21.12.2016 Views

Novum Sport- en speeltoestellen catalogus

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Sport</strong>- <strong>en</strong> speeltoestell<strong>en</strong> <strong>catalogus</strong><br />

www.novumnederland.nl


Beste lezers,<br />

Met <strong>en</strong>orme blijdschap <strong>en</strong> dankbaarheid voor e<strong>en</strong><br />

sam<strong>en</strong>werking van 20 jaar, will<strong>en</strong> wij onze nieuwe NOVUM<br />

<strong>catalogus</strong> pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> - e<strong>en</strong> weerspiegeling <strong>en</strong> beeld van onze<br />

passie, inzet <strong>en</strong> dagelijks werk.<br />

In navolging van de algem<strong>en</strong>e technische ontwikkeling<strong>en</strong> in<br />

de wereld <strong>en</strong> rek<strong>en</strong>inghoud<strong>en</strong>d met uw suggesties <strong>en</strong> eis<strong>en</strong>,<br />

hebb<strong>en</strong> we onze speeltoestell<strong>en</strong> e<strong>en</strong> totaal nieuw ontwerp<br />

gegev<strong>en</strong>. De dak<strong>en</strong>, veiligheidspanel<strong>en</strong>, ingang<strong>en</strong> van<br />

de glijban<strong>en</strong> <strong>en</strong> platforms zijn ergonomischer, kleurrijker <strong>en</strong><br />

gemakkelijker te monter<strong>en</strong>. Onze portfolio is uitgebreid met<br />

130 nieuwighed<strong>en</strong> zoals e<strong>en</strong> nieuwe lijn met mini climbing trials,<br />

speeltuin<strong>en</strong> voor hond<strong>en</strong> <strong>en</strong> streetworkout apparat<strong>en</strong> voor<br />

professionele gymnastiek training. We hebb<strong>en</strong> ook nieuwe<br />

product<strong>en</strong> ontworp<strong>en</strong> <strong>en</strong> gepres<strong>en</strong>teerd voor kinder<strong>en</strong><br />

van 0 - 3 jaar.<br />

Steevast heeft de veiligheid van onze jongste gebruikers de<br />

hoogste prioriteit.<br />

Wij hebb<strong>en</strong> ervoor gezorgd dat al onze toestell<strong>en</strong> ontworp<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> gebouwd zijn volg<strong>en</strong>s de meest rec<strong>en</strong>te EU-verord<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

op speeltoestell<strong>en</strong>.<br />

Lat<strong>en</strong> we spel<strong>en</strong>!<br />

Met vri<strong>en</strong>delijke groet,<br />

Veilige speeltoestell<strong>en</strong>? Ja, met NOVUM!<br />

We implem<strong>en</strong>teerd<strong>en</strong> <strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong><br />

het kwaliteitsmanagem<strong>en</strong>tsysteem<br />

ISO 9001.<br />

In het certificaat van TÜV SÜD staat<br />

dat ontwerp <strong>en</strong> productie van onze<br />

A4K, Quadro <strong>en</strong> Orbis voldo<strong>en</strong> aan<br />

de vereiste EN-norm<strong>en</strong>.<br />

Wij hebb<strong>en</strong> certificat<strong>en</strong>, afgegev<strong>en</strong><br />

door de COBRABID BBC, die<br />

bewijz<strong>en</strong> dat onze speeltoestell<strong>en</strong><br />

voldo<strong>en</strong> aan de EU-norm<strong>en</strong>.<br />

Certificat<strong>en</strong>, afgegev<strong>en</strong> door ECJiP,<br />

bewijz<strong>en</strong> dat onze speeltoestell<strong>en</strong><br />

voldo<strong>en</strong> aan de EU-norm<strong>en</strong>.<br />

Certificat<strong>en</strong>, afgegev<strong>en</strong> door INT,<br />

bewijz<strong>en</strong> dat onze speeltoestell<strong>en</strong><br />

voldo<strong>en</strong> aan de EU-norm<strong>en</strong>.<br />

Voor de productie van onze<br />

toestell<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong> we hout<br />

dat geoogst is met behulp van<br />

bosbeheer FSC.


Ons i d ee vo o r dikk e pr et<br />

Inhoud 1 – 9<br />

Peuter series (voor kinder<strong>en</strong> van 0-3 jaar) Nieuw 10 – 23<br />

Ferrum series (stal<strong>en</strong> speeltoestell<strong>en</strong>) 24 – 31<br />

Action4Kids (stal<strong>en</strong> speeltoestell<strong>en</strong>) 32 – 55<br />

Quadro (vierkant hout<strong>en</strong> speeltoestell<strong>en</strong>) 56 – 85<br />

Orbis (rond hout<strong>en</strong> speeltoestell<strong>en</strong>) 86 – 151<br />

Additionele toestell<strong>en</strong> 152 – 222<br />

Veerelem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> 152 – 159<br />

Schommels, Glijban<strong>en</strong> <strong>en</strong> Carrousels 160 – 177<br />

Speelhuiz<strong>en</strong> 178 – 183<br />

Klimnett<strong>en</strong> 184 – 187<br />

<strong>Sport</strong> & Recreatie 188 – 205<br />

Zandbakk<strong>en</strong> 206 – 209<br />

Additionele toestell<strong>en</strong> 210 – 222<br />

Mini Climbing Trials Nieuw 223 – 234<br />

Fitness apparat<strong>en</strong> 235 – 258<br />

Street Workout 259 – 278<br />

Hond<strong>en</strong>park 279 – 294<br />

Technische informatie 295 – 376


Wij staan tot uw beschikking<br />

Telefoon:<br />

+31 318 303062<br />

Correspond<strong>en</strong>tie:<br />

<strong>Novum</strong> Nederland B.V.<br />

Marconistraat 8<br />

6716 AK Ede<br />

Nederland<br />

E-mail:<br />

info@novumnederland.com<br />

www.novumnederland.nl<br />

Heeft u vrag<strong>en</strong>?<br />

Onze experts beantwoord<strong>en</strong> ze!<br />

Hoofd van de afdeling Export<br />

Igor Chmieliński - Engels, Duits<br />

Export & Import Manager<br />

Krystian Fitas - Engels<br />

De Engelse taal<br />

Karol Pruchniewski<br />

Aleksandra Gołota<br />

Duitse taal<br />

Zofia Łopatka<br />

Sylwia Marmucka<br />

2


Speeltuin door <strong>Novum</strong> vervaardigd<br />

- aangepast aan uw w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> eis<strong>en</strong><br />

Er zijn 2 soort<strong>en</strong> kwaliteit<br />

EXTRA-PLUS Hotdip<br />

gegalvaniseerd<br />

(EPO)<br />

- gelamineerd hout, verticaal gegroefd;<br />

- constructie gemonteerd op stal<strong>en</strong> ankers;<br />

- dak<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijpanel<strong>en</strong> gemaakt van HDPE plaat;<br />

- staalelem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> beschermd door hot-dip<br />

galvanisatie <strong>en</strong> poedercoating.<br />

METAAL PLUS<br />

(MP)<br />

- constructie-elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> gemaakt van stal<strong>en</strong><br />

buis met e<strong>en</strong> diameter van 114 mm, hot-dip<br />

gegalvaniseerd <strong>en</strong> gepoedercoat;<br />

- dak<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijpanel<strong>en</strong> gemaakt van HDPE.<br />

NOVUM - PERSOONLIJKE BENADERING<br />

Uitgebreide<br />

ondersteuning<br />

Hulp bij het kiez<strong>en</strong><br />

van toestell<strong>en</strong><br />

Kijk op<br />

de lokale<br />

omgeving<br />

Ontwerp <strong>en</strong><br />

visualisatie<br />

Professionele<br />

implem<strong>en</strong>tatie<br />

NOVUM GARANTIE<br />

4jar<strong>en</strong><br />

3 2<br />

jar<strong>en</strong><br />

jar<strong>en</strong><br />

1<br />

jar<strong>en</strong><br />

Teg<strong>en</strong> storing als gevolg van<br />

materiaal- of productiefout<strong>en</strong> in<br />

beweegbare kunststof <strong>en</strong> metal<strong>en</strong><br />

onderdel<strong>en</strong><br />

Teg<strong>en</strong> defect<strong>en</strong> als gevolg van<br />

materiaal- of productiefout<strong>en</strong> op<br />

bewerkt hout (gelamineerd)<br />

Teg<strong>en</strong> fout<strong>en</strong> veroorzaakt<br />

door materiaal of productie<br />

defect<strong>en</strong> aan gecoate metal<strong>en</strong><br />

del<strong>en</strong>, gegot<strong>en</strong> kunststof<br />

del<strong>en</strong>, nett<strong>en</strong> <strong>en</strong> massief<br />

kunststof panel<strong>en</strong> (HDPE), alle<br />

bevestigingsmaterial<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

connectors<br />

Teg<strong>en</strong> defect<strong>en</strong> als gevolg van<br />

materiaal- of productiefout<strong>en</strong><br />

op alle gegalvaniseerde <strong>en</strong><br />

overige niet-geverfde stal<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>en</strong> metal<strong>en</strong> onderdel<strong>en</strong>, die<br />

word<strong>en</strong> gebruikt als structurele<br />

elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

Garantie geldt niet voor schade als gevolg van vandalisme, diefstal, misbruik <strong>en</strong> schade als gevolg van het normale gebruik van<br />

material<strong>en</strong>. Gedetailleerde informatie over garantie kunt u vind<strong>en</strong> op de garantiekaart of op onze website.<br />

3


NOVUM BETEKENT: BETROUWBAAR,<br />

Plastic dopp<strong>en</strong>: de bov<strong>en</strong>kant van de pal<strong>en</strong> zijn<br />

beschermd met speciale plastic dopp<strong>en</strong>, die<br />

vochtabsorptie voorkom<strong>en</strong>.<br />

Connectors: Om metal<strong>en</strong> <strong>en</strong> hout<strong>en</strong> elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

te verbind<strong>en</strong>, gebruik<strong>en</strong> we door ons<br />

ontworp<strong>en</strong> inzetstukk<strong>en</strong> die octrooi beschermd<br />

zijn. Plastic aansluiting<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> 10 mm<br />

hout<strong>en</strong> schroef verberg<strong>en</strong>.<br />

Touw<strong>en</strong>: We gebruik<strong>en</strong><br />

zeer duurzaam<br />

polypropyle<strong>en</strong> touw<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> stal<strong>en</strong> kern, totale<br />

diameter van 16-18 mm,<br />

gecombineerd met stal<strong>en</strong> of<br />

kunststof connectors.<br />

Ankers: Structurele onderdel<strong>en</strong> van de<br />

toestell<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geplaatst op metal<strong>en</strong> of<br />

betonn<strong>en</strong> ankers. Dit isoleert hout uit de<br />

grond op e<strong>en</strong> hoogte van ca. 10 cm, wat<br />

perfect de lev<strong>en</strong>sduur van het hout verl<strong>en</strong>gt.<br />

Orbis<br />

Quadro<br />

Hout:<br />

Voor de productie van onze toestell<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong> we hout dat gekapt is met behulp van<br />

bosbeheer FSC. Gelijmd hout in lag<strong>en</strong>, verticaal gegroefd <strong>en</strong> beschermd met e<strong>en</strong> speciale<br />

beits. In de Orbis collectie hebb<strong>en</strong> de pal<strong>en</strong> e<strong>en</strong> diameter van 120 mm, in de Quadro<br />

collectie hebb<strong>en</strong> de vierkante pal<strong>en</strong> e<strong>en</strong> afmeting van 90 x 90 mm.<br />

Staal<br />

Staal: alle drag<strong>en</strong>de del<strong>en</strong> van de toestell<strong>en</strong> in de versie Metal Plus zijn gemaakt van<br />

e<strong>en</strong> stal<strong>en</strong> buis van 114 mm, welke zijn gezandstraald, hot-dip gegalvaniseerd <strong>en</strong><br />

gepoedercoat.<br />

4


KWALITEIT EN VEILIGHEID!<br />

Stal<strong>en</strong> elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>: Zijn allemaal gemaakt<br />

van hoogwaardig constructiestaal,<br />

geschilderd met poeder polyester<br />

verf, waardoor ze bestand zijn teg<strong>en</strong><br />

weersomstandighed<strong>en</strong>.<br />

Klimwand st<strong>en</strong><strong>en</strong>:<br />

Zijn gemaakt van<br />

hoogwaardige biologische<br />

hars.<br />

Platforms: Vastgezet op e<strong>en</strong> stal<strong>en</strong> frame.<br />

Platforms zijn gemaakt van multiplex met<br />

e<strong>en</strong> anti-sliplaag . Rand<strong>en</strong> zijn beschermd<br />

met HDPE plat<strong>en</strong>.<br />

Glijban<strong>en</strong>: Gemaakt van 19 mm HDPE vastgezet<br />

op e<strong>en</strong> stal<strong>en</strong> frame onder de glijd<strong>en</strong>de helling.<br />

De helling zelf is gemaakt van roestvast staal.<br />

Glijban<strong>en</strong> zijn bestand teg<strong>en</strong> vandalisme <strong>en</strong><br />

weersomstandighed<strong>en</strong>.<br />

Veiligheidspanel<strong>en</strong> <strong>en</strong> dak<strong>en</strong>:<br />

Gemaakt van sterk polyethyle<strong>en</strong> plaat. Zwelt niet, wordt niet week <strong>en</strong> barst<br />

niet. Niet makkelijk ontvlambaar.<br />

Kleur<strong>en</strong> <strong>en</strong> textuur van material<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong> van die als gevolg van het technologische proces.<br />

5


Wij ontwerp<strong>en</strong>, controler<strong>en</strong>,<br />

verbeter<strong>en</strong>, ...<br />

Om zoveel mogelijk tegemoet te kom<strong>en</strong> aan de w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> eis<strong>en</strong> van<br />

onze klant<strong>en</strong>, werk<strong>en</strong> we voortdur<strong>en</strong>d aan de verbetering van onze<br />

product<strong>en</strong>. Wij vertrouw<strong>en</strong> erop dat onze laatste wijziging<strong>en</strong> aan uw<br />

verwachting<strong>en</strong> zal voldo<strong>en</strong>.<br />

6


Zie onze laatste wijziging<strong>en</strong> <strong>en</strong> aanpassing<strong>en</strong>.<br />

Nieuwe <strong>en</strong>trees<br />

Veilig <strong>en</strong> ergonomisch<br />

Nieuwe dak<strong>en</strong><br />

Lichter <strong>en</strong> modern design<br />

Nieuwe veiligheidspanel<strong>en</strong><br />

Esthetische <strong>en</strong> solide montage<br />

Nieuwe platforms<br />

Anti-slip, sterk speelhout,<br />

gebouwd op e<strong>en</strong> stal<strong>en</strong> frame<br />

met HDPE rand<strong>en</strong><br />

Nieuwe glijban<strong>en</strong><br />

+<br />

Zijpanel<strong>en</strong> gemaakt<br />

van 19 mm HDPE<br />

Nieuwe kleur<strong>en</strong><br />

7


We hebb<strong>en</strong> meer dan 40.000<br />

Welkom in het magische<br />

8


speeltuin<strong>en</strong> gebouwd in de wereld.<br />

Veilig plezier met<br />

<strong>Novum</strong>!<br />

Wij staan voor kwaliteit <strong>en</strong><br />

betrouwbaarheid sinds 1996. Onze<br />

nieuwste speellijn<strong>en</strong> bevorder<strong>en</strong><br />

lichamelijke activiteit <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

gezonde leefstijl. Street - Workout,<br />

Mini Climbing Trials <strong>en</strong> Fitness<br />

apparat<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> veel plezier in<br />

de frisse lucht. Ook onze nieuwe<br />

speeltoestell<strong>en</strong> voor hond<strong>en</strong> zorg<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> actieve tijdsbesteding met<br />

uw huisdier.<br />

Als produc<strong>en</strong>t van outdoor<br />

speeltoestell<strong>en</strong> realiser<strong>en</strong><br />

we grotere investering<strong>en</strong><br />

zoals revitalisatie van gro<strong>en</strong>e<br />

gebied<strong>en</strong>, modernisatie van<br />

recreatiegebied<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook de<br />

inrichting voor kleine architectuur<br />

zoals sted<strong>en</strong>, plein<strong>en</strong>, etc.<br />

land van avontuur <strong>en</strong> plezier!<br />

9


NIEUW<br />

Sets voor kinder<strong>en</strong><br />

van 0-3 jaar<br />

Met blijdschap pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> wij onze nieuwe<br />

serie toestell<strong>en</strong>, speciaal voor kinder<strong>en</strong><br />

van 0 - 3 jaar.<br />

Speelpanel<strong>en</strong>, ev<strong>en</strong>wichtselem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> glijban<strong>en</strong> zijn<br />

altijd in trek bij kinder<strong>en</strong> die graag buit<strong>en</strong> spel<strong>en</strong>.<br />

We bested<strong>en</strong> veel aandacht aan onze speeltoestell<strong>en</strong>,<br />

zodat het kinder<strong>en</strong> aantrekt <strong>en</strong> h<strong>en</strong> helpt om zich te<br />

ontwikkel<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> veilige omgeving.<br />

10 info@novumnederland.com


nieuw ontwerp van onze<br />

modules<br />

Veilige <strong>en</strong> ergonomische <strong>en</strong>trees, dak<strong>en</strong> met licht<br />

<strong>en</strong> modern design, esthetische <strong>en</strong> starre bevestiging<br />

voor panel<strong>en</strong>, anti-slip platforms<br />

innovatieve look met<br />

klassieke functies<br />

ontwikkel<strong>en</strong> van ev<strong>en</strong>wichtsgevoel gekoppeld aan<br />

muzikale elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, ontwikkeling van motorische<br />

vaardighed<strong>en</strong> in de frisse lucht <strong>en</strong> dus algem<strong>en</strong>e<br />

to<strong>en</strong>ame van vaardighed<strong>en</strong><br />

traditionele sets met<br />

oorspronkelijke vorm<br />

kleurrijke afwerking voor glijban<strong>en</strong>, zandbakk<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

speeleiland<strong>en</strong> stimuler<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> visueel<br />

+31 318 303062 www.novumnederland.nl<br />

11


x x<br />

x<br />

x x<br />

x x<br />

x<br />

x<br />

x<br />

Orbis mini I<br />

Cat. no. 11237<br />

A<br />

251<br />

601<br />

Orbis mini I<br />

6<br />

198<br />

498<br />

0+<br />

0.58m<br />

Functies van de set<br />

x<br />

x<br />

x<br />

x x<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina: 297<br />

Orbis mini II<br />

Cat. no. 11238<br />

181<br />

521<br />

veilig v<strong>en</strong>ster<br />

475<br />

775<br />

A<br />

Orbis mini II<br />

9<br />

0+<br />

0.58m<br />

Functies van de set<br />

twee speelwand<strong>en</strong><br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina: 297<br />

Orbis mini III Cat. no. 11239<br />

hell<strong>en</strong>de brug<br />

A<br />

304<br />

640<br />

Orbis mini III<br />

Functies van de set<br />

481<br />

781<br />

9 0+ 0.9m Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 297<br />

12 info@novumnederland.com


x x<br />

x<br />

x<br />

x<br />

Midi speelhuis<br />

10<br />

0+<br />

0.4m<br />

Functies van de set<br />

232<br />

532<br />

Midi speelhuis<br />

Cat. no. 12319<br />

x<br />

x<br />

x<br />

x x<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina: 297<br />

269<br />

569<br />

A<br />

Wand<strong>en</strong>, voorzi<strong>en</strong> van diverse speelpanel<strong>en</strong>, verhog<strong>en</strong><br />

de speelwaarde van het product aanzi<strong>en</strong>lijk.<br />

Maxi speelhuis<br />

Cat. no. 12320<br />

Maxi speelhuis<br />

12<br />

0+<br />

0.4m<br />

Functies van de set<br />

A<br />

321<br />

621<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 298<br />

354<br />

654<br />

+31 318 303062 www.novumnederland.nl<br />

13


Quadro Peuter 12328<br />

Cat. no. 12328<br />

Quadro Peuter 12328<br />

12<br />

0+<br />

0.58m<br />

Functies van de set<br />

326<br />

675<br />

A<br />

410<br />

710<br />

Meer details in het gedeelte<br />

met technische informatie op<br />

pagina: 298<br />

Happy Locomotief<br />

Cat. no. 12279<br />

Happy Kikker Wagon<br />

Cat. no. 12284<br />

Happy Bear Wagon<br />

Cat. no. 12358<br />

116<br />

416<br />

112<br />

412<br />

112<br />

412<br />

A<br />

A<br />

A<br />

Happy Locomotief<br />

3<br />

0+<br />

236<br />

536<br />

0.25m<br />

Happy Kikker<br />

2<br />

115<br />

415<br />

0+<br />

0.25m<br />

Happy Bear Wagon<br />

2<br />

115<br />

415<br />

0+<br />

0.25m<br />

Meer details in het gedeelte met technische informatie op pagina: 298 <strong>en</strong> 376<br />

14 info@novumnederland.com


x x<br />

x<br />

x x<br />

Mini speelhuis<br />

Cat. no. 12318<br />

120<br />

420<br />

A<br />

157<br />

457<br />

Mini speelhuis<br />

5<br />

0+<br />

0.4m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 298<br />

Quadro Peuter 12326<br />

Cat. no. 12326<br />

124<br />

424<br />

A<br />

Quadro Peuter 12326<br />

5<br />

0+<br />

325<br />

675<br />

0.58m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 298<br />

Quadro Peuter 12327<br />

Cat. no. 12327<br />

121<br />

424<br />

A<br />

Quadro Peuter 12327<br />

7<br />

290<br />

640<br />

0+<br />

0.58m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 299<br />

+31 318 303062 www.novumnederland.nl<br />

15


x x<br />

x<br />

x x<br />

x x<br />

x<br />

x x<br />

x x<br />

x<br />

x x<br />

<strong>Novum</strong> Eiland<strong>en</strong> - e<strong>en</strong> nieuwe, interessante<br />

manier van spel<strong>en</strong>:<br />

ontwikkel<strong>en</strong> de motorische vaardighed<strong>en</strong> van peuters dankzij de vele<br />

beweegbare onderdel<strong>en</strong>;<br />

vergrot<strong>en</strong> het begrip van verandering<strong>en</strong> die in de omgeving plaatsvind<strong>en</strong>;<br />

ler<strong>en</strong> de klank<strong>en</strong> van verschill<strong>en</strong>de muziekinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>;<br />

ler<strong>en</strong> zelfvertrouw<strong>en</strong>.<br />

Mini Muziek Eiland<br />

Cat. no. 7104<br />

NIEUW<br />

422<br />

122<br />

Mini Muziek Eiland<br />

3<br />

0+<br />

0.18m<br />

Functies van de set<br />

122<br />

422<br />

Mini Weer Eiland<br />

Cat. no. 7101<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 299<br />

Mini Weer Eiland<br />

3<br />

0+<br />

0.18m<br />

Functies van de set<br />

432<br />

122<br />

Meer details in het gedeelte<br />

met technische informatie op<br />

pagina: 299<br />

103<br />

403<br />

Mini Auto Eiland<br />

Cat. no. 7102<br />

422<br />

122<br />

Mini Auto Eiland<br />

3<br />

0+<br />

0.18m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het gedeelte<br />

met technische informatie op<br />

pagina: 299<br />

99<br />

400<br />

16 info@novumnederland.com


x x<br />

x<br />

x x<br />

x x<br />

x<br />

x x<br />

De eiland<strong>en</strong> zijn verbond<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

pad dat gebruikt kan word<strong>en</strong> als e<strong>en</strong><br />

bank of ev<strong>en</strong>wichtsplatform, zodat ze<br />

e<strong>en</strong> verbetering van de coördinatie als<br />

bijkom<strong>en</strong>d voordeel hebb<strong>en</strong>.<br />

Mini Duo Eiland<br />

Cat. no. 7103<br />

700<br />

392<br />

130<br />

430<br />

Kies twee eiland<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

verbind ze met e<strong>en</strong> kleurrijk<br />

pad om te balancer<strong>en</strong> of<br />

om op te zitt<strong>en</strong>.<br />

Mini Duo Eiland<br />

3<br />

0+<br />

0.18m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 299<br />

Mini Trio Eiland<br />

Cat. no. 7105<br />

Mini Trio Eiland<br />

6<br />

0+<br />

0.18m<br />

Functies van de set<br />

683<br />

373<br />

343<br />

650<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 299<br />

+31 318 303062 www.novumnederland.nl<br />

17


NIEUW<br />

Dino Glijbaan<br />

Cat. no. 2123<br />

Meer details in<br />

het gedeelte<br />

met technische<br />

informatie op<br />

pagina: 299<br />

Dino krijtbord<br />

Cat. no. 3623<br />

Meer details in<br />

het gedeelte<br />

met technische<br />

informatie op<br />

pagina: 299<br />

A<br />

83<br />

383<br />

59<br />

359<br />

tek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

244<br />

594<br />

5<br />

305<br />

Dino Eiland 2<br />

Cat. no. 7002<br />

Meer details in<br />

het gedeelte<br />

met technische<br />

informatie op<br />

pagina: 300<br />

105<br />

405<br />

65<br />

364<br />

Dino Eiland 1<br />

Cat. no. 7001<br />

Meer details in<br />

het gedeelte<br />

met technische<br />

informatie op<br />

pagina: 300<br />

63<br />

363<br />

87<br />

387<br />

18 info@novumnederland.com


150<br />

378<br />

678<br />

Dino zandbak<br />

Cat. no. 3772<br />

Meer details in<br />

het gedeelte<br />

met technische<br />

informatie op<br />

pagina: 300<br />

402<br />

702<br />

praktische zijpanel<strong>en</strong> met gat<strong>en</strong> handig voor<br />

spel<strong>en</strong> met zand, emmer <strong>en</strong> vormpjes<br />

Dino Boom<br />

Cat. no. 7004<br />

147<br />

447<br />

Zandbak Bloem<br />

Cat. no. 3728<br />

Meer details in<br />

het gedeelte<br />

met technische<br />

informatie op<br />

pagina: 300<br />

138<br />

438<br />

100<br />

400<br />

More details in<br />

architect zone on<br />

page: 300<br />

Meer details in<br />

het gedeelte<br />

met technische<br />

informatie op<br />

pagina: 300<br />

Dino Bankje<br />

Cat. no. 5052<br />

Dino Meetlat<br />

Cat. no. 7210<br />

Meer details in<br />

het gedeelte<br />

met technische<br />

informatie op<br />

pagina: 300<br />

38<br />

364<br />

64<br />

124<br />

135<br />

435<br />

+31 318 303062 www.novumnederland.nl<br />

19


NIEUW<br />

E<strong>en</strong> serie van speelpanel<strong>en</strong> die de motoriek bevorder<strong>en</strong>. De mooie vormgeving,<br />

afwerking <strong>en</strong> sprek<strong>en</strong>de kleur<strong>en</strong> trekk<strong>en</strong> de aandacht van de kleintjes. Focus, oog-hand<br />

coördinatie <strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e handvaardighed<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s aanzi<strong>en</strong>lijk verbeterd.<br />

Speelpaneel Huis<br />

Cat. no. 7203 Cat. no. 7205<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina: 300<br />

Speelpaneel Doolhof<br />

50<br />

50<br />

111<br />

111<br />

Meer details in het gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 301<br />

20 info@novumnederland.com


Boter, Kaas <strong>en</strong> Eier<strong>en</strong> RVS<br />

Cat. no. 3619<br />

Meer details in<br />

het gedeelte<br />

met technische<br />

informatie op<br />

pagina: 301<br />

60 140<br />

Verstr<strong>en</strong>gelde Bloem<br />

Cat. no. 7209<br />

Dino Speelstang<br />

Cat. no. 7003<br />

Meer details in<br />

het gedeelte<br />

met technische<br />

informatie op<br />

pagina: 301<br />

Meer details in<br />

het gedeelte<br />

met technische<br />

informatie op<br />

pagina: 301<br />

Speelpaneel Auto<br />

Cat. no. 7204<br />

Verstr<strong>en</strong>gelde Figur<strong>en</strong><br />

Cat. no. 7208<br />

50<br />

50<br />

111<br />

111<br />

50<br />

111<br />

50 102<br />

Meer details in het gedeelte met technische informatie op pagina: 301<br />

+31 318 303062 www.novumnederland.nl<br />

21


Beweegbare elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> verbeter<strong>en</strong> de coördinatie<br />

van de jongste gebruikers.<br />

NIEUW<br />

Schommel Bloem<br />

Cat. no. 3171<br />

Schommel Bloem<br />

1<br />

3+<br />

0.36m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 301<br />

174<br />

30<br />

501<br />

601<br />

Mini Tunnel<br />

Cat. no. 7201<br />

Mini Tunnel<br />

1<br />

0+<br />

0.11m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 301<br />

44<br />

348<br />

436<br />

132<br />

A<br />

<strong>Novum</strong> Tuin<br />

Cat. no. 3311<br />

<strong>Novum</strong> Tuin<br />

4<br />

0+<br />

0.42m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 302<br />

122<br />

422<br />

217<br />

517<br />

22 info@novumnederland.com


404<br />

104<br />

A<br />

Glijbaan Kleine Wiel<strong>en</strong><br />

Cat. no. 7202<br />

Glijbaan Kleine Wiel<strong>en</strong><br />

2<br />

0+<br />

176<br />

526<br />

0.6m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 302<br />

A<br />

Glijbaan Boom<br />

Cat. no. 7207<br />

358<br />

58<br />

Glijbaan Boom<br />

2<br />

0+<br />

238<br />

588<br />

0.59m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 302<br />

+31 318 303062 www.novumnederland.nl<br />

23


Ferrum Tunnel „Serp<strong>en</strong>tine”<br />

Cat. no. 42142<br />

roestvast staal<br />

Meer details in het gedeelte<br />

met technische informatie op<br />

pagina: 302<br />

NIEUW<br />

Tunnel „Serp<strong>en</strong>tine”<br />

3 1.42m 3+<br />

A<br />

233<br />

537<br />

395<br />

1028<br />

1332<br />

142<br />

60<br />

24 info@novumnederland.com


NIEUW<br />

<strong>Novum</strong> Trampoline Park!<br />

Maxi Trampoline Ferrum<br />

Cat. no. 42141<br />

1075<br />

829<br />

775<br />

Meer details in het gedeelte<br />

met technische informatie op<br />

pagina: 302<br />

90<br />

140<br />

386<br />

<strong>Novum</strong> Trampolines zijn gemaakt<br />

van heavy-duty band<strong>en</strong> bevestigd<br />

aan stal<strong>en</strong> hak<strong>en</strong>. Elke band kan<br />

e<strong>en</strong> belasting aan van 5 ton.<br />

398<br />

150<br />

98<br />

Vierkante Trampoline<br />

Cat. no. 42139<br />

Ronde Trampoline<br />

Cat. no. 42140<br />

98<br />

150<br />

398<br />

55<br />

Meer details in<br />

het gedeelte<br />

met technische<br />

informatie op<br />

pagina: 302<br />

Meer details in<br />

het gedeelte<br />

met technische<br />

informatie op<br />

pagina: 302<br />

398<br />

150<br />

98<br />

98<br />

150<br />

398<br />

Trampolines word<strong>en</strong> verkocht met rubbertegels!<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

25


Ferrum Schommel „Serp<strong>en</strong>tine”<br />

Cat. no. 3155<br />

roestvast staal<br />

NIEUW<br />

712<br />

612<br />

172<br />

370<br />

Schommel „Serp<strong>en</strong>tine”<br />

1 0.51m 3+<br />

Meer details in het gedeelte<br />

met technische informatie op<br />

pagina: 303<br />

Ferrum<br />

Ferrum<br />

Schommel „Superline”<br />

Cat. no. 3156<br />

roestvast staal<br />

NIEUW<br />

Schommel „Superline”<br />

2 0.54m 3+<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 303<br />

195<br />

371<br />

534<br />

634<br />

Ferrum Schommel „Crane”<br />

Cat. no. 3157<br />

NIEUW<br />

roestvast staal<br />

155<br />

422<br />

788<br />

888<br />

Schommel „Crane”<br />

2 0.53m 3+<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 303<br />

26 info@novumnederland.com


Extra elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor speeltoestell<strong>en</strong><br />

Vrijstaande verrekijker<br />

Cat. no 9027<br />

Spreekbuis<br />

Cat. no. 9020<br />

Verrekijker<br />

Cat. no. 9014<br />

NIEUW<br />

Meer details in<br />

het gedeelte<br />

met technische<br />

informatie op<br />

pagina: 303<br />

Telescoop<br />

Cat. no. 9019<br />

ontworp<strong>en</strong> om vastgezet te<br />

word<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> afstand van<br />

maximaal 20 meter!<br />

Caleidoscoop<br />

Cat. no. 9024<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

27


Ferrum Vuurtor<strong>en</strong><br />

Cat. no. 1401<br />

dak gemaakt van roestvast staal<br />

platforms met anti-slip HDPE plat<strong>en</strong><br />

stal<strong>en</strong> elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> beschermd teg<strong>en</strong> roest<br />

door galvanisatie <strong>en</strong> poedercoating<br />

10-meter tunnel glijbaan<br />

hoogte van de vuurtor<strong>en</strong> 7 meter!<br />

klimwand<br />

4 verschill<strong>en</strong>de<br />

ingang<strong>en</strong><br />

ladder 1<br />

l<strong>en</strong>gte van de glijbaan 10 m<br />

ladder 2<br />

ingang van touw<br />

Vuurtor<strong>en</strong><br />

15<br />

3+<br />

1m<br />

Functies van de set<br />

756<br />

446<br />

575<br />

864<br />

Meer details in het gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 304<br />

