06.12.2016 Views

Veerkracht-special-webversie

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VEERKRACHT

GEZONDE IDEEËN OVER WERK EN LEVEN

GEZONDE IDEEËN OVER WERK EN LEVEN

special voor advocaten

SPECIA(A)L voor

ADVOCATEN

Elke advocaat verdient een coach

Rianne Tazelaar:

‘Je bent geen machine’

Ook stress bij jonge advocaat

44%

ervaart te

hoge werkdruk

Bruggink & Van der Velden

doet het anders

Bij dit advocatenkantoor is het

niet cool om als laatste het

licht uit te doen


COLUMN

HULP VRAGEN:

EEN TEKEN VAN

KRACHT

Veel advocaten hebben last van stress en de

tendens is helaas dat advocaten steeds langer

uitvallen met psychische klachten. Voor Movir

aanleiding om voor uw doelgroep een special

van Veerkracht uit te geven. Gelukkig voorkomen

veel advocaten dat ze arbeidsongeschikt

raken, doordat ze op tijd aan de bel trekken.

2

Helaas zoekt niet iedereen op tijd hulp. Als je

uiteindelijk tóch arbeidsongeschikt raakt, duurt

het vaak lang voordat je weer aan het werk kunt.

In veel gevallen moet je dan opnieuw beginnen

met het opbouwen van je praktijk. Dat heeft een

enorme impact. Niet alleen op jezelf, maar ook

op je omgeving.

VEERKRACHT column

In Veerkracht leest u hoe wij

verzekerden hebben geholpen.

Voor ondersteuning kunnen

verzekerden niet alleen terecht

bij Movir, maar ook anoniem

en kosteloos bij Elestia

(0800 22 44 228). In 2015 gaf

43% van de verzekerden die

een face-to-face traject bij

Elestia hadden doorlopen aan

op die manier een arbeidsongeschiktheidsmelding

te

hebben voorkomen.

Ik begrijp heel goed dat u een drempel over moet

om hulp te zoeken. Met name als u advocaat

bent kan die drempel hoog zijn. Veel advocaten

zijn het niet gewend om zich kwetsbaar op te

stellen. Dat maakt het ongelofelijk speciaal

dat een aantal van uw collega’s in dit magazine

vertelt waar zij tegenaan gelopen zijn. Stuk voor

stuk vertellen zij hun verhaal, met slechts één

doel: u als collega-advocaat laten zien dat het

een goed idee is om ondersteuning te vragen op

het moment dat u het signaal krijgt dat u over

uw grenzen gaat.

Mijn bewondering voor deze advocaten die hun

verhaal met u delen is enorm. Verderop in dit

magazine zegt familierechtadvocaat mr. Waals:

‘We moeten leren dat hulp vragen geen teken

van zwakte is, maar een teken van kracht.’ Ik

sluit me volledig bij haar aan en hoop dat u dat

ook durft als het nodig is.

Veel leesplezier en vooral inspiratie toegewenst!

LOUIS VAN DRUNEN / directeur


20% van de

advocaten werkt

meer dan 60 uur

per week

3

VEERKRACHT column

Veerkracht is een uitgave van arbeidsongeschiktheidverzekeraar Movir voor haar verzekerden.

In Veerkracht staat de dienstverlening rondom onze preventie en re-integratie centraal.

©copyright 2016. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen,

of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.


Een goede advocaat zorgt ook voor zichzelf

Harder

werken is niet

de oplossing

‘Als advocaten alleen voor hun clienten zorgen en niet voor

zichzelf, gaat het mis’, stellen Monique van de Griendt

(Dialogue) en Bianca Kamphuis (Elestia), deskundigen op

het gebied van coachen en ondersteunen van advocaten.

4

VEERKRACHT preventie

Naam:

Bianca Kamphuis

Organisatie:

Elestia

Website:

www.elestia.nl

Relatief veel advocaten hebben

last van stress. Hoe verklaren

jullie dat?

Monique: ‘Advocaten zijn gedreven mensen

met passie voor hun vak. Die werken

hard. Tel daarbij op dat ondernemers

een drive hebben om lang door te gaan.

