Máximaal december 2016

Maxima.MC

INFORMATIEMAGAZINE | JAARGANG 11 | EDITIE 3 | DECEMBER 2016

Overgewicht bij

diabetes

Bekkenbodemklachten

na zwangerschap

Verkoudheid:

sniffen of snuiten?

Henk had

prostaatkanker:

'Ik wilde door'


2

IK ZORG VOOR

Kiki Kersten,

medewerker centrale sterilisatie afdeling (CSA)

“Sinds zes jaar werk ik op de centrale sterilisatie

afdeling. Hier ben ik verantwoordelijk

voor het reinigen, desinfecteren en steriliseren

van alle operatie-instrumenten in MMC.

Na elke operatie komen de tangen, scharen

en klemmen naar onze afdeling. Daar wordt

het materiaal gescand, zodat we precies

weten welk instrument bij welke patiënt

gebruikt is. In een desinfectieruimte wordt

al het materiaal in een soort grote wasmachine

geplaatst om het grondig te reinigen

en desinfecteren. Na deze grondige reiniging

en desinfectie maak ik opnieuw sets

van de instrumenten, zodat er een volledig

pakket ontstaat voor een volgende operatie.

Daarbij controleren we de werking van de

instrumenten ook meteen. Het samenstellen

van de pakketten is nauwkeurig werk, want

het mag niet gebeuren dat een instrument

tijdens een operatie ontbreekt of stuk is. De

gehele set wordt vervolgens gesteriliseerd

door verhitting op 134 graden, zodat er

geen levende micro-organismen meer aanwezig

zijn. De kennis en het gebruik van al

deze technieken en het secuur moeten werken

maakt mijn baan zo leuk!”


Neem altijd contact op met je huisarts voor een doorverwijzing naar MMC

3

Inhoud

14

COLOFON

Máximaal is een gratis uitgave van en over

Máxima Medisch Centrum. Het magazine

verschijnt vier keer per jaar. De voorjaarseditie

wordt gratis huis-aan-huis verspreid.

Redactie

Afdeling communicatie

Teksten

Bas Poell, afdeling communicatie

Eindredactie en coördinatie

Afdeling communicatie

Fotografie

Bram Saeys, Charlotte Grips, afdeling studio

4 Prostaatkanker

Henk Bosveld werd geconfronteerd

met prostaatkanker en behandeld in

het Máxima

12 Infographic:

Een pijnbehandeling in het centrum

voor pijngeneeskunde

15 Wetenschap en innovaties

in MMC

Lees meer over de wetenschappelijke

publicaties en innovaties in MMC

17 Overgewicht bij diabetes

Vraag & antwoord over extreem

overgewicht bij diabetes

18 Beeldreportage:

Van recept tot toediening

geneesmiddel

22 In je lijf, uit je hoofd

Mindfulness helpt om stress

te verminderen

Redactieadres

Máxima Medisch Centrum

Afdeling communicatie

Postbus 90052

5600 PD Eindhoven

(040) 888 91 40

maximaal@mmc.nl

Uitgever, advertenties en druk

Media Advies Eindhoven

Ron Meurkens

040 843 12 16 of 06 207 106 75

www.mediaadvieseindhoven.nl

Ontwerp en opmaak

Media Advies Eindhoven

10

Bekkenbodemklachten

na zwangerschap

Tips om bekkenbodemklachten

tijdens en na de zwangerschap

tegen te gaan

www.mmc.nl


4

‘Ik dacht:

weg met die kanker.

Dan kan ik door’

Prostaatkanker in Nederland

In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 9.000 mannen prostaatkanker

vastgesteld. Ruim 70% van hen is 65 jaar of ouder. Prostaatkanker

is dus vooral een ziekte die voorkomt bij oudere mannen,

hoewel het steeds vaker op jongere leeftijd (vanaf ongeveer 40 tot

45 jaar) wordt vastgesteld. Dit komt doordat steeds meer mannen

zich op jonge leeftijd laten onderzoeken. Vroege ontdekking wil

echter niet zeggen dat er daardoor ook sprake is van een langere

overleving. Prostaatkanker komt nog veel vaker voor dan het hierboven

genoemde aantal, met name bij zeer oude mannen. Maar

omdat de tumor vaak langzaam groeit, zal het merendeel van hen

er geen last van krijgen. Meestal wordt de ziekte bij hen nooit ontdekt

of alleen bij toeval, bijvoorbeeld tijdens een medische keuring.


Henk vertelt:

Met als klacht vaak te moeten plassen kwam Henk Bosveld

(73) bij de huisarts terecht. Hier werd de PSA-waarde

in het bloed gemeten. Normaal komt PSA (Prostaat

Specifiek Antigeen) in kleine hoeveelheden voor in het

bloed. Bij een verhoogde waarde is verder onderzoek

nodig. Daarom werd Henk doorverwezen naar de polikliniek

urologie in Máxima Medisch Centrum. Hier werd

direct een biopt afgenomen, waarvan de uitslag positief

was. Er was sprake van prostaatkanker.

