%<br />

42%<br />

70%<br />

Advocaten maken lange dagen. Toch<br />

wordt er ook veel tijd besteed aan<br />

nevenactiviteiten. Sporten, juridische<br />

nevenactiviteiten en lid van een<br />

ondernemersvereniging staan het hoogst<br />

op de agenda van vrijetijdsbesteding.<br />

44%<br />

ervaart een (te)<br />

hoge werkdruk<br />

op kantoor.<br />

0%<br />

BALANS<br />

15 minuten 30 minuten<br />

50%<br />

ervaart geen<br />

goede balans<br />

tussen werk<br />

en privé.<br />

13<br />

VEERKRACHT onderzoek<br />

10%<br />

2%<br />

5%<br />

47%<br />

komt regelmatig<br />

het gebruik van<br />

drugs tegen in de<br />

werkomgeving .<br />

0%<br />

(de helft) ervaart stress<br />

vanwege het acquireren<br />

van nieuwe klanten.


‘Ik hoop dat mensen die zich herkennen in dit<br />

verhaal er iets mee doen’<br />

Te ver gegaan<br />

Advocate Rianne Tazelaar werkte altijd ontzettend hard. Zonder veel<br />

problemen. Ze werd wel gewaarschuwd door mensen om haar heen, maar<br />

ach: dat hoort bij het vak. Je bent er immers voor je cliënt. Toch?<br />

14<br />

VEERKRACHT dialogue<br />

Naam:<br />

Rianne Tazelaar<br />

Beroep:<br />

Arbeidsrecht- en sociaal<br />

verzekeringsrecht<br />

advocaat<br />

Plaats:<br />

Hilversum<br />

Leeftijd:<br />

56 jaar<br />

‘Zolang er in je privéleven niets aan de<br />

hand is, is dat vol te houden. Maar als<br />

er wél iets ingrijpends gebeurt, ben je<br />

vaak de klos. Omdat je al een tijd zo hard<br />

doorgaat, is de klap niet op te vangen. Op<br />

dat moment kom je er achter dat het écht<br />

niet meer gaat. Dat is confronterend en<br />

helaas ben je op dat moment vaak al veel<br />

te laat.’<br />

Tegenslagen<br />

‘Zo is het bij mij ook gegaan. In m’n werk<br />

was ik al een tijdje aan het knokken om<br />

mijn hoofd boven water te houden. Een<br />

maatschap die uiteenviel en een langdurig<br />

huurcontract zorgden voor financiële<br />

problemen. Het werd nog veel zwaarder<br />

toen mijn levenspartner ernstig ziek<br />

werd. Dat was een heftige periode.’<br />

Breekpunt<br />

‘Begin 2014 overleed mijn partner na een<br />

ziekbed van vier jaar. Dit was voor mij<br />

het breekpunt. Ik kon me niet meer opladen<br />

om te gaan werken. Dat kwam niet<br />

alleen door die klap, want daar sta je nog<br />

wel van op. Het kwam doordat ik al heel<br />

lang over mijn grenzen was gegaan. Daardoor<br />

werd die klap een genadeklap. Ik<br />

was intens vermoeid en niet in staat om<br />

goed te werken. Het gebeurde weleens<br />

dat cliënten bij mij kwamen en dat ik<br />

dacht: Wat kom je doen? Mijn problemen<br />

zijn veel groter dan die van jou!’<br />

Doorgaan<br />

‘Als je zulke dingen gaat denken, moet je<br />

misschien definitief stoppen. Maar dat<br />

kon en wilde ik niet. Ik houd te veel van<br />

het vak. Ik ben korte tijd thuis gebleven<br />

en al vrij snel weer enkele uren gaan<br />

werken. Ik ben het type mens dat niet<br />

opgeeft en het zo goed mogelijk probeert<br />

te doen. Dat kan je opbreken. Ik had<br />

misschien eerder moeten aangeven dat<br />

de druk te groot was. Maar ik was al zo<br />

lang gewend aan grote druk dat ik dacht<br />

dat het normaal was.’<br />

Ondersteuning<br />

‘Nadat mijn man was overleden, kwam ik<br />

via Movir in contact met Marit Wisselink<br />