Op die manier zijn advocaat-ondernemers

dubbel belast.’

Bianca: ‘Zet daar een perfectionistische

houding en een groot verantwoordelijkheidsgevoel

tegenover en je hebt een

aardige voedingsbodem voor veel stress

en uiteindelijk een burn-out.’

Monique: ‘Als je eenmaal uitvalt, duurt

het lang voordat je weer terug bent.

Het is zelfs de vraag of je 100% de oude

wordt. De impact die dat heeft op jou, je

gezin, je collega’s en je cliënten, mag niet

onderschat worden.’

Advocaten vinden het moeilijk om

op tijd aan te geven dat het hen te

veel wordt. Herkennen jullie dat?

Monique: ‘Laatst vroeg een advocaat of

het zó slecht met hem ging dat hij een

coach nodig had. Hij zag coaching niet

als een middel om beter te presteren,

maar als teken dat hij faalde. Juist die

cultuur zorgt ervoor dat advocaten te

lang doorlopen met klachten.’

Bianca: ‘Vraag hulp. Dat kan heel veilig

en anoniem bij Elestia. Maar misschien

heb je ook wel goede vrienden, collega’s,

een partner of familie waar je

terecht kunt.’

Monique: ‘Als advocaten het onderwerp

bespreekbaar maken, gaat het vaak snel

de goede kant op. Ze ontdekken dat

anderen tegen precies dezelfde dingen

aanlopen. Dat geeft veel verlichting.’

In hoeverre zorgt ondernemerschap

voor stress bij advocaten?

Monique: ‘De markt is in beweging. Er

zijn veel meer mensen op de markt die

jouw werk net zo goed doen en misschien

wel goedkoper zijn. Daarnaast

zorgen technologische ontwikkelingen

voor andere verdienmodellen. Tel daar


Naam:

Monique van de Griendt

Organisatie:

Dialogue

Website:

www.dialoguebv.nl

de gevolgen van de crisis bij op. Hierdoor

kunnen veel éénpitters en kleine

kantoren het hoofd net boven water

houden.’

Bianca: ‘Binnen grotere kantoren spelen

weer andere zaken dan bij éénpitters.

Het geven van coaching is daarom

altijd maatwerk. Maar het heeft altijd te

maken met het bieden van perspectief,

het helder krijgen van prioriteiten en

het maken van keuzes: wat vind je nu

echt belangrijk? Het zetten van gerichte

stappen geeft lucht en de ruimte om

weer vooruit te kunnen.’

Wat kun je als advocaat zelf

veranderen?

Monique: ‘Ik zie dat veel advocaten te

perfectionistisch zijn. Daardoor lopen ze

meer risico op een burn-out. Dat speelt

veel bij jonge, vrouwelijke advocaten.

Als het niet goed gaat, gaan ze vaak nóg

harder werken. Terwijl dat juist niet de

oplossing is. Dan draai je jezelf vast. Je

moet het juist ánders doen.’

Bianca: ‘Bespreek waar je tegenaan

loopt en pak je problemen aan, dat

levert direct perspectief op. Zo kun je

met nieuwe energie en plezier vooruit.

Besef dat je niet altijd ‘aan’ kunt staan.

Durf eens om zes uur naar huis te gaan.

Uiteindelijk komt dat juist je productiviteit

ten goede.’

Wat willen jullie zeggen tegen

drukke advocaten die helemaal

geen tijd hebben voor coaching?

Bianca: ‘Je staat altijd op de bres voor

je cliënt. Maar wie zet zich eigenlijk in

voor jou? Zet jezelf en je privéleven ook

eens op nummer één en onderschat niet

hoe belangrijk dat is. Lukt het niet om

zelf een verandering aan te brengen in je

drukke leven? Bel ons of bespreek het

met iemand die je vertrouwt. Er is altijd

ruimte voor verandering, juist als je het

veel te druk hebt’

‘Ik zie dat veel

advocaten

perfectionistisch zijn.