28 info@novumnederland.com


Multiclimber 1<br />

Cat. no. 1301<br />

Ferrum<br />

Multiclimber 1<br />

15<br />

5+<br />

2.89m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het gedeelte<br />

met technische informatie op<br />

pagina: 304<br />

806<br />

1221<br />

506<br />

852<br />

Multiclimber 2<br />

25 5+ 3m<br />

Functies van de set<br />

C<br />

1009<br />

1308<br />

Multiclimber 2<br />

Cat. no. 1302<br />

Ferrum<br />

Meer details in het gedeelte<br />

met technische informatie op<br />

pagina: 304<br />

1393<br />

1688<br />

glijstang<br />

gemaakt van<br />

roestvast stal<strong>en</strong><br />

buis<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

29


Ferrum<br />

Multiclimber 3<br />

Cat. no. 1303<br />

C<br />

503<br />

846<br />

Multiclimber 3<br />

12<br />

400<br />

742<br />

5+<br />

2.44m<br />

Functies van de set<br />

glijstang<br />

gemaakt<br />

van<br />

roestvast<br />

stal<strong>en</strong> buis<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 304<br />

Ferrum<br />

Multiclimber 4<br />

Cat. no. 1304<br />

C<br />

627<br />

927<br />

Multiclimber 4<br />

15<br />

5+<br />

2.74m<br />

Functies van de set<br />

946<br />

1246<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina: 305<br />

30 info@novumnederland.com


Multiclimber 5<br />

Cat. no. 1305<br />

Ferrum<br />

Multiclimber 5<br />

16<br />

5+<br />

2.69m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 305<br />

C<br />

848<br />

1189<br />

536<br />

867<br />

Vrijstaande kabelbaan<br />

1<br />

3+<br />

0.67m<br />

Functies van de set<br />

Vrijstaande kabelbaan<br />

Cat. no. 42159<br />

Ferrum<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 305<br />

6 meter lange glijbaan<br />

A<br />

656<br />

953<br />

307<br />

400<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

31


Action4kids<br />

Modern, stedelijk ontwerp van onze A4K lijn is e<strong>en</strong> belangrijke factor wanneer het<br />

gaat om de keuze voor e<strong>en</strong> speelitem voor stadsplein<strong>en</strong> <strong>en</strong> park<strong>en</strong>. Bijkom<strong>en</strong>d groot<br />

voordeel zijn de lage onderhoudskost<strong>en</strong>. Ze zijn zeer vandalismebest<strong>en</strong>dig door dik<br />

<strong>en</strong> sterk constructiestaal, gebruikt voor de productie van de belangrijkste onderdel<strong>en</strong>.<br />

Alle veiligheidspanel<strong>en</strong> <strong>en</strong> dak<strong>en</strong> zijn gemaakt van 19 mm HDPE plat<strong>en</strong> die moeilijk te<br />

snijd<strong>en</strong> <strong>en</strong> te brand<strong>en</strong> zijn. Metal<strong>en</strong> onderdel<strong>en</strong> zijn hot-dip gegalvaniseerd <strong>en</strong> na e<strong>en</strong><br />

speciale reiniging, gepoedercoat. Touw<strong>en</strong>, gebruikt voor klimnett<strong>en</strong>, hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> stal<strong>en</strong><br />

kern, zodat het bijna onmogelijk is dat ze scheur<strong>en</strong> <strong>en</strong> brek<strong>en</strong>. De sets pass<strong>en</strong> prima in<br />

e<strong>en</strong> stedelijke architectuur.<br />

32 info@novumnederland.com


Action4kids J8056<br />

Cat. no. MKP-J8056<br />

Lage sets met platforms<br />

van 90 cm, ideaal voor<br />

kleuters.<br />

MKP-J8056<br />

5<br />

3+<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 305<br />

A4K-J006<br />

Cat. no. MKP-J006<br />

274<br />

574<br />

196<br />

496<br />

A4K-J003<br />

Cat. no. MKP-J003-001<br />

Constructie-elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> gemaakt<br />

van ronde stal<strong>en</strong> buiz<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

diameter van 114 mm. Alle metal<strong>en</strong><br />

del<strong>en</strong> zijn hot-dip gegalvaniseerd <strong>en</strong><br />

gepoedercoat. Veiligheidspanel<strong>en</strong><br />

zijn gemaakt van 19 mm dik HDPE.<br />

De platforms hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> anti-slip<br />

oppervlak.<br />

A4K-J8073<br />

Cat. no. MKP-J8073<br />

Meer details in het gedeelte met technische informatie op pagina: 306<br />

201<br />

501<br />

224<br />

524<br />

128<br />

428<br />

326<br />

672<br />

Functies van de set<br />

627<br />

281<br />

Functies van de set<br />

378<br />

724<br />

Functies van de set<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

33


Action4kids J9101<br />

Cat. no. MKP-J9101<br />

NIEUW<br />

HDPE panel<strong>en</strong> zijn UV-, vandalisme-, brand<strong>en</strong><br />

krasbest<strong>en</strong>dig. Het materiaal breekt,<br />

zwelt <strong>en</strong> barst niet. De metal<strong>en</strong> pal<strong>en</strong> zijn<br />

gemaakt van 114 mm constructiestaal. Alle<br />

stal<strong>en</strong> del<strong>en</strong> zijn hot-dip gegalvaniseerd<br />

<strong>en</strong> gepoedercoat. De sets hebb<strong>en</strong><br />

weinig onderhoud nodig.<br />

128<br />

427<br />

149<br />

449<br />

MKP-J9101<br />

4<br />

0+<br />

0.2m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 306<br />

Action4kids J8118<br />

Cat. no. MKP-J8118<br />

NIEUW<br />

245<br />

545<br />

MKP-J8118<br />

7<br />

400<br />

747<br />

5+<br />

1.5m<br />

Functies van de set<br />

34 info@novumnederland.com<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 307


Action4kids J002<br />

Cat. no. MKP-J002<br />

NIEUW<br />

694<br />

281<br />

429<br />

796<br />

MKP-J002<br />

8<br />

5+<br />

2.6m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het gedeelte met technische informatie op<br />

pagina: 307<br />

Action4kids J8145<br />

Cat. no. MKP-J8145<br />

NIEUW<br />

De set bestaat o.a. uit:<br />

glijbaan<br />

brandweerpaal<br />

klimwand<br />

opklimnet<br />

790<br />

1100<br />

396<br />

695<br />

MKP-J8145<br />

20<br />

5+<br />

1.8m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het gedeelte<br />

met technische informatie op<br />

pagina: 307<br />

glijstang gemaakt van<br />

roestvast stal<strong>en</strong> buis<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

35


Action4kids J8023<br />

Cat. no. MKP-J8023<br />

NIEUW<br />

356<br />

656<br />

604<br />

948<br />

MKP-J8023<br />

12<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina: 307<br />

Action4kids J8003<br />

Cat. no. MKP-J8003<br />

NIEUW<br />

400<br />

747<br />

653<br />

953<br />

MKP-J8003<br />

12<br />

3+<br />

1.5m<br />

Functies van de set<br />

36 info@novumnederland.com<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina: 308


Action4kids J8029<br />

Cat. no. MKP-J8029<br />

NIEUW<br />

427<br />

833<br />

MKP-J8029<br />

16<br />

5+<br />

434<br />

866<br />

2.65m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het gedeelte met technische informatie<br />

op pagina: 308<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

37


Action4kids J8107<br />

Cat. no. MKP-J8107<br />

NIEUW<br />

318<br />

618<br />

MKP-J8107<br />

14<br />

5+<br />

721<br />

1073<br />

2.5m<br />

Functies van de set<br />

38 info@novumnederland.com<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 308


Action4kids J030-001<br />

Cat. no. MKP-J030-001<br />

NIEUW<br />

MKP-J030-001<br />

14<br />

5+<br />

2.5m<br />

Functies van de set<br />

1154<br />

1549<br />

Meer details in het gedeelte met technische informatie op pagina: 308<br />

331<br />

726<br />

Cat. no. MKP-J8031<br />

351Action4kids J8031<br />

684<br />

MKP-J8031<br />

15<br />

3+<br />

1.5m<br />

NIEUW<br />

827<br />

1157<br />

Functies van de set<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina: 309<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

39


Action4kids J8041<br />

Cat. no. MKP-J8041<br />

NIEUW<br />

MKP-J8041<br />

13<br />

720<br />

1040<br />

5+<br />

483<br />

830<br />

2.53m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 309<br />

40 info@novumnederland.com


Action4kids J8119<br />

Cat. no. MKP-J8119<br />

NIEUW<br />

MKP-J8119<br />

12<br />

5+<br />

2.02m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 309<br />

669<br />

852<br />

601<br />

948<br />

Action4kids J8103<br />

Cat. no. MKP-J8103<br />

NIEUW<br />

MKP-J8103<br />

14<br />

3+<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 309<br />

521<br />

821<br />

631<br />

977<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

41


Action4kids J8115<br />

Cat. no. MKP-J8115<br />

Zeshoekig dak gemaakt<br />

van HDPE panel<strong>en</strong><br />

Brandweerpaal<br />

MKP-J8115<br />

14<br />

3+<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

3 <strong>en</strong>trees met<br />

verschill<strong>en</strong>de<br />

moeilijkheidsgraad<br />

378<br />

678<br />

Meer details in het gedeelte met technische informatie op pagina: 310<br />

477<br />

809<br />

De meeste van onze constructie-elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

gelast door robots, deze zijn zeer nauwkeurig <strong>en</strong><br />

zorg<strong>en</strong> voor de kwaliteit van het lass<strong>en</strong>.<br />

Alle metal<strong>en</strong> elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gereinigd voor het<br />

coat<strong>en</strong>, hierdoor hecht de verf zich veel beter aan<br />

het staaloppervlak.<br />

42 info@novumnederland.com


Action4kids J001<br />

Cat. no. MKP-J001<br />

Platform<br />

vervaardigd<br />

van duurzaam<br />

multiplex met antislip<br />

oppervlakte.<br />

Zijkant<strong>en</strong><br />

beschermd met<br />

oliën <strong>en</strong> verborg<strong>en</strong><br />

achter HDPE strips.<br />

398<br />

705<br />

Action4kids J8113<br />

Cat. no. MKP-J8113<br />

MKP-J001<br />

8<br />

5+<br />

0.9m<br />

398<br />

751<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 310<br />

365<br />

711<br />

128<br />

428<br />

MKP-J8113<br />

5<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie op<br />

pagina: 310<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

43


Action4kids J8110<br />

Cat. no. MKP-J8110<br />

220<br />

520<br />

MKP-J8110<br />

8<br />

308<br />

608<br />

3+<br />

1.5m<br />

Functies van de set<br />

44 info@novumnederland.com<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 310


Action4kids J8004-002<br />

Cat. no. MKP-J8004-002<br />

MKP-J8004-002<br />

7<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

320<br />

667<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 311<br />

356<br />

656<br />

Action4kids J8111<br />

Cat. no. MKP-J8111<br />

533<br />

948<br />

674<br />

1042<br />

MKP-J8111<br />

14<br />

5+<br />

2.53m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 311<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

45


Action4kids J020<br />

Cat. no. MKP-J020<br />

Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> in de frisse lucht beïnvloed<strong>en</strong> de<br />

algem<strong>en</strong>e beh<strong>en</strong>digheid, geest, ev<strong>en</strong>wicht<br />

<strong>en</strong> coördinatie. Dankzij de horizontale ladder<br />

ontwikkel<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> sterke armspier<strong>en</strong>.<br />

Verticale klimwand<strong>en</strong> activer<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> de<br />

be<strong>en</strong>spier<strong>en</strong>.<br />

618<br />

1022<br />

MKP-J020<br />

20<br />

5+<br />

2.65m<br />

819<br />

1148<br />

Functies van de set<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie op<br />

pagina: 311<br />

46 info@novumnederland.com


Action4kids J8035<br />

Cat. no. MKP-J8035<br />

MKP-J8035<br />

20<br />

5+<br />

2.65m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina: 311<br />

MKP-J8035<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

47


Action4kids J8112-001<br />

Cat. no. MKP-J8112-001<br />

486<br />

832<br />

290<br />

589<br />

De set bevat:<br />

glijbaan<br />

klimnet<br />

ladder<br />

tor<strong>en</strong><br />

MKP-J8112-001<br />

6<br />

3+<br />

1.5m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 312<br />

Action4kids J012<br />

Cat. no. MKP-J012<br />

484<br />

831<br />

MKP-J012<br />

16<br />

708<br />

1034<br />

5+<br />

2.53m<br />

Functies van de set<br />

48 info@novumnederland.com<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 312


Action4kids J8081<br />

Cat. no. MKP-J8081<br />

Wij mak<strong>en</strong> onze toestell<strong>en</strong> comfortabel, veilig <strong>en</strong> klaar om te voldo<strong>en</strong> aan de behoeft<strong>en</strong><br />

van toekomstige gebruikers. Wij prober<strong>en</strong> ons aanbod zo uitgebreid mogelijk te mak<strong>en</strong>,<br />

zodat iedere<strong>en</strong> kan vind<strong>en</strong> wat hij nodig heeft - van e<strong>en</strong>voudige, <strong>en</strong>kele elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

tot uitgebreide system<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> grote groep kinder<strong>en</strong>. Onze metal<strong>en</strong> toestell<strong>en</strong><br />

zijn duurzaam, weersbest<strong>en</strong>dig <strong>en</strong> vereis<strong>en</strong> bijna ge<strong>en</strong> onderhoud! Wij mak<strong>en</strong> ze<br />

overe<strong>en</strong>komstig de eis<strong>en</strong> van de EU norm<strong>en</strong>. Hun hoge kwaliteit <strong>en</strong> veiligheid is bevestigd<br />

door tevred<strong>en</strong> klant<strong>en</strong> <strong>en</strong> certificat<strong>en</strong> verworv<strong>en</strong> bij verschill<strong>en</strong>de institut<strong>en</strong>.<br />

368<br />

784<br />

MKP-J8081<br />

9<br />

594<br />

894<br />

5+<br />

2.53m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 312<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

49


Action4kids J8037<br />

Cat. no. MKP-J8037<br />

NIEUW<br />

378<br />

818<br />

MKP-J8037<br />

8<br />

3+<br />

678<br />

875<br />

1.5m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 312<br />

Action4kids J8116<br />

Cat. no. MKP-J8116<br />

MKP-J8116<br />

7<br />

3+<br />

1.5m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het gedeelte<br />

met technische informatie<br />

op pagina: 313<br />

128<br />

428<br />

485<br />

832<br />

50 info@novumnederland.com


Action4kids J8033<br />

Cat. no. MKP-J8033<br />

756<br />

354<br />

443<br />

816<br />

MKP-J8033<br />

9<br />

5+<br />

2.65m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in<br />

het gedeelte<br />

met technische<br />

informatie op<br />

pagina: 313<br />

E<strong>en</strong>voudiger <strong>en</strong> goedkopere versie van de A4K J8020. Perfecte<br />

keuze voor kleine gebied<strong>en</strong> in woonwijk<strong>en</strong>.<br />

Action4kids J8020<br />

Cat. no. MKP-J8020<br />

MKP-J8020<br />

12<br />

5+<br />

2.62m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 313<br />

629<br />

1050<br />

469<br />

660<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

51


Action4kids J8018<br />

Cat. no. MKP-J8018<br />

MKP-J8018<br />

9<br />

5+<br />

2.65m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 313<br />

NIEUW<br />

616<br />

276<br />

473<br />

895<br />

52 info@novumnederland.com


Action4kids J032<br />

Cat. no. MK-J032<br />

NIEUW<br />

598<br />

895<br />

MK-J032<br />

14<br />

3+<br />

282<br />

628<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina: 314<br />

Action4kids J8117<br />

Cat. no. MKP-J8117<br />

NIEUW<br />

434<br />

868<br />

544<br />

891<br />

MKP-J8117<br />

15<br />

5+<br />

2.65m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 314<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

53


Action4kids J8026<br />

Cat. no. MKP-J8026<br />

Grote set voor maximaal 70 kinder<strong>en</strong>! Twee verschill<strong>en</strong>de<br />

klimmodules, klimwand, diagonale ladder <strong>en</strong> ook nog<br />

e<strong>en</strong> touwtunnel, touwbrug, 2 glijban<strong>en</strong> geplaatst op<br />

verschill<strong>en</strong>de hoogtes, gebog<strong>en</strong> ingang <strong>en</strong> klimnet. De<br />

set staat garant voor vele ur<strong>en</strong> speelplezier. De ideale<br />

oplossing voor speeltuin<strong>en</strong> in woonwijk<strong>en</strong>!<br />

De voordel<strong>en</strong> van A4K sets<br />

- solide constructie: metal<strong>en</strong> pal<strong>en</strong>, gegalvaniseerd <strong>en</strong><br />

gepoedercoat<br />

- Perman<strong>en</strong>te veiligheid: HDPE panel<strong>en</strong> veilige platforms:<br />

anti-slip plaat<br />

- sterke touw<strong>en</strong>: polypropyle<strong>en</strong> met stal<strong>en</strong> kern<br />

54 info@novumnederland.com


938<br />

1299<br />

1495<br />

1888<br />

MKP-J8026<br />

70<br />

5+<br />

2.4m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 314<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

55


Quadro System<br />

Wij bied<strong>en</strong> u de mogelijkheid onze sets aan te<br />

pass<strong>en</strong> <strong>en</strong> uw eig<strong>en</strong> combinaties sam<strong>en</strong> te stell<strong>en</strong>!<br />

Hierbij pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> wij e<strong>en</strong> lijst met modules, die gem<strong>en</strong>gd <strong>en</strong> aangepast<br />

kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voor de uiteindelijke keuze. Kijk naar rechts voor e<strong>en</strong><br />

aangepaste versie van de Quadro 1246.<br />

Ingang<strong>en</strong><br />

Doorgang<strong>en</strong><br />

Gebog<strong>en</strong> <strong>en</strong>ternet 2301<br />

spinn<strong>en</strong>web<br />

klimnet 2310<br />

touwbrug<br />

2201<br />

touwbrug tunnel<br />

2203<br />

klimhelling 120 2364<br />

trapp<strong>en</strong> 76<br />

QUADRO 23122<br />

toegangshelling 2311<br />

beweg<strong>en</strong>de touwbrug<br />

2202<br />

Rechte brug met bog<strong>en</strong><br />

2205<br />

Klimwand 120 2387<br />

klimwand 3106<br />

klimwand 90 23121<br />

rechte brug<br />

2205<br />

tunnelbrug<br />

2206<br />

touwladder 120<br />

2366<br />

touwladder 90<br />

23105<br />

Trede 2335<br />

buistunnel brug<br />

2207<br />

brugtunnel gemaakt van<br />

buiz<strong>en</strong> 2207<br />

gebog<strong>en</strong> ladder 120<br />

23104<br />

brandweerpaal 90<br />

23119<br />

brandweerpaal 120<br />

23100<br />

Beweg<strong>en</strong>de brug met<br />

balk 2211<br />

touwbrug<br />

met wiel<strong>en</strong><br />

2212<br />

gebog<strong>en</strong> ingang<br />

2362<br />

Op<strong>en</strong>ing 23108<br />

spiraalladder 120<br />

23103<br />

touwbrug met<br />

rechthoek<strong>en</strong> 2228<br />

rechte brug met volledige<br />

omheining 2233


Voorbeeld<strong>en</strong> van aanpassing<strong>en</strong>:<br />

Je kunt de beweg<strong>en</strong>de brug<br />

vervang<strong>en</strong> door de touwbrug<br />

beweg<strong>en</strong>de<br />

touwbrug<br />

2202<br />

Je kunt de touwladder vervang<strong>en</strong><br />

door de klimwand<br />

touwbrug<br />

2201<br />

Oploopnet 120 2366 Entree door klimm<strong>en</strong> 90<br />

23121<br />

Platforms<br />

Afsluiting<strong>en</strong>,<br />

zijwand<strong>en</strong>,<br />

beveiliging<strong>en</strong><br />

Ander<br />

Glijban<strong>en</strong><br />

Dak<strong>en</strong><br />

vierkant universeel<br />

platform QUADRO 2071<br />

veiligheidspaneel<br />

<strong>Novum</strong> 2403_01<br />

veiligheidspaneel vis<br />

2403_22<br />

horizontale ladder<br />

2603<br />

glijbaan 90<br />

2112<br />

vierkant dak Quadro<br />

2506<br />

Afsluiting<strong>en</strong>,<br />

zijwand<strong>en</strong>,<br />

beveiliging<strong>en</strong><br />

veiligheidspaneel<br />

gat<strong>en</strong> 2403_18<br />

Veiligheidspaneel<br />

Figur<strong>en</strong> 2403_26<br />

kassa 2612<br />

glijbaan 120<br />

2113<br />

puntdak QUADRO 2514<br />

veiligheidspaneel<br />

aap 3612<br />

veiligheidspaneel<br />

op<strong>en</strong>gewerkt<br />

vierkant 2403_27<br />

veiligheidspaneel<br />

op<strong>en</strong>gewerkt cirkel<br />

2403_28<br />

Korte handrail 2622<br />

Glijbaan 150<br />

2114<br />

veiligheidspaneel beer<br />

2436<br />

veiligheidspaneel<br />

anker 2403_21<br />

veiligheidspaneel<br />

dolfijn 2403_23<br />

gymnastiek rek 2406<br />

glijbaan 180<br />

2115<br />

veiligheidspaneel<br />

leeuw 2439<br />

veiligheidspaneel<br />

zeemeermin 2403_24<br />

veiligheidspaneel<br />

schat 2403_25<br />

speelpaneel papegaai<br />

3613<br />

wokkelglijbaan 2116<br />

balkon 2402<br />

veiligheidspaneel<br />

piraat 2403_20<br />

veiligheidspaneel<br />

patrijspoort 2407<br />

spiraaltunnel glijbaan<br />

2104<br />

veiligheidspaneel<br />

Boter, Kaas <strong>en</strong> Eier<strong>en</strong><br />

2401<br />

Veiligheidspaneel<br />

Klok 2409<br />

veiligheidspaneel rad<br />

van fortuin 2410<br />

tunnelglijbaan 2105


x x<br />

x<br />

x x<br />

Sets vo o r k ind er <strong>en</strong> ond er<br />

d e d r ie jaar:<br />

balkons - uitkijkpunt<strong>en</strong><br />

veilige, lage glijban<strong>en</strong> voor<br />

kleinere kinder<strong>en</strong><br />

laag geplaatste<br />

platforms <strong>en</strong> trapp<strong>en</strong><br />

extra attracties zoals Boter, Kaas<br />

<strong>en</strong> Eier<strong>en</strong> of andere speelpanel<strong>en</strong><br />

Quadro 1287<br />

Cat. no. 1287<br />

glijbaan voor<br />

jongere kinder<strong>en</strong><br />

Boter, Kaas <strong>en</strong><br />

Eier<strong>en</strong> spel<br />

hell<strong>en</strong>de klimwand<br />

Quadro 1287<br />

11<br />

0+<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

A<br />

358<br />

704<br />

245<br />

545<br />

Meer details in het gedeelte met technische informatie op<br />

pagina: 314<br />

58 info@novumnederland.com


1260 Quadro<br />

Cat. no. 1260<br />

brandweerpaal<br />

klimhelling<br />

met touw<br />

Quadro 1260<br />

12<br />

0+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 315<br />

A<br />

376<br />

722<br />

NIEUW<br />

383<br />

683<br />

Happy 2124 Quadro<br />

Cat. no. 2124<br />

A<br />

trap <strong>en</strong><br />

klimwand<br />

238<br />

539<br />

368<br />

718<br />

Quadro Happy 2124<br />

9<br />

0+<br />

0.94m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 315<br />

tunnel<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

59


x x<br />

x<br />

x x<br />

Quadro Happy 2125<br />

Cat. no. 2125<br />

NIEUW<br />

twee glijban<strong>en</strong><br />

trap <strong>en</strong><br />

klimwand<br />

Quadro Happy 2125<br />

11<br />

0+<br />

0.94m<br />

Functies van de set<br />

A<br />

369<br />

706<br />

Meer details in het gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 315<br />

274<br />

575<br />

Quadro Happy 2126<br />

Cat. no. 2126<br />

NIEUW<br />

A<br />

247<br />

548<br />

rad van Fortuin<br />

Quadro Happy 2126<br />

10<br />

0+<br />

369<br />

706<br />

0.94m<br />

Functies van de set<br />

60 info@novumnederland.com<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 315


x x<br />

x<br />

x x<br />

NIEUW<br />

Happy 2127 Quadro<br />

Cat. no. 2127<br />

Quadro Happy 2127<br />

9<br />

0+<br />

0.94m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 316<br />

A<br />

366<br />

706<br />

247<br />

548<br />

NIEUW<br />

12343 Quadro<br />

Cat. no. 12343<br />

brandweerpaal<br />

touwladder<br />

zandlier<br />

trechter<br />

Quadro 12343<br />

12<br />

0+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

279<br />

579<br />

A<br />

230<br />

530<br />

Meer details in het gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 316<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

61


Quadro 1250<br />

Cat. no. 1250<br />

glijbaan voor<br />

jongere kinder<strong>en</strong><br />

Quadro 1250<br />

9<br />

0+<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het gedeelte met technische informatie op pagina: 316<br />

421<br />

767<br />

A<br />

125<br />

423<br />

Quadro 1251<br />

Cat. no. 1251<br />

A<br />

207<br />

507<br />

421<br />

767<br />

Quadro 1251<br />

11<br />

0+<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 316<br />

62 info@novumnederland.com


x<br />

x<br />

x<br />

x<br />

x<br />

1253 Quadro<br />

Cat. no. 1253<br />

balkon<br />

lage glijbaan<br />

trapp<strong>en</strong> die de toegang voor<br />

peuters makkelijker mak<strong>en</strong><br />

Quadro 1253<br />

12<br />

0+<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het gedeelte met technische informatie op pagina: 317<br />

421<br />

767<br />

A<br />

213<br />

503<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

63


x x<br />

x<br />

x x<br />

Quadro 1246<br />

Cat. no. 1246<br />

A<br />

357<br />

703<br />

451<br />

735<br />

Quadro 1246<br />

11<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Quadro 1263<br />

Cat. no. 1263<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 317<br />

Boter, Kaas <strong>en</strong> Eier<strong>en</strong> spel<br />

brandweerpaal<br />

glijbaan voor<br />

jongere kinder<strong>en</strong><br />

Quadro 1263<br />

12<br />

3+<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 317<br />

brugtunnel met<br />

touw<strong>en</strong><br />

A<br />

313<br />

659<br />

hell<strong>en</strong>de<br />

klimwand<br />

443<br />

743<br />

64 info@novumnederland.com


1252 Quadro<br />

Cat. no. 1252<br />

balkon<br />

rechte brug met omheining<br />

A<br />

340<br />

635<br />

Quadro 1252<br />

11<br />

0+<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

767<br />

421<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 317<br />

De bouw van apparatuur in Quadro systeem<br />

pal<strong>en</strong> gemaakt van gelijmd<br />

hout met e<strong>en</strong> vierkante<br />

dwarsdoorsnede<br />

structurele elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

gemonteerd op ankers<br />

dak<strong>en</strong> gemaakt<br />

van HDPE<br />

gepoedercoate metal<strong>en</strong><br />

onderdel<strong>en</strong> gemaakt van<br />

constructiestaal<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

65


Quadro 50<br />

Cat. no. 1201<br />

touwbrug met wiel<strong>en</strong><br />

toegangshelling<br />

Quadro 50<br />

12<br />

0+<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

421<br />

767<br />

454<br />

754<br />

Meer details in het gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 318<br />

Kleur<strong>en</strong> <strong>en</strong> textuur van material<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong> als gevolg van het technologische proces.<br />

66 info@novumnederland.com


12124 Quadro<br />

Cat. no. 12124<br />

hell<strong>en</strong>de klimwand<br />

brandweerpaal<br />

klimnet spinn<strong>en</strong>web<br />

glijbaan<br />

Quadro 12124<br />

14<br />

3+<br />

1.99m<br />

B<br />

A<br />

288<br />

634<br />

Functies van de set<br />

499<br />

799<br />

Meer details in het gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 318<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

67


Quadro 267<br />

Cat. no. 1236<br />

brandweerpaal<br />

spiraalladder<br />

Quadro 267<br />

13<br />

3+<br />

1.99m<br />

B<br />

A<br />

178<br />

502<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 318<br />

608<br />

954<br />

68 info@novumnederland.com


12122 Quadro<br />

Cat. no. 12122<br />

klimnet<br />

spinn<strong>en</strong>web<br />

gebog<strong>en</strong> ladder<br />

brandweerpaal<br />

B<br />

419<br />

765<br />

A<br />

499<br />

799<br />

Quadro 12122<br />

17<br />

3+<br />

1.99m<br />

Functies van de set<br />

hell<strong>en</strong>de klimwand<br />

Meer details in het gedeelte met technische informatie op pagina: 318<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

69


x x<br />

x<br />

x x<br />

Quadro 1255<br />

Cat. no. 1255<br />

trapp<strong>en</strong> die de<br />

toegang voor peuters<br />

makkelijker mak<strong>en</strong><br />

rad van fortuin<br />

lange brug<br />

A<br />

klokpaneel<br />

Quadro 1255<br />

16<br />

0+<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

421<br />

767<br />

401<br />

696<br />

Meer details in het gedeelte met technische informatie op<br />

pagina: 319<br />

70 info@novumnederland.com


x x<br />

x<br />

x x<br />

1254 Quadro<br />

Cat. no. 1254<br />

Bestseller<br />

balkon<br />

speelpaneel<br />

papegaai<br />

rad van fortuin<br />

kassa<br />

winkel<br />

telraam<br />

A<br />

Quadro 1254<br />

20<br />

0+<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

421<br />

767<br />

359<br />

650<br />

Meer details in het gedeelte met technische informatie op<br />

pagina: 319<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

71<br />

trapp<strong>en</strong> die de<br />

toegang voor<br />

peuters makkelijker<br />

mak<strong>en</strong>


Quadro 1271<br />

Cat. no. 1271<br />

glijbaan<br />

oversteekladder<br />

touwbrug<br />

brug met beweg<strong>en</strong>de balk<br />

klimnet spinn<strong>en</strong>web<br />

Quadro 1271<br />

20<br />

3+<br />

1.99m<br />

B<br />

A<br />

591<br />

936<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 319<br />

728<br />

1046<br />

72 info@novumnederland.com


264 Quadro<br />

Cat. no. 1233<br />

glijbaan<br />

touwladder<br />

touwbrug<br />

beweg<strong>en</strong>de brug<br />

klimhelling met touw<br />

A<br />

Quadro 264<br />

16<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

711<br />

1056<br />

445<br />

741<br />

Meer details in het gedeelte met technische informatie op pagina: 319<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

73


Quadro 1243<br />

Cat. no. 1243<br />

klimnet spinn<strong>en</strong>web<br />

klimhelling met touw<br />

touwbrug<br />

touwladder<br />

Quadro 1243<br />

14<br />

3+<br />

1.99m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het gedeelte met technische informatie op pagina: 320<br />

74 info@novumnederland.com<br />

B<br />

659<br />

1005<br />

A<br />

382<br />

715


150 Quadro<br />

Cat. no. 1202<br />

klimnet spinn<strong>en</strong>web<br />

touwbrug<br />

B<br />

A<br />

Quadro 150<br />

20<br />

3+<br />

1.99m<br />

Functies van de set<br />

718<br />

1018<br />

591<br />

936<br />

beweg<strong>en</strong>de brug met balk<br />

Meer details in het gedeelte met technische informatie op pagina: 320<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

75


Quadro 1231<br />

Cat. no. 1231<br />

klimnet<br />

spinn<strong>en</strong>web<br />

2 tor<strong>en</strong>s<br />

beweg<strong>en</strong>de<br />

brug<br />

klimhelling<br />

klimwand<br />

A<br />

Quadro 1231<br />

21<br />

3+<br />

1.99m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het gedeelte met technische informatie op pagina: 320<br />

76 info@novumnederland.com<br />

B<br />

707<br />

1053<br />

445<br />

742


265 Quadro<br />

Cat. no. 1234<br />

klimhelling<br />

ladder<br />

3 tor<strong>en</strong>s<br />

spiraalladder<br />

horizontale ladder<br />

A<br />

Quadro 265<br />

20<br />

3+<br />

1.99m<br />

Functies van de set<br />

644<br />

944<br />

Meer details in het gedeelte met technische informatie op pagina: 320<br />

B<br />

672<br />

1018<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

77


Quadro 1238<br />

Cat. no. 1238<br />

hell<strong>en</strong>de klimwand<br />

Set ontworp<strong>en</strong> voor groep<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong>. Na het beklimm<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

helling, moet<strong>en</strong> de kinder<strong>en</strong> over e<strong>en</strong> brug om de glijbaan te bereik<strong>en</strong>.<br />

Het overwinn<strong>en</strong> van zowel de beweegbare brug <strong>en</strong> de touwbrug is e<strong>en</strong><br />

uitdaging.<br />

hell<strong>en</strong>de touw<br />

tunnelbrug<br />

2 glijban<strong>en</strong> op<br />

verschill<strong>en</strong>de<br />

hoogte<br />

2 klimhelling<strong>en</strong><br />

met touw<strong>en</strong><br />

Quadro 1238<br />

20<br />

3+<br />

1.99m<br />

B<br />

A<br />

598<br />

898<br />

Functies van de set<br />

709<br />

1055<br />

Meer details in het gedeelte met technische informatie op pagina: 321<br />

78 info@novumnederland.com


1230 Quadro<br />

Cat. no. 1230<br />

3 verschill<strong>en</strong>de<br />

glijban<strong>en</strong><br />

3 tor<strong>en</strong>s<br />

hell<strong>en</strong>de<br />

touwbrug<br />

beweg<strong>en</strong>de brug<br />

Quadro 1230<br />

23<br />

3+<br />

1.48m<br />

A<br />

311<br />

592<br />

Functies van de set<br />

1071<br />

1463<br />

Meer details in het gedeelte met technische informatie op pagina: 321<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