van Dialogue. Zij heeft me veel steun<br />

gegeven. Bijvoorbeeld door me te vragen:<br />

Wat heb jij nodig? Wat levert het jou op?<br />

Vóór die tijd functioneerde ik zo lang<br />

op de automatische piloot dat aandacht<br />

voor mezelf in een donker hoekje lag te<br />

verstoffen. Het voelt heel fijn als iemand<br />

zegt: laten we daar ook eens naar kijken.’<br />

Lange duur<br />

‘Dankzij de coaching heb ik mijn werk<br />

weer kunnen uitbouwen, hoewel ik mijn


EEN ADVOCAAT IS<br />

GEEN MACHINE<br />

‘Ik heb getwijfeld of ik aan dit artikel mee<br />

moest werken. Het past niet bij advocaten<br />

om je kwetsbaar op te stellen. Je staat<br />

pal voor de belangen van iemand anders<br />

en brengt je eigen gevoelens niet naar<br />

voren. Die beroepshouding speelt ook in<br />

je gewone leven een rol. Ergens zou dat<br />

doorbroken moeten worden. Dat is de<br />

reden dat ik besloten heb om mijn verhaal<br />

hier te delen. Ik hoop te laten zien dat het<br />

niet zwak is om aandacht te hebben voor<br />

de mens achter de advocaat. Je bent geen<br />

machine. Het kan je er misschien voor<br />

behoeden dat je op een gegeven moment<br />

helemaal niet meer in staat bent om van<br />

het leven te genieten.’<br />

vroegere energie nog niet terug heb.<br />

Als het echt moet, kan ik wel een hele<br />

dag doorwerken. Maar dan ben ik de<br />

volgende dag uitgeteld. Nog steeds moet<br />

ik eraan werken om mezelf meer op de<br />

voorgrond te zetten. Het kost tijd om dat<br />

te leren. Soms vraag ik me ook weleens af<br />

of ik weer helemaal de oude zal worden.<br />

Want ik heb die vermoeidheid en dat<br />

gevoel van uitputting al zo lang. Dat ben<br />

je dan niet zomaar weer kwijt.’<br />

Cultuur<br />

‘Het is aan collega’s weleens moeilijk uit<br />

te leggen dat ik nog steeds niet zover<br />

ben als ik zou willen. Ik vind dat jammer,<br />

maar ik neem het ze niet kwalijk. Als<br />

advocaat zijn we gericht op feiten en<br />

regels. Daardoor werken we in een<br />

cultuur waarin niet veel aandacht is voor<br />

persoonlijke emoties. Het zou goed zijn<br />

als we dat zouden kunnen doorbreken.’<br />

15<br />

VEERKRACHT dialogue<br />

Hoe eerder, hoe beter<br />

‘Door wat ik heb meegemaakt, heb ik<br />

geleerd dat het prettig is om aan jezelf te<br />

werken. De begeleiding die ik krijg had<br />

me waarschijnlijk nog meer opgeleverd<br />

als ik daar eerder om had gevraagd.<br />

Doe dat vooral. Want als je breekt, is de<br />

veerkracht helemaal weg. Dat moet je<br />

voorkomen.’


Die ene<br />

vraag!<br />

‘Nadat mijn man was overleden<br />

kwam ik via Movir in contact<br />

met Marit Wisselink van Dialogue.<br />

Zij heeft me veel steun<br />

gegeven. Bijvoorbeeld door me<br />

te vragen: Wat heb jij nodig?<br />

Wat levert het jou op? Vóór die<br />

tijd functioneerde ik zolang<br />

op de automatische piloot dat<br />

aandacht voor mezelf in een<br />

donker hoekje lag te verstoffen.<br />

Het voelt heel fijn als iemand<br />

zegt: laten we daar ook eens<br />

naar kijken.’<br />

REDACTIE<br />

ARNOLD HUBBERS<br />

FOTOGRAFIE<br />

JANUS VAN DEN EIJNDEN<br />

ONTWERP EN OPMAAK<br />

LVB NETWORKS<br />

DRUKWERK<br />

TUIJTEL<br />

VEERKRACHT@MOVIR.NL<br />

(030) 607 87 00<br />

VOLG ONS OP TWITTER:<br />

@MOVIRNV

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!