“Van de uroloog kreeg ik meteen meerdere behandelopties

aangeboden, waar ik zelf een keuze in mocht

maken. Thuis ben ik me uitgebreid gaan verdiepen in

de verschillende behandelmogelijkheden, voordat ik

mijn definitieve keuze kenbaar maakte. Mijn voorkeur

lag bij prostaatverwijdering. Samen met Dr.

De Laet heb ik uiteindelijk gekozen voor een totale

prostatectomie middels een kijkoperatie, waarbij de

prostaat in zijn geheel verwijderd wordt. Ik dacht wegwezen

met die kanker. Dan kan ik door.”

Uitzaaiingen

Zoals bij de meeste soorten kanker kunnen er ook bij

prostaatkanker uitzaaiingen optreden. Deze komen

vaker voor als de tumor buiten de prostaat groeit. Er

kunnen dan uitzaaiingen ontstaan in de lymfeklieren.

Er was nog even onzekerheid of hier sprake van was.

Maar in alle nuchterheid vertelt Henk dat dat bij hem

gelukkig niet het geval was. Des te sneller was hij klaar

met de behandeling.

Bijkomstige ongemakken

Achteraf heeft Henk de periode toch als heftig ervaren,

vooral het herstel dat vele ongemakken met zich meebrengt.

Na een verblijf van twee dagen in het ziekenhuis

mocht hij naar huis. “Na de ingreep kreeg ik een

katheter die veertien dagen moest blijven zitten. Dan

ben je gewoon beperkt. Daarnaast kreeg ik ook te

horen dat ik zes maanden niet mocht fietsen. Dat was

een domper voor iemand die veel fietst.”

Klachten herkennen

Ondanks zijn voorspoedige herstel, heeft Henk toch

nog twee maal een bezoek aan de Spoedeisende Hulp

moeten brengen. "Het is vervelend als je thuis bent en

dan toch twee keer terug moet naar het ziekenhuis.

Maar als je niet weet wat het is, is het toch fijn dat je

terug kan vallen op de medische hulp in het ziekenhuis.

Maar ach, als dat het ergste is. Dus dat ben je eigenlijk

snel weer vergeten.”

Volledig hersteld

Anderhalf jaar na de ingreep is Henk weer volledig hersteld.

“Ik tennis weer drie maal per week, kan weer

overal heen met de fiets en voel me helemaal fit.” Wel

blijft hij nog onder controle in het ziekenhuis om te kijken

of de PSA-waarde in zijn bloed niet opnieuw stijgt.


6

Henks partner:

‘Ook voor mij was het

spannend’

Mevr. Bosveld: “Ik vond het een

spannende periode, vooral de keuze

voor de ingreep. Bestralen of

opereren? Je weet niet waar je

goed aan doet op dat moment.

Achteraf hebben we zeker de juiste

keuze gemaakt. Henk praat heel gemakkelijk

over de periode, maar achteraf

is het heftig geweest. Vooral de

eerste dagen na de operatie zorgde

voor ongemakken. Ook omdat we

nog twee maal terug moesten naar het

ziekenhuis vanwege klachten. Je weet

niet wat het is op dat moment. Achteraf

viel het gelukkig mee,

maar voor de zekerheid is het

erg fijn dat je die bevestiging

van het ziekenhuis krijgt.”

Wat is prostaat kanker?

Bij de meeste mannen wordt de prostaat na het dertigste levensjaar

groter. Waarschijnlijk komt dit door de langdurige werking

van het mannelijke geslachtshormoon testosteron op het prostaatweefsel.

Soms leidt dit op latere leeftijd tot afwijkingen aan

de prostaat. Deze afwijkingen kunnen goedaardig of kwaadaardig

zijn. Wanneer cellen van de klierbuisjes van de prostaat

ontaarden, is er sprake van prostaatkanker. Prostaatkanker

groeit meestal langzaam en geeft in het beginstadium geen

klachten. In sommige gevallen heeft iemand problemen met

plassen, waarbij hij vaker of met een slappe straal moet plassen.

Ook een branderig gevoel bij het plassen en troebele of

bloederige urine kunnen tekenen zijn dat er iets mis is met de

prostaat.

Wanneer een man plasklachten heeft, is verder onderzoek

noodzakelijk. Een arts kan prostaatkanker soms voelen als een

verharding van de prostaat. Met een bloedtest kan een afwijkend

gehalte van een bepaald eiwit in het bloed, het PSA, worden

gevonden. Als het PSA-gehalte verhoogd is, kan dit wijzen

op prostaatkanker. Ook goedaardige prostaataandoeningen

kunnen gepaard gaan met een hoog PSA-gehalte.

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij prostaatkanker.

Welke behandeling een patiënt krijgt is afhankelijk van het

stadium van de ziekte en de conditie. Sommige behandelingen

zijn gericht op genezing, andere hebben als doel de klachten te

verminderen en de ziekte af te remmen. In het geval van een

uitzaaiing is genezing meestal niet meer mogelijk. Dan wordt

er een behandeling ingezet om de klachten te verminderen.