79


Quadro 400<br />

Cat. no. 1204<br />

Ontworp<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> grote groep - maximaal<br />

70 kinder<strong>en</strong>! Eindeloos plezier! Vier verschill<strong>en</strong>de<br />

brugg<strong>en</strong>: touw, beweg<strong>en</strong>d net, tunnel- <strong>en</strong> gebog<strong>en</strong><br />

brug. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> nog e<strong>en</strong> <strong>en</strong>ternet, klimhelling <strong>en</strong><br />

klimwand. Dit alles met 3 glijban<strong>en</strong>!<br />

Quadro 400<br />

70<br />

3+<br />

1.99m<br />

Functies van de set<br />

B<br />

B<br />

A<br />

B<br />

B<br />

939<br />

1249<br />

x x<br />

x<br />

x x<br />

1072<br />

1461<br />

Meer details in het gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 321<br />

80 info@novumnederland.com


Quadro 400<br />

14 verschill<strong>en</strong>de elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor klimm<strong>en</strong>, hang<strong>en</strong>,<br />

naar binn<strong>en</strong> gaan, kruip<strong>en</strong>, glijd<strong>en</strong>! Ur<strong>en</strong>lang<br />

speelplezier gegarandeerd!<br />

Polyethyle<strong>en</strong>, duurzaam<br />

gebog<strong>en</strong> glijbaan.<br />

Loopplank<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> de<br />

toegang gemakkelijker.<br />

Tunnelbrug gemaakt van<br />

polypropyle<strong>en</strong> touw<strong>en</strong> met<br />

stal<strong>en</strong> kern, is uiterst duurzaam.<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

81


Quadro 12123<br />

Cat. no. 12123<br />

Quadro 12123<br />

80<br />

3+<br />

2.35m<br />

Functies van de set<br />

C<br />

A<br />

1291<br />

1657<br />

B<br />

x x<br />

x<br />

x x<br />

1293<br />

1642<br />

Meer details in het gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 321<br />

82 info@novumnederland.com


E<strong>en</strong> nieuwe set met veel elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> verscheid<strong>en</strong>heid aan speelplezier, zoals<br />

klimm<strong>en</strong>, gebog<strong>en</strong> ingang, e<strong>en</strong> klimwand met st<strong>en</strong><strong>en</strong>, brandweerpaal, ladder voor het<br />

beklimm<strong>en</strong> van de spiraalingang, spinn<strong>en</strong>web, naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> glijd<strong>en</strong>, glijbaan, diepe<br />

tunnelglijbaan, spiraal tunnelglijbaan, doorgang, touwbrug, beweg<strong>en</strong>de touwbrug,<br />

tunnelbrug. Deze oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> verbeter<strong>en</strong> de algehele conditie van de kinder<strong>en</strong>, ev<strong>en</strong>als<br />

hun mobiliteit, waardoor het e<strong>en</strong> gunstige invloed op het ev<strong>en</strong>wichtsgevoel heeft.<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

83


Quadro 450<br />

Cat. no. 1203<br />

Quadro 450<br />

plezier voor maximaal 100 kinder<strong>en</strong><br />

2 lange tunnelglijban<strong>en</strong><br />

extreem sterk polypropyle<strong>en</strong> touw met<br />

e<strong>en</strong> stal<strong>en</strong> kern<br />

dak<strong>en</strong>, wand<strong>en</strong>, balustrades gemaakt van<br />

duurzaam <strong>en</strong> UV best<strong>en</strong>dige HDPE panel<strong>en</strong><br />

84 info@novumnederland.com


Set ontworp<strong>en</strong> voor 100 kinder<strong>en</strong>! Perfecte plek om de<br />

„Strijd om e<strong>en</strong> kasteel” te spel<strong>en</strong>! Ridders die het kasteel<br />

verdedig<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> de aanvall<strong>en</strong> afwer<strong>en</strong> vanachter de<br />

kantel<strong>en</strong> <strong>en</strong> de aanvaller omhoog klimm<strong>en</strong>d op nett<strong>en</strong>,<br />

klimwand<strong>en</strong>, touw<strong>en</strong>, ladders, loopplank<strong>en</strong> of ingang<strong>en</strong><br />

(spiraal of gebog<strong>en</strong>) zal prober<strong>en</strong> het fort te verover<strong>en</strong>!<br />

Verslag<strong>en</strong> ridders kunn<strong>en</strong> vlucht<strong>en</strong> door één van de drie<br />

glijban<strong>en</strong> te gebruik<strong>en</strong>.<br />

verschill<strong>en</strong>de<br />

ladders<br />

klimwand<br />

Quadro 450<br />

100<br />

3+<br />

2.57m<br />

Functies van de set<br />

C<br />

C<br />

1263<br />

1534<br />

B<br />

x x<br />

x<br />

x x<br />

1042<br />

1478<br />

Meer details in het gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 322<br />

lange glijbaan<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

85


Orbis systeem<br />

U kunt onze sets vrij aanpass<strong>en</strong> met gebruik<br />

van de beschikbare modules!<br />

Hierbij pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> wij e<strong>en</strong> lijst met modules welke aangepast kan word<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong><br />

definitieve keuze. Kijk rechts voor het voorbeeld van e<strong>en</strong> aanpassing van kasteeltor<strong>en</strong> 9.<br />

Ingang<strong>en</strong><br />

Doorgang<strong>en</strong><br />

klimnet spinn<strong>en</strong>web 2310<br />

touwbrug<br />

2201<br />

tunnel touwbrug<br />

2203<br />

klimhelling 120 2364<br />

trap 76<br />

QUADRO 23122<br />

toegangshelling 2311<br />

beweg<strong>en</strong>de touwbrug<br />

2202<br />

Rechte brug met ronding<br />

2205<br />

klimwand 120<br />

2387<br />

klimwand 23106<br />

klimwand 90 23121<br />

rechte brug<br />

2205<br />

tunnelbrug<br />

2206<br />

touwladder 120<br />

2366<br />

touwladder 90<br />

23105<br />

Opstapje 2335<br />

buistunnelbrug<br />

2207<br />

brugtunnel gemaakt van<br />

buiz<strong>en</strong> 2207<br />

gebog<strong>en</strong> ladder 120<br />

23104<br />

brandweerpaal 90<br />

23119<br />

brandweerpaal 120<br />

23100<br />

Beweg<strong>en</strong>de brug met<br />

balk 2211<br />

touwbrug met wiel<strong>en</strong><br />

2212<br />

gebog<strong>en</strong> ingang<br />

2362<br />

Op<strong>en</strong>ing<br />

23108<br />

spiraal ladder 120<br />

23103<br />

touwbrug met<br />

rechthoek<strong>en</strong> 2228<br />

rechte brug met volledige<br />

omheining 2233


Voorbeeld<strong>en</strong> van aanpassing<strong>en</strong>:<br />

kies verschill<strong>en</strong>de<br />

leuning<strong>en</strong><br />

kies verschill<strong>en</strong>de<br />

doorgang<strong>en</strong><br />

Platforms<br />

Scherm<strong>en</strong>,<br />

afsluiting<strong>en</strong>,<br />

veiligheidspanel<strong>en</strong><br />

Ander<br />

Glijban<strong>en</strong><br />

Dak<strong>en</strong><br />

vierkant universeel<br />

platform ORBIS 2070<br />

Veiligheidspaneel<br />

<strong>Novum</strong> 2403_01<br />

Veiligheidspaneel<br />

Vis 2403_22<br />

scheepsmast 2605<br />

glijbaan 90<br />

2112<br />

puntdak ORBIS 2515<br />

Driehoekig universeel<br />

platform 2072<br />

Veiligheidspaneel<br />

gat<strong>en</strong> 2403_18<br />

Veiligheidspaneel<br />

Figur<strong>en</strong> 2403_26<br />

boeg 2606<br />

glijbaan 120<br />

2113<br />

dak kasteeltor<strong>en</strong> 2516<br />

Scherm<strong>en</strong>,<br />

afsluiting<strong>en</strong>,<br />

veiligheidspanel<strong>en</strong><br />

sveiligheidspaneel<br />

vierkant<strong>en</strong> 2403_27<br />

veiligheidspaneel<br />

Cirkels 2403_28<br />

kassa 2612<br />

Glijbaan 150 2114<br />

Driehoekig dak 2517<br />

veiligheidspaneel<br />

aap 3612<br />

veiligheidspaneel<br />

Anker 2403_21<br />

veiliheidspaneel<br />

Dolfijn 2403_23<br />

Korte handgreep 2622<br />

glijbaan 180<br />

2115<br />

dak met doorkijkje<br />

2518<br />

veiligheidspaneel<br />

beer 2436<br />

veiligheidspaneel<br />

Zeemeermin 2403_24<br />

veiligheidspaneel<br />

Schat 2403_25<br />

gymnastiek rek 2406<br />

glijbaan Slak 2116<br />

balkon 2402<br />

veiligheidspaneel<br />

Piraat 2403_20<br />

veiligheidspaneel<br />

Patrijspoort 2407<br />

Papegaai speelpaneel<br />

3613<br />

spiraaltunnel glijbaan<br />

veiligheidspaneel Boter,<br />

Kaas <strong>en</strong> Eier<strong>en</strong><br />

Veiligheidspaneel<br />

Klok 2409<br />

veiligheidspaneel Rad<br />

van Fortuin<br />

tunnelglijbaan 2105


Orbis Platform 1<br />

Cat. no. 1116<br />

Onze platforms zijn speciaal ontworp<strong>en</strong> voor<br />

de liefhebbers van obstakels. Gebog<strong>en</strong>, spiraal<br />

ingang, platforms op verschill<strong>en</strong>de hoogtes,<br />

brugladder <strong>en</strong> e<strong>en</strong> glijbaan aan het eind zijn<br />

niet gemakkelijk om over te stek<strong>en</strong> voor de jongste<br />

gebruikers. Het vereist e<strong>en</strong> behoorlijke conc<strong>en</strong>tratie.<br />

Naast praktische vaardighed<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> de kinder<strong>en</strong> ook<br />

meer begrip voor sociaal gedrag. Ze ler<strong>en</strong> hoe ze in de<br />

rij moet<strong>en</strong> staan voor nauwe doorgang<strong>en</strong>, wissel<strong>en</strong> hun<br />

speelgoed uit of spel<strong>en</strong> gewoon sam<strong>en</strong> <strong>en</strong> ler<strong>en</strong> over het lev<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

werk<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> groep.<br />

Extra Plus<br />

A<br />

101<br />

401<br />

Metaal Plus<br />

Platform 1<br />

4<br />

3+<br />

254<br />

603<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

88 info@novumnederland.com<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 322


Platform 2<br />

Cat. no. 1117<br />

Orbis<br />

Metaal Plus<br />

Extra Plus<br />

101<br />

401<br />

A<br />

Platform 2<br />

5<br />

3+<br />

330<br />

680<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

Extra Plus<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 322<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

89


Orbis Platform 3<br />

Cat. no. 1118<br />

touwbrug met<br />

rechthoek<strong>en</strong><br />

Metaal Plus<br />

Extra Plus<br />

Platform 3<br />

10<br />

3+<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 322<br />

A<br />

485<br />

785<br />

254<br />

604<br />

Veilig, duurzaam montagesysteem<br />

van stal<strong>en</strong> ankers voor verticale<br />

hout<strong>en</strong> pal<strong>en</strong>. De combinatie<br />

van hout <strong>en</strong> staal is duurzaam <strong>en</strong><br />

esthetisch.<br />

90 info@novumnederland.com


Platform 4<br />

Cat. no. 1119<br />

Orbis<br />

Platform 4<br />

8<br />

3+<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 323<br />

Extra Plus<br />

A<br />

318<br />

668<br />

188<br />

488<br />

Metaal Plus<br />

Spel<strong>en</strong> op onze sets, die zorgvuldig uitgedacht zijn in het ontwerpproces, maakt het verwerv<strong>en</strong> van<br />

praktische vaardighed<strong>en</strong> voor kleuters <strong>en</strong> ti<strong>en</strong>ers mogelijk. E<strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudige ladder bijvoorbeeld,<br />

laat zi<strong>en</strong> dat de hers<strong>en</strong>helft gestimuleerd wordt door de beweging met het gebruik van hand<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

b<strong>en</strong><strong>en</strong>. Verder verbetert het vastgrijp<strong>en</strong>.<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

91


Orbis Platform 5<br />

Cat. no. 1120<br />

Metaal Plus<br />

Extra Plus<br />

188<br />

488<br />

A<br />

Platform 5<br />

92 info@novumnederland.com<br />

8<br />

3+<br />

357<br />

707<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 323


Platform 6<br />

Cat. no. 1121<br />

Orbis<br />

Extra Plus<br />

340<br />

637<br />

A<br />

Platform 6<br />

9<br />

408<br />

756<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Metaal Plus<br />

Meer details in het gedeelte<br />

met technische informatie<br />

op pagina: 323<br />

ORBIS SYSTEEM<br />

Extra Plus,<br />

Extra Plus Hot-dip<br />

gegalvaniseerd:<br />

• gelamineerd hout,<br />

• cilinder gedraaid <strong>en</strong> gegroefd,<br />

• pal<strong>en</strong> vastgezet op stal<strong>en</strong> gegalvaniseerde ankers,<br />

• stal<strong>en</strong> elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn beschermd met<br />

poedercoating,<br />

• dak<strong>en</strong> <strong>en</strong> afscheiding<strong>en</strong> zijn gemaakt van HDPE,<br />

• in EPO versie is alle staal hot-dip gegalvaniseerd.<br />

Metaal plus:<br />

• constructie elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> gemaakt van stal<strong>en</strong><br />

buiz<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> diameter van 114 mm, deze<br />

zijn hot-dip gegalvaniseerd <strong>en</strong> gepoedercoat,<br />

is beschikbaar in de volg<strong>en</strong>de versies:<br />

• dak<strong>en</strong> <strong>en</strong> afscheiding<strong>en</strong> gemaakt van<br />

duurzame HDPE panel<strong>en</strong>.<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

93


Orbis Platform 7<br />

Cat. no. 1122<br />

Metaal Plus<br />

touwbrug met<br />

rechthoek<strong>en</strong><br />

Extra Plus<br />

340<br />

692<br />

A<br />

Platform 7<br />

17<br />

688<br />

987<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 323<br />

94 info@novumnederland.com


Platform 8<br />

Cat. no. 1123<br />

Orbis<br />

Metaal Plus<br />

Extra Plus<br />

A<br />

536<br />

923<br />

Platform 8<br />

20<br />

662<br />

962<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 324<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

95


Orbis Platform 9<br />

Cat. no. 1124<br />

Metaal Plus<br />

Deze set bevat 2 glijban<strong>en</strong><br />

geplaatst op twee verschill<strong>en</strong>de<br />

hoogtes - e<strong>en</strong> kleinere, gemakkelijk<br />

toegankelijk voor de jongere<br />

kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> hogere voor de<br />

oudere gebruikers.<br />

Extra Plus<br />

Diverse obstakels <strong>en</strong> doorgang<strong>en</strong><br />

opgebouwd in één speelcombinatie,<br />

stelt je in staat e<strong>en</strong> heleboel<br />

vaardighed<strong>en</strong> te oef<strong>en</strong><strong>en</strong> in één keer!<br />

A<br />

724<br />

1073<br />

Platform 9<br />

25<br />

881<br />

1218<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

tunnelbrug<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 324<br />

96 info@novumnederland.com


Platform 10<br />

Cat. no. 1125<br />

Orbis<br />

Metaal Plus<br />

2 glijban<strong>en</strong><br />

Extra Plus<br />

touwbrug<br />

466<br />

799<br />

B<br />

A<br />

Platform 10<br />

22<br />

3+<br />

919<br />

1269<br />

1.8m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 324<br />

In de EPO versie zijn alle<br />

metal<strong>en</strong> elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> hotdip<br />

gegalvaniseerd <strong>en</strong><br />

gepoedercoat. Deze dubbele<br />

coating zorgt voor speciale<br />

beschermlag<strong>en</strong> <strong>en</strong> houdt het<br />

staal jar<strong>en</strong> in goede conditie. De<br />

gebruikte poeders zijn bestand teg<strong>en</strong><br />

weersomstandighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> lichte<br />

krass<strong>en</strong>.<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

97


Metaal Plus<br />

Orbis Platform 11<br />

Cat. no. 1126<br />

tunnelbrug<br />

Extra Plus<br />

touwbrug<br />

661<br />

958<br />

B<br />

A<br />

Platform 11<br />

32<br />

1009<br />

1351<br />

3+<br />

1.8m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 324<br />

98 info@novumnederland.com


Platform 12<br />

Cat. no. 1127<br />

Orbis<br />

Extra Plus<br />

touwbrug<br />

tunnelbrug<br />

touwbrug met<br />

rechthoek<strong>en</strong><br />

B<br />

A<br />

942<br />

1242<br />

Metaal Plus<br />

Platform 12<br />

35<br />

1040<br />

1388<br />

3+<br />

1.8m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 325<br />

3 glijban<strong>en</strong> op verschill<strong>en</strong>de hoogtes<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

99


Orbis Platform 13<br />

Cat. no. 1155<br />

Metaal Plus<br />

touwladder<br />

Extra Plus<br />

klimwand<br />

B<br />

230<br />

549<br />

Platform 13<br />

12<br />

3+<br />

A<br />

547<br />

897<br />

1.8m<br />

Functies van de set<br />

100 info@novumnederland.com<br />

Meer details in het gedeelte<br />

met technische informatie<br />

op pagina: 325


Tor<strong>en</strong> 1<br />

Cat. no. 1128<br />

Orbis<br />

Metaal Plus<br />

A<br />

115<br />

415<br />

Tor<strong>en</strong> 1<br />

4<br />

3+<br />

258<br />

608<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

Extra Plus<br />

Meer details in het gedeelte<br />

met technische informatie op<br />

pagina: 325<br />

METAAL<br />

Alle stal<strong>en</strong> del<strong>en</strong> zijn gemaakt van<br />

constructiestaal. Na snijd<strong>en</strong>, schoonmak<strong>en</strong>,<br />

mechanisch buig<strong>en</strong>, bor<strong>en</strong> <strong>en</strong> lass<strong>en</strong> wordt<br />

het staal gereinigd <strong>en</strong> gefosfateerd in<br />

ultrasone reinigers.<br />

HOUT<br />

Hout<strong>en</strong> pal<strong>en</strong> gebruikt in ons Orbis systeem,<br />

zijn gemaakt van gelamineerd hout, wat<br />

cilindergedraaid is tot e<strong>en</strong> diameter van 120<br />

mm. Voor de afronding is elke paal verlijmd van<br />

t<strong>en</strong>minste 3 lag<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> pneumatische pers <strong>en</strong><br />

vervolg<strong>en</strong>s gerold <strong>en</strong> gegroefd. Vier langwerpige<br />

insnijding<strong>en</strong>, gefreesd langs de buit<strong>en</strong>kant van de<br />

paal, voorkom<strong>en</strong> dat het hout hard gaat krak<strong>en</strong>. Het<br />

hele lijm- <strong>en</strong> groefproces verbetert de algem<strong>en</strong>e<br />

weerstandsk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>.<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

101


Orbis Tor<strong>en</strong> 2<br />

Cat. no. 1129<br />

Metaal Plus<br />

Tor<strong>en</strong> 2<br />

5<br />

3+<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 325<br />

A<br />

182<br />

481<br />

Extra Plus<br />

259<br />

608<br />

Wist u dat<br />

alle hout<strong>en</strong> pal<strong>en</strong><br />

beschermd word<strong>en</strong> met kapp<strong>en</strong><br />

die het bov<strong>en</strong>ste deel van de<br />

paal veiligstell<strong>en</strong>? Alle schroev<strong>en</strong> zijn<br />

verborg<strong>en</strong> achter dopp<strong>en</strong> van duurzaam<br />

plastic. Deze kleine details zijn e<strong>en</strong> belangrijk<br />

onderdeel van de veiligheid <strong>en</strong> kwaliteit van<br />

onze speeltoestell<strong>en</strong>.<br />

102 info@novumnederland.com


Tor<strong>en</strong> 3<br />

Cat. no. 1130<br />

Orbis<br />

Metaal Plus<br />

Extra Plus<br />

A<br />

115<br />

414<br />

Tor<strong>en</strong> 3<br />

9<br />

3+<br />

435<br />

785<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 326<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

103


Orbis Tor<strong>en</strong> 4<br />

Cat. no. 1131<br />

Metaal Plus<br />

Tor<strong>en</strong>s<br />

beklimm<strong>en</strong> is<br />

e<strong>en</strong> uitstek<strong>en</strong>d idee<br />

voor fysieke activiteit<strong>en</strong><br />

in de buit<strong>en</strong>lucht. Platforms<br />

op verschill<strong>en</strong>de hoogtes,<br />

gewelfde ingang<strong>en</strong> die leid<strong>en</strong><br />

naar tor<strong>en</strong>s met dak<strong>en</strong>,<br />

<strong>en</strong> brandweerpal<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orme<br />

aantrekkingskracht<br />

op kinder<strong>en</strong>.<br />

A<br />

121<br />

421<br />

303<br />

653<br />

Extra Plus<br />

Tor<strong>en</strong> 4<br />

4<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 326<br />

104 info@novumnederland.com


Tor<strong>en</strong> 5<br />

Cat. no. 1132<br />

Orbis<br />

Metaal Plus<br />

Extra Plus<br />

121<br />

421<br />

A<br />

Tor<strong>en</strong> 5<br />

4<br />

3+<br />

371<br />

721<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 326<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

105


Orbis<br />

Tor<strong>en</strong> 6<br />

Cat. no. 1133<br />

Metaal Plus<br />

A<br />

240<br />

540<br />

303<br />

653<br />

Extra Plus<br />

Tor<strong>en</strong> 6<br />

5<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 326<br />

HOUT<br />

Voor de productie van het Orbis<br />

systeem gebruik<strong>en</strong> we gelijmd hout,<br />

rondhout met e<strong>en</strong> diameter van 120 mm.<br />

Rondhout is gelijmd met t<strong>en</strong>minste 3 lag<strong>en</strong><br />

in e<strong>en</strong> pneumatische pers, <strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s<br />

met behulp van e<strong>en</strong> speciale machine<br />

individueel gerold <strong>en</strong> gegroefd. Vier<br />

groev<strong>en</strong> in elke paal, om te voorkom<strong>en</strong><br />

dat het hout gaat krak<strong>en</strong>. Het<br />

lijmproces verbetert de mechanische<br />

eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>.<br />

106 info@novumnederland.com


Tor<strong>en</strong> 7<br />

Cat. no. 1134<br />

Orbis<br />

Metaal Plus<br />

Extra Plus<br />

A<br />

240<br />

540<br />

Tor<strong>en</strong> 7<br />

6<br />

371<br />

721<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het gedeelte<br />

met technische informatie<br />

op pagina: 327<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

107


Orbis Tor<strong>en</strong> 8<br />

Cat. no. 1135<br />

Tor<strong>en</strong> met<br />

platforms <strong>en</strong><br />

glijban<strong>en</strong>, geleg<strong>en</strong><br />

op verschill<strong>en</strong>de<br />

hoogtes, is e<strong>en</strong> zeer<br />

aantrekkelijk <strong>en</strong><br />

functioneel elem<strong>en</strong>t van<br />

de speelplaats.<br />

Extra Plus<br />

Tor<strong>en</strong> 8<br />

5<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

A<br />

187<br />

487<br />

Metaal Plus<br />

Meer details in het gedeelte<br />

met technische informatie<br />

op pagina: 327<br />

303<br />

653<br />

108 info@novumnederland.com


Tor<strong>en</strong> 9<br />

Cat. no. 1136<br />

Orbis<br />

Metaal Plus<br />

Extra Plus<br />

275<br />

575<br />

A<br />

Tor<strong>en</strong> 9<br />

7<br />

303<br />

653<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 327<br />

In onze EPO versie<br />

zijn alle stal<strong>en</strong> elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

eerst beschermd met e<strong>en</strong><br />

zinkprimer, dan gepoedercoat met<br />

polyester verf, dat bescherming biedt<br />

teg<strong>en</strong> weersinvloed<strong>en</strong> <strong>en</strong> mechanische<br />

beschadiging<strong>en</strong> zoals: deuk<strong>en</strong>, slijtage,<br />

krass<strong>en</strong>.<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

109


Orbis Tor<strong>en</strong> 10<br />

Cat. no. 1137<br />

Glijban<strong>en</strong>, platforms op drie verschill<strong>en</strong>de hoogtes <strong>en</strong> lichte pasteltint<strong>en</strong><br />

zull<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong> aan de verwachting<strong>en</strong> van elke kleine.<br />

Metaal Plus<br />

Extra Plus<br />

2 glijban<strong>en</strong><br />

275<br />

575<br />

Tor<strong>en</strong> 10<br />

8<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

A<br />

446<br />

846<br />

Meer details in het gedeelte<br />

met technische informatie<br />

op pagina: 327<br />

110 info@novumnederland.com


Tor<strong>en</strong> 11<br />

Cat. no. 1138<br />

Orbis<br />

Metaal Plus<br />

Extra Plus<br />

Tor<strong>en</strong> 11<br />

9<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 328<br />

A<br />

371<br />

721<br />

394<br />

694<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

111


Orbis Tor<strong>en</strong> 12<br />

Cat. no. 1139<br />

Metaal Plus<br />

2 glijban<strong>en</strong><br />

Extra Plus<br />

A<br />

371<br />

721<br />

Tor<strong>en</strong> 12<br />

14<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

647<br />

997<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 328<br />

112 info@novumnederland.com


Tor<strong>en</strong> 13<br />

Cat. no. 1140<br />

Orbis<br />

Metaal Plus<br />

Extra Plus<br />

touwbrug met<br />

rechthoek<strong>en</strong><br />

Tor<strong>en</strong> 13<br />

14<br />

3+<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 328<br />

265<br />

564<br />

A<br />

562<br />

912<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

113


Orbis Tor<strong>en</strong> 14<br />

Cat. no. 1141<br />

Metaal Plus<br />

Extra Plus<br />

tunnelbrug<br />

A<br />

263<br />

614<br />

Tor<strong>en</strong> 14<br />

14<br />

114 info@novumnederland.com<br />

3+<br />

698<br />

1048<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het gedeelte<br />

met technische informatie<br />

op pagina: 328


Tor<strong>en</strong> 15<br />

Cat. no. 1142<br />

Orbis<br />

Metaal Plus<br />

touwbrug met<br />

rechthoek<strong>en</strong><br />

Extra Plus<br />

tunnelbrug<br />

A<br />

571<br />

921<br />

698<br />

1048<br />

Tor<strong>en</strong> 15<br />

17<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

2 glijban<strong>en</strong><br />

Meer details in het gedeelte<br />

met technische informatie<br />

op pagina: 329<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

115


Orbis Tor<strong>en</strong> 16<br />

Cat. no. 1143<br />

Metaal Plus<br />

klimwand<br />

B<br />

270<br />

590<br />

A<br />

Extra Plus<br />

Tor<strong>en</strong> 16<br />

14<br />

469<br />

819<br />

3+<br />

1.8m<br />

Functies van de set<br />

speelpaneel papegaai<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 329<br />

116 info@novumnederland.com


Tor<strong>en</strong> 17<br />

Cat. no. 1144<br />

Orbis<br />

Metaal Plus<br />

Extra Plus<br />

klimwand<br />

B<br />

270<br />

590<br />

A<br />

Tor<strong>en</strong> 17<br />

16<br />

3+<br />

661<br />

1061<br />

1.8m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 329<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

117


Orbis Tor<strong>en</strong> 18<br />

Cat. no. 1145<br />

2 glijban<strong>en</strong><br />

touwbrug<br />

Metaal Plus<br />

Extra Plus<br />

B<br />

A<br />

275<br />

590<br />

970<br />

1370<br />

Tor<strong>en</strong> 18<br />

19<br />

118 info@novumnederland.com<br />

3+<br />

1.8m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 329


Tor<strong>en</strong> 19<br />

Cat. no. 1146<br />

Orbis<br />

Metaal Plus<br />

tunnelbrug<br />

klimwand<br />

Extra Plus<br />

touwbrug<br />

B<br />

830<br />

516<br />

A<br />

Tor<strong>en</strong> 19<br />

25<br />

3+<br />

970<br />

1369<br />

1.8m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 330<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

119


Orbis Tor<strong>en</strong> 20<br />

Cat. no. 1147<br />

Metaal Plus<br />

touwbrug met<br />

rechthoek<strong>en</strong><br />

Extra Plus<br />

3 glijban<strong>en</strong><br />

B<br />

698<br />

1048<br />

A<br />

Tor<strong>en</strong> 20<br />

33<br />

3+<br />

1239<br />

1639<br />

1.8m<br />

Functies van de set<br />

touwbrug<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 330<br />

120 info@novumnederland.com


Kasteeltor<strong>en</strong> 1<br />

Cat. no. 1101<br />

Orbis<br />

Metaal Plus<br />

A<br />

215<br />

511<br />

Kasteeltor<strong>en</strong> 1<br />

8<br />

3+<br />

366<br />

712<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Extra Plus<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 330<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

121


Orbis Kasteeltor<strong>en</strong> 2<br />

Cat. no. 1102<br />

Extra Plus<br />

Kasteeltor<strong>en</strong> 2<br />

8<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het gedeelte<br />

met technische informatie<br />

op pagina: 330<br />

A<br />

Metaal Plus<br />

215<br />

511<br />

366<br />

712<br />

122 info@novumnederland.com


Kasteeltor<strong>en</strong> 3<br />

Cat. no. 1103<br />

Orbis<br />

Metaal Plus<br />

Kasteeltor<strong>en</strong> 3<br />

9<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 331<br />

A<br />

306<br />

604<br />

gebog<strong>en</strong> ladder<br />

408<br />

752<br />

Extra Plus<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

123


Orbis Kasteeltor<strong>en</strong> 4<br />

Cat. no. 1104<br />

Metaal Plus<br />

2 glijban<strong>en</strong><br />

A<br />

215<br />

511<br />

Kasteeltor<strong>en</strong> 4<br />

9<br />

3+<br />

510<br />

903<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 331<br />

Onze kasteeltor<strong>en</strong>s bevatt<strong>en</strong> e<strong>en</strong> combinatie van verschill<strong>en</strong>de<br />

speeloplossing<strong>en</strong>. Platforms kunn<strong>en</strong> ingesteld word<strong>en</strong> op verschill<strong>en</strong>de<br />

hoogtes, l<strong>en</strong>gtes van de glijban<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> gekoz<strong>en</strong> word<strong>en</strong>, kleur<strong>en</strong> van<br />

dak<strong>en</strong> <strong>en</strong> panel<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> aangepast word<strong>en</strong> op verzoek.<br />

124 info@novumnederland.com


Kasteeltor<strong>en</strong> 5<br />

Cat. no. 1105<br />

Orbis<br />

Extra Plus<br />

hoge glijbaan<br />

B<br />

A<br />

215<br />

511<br />

Kasteeltor<strong>en</strong> 5<br />

8<br />

3+<br />

454<br />

801<br />

1.8m<br />

Functies van de set<br />

Metaal Plus<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 331<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