Daardoor lopen ze

meer risico op een

burn-out’

Monique: ‘Een goed professional zorgt

goed voor zichzelf. Zorg daarom dat niet

alleen je kennis up-to-date is, maar dat je

ook fysiek en geestelijk in orde bent. Op

die manier werk je niet alleen aan de productiviteit

van je kantoor, maar ook aan je

ethiek. Je kunt niet zeggen dat je geen tijd

hebt voor coaching. Het is een must!’

5

VEERKRACHT preventie

WAT DOEN DIALOGUE EN ELESTIA?

Verzekerden van Movir kunnen rekenen op allerlei vormen

van ondersteuning. Zo kunnen ze anoniem gebruikmaken

van de coaching van Elestia. Dialogue begeleidt advocaten

die niet op tijd aan de bel trekken en zich bij Movir arbeidsongeschikt

melden.


6

VEERKRACHT back on track

Weer aan het werk na een ingrijpende ziekte

‘Nu sluit ik op tijd af

en haal ik mijn zoon

van de opvang’

Acute leukemie maakte Joris Gravesteijn eind 2012 zo ziek dat zijn werk een tijdlang

heel ver weg was. Er waren chemokuren en een stamceltransplantatie nodig om hem

in leven te houden. De 42-jarige advocaat overwon de ziekte en ging langzaam weer

aan de slag. ‘Het was prettig om weer aan het werk te gaan, maar ook moeilijk. Ik was

mijn routine kwijt. Ook fysiek was ik behoorlijk verzwakt.’


EEN SPIEGEL

‘Een re-integratiebegeleider van Movir

wees me voorzichtig in de richting van de

coachingsdiensten van Re-turn. Het is goed

om een spiegel voorgehouden te krijgen van

iemand die je niet kent. Ik wilde bijvoorbeeld

geen zwakte tonen aan m’n kantoorgenoten.

Maar daardoor kwam er meer werk op me af

dan ik aankon. Mijn coach liet me zien dat je

moet communiceren. Dat heb ik gedaan en

dat maakte een enorm verschil.’

ENERGIE MANAGEN

‘Het is belangrijk om te weten waar je grenzen

liggen. Het is goed om eens tegen die

grens aan te lopen en soms een klein stapje

eroverheen. Maar je moet er niet permanent

overheen gaan, want dan pleeg je roofbouw

op jezelf. De arbeidsdeskundige en Re-turn

hebben me daarop gewezen: als je batterij

leeg is, moet je niet doorgaan. Want daar

heeft niemand wat aan. Jijzelf niet, je gezin

niet, je cliënten niet, je vrienden niet.’

7

WERK UIT HANDEN GEVEN

‘Ik ben nu veel handiger geworden met het

gebruiken van mijn eigen resources. Zo laat

ik mijn secretaresse veel meer doen dan ik

vroeger toeliet. Zij doet nu de administratie

en voert de eerste intakegesprekken. Dat

scheelt mij tijd, waardoor ik op tijd naar

huis kan en mijn zoon van de opvang kan

halen. Die momenten zijn me heel dierbaar.

Als ik niet ziek was geweest, had ik dat

nooit gedaan. Dan was ik in het oude tempo

doorgegaan.’

RIJKDOM

VEERKRACHT back on track

‘Mensen zeggen weleens: “Wat vervelend dat

je bepaalde dingen nog niet kan.” Oké, ik kan

niet meer zo hard lopen als vroeger. Maar ik

ben er nog en ik kan nog zoveel wél. Mijn tip

voor mensen die terugkomen na een ziekte is:

concentreer je vooral op wat er goed gaat en

haal daar je energie uit. Wees blij dat er heel

veel mooie dingen zijn, accepteer het als het

even wat minder gaat. Jaag jezelf niet over de

kop, daar win je niks mee.’


8

Juist in een periode dat veel advocaten het

moeilijk hebben, bloeit het Utrechtse

kantoor Bruggink & Van der Velden (BvdV).

Ook de medewerkers voelen zich erg goed.

Hoe doen ze dat? Oprichter Sjoerd van der

Velden geeft een kijkje in zijn wereld.