125


Orbis Kasteeltor<strong>en</strong> 6<br />

Cat. no. 1106<br />

hoge glijbaan<br />

Metaal Plus<br />

gebog<strong>en</strong> ladder<br />

Kasteeltor<strong>en</strong> 6<br />

9<br />

3+<br />

1.8m<br />

Functies van de set<br />

Extra Plus<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 331<br />

B<br />

A<br />

306<br />

603<br />

495<br />

841<br />

126 info@novumnederland.com


Kasteeltor<strong>en</strong> 7<br />

Cat. no. 1107<br />

Orbis<br />

Metaal Plus<br />

spiraalladder<br />

Extra Plus<br />

Kasteeltor<strong>en</strong> 7<br />

9<br />

3+<br />

1.8m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 332<br />

Extra Plus<br />

B<br />

A<br />

250<br />

545<br />

454<br />

801<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

127


Orbis Kasteeltor<strong>en</strong> 8<br />

Cat. no. 1108<br />

Metaal Plus<br />

2 glijban<strong>en</strong><br />

Kasteeltor<strong>en</strong> 8<br />

10<br />

3+<br />

1.8m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 332<br />

Extra Plus<br />

B<br />

359<br />

688<br />

A<br />

523<br />

866<br />

128 info@novumnederland.com


Kasteeltor<strong>en</strong> 9<br />

Cat. no. 1109<br />

Orbis<br />

touwbrug met<br />

rechthoek<strong>en</strong><br />

Om tegemoet te kom<strong>en</strong><br />

aan de w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van de jonge<br />

spel- <strong>en</strong> vertier zoekers, zijn er<br />

verschill<strong>en</strong>de combinaties van<br />

speeltor<strong>en</strong>s ontworp<strong>en</strong> met o.a.<br />

veel leuke doorgang<strong>en</strong> zoals<br />

tunnels <strong>en</strong> brugg<strong>en</strong>.<br />

Metaal Plus<br />

Extra Plus<br />

2 glijban<strong>en</strong><br />

Kasteeltor<strong>en</strong> 9<br />

15<br />

3+<br />

1.8m<br />

Functies van de set<br />

B<br />

A<br />

531<br />

918<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 332<br />

+31 318 303062<br />

688<br />

988<br />

www.novumnederland.nl<br />

129


Orbis Kasteeltor<strong>en</strong> 10<br />

Cat. no. 1110<br />

touwbrug<br />

Metaal Plus<br />

Extra Plus<br />

2 glijban<strong>en</strong><br />

Kasteeltor<strong>en</strong> 10<br />

16<br />

3+<br />

1.8m<br />

Functies van de set<br />

A<br />

B<br />

435<br />

772<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 332<br />

787<br />

1138<br />

130 info@novumnederland.com


Kasteeltor<strong>en</strong> 11<br />

Cat. no. 1111<br />

Orbis<br />

Metaal Plus<br />

spiraalladder<br />

tunnelbrug<br />

Kasteeltor<strong>en</strong> 11<br />

18<br />

3+<br />

1.8m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 333<br />

B<br />

375<br />

675<br />

A<br />

A<br />

773<br />

1123<br />

klimwand<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

131


Orbis Kasteeltor<strong>en</strong> 12<br />

Cat. no. 1112<br />

Extra Plus<br />

2 glijban<strong>en</strong><br />

touwbrug met rechthoek<strong>en</strong><br />

Metaal Plus<br />

touwbrug<br />

Kasteeltor<strong>en</strong> 12<br />

26<br />

3+<br />

1.8m<br />

Functies van de set<br />

Extra Plus<br />

Meer details in het gedeelte<br />

met technische informatie<br />

op pagina: 333<br />

A<br />

766<br />

1153<br />

B<br />

967<br />

1303<br />

132 info@novumnederland.com


Kasteeltor<strong>en</strong> 13<br />

Cat. no. 1113<br />

Orbis<br />

tunnelbrug<br />

Extra Plus<br />

touwbrug met<br />

rechthoek<strong>en</strong><br />

Metaal Plus<br />

Kasteeltor<strong>en</strong> 13<br />

26<br />

3+<br />

1.8m<br />

Functies van de set<br />

klimwand<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 333<br />

Extra Plus<br />

A<br />

B<br />

1083<br />

1470<br />

A<br />

713<br />

1013<br />

twee<br />

verschill<strong>en</strong>de<br />

ladders<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

133


Orbis Kasteeltor<strong>en</strong> 14<br />

Cat. no. 1114<br />

Set is ontworp<strong>en</strong> voor kinder<strong>en</strong> vanaf 3 jaar. Het bevat<br />

e<strong>en</strong> tunnelbrug, touwbrug <strong>en</strong> 2 glijban<strong>en</strong>. Er kunn<strong>en</strong> 24<br />

gebruikers tegelijk spel<strong>en</strong>. Het is e<strong>en</strong> perfecte keus voor<br />

op<strong>en</strong>bare speelplaats<strong>en</strong> <strong>en</strong> onderwijsinstelling<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

groter aantal leerling<strong>en</strong>.<br />

tunnelbrug<br />

touwbrug<br />

Metaal Plus<br />

spiraal ladder<br />

gebog<strong>en</strong> ladder<br />

Extra Plus<br />

2 glijban<strong>en</strong><br />

Kasteeltor<strong>en</strong> 14<br />

24<br />

3+<br />

1.8m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 333<br />

A<br />

A<br />

626<br />

962<br />

B<br />

994<br />

1344<br />

134 info@novumnederland.com


Kasteeltor<strong>en</strong> 15<br />

Cat. no. 1115<br />

Orbis<br />

Extra Plus<br />

touwbrug met<br />

rechthoek<strong>en</strong><br />

tunnelbrug<br />

Metaal Plus<br />

Kasteeltor<strong>en</strong> 15<br />

32<br />

3+<br />

1.8m<br />

Functies van de set<br />

3 glijban<strong>en</strong><br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 334<br />

Extra Plus<br />

A<br />

A<br />

964<br />

1300<br />

B<br />

A<br />

1083<br />

1470<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

135


Orbis<br />

Columbus’ Schip<br />

Cat. no. 1148<br />

Avontur<strong>en</strong> Ahoy! ... Elk kind zal geïnteresseerd zijn in deze speelse set met de<br />

naam Columbus’ Schip. Vrolijk gegil <strong>en</strong> gelach vanuit de verte is de beste<br />

aanbeveling. De set is ontworp<strong>en</strong> voor 50 jonge zeilers. Aan boord zijn twee<br />

tunnelbrugg<strong>en</strong>, v<strong>en</strong>sters met patrijspoort<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> stuurwiel voor de kapitein.<br />

Aan dek: klimhelling met e<strong>en</strong> klimpaal, klimtouw geleg<strong>en</strong> in de boeg <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

klimwand.<br />

stuurwiel<br />

Columbus’ Schip<br />

50<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

1235<br />

1585<br />

A<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 334<br />

393<br />

693<br />

2 tunnelbrugg<strong>en</strong><br />

136 info@novumnederland.com


telescoop<br />

Metaal Plus<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

137


x x<br />

x<br />

x x<br />

Orbis<br />

Magellan’s Schip<br />

Cat. no. 11110<br />

Magellan’s schip is ontworp<strong>en</strong> voor ongeveer 22 gebruikers. Het bevat<br />

twee tunnelbrugg<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> klimnet ladder, helling, klimtouw <strong>en</strong> veel meer<br />

wat het spel nog aantrekkelijker maakt. Dia’s schip is iets kleiner, het heeft<br />

één tunnelbrug maar aan de andere kant is het uitgerust met e<strong>en</strong> klimwand<br />

naar het platform <strong>en</strong> e<strong>en</strong> brandweerpaal waarmee je snel van het dek kunt<br />

ontsnapp<strong>en</strong>.<br />

Magellan’s Schip<br />

22<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 334<br />

A<br />

1059<br />

1409<br />

393<br />

693<br />

138 info@novumnederland.com


x x<br />

x<br />

x x<br />

Dias’s Schip<br />

Cat. no. 11120<br />

Orbis<br />

stuurwiel<br />

touwladder<br />

Boter, Kaas<br />

<strong>en</strong> Eier<strong>en</strong><br />

391<br />

741<br />

Dias’s Schip<br />

22<br />

3+<br />

877<br />

1177<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

A<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 334<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

139


Toestell<strong>en</strong> van de klassieke lijn van <strong>Novum</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> traditioneel ontwerp <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

hoge functionaliteit. Deze toestell<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> we al jar<strong>en</strong> in ons assortim<strong>en</strong>t <strong>en</strong> zijn nog<br />

steeds erg populair. De meeste elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, inclusief de dak<strong>en</strong>, zijn gemaakt van hout.<br />

De sets zijn verkrijgbaar in twee uitvoering<strong>en</strong>. Hieronder vindt u de k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van<br />

beide.<br />

Extra Plus<br />

- gelamineerd hout, verticaal gegroefd<br />

- constructie gemonteerd op stal<strong>en</strong> ankers<br />

- dak<strong>en</strong> <strong>en</strong> beschermers gemaakt van HDPE panel<strong>en</strong><br />

- stal<strong>en</strong> onderdel<strong>en</strong> zijn hot-dip gegalvaniseerd <strong>en</strong> gepoedercoat<br />

Orbis Set 1<br />

Cat. no. 1001<br />

A<br />

400<br />

100<br />

300<br />

655<br />

203 cm<br />

Extra Plus<br />

Set 1<br />

3<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 335<br />

Orbis Set 2<br />

Cat. no. 1002<br />

A<br />

100<br />

400<br />

245<br />

600<br />

164 cm<br />

Extra Plus<br />

Set 2<br />

3<br />

3+<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 335<br />

140 info@novumnederland.com


Set 3<br />

Cat. no. 1003<br />

Orbis<br />

Extra Plus<br />

B<br />

300<br />

655<br />

A<br />

Set 3<br />

8<br />

500<br />

810<br />

3+<br />

2m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 335<br />

Set 6<br />

Cat. no. 1006<br />

Orbis<br />

740<br />

390<br />

Set 6<br />

8<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 335<br />

490<br />

188<br />

A<br />

Extra Plus<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

141


Orbis Set 8<br />

Cat. no. 1008<br />

B<br />

390<br />

740<br />

A<br />

Extra Plus<br />

Set 8<br />

12<br />

520<br />

830<br />

3+<br />

2m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 336<br />

Orbis Set 9<br />

Cat. no. 1009<br />

B<br />

390<br />

740<br />

A<br />

Extra Plus<br />

Set 9<br />

15<br />

735<br />

1050<br />

3+<br />

2m<br />

Functies van de set<br />

142 info@novumnederland.com<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 336


Set 10<br />

Cat. no. 1010<br />

Orbis<br />

Extra Plus<br />

Set 10<br />

3+<br />

18 B<br />

2m<br />

Functies van de set<br />

A<br />

600<br />

950<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 336<br />

+31 318 303062<br />

735<br />

1050<br />

www.novumnederland.nl<br />

143


Orbis Set 11<br />

Cat. no. 1011<br />

Extra Plus<br />

A<br />

B<br />

385<br />

735<br />

Set 11<br />

18<br />

3+<br />

2m<br />

Functies van de set<br />

690<br />

990<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 336<br />

144 info@novumnederland.com


Set 13<br />

Cat. no. 1013<br />

Orbis<br />

A<br />

540<br />

825<br />

685<br />

1035<br />

Set 13<br />

18<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Extra Plus<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 337<br />

Kleuter Set<br />

Cat. no. 1016<br />

Orbis<br />

135<br />

435<br />

A<br />

190<br />

520<br />

Kleuter Set<br />

6<br />

3+<br />

0.76m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 337<br />

Extra Plus<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

145


Orbis Peuterset 1<br />

Cat. no. 1017<br />

Extra Plus<br />

100<br />

400<br />

A<br />

Peuterset 1<br />

8<br />

3+<br />

435<br />

855<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

146 info@novumnederland.com<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 337


Kleuter Set 2<br />

Cat. no. 1018<br />

Orbis<br />

Het emmertje dat bevestigd is aan onze<br />

kleutertor<strong>en</strong>s, helpt bij het train<strong>en</strong> van de<br />

coördinatie, moedigt aan tot spel<strong>en</strong> in e<strong>en</strong><br />

groep <strong>en</strong> stimuleert de creativiteit van de kinder<strong>en</strong>.<br />

Extra Plus<br />

zandlier<br />

Kleuter Set 2<br />

9<br />

3+<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

135<br />

435<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 337<br />

+31 318 303062<br />

A<br />

435<br />

855<br />

www.novumnederland.nl<br />

147


Orbis<br />

Romeo set<br />

Cat. no. 1019<br />

Romeo set<br />

16<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 338<br />

A<br />

585<br />

885<br />

410<br />

758<br />

Extra Plus<br />

148 info@novumnederland.com


Kasteelset<br />

Cat. no. 1014<br />

Orbis<br />

Extra Plus<br />

beweg<strong>en</strong>de brug<br />

Klimhelling met touw<br />

A<br />

775<br />

1125<br />

Kasteelset<br />

23<br />

740<br />

1035<br />

3+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 338<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

149


Orbis<br />

Integratieset<br />

Cat. no. 1020<br />

inclusief zandbak!<br />

Extra Plus<br />

950<br />

598<br />

Integratieset<br />

20<br />

0+<br />

0.9m<br />

Functies van de set<br />

510<br />

A<br />

990<br />

1140<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 338<br />

150 info@novumnederland.com


In e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>speeltuin ler<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong>, met of zonder<br />

handicap, om lol te hebb<strong>en</strong> met elkaar. Omdat<br />

integratieactiviteit<strong>en</strong> e<strong>en</strong> belangrijk onderdeel van de<br />

sociale opvoeding zijn, heeft <strong>Novum</strong> speeltoestell<strong>en</strong> die ook<br />

geschikt zijn voor rolstoelgebruikers.<br />

Integratieset groot<br />

Cat. no. 1021<br />

Orbis<br />

Extra Plus<br />

inclusief zandbak!<br />

Integratieset groot<br />

24<br />

0+<br />

1.2m<br />

Functies van de set<br />

995<br />

1140<br />

Meer details in het<br />

gedeelte met technische<br />

informatie op pagina: 338<br />

A<br />

800<br />

1200<br />

510<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

151


Vrijstaande toestell<strong>en</strong><br />

Veerelem<strong>en</strong>t Windsurfer<br />

Cat. no. 3042<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 339<br />

NIEUW<br />

55<br />

355<br />

159<br />

459<br />

152 info@novumnederland.com


Kwaliteit =<br />

Veel plezier!<br />

- de stal<strong>en</strong> ver<strong>en</strong> uit de serie van de <strong>Novum</strong><br />

veerelem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn van langzaam verhit staal,<br />

gegalvaniseerd <strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s gepoedercoat;<br />

- alle overige stal<strong>en</strong> onderdel<strong>en</strong> zijn<br />

gegalvaniseerd <strong>en</strong> gepoedercoat;<br />

- Stevig bevestigd in de grond;<br />

- gegalvaniseerd bevestigingsmateriaal verborg<strong>en</strong><br />

in plastic dopp<strong>en</strong>;<br />

- Handgrep<strong>en</strong> gemaakt van hoogwaardig kunststof;<br />

- HDPE plat<strong>en</strong> voor extra duurzaamheid<br />

Veerbeest Schildpad<br />

Cat. no. MK-123-04-004<br />

Veerbeest Olifant<br />

Cat. no. MK-123-06-004<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 339<br />

technische informatie op pagina: 339<br />

47<br />

347<br />

46<br />

346<br />

79<br />

379<br />

63<br />

363<br />

NIEUW<br />

Veerbeest Vis<br />

Cat. no. MK-123-15<br />

Veerbeest Krab<br />

Cat. no. MK-123-5<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 339<br />

technische informatie op pagina: 339<br />

43<br />

399<br />

46<br />

345<br />

99<br />

399<br />

60<br />

360<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

153


Veerbeest Dino 2<br />

Cat. no. 3040<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 339<br />

Veerbeest Dino 1<br />

Cat. no. 3041<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 339<br />

43<br />

343<br />

41<br />

341<br />

68<br />

368<br />

67<br />

367<br />

Veerelem<strong>en</strong>t Helikopter<br />

Cat. no. 3032<br />

NIEUW<br />

Veerelem<strong>en</strong>t Motorfiets<br />

Cat. no. 3019<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 339<br />

technische informatie op pagina: 340<br />

NIEUW<br />

46<br />

346<br />

96<br />

396<br />

106<br />

406<br />

46<br />

346<br />

Veerbeest Haan<br />

Cat. no. 3002<br />

Veerbeest Paard<br />

Cat. no. 3001<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 340<br />

technische informatie op pagina: 340<br />

328<br />

115<br />

415<br />

28<br />

105<br />

405<br />

328<br />

28<br />

154 info@novumnederland.com


Veerbeest Giraffe<br />

Cat. no. 3003<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 340<br />

Veerelem<strong>en</strong>t Scooter<br />

Cat. no. 3004<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 340<br />

28<br />

328<br />

328<br />

113<br />

413<br />

96<br />

396<br />

28<br />

Veerbeest Dolfijn<br />

Cat. no. 3005<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 340<br />

Veerbeest Vis<br />

Cat. no. 3006<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 340<br />

44<br />

344<br />

44<br />

344<br />

92<br />

392<br />

79<br />

379<br />

Veerbeest Olifant<br />

Cat. no. 3007<br />

Veerbeest E<strong>en</strong>d<br />

Cat. no. 3010<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 340<br />

technische informatie op pagina: 341<br />

44<br />

344<br />

47<br />

347<br />

72<br />

372<br />

68<br />

368<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

155


Veerbeest Kat<br />

Cat. no. 3011<br />

Veerbeest Hond<br />

Cat. no. 3012<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 341<br />

technische informatie op pagina: 341<br />

44<br />

344<br />

99<br />

399<br />

83<br />

383<br />

28<br />

328<br />

Veerbeest Kikker<br />

Cat. no. 3008<br />

Veerelem<strong>en</strong>t Vliegtuig<br />

Cat. no. 3038<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 341<br />

technische informatie op pagina: 341<br />

NIEUW<br />

47<br />

347<br />

113<br />

413<br />

71 145<br />

371<br />

445<br />

156 info@novumnederland.com


Veerelem<strong>en</strong>t Tunnel<br />

Cat. no. 3015<br />

Veerelem<strong>en</strong>t Klaver 4<br />

Cat. no. 3009<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 341<br />

technische informatie op pagina: 341<br />

122<br />

422<br />

Stawip<br />

Cat. no. MK-YM101<br />

Triplewip<br />

Cat. no. 3129<br />

114<br />

414<br />

82<br />

300<br />

2 persoons veerelem<strong>en</strong>t<br />

Cat. no. MK-YM102<br />

1 persoons veerelem<strong>en</strong>t<br />

Cat. no. MK-YM103<br />

97<br />

390<br />

340<br />

40<br />

81<br />

381<br />

100<br />

400<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 342<br />

technische informatie op pagina: 342<br />

539<br />

208<br />

184<br />

507<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 341<br />

technische informatie op pagina: 342<br />

49<br />

330<br />

52<br />

352<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

157


Ev<strong>en</strong>wichtsboard<br />

Cat. no. 3016<br />

2 persoons wip<br />

Cat. no. MK-YM100<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 342<br />

technische informatie op pagina: 342<br />

NIEUW<br />

120<br />

420<br />

NIEUW<br />

40<br />

300<br />

140<br />

440<br />

2p. hout<strong>en</strong> wip<br />

Cat. no. 3107<br />

2p. metal<strong>en</strong> wip<br />

Cat. no. 3108<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 342<br />

technische informatie op pagina: 342<br />

A<br />

331<br />

33<br />

65<br />

365<br />

152<br />

452<br />

357<br />

657<br />

158 info@novumnederland.com


2p. stal<strong>en</strong> wip<br />

Cat. no. MK-QB010<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 342<br />

40<br />

300<br />

287<br />

587<br />

4p. stal<strong>en</strong> wip<br />

Cat. no. MK-QB020<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 343<br />

40<br />

300<br />

287<br />

587<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

159


Wip Elipso<br />

Cat. no. 3163<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 343<br />

640<br />

340<br />

A<br />

97<br />

397<br />

NIEUW<br />

Duo wip Elipso<br />

Cat. no. 3164<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 343<br />

A<br />

640<br />

340<br />

182<br />

482<br />

Wip Mantis<br />

Cat. no. 3160<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 343<br />

NIEUW<br />

339<br />

39<br />

316<br />

616<br />

160 info@novumnederland.com


Extra plus<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 343<br />

Schommel/wip Elipso<br />

Cat. no. 3162<br />

286<br />

536<br />

340<br />

614<br />

714<br />

NIEUW<br />

Wip op metal<strong>en</strong> frame<br />

Cat. no. 3109<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 343<br />

A<br />

44<br />

344<br />

300<br />

600<br />

491<br />

191<br />

301<br />

601<br />

NIEUW<br />

Duo wip op metal<strong>en</strong> frame<br />

Cat. no. 3110<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 343<br />

Extra plus<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

161


Vrijstaande glijbaan 180<br />

Cat. no. 2119<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 343<br />

B<br />

58<br />

398<br />

393<br />

763<br />

NIEUW<br />

Hoge glijbaan!<br />

Vrijstaande glijbaan 150<br />

Cat. no. 2106<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 344<br />

337<br />

58<br />

353<br />

697<br />

162 info@novumnederland.com


Mini Olifant glijbaan<br />

Cat. no. 2120<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 344<br />

276<br />

65<br />

355<br />

626<br />

laag platform<br />

Geschikt voor peuters vanaf 1 jaar!<br />

Glijbaan Olifant<br />

Cat. no. 1022<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 344<br />

59<br />

350<br />

355<br />

710<br />

Het platform is<br />

toegankelijk voor de<br />

jongste gebruikers<br />

door de brede trap!<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

163


Schommels: keuze uit 3<br />

verschill<strong>en</strong>de material<strong>en</strong><br />

Hout<br />

Hout + staal<br />

Staal<br />

Gelamineerd hout, overlangs<br />

gegroefd met ronde of<br />

vierkante dwarsdoorsnede,<br />

behandeld met speciale olie<br />

voor bescherming teg<strong>en</strong><br />

weersomstandighed<strong>en</strong>.<br />

Solide verbinding tuss<strong>en</strong><br />

hout- <strong>en</strong> staalelem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

door het gebruik van<br />

gegalvaniseerde schroev<strong>en</strong>.<br />

Kwalitatief hoogwaardig,<br />

gepoedercoat<br />

constructiestaal,<br />

bestand teg<strong>en</strong> alle<br />

weersomstandighed<strong>en</strong>.<br />

Duo schommel Quadro<br />

Cat. no. 3112<br />

Enkele schommel Quadro<br />

Cat. no. 3139<br />

Duo hout<strong>en</strong> schommel<br />

Cat. no. 3103<br />

Enkele hout<strong>en</strong> schommel<br />

Cat. no. 3101<br />

193<br />

650<br />

750<br />

193<br />

650<br />

750<br />

155<br />

650<br />

750<br />

155<br />

650<br />

750<br />

Extra<br />

384<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 344<br />

Extra<br />

NIEUW<br />

277<br />

Extra<br />

Extra<br />

322<br />

212<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 344<br />

164 info@novumnederland.com


Schommels<br />

zijn het meest<br />

populaire <strong>en</strong><br />

fundam<strong>en</strong>tele<br />

elem<strong>en</strong>t van<br />

elke speeltuin. Ze<br />

gev<strong>en</strong> <strong>en</strong>orm veel<br />

speelplezier voor<br />

zowel de jonge als<br />

de oude gebruikers.<br />

E<strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudig<br />

toestel, maar het leert<br />

je om je ev<strong>en</strong>wicht te<br />

bewar<strong>en</strong> <strong>en</strong> de coördinatie<br />

van je lichaam. Het is e<strong>en</strong><br />

must voor iedere speeltuin! Hierbij<br />

pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> we veel modell<strong>en</strong> om uit te<br />

kiez<strong>en</strong>.<br />

Schommel Orbis<br />

Cat. no. 3105<br />

Duo schommel Orbis<br />

Cat. no. 3106<br />

157<br />

650<br />

750<br />

284<br />

370<br />

Metal<strong>en</strong> schommel<br />

Cat. no. 3102<br />

Duo metal<strong>en</strong> schommel<br />

Cat. no. 3104<br />

157<br />

650<br />

750<br />

157<br />

650<br />

750<br />

157<br />

650<br />

750<br />

Extra<br />

Extra<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 344<br />

technische informatie op pagina: 345<br />

283<br />

371<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 345<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

165


Lage schommel met<br />

rechte zitting<br />

Cat. no. MK-QZ010<br />

Lage schommel met zitje<br />

voor baby’s<br />

Cat. no. MK-QZ020<br />

Lage schommel met<br />

vogelnest<br />

Cat. no. MK-QZ030<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 345<br />

technische informatie op pagina: 345<br />

technische informatie op pagina: 345<br />

NIEUW<br />

147<br />

620<br />

520<br />

18<br />

148<br />

588<br />

488<br />

30<br />

224<br />

590<br />

490<br />

105<br />

U kunt de schommels koppel<strong>en</strong> in één lijn - voor meer informatie kunt u contact opnem<strong>en</strong> met onze sales afdeling<br />

Schommel Elipso<br />

Cat. no. 3165<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 345<br />

Duo schommel Elipso<br />

Cat. no. 3166<br />

463<br />

710<br />

610<br />

18<br />

NIEUW<br />

710<br />

610<br />

18<br />

217<br />

Enkele schommel A4K<br />

Cat. no. MK-QQ014<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 346<br />

Duo schommel A4K<br />

Cat. no. MK-QQ010<br />

738<br />

638<br />

152<br />

750<br />

650<br />

158<br />

192<br />

298<br />

166 info@novumnederland.com


Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 346<br />

Zespersoons ronde schommel<br />

Cat. no. MK-QQ100<br />

659<br />

720<br />

1254<br />

1354<br />

Duo A4K schommel met<br />

hoge balk<br />

Cat. no. MK-QQ013<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 346<br />

Duo A4K peuterschommel<br />

Cat. no. MK-QQ010T<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 346<br />

810<br />

710<br />

151<br />

738<br />

638<br />

160<br />

298<br />

337<br />

Trio A4K schommel<br />

Cat. no. MK-QQ032<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 346<br />

738<br />

638<br />

152<br />

492<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

167


Moeder & Baby schommel A4K<br />

Cat. no. MK-QQ049<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 346<br />

Duo Moeder & Baby schommel<br />

A4K<br />

Cat. no. MK-QQ047<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 346<br />

794<br />

694<br />

795<br />

695<br />

305<br />

199<br />

Trio Moeder & Baby schommel A4K<br />

Cat. no. MK-QQ048<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 347<br />

NIEUW<br />

809<br />

709<br />

486<br />

Grote combinatieschommel A4K<br />

Cat. no. MK-QQ050<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 347<br />

NIEUW<br />

809<br />

709<br />

Extra<br />

beveiliging<br />

771<br />

168 info@novumnederland.com


A4K schommel met vogelnestmand<br />

Cat. no. MK-QQ011G<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 347<br />

Gecombineerde A4K schommel<br />

Cat. no. MK-QQ031<br />

810<br />

710<br />

152<br />

532<br />

A4K gecombineerde schommel<br />

Cat. no. MK-QQ041<br />

800<br />

700<br />

152<br />

700<br />

600<br />

150<br />

330<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 347<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 347<br />

622<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

169


Schommel XL4<br />

Cat. no. 3113<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 347<br />

740<br />

640<br />

182<br />

874<br />

Schommel XXL5<br />

Cat. no. 3117<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 347<br />

● stal<strong>en</strong> buiz<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> diameter van 88,9 mm<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> wanddikte van 3,2 mm<br />

● gegalvaniseerd <strong>en</strong> gepoedercoat<br />

● diverse zitjes mogelijk<br />

● solide constructie<br />

740<br />

640<br />

182<br />

874<br />

170 info@novumnederland.com


Rechte zitting<br />

Cat. no. 9001<br />

Geslot<strong>en</strong> babyzitje<br />

Cat. no. 9002<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 347<br />

technische informatie op pagina: 348<br />

17<br />

3<br />

176<br />

179<br />

43<br />

34<br />

43<br />

50<br />

Geslot<strong>en</strong> babyzitje met ketting<br />

Cat. no. 9003<br />

Vogelnestmand<br />

Cat. no. 9004<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 348<br />

technische informatie op pagina: 348<br />

31<br />

172<br />

3<br />

180<br />

105<br />

44<br />

Moeder & Baby zitje<br />

Cat. no. 9029<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 348<br />

79<br />

203<br />

Extra beveiliging<br />

NIEUW<br />

65<br />

50<br />

45<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

171


Invalid<strong>en</strong> schommel A4K<br />

Cat. no. MK-QQ015<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 348<br />

NIEUW<br />

772<br />

672<br />

322<br />

472<br />

Hangmat vogelnestschommel<br />

Cat. no. 3128<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 348<br />

239<br />

105<br />

530<br />

630<br />

Hangmat schommel<br />

Cat. no. 3167<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 348<br />

NIEUW<br />

556<br />

456<br />

91<br />

323<br />

172 info@novumnederland.com


Metal<strong>en</strong> vogelnest schommel<br />

Cat. no. 3147<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 348<br />

157<br />

630<br />

730<br />

371<br />

Extra beveiliging<br />

Vogelnest schommel Quadro<br />

Cat. no. 3159<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 348<br />

702<br />

602<br />

153<br />

Extra<br />

384<br />

Extra beveiliging<br />

NIEUW<br />

Combi schommel Orbis<br />

Cat. no. 3153<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 349<br />

Extra<br />

750<br />

650<br />

191<br />

519<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

173


Lage rolton<br />

Cat. no. 4227<br />

Hoge rolton<br />

Cat. no. 4220<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 349<br />

technische informatie op pagina: 349<br />

Carrousel diameter 150<br />

Cat. no. 3202<br />

Carrousel diameter 120<br />

Cat. no. 3201<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 349<br />

technische informatie op pagina: 349<br />

150<br />

550<br />

120<br />

520<br />

Carrousel met zitjes<br />

Cat. no. 3203<br />

Carrousel met handgrep<strong>en</strong><br />

Cat. no. 3212<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 349<br />

technische informatie op pagina: 349<br />

150<br />

550<br />

127<br />

527<br />

174 info@novumnederland.com


Invalid<strong>en</strong> carrousel 135<br />

Cat. no. 3218<br />

Integratie carrousel 200<br />

Cat. no. 3219<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 350<br />

technische informatie op pagina: 350<br />

NIEUW<br />

148<br />

548<br />

213<br />

613<br />

Twister<br />

Cat. no. 3205<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 350<br />

70<br />

470<br />

Grote draaischijf<br />

Cat. no. 3211<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 350<br />

200<br />

600<br />

200 cm<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

175


Cross draaimol<strong>en</strong><br />

Cat. no. 3204<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 350<br />

182<br />

582<br />

Draaimol<strong>en</strong> met 3 zitjes<br />

Cat. no. 3209<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 350<br />

183<br />

583<br />

Draaimol<strong>en</strong> met 3 zitjes<br />

Cat. no. MK-XZ001<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 350<br />

145<br />

462<br />

131<br />

462<br />

176 info@novumnederland.com


Carrousel met zitjes<br />

Cat. no. 3210<br />

345<br />

920<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 351<br />

hoogte van<br />

de carrousel<br />

260 cm<br />

Carrousel met hangers<br />

Cat. no. 3208<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 351<br />

hoogte<br />

van de<br />

carrousel<br />

260 cm<br />

356<br />

822<br />

Carrousel 60<br />

Cat. no. 3220<br />

Carrousel 120<br />

Cat. no. 3221<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 351<br />

technische informatie op pagina: 350<br />

hoogte<br />

van de<br />

carrousel<br />

204 cm<br />

NIEUW<br />

hoogte<br />

van de<br />

carrousel<br />

206 cm<br />

120<br />

60 520<br />

460<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

177


NIEUW<br />

Trein „Simon”<br />

Cat. no. 3505<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 351<br />

C<br />

A<br />

183<br />

543<br />

dubbele<br />

tunnel<br />

964<br />

1262<br />

touwladders<br />

controle paneel<br />

178 info@novumnederland.com


Loket voor kaartverkoop<br />

Cat. no. 3320<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 351<br />

NIEUW<br />

185<br />

485<br />

195<br />

495<br />

Happy Locomotief<br />

Cat. no. 12279<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 298<br />

Happy Kikker Wagon<br />

Cat. no. 12284<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 298<br />

Happy Bear Wagon<br />

Cat. no. 12358<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 376<br />

NIEUW<br />

A<br />

236<br />

536<br />

112<br />

412<br />

112<br />

412<br />

A<br />

115<br />

415<br />

A<br />

110<br />

410<br />

116<br />

416<br />

Wagon<br />

Cat. no. 3502<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 351<br />

115<br />

415<br />

Locomotief met wagon<br />

Cat. no. 3501<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 352<br />

245<br />

530<br />

110<br />

410<br />

470<br />

760<br />

Extra<br />

Extra<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

179


Extra plus<br />

John’s Hut<br />

Cat. no. 3319<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 352<br />

NIEUW<br />

193<br />

483<br />

Pawel <strong>en</strong> Gawel’s Speelhuis met klok<br />

Cat. no. 3314<br />

195<br />

510<br />

325<br />

630<br />

Pawel <strong>en</strong> Gawel’s Speelhuis<br />

Cat. no. 3304<br />

Pawel`s House<br />

Cat. no. 3305<br />

325<br />

630<br />

195<br />

510<br />

120<br />

300<br />

200<br />

500<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 352<br />

NIEUW<br />

Extra plus<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 352<br />

technische informatie op pagina: 352<br />

Extra plus<br />

120<br />

300<br />

Extra plus<br />

180 info@novumnederland.com


Extra plus<br />

286<br />

586<br />

Kleurrijk Speelhuis<br />

Cat. no. 3303<br />

Speelhuisje voor peuters<br />

Cat. no. 3321<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 352<br />

technische informatie op pagina: 352<br />

166<br />

466<br />

122<br />

422<br />

143<br />

443<br />

NIEUW<br />

Krijtbord <strong>en</strong> paneel Boter, Kaas <strong>en</strong> Eier<strong>en</strong><br />

Cat. no. 3621<br />

NIEUW<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 352<br />

401<br />

101<br />

102<br />

401<br />

Extra plus<br />

Kraam met krijtbord<br />

Cat. no. 3302<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

353<br />

Extra<br />

Krijtbord<br />

Cat. no. 3601<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

353<br />

Extra<br />

Kleine kraam<br />

Cat. no. 3301<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

353<br />

Extra<br />

Dubbel krijtbord<br />

Cat. no. 3602<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

353<br />

Extra<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

181


Hut<br />

Cat. no. 3306<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 353<br />

190<br />

490<br />

200<br />

500<br />

Prieel met bank<strong>en</strong> <strong>en</strong> tafel<br />

Cat. no. 3402<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 353<br />

Prieel groot<br />

Cat. no. 3403<br />

700<br />

280<br />

580<br />

355<br />

655<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 353<br />

440<br />

Ø500<br />

765<br />

182 info@novumnederland.com


Prieel<br />

Cat. no. 3401<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 353<br />

255<br />

555<br />

355<br />

655<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

183


KLIMNETTEN<br />

–<br />

Eindeloos<br />

plezier!<br />

Hoogwaardige kwaliteit touw<strong>en</strong><br />

met stal<strong>en</strong> kern<br />

Connector<strong>en</strong> gemaakt van<br />

aluminium <strong>en</strong> duurzaam kunststof<br />

Bestand teg<strong>en</strong><br />

weersomstandighed<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

vandalisme<br />

Geschikt voor groep<strong>en</strong><br />

Klimt<strong>en</strong>t<br />

Cat. no. 4318<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 354<br />

A<br />

Weet je dat ...<br />

480<br />

180<br />

182<br />

482<br />

Door het spel<strong>en</strong> op<br />

klimnett<strong>en</strong> ontwikkel je<br />

beh<strong>en</strong>digheid <strong>en</strong> moed.<br />

Met klimnett<strong>en</strong> is het<br />

uitdag<strong>en</strong>d spel<strong>en</strong> op<br />

hoogte.<br />

Klimkegel<br />

Cat. no. 4301<br />

Draai<strong>en</strong>de klimkegel<br />

Cat. no. 4311<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 354<br />

technische informatie op pagina: 354<br />

A<br />

A<br />

184<br />

484<br />

184<br />

484<br />

roter<strong>en</strong>d<br />

184 info@novumnederland.com


Klimdiamant<br />

Cat. no. 4303<br />

Draai<strong>en</strong>de klimdiamant<br />

Cat. no. 4313<br />

A<br />

184<br />

484<br />

roter<strong>en</strong>d<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 354<br />

technische informatie op pagina: 354<br />

Klimcilinder<br />

Cat. no. 4304<br />

Draai<strong>en</strong>de klimcilinder<br />

Cat. no. 4314<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 354<br />

technische informatie op pagina: 354<br />

C<br />

180<br />

560<br />

roter<strong>en</strong>d<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

185


Klimnet Tijdmachine<br />

Cat. no. 4302<br />

Draai<strong>en</strong>d klimnet Tiijdmachine<br />

Cat. no. 4312<br />

C<br />

180<br />

560<br />

roter<strong>en</strong>d<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 354<br />

technische informatie op pagina: 355<br />

Klimnet K2<br />

Cat. no. 4315<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 355<br />

20<br />

7+<br />

0.55m<br />

Totale hoogte<br />

558 cm<br />

NIEUW<br />

A<br />

960<br />

1260<br />

Klein klimnet Piramide<br />

Cat. no. 4306<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 355<br />

8<br />

7+<br />

0.51m<br />

Totale<br />

hoogte<br />

300 cm<br />

410<br />

670<br />

410<br />

670<br />

186 info@novumnederland.com


A<br />

Totale hoogte 300 cm<br />

Klimnet Spin<br />

Cat. no. 4305<br />

10<br />

7+<br />

0.53m<br />

514<br />

750<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 355<br />

Totale hoogte<br />

603 cm<br />

Groot klimnet Piramide<br />

Cat. no. 4307<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 355<br />

18<br />

7+<br />

0.69m<br />

A<br />

1163<br />

1400<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

187


Test uw beh<strong>en</strong>digheid <strong>en</strong><br />

ev<strong>en</strong>wichtsvaardighed<strong>en</strong>! Wie<br />

het eerste is, wint! Het spel<strong>en</strong><br />

op ev<strong>en</strong>wichtselem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

ontwikkelt de motorische<br />

vaardighed<strong>en</strong>.<br />

Ev<strong>en</strong>wichtsbalk<br />

Cat. no. 4208<br />

Duo ev<strong>en</strong>wichtsbalk<br />

Cat. no. 4211<br />

Extra<br />

Extra<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 355<br />

technische informatie op pagina: 355<br />

Springset<br />

Cat. no. 4212<br />

Zigzag ev<strong>en</strong>wichtsbalk<br />

Cat. no. 4209<br />

Extra<br />

Extra<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 355<br />

technische informatie op pagina: 356<br />

Hell<strong>en</strong>de ev<strong>en</strong>wichtsbalk<br />

Cat. no. 4210<br />

Ev<strong>en</strong>wichtsbalk op ver<strong>en</strong><br />

Cat. no. 4228<br />

Extra<br />

Extra<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 356<br />

technische informatie op pagina: 356<br />

188 info@novumnederland.com


Ev<strong>en</strong>wichts golf<br />

Cat. no. 4291<br />

Extra<br />

Slalom<br />

Cat. no. 4207<br />

Extra<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

356<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

356<br />

Duo duikelrek<br />

Cat. no. 4203<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

356<br />

Trio duikelrek<br />

Cat. no. 4204<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

356<br />

Extra<br />

Extra<br />

More details in architect<br />

zone on page: 356<br />

Bank voor oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

Cat. no. 4214<br />

Extra<br />

Ring<strong>en</strong><br />

Cat. no. 4206<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

357<br />

Extra<br />

Spring-over balk<br />

Cat. no. 4213<br />

Zigzag ev<strong>en</strong>wichtsbalk<br />

Cat. no. 4296<br />

Extra<br />

Extra<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 357<br />

technische informatie op pagina: 357<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

189


Beh<strong>en</strong>digheidstoestel<br />

Cat. no. 4215<br />

Trio klimwand<br />

Cat. no. 4222<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 357<br />

technische informatie op pagina: 357<br />

A<br />

Extra<br />

B<br />

392<br />

380<br />

684<br />

C<br />

319<br />

238<br />

542<br />

153<br />

653<br />

135<br />

629<br />

Klimwand<br />

Cat. no. 4221<br />

C<br />

Brug<br />

Cat. no. 4205<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 357<br />

163<br />

623<br />

335<br />

795<br />

A<br />

195<br />

499<br />

Extra<br />

62<br />

366<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 357<br />

Extra<br />

Gekruiste ladder<br />

Cat. no. 4201<br />

Horizontale ladder<br />

Cat. no. 4202<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 357<br />

technische informatie op pagina: 358<br />

A<br />

199<br />

499<br />

98<br />

Extra<br />

308<br />

612<br />

402<br />

104<br />

408<br />

Extra<br />

190 info@novumnederland.com


Kabelbaan<br />

Cat. no. 4225<br />

NIEUW<br />

De l<strong>en</strong>gte van de kabel is maximaal 24 meter!<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 358<br />

305<br />

502<br />

Extra<br />

2424<br />

2676<br />

verkrijgbaar in Metal<br />

Plus versie<br />

Vrijstaande kabelbaan<br />

Cat. no. 42159<br />

A<br />

6 meter lange kabelbaan!<br />

656<br />

953<br />

NIEUW<br />

307<br />

400<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 358<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 358<br />

Fitness Complex<br />

Cat. no. 4224<br />

B<br />

A<br />

396<br />

736<br />

607<br />

907<br />

Extra<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

191


43 cm<br />

Slalom pal<strong>en</strong> 122<br />

Cat. no. MK-122-07<br />

Enkel duikelrek<br />

Cat. no. MK-DG008<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 358<br />

technische informatie op pagina: 358<br />

128<br />

428<br />

152<br />

452<br />

312<br />

527<br />

827<br />

Duo duikelrek<br />

Cat. no. MK-DG007<br />

Trio duikelrek<br />

Cat. no. MK-DG002<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 358<br />

technische informatie op pagina: 358<br />

361<br />

649<br />

12<br />

300<br />

245<br />

544<br />

12<br />

311<br />

Jumping Bars 118<br />

Cat. no. MK-118-01-010<br />

Push up Bars I<br />

Cat. no. MK-119-01<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

359<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 359<br />

128<br />

427<br />

Push up Bars II<br />

Cat. no. MK-119-02<br />

28 cm<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

359<br />

812<br />

1111<br />

192 info@novumnederland.com


63<br />

363<br />

Ev<strong>en</strong>wichtsbalk<br />

Cat. no. MK-DM004<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 359<br />

430<br />

726<br />

Brede klimrots<br />

Cat. no. 4501<br />

Hoge klimrots<br />

Cat. no. 4502<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 359<br />

technische informatie op pagina: 359<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

193


Klimwand<br />

Cat. no. MKP-PW001<br />

578<br />

1015<br />

72<br />

509<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 359<br />

Zeshoekig klimtoestel<br />

Cat. no. MK-PP001<br />

stal<strong>en</strong> ladder<br />

vaste metal<strong>en</strong> constructie<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 359<br />

269<br />

759<br />

Klimgolf<br />

Cat. no. MK-PW008<br />

114<br />

464<br />

647<br />

979<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 360<br />

194 info@novumnederland.com


Klimgolf<br />

Cat. no. MK-PW002<br />

Multifunctionele<br />

klimwand in de<br />

vorm van e<strong>en</strong> golf<br />

114<br />

474<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 360<br />

812<br />

1112<br />

Zeshoekig duikelrek<br />

Cat. no. MKP-DG001<br />

213<br />

544<br />

246<br />

544<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 360<br />

233<br />

609<br />

Trio duikelrek<br />

Cat. no. 4272<br />

Horizontale ladder<br />

Cat. no. MK-YT001<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 360<br />

technische informatie op pagina: 360<br />

208<br />

578<br />

230 cm<br />

128<br />

553<br />

267<br />

669<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

195


Multifunctioneel speeltoestel<br />

Cat. no. MKP-J8109<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 360<br />

318<br />

709<br />

Multifunctioneel speeltoestel<br />

Cat. no. MK-6040-006<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 360<br />

NIEUW<br />

615<br />

967<br />

360<br />

680<br />

454<br />

843<br />

Klimset<br />

Cat. no. 4290<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 360<br />

268<br />

647<br />

206<br />

600<br />

Extra plus<br />

Metal plus<br />

196 info@novumnederland.com


klimwand<br />

horizontaal spinnet<br />

<strong>en</strong>ternet<br />

gymnastiek rek<br />

gymnastiek leuning<br />

touwladder<br />

pull-up bar<br />

Zeshoekig klimtoestel Spin<br />

Cat. no. 4226<br />

B<br />

282<br />

634<br />

246<br />

633<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 361<br />

Multifunctionele zeshoek<br />

Cat. no. 4223<br />

481<br />

A<br />

318<br />

616<br />

463<br />

B<br />

324<br />

627<br />

gevlocht<strong>en</strong> ketting<br />

gymnastiek rek<br />

hangrek<br />

twee toegangsrekk<strong>en</strong><br />

metal<strong>en</strong> ladder<br />

hout<strong>en</strong> ladder<br />

hangrek<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 361<br />

Multifunctioneel speeltoestel<br />

Cat. no. 4266<br />

C<br />

166<br />

586<br />

296<br />

716<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 361<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

197


Magische brugg<strong>en</strong> br<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

u naar het land van plezier!<br />

Brugg<strong>en</strong> zijn e<strong>en</strong> geweldig middel voor<br />

plezier; overstek<strong>en</strong>, balancer<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

kruip<strong>en</strong>. Helling<strong>en</strong>, beweegbare balk<strong>en</strong>,<br />

touw<strong>en</strong>, tunnels <strong>en</strong> trapp<strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong> de<br />

motoriek <strong>en</strong> het gevoel voor ev<strong>en</strong>wicht.<br />

Hout<strong>en</strong> tunnel met trapp<strong>en</strong><br />

Cat. no. 4237<br />

2 toegangstrapp<strong>en</strong> met<br />

leuning<strong>en</strong><br />

94<br />

394<br />

hout<strong>en</strong> tunnel<br />

409<br />

709<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 361<br />

Tunnelbrug met helling<strong>en</strong><br />

Cat. no. 4244<br />

2 toegangs helling<strong>en</strong><br />

A<br />

94<br />

394<br />

polyethyle<strong>en</strong> tunnel<br />

482<br />

782<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 361<br />

Tunnelbrug met klimwand<strong>en</strong><br />

Cat. no. 4239<br />

2 klimwand<strong>en</strong><br />

94<br />

394<br />

polyethyle<strong>en</strong> tunnel<br />

316<br />

616<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 361<br />

198 info@novumnederland.com


Brug van balk<strong>en</strong> met 2 helling<strong>en</strong><br />

Cat. no. 4217<br />

2 helling<strong>en</strong><br />

469<br />

105<br />

409<br />

beweegbare balk<br />

773<br />

2 leuning<strong>en</strong><br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 361<br />

Extra<br />

Brug van pal<strong>en</strong> met 2 helling<strong>en</strong><br />

Cat. no. 4218<br />

105<br />

408<br />

2 helling<strong>en</strong><br />

beweg<strong>en</strong>de balk<br />

457<br />

2 leuning<strong>en</strong><br />

761<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 361<br />

Extra<br />

100<br />

409<br />

2 helling<strong>en</strong><br />

beweg<strong>en</strong>de brug met<br />

dwarsbalk<strong>en</strong><br />

Beweg<strong>en</strong>de brug met 2 helling<strong>en</strong><br />

Cat. no. 4219<br />

475<br />

2 leuning<strong>en</strong><br />

779<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 362<br />

Vast platform onder<br />

de balk<strong>en</strong> om de<br />

veiligheid te vergrot<strong>en</strong><br />

Extra<br />

2 helling<strong>en</strong><br />

Hangbrug met 2 helling<strong>en</strong><br />

Cat. no. 4216<br />

471<br />

101<br />

405<br />

beweg<strong>en</strong>de hangbrug<br />

774<br />

2 leuning<strong>en</strong><br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 362<br />

Extra<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

199


Kwaliteit van het hout:<br />

Wij gebruik<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> voorgeselecteerd hout van gecertificeerde FSC<br />

leveranciers.<br />

- rond, gelamineerd, verticaal gegroefd met e<strong>en</strong> diameter van 120 mm;<br />

- vierkant, gelamineerd, verticaal gegroefd met e<strong>en</strong> doorsnede van 90 x 90 mm;<br />

Om ons hout te bescherm<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> extreme<br />

weersomstandighed<strong>en</strong> behandel<strong>en</strong> we elke paal met<br />

speciale olie. Daarnaast zijn alle pal<strong>en</strong> bedekt met plastic<br />

dopp<strong>en</strong> om de snijvlakk<strong>en</strong> te bescherm<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de reg<strong>en</strong>. Alle<br />

schroefaansluiting<strong>en</strong> zijn verborg<strong>en</strong> in plastic dopp<strong>en</strong> om ze te<br />

bescherm<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> vandal<strong>en</strong>.<br />

Touwbrug met helling<strong>en</strong><br />

Cat. no. 4240<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 362<br />

A<br />

511<br />

811<br />

94<br />

394<br />

2 toegangshelling<strong>en</strong> touwbrug<br />

Beweg<strong>en</strong>de touwbrug met trapp<strong>en</strong><br />

Cat. no. 4236<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 362<br />

400<br />

700<br />

94<br />

394<br />

2 trapp<strong>en</strong> beweg<strong>en</strong>de brug van touw<strong>en</strong> <strong>en</strong> pal<strong>en</strong> Vast platform voor extra veiligheid<br />

200 info@novumnederland.com


Touwtunnel<br />

Cat. no. MK-J9001<br />

245<br />

545<br />

A<br />

4 metal<strong>en</strong> staanders<br />

128<br />

428<br />

sterke touw<strong>en</strong><br />

met stal<strong>en</strong> kern<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 362<br />

Beweg<strong>en</strong>de brug<br />

Cat. no. MK-118-12-010<br />

4 stal<strong>en</strong> pal<strong>en</strong><br />

262<br />

562<br />

A<br />

beweg<strong>en</strong>de brug met<br />

balk<strong>en</strong><br />

2 leuning<strong>en</strong><br />

73<br />

373<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 362<br />

2 trapp<strong>en</strong> met leuning<strong>en</strong><br />

Tunnelbrug met trapp<strong>en</strong><br />

Cat. no. 4238<br />

touwbrug tunnel<br />

423<br />

723<br />

95<br />

394<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 362<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

201


Driedelige basket<br />

Cat. no. 4102<br />

Volleybal pal<strong>en</strong><br />

Cat. no. 4107<br />

Voetbaldoel<br />

Cat. no. 4105<br />

Groot voetbaldoel<br />

Cat. no. MK-ZQ006<br />

Volleybalnet<br />

Cat. no. 4108<br />

Voetbalnet<br />

Cat. no. 4106<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 362<br />

technische informatie op pagina: 363<br />

technische informatie op pagina: 363<br />

Mini voetbaldoel<br />

Cat. no. MK-ZQ005<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 363<br />

technische informatie op pagina: 363<br />

68<br />

128<br />

248<br />

128<br />

128 cm<br />

248 cm<br />

Duo sport set<br />

Cat. no. MK-ZQ035<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 363<br />

NIEUW<br />

114<br />

241<br />

250<br />

761<br />

202 info@novumnederland.com


Vierkant bord met basket<br />

Cat. no. 4103<br />

Oval<strong>en</strong> bord met basket<br />

Cat. no. 4104<br />

Paal met basket<br />

Cat. no. 4101<br />

Cat. no. 4113<br />

H. 367 cm<br />

Lage paal met basket<br />

H. 266 cm<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 363-364<br />

Voetbaldoel met basket<br />

Cat. no. MK-ZQ007<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 364<br />

Voetbaldoel met basket<br />

Cat. no. MK-ZQ011-300<br />

240<br />

286<br />

367<br />

135<br />

256<br />

60 183<br />

NIEUW<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 364<br />

261<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

203


Football Ar<strong>en</strong>a Ø 6m<br />

Cat. no. MK-ZQ013<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 364<br />

Kwalitatief hoogwaardige stal<strong>en</strong> constructie<br />

609<br />

590<br />

128<br />

Zijpanel<strong>en</strong> afhankelijk van de uitvoering: touw<strong>en</strong><br />

met stal<strong>en</strong> kern, HDPE panel<strong>en</strong>, stal<strong>en</strong> buiz<strong>en</strong><br />

738<br />

Multiar<strong>en</strong>a<br />

Cat. no. MK-ZQ010<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 364<br />

1714<br />

802<br />

258<br />

Kwalitatief hoogwaardige<br />

stal<strong>en</strong> constructie<br />

Zijpanel<strong>en</strong> afhankelijk van de<br />

uitvoering: touw<strong>en</strong> met stal<strong>en</strong><br />

kern, HDPE panel<strong>en</strong>, stal<strong>en</strong> buiz<strong>en</strong><br />

80<br />

1445<br />

204 info@novumnederland.com


1637<br />

1498<br />

261<br />

Multiar<strong>en</strong>a<br />

Cat. no. MK-ZQ052<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 364<br />

3248<br />

3488<br />

Aanpassing van de vorm <strong>en</strong> grootte van elke<br />

ar<strong>en</strong>a beschikbaar op aanvraag.<br />

Kwalitatief hoogwaardige<br />

stal<strong>en</strong> constructie<br />

Zijpanel<strong>en</strong> afhankelijk van de<br />

uitvoering: touw<strong>en</strong> met stal<strong>en</strong><br />

kern, HDPE panel<strong>en</strong>, stal<strong>en</strong><br />

buiz<strong>en</strong><br />

Multiar<strong>en</strong>a<br />

Cat. no. MK-ZQ015<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 364<br />

2500<br />

1619<br />

261<br />

1450<br />

2762<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

205


Zandbak van plank<strong>en</strong> 3 x 3 m<br />

Cat. no. 3701<br />

Zandbak van balk<strong>en</strong> 3 x 3 m<br />

Cat. no. 3703<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 364<br />

technische informatie op pagina: 365<br />

300 cm<br />

300 cm<br />

Pal<strong>en</strong> (1m) voor het mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> Zeshoekige zandbak<br />

zandbak Cat. no. 3706<br />

Cat. no. 3707<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 365<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 365<br />

300 cm<br />

150 cm<br />

206 info@novumnederland.com


Vierkante zandbak met HDPE<br />

Zeshoekige zandbak met zitjes<br />

Cat. no. 3764 Cat. no. 3713<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 365<br />

technische informatie op pagina: 365<br />

NIEUW<br />

NIEUW<br />

300 cm<br />

300 cm<br />

150 cm<br />

NIEUW<br />

Hout<strong>en</strong> Box<br />

Cat. no. 6512356EX<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 376<br />

80 cm<br />

74 cm<br />

120 cm<br />

Zoveel plezier met zand!<br />

Wij gebruik<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> voorgeselecteerd, vacuüm<br />

geïmpregneerd, gr<strong>en</strong><strong>en</strong>hout voor de productie van<br />

onze zandbakk<strong>en</strong>. Alle schroev<strong>en</strong> zijn verborg<strong>en</strong> in<br />

plastic dopp<strong>en</strong>. Dankzij deze behandeling hebb<strong>en</strong> onze<br />

zandbakk<strong>en</strong> e<strong>en</strong> lange lev<strong>en</strong>sduur.<br />

NIEUW<br />

Zandbaktafel met e<strong>en</strong> zeef<br />

Cat. no. 3736<br />

Integreerbare zandbak<br />

Cat. no. 3729<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 365<br />

technische informatie op pagina: 365<br />

67 cm<br />

162 cm<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

207


Zandbak ”4 ber<strong>en</strong>” met beschermdoek<br />

Cat. no. 3714<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 365<br />

Het doek beschermt het zand teg<strong>en</strong> vuil of dier<strong>en</strong><br />

wanneer de zandbak niet in gebruik is<br />

Het doek geeft schaduw <strong>en</strong> creëert zo e<strong>en</strong><br />

geschikte speelruimte.<br />

Wanneer het doek in de hoogste positie geplaatst<br />

is, zorgt het voor vrije bewegingsruimte.<br />

Zandbak „4 ber<strong>en</strong>”<br />

Cat. no. 3702<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 366<br />

Zandbakafdekking 3 x 3 m<br />

Cat. no. 3715<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

366<br />

Driehoekig afdak voor de zandbak<br />

Cat. no. 3766<br />

NIEUW<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 366<br />

Sandwich Orbis<br />

Cat. no. 11193<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

366<br />

NIEUW<br />

Zandlier met platform<br />

Cat. no. 2610<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 366<br />

Extra plus<br />

208 info@novumnederland.com


Zandbak 4 x 4 m met zonnedak Zeshoekige zandbak met zonnedak<br />

Cat. no. 3710 Cat. no. 3708<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 366<br />

technische informatie op pagina: 366<br />

NIEUW<br />

728<br />

428<br />

300<br />

600<br />

428<br />

728<br />

35<br />

345<br />

647<br />

32<br />

Zandbak van balk<strong>en</strong> met zitjes <strong>en</strong><br />

zonnedak<br />

Cat. no. 3721<br />

Aquaduct Zand- watertoestel<br />

Cat. no. 1057<br />

Waterbron vereist! Vóór het<br />

bestell<strong>en</strong> contact opnem<strong>en</strong> met<br />

onze verkoopafdeling!<br />

397<br />

697<br />

310<br />

195<br />

337<br />

295<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 366<br />

NIEUW<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 367<br />

400<br />

697<br />

310<br />

30<br />

60<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

209


De bank<strong>en</strong> zijn verkrijgbaar in twee versies. De eerste maakt het mogelijk de bank aan de<br />

betonn<strong>en</strong> vloer vast te mak<strong>en</strong>, de andere moet ter plekke in de grond bevestigd word<strong>en</strong><br />

met beton.<br />

Vaststaande bank A01<br />

Cat. no. 5016<br />

51<br />

85<br />

45<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

367<br />

40<br />

180<br />

Vaststaande bank B01<br />

Cat. no. 5018<br />

79<br />

42<br />

Vaststaande bank C01<br />

Cat. no. 5020<br />

62<br />

58<br />

87<br />

48<br />

40<br />

40<br />

Vaststaande bank D01<br />

Cat. no. 5022<br />

180<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

367<br />

40 90<br />

49<br />

Vaststaande bank E01<br />

Cat. no. 5011<br />

190<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

80<br />

40<br />

42<br />

367<br />

55<br />

54<br />

Vaststaande bank F01<br />

Cat. no. 5024<br />

40 89<br />

46<br />

180<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

367<br />

Vaststaande bank S01<br />

Cat. no. 5026<br />

180<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

84<br />

40<br />

42<br />

367<br />

65<br />

62<br />

180<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

367<br />

120<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

367<br />

210 info@novumnederland.com


Vaststaande hout<strong>en</strong> bank met<br />

buiz<strong>en</strong>frame<br />

Cat. no. 5028<br />

Verplaatsbare hout<strong>en</strong> bank met<br />

buiz<strong>en</strong>frame<br />

Cat. no. 5047<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 368<br />

technische informatie op pagina: 368<br />

NIEUW<br />

55<br />

63<br />

41<br />

63<br />

180<br />

40<br />

41<br />

57<br />

180<br />

Vaststaande bank D11<br />

Cat. no. 5037<br />

Verplaatsbare boombank<br />

Cat. no. 5038<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 368<br />

technische informatie op pagina: 368<br />

NIEUW<br />

40 50<br />

47<br />

150<br />

300<br />

89<br />

180<br />

260<br />

43<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

368<br />

Vaststaande bank<br />

Cat. no. 5031<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

368<br />

Vaststaande Te<strong>en</strong>ager bank<br />

Cat. no. 5030<br />

NIEUW<br />

41<br />

86<br />

75<br />

54<br />

55<br />

182<br />

55<br />

40 45<br />

170<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

211


Bank<strong>en</strong> die voldo<strong>en</strong> aan uw eis<strong>en</strong>.<br />

Hout<strong>en</strong>:<br />

• voorgeselecteerd<br />

gr<strong>en</strong><strong>en</strong>hout met vacuüm<br />

geimpregneerde kern;<br />

• gegalvaniseerde<br />

aansluiting<strong>en</strong> verborg<strong>en</strong> in<br />

plastic dopp<strong>en</strong>.<br />

Hout op metal<strong>en</strong><br />

frame:<br />

• voorgeselecteerd<br />

gr<strong>en</strong><strong>en</strong>hout met vacuüm<br />

geimpregneerde kern;<br />

• gegalvaniseerde<br />

aansluiting<strong>en</strong> verborg<strong>en</strong> in<br />

plastic dopp<strong>en</strong>;<br />

Hout op betonn<strong>en</strong><br />

frame:<br />

• voorgeselecteerd<br />

d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>hout met kern<br />

vacuüm geimpregneerd;<br />

• gegalvaniseerde<br />

verbinding<strong>en</strong> verborg<strong>en</strong> in<br />

plastic dopp<strong>en</strong>;<br />

Staal:<br />

• kwalitatief hoogwaardig<br />

constructiestaal;<br />

• poedercoating<br />

bestand teg<strong>en</strong><br />

weersomstandighed<strong>en</strong>.<br />

• stal<strong>en</strong> frame met<br />

poedercoating,<br />

bestand teg<strong>en</strong><br />

weersomstandighed<strong>en</strong>.<br />

• vast betonn<strong>en</strong> frame<br />

Vaststaande hout<strong>en</strong> bank met<br />

rugleuning<br />

Cat. no. 5003<br />

Verplaatsbare hout<strong>en</strong> bank met<br />

rugleuning<br />

Cat. no. 5004<br />

Vaststaande hout<strong>en</strong> bank<br />

Cat. no. 5001<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

368<br />

Verplaatsbare hout<strong>en</strong> bank<br />

Cat. no. 5002<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

368<br />

Bank met kapstok<br />

Cat. no. 5010<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

369<br />

Bank & tafel<br />

Cat. no. 5101<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

369<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

369<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

369<br />

212 info@novumnederland.com


Bank met betonn<strong>en</strong> frame<br />

Cat. no. 5008<br />

Bank op betonn<strong>en</strong> frame met<br />

rugleuning<br />

Cat. no. 5009<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

369<br />

Mikrus tafel & bank<br />

Cat. no. 5102<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

369<br />

Vaststaande bank met hoekprofiel<strong>en</strong><br />

Cat. no. 5005<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

369<br />

Vaststaande hout<strong>en</strong> bank met<br />

rugleuning <strong>en</strong> buiz<strong>en</strong>frame<br />

Cat. no. 5006<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

369<br />

Verplaatsbare hout<strong>en</strong> bank met<br />

rugleuning <strong>en</strong> buiz<strong>en</strong>frame<br />

Cat. no. 5007<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

370<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

370<br />

45<br />

Meer informatie in<br />

het gedeelte<br />

met technische<br />

informatie op<br />

pagina 295<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

213


Fiets<strong>en</strong>rek 4<br />

Cat. no. 5402<br />

Fiets<strong>en</strong>rek 4<br />

Cat. no. 5401<br />

Fiets<strong>en</strong>rek 6<br />

Cat. no. 5403<br />

Fiets<strong>en</strong>rek 6<br />

Cat. no. 5404<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

370<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

370<br />

Fiets<strong>en</strong>rek A01<br />

Cat. no. 5405<br />

Fiets<strong>en</strong>rek B01<br />

Cat. no. 5407<br />

83<br />

83<br />

75<br />

85<br />

70<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

370<br />

10<br />

90<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

370<br />

115<br />

Fiets<strong>en</strong>rek C01<br />

Cat. no. 5409<br />

Fiets<strong>en</strong>rek D01<br />

Cat. no. 5411<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

51<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 370<br />

technische informatie op pagina: 370<br />

93<br />

17<br />

67<br />

62<br />

37<br />

176<br />

67<br />

214 info@novumnederland.com


Fiets<strong>en</strong>rek E01<br />

Cat. no. 5412<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 371<br />

85<br />

46<br />

87<br />

176<br />

15<br />

Fiets<strong>en</strong>rek F01<br />

Cat. no. 5413<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 371<br />

74<br />

27<br />

46<br />

24<br />

46<br />

175<br />

Fiets<strong>en</strong>rek G01<br />

Cat. no. 5414<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 371<br />

24<br />

46<br />

87<br />

85<br />

15 27<br />

176<br />

Fiets<strong>en</strong>rek H01<br />

Cat. no. 5415<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 371<br />

83<br />

67<br />

51<br />

85<br />

22<br />

171<br />

62<br />

Fiets<strong>en</strong>rek J01<br />

Cat. no. 5417<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 371<br />

72<br />

23<br />

61<br />

62<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

215


Vaststaande pingpongtafel<br />

Cat. no. 4109<br />

152<br />

555<br />

274<br />

877<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 371<br />

Vrijstaande pingpongtafel<br />

Cat. no. 4110<br />

152<br />

555<br />

274<br />

877<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 371<br />

Schaaktafel<br />

Cat. no. 4111<br />

36<br />

85<br />

180<br />

40<br />

180<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 371<br />

M<strong>en</strong>s Erger Je Niet <strong>en</strong> schaaktafel<br />

Cat. no. 4112<br />

160<br />

180<br />

34 80 34<br />

164<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 372<br />

216 info@novumnederland.com


70 cm<br />

Picknickbank<br />

Cat. no. MK-ZY003<br />

206<br />

Picknickbank met rugleuning<br />

Cat. no. MK-ZY001<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 372<br />

technische informatie op pagina: 372<br />

70<br />

85<br />

206<br />

50 cm<br />

NIEUW<br />

206 cm<br />

205<br />

95<br />

Picknicktafel<br />

Cat. no. MK-ZY002<br />

206<br />

Picknickset<br />

Cat. no. MK-ZY<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 372<br />

technische informatie op pagina: 372<br />

306<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

217


... na e<strong>en</strong> lange wandeling,<br />

of na het spel<strong>en</strong>, kun je<br />

uitrust<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> bankje om<br />

weer <strong>en</strong>ergie op te do<strong>en</strong> voor<br />

verdere activiteit<strong>en</strong>.<br />

Afvalbak met deksel<br />

Cat. no. 5206<br />

NIEUW<br />

48<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

372<br />

E<strong>en</strong>voudige afvalbak<br />

Cat. no. 5202<br />

Afvalbak met afdekkap<br />

Cat. no. 5203<br />

47<br />

37<br />

Hout<strong>en</strong> afvalbak<br />

Cat. no. 5201<br />

75<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

372<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 373<br />

Afvalbak met afdekkap<br />

Cat. no. 5204<br />

43<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

372<br />

47<br />

37<br />

75<br />

Stal<strong>en</strong> plaat voor<br />

afvalbak<br />

Cat. no. 5205<br />

51<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

373<br />

218 info@novumnederland.com


Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

373<br />

Verticaal hek<br />

Cat. no. 5503<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

373<br />

Metal<strong>en</strong> hek<br />

Cat. no. 5506<br />

Hout<strong>en</strong> poort<br />

Cat. no. 5505<br />

Metal<strong>en</strong> poort<br />

Cat. no. 5507<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

373<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

373<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

373<br />

Horizontaal hek<br />

Cat. no. 5502<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

373<br />

Hout<strong>en</strong> afscheiding<br />

Cat. no. 5501<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

374<br />

Stal<strong>en</strong> anker<br />

Cat. no. 2611<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

374<br />

Gekruist hek<br />

Cat. no. 5504<br />

Exclusief paal<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

219


Speelpaneel Papegaai<br />

Cat. no. 3613<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

374<br />

Boter, Kaas <strong>en</strong> Eier<strong>en</strong><br />

Cat. no. 3603<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

374<br />

Speelpaneel Aap<br />

Cat. no. 3612<br />

Rad van Fortuin<br />

Cat. no. 3611<br />

Z<strong>en</strong>uwspiraal<br />

Cat. no. 9018<br />

A<br />

11<br />

60<br />

159<br />

60 159<br />

60<br />

159<br />

60 144<br />

Extra plus<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

374<br />

NIEUW<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

374<br />

NIEUW<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 374<br />

311<br />

235<br />

534<br />

NIEUW<br />

134<br />

60 124<br />

220 info@novumnederland.com


Informatiebord<br />

Cat. no. 5301<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

374<br />

Billboard<br />

Cat. no. 5302<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

375<br />

60 220<br />

60 220<br />

Groot, metal<strong>en</strong>, informatiebord<br />

Cat. no. 5305<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

375<br />

Klein, metal<strong>en</strong>, informatiebord<br />

Cat. no. 5308<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

375<br />

50 220<br />

NIEUW<br />

60 183<br />

Stuurwiel<br />

Cat. no. 9015<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

375<br />

Verrekijker<br />

Cat. no. 9014<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

375<br />

48<br />

25<br />

21<br />

60 140<br />

Vrijstaand stuurwiel<br />

Cat. no. 9028<br />

43<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

28<br />

375<br />

NIEUW<br />

Vrijstaande verrekijker<br />

Cat. no. 9027<br />

60 142<br />

31<br />

Meer details in<br />

het gedeelte met<br />

technische informatie<br />

op pagina:<br />

375<br />

36<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl<br />

221


Xylofoon<br />

Cat. no. 3802<br />

164<br />

60 144<br />

192<br />

491<br />

73<br />

351<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 375<br />

Marimba<br />

Cat. no. 3803<br />

60 146<br />

206<br />

500<br />

96<br />

396<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 376<br />

Drums<br />

Cat. no. 3804<br />

112<br />

60 92<br />

174<br />

474<br />

38<br />

338<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 376<br />

Schoorst<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Cat. no. 3801<br />