BETROKKEN MEDEWERKERS

‘Iedereen hier heeft zeggenschap en profiteert mee van succes

en lagere kosten. Op die manier delen we de winst die we maken.

Iedereen is bij ons ondernemer.’

Zo kan het ook!

De dwarsliggers onder de advocaten

VEERKRACHT case

SALARIS

OVERWERKEN

‘We gaan uit van vertrouwen.

Zo hebben we

alles ingericht. Daar zijn

we heel ver in gegaan.

Alle medewerkers – van

secretaresse tot aandeelhouder

– hebben bij ons

evenveel zeggenschap en

iedereen bepaalt zijn eigen

basissalaris. We houden

ook geen vakantiedagen

bij. We denken dat mensen

zelf de juiste keuzes kunnen

maken.’

‘Wij hebben een

urenmaximum. Je mag wel

meer uren maken, maar

je verdient niks extra’s.

Je krijgt er ook geen

schouderklopje voor. Het

is daardoor ook niet cool

om als laatste het licht uit

te doen. Ik denk dat dat

stressverlagend werkt.’


RATRACE

‘Er is geen ratrace op ons kantoor. We zijn geen concurrent van

elkaar. We kunnen ons ook kwetsbaarder opstellen, omdat we

elkaar niet afrekenen als het even wat minder gaat. Dat geeft

rust. Rust levert ook succes op. Als medewerkers gelukkig zijn,

is dat niet alleen fijn voor die mensen zelf, maar ook voor het

kantoor en voor de cliënten. Goed in je vel zitten, zorgt ervoor

dat je beter presteert.’

9

VEERKRACHT case

VERTROUWEN

‘Als ik mag generaliseren, denk ik dat het karakter van de advocaat

met zich meebrengt dat hij niet snel aan de bel trekt voor

ondersteuning. Het is je beroep om problemen van anderen op

te lossen. Misschien word je daarom geacht om ook je eigen gedoe

op te lossen. Binnen ons kantoor is er een cultuur ontstaan

waarbij mensen op elkaar letten en geïnteresseerd zijn in elkaar.

Zo’n cultuur is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Ik denk dat vertrouwen

daarin het sleutelwoord is. Dan gaat de rest vanzelf.’

Lees hoe werknemer Michèle Manning het ervaart om op dit

atypische kantoor te werken: movir.nl/zokanhetook


Astrid Waals vindt kracht en drive terug dankzij Elestia

‘Coaching is

een verrijking

van m’n leven’

10

Advocate Astrid Waals dreigde in te storten, maar trok net op tijd aan

de bel. ‘Het contact met mijn ex-partner verliep stroef en mijn kinderen

waren aan het puberen. Daarnaast had ik als zelfstandig ondernemer

twee mensen in dienst. Met één van hen verliep de samenwerking

moeizaam. Alles bij elkaar dreigde het te veel te worden. Net op dat

moment las ik een artikel in het magazine van Movir Veerkracht over

coaching bij Elestia.’

VEERKRACHT elestia

‘Bij Elestia kwam ik in contact met een

coach: Anniek Bello. Dat voelde gelijk

goed. Als advocaat word je vooral op ratio

opgeleid. Je moet alles kunnen beredeneren,

want rechters zwichten niet voor

emoties. In de twintig jaar als advocaat

was het menselijke aspect steeds verder

naar de achtergrond geraakt. Een goede

vriendin wees me erop dat ik ook privé

kil kon overkomen. Anniek leerde me om

weer een sociaal mens te zijn en op m’n

gevoel te vertrouwen.’

Handvatten

‘Op een gegeven moment maakte mijn

zoon me een aantal verwijten. Ik vond het

lastig om hiermee om te gaan en besprak

het met Anniek. Zij zei: “Achter ieder verwijt

zit een verlangen.” Dat inzicht is me

heel erg bijgebleven. Het helpt me enorm

om niet ieder bezwaar persoonlijk op te

vatten. In mijn werk als familierechtadvocaat

helpt dat inzicht me om partijen

dichter bij elkaar te brengen. Hierdoor

ben ik een meer menselijke advocaat

geworden en een relaxtere moeder.’