275<br />

116<br />

90<br />

310<br />

370<br />

670<br />

31<br />

Meer details in het gedeelte met<br />

technische informatie op pagina: 376<br />

222 info@novumnederland.com


MINI<br />

MINI<br />

MINI<br />

CLIMBING<br />

CLIMBING<br />

CLIMBING<br />

TRIALS<br />

TRIALS<br />

TRIALS


Mini Climbing Trial - klimparcours voor jong<br />

<strong>en</strong> oud!<br />

Mini Climbing Trial , ontworp<strong>en</strong> door <strong>Novum</strong>, is e<strong>en</strong> speelsysteem dat bestaat uit modulaire<br />

elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zoals hordes, brugg<strong>en</strong>, ladders, beweg<strong>en</strong>de balk<strong>en</strong> etc. Alle hinderniss<strong>en</strong> zijn bevestigd<br />

op e<strong>en</strong> veilige afstand van de grond, dus het gebruik van beschermmiddel<strong>en</strong> is niet nodig, in<br />

teg<strong>en</strong>stelling tot bij professionele klimpark<strong>en</strong> die op bom<strong>en</strong> of in de berg<strong>en</strong> gebouwd zijn. De<br />

toestell<strong>en</strong> zijn ontworp<strong>en</strong> voor peuters <strong>en</strong> schoolgaande kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn geschikt voor jong<strong>en</strong>s<br />

<strong>en</strong> meisjes. De stal<strong>en</strong> platforms zijn bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> extra laag anti-slip HDPE voor<br />

extra veiligheid. De staanders zijn gemaakt van hout, diameter 140 mm, of e<strong>en</strong> dikke buis met<br />

e<strong>en</strong> diameter van 140 mm. De touw<strong>en</strong> met stal<strong>en</strong> kern zijn vastgezet met sterke verbinding<strong>en</strong>.<br />

Complexe modules mak<strong>en</strong> het mogelijk uw eig<strong>en</strong> unieke combinatie te bouw<strong>en</strong>. Het parcours kan<br />

op elk mom<strong>en</strong>t uitgebreid word<strong>en</strong>. De jongste gebruikers van onze Mini Climbing Trials ler<strong>en</strong> hun<br />

ev<strong>en</strong>wicht te bewar<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun angst te overwinn<strong>en</strong> voor het nem<strong>en</strong> van hinderniss<strong>en</strong>.<br />

Materiaal is beschikbaar in twee variant<strong>en</strong>.<br />

STAAL<br />

HOUT<br />

Stal<strong>en</strong> staanders:<br />

beschermd teg<strong>en</strong> roest door<br />

galvaniser<strong>en</strong> <strong>en</strong> poedercoating,<br />

hierdoor zijn ze bestand teg<strong>en</strong><br />

weersinvloed<strong>en</strong>.<br />

Hout<strong>en</strong> staanders: d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>,<br />

gelamineerd hout beschermd met<br />

speciale oliën.<br />

Platform:<br />

anti-slip HDPE op de bov<strong>en</strong>kant;<br />

barst <strong>en</strong> splijt niet; bestand teg<strong>en</strong> UV.<br />

Platform:<br />

stal<strong>en</strong> frame met hout<strong>en</strong> blokk<strong>en</strong>.<br />

Touw<strong>en</strong>:<br />

polypropyle<strong>en</strong> touw met stal<strong>en</strong> kern,<br />

bevestigd met plastic of aluminium<br />

verbinding<strong>en</strong>.<br />

Stal<strong>en</strong> elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>:<br />

beschermd teg<strong>en</strong> roest door galvaniser<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> poedercoating, bestand teg<strong>en</strong><br />

weersomstandighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> scheur<strong>en</strong>.<br />

224 www.novumnederland.nl


Hoe te bestell<strong>en</strong>?<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

stap 1 - kies uw eerste module,<br />

stap 2 - voeg twee platforms toe aan uw eerste module (hout of staal),<br />

stap 3 - kies de volg<strong>en</strong>de module,<br />

stap 4 - voor elke volg<strong>en</strong>de module moet u één extra platform toevoeg<strong>en</strong>.<br />

Kijk hier voor het kiez<strong>en</strong> van modules met e<strong>en</strong> platform van staal:<br />

1 2 3<br />

1<br />

2<br />

3<br />

stap 1 - we kiez<strong>en</strong> module 3 code 2903.<br />

stap 2 - we kiez<strong>en</strong> stal<strong>en</strong> platforms 2900MP - 2 stuks.<br />

stap 3 - we kiez<strong>en</strong> 1x module 4, code 2904 <strong>en</strong> 1x platform code 2900MP.<br />

4<br />

4<br />

stap 4 - de hele set kan vrij word<strong>en</strong> aangepast door toevoeging van nieuwe modules <strong>en</strong> platforms.<br />

Door het kiez<strong>en</strong> van uw eig<strong>en</strong> modules, kunt u nieuwe sets<br />

sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong> die geschikt zijn voor de leeftijd, behoeft<strong>en</strong> of voorkeur<br />

van de gebruikers!<br />

+31 318 303062 info@novumnederland.com<br />

225


Module 0 - Stal<strong>en</strong> platform<br />

met anti-slip HDPE<br />

Module 0 - Hout<strong>en</strong> platform<br />

Module<br />

Stal<strong>en</strong> platform met anti-slip HDPE<br />

Cat. no.<br />

2900MP<br />

Module<br />

Cat. no.<br />

Hout<strong>en</strong> platform 2900<br />

58<br />

386<br />

66<br />

42<br />

80 221<br />

75<br />

399<br />

79<br />

48<br />

80 220<br />

Module 1 - Small & Large steps<br />

Module<br />

Cat. no.<br />

Module 1 - Small & Large steps 2901<br />

Stal<strong>en</strong> platform met anti-slip HDPE<br />

2900MP<br />

Hout<strong>en</strong> platform 2900<br />

48<br />

50<br />

80<br />

80 220<br />

341<br />

641<br />

79<br />

391<br />

226 www.novumnederland.nl


Module 2 - On the edge<br />

Module<br />

Cat. no.<br />

Module 2 - On the edge 2902<br />

Stal<strong>en</strong> platform met anti-slip HDPE<br />

2900MP<br />

Hout<strong>en</strong> platform 2900<br />

341<br />

641<br />

79<br />

391<br />

48<br />

38<br />

60<br />

46<br />

80 220<br />

Module 3 - Moving bridge<br />

Module<br />

Cat. no.<br />

Module 3 - Moving bridge 2903<br />

Stal<strong>en</strong> platform met anti-slip HDPE<br />

2900MP<br />

Hout<strong>en</strong> platform 2900<br />

341<br />

641<br />

79<br />

391<br />

48<br />

40<br />

80 220<br />

Module 4 - Bamboo creepers<br />

Module<br />

Cat. no.<br />

Module 4 - Bamboo creepers 2904<br />

Stal<strong>en</strong> platform met anti-slip HDPE<br />

2900MP<br />

Hout<strong>en</strong> platform 2900<br />

341<br />

705<br />

79<br />

455<br />

48<br />

36<br />

196<br />

80 220<br />

Module 5 - Two logs<br />

Module<br />

Cat. no.<br />

Module 5 - Two logs 2905<br />

Stal<strong>en</strong> platform met anti-slip HDPE<br />

2900MP<br />

Hout<strong>en</strong> platform 2900<br />

341<br />

641<br />

79<br />

391<br />

48<br />

60 56<br />

80 220<br />

+31 318 303062 info@novumnederland.com<br />

227


Module 6 - Fisherman`s net<br />

Module<br />

Cat. no.<br />

Module 6 - Fisherman`s net 2906<br />

Stal<strong>en</strong> platform met anti-slip HDPE<br />

2900MP<br />

Hout<strong>en</strong> platform 2900<br />

220<br />

48<br />

156<br />

116<br />

76<br />

36<br />

80 220<br />

341<br />

738<br />

79<br />

489<br />

Module 7 - Rope cross<br />

Module<br />

Cat. no.<br />

Module 7 - Rope cross 2907<br />

Stal<strong>en</strong> platform met anti-slip HDPE<br />

2900MP<br />

Hout<strong>en</strong> platform 2900<br />

220<br />

48<br />

115<br />

36<br />

80 220<br />

341<br />

739<br />

79<br />

489<br />

Module 8 - Faulty bridge<br />

Module<br />

Cat. no.<br />

Module 8 - Faulty bridge 2908<br />

Stal<strong>en</strong> platform met anti-slip HDPE<br />

2900MP<br />

Hout<strong>en</strong> platform 2900<br />

48<br />

39<br />

80 220<br />

341<br />

641<br />

79<br />

391<br />

Module 9 - Tarzan’s ropes<br />

Module<br />

Cat. no.<br />

Module 9 - Tarzan’s ropes 2909<br />

Stal<strong>en</strong> platform met anti-slip HDPE<br />

2900MP<br />

Hout<strong>en</strong> platform 2900<br />

48<br />

201<br />

37<br />

80 220<br />

341<br />

711<br />

79<br />

461<br />

228 www.novumnederland.nl


Module 10 - Stepping stones<br />

Module<br />

Cat. no.<br />

Module 10 - Stepping stones 2910<br />

Stal<strong>en</strong> platform met anti-slip HDPE<br />

2900MP<br />

Hout<strong>en</strong> platform 2900<br />

341<br />

711<br />

79<br />

461<br />

48<br />

201<br />

40<br />

80 220<br />

Module 11 - Floating log<br />

Module<br />

Cat. no.<br />

Module 11 - Floating log 2911<br />

Stal<strong>en</strong> platform met anti-slip HDPE<br />

2900MP<br />

Hout<strong>en</strong> platform 2900<br />

341<br />

711<br />

79<br />

461<br />

48<br />

201<br />

43<br />

80 220<br />

Module 13 - Drawbridge<br />

Module<br />

Cat. no.<br />

Module 13 - Drawbridge 2913<br />

Stal<strong>en</strong> platform met anti-slip HDPE<br />

2900MP<br />

Hout<strong>en</strong> platform 2900<br />

341<br />

641<br />

79<br />

391<br />

48<br />

60 103<br />

80 220<br />

Module 14 - Mountain climbing<br />

Module<br />

Cat. no.<br />

Module 14 - Mountain climbing 2914<br />

Stal<strong>en</strong> platform met anti-slip HDPE<br />

2900MP<br />

Hout<strong>en</strong> platform 2900<br />

341<br />

711<br />

79<br />

461<br />

48<br />

60 202<br />

80 220<br />

+31 318 303062 info@novumnederland.com<br />

229


Module 15 - Slippy log<br />

Module<br />

Cat. no.<br />

Module 15 - Slippy log 2915<br />

Stal<strong>en</strong> platform met anti-slip HDPE<br />

2900MP<br />

Hout<strong>en</strong> platform 2900<br />

48<br />

201<br />

60<br />

80 220<br />

341<br />

711<br />

79<br />

461<br />

Module 17 - D<strong>en</strong>se Creepers<br />

Module<br />

Cat. no.<br />

Module 17 - D<strong>en</strong>se Creepers 2917<br />

Stal<strong>en</strong> platform met anti-slip HDPE<br />

2900MP<br />

Hout<strong>en</strong> platform 2900<br />

48<br />

203<br />

70<br />

40<br />

80 220<br />

340<br />

714<br />

79<br />

464<br />

Module 18 - Hanging trial<br />

Module<br />

Cat. no.<br />

Module 18 - Hanging trial 2918<br />

Stal<strong>en</strong> platform met anti-slip HDPE<br />

2900MP<br />

Hout<strong>en</strong> platform 2900<br />

48<br />

210<br />

190<br />

80 220<br />

341<br />

721<br />

79<br />

471<br />

Module 19 - Rope bridge<br />

Module<br />

Cat. no.<br />

Module 19 - Rope bridge 2919<br />

Stal<strong>en</strong> platform met anti-slip HDPE<br />

2900MP<br />

Hout<strong>en</strong> platform 2900<br />

48<br />

37<br />

201<br />

80 220<br />

341<br />

641<br />

79<br />

391<br />

230 www.novumnederland.nl


Climbing polyhedron<br />

Module<br />

Climbing polyhedron<br />

Cat. no.<br />

1701EPO<br />

302<br />

80<br />

30<br />

280<br />

305<br />

797<br />

+31 318 303062 info@novumnederland.com<br />

231


Mini Climbing Trial 1<br />

Module<br />

Cat. no.<br />

Mini Climbing Trial 1 - Staal<br />

1601MP<br />

Mini Climbing Trial 1 - Hout 1601<br />

Modules:<br />

1 x module 2 - On the edge<br />

1 x module 6 - Fisherman`s net<br />

1 x module 14 - Mountain climbing<br />

1 x module 15 - Slippy log<br />

1 x module 17 - D<strong>en</strong>se creepers<br />

6 x module 0 - Platform<br />

560<br />

961<br />

512<br />

893<br />

60<br />

220<br />

Mini Climbing Trial 2<br />

Module<br />

Cat. no.<br />

Mini Climbing Trial 2 - Staal<br />

1602MP<br />

Mini Climbing Trial 2 - Hout 1602<br />

80 220<br />

881<br />

500<br />

541<br />

950<br />

Modules:<br />

1 x module 1 - Small & Large steps<br />

1 x module 2 - On the edge<br />

1 x module 3 - Moving bridge<br />

1 x module 4 - Bamboo creepers<br />

1 x module 5 - Two logs<br />

1 x module 6 - Fisherman`s net<br />

1 x module 8 - Faulty bridge<br />

1 x module 10 - Stepping stones<br />

1 x module 11 - Floating log<br />

1 x module 13 - Drawbridge<br />

1 x module 18 - Hanging trial<br />

1 x module 19 - Rope bridge<br />

12 x module 0 - Platform<br />

232 www.novumnederland.nl


Mini Climbing Trial 3<br />

Module<br />

Cat. no.<br />

Mini Climbing Trial 3 - Hout<br />

1603MP<br />

Mini Climbing Trial 3 - Hout 1603<br />

60 220<br />

512<br />

913<br />

Modules:<br />

1 x module 3 - Moving bridge<br />

1 x module 4 - Bamboo creepers<br />

1 x module 6 - Fisherman`s net<br />

1 x module 8 - Faulty bridge<br />

1 x module 10 - Stepping stones<br />

1 x module 11 - Floating log<br />

1 x module 18 - Hanging trial<br />

1 x module 19 - Rope bridge<br />

8 x module 0 - Platform<br />

1091<br />

1426<br />

Mini Climbing Trial 7<br />

Module<br />

Cat. no.<br />

Mini Climbing Trial 7 - Hout<br />

1607MP<br />

Mini Climbing Trial 7 - Wood 1607<br />

Modules:<br />

1 x module 2 - On the edge<br />

1 x module 4 - Bamboo creepers<br />

1 x module 6 - Fisherman`s net<br />

1 x module 7 - Rope cross<br />

1 x module 8 - Faulty bridge<br />

1 x module 10 - Stepping stones<br />

1 x module 11 - Floating log<br />

1 x module 13 - Drawbridge<br />

1 x module 18 - Hanging trial<br />

1 x module 19 - Rope bridge<br />

10 x module 0 - Platform<br />

220<br />

210<br />

559<br />

980<br />

60<br />

945<br />

1341<br />

+31 318 303062 info@novumnederland.com<br />

233


<strong>Novum</strong> Nederland B.V.<br />

Marconistraat 8<br />

6716 AK Ede<br />

Tel. +31 318 303062<br />

e-mail: info@novumnederland.com<br />

www.novumnederland.nl


Outdoor Fitness apparatuur<br />

www.novumnederland.nl


MET DE AANSCHAF VAN FITNESS APPARATEN<br />

VAN NOVUM, BENT U VERZEKERD VAN EEN<br />

VEILIGE INVESTERING VOOR JAREN!<br />

Outdoor fitness apparatuur van NOVUM!<br />

De outdoor fitness apparat<strong>en</strong> van <strong>Novum</strong> gev<strong>en</strong> u de geleg<strong>en</strong>heid om actief tijd door te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

in de frisse lucht. Het is e<strong>en</strong> kans om je lev<strong>en</strong>sstijl aan te pass<strong>en</strong> <strong>en</strong> te beginn<strong>en</strong> met fitness of<br />

bodybuilding. De apparat<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> door iedere<strong>en</strong> gebruikt word<strong>en</strong> - e<strong>en</strong> sportieve ti<strong>en</strong>er <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> oude dame. De fitness apparat<strong>en</strong> van <strong>Novum</strong> pass<strong>en</strong> zeker in park<strong>en</strong>, gro<strong>en</strong>e of betegelde<br />

plein<strong>en</strong>, speeltuin<strong>en</strong>, strand<strong>en</strong> <strong>en</strong> zelfs op middelbare schol<strong>en</strong> etc.<br />

NOVUM - wie zijn wij?<br />

NOVUM betek<strong>en</strong>t kwaliteit <strong>en</strong> betrouwbaarheid. We verbeter<strong>en</strong> constant onze positie op de<br />

Europese markt door het aanbied<strong>en</strong> van nieuwe <strong>en</strong> interessante leerdoel<strong>en</strong> door spel<strong>en</strong> <strong>en</strong> het<br />

mak<strong>en</strong> van plezier. Wij zijn e<strong>en</strong> van de grootste fabrikant<strong>en</strong> van speeltoestell<strong>en</strong> in Pol<strong>en</strong>. Van<br />

1996 - 2016 hebb<strong>en</strong> we ongeveer 40.000 toestell<strong>en</strong> geproduceerd. Ons productieprofiel stelt<br />

ons in staat om te gaan met de complexe eis<strong>en</strong> van onze klant<strong>en</strong> zoals bijvoorbeeld: geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,<br />

dorpsbelang<strong>en</strong>, projectontwikkelaars, bouwbedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> schol<strong>en</strong>.<br />

Kwaliteit <strong>en</strong> veiligheid hebb<strong>en</strong> onze hoogste prioriteit!<br />

Wij zull<strong>en</strong> u altijd help<strong>en</strong> bij het do<strong>en</strong> van de juiste investering.<br />

Op uw verzoek:<br />

- bied<strong>en</strong> we professioneel advies,<br />

- help<strong>en</strong> we bij het kiez<strong>en</strong> van de juiste toestell<strong>en</strong>,<br />

- mak<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> visuele pres<strong>en</strong>tatie,<br />

- lever<strong>en</strong> <strong>en</strong> installer<strong>en</strong> we op verzoek.<br />

www.novumnederland.nl


WAAROM IS NOVUM UW VERTROUWEN WAARD?<br />

KWALITEIT<br />

Wij gebruik<strong>en</strong> zorgvuldig<br />

geselecteerde material<strong>en</strong> van de<br />

hoogste kwaliteit.<br />

VEILIGHEID<br />

Al onze toestelll<strong>en</strong> zijn veilig in<br />

gebruik wanneer de instructies<br />

opgevolgd word<strong>en</strong>.<br />

ERVARING<br />

Ons bedrijf bestaat sinds 1996<br />

SERVICE<br />

Wij bied<strong>en</strong> service <strong>en</strong> vervanging<br />

in de garantieperiode <strong>en</strong> daarna.<br />

GARANTIE<br />

2 jaar garantie<br />

Europees<br />

product<br />

CERTIFICATEN EN<br />

VOORWAARDEN<br />

LEVERING EN<br />

INSTALLATIE<br />

INVESTERINGS<br />

COMFORT<br />

Onze toestell<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voor<br />

100% gemaakt in onze eig<strong>en</strong><br />

fabriek<strong>en</strong> in Pol<strong>en</strong><br />

Al onze toestell<strong>en</strong> zijn voorzi<strong>en</strong><br />

van de vereiste veiligheids- <strong>en</strong><br />

kwaliteitscertificat<strong>en</strong>.<br />

Wanneer de klant daarom<br />

vraagt lever<strong>en</strong>, <strong>en</strong> installer<strong>en</strong>,<br />

we alle apparat<strong>en</strong> <strong>en</strong> do<strong>en</strong> het<br />

noodzakelijke grondwerk.<br />

De apparat<strong>en</strong> zijn<br />

vandalismebest<strong>en</strong>dig <strong>en</strong><br />

onderhoudsvrij waardoor ze<br />

geschikt zijn voor langdurig<br />

gebruik.


Pylon<br />

Pylon <strong>en</strong> 1 apparaat<br />

Pylon<br />

<strong>en</strong> 2 apparat<strong>en</strong><br />

Pylon getoond<br />

vanaf de<br />

andere zijde<br />

• Massieve constructie voor het drag<strong>en</strong> van<br />

alle fitnessapparat<strong>en</strong>. Eén Pylon kan twee<br />

apparat<strong>en</strong> drag<strong>en</strong>, heeft e<strong>en</strong> informatiebord<br />

over het gebruik van het gemonteerde apparaat,<br />

e<strong>en</strong>voudig montagesysteem, gemaakt van S235<br />

staal, gegalvaniseerd <strong>en</strong> gepoedercoat, bestand<br />

teg<strong>en</strong> weersomstandighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> vandalisme,<br />

gemaakt van staanders met e<strong>en</strong> diameter van<br />

114 mm, gelast op e<strong>en</strong> stal<strong>en</strong>, 8mm dikke,<br />

bodemplaat. Geinstalleerd 30 cm onder het<br />

maaiveld op e<strong>en</strong> groot betonn<strong>en</strong> blok met de<br />

afmeting<strong>en</strong> : 1000 x 1000 x 250 mm.<br />

Apparat<strong>en</strong><br />

• Gemaakt van S235 staal, gegalvaniseerd <strong>en</strong><br />

gepoedercoat. De belangrijkste onderdel<strong>en</strong><br />

zijn gemaakt van geslot<strong>en</strong>, stal<strong>en</strong> profiel<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> wanddikte van 2,3 mm zitting<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

rugleuning<strong>en</strong> zijn gemaakt van HDPE, zijn antislip<br />

<strong>en</strong> bestand teg<strong>en</strong> weersomstandighed<strong>en</strong>,<br />

de voetsteun<strong>en</strong> <strong>en</strong> schroev<strong>en</strong> zijn van RVS. Hoge<br />

kwaliteit, demp<strong>en</strong>de elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> verminder<strong>en</strong><br />

de trilling<strong>en</strong> <strong>en</strong> bescherm<strong>en</strong> stal<strong>en</strong> onderdel<strong>en</strong><br />

teg<strong>en</strong> krass<strong>en</strong>. Het is mogelijk e<strong>en</strong> zonnescherm<br />

te monter<strong>en</strong>, dat gemaakt is van sterk materiaal,<br />

vandalismebest<strong>en</strong>dig <strong>en</strong> onderhoudsvrij voor<br />

langdurig gebruik, exclusief <strong>en</strong> elegant design.<br />

Belangrijkste fitness functies:<br />

Versterkt de<br />

spier<strong>en</strong> van de<br />

arm<strong>en</strong> <strong>en</strong> bov<strong>en</strong>ste<br />

lichaamsdel<strong>en</strong><br />

Versterkt de<br />

buikspier<strong>en</strong><br />

Verbetert de<br />

bewegingscoördinatie<br />

Verbetert de algehele<br />

conditie <strong>en</strong> creëert e<strong>en</strong><br />

goede lichaamsvorm<br />

Versterkt de<br />

be<strong>en</strong>spier<strong>en</strong> <strong>en</strong> onderste<br />

lichaamsdel<strong>en</strong><br />

Versterkt de rugspier<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> helpt bij het<br />

behoud<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> rechte<br />

lichaamshouding.<br />

Versterkt <strong>en</strong> verbetert<br />

de bov<strong>en</strong>be<strong>en</strong>- <strong>en</strong><br />

bilspier<strong>en</strong><br />

Verbetert het<br />

ev<strong>en</strong>wichtsgevoel


Functie van het apparaat:<br />

Zorgt voor versterking van de lagere spierdel<strong>en</strong>. Verbetert de efficiëntie<br />

van de bov<strong>en</strong>ste lichaamsdel<strong>en</strong> <strong>en</strong> de algem<strong>en</strong>e lichamelijke conditie.<br />

Skier Cat. no. 4416<br />

Veiligheidszone<br />

3500<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

1370<br />

Ga op de voetsteun<strong>en</strong> staan <strong>en</strong> pak de verticale handgrep<strong>en</strong> met<br />

beide hand<strong>en</strong>. Maak e<strong>en</strong> beweging die op skiën lijkt, dus br<strong>en</strong>g één<br />

be<strong>en</strong> naar vor<strong>en</strong> <strong>en</strong> het andere be<strong>en</strong> naar achter<strong>en</strong>. Trek <strong>en</strong> duw<br />

tegelijkertijd aan de handgrep<strong>en</strong>.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 205 x breedte 137 cm<br />

500<br />

800<br />

3200<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Skier 4416<br />

Pylon 4401<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

Functie van het apparaat:<br />

GRATIS!<br />

Oarsman Cat. no. 4405<br />

Montaż<br />

Activeert alle lichaamsdel<strong>en</strong>. Verbetert de algehele lichamelijke<br />

conditie, sterkte <strong>en</strong> kracht.<br />

Veiligheidszone<br />

4000<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Ga zitt<strong>en</strong>, plaats je voet<strong>en</strong> op de steun<strong>en</strong> <strong>en</strong> pak beide handgrep<strong>en</strong>.<br />

Trek de handgrep<strong>en</strong> naar je buik <strong>en</strong> strek tegelijkertijd je b<strong>en</strong><strong>en</strong>, keer<br />

dan terug naar je uitgangspositie. Herhaal <strong>en</strong> maak de roeibeweging.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 205 x breedte 62 x l<strong>en</strong>gte 148,5cm<br />

980<br />

1625<br />

3050<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Oarsman 4405<br />

Pylon 4401<br />

guarantee<br />

Toestel uitgevoerd met zitting van HDPE - 4405SN<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

Versterkt de spier<strong>en</strong> van de borst, schouders <strong>en</strong> arm<strong>en</strong>. Beïnvloedt de<br />

algehele massa.<br />

GRATIS!<br />

Front Lift<br />

Functie van het apparaat: Cat. no. 4414<br />

Montaż<br />

Veiligheidszone<br />

3850<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Ga zitt<strong>en</strong>, leun achterover <strong>en</strong> pak beide handgrep<strong>en</strong>. Duw ze van je af<br />

<strong>en</strong> br<strong>en</strong>g ze dan terug naar de oorspronkelijke positie.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 205 x breedte 62 x l<strong>en</strong>gte 121 cm<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Front Lift 4414<br />

Pylon 4401<br />

Toestel uitgevoerd met zitting <strong>en</strong> rugleuning van HDPE - 4414SN<br />

840<br />

910<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

1210<br />

2800<br />

Transport<br />

Functie van het apparaat:<br />

Versterkt de spier<strong>en</strong> van de b<strong>en</strong><strong>en</strong>, bill<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere del<strong>en</strong> van het<br />

onderlichaam. Verbetert de lichaamscoördinatie <strong>en</strong> beïnvloedt de<br />

conditie.<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Plaats je voet<strong>en</strong> op de voetsteun<strong>en</strong>, pak de handgrep<strong>en</strong>, beweeg je<br />

b<strong>en</strong><strong>en</strong> zijdelings <strong>en</strong> weer terug naar de rechte houding.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 205 x breedte 62 x l<strong>en</strong>gte 97cm<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Jumping Jack 4420<br />

Pylon 4401<br />

GRATIS!<br />

Jumping Jack<br />

Montaż<br />

Veiligheidszone<br />

4800<br />

910<br />

945<br />

guarantee<br />

970<br />

Cat. no. 4420<br />

2400<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

2years<br />

guarantee<br />

239<br />

Transport<br />

info@novumnederland.com<br />

+31 318 303062<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

www.novumnederland.nl


4415 Small Tai Chi Wheels<br />

4418 Rider<br />

4405 Oarsman<br />

4413 P<strong>en</strong>dulum<br />

4408 B<strong>en</strong>ch<br />

P<strong>en</strong>dulum Cat. no. 4413<br />

Functie van het apparaat:<br />

Veiligheidszone<br />

4800<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Activeert de heupgewricht<strong>en</strong> <strong>en</strong> onderrug. Traint het<br />

ev<strong>en</strong>wichtsgevoel <strong>en</strong> is van invloed op de buikspier<strong>en</strong>. Verbetert de<br />

lichamelijke conditie.<br />

912<br />

973<br />

2400<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Plaats beide voet<strong>en</strong> op de voetsteun<strong>en</strong> <strong>en</strong> pak de handgrep<strong>en</strong> stevig<br />

vast met beide hand<strong>en</strong>. Volg de beweging<strong>en</strong> van de schommel naar<br />

rechts <strong>en</strong> naar links.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 205 x breedte 62 x l<strong>en</strong>gte 97,5 cm<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

P<strong>en</strong>dulum 4413<br />

Pylon 4401<br />

Transport<br />

GRATIS!<br />

Legs Press Cat. no. 4410<br />

Montaż<br />

Functie van het apparaat:<br />

Veiligheidszone<br />

3600<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Helpt bij het opbouw<strong>en</strong> van de spier<strong>en</strong> van de onderste ledemat<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

taille. Is van invloed op de flexibiliteit van de gewricht<strong>en</strong> <strong>en</strong> verbetert<br />

de bloedcirculatie.<br />

625<br />

800<br />

1150<br />

3100<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Ga zitt<strong>en</strong> <strong>en</strong> leun met je b<strong>en</strong><strong>en</strong> op de steun<strong>en</strong>. Strek de b<strong>en</strong><strong>en</strong> door<br />

teg<strong>en</strong> het toestel te duw<strong>en</strong> <strong>en</strong> buig opnieuw je knieën.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 205 x breedte 62 x l<strong>en</strong>gte 115 cm<br />

guarantee<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Legs Press 4410<br />

Pylon 4401<br />

2years<br />

guarantee<br />

Toestel uitgevoerd met zitting <strong>en</strong> rugleuning van HDPE - 4410SN<br />

Transport<br />

Legs Lift Cat. no. 4407<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

Functie van het apparaat:<br />

Veiligheidszone<br />

3750<br />

1095<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Versterkt de spier<strong>en</strong> van de bov<strong>en</strong>ste del<strong>en</strong> van het lichaam, dij<strong>en</strong>,<br />

buik <strong>en</strong> de wervelkolom. Heeft e<strong>en</strong> prev<strong>en</strong>tief effect op de kromming<br />

van de rugg<strong>en</strong>graat.<br />

240<br />

730<br />

855<br />

guarantee<br />

2years<br />

2550<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Ga met je rug naar het apparaat staan <strong>en</strong> plaats je hand<strong>en</strong> op de<br />

steun<strong>en</strong>. Houd ze stevig vast. Trek je b<strong>en</strong><strong>en</strong> op tot het lichaam<br />

(recht of met gebog<strong>en</strong> knieën) <strong>en</strong> laat ze dan weer langzaam zakk<strong>en</strong>.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 205 x breedte 62 x hoogte 109,5 cm<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Legs Lift 4407<br />

Pylon 4401<br />

guarantee<br />

Transport


Functie van het apparaat:<br />

Het versterkt <strong>en</strong> ontwikkelt de be<strong>en</strong>spier<strong>en</strong> <strong>en</strong> bill<strong>en</strong>, verbetert de<br />

algehele lichamelijke conditie <strong>en</strong> heeft e<strong>en</strong> positief effect op het<br />

cardiovasculaire systeem. Verbetert de coördinatie <strong>en</strong> vormt het<br />

figuur. Het is goed voor de gewricht<strong>en</strong>.<br />

Stepper Cat. no. 4417<br />

Veiligheidszone Oef<strong>en</strong>ing:<br />

3750<br />

980<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Zet beide voet<strong>en</strong> op de voetsteun<strong>en</strong> <strong>en</strong> pak de handgrep<strong>en</strong> stevig vast.<br />

Beweeg je b<strong>en</strong><strong>en</strong> op <strong>en</strong> neer.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 205 x breedte 62 x l<strong>en</strong>gte 98 cm<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Stepper 4417<br />

Pylon 4401<br />

740<br />

860<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

2400<br />

Transport<br />

Versterkt <strong>en</strong> verbetert de pols<strong>en</strong>, ellebog<strong>en</strong> <strong>en</strong> schouders. Verbetert<br />

het cardiovasculaire, de algem<strong>en</strong>e conditie <strong>en</strong> hand-oog coördinatie.<br />

Small Tai Chi Wheels<br />

Functie van het apparaat: Cat. no. 4415<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

Veiligheidszone<br />

4050<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

635<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

1040<br />

2100<br />

Pak de wiel<strong>en</strong> <strong>en</strong> draai ze naar links <strong>en</strong>/of rechts. Bepaal zelf je<br />

draaisnelheid.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 205 x breedte 62 x l<strong>en</strong>gte 63,5 cm<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Small Tai Chi Wheels 4415<br />