Prioriteiten stellen

‘Door coaching heb ik geleerd om prioriteiten

te stellen. Ik vind het belangrijk om

goed voor mezelf te zorgen. Daar hoort

bij dat ik op bepaalde momenten voor

mezelf kies en mijn werk loslaat. Ik kies

er ook bewust voor om vier dagen per

week te werken. In die vier dagen krijg

ik makkelijk gedaan wat ik voorheen in

vijf dagen deed. Juist omdat ik kies voor

ontspanning, heb ik op de momenten dat

ik werk meer energie en focus. Dat werkt

beter dan wanneer ik continu doorga en

mezelf geen rust gun.’

Drempel

‘Als je voor het eerst om hulp vraagt,

moet je over een enorme drempel heen.

Zeker bij wat oudere advocaten – daar

Naam:

Astrid Waals

Beroep:

Familierechtadvocaat

Leeftijd:

48 jaar


hoor ik zelf ook bij – is het not done om te

bespreken waar je tegenaan loopt. Maar

het levert zoveel meer ruimte in je hoofd

op als je met een professionele partner

spart. Het is ook een keuze om op die

manier te investeren in jezelf. Waarom

zou je wel in een opleiding investeren om

je kennis te vergroten en niet in jezelf

als mens? Veel mensen praten er wel

met hun partner over. Dat is misschien

een begin. Maar een professionele

‘We moeten leren

dat hulp vragen

een teken van

kracht is’

hulpverlener kijkt er toch op een

andere manier tegenaan. We moeten als

advocaten leren dat hulp vragen geen

teken van zwakte is, maar juist een teken

van kracht.’

11

VEERKRACHT elestia

Blijvend contact

‘In de periode dat ik door persoonlijke

problemen fysiek en mentaal onderuit

ging, heeft Anniek me geholpen om mijn

kracht en drive terug te vinden. Nu het

zowel zakelijk als privé goed met me

gaat, is zij uitgegroeid tot een vaste,

professionele gesprekspartner van mij. Ik

zoek haar nog zo’n vier keer per jaar op.

Dan bespreken we mijn oude valkuilen,

maar vooral ook de resultaten die ik heb

behaald en mijn nieuwe doelen. Het is fijn

om te weten dat ik niet alles alleen hoef

op te lossen. Dat geeft rust en raad ik

iedereen aan. Coaching is een verrijking

van m’n leven.’


SJBN-voorzitter Michèle Manning: ‘Pas een beetje op elkaar’

Stress onder

jonge advocaten

De helft van de jonge advocaten ervaart stress vanwege de druk

om nieuwe opdrachten binnen te halen. 44% ervaart een (te) hoge

werkdruk op kantoor. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van

Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) en Movir. Michèle Manning,

voorzitter van SJBN, reageert op dit hoge percentage.

12

VEERKRACHT onderzoek

Michèle: ‘Het percentage jonge advocaten dat

stress ervaart is heel hoog. Je bent als advocaat

veel bezig met de problemen en de stress van

anderen. Daardoor is het bijna onmogelijk om

zelf geen stress te ervaren in dit beroep. Die

stress hoeft niet ernstig te zijn. Je hebt pas een

probleem als je de signalen niet herkent en niet

de ruimte neemt om even iets anders te doen. Die

vijf minuten dat je even koffie gaat drinken of een

rondje loopt, maken echt het verschil. Sterker nog;

hierdoor ga je juist efficiënter werken.’

Cultuur

‘Het is belangrijk dat je de ruimte voelt om eens

“nee” te zeggen als het je te veel wordt. Op sommige

kantoren heerst de cultuur: hard werken is

goed, harder werken is beter. Ik kan mij voorstellen

dat je in zo’n sfeer uit angst te veel hooi

op je vork neemt. Deze angst wordt gevoed door

onzekerheden; bijvoorbeeld over het verlengen

van je contract.’