Pylon 4401<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

Functie van het apparaat:<br />

Versterkt <strong>en</strong> verbetert de pols<strong>en</strong>, ellebog<strong>en</strong> <strong>en</strong> schouders. Verbetert<br />

het cardiovasculaire, de algem<strong>en</strong>e conditie <strong>en</strong> de coördinatie.<br />

GRATIS!<br />

Big Tai Chi Wheel Cat. no. 4402<br />

Montaż<br />

Veiligheidszone Oef<strong>en</strong>ing:<br />

3950<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Pak het grote wiel <strong>en</strong> draai het naar links <strong>en</strong>/of rechts. Bepaal zelf je<br />

draaisnelheid.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 205 x breedte 62 x l<strong>en</strong>gte 58,5cm<br />

585<br />

945<br />

2050<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Big Tai Chi Wheel 4402<br />

Pylon 4401<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

Activeert de heupgewricht<strong>en</strong> <strong>en</strong> onderrug. Traint het<br />

ev<strong>en</strong>wichtsgevoel <strong>en</strong> is van invloed op de buikspier<strong>en</strong>. Verbetert de<br />

lichamelijke conditie.<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Ga met beide voet<strong>en</strong> op het ronde platform staan, pak de handgreep<br />

<strong>en</strong> beweeg je heup<strong>en</strong> langzaam he<strong>en</strong> <strong>en</strong> weer. Verhoog de snelheid <strong>en</strong><br />

vergroot de draaicirkel.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 205 x breedte 62 x l<strong>en</strong>gte 101,5 cm<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Twister 4411<br />

Pylon 4401<br />

Toestel uitgevoerd met platform van HDPE - 4411SN<br />

Twister<br />

Functie van het apparaat: Cat. no. 4411<br />

Veiligheidszone<br />

1015<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

3750<br />

740<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

2450<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

241<br />

Tel.: info@novumnederland.com<br />

(89) 621 64 40<br />

Fax.: (89) 621 64 41<br />

kom. 501 +31 512 318 539303062<br />

E-mail: biuro@novumgrom.pl<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

www.novumnederland.nl<br />

www.novumgrom.pl


4404 Crosstrainer<br />

4405 Oarsman<br />

4414 Front Lift<br />

Upper Lift Cat. no. 4412<br />

Veiligheidszone<br />

3850<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Functie van het apparaat:<br />

Versterkt het bov<strong>en</strong>ste deel van het lichaam, schouders- <strong>en</strong><br />

rugspier<strong>en</strong>. Helpt bij het opbouw<strong>en</strong> van spiermassa.<br />

840<br />

910<br />

1135<br />

2550<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Ga rechtop op de stoel zitt<strong>en</strong> <strong>en</strong> pak de handgrep<strong>en</strong>. Trek ze naar je<br />

toe <strong>en</strong> duw ze langzaam terug totdat je arm<strong>en</strong> bijna helemaal gestrekt<br />

zijn. Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 205 x breedte 62 x l<strong>en</strong>gte 113,5 cm<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Upper Lift 4412<br />

Pylon 4401<br />

Toestel uitgevoerd met zitting <strong>en</strong> rugleuning van HDPE - 4412SN<br />

Transport<br />

GRATIS!<br />

Butterfly Chest Press Cat. no. 4419<br />

Montaż<br />

Veiligheidszone Oef<strong>en</strong>ing:<br />

4450<br />

1440<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

1125<br />

2550<br />

Functie van het apparaat:<br />

Versterkt de spier<strong>en</strong> van de borst, arm<strong>en</strong>, rug <strong>en</strong> de bov<strong>en</strong>ste<br />

lichaamsdel<strong>en</strong>. Helpt bij het instandhoud<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> goede<br />

lichaamshouding.<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Ga rechtop op de stoel zitt<strong>en</strong> <strong>en</strong> pak de handgrep<strong>en</strong> stevig vast. Duw<br />

ze he<strong>en</strong> <strong>en</strong> weer.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 205 x breedte 62 x l<strong>en</strong>gte 112,5 cm<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Butterfly Chest Press 4419<br />

Pylon 4401<br />

Toestel uitgevoerd met zitting <strong>en</strong> rugleuning van HDPE - 4419SN<br />

Transport<br />

GRATIS!<br />

Crosstrainer Cat. no. 4404<br />

Montaż<br />

Veiligheidszone<br />

3500<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Functie van het apparaat:<br />

Verbetert de conditie van de gewricht<strong>en</strong>, versterkt de spier<strong>en</strong> van<br />

b<strong>en</strong><strong>en</strong>, heup<strong>en</strong> <strong>en</strong> schouders. Is goed voor het hele lichaam <strong>en</strong><br />

verbetert de algem<strong>en</strong>e lichamelijke conditie.<br />

1900<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

500<br />

800<br />

3350<br />

Plaats beide voet<strong>en</strong> op de steun<strong>en</strong> <strong>en</strong> pak de handgrep<strong>en</strong> stevig vast.<br />

Beweeg je b<strong>en</strong><strong>en</strong> tegelijkertijd he<strong>en</strong> <strong>en</strong> weer. Help jezelf door aan de<br />

handgrep<strong>en</strong> te trekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> te duw<strong>en</strong>.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 205 x breedte 62 x l<strong>en</strong>gte 190cm<br />

242<br />

guarantee<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Crosstrainer 4404<br />

Pylon 4401<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

GRATIS!<br />

Montaż


Functie van het apparaat:<br />

Versterkt de spier<strong>en</strong> van de arm<strong>en</strong>, taille <strong>en</strong> b<strong>en</strong><strong>en</strong>. Is van invloed op<br />

de ontwikkeling van van de buikspier<strong>en</strong>, rug <strong>en</strong> borst. Verbetert de<br />

lichamelijke conditie <strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e coördinatie.<br />

Rider Cat. no. 4418<br />

Veiligheidszone<br />

3750<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Ga op de stoel zitt<strong>en</strong> <strong>en</strong> houd met beide hand<strong>en</strong> stevig de handgrep<strong>en</strong><br />

vast. Duw op de pedal<strong>en</strong> <strong>en</strong> strek de rug.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 205 x breedte 62 x l<strong>en</strong>gte 153,5 cm<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Rider 4418<br />

Pylon 4401<br />

Toestel uitgevoerd met zitting van HDPE - 4418SN<br />

3000<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

740<br />

860<br />

1535<br />

Transport<br />

Functie van het apparaat:<br />

Versterkt de spier<strong>en</strong> van de taille <strong>en</strong> heup<strong>en</strong>, br<strong>en</strong>gt het hele lichaam<br />

in vorm.<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Ga stevig op de stoel zitt<strong>en</strong>. Pak de handgrep<strong>en</strong> met beide hand<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

beweeg je onderlichaam naar rechts <strong>en</strong> links.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 205 x breedte 62 x l<strong>en</strong>gte 111 cm<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Sitting Twister 4422<br />

Pylon 4401<br />

Toestel uitgevoerd met zitting van HDPE - 4422SN<br />

GRATIS!<br />

Sitting Twister<br />

Montaż<br />

Veiligheidszone<br />

3750<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

585<br />

875<br />

1110<br />

Cat. no. 4422<br />

2450<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Transport<br />

Functie van het apparaat:<br />

Versterkt de spier<strong>en</strong> van de rug <strong>en</strong> wervelkolom. Helpt bij het<br />

behoud<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> rechte houding.<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Leun met je heup<strong>en</strong> op de bank met het gezicht naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>.<br />

Leun met je b<strong>en</strong><strong>en</strong> op de stang. Kruis je hand<strong>en</strong> voor de borst. Buig<br />

voorover <strong>en</strong> br<strong>en</strong>g je borstkas soepel, langzaam <strong>en</strong> volledig omhoog.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 205 x breedte 62 x l<strong>en</strong>gte 89 cm<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Back Trainer 4409<br />

Pylon 4401<br />

Toestel uitgevoerd met rugleuning van HDPE - 4409SN<br />

GRATIS!<br />

Back Trainer<br />

Montaż<br />

Veiligheidszone<br />

3500<br />

525<br />

800<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

890<br />

Cat. no. 4409<br />

2350<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Transport<br />

Functie van het apparaat:<br />

Versterkt de spier<strong>en</strong> van de b<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> het onderlichaam. Verbetert de<br />

lichaamscoördinatie <strong>en</strong> heeft invloed op de conditie.<br />

Bike<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

Cat. no. 4421<br />

Veiligheidszone<br />

3750<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Ga op de stoel zitt<strong>en</strong> <strong>en</strong> pak de handgrep<strong>en</strong>, zet je voet<strong>en</strong><br />

op de pedal<strong>en</strong>. Druk in je eig<strong>en</strong> tempo op de pedal<strong>en</strong>.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 205 x breedte 62 x l<strong>en</strong>gte 112,5 cm<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Bike 4421<br />

Pylon 4401<br />

740<br />

860<br />

guarantee<br />

1125<br />

2550<br />

Toestel uitgevoerd met zitting van HDPE - 4421SN<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

243<br />

Tel.: info@novumnederland.com<br />

(89) 621 64 40<br />

Fax.: (89) 621 64 41<br />

kom. 501 +31 512 318 539303062<br />

E-mail: biuro@novumgrom.pl<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

www.novumnederland.nl<br />

www.novumgrom.pl


4410 Legs Press<br />

4411 Twister<br />

244


Functie van het apparaat:<br />

Versterkt <strong>en</strong> ontwikkelt rechte <strong>en</strong> schuine buikspier<strong>en</strong>. De oef<strong>en</strong>ing<br />

helpt bij het verbeter<strong>en</strong> van de houding.<br />

B<strong>en</strong>ch<br />

Veiligheidszone<br />

Cat. no. 4408<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Ga op je rug op de bank ligg<strong>en</strong>. Leun met je voet<strong>en</strong> op de stang.<br />

Leg je hand<strong>en</strong> onder je hoofd. Br<strong>en</strong>g je bov<strong>en</strong>lichaam omhoog tot<br />

<strong>en</strong>kele c<strong>en</strong>timeters bov<strong>en</strong> de bank.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 205 x breedte 62 x l<strong>en</strong>gte 100,5 cm<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

B<strong>en</strong>ch 4408<br />

Pylon 4401<br />

449<br />

149<br />

guarantee<br />

101<br />

245<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

Functie van het apparaat:<br />

Helpt bij rekoef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> voor de romp <strong>en</strong> arm<strong>en</strong>. Versterkt de<br />

rugspier<strong>en</strong> <strong>en</strong> schoudergordel.<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Optie I: pull ups - pak de bov<strong>en</strong>ste stang <strong>en</strong> trek het lichaam<br />

tot borsthoogte, laat je dan langzaam zakk<strong>en</strong>. Houd e<strong>en</strong><br />

recht silhouet. Optie II: stretching- zet je voet op de steun (op<br />

taillehoogte), strek het be<strong>en</strong> bij de knie <strong>en</strong> buig het daarna.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 214 x breedte 62 x l<strong>en</strong>gte 75,5 cm<br />

GRATIS!<br />

Ladder Cat. no. 4406<br />

Montaż<br />

Veiligheidszone<br />

3900<br />

950<br />

755<br />

2200<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Ladder 4406<br />

Pylon 4401<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

Functie van het apparaat:<br />

Vermindert spierspanning door de speciale massageroller <strong>en</strong> is goed<br />

voor de bloedcirculatie.<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Ga met je rug naar het apparaat staan. Verplaats je heup<strong>en</strong> naar het<br />

beweegbare elem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> zet je hand<strong>en</strong> op de handgrep<strong>en</strong>. Beweeg je<br />

lichaam op <strong>en</strong> neer, buig daarbij je knieën. Om de int<strong>en</strong>siteit van de<br />

massage te verhog<strong>en</strong> duw je je heup<strong>en</strong> steviger teg<strong>en</strong> het apparaat.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 204 x breedte 78 x l<strong>en</strong>gte 125 cm<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Hips massager 4426<br />

Pylon 4401<br />

GRATIS!<br />

Hips Massager<br />

Montaż<br />

Veiligheidszone<br />

270<br />

125<br />

guarantee<br />

374<br />

78<br />

Cat. no. 4426<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

Functie van het apparaat:<br />

Helpt bij rugpijn, vermindert de spierspanning.<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

GRATIS!<br />

Back Massager<br />

Montaż<br />

Veiligheidszone<br />

375<br />

Cat. no. 4427<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Ga met je rug naar het toestel staan. Br<strong>en</strong>g je rug naar het beweegbare<br />

elem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> zet je hand<strong>en</strong> op de handgrep<strong>en</strong>. Beweeg je lichaam he<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> weer. Om de int<strong>en</strong>siteit van de massage te verhog<strong>en</strong>, druk dan je<br />

hand<strong>en</strong> van de handgrep<strong>en</strong>.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 204 x breedte 67 x l<strong>en</strong>gte 85 cm<br />

230<br />

85<br />

67<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Back massager 4427<br />

Pylon 4401<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

245<br />

info@novumnederland.com<br />

+31 318 303062<br />

Transport<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

www.novumnederland.nl


Inverse Butterfly Cat. no. 4425<br />

Veiligheidszone<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Functie van het apparaat:<br />

Versterkt de deltaspier van schouderspier<strong>en</strong><br />

450<br />

56<br />

guarantee<br />

113<br />

250<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Ga op de stoel zitt<strong>en</strong>, buig je rug naar de rugleuning, buig je arm<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> plaats ze op schouderhoogte. Pak de handgrep<strong>en</strong>. Adem diep in,<br />

trek de schouders naar achter<strong>en</strong> tot de maximale spierspanning,<br />

houd dit ev<strong>en</strong> vast, adem uit <strong>en</strong> ga dan terug naar de uitgangspositie.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 205 x breedte 113 x l<strong>en</strong>gte 144 cm<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Inverse butterfly 4425<br />

Pylon 4401<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

GRATIS!<br />

Airwalker Cat. no. 4403<br />

Montaż<br />

Functie van het apparaat:<br />

Veiligheidszone<br />

4400<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Versterkt de spier<strong>en</strong> van de b<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> heup<strong>en</strong>. Verbetert de<br />

coördinatie, het ev<strong>en</strong>wichtsgevoel, lichamelijke fitheid <strong>en</strong> de<br />

algem<strong>en</strong>e conditie.<br />

4550<br />

1385<br />

695<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Plaats beide voet<strong>en</strong> op de steun<strong>en</strong> <strong>en</strong> pak de handgrep<strong>en</strong> stevig vast.<br />

Beweeg je b<strong>en</strong><strong>en</strong> he<strong>en</strong> <strong>en</strong> weer <strong>en</strong> krijg het gevoel alsof je op lucht<br />

loopt.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 147 x breedte 62 x l<strong>en</strong>gte 70 cm<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Airwalker 4403<br />

Transport<br />

Pylon Cat. no. 4401<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

Functie van het apparaat:<br />

Massief structureel elem<strong>en</strong>t voor het drag<strong>en</strong> van alle fitness<br />

apparat<strong>en</strong>. Aan één pylon kunn<strong>en</strong> twee toestell<strong>en</strong> bevestigd word<strong>en</strong>.<br />

Bevat e<strong>en</strong> informatiebord met instructies over het gebruik van het<br />

gemonteerde apparaat.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 205 x breedte 11,5 x l<strong>en</strong>gte 62 cm<br />

Pylon <strong>en</strong> 1<br />

apparaat<br />

Pylon <strong>en</strong> 2<br />

apparat<strong>en</strong><br />

guarantee<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Pylon 4401<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

246


Vrijstaande fitness apparat<strong>en</strong><br />

247


Toestel is bevestigd aan e<strong>en</strong> paal die 30 cm onder het<br />

maaiveld, gefixeerd is op e<strong>en</strong> betonn<strong>en</strong> fundering.<br />

• Alle stal<strong>en</strong> elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn gemaakt van S235 staal, gegalvaniseerd, gepoedercoat <strong>en</strong> bestand teg<strong>en</strong><br />

weersomstandighed<strong>en</strong><br />

4417W Stepper<br />

• De belangrijkste onderdel<strong>en</strong> zijn gemaakt van geslot<strong>en</strong>, stal<strong>en</strong> profiel<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> wanddikte van 3,2 mm<br />

• Zitting<strong>en</strong> <strong>en</strong> rugleuning<strong>en</strong> zijn gemaakt van HDPE plaat of RVS <strong>en</strong> zijn bestand teg<strong>en</strong> weersomstandighed<strong>en</strong>,<br />

• De voetsteun<strong>en</strong> <strong>en</strong> schroev<strong>en</strong> zijn van RVS<br />

• Hoge kwaliteit, demp<strong>en</strong>de elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> verminder<strong>en</strong> de trilling<strong>en</strong> <strong>en</strong> bescherm<strong>en</strong> stal<strong>en</strong> onderdel<strong>en</strong> teg<strong>en</strong><br />

krass<strong>en</strong><br />

• voorzi<strong>en</strong> van twee soort<strong>en</strong> onderhoudsvrije lagers: bal <strong>en</strong> kegel<br />

• Verbindingsstukk<strong>en</strong> van RVS<br />

• Dopp<strong>en</strong> met inzetstukk<strong>en</strong> welke zichzelf bescherm<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> losdraai<strong>en</strong><br />

• Op<strong>en</strong> elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn afgewerkt met plastic dopp<strong>en</strong><br />

Crosstrainer Cat. no. 4404W<br />

Veiligheidszone<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Functie van het apparaat:<br />

Verbetert de conditie van de gewricht<strong>en</strong>, versterkt de spier<strong>en</strong> van<br />

b<strong>en</strong><strong>en</strong>, heup<strong>en</strong> <strong>en</strong> schouders. Is goed voor het hele lichaam <strong>en</strong><br />

verbetert de algem<strong>en</strong>e lichamelijke conditie.<br />

50<br />

136<br />

450<br />

350<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Plaats beide voet<strong>en</strong> op de steun<strong>en</strong> <strong>en</strong> pak de handgrep<strong>en</strong> stevig vast.<br />

Beweeg je b<strong>en</strong><strong>en</strong> tegelijkertijd he<strong>en</strong> <strong>en</strong> weer. Help jezelf door aan de<br />

handgrep<strong>en</strong> te trekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> te duw<strong>en</strong>.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 175 x breedte 50 x l<strong>en</strong>gte 136 cm<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Apparaat:<br />

Crosstrainer<br />

Cat. no.<br />

4404W<br />

Transport<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

Legs lift Cat. no. 4407W<br />

Functie van het apparaat:<br />

Veiligheidszone<br />

350<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Versterkt de spier<strong>en</strong> van het bov<strong>en</strong>ste deel van het lichaam, dij<strong>en</strong>,<br />

buik <strong>en</strong> de wervelkolom. Heeft e<strong>en</strong> prev<strong>en</strong>tief effect op de kromming<br />

van de rugg<strong>en</strong>graat.<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

73<br />

117<br />

400<br />

Ga met je rug naar het apparaat staan <strong>en</strong> plaats je hand<strong>en</strong> op de<br />

steun<strong>en</strong>. Houd ze stevig vast. Trek je b<strong>en</strong><strong>en</strong> helemaal op (recht<br />

of met gebog<strong>en</strong> knieën) <strong>en</strong> laat ze dan weer langzaam zakk<strong>en</strong>.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 183 x breedte 73 x hoogte 117 cm<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Apparaat:<br />

Legs lift<br />

Cat. no.<br />

4407W<br />

248<br />

Transport<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

www.novumnederland.nl


4407W Legs lift<br />

4419W Butterfly Chest Press<br />

4421W Bike<br />

4403 Airwalker<br />

4411W Twister<br />

4404W Crosstrainer<br />

4405W Oarsman<br />

Functie van het apparaat:<br />

Activeert alle lichaamsdel<strong>en</strong>. Verbetert de algem<strong>en</strong>e lichamelijke<br />

conditie, sterkte <strong>en</strong> kracht.<br />

Oarsman Cat. no. 4405W<br />

Veiligheidszone<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Ga zitt<strong>en</strong>, plaats je voet<strong>en</strong> op de steun<strong>en</strong> <strong>en</strong> pak beide handgrep<strong>en</strong>.<br />

Trek de handgrep<strong>en</strong> naar je buik <strong>en</strong> strek tegelijkertijd je b<strong>en</strong><strong>en</strong>, keer<br />

dan terug naar je uitgangspositie. Herhaal <strong>en</strong> maak de roeibeweging.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 91 x breedte 98 x l<strong>en</strong>gte 127 cm<br />

98<br />

127<br />

450<br />

400<br />

Apparaat:<br />

Oarsman<br />

Cat. no.<br />

4405W<br />

guarantee<br />

Toestel uitgevoerd met zitting van HDPE - 4405WSN<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

Functie van het apparaat:<br />

Activeert de heupgewricht<strong>en</strong> <strong>en</strong> onderrug. Traint het<br />

ev<strong>en</strong>wichtsgevoel <strong>en</strong> is van invloed op de buikspier<strong>en</strong>. Verbetert de<br />

lichamelijke conditie.<br />

Twister Cat. no. 4411W<br />

Veiligheidszone Oef<strong>en</strong>ing:<br />

350<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Ga met beide voet<strong>en</strong> op het ronde platform staan, pak de handgreep<br />

<strong>en</strong> beweeg je heup<strong>en</strong> langzaam he<strong>en</strong> <strong>en</strong> weer. Verhoog de snelheid <strong>en</strong><br />

vergroot de draaicirkel.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 176 x breedte 74 x l<strong>en</strong>gte 105 cm<br />

105<br />

74<br />

400<br />

Apparaat:<br />

Twister<br />

Cat. no.<br />

4411W<br />

guarantee<br />

Toestel uitgevoerd met zitting van HDPE-4411SWN<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

249<br />

info@novumnederland.com<br />

+31 318 303062<br />

www.novumnederland.nl


Butterfly Chest Press Cat. no. 4419W<br />

Veiligheidszone<br />

445<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Functie van het apparaat:<br />

Versterkt de spier<strong>en</strong> van de borst, arm<strong>en</strong>, rug <strong>en</strong> het bov<strong>en</strong>lichaam.<br />

Helpt bij het behoud<strong>en</strong> van de juiste lichaamshouding.<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

144<br />

113<br />

415<br />

Ga rechtop op de stoel zitt<strong>en</strong> <strong>en</strong> pak de handgrep<strong>en</strong> stevig vast. Duw<br />

ze he<strong>en</strong> <strong>en</strong> weer.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 205 x breedte 62 x l<strong>en</strong>gte 112,5 cm<br />

guarantee<br />

Apparaat:<br />

Butterfly Chest Press<br />

Cat. no.<br />

4419W<br />

2years<br />

guarantee<br />

Toestel uitgevoerd met zitting <strong>en</strong> rugleuning van HDPE - 4419WSN<br />

Transport<br />

250<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

www.novumnederland.nl


Functie van het apparaat:<br />

Versterkt de spier<strong>en</strong> van arm<strong>en</strong>, taille <strong>en</strong> b<strong>en</strong><strong>en</strong>. Het beïnvloedt<br />

de ontwikkeling van de buikspier<strong>en</strong>, rug <strong>en</strong> borst. Verbetert de<br />

lichamelijke conditie <strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e coördinatie.<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Rider Cat. no. 4418W<br />

Veiligheidszone<br />

450<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Ga op de stoel zitt<strong>en</strong> <strong>en</strong> pak met beide hand<strong>en</strong> de handgrep<strong>en</strong><br />

stevig vast. Druk vervolg<strong>en</strong>s op de pedal<strong>en</strong> <strong>en</strong> strek je rug.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 153 x breedte 74 x l<strong>en</strong>gte 150 cm<br />

74<br />

150<br />

350<br />

Apparaat:<br />

Rider<br />

Cat. no.<br />

4418W<br />

guarantee<br />

Toestel uitgevoerd met zitting van HDPE - 4418WSN<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

Functie van het apparaat:<br />

Versterkt de spier<strong>en</strong> van de taille <strong>en</strong> heup<strong>en</strong>, vormt het hele lichaam.<br />

GRATIS!<br />

Sitting Twister<br />

Montaż<br />

Veiligheidszone<br />

Cat. no. 4422W<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Ga stevig op de stoel zitt<strong>en</strong>. Pak de handgrep<strong>en</strong> met beide hand<strong>en</strong><br />

vast <strong>en</strong> beweeg met je onderlichaam van rechts naar links.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 173 x breedte 58 x l<strong>en</strong>gte 105 cm<br />

58<br />

105<br />

400<br />

350<br />

Apparaat:<br />

Sitting Twister<br />

Cat. no.<br />

4422W<br />

guarantee<br />

Toestel uitgevoerd met zitting van HDPE - 4422WSN<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

Functie van het apparaat:<br />

Versterkt de spier<strong>en</strong> van de rug <strong>en</strong> wervelkolom. Helpt bij het<br />

behoud<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> rechte houding.<br />

GRATIS!<br />

Back Trainer<br />

Montaż<br />

Veiligheidszone<br />

355<br />

Cat. no. 4409W<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Leun met je heup<strong>en</strong> op de bank met het gezicht naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>.<br />

Leun met je b<strong>en</strong><strong>en</strong> op de stang. Kruis je hand<strong>en</strong> voor de borst. Buig<br />

voorover <strong>en</strong> br<strong>en</strong>g je borstkas soepel, langzaam <strong>en</strong> volledig omhoog.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 205 x breedte 62 x l<strong>en</strong>gte 89 cm<br />

57<br />

52<br />

355<br />

Apparaat:<br />

Back Trainer<br />

Cat. no.<br />

4409W<br />

guarantee<br />

Toestel uitgevoerd met rugleuning van HDPE - 4409WSN<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

Functie van het apparaat:<br />

Versterkt de spier<strong>en</strong> van de b<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> het onderlichaam. Verbetert de<br />

lichamelijke coördinatie <strong>en</strong> heeft invloed op de conditie.<br />

Bike<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

Cat. no. 4421W<br />

Veiligheidszone<br />

390<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

89<br />

Ga op stoel zitt<strong>en</strong> <strong>en</strong> pak de handgrep<strong>en</strong>, zet je voet<strong>en</strong><br />

op de pedal<strong>en</strong>. Druk op de pedal<strong>en</strong> in je eig<strong>en</strong> tempo.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 152 x breedte 74 x l<strong>en</strong>gte 89 cm<br />

74<br />

375<br />

Apparaat:<br />

Bike<br />

Cat. no.<br />

4421W<br />

guarantee<br />

Toestel uitgevoerd met zitting van HDPE - 4421WSN<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

251<br />

info@novumnederland.com<br />

+31 318 303062<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

www.novumnederland.nl


Ladder<br />

Cat. no. 4406W<br />

Veiligheidszone<br />

390<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Functie van het apparaat:<br />

Helpt bij rekoef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> voor de romp <strong>en</strong> arm<strong>en</strong>. Versterkt de<br />

rugspier<strong>en</strong> <strong>en</strong> schouderpartij.<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

92<br />

82<br />

380<br />

Optie I: pull ups - pak de bov<strong>en</strong>ste stang <strong>en</strong> trek het lichaam<br />

tot borsthoogte, laat je dan langzaam zakk<strong>en</strong>. Houd e<strong>en</strong> recht<br />

silhouet. Optie II: stretching- zet je voet op de steun (op<br />

taillehoogte), strek het be<strong>en</strong> bij de knie <strong>en</strong> buig het daarna.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 212 x breedte 92 x l<strong>en</strong>gte 82 cm<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Apparaat:<br />

Ladder<br />

Cat. no.<br />

4406W<br />

Transport<br />

P<strong>en</strong>dulum<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

Cat. no. 4413W<br />

Functie van het apparaat:<br />

Veiligheidszone<br />

480<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Activeert de heupgewricht<strong>en</strong> <strong>en</strong> onderrug. Traint het<br />

ev<strong>en</strong>wichtsgevoel <strong>en</strong> is van invloed op de buikspier<strong>en</strong>. Verbetert de<br />

lichamelijke coördinatie.<br />

91<br />

77<br />

375<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Plaats beide voet<strong>en</strong> op de voetsteun<strong>en</strong> <strong>en</strong> pak de handgrep<strong>en</strong> stevig<br />

vast met beide hand<strong>en</strong>. Volg de beweging<strong>en</strong> van de schommel naar<br />

rechts <strong>en</strong> naar links.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 173 x breedte 77 x l<strong>en</strong>gte 91 cm<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Apparaat:<br />

P<strong>en</strong>dulum<br />

Cat. no.<br />

4413W<br />

Transport<br />

GRATIS!<br />

Legs Press Cat. no. 4410W<br />

Montaż<br />

Veiligheidszone<br />

475<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Functie van het apparaat:<br />

Helpt bij het opbouw<strong>en</strong> van de spier<strong>en</strong> van de onderste ledemat<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

taille. Is van invloed op de flexibiliteit van de gewricht<strong>en</strong> <strong>en</strong> verbetert<br />

de bloedcirculatie.<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

127<br />

63<br />

360<br />

Ga zitt<strong>en</strong>, leun met je b<strong>en</strong><strong>en</strong> op de steun<strong>en</strong>. Strek de b<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

door teg<strong>en</strong> het toestel te duw<strong>en</strong> <strong>en</strong> buig opnieuw je knieën.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 183 x breedte 63 x l<strong>en</strong>gte 127 cm<br />

guarantee<br />

Apparaat:<br />

Legs Press<br />

Cat. no.<br />

4410W<br />

2years<br />

guarantee<br />

Toestel uitgevoerd met zitting <strong>en</strong> rugleuning van HDPE - 4410WSN<br />

Transport<br />

GRATIS!<br />

Upper Lift Cat. no. 4412W<br />

Montaż<br />

Veiligheidszone<br />

400<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Functie van het apparaat:<br />

Versterkt het bov<strong>en</strong>ste deel van het lichaam, schouder- <strong>en</strong><br />

rugspier<strong>en</strong>. Helpt bij het opbouw<strong>en</strong> van spiermassa.<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

84<br />

114<br />

400<br />

Ga rechtop op de stoel zitt<strong>en</strong> <strong>en</strong> pak de handgrep<strong>en</strong>. Trek ze naar<br />

je toe <strong>en</strong> duw ze langzaam terug totdat je arm<strong>en</strong> bijna helemaal<br />

gestrekt zijn.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 183 x breedte 114 x l<strong>en</strong>gte 84 cm<br />

guarantee<br />

Apparaat:<br />

Upper Lift<br />

Cat. no.<br />

4412W<br />

252<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

Toestel uitgevoerd met zitting <strong>en</strong> rugleuning van HDPE - 4405WSN<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

www.novumnederland.nl


Functie van het apparaat:<br />

Zorgt voor versterking van de lagere spierdel<strong>en</strong>. Verbetert de<br />

efficiëntie van de bov<strong>en</strong>ste lichaamsdel<strong>en</strong> <strong>en</strong> de algem<strong>en</strong>e<br />

lichamelijke conditie.<br />

Skier Cat. no. 4416W<br />

Veiligheidszone<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Ga op de voetsteun<strong>en</strong> staan <strong>en</strong> pak de verticale handgrep<strong>en</strong> met beide<br />

hand<strong>en</strong>. Maak e<strong>en</strong> beweging die op skiën lijkt, dus br<strong>en</strong>g één be<strong>en</strong> naar<br />

vor<strong>en</strong> <strong>en</strong> het andere be<strong>en</strong> naar achter<strong>en</strong>. Trek <strong>en</strong> duw tegelijkertijd aan de<br />

handgrep<strong>en</strong>.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 174 x breedte 96 x l<strong>en</strong>gte 50 cm<br />

96<br />

470<br />

50<br />

350<br />

Apparaat:<br />

Skier<br />

Cat. no.<br />

4416W<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

Functie van het apparaat:<br />

Versterkt <strong>en</strong> ontwikkelt de be<strong>en</strong>spier<strong>en</strong> <strong>en</strong> bill<strong>en</strong>, verbetert de<br />

algehele lichamelijke conditie <strong>en</strong> heeft e<strong>en</strong> positief effect op het<br />

cardiovasculaire systeem. Verbetert de coördinatie, vormt je figuur <strong>en</strong><br />

is goed voor de gewricht<strong>en</strong>.<br />

GRATIS!<br />

Stepper Cat. no. 4417W<br />

Montaż<br />

Veiligheidszone Oef<strong>en</strong>ing:<br />

375<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Plaats beide voet<strong>en</strong> op de voetsteun<strong>en</strong> <strong>en</strong> pak de<br />

handgrep<strong>en</strong> stevig vast. Beweeg je b<strong>en</strong><strong>en</strong> op <strong>en</strong> neer.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 182 x breedte 100 x l<strong>en</strong>gte 74 cm<br />

74<br />

100<br />

400<br />

Apparaat:<br />

Stepper<br />

Cat. no.<br />

4417W<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

Functie van het apparaat:<br />

Versterkt de spier<strong>en</strong> van de borst, schouders <strong>en</strong> arm<strong>en</strong>. Beïnvloedt de<br />

algehele massa.<br />

GRATIS!<br />

Front Lift Cat. no. 4414W<br />

Montaż<br />

Veiligheidszone Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

84<br />

385<br />

Ga rechtop zitt<strong>en</strong>, pak de handgrep<strong>en</strong> stevig vast. Duw ze he<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

weer. Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 183 x breedte 84 x l<strong>en</strong>gte 121 cm<br />

121<br />

420<br />

Apparaat:<br />

Front Lift<br />

Cat. no.<br />

4414W<br />

guarantee<br />

Toestel uitgevoerd met zitting <strong>en</strong> rugleuning van HDPE - 4414WSN<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