Oog voor je omgeving

‘Er is vaak onvoldoende aandacht om deze werkcultuur

te doorbreken. Die aandacht ontstaat

meestal pas als iemand zijn grenzen al lang is

gepasseerd. Iemand zou zijn eigen problemen kenbaar

moeten maken, maar het zou ook opgemerkt

moeten worden als een collega tegen zijn grenzen

aanloopt. Je moet gewoon een beetje op elkaar

passen en behulpzaam zijn waar mogelijk. De

advocatuur is een ontzettend mooi en bijzonder

beroep. Ik hoop dan ook dat de cijfers in 2017

weer laten zien dat jonge advocaten juist energie

krijgen van hun werk!

TIJDSBESTEDING

AAN STUDIE BINNEN

KANTOORUREN

61%

55%

STUDIE

Het aantal uur dat jonge advocaten

aan studie besteden loopt

terug ten opzichte van vorig jaar.

Ook neemt de tijdsbesteding aan

studie binnen kantooruren af

(61% in 2015 vs. 55% in 2016). Het

aantal praktijken dat te kampen

heeft met krimp neemt ook af

(18% in 2015 vs. 14% in 2016).

2015 2016


UREN WERKWEEK

65%

40/50-urige

werkweek

20%

60-urige

werkweek

REISTIJD

Veel advocaten geven aan een korte

reistijd te hebben tussen thuis en werk.

100%

50%

42%

70%

Advocaten maken lange dagen. Toch

wordt er ook veel tijd besteed aan

nevenactiviteiten. Sporten, juridische

nevenactiviteiten en lid van een

ondernemersvereniging staan het hoogst

op de agenda van vrijetijdsbesteding.

44%

ervaart een (te)

hoge werkdruk

op kantoor.

0%

BALANS

15 minuten 30 minuten

50%

ervaart geen

goede balans

tussen werk

en privé.

13

VEERKRACHT onderzoek

10%

2%

5%

47%

komt regelmatig

het gebruik van

drugs tegen in de

werkomgeving .

0%

(de helft) ervaart stress

vanwege het acquireren

van nieuwe klanten.


‘Ik hoop dat mensen die zich herkennen in dit

verhaal er iets mee doen’

Te ver gegaan

Advocate Rianne Tazelaar werkte altijd ontzettend hard. Zonder veel

problemen. Ze werd wel gewaarschuwd door mensen om haar heen, maar

ach: dat hoort bij het vak. Je bent er immers voor je cliënt. Toch?

14

VEERKRACHT dialogue

Naam:

Rianne Tazelaar

Beroep:

Arbeidsrecht- en sociaal

verzekeringsrecht

advocaat

Plaats:

Hilversum

Leeftijd:

56 jaar

‘Zolang er in je privéleven niets aan de

hand is, is dat vol te houden. Maar als

er wél iets ingrijpends gebeurt, ben je

vaak de klos. Omdat je al een tijd zo hard

doorgaat, is de klap niet op te vangen. Op

dat moment kom je er achter dat het écht

niet meer gaat. Dat is confronterend en

helaas ben je op dat moment vaak al veel

te laat.’

Tegenslagen

‘Zo is het bij mij ook gegaan. In m’n werk

was ik al een tijdje aan het knokken om

mijn hoofd boven water te houden. Een

maatschap die uiteenviel en een langdurig

huurcontract zorgden voor financiële

problemen. Het werd nog veel zwaarder

toen mijn levenspartner ernstig ziek

werd. Dat was een heftige periode.’

Breekpunt

‘Begin 2014 overleed mijn partner na een

ziekbed van vier jaar. Dit was voor mij

het breekpunt. Ik kon me niet meer opladen

om te gaan werken. Dat kwam niet

alleen door die klap, want daar sta je nog

wel van op. Het kwam doordat ik al heel

lang over mijn grenzen was gegaan. Daardoor

werd die klap een genadeklap. Ik

was intens vermoeid en niet in staat om

goed te werken. Het gebeurde weleens

dat cliënten bij mij kwamen en dat ik

dacht: Wat kom je doen? Mijn problemen

zijn veel groter dan die van jou!’