Functie van het apparaat:<br />

Versterkt de spier<strong>en</strong> van de b<strong>en</strong><strong>en</strong>, bill<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere del<strong>en</strong> van het<br />

onderlichaam. Verbetert de lichaamscoördinatie <strong>en</strong> beïnvloedt de<br />

conditie.<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

Jumping Jack Cat. no. 4420W<br />

Veiligheidszone Oef<strong>en</strong>ing:<br />

480<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Plaats je voet<strong>en</strong> op de voetsteun<strong>en</strong>, pak de handgrep<strong>en</strong>, beweeg je<br />

b<strong>en</strong><strong>en</strong> zijdelings <strong>en</strong> weer terug naar de rechte houding.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 173 x breedte 79 x l<strong>en</strong>gte 91 cm<br />

91<br />

79<br />

380<br />

Apparaat:<br />

Jumping Jack<br />

Cat. no.<br />

4420W<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

253<br />

Transport<br />

info@novumnederland.com<br />

+31 318 303062<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

www.novumnederland.nl


4419W Butterfly Chest Press<br />

4411W Twister<br />

4404W Crosstrainer<br />

4405W Oarsman<br />

254<br />

www.novumnederland.nl


Functie van het apparaat:<br />

Versterkt <strong>en</strong> verbetert de pols<strong>en</strong>, ellebog<strong>en</strong> <strong>en</strong> schouders. Verbetert<br />

het cardiovasculaire, de algem<strong>en</strong>e conditie <strong>en</strong> hand-oog coördinatie.<br />

Small Tai Chi Wheels Cat. no. 4415W<br />

Veiligheidszone Oef<strong>en</strong>ing:<br />

405<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

104<br />

Pak de wiel<strong>en</strong> <strong>en</strong> draai ze naar links <strong>en</strong>/of rechts. Bepaal zelf je<br />

draaisnelheid.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 173 x breedte 71 x l<strong>en</strong>gte 104 cm<br />

71<br />

371<br />

Apparaat:<br />

Small Tai Chi Wheels<br />

Cat. no.<br />

4415W<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

Functie van het apparaat:<br />

Versterkt <strong>en</strong> verbetert de pols<strong>en</strong>, ellebog<strong>en</strong> <strong>en</strong> schouders. Verbetert<br />

het cardiovasculaire, de algem<strong>en</strong>e conditie <strong>en</strong> coördinatie.<br />

GRATIS!<br />

Big Tai Chi Wheel Cat. no. 4402W<br />

Montaż<br />

Veiligheidszone Oef<strong>en</strong>ing:<br />

405<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Pak het grote wiel <strong>en</strong> draai het naar links <strong>en</strong>/of rechts. Bepaal zelf je<br />

draaisnelheid.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 173 x breedte 63 x l<strong>en</strong>gte 94 cm<br />

94<br />

63<br />

370<br />

Apparaat:<br />

Big Tai Chi Wheel<br />

Cat. no.<br />

4402W<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

Functie van het apparaat:<br />

Activeert alle lichaamsdel<strong>en</strong>. Verbetert de algehele lichamelijke<br />

conditie, sterkte <strong>en</strong> kracht.<br />

GRATIS!<br />

Oarsman Cat. no. 4405W<br />

Montaż<br />

Veiligheidszone Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

98<br />

400<br />

Ga zitt<strong>en</strong>, plaats je voet<strong>en</strong> op de steun<strong>en</strong> <strong>en</strong> pak beide handgrep<strong>en</strong>.<br />

Trek de handgrep<strong>en</strong> naar je buik <strong>en</strong> strek tegelijkertijd je b<strong>en</strong><strong>en</strong>, keer<br />

dan terug naar je uitgangspositie. Herhaal <strong>en</strong> maak de roeibeweging.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 91 x breedte 98 x l<strong>en</strong>gte 127 cm<br />

127<br />

450<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Oarsman 4405W<br />

Toestel uitgevoerd met zitting van HDPE - 4405WSN<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

Functie van het apparaat:<br />

Versterkt <strong>en</strong> ontwikkelt rechte <strong>en</strong> schuine buikspier<strong>en</strong>. De oef<strong>en</strong>ing<br />

helpt bij het verbeter<strong>en</strong> van de houding.<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

B<strong>en</strong>ch Cat. no. 4408W<br />

Veiligheidszone Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

145<br />

450<br />

Ga op je rug op de bank ligg<strong>en</strong>. Leun met je voet<strong>en</strong> op de stang. Leg<br />

je hand<strong>en</strong> onder je hoofd. Br<strong>en</strong>g je bov<strong>en</strong>lichaam omhoog tot <strong>en</strong>kele<br />

c<strong>en</strong>timeters bov<strong>en</strong> de bank.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 57 x breedte 70 x l<strong>en</strong>gte 145 cm<br />

70<br />

350<br />

Apparaat:<br />

B<strong>en</strong>ch<br />

Cat. no.<br />

4408W<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

255<br />

Transport<br />

Tel.: info@novumnederland.com<br />

(89) 621 64 40<br />

Fax.: (89) 621 64 41<br />

kom. 501 +31 512 318 539303062<br />

E-mail: biuro@novumgrom.pl<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

www.novumnederland.nl<br />

www.novumgrom.pl


Inverse Butterfly Cat. no. 4425W<br />

Veiligheidszone<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Functie van het apparaat:<br />

Versterkt de deltaspier van schouderpartij.<br />

445<br />

Hips massager Cat. no. 4426W<br />

56<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

Veiligheidszone<br />

375<br />

78<br />

101 115<br />

415<br />

400<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Ga op de stoel zitt<strong>en</strong>, buig je rug naar de rugleuning, buig je arm<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> plaats ze op schouderhoogte. Pak de handgrep<strong>en</strong>. Adem diep in,<br />

trek de schouders naar achter<strong>en</strong> tot maximale spierspanning, houd<br />

dit ev<strong>en</strong> vast <strong>en</strong> ga dan terug naar de uitgangspositie.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 204 x breedte 115 x l<strong>en</strong>gte 56 cm<br />

Functie van het apparaat:<br />

Apparaat:<br />

Inverse butterfly<br />

Cat. no.<br />

4425W<br />

Vermindert spierspanning door de speciale massageroller <strong>en</strong> is goed<br />

voor de bloedcirculatie.<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Ga met je rug naar het apparaat staan. Verplaats je heup<strong>en</strong> naar het<br />

beweegbare elem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> zet je hand<strong>en</strong> op de handgrep<strong>en</strong>. Beweeg je<br />

lichaam op <strong>en</strong> neer, buig daarbij je knieën. Om de int<strong>en</strong>siteit van de<br />

massage te verhog<strong>en</strong> duw je je heup<strong>en</strong> steviger teg<strong>en</strong> het apparaat.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 173 x breedte 101 x l<strong>en</strong>gte 78 cm<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Apparaat:<br />

Hips massager<br />

Cat. no.<br />

4426W<br />

Transport<br />

GRATIS!<br />

Back Massager Cat. no. 4427W<br />

Montaż<br />

Veiligheidszone<br />

375<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Functie van het apparaat:<br />

Helpt bij rugpijn, vermindert de spierspanning.<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

67<br />

60<br />

360<br />

Ga met je rug naar het toestel staan. Br<strong>en</strong>g je rug naar het<br />

beweegbare elem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> plaats je hand<strong>en</strong> op de handgrep<strong>en</strong>. Beweeg<br />

je lichaam he<strong>en</strong> <strong>en</strong> weer. Om de int<strong>en</strong>siteit van de massage te<br />

verhog<strong>en</strong>, duw je hand<strong>en</strong> van de handgrep<strong>en</strong>.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 173 x breedte 60 x l<strong>en</strong>gte 67 cm<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Apparaat:<br />

Back massager<br />

Cat. no.<br />

4427W<br />

Transport<br />

Airwalker Cat. no. 4403<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

Functie van het apparaat:<br />

Veiligheidszone<br />

4400<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Versterkt de spier<strong>en</strong> van de b<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> de heup<strong>en</strong>. Verbetert de<br />

coördinatie, het ev<strong>en</strong>wichtsgevoel, lichamelijke fitheid <strong>en</strong> de<br />

algem<strong>en</strong>e conditie.<br />

4550<br />

1385<br />

695<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Plaats beide voet<strong>en</strong> op de voetsteun<strong>en</strong> <strong>en</strong> pak de handgrep<strong>en</strong> stevig<br />

vast. Beweeg je b<strong>en</strong><strong>en</strong> he<strong>en</strong> <strong>en</strong> weer <strong>en</strong> krijg het gevoel alsof je op<br />

lucht loopt.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 147 x breedte 70 x l<strong>en</strong>gte 139 cm<br />

256<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Apparaat: Cat. no.<br />

Airwalker 4403<br />

Transport<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

www.novumnederland.nl


Hydraulic fitness device<br />

Functie van het apparaat:<br />

Versterkt de be<strong>en</strong>spier<strong>en</strong>, schouder- <strong>en</strong> armspier<strong>en</strong>. Verbetert<br />

uithoudingsvermog<strong>en</strong> <strong>en</strong> kracht van arm<strong>en</strong> <strong>en</strong> b<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Hydraulic Squat Trainer<br />

Veiligheidszone Oef<strong>en</strong>ing:<br />

345<br />

Cat. no. 4435W<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Ga met je rug naar het toestel staan, pak de handgrep<strong>en</strong> <strong>en</strong> ga vanuit<br />

de squat positie helemaal rechtop staan.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 170 x breedte 44 x l<strong>en</strong>gte 145 cm<br />

44<br />

145<br />

445<br />

Apparaat:<br />

Hydraulic squat trainer<br />

Cat. no.<br />

4435W<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

Functie van het apparaat:<br />

Versterkt de spier<strong>en</strong> van arm<strong>en</strong> <strong>en</strong> borst. Verbetert de sterkte <strong>en</strong><br />

kracht van de hand<strong>en</strong>.<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Ga op bank ligg<strong>en</strong> met je gezicht omhoog. Pak de handgrep<strong>en</strong> <strong>en</strong> duw<br />

ze op <strong>en</strong> neer.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 170 x breedte 90 x l<strong>en</strong>gte 182 cm<br />

Apparaat:<br />

Hydraulic barbell in<br />

lying position<br />

Cat. no.<br />

4436W<br />

Hydraulic Barbell in Lying Position<br />

Veiligheidszone Oef<strong>en</strong>ing:<br />

390<br />

90<br />

182<br />

480<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Cat. no. 4436W<br />

Transport<br />

Functie van het apparaat:<br />

Versterkt de spier<strong>en</strong> van de onderste ledemat<strong>en</strong>.<br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Ga op de stoel zitt<strong>en</strong>, plaats je voet<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de grep<strong>en</strong>, <strong>en</strong> beweeg je<br />

b<strong>en</strong><strong>en</strong> op <strong>en</strong> neer.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: hoogte 170 x breedte 59 x l<strong>en</strong>gte 108 cm<br />

Hydraulic Trainer For Legs<br />

Veiligheidszone Oef<strong>en</strong>ing:<br />

360<br />

108<br />

410<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

Cat. no. 4437W<br />

59<br />

Apparaat:<br />

Hydraulic trainer for<br />

legs<br />

Cat. no.<br />

4437W<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

Functie van het apparaat:<br />

Voor de ontwikkeling van de armspier<strong>en</strong><br />

Oef<strong>en</strong>ing:<br />

Scott`s - hydraulic B<strong>en</strong>ch<br />

Veiligheidszone Oef<strong>en</strong>ing:<br />

370<br />

GRATIS!<br />

Montaż<br />

Cat. no. 4438W<br />

Ga met je gezicht naar het apparaat zitt<strong>en</strong> <strong>en</strong> pak beide handgrep<strong>en</strong>.<br />

Trek de handgrep<strong>en</strong> naar je lichaam tot aan je ellebog<strong>en</strong> <strong>en</strong> br<strong>en</strong>g het<br />

dan weer langzaam terug naar de oorspronkelijke positie.<br />

Afmeting: hoogte 170 x breedte 59 x l<strong>en</strong>gte 143 cm<br />

70<br />

143<br />

445<br />

Apparaat:<br />

Scott`s - hydraulic b<strong>en</strong>ch<br />

Cat. no.<br />

4438W<br />

guarantee<br />

2years<br />

guarantee<br />

Transport<br />

Tel.: info@novumnederland.com<br />

(89) 621 64 40<br />

Fax.: (89) 621 64 41<br />

kom. 501 +31 512 318 539303062<br />

E-mail: biuro@novumgrom.pl<br />

GRATIS!<br />

www.novumnederland.nl<br />

www.novumgrom.pl<br />

Montaż


<strong>Novum</strong> Nederland B.V.<br />

Marconistraat 8<br />

6716 AK Ede<br />

Nederland<br />

Telefoon: +31 318 303062<br />

E-mail: info@novumnederland.com<br />

www.novumnederland.nl


TRAIN...<br />

EET...<br />

SLAAP...<br />

HERHAAL!<br />

Street Workout


Wat houdt Street Workout in?<br />

Street Workout<br />

Het is e<strong>en</strong> lichamelijke activiteit,<br />

die gebaseerd is op training met gebruik<br />

van je eig<strong>en</strong> lichaamsgewicht. Wij noem<strong>en</strong> het<br />

„speciale activiteit<strong>en</strong>” training, gebaseerd op<br />

gymnastiekoef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> die je in je achtertuin of in<br />

park<strong>en</strong> kunt do<strong>en</strong>.<br />

Deze vorm van lichamelijke ontwikkeling was al in<br />

de oudheid bek<strong>en</strong>d. De speciale activiteit<strong>en</strong> war<strong>en</strong><br />

onderdeel van de dagelijkse training door soldat<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> gladiator<strong>en</strong>.<br />

Deze manier van train<strong>en</strong> wordt met de dag<br />

populairder. De oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> zijn zeer spectaculair,<br />

ontwikkel<strong>en</strong> alle spier<strong>en</strong> <strong>en</strong> verbeter<strong>en</strong> de<br />

lichaamscoördinatie.<br />

Street Workout is deels nieuw <strong>en</strong> promoot<br />

fysieke activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> gezonde lev<strong>en</strong>sstijl.<br />

De populairste oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> zijn: push-ups, sit-ups,<br />

bridges <strong>en</strong> dipes met gebruik van stang<strong>en</strong>, ladders<br />

<strong>en</strong> pal<strong>en</strong>.<br />

260<br />

www.novumnederland.nl


Street Workout 04 - Mobile Set<br />

Catalogus nummer 1517<br />

1750<br />

1856<br />

2065<br />

Verplaatsbare workout set.<br />

Kan e<strong>en</strong>voudig door 4-6 man<br />

verplaatst word<strong>en</strong>. Ideaal voor<br />

kleine schoolplein<strong>en</strong>.<br />

3140<br />

3140<br />

tel. +31 318 303062<br />

e-mail: info@novumnederland.com<br />

261


K<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> <strong>en</strong> voordel<strong>en</strong><br />

Waarom zou u kiez<strong>en</strong> voor de toestell<strong>en</strong> van<br />

<strong>Novum</strong>?<br />

Onze toestell<strong>en</strong> zijn ontwikkeld in sam<strong>en</strong>werking met e<strong>en</strong> groep <strong>en</strong>thousiasteling<strong>en</strong><br />

uit Czosnów <strong>en</strong> Kazuń (Street Workout Kazuń Association) die al jar<strong>en</strong> training<strong>en</strong><br />

gev<strong>en</strong> in Street Workout. Zij hebb<strong>en</strong> ons geadviseerd bij het ontwerp<strong>en</strong> van de<br />

toestell<strong>en</strong> <strong>en</strong> het optimaliser<strong>en</strong> van het traningsproces. Door e<strong>en</strong> breed scala<br />

aan product<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> we de beste sets voor meerdere gebruikers sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong>.<br />

Kleinere onderdel<strong>en</strong><br />

zijn gemaakt van<br />

ronde, gebog<strong>en</strong><br />

buiz<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

diameter van 33,7<br />

mm, dikte 2,9 mm<br />

Stal<strong>en</strong> ring<strong>en</strong><br />

bevestigd aan<br />

ketting<strong>en</strong>.<br />

Alle stal<strong>en</strong> kolomm<strong>en</strong><br />

zijn gepoedercoat.<br />

262<br />

www.novumnederland.nl


van onze toestell<strong>en</strong><br />

De constructies zijn<br />

gemaakt van stal<strong>en</strong> pal<strong>en</strong>,<br />

afmeting<strong>en</strong>: 42,4 x 2,9 mm.<br />

Alle stal<strong>en</strong> elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn<br />

gegalvaniseerd.<br />

Alle staanders zijn<br />

vierkant, afmeting:<br />

90 x 90 mm.<br />

De staanders zijn<br />

bevestigd in de<br />

grond op e<strong>en</strong> diepte<br />

van 80 cm.<br />

De stal<strong>en</strong> handgrep<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

diameter van 48,3 mm. Alle stal<strong>en</strong><br />

elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn gegalvaniseerd <strong>en</strong><br />

gepoedercoat.<br />

tel. +31 318 303062<br />

e-mail: info@novumnederland.com<br />

263


Street Workout Mega Combo<br />

Catalogus nummer 1520<br />

Gymnastiek ring<strong>en</strong> - Door de hoge<br />

constructie kun je de ring<strong>en</strong> optimaal<br />

gebruik<strong>en</strong>. De staanders staan ver<br />

uitelkaar waardoor je e<strong>en</strong> breed scala aan<br />

oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> kunt do<strong>en</strong>.<br />

Hoge rekstokk<strong>en</strong> - door de 4<br />

afzonderlijke stang<strong>en</strong> kan er<br />

door 8 person<strong>en</strong> tegelijk getraind<br />

word<strong>en</strong>. De hoogte is ideaal,<br />

zelfs voor lange deelnemers.<br />

3813.0000<br />

13924.5873<br />

11992.7850<br />

12092.8349<br />

264<br />

www.novumnederland.nl


HET BESTE VAN HET BESTE!<br />

De set bevat alle b<strong>en</strong>odigde elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> uitgebreide Street<br />

Workout training <strong>en</strong> kan door maximaal 20 person<strong>en</strong> tegelijk gebruikt<br />

word<strong>en</strong>. Dankzij de tips van de Street Workout Kazuń Group, is<br />

deze set robuust <strong>en</strong> perfect tot in detail. Hij is ideaal voor grote<br />

sportpark<strong>en</strong> <strong>en</strong> vakantiekamp<strong>en</strong>.<br />

Twee bank<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> rechte<br />

<strong>en</strong> één in e<strong>en</strong> hoek van<br />

35°. Volledig bereik voor<br />

de oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> van de<br />

taille- <strong>en</strong> rugspier<strong>en</strong>.<br />

Paneel voor de<br />

handstand.<br />

Kan onder andere gebruikt<br />

word<strong>en</strong> voor de „Pole dance”<br />

<strong>en</strong> „Human flag”.<br />

Op dit toestel kunn<strong>en</strong> meerdere person<strong>en</strong><br />

tegelijk train<strong>en</strong>. Ze kunn<strong>en</strong> ook gebruikt<br />

word<strong>en</strong> om er overhe<strong>en</strong> te spring<strong>en</strong>.<br />

tel. +31 318 303062<br />

e-mail: info@novumnederland.com<br />

265


Street Workout Combo 3<br />

Catalogus nummer 1527<br />

1522<br />

1304<br />

934<br />

1503<br />

235<br />

382<br />

1504<br />

1501<br />

80<br />

910<br />

1280<br />

266<br />

www.novumnederland.nl


Street Workout 06<br />

Catalogus nummer 1521<br />

A<br />

799<br />

359<br />

3356<br />

2342<br />

C<br />

659<br />

1029<br />

6587<br />

tel. +31 318 303062<br />

e-mail: info@novumnederland.com<br />

267


Kazuń street workout group<br />

De oprichters van de groep zijn Kuba Krysiak <strong>en</strong> Przemek Stryjek<br />

afkomstig uit de stad Kazuń. De groep is opgericht in 2013. Als kinder<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> Kuba <strong>en</strong> Przemek verschill<strong>en</strong>de sport<strong>en</strong> geprobeerd <strong>en</strong> uiteindelijk<br />

beslot<strong>en</strong> dat hun passie bij Street Workout ligt. In het begin hebb<strong>en</strong> ze<br />

hard getraind met zelfgemaakte constructies. Later zijn ze doorgegaan<br />

met e<strong>en</strong> paar collega’s <strong>en</strong> de sport werd<br />

steeds populairder in hun omgeving. De<br />

groep heeft inmiddels 30 led<strong>en</strong> die iedere<br />

dag oef<strong>en</strong><strong>en</strong> op <strong>Novum</strong>’s eerste combi<br />

set, gebouwd in Cybulice. Street Workout<br />

is geschikt voor alle leeftijd<strong>en</strong>, meisjes <strong>en</strong><br />

jong<strong>en</strong>s. Iedere<strong>en</strong> kan meedo<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn eig<strong>en</strong><br />

avontuur start<strong>en</strong>.<br />

`<br />

268<br />

www.novumnederland.nl


Street Workout 01<br />

Catalogus nummer 1501<br />

359<br />

800<br />

467<br />

870<br />

80<br />

241<br />

234<br />

tel. +31 318 303062<br />

e-mail: info@novumnederland.com<br />

269


Street Workout Combo 1<br />

Catalogus nummer 1505<br />

Door de sam<strong>en</strong>werking met Kazuń hebb<strong>en</strong> we<br />

alle technische problem<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> eliminer<strong>en</strong>. We<br />

gebruik<strong>en</strong> de juiste material<strong>en</strong> <strong>en</strong> bied<strong>en</strong> onze<br />

toestell<strong>en</strong> aan teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> redelijke prijs.<br />

60<br />

241<br />

234<br />

900<br />

1270<br />

792<br />

1060<br />

1430<br />

270<br />

www.novumnederland.nl


tel. +31 318 303062<br />

e-mail: info@novumnederland.com<br />

271


9<br />

Street Workout<br />

Bars<br />

Catalogus nummer 1563<br />

Street Workout<br />

Single High Bar<br />

Street Workout<br />

High Mobile Bar<br />

Catalogus nummer 1567 Catalogus nummer 1564<br />

Street Workout 02<br />

Catalogus nummer 1502<br />

241<br />

234<br />

236<br />

676<br />

102<br />

212<br />

202<br />

80<br />

253<br />

243<br />

439<br />

9<br />

376<br />

213<br />

202<br />

376<br />

592<br />

227<br />

118<br />

488<br />

80<br />

100<br />

173<br />

486<br />

80<br />

395<br />

240<br />

489<br />

929<br />

272<br />

www.novumnederland.nl


Street Workout 07<br />

Catalogus nummer 1522<br />

676<br />

237<br />

235<br />

382<br />

599<br />

1039<br />

80<br />

Street Workout 08<br />

Catalogus nummer 1523<br />

10420<br />

5990<br />

7430<br />

2985<br />

800 3359<br />

5990<br />

1863<br />

2346<br />

3820<br />

tel. +31 318 303062<br />

e-mail: info@novumnederland.com<br />

273


Mini Bars 2 pcs - Free Standing<br />

Catalogus nummer 1514<br />

290<br />

600<br />

Push-up Bars<br />

Catalogus nummer 1504<br />

Four Bars<br />

Catalogus nummer 1503<br />

75<br />

375<br />

50 22<br />

122<br />

485<br />

185<br />

250<br />

600<br />

Handgrep<strong>en</strong> zijn ideaal voor<br />

het vormgev<strong>en</strong> van de spier<strong>en</strong><br />

van borst <strong>en</strong> schouders. Hiermee<br />

kun je minst<strong>en</strong>s 4 verschill<strong>en</strong>de<br />

oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> voor de borstspier<strong>en</strong><br />

do<strong>en</strong> <strong>en</strong> het levert e<strong>en</strong> veel beter<br />

resultaat op dan de traditionele pushups.<br />

Door hun compacte vorm zijn ze<br />

gemakkelijk op te berg<strong>en</strong>.<br />

205<br />

505<br />

60<br />

222<br />

522<br />

274<br />

www.novumnederland.nl


Bars I<br />

Catalogus nummer 1506<br />

Bars II<br />

Catalogus nummer 1507<br />

65<br />

365<br />

122<br />

65<br />

365<br />

102<br />

A<br />

A<br />

222<br />

522<br />

60<br />

222<br />

522<br />

60<br />

tel. +31 318 303062<br />

e-mail: info@novumnederland.com<br />

275


Pull-up Bars Low<br />

Catalogus nummer 1511<br />

Climbing<br />

Rope<br />

Catalogus nummer<br />

1512<br />

581<br />

169<br />

C<br />

169<br />

581<br />

80 201<br />

195<br />

C<br />

123<br />

543<br />

429<br />

80 241<br />

Pull-up Bars<br />

High<br />

241<br />

80 234<br />

581<br />

169<br />

235<br />

Catalogus nummer 1508<br />

C<br />

169<br />

581<br />

276<br />

www.novumnederland.nl


Street Workout 09<br />

Catalogus nummer 1525<br />

1880.0<br />

350<br />

1620.3<br />

1568.4<br />

1283.2<br />

2502.2<br />

Street<br />

Workout 04<br />

- Mobile Set<br />

tel. +31 318 303062<br />

e-mail: info@novumnederland.com


Workout kracht<br />

=<br />

Contactgegev<strong>en</strong>s:<br />

tel: +31 318 303062<br />

e-mail: info@novumnederland.com<br />

Hier test<br />

de Kazuń<br />

groep onze<br />

verplaatsbare<br />

set.<br />

www.novumnederland.nl


hond<strong>en</strong><br />

speelplaats<br />

Iets van deze tijd...


Speeltuin<strong>en</strong> voor hond<strong>en</strong><br />

Bevordert e<strong>en</strong> gezonde lev<strong>en</strong>sstijl <strong>en</strong> stimuleert ons om meer tijd buit<strong>en</strong> door te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

Training op geselecteerde apparat<strong>en</strong> helpt hond<strong>en</strong> bij het aanler<strong>en</strong> van gepast gedrag <strong>en</strong><br />

vertrouw<strong>en</strong> te hebb<strong>en</strong> in de trainer.<br />

De apparat<strong>en</strong> zijn gemaakt van hoogwaardige material<strong>en</strong>, die comfortabel <strong>en</strong> veilig zijn. Ze zijn<br />

bestand teg<strong>en</strong> alle weersomstandighed<strong>en</strong>.<br />

We hebb<strong>en</strong> toestell<strong>en</strong>, met verschill<strong>en</strong>de moeilijkheidsgrad<strong>en</strong>, ontwikkeld voor zowel kleine als<br />

grote hond<strong>en</strong>.<br />

Toestell<strong>en</strong> in de H-versie zijn gemaakt van HDPE plat<strong>en</strong>, deze zijn zeer solide <strong>en</strong> uitermate goed<br />

bestand teg<strong>en</strong> weersomstandighed<strong>en</strong><br />

Stal<strong>en</strong> toestell<strong>en</strong> zijn gepoedercoat <strong>en</strong> bedekt met e<strong>en</strong> speciale, transparante anti-slip coating


Hond<strong>en</strong> speeltuin - goede INVESTERING voor alle inwoners<br />

Vri<strong>en</strong>delijke ruimte<br />

Uitstek<strong>en</strong>de investering<br />

Onze toestell<strong>en</strong> zijn e<strong>en</strong> ideale oplossing<br />

voor hond<strong>en</strong>eig<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> die graag actief<br />

bezig zijn.<br />

Hond<strong>en</strong>speelplaats<strong>en</strong> zijn e<strong>en</strong> deel<br />

van de veiligheidszone voor dier<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Gescheid<strong>en</strong> <strong>en</strong> afgeslot<strong>en</strong> zones<br />

help<strong>en</strong> om het hele recreatiegebied<br />

schoon te houd<strong>en</strong>.<br />

Hond<strong>en</strong>speeltuin<strong>en</strong> vindt u in moderne,<br />

<strong>en</strong>ergieke sted<strong>en</strong> <strong>en</strong> nederzetting<strong>en</strong>.<br />

Ergonomisch ontworp<strong>en</strong> door architect<strong>en</strong>,<br />

rek<strong>en</strong>inghoud<strong>en</strong>d met e<strong>en</strong> hoge kwaliteit van<br />

lev<strong>en</strong> voor alle inwoners.<br />

Dit is e<strong>en</strong> ideale speelplek voor de hond.<br />

Hond<strong>en</strong>liefhebbers kunn<strong>en</strong> elkaar hier<br />

ontmoet<strong>en</strong> <strong>en</strong> met hun huisdier<strong>en</strong> rondlop<strong>en</strong> of<br />

lekker ravott<strong>en</strong>.<br />

Door het gebruik van hoogwaardige material<strong>en</strong>,<br />

zijn al onze toestell<strong>en</strong> bestand teg<strong>en</strong> alle<br />

weersomstandighed<strong>en</strong>. Met deze investering<br />

kunt u jar<strong>en</strong> vooruit.<br />

+31 318 303062 www.novumnederland.nl<br />

281


Zofia Kwiatkowska schrijfster van het<br />

blog „Dog in Warsaw”<br />

De toestell<strong>en</strong> van <strong>Novum</strong> zijn van uitstek<strong>en</strong>de kwaliteit <strong>en</strong><br />

verteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong> e<strong>en</strong> zeer hoog niveau. Ze zijn gemaakt van<br />

hoogwaardige material<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn weersbest<strong>en</strong>dig. Toestell<strong>en</strong>,<br />

ontworp<strong>en</strong> door NOVUM, zijn zeer aantrekkelijk voor<br />

hond<strong>en</strong>bezitters <strong>en</strong> hun huisdier<strong>en</strong>. Ze zijn gemaakt in twee<br />

versies: voor kleine hond<strong>en</strong> <strong>en</strong> grote.<br />

Het belangrijkste is dat NOVUM aan de verwachting<strong>en</strong> van<br />

zijn klant<strong>en</strong> voldoet wanneer ze hun aanbod aanpass<strong>en</strong> aan<br />

de w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van de klant<strong>en</strong>. Daarom zijn hun toestell<strong>en</strong> veilig<br />

<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> wij onze vrije tijd, op e<strong>en</strong> aantrekkelijke <strong>en</strong> actieve<br />

manier, doorbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> met onze huisdier<strong>en</strong>.<br />

www.pieswwarszawie.pl<br />

282<br />

info@novumnederland.com


Toestell<strong>en</strong> voor kleinere hond<strong>en</strong><br />

Klein A-vormig platform<br />

Deze oef<strong>en</strong>ing vereist moed, flexibiliteit <strong>en</strong> precisie<br />

om de obstakels te overwinn<strong>en</strong>. De hond moet er,<br />

onder begeleiding, langzaam overhe<strong>en</strong> lop<strong>en</strong>.<br />

Het platform is gemaakt van HDPE of RVS wat<br />

verstevigd is met e<strong>en</strong> stal<strong>en</strong> frame. De RVS<br />

uitvoering is bedekt met e<strong>en</strong> anti-slip coating.<br />

Alle stal<strong>en</strong> elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn gegalvaniseerd <strong>en</strong><br />

gepoedercoat. Afmeting staanders: 50 x 50 mm.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: 70 x 160 x 60 cm<br />

Tunnel voor hond<strong>en</strong> - laag<br />

De hond moet in de tunnel spring<strong>en</strong> <strong>en</strong> er doorhe<strong>en</strong><br />

lop<strong>en</strong>.<br />

toestel verkrijgbaar in metal<strong>en</strong> uitvoering<br />

toestel verkrijgbaar in HDPE uitvoering<br />

Cat. no. P010<br />

Cat. no. P010-H<br />

Kleine, buisvormige, tunnel gemaakt van staalplaat<br />

<strong>en</strong> bedekt met e<strong>en</strong> anti-slip coating. De stal<strong>en</strong><br />

staanders hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> diameter van 48 mm.<br />

Alle stal<strong>en</strong> elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn gegalvaniseerd <strong>en</strong><br />

gepoedercoat.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: 59 x 95 x 56 cm<br />

toestel verkrijgbaar in metal<strong>en</strong> uitvoering<br />

Cat. no. P013<br />

+31 318 303062 www.novumnederland.nl<br />

283


Springbalk - laag<br />

Deze oef<strong>en</strong>ing is e<strong>en</strong> uitdaging voor elke hond. De<br />

balk kan snel <strong>en</strong> gemakkelijk in hoogte versteld<br />

word<strong>en</strong>. Hoger voor de ervar<strong>en</strong> springers <strong>en</strong> lager<br />

voor de beginners <strong>en</strong> kleinere hond<strong>en</strong>.<br />

toestel verkrijgbaar in metal<strong>en</strong> uitvoering Cat. no. P014<br />

De stal<strong>en</strong> springbalk heeft vierkante, stal<strong>en</strong>,<br />

staanders met e<strong>en</strong> afmeting van 40 x 60 mm.<br />

Alle stal<strong>en</strong> elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn gegalvaniseerd <strong>en</strong><br />

gepoedercoat.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: 44 x 92 x 46 cm<br />

Kleine hoepels<br />

De hoepels zijn ontwikkeld voor kleine hond<strong>en</strong>. Met<br />

dit toestel ler<strong>en</strong> hond<strong>en</strong> om op commando door de<br />

verschill<strong>en</strong>de hoepels te spring<strong>en</strong>.<br />

toestel verkrijgbaar in metal<strong>en</strong> uitvoering<br />

Cat. no. P012<br />

De stal<strong>en</strong> hoepels hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> diameter van<br />

42 mm. Alle stal<strong>en</strong> elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn gegalvaniseerd <strong>en</strong><br />

gepoedercoat.<br />

Afmeting<strong>en</strong>: 93 x 126 x 4 cm<br />

284<br />

info@novumnederland.com


Driedelig platform<br />

Met dit driedelig platform kunt u de hond train<strong>en</strong> om<br />