Doorgaan

‘Als je zulke dingen gaat denken, moet je

misschien definitief stoppen. Maar dat

kon en wilde ik niet. Ik houd te veel van

het vak. Ik ben korte tijd thuis gebleven

en al vrij snel weer enkele uren gaan

werken. Ik ben het type mens dat niet

opgeeft en het zo goed mogelijk probeert

te doen. Dat kan je opbreken. Ik had

misschien eerder moeten aangeven dat

de druk te groot was. Maar ik was al zo

lang gewend aan grote druk dat ik dacht

dat het normaal was.’

Ondersteuning

‘Nadat mijn man was overleden, kwam ik

via Movir in contact met Marit Wisselink

van Dialogue. Zij heeft me veel steun

gegeven. Bijvoorbeeld door me te vragen:

Wat heb jij nodig? Wat levert het jou op?

Vóór die tijd functioneerde ik zo lang

op de automatische piloot dat aandacht

voor mezelf in een donker hoekje lag te

verstoffen. Het voelt heel fijn als iemand

zegt: laten we daar ook eens naar kijken.’

Lange duur

‘Dankzij de coaching heb ik mijn werk

weer kunnen uitbouwen, hoewel ik mijn


EEN ADVOCAAT IS

GEEN MACHINE

‘Ik heb getwijfeld of ik aan dit artikel mee

moest werken. Het past niet bij advocaten

om je kwetsbaar op te stellen. Je staat

pal voor de belangen van iemand anders

en brengt je eigen gevoelens niet naar

voren. Die beroepshouding speelt ook in

je gewone leven een rol. Ergens zou dat

doorbroken moeten worden. Dat is de

reden dat ik besloten heb om mijn verhaal

hier te delen. Ik hoop te laten zien dat het

niet zwak is om aandacht te hebben voor

de mens achter de advocaat. Je bent geen

machine. Het kan je er misschien voor

behoeden dat je op een gegeven moment

helemaal niet meer in staat bent om van

het leven te genieten.’

vroegere energie nog niet terug heb.

Als het echt moet, kan ik wel een hele

dag doorwerken. Maar dan ben ik de

volgende dag uitgeteld. Nog steeds moet

ik eraan werken om mezelf meer op de

voorgrond te zetten. Het kost tijd om dat

te leren. Soms vraag ik me ook weleens af

of ik weer helemaal de oude zal worden.

Want ik heb die vermoeidheid en dat

gevoel van uitputting al zo lang. Dat ben

je dan niet zomaar weer kwijt.’

Cultuur

‘Het is aan collega’s weleens moeilijk uit

te leggen dat ik nog steeds niet zover

ben als ik zou willen. Ik vind dat jammer,

maar ik neem het ze niet kwalijk. Als

advocaat zijn we gericht op feiten en

regels. Daardoor werken we in een

cultuur waarin niet veel aandacht is voor

persoonlijke emoties. Het zou goed zijn

als we dat zouden kunnen doorbreken.’

15

VEERKRACHT dialogue

Hoe eerder, hoe beter

‘Door wat ik heb meegemaakt, heb ik

geleerd dat het prettig is om aan jezelf te

werken. De begeleiding die ik krijg had

me waarschijnlijk nog meer opgeleverd

als ik daar eerder om had gevraagd.

Doe dat vooral. Want als je breekt, is de

veerkracht helemaal weg. Dat moet je

voorkomen.’


Die ene

vraag!

‘Nadat mijn man was overleden

kwam ik via Movir in contact

met Marit Wisselink van Dialogue.

Zij heeft me veel steun

gegeven. Bijvoorbeeld door me

te vragen: Wat heb jij nodig?

Wat levert het jou op? Vóór die

tijd functioneerde ik zolang

op de automatische piloot dat

aandacht voor mezelf in een

donker hoekje lag te verstoffen.

Het voelt heel fijn als iemand

zegt: laten we daar ook eens

naar kijken.’

REDACTIE

ARNOLD HUBBERS

FOTOGRAFIE

JANUS VAN DEN EIJNDEN

ONTWERP EN OPMAAK

LVB NETWORKS

DRUKWERK

TUIJTEL

VEERKRACHT@MOVIR.NL

(030) 607 87 00

VOLG ONS OP TWITTER:

@MOVIRNV

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!