Casemanager:

‘Een herkenbaar

ge zicht voor de patiënt’

Verpleegkundig specialist en casemanager Judith de Rooij: “Als

een patiënt de diagnose prostaatkanker heeft gekregen bij de uroloog,

krijgt hij vaak ook meteen meerdere behandelopties geboden als het

gaat om een genezende behandeling. Mijn rol als verpleegkundig specialist

is om de patiënt zowel verpleegkundige als medische ondersteuning

te bieden. Zo ook bij meneer Bosveld. Samen met hem heb ik een

aantal dagen na de diagnose alle voor- en nadelen van de verschillende

behandelingen besproken en gekeken waar zijn voorkeuren lagen,

waar afwegingen vandaan kwamen of wat hij juist lastig vond in het

maken van beslissingen. Sommige mannen willen gewoon praktische

antwoorden, andere vinden het proces van keuzes maken heel moeilijk.

Het is juist mijn rol om hen daarin goed te begeleiden, vooral niet te

sturen. Vervolgens maakt de patiënt bij de uroloog zijn definitieve keuze

voor de behandeling kenbaar. Daarna begeleid ik de patiënt in het vervolgtraject

met alle vragen en onzekerheden. Ook als ze de behandeling

hebben gehad, zie ik ze regelmatig terug.”

Kijk voor meer informatie op: oncologie.mmc.nl


Neem altijd contact op met je huisarts voor een doorverwijzing naar MMC 7

Uroloog:

‘Grote expertise biedt

echte kwaliteit’

Uroloog Kevin de Laet: “Wanneer er een verhoogde PSA-waarde

wordt gemeten in het bloed, of als de prostaat hard aanvoelt, volgt

een doorverwijzing naar de afdeling urologie in het Máxima. Als uroloog

zie ik de patiënt vanaf het stellen van de diagnose tot en met de

behandeling. Zo ook bij meneer Bosveld. Uit microscopisch onderzoek

bleek dat hij prostaatkanker had. Voor de zekerheid hebben we ook

een scan van het bekken en het skelet gemaakt om te kijken of er

uitzaaiingen waren. Als er geen uitzaaiingen zijn, kan een genezende

behandeling worden aangeboden. Wat gelukkig het geval was bij meneer

Bosveld. Achter de schermen wordt dan een behandelvoorstel

gemaakt door een team van gespecialiseerde artsen. Niet alleen meerdere

urologen, maar ook een oncoloog, radioloog en patholoog zijn

hierbij aanwezig. Zo zijn we zeker van de kwaliteit van het behandelvoorstel.

Er werd gekozen voor een prostaatverwijdering middels een

kijkoperatie, omdat deze veel voordelen biedt, zoals minder bloedverlies,

korter ziekenhuisverblijf, kleinere littekens en een sneller herstel

na de operatie. De afdeling urologie van het Máxima heeft inmiddels

een grote expertise opgebouwd op de gebied van prostaatkankeroperatie,

waardoor we echt kwaliteit kunnen bieden aan de patiënt.”

Continentieverpleegkundige:

'Ik heb hem goed

kunnen begeleiden'

Continentieverpleegkundige Marieke Schasfoort: “Als continentieverpleegkundige

zag ik meneer Bosveld de eerste keer voorafgaand

aan de operatie. Hij kreeg voorlichting over de ingreep, de opnameperiode

en over de gevolgen die de ingreep voor hem zou kunnen hebben.

Na een radicale prostatectomie krijgen veel mannen te maken

met een periode waarin zij in meer of mindere mate incontinent zijn.

Dit ontstaat doordat de prostaat verwijderd wordt en er een nieuwe

verbinding wordt gemaakt tussen de blaas en de plasbuis. Door het

trainen van de bekkenbodemspieren verbetert in de loop van de tijd de

controle over het ophouden van urine weer. Patiënten worden hiervoor

verwezen naar een bekkenfysiotherapeut in hun eigen woonomgeving.

Een ander mogelijk, ingrijpend gevolg van de ingreep is het ontstaan

van erectiestoornissen. Meneer Bosveld heeft een zenuwbesparende

operatie gehad, waardoor de kans op goed herstel groot is. In

zijn geval pakte dit positief uit. Hij was voorafgaand aan de ingreep

zeer gemotiveerd, deed veel aan sport en was daardoor in een goede

conditie. Dit heeft hem zeker geholpen om snel zijn leven weer op te

kunnen pakken. Ik heb hem op verschillende momenten kunnen begeleiden

en adviseren.”


8

EXPERTISECENTRUM

PROSTAATKANKER

Actief behandelen

of niet?

Van prostaatkanker is bekend dat het een langzaam groeiende

soort kanker is. Bij 30% van de mannen blijkt de tumor zelfs helemaal

niet of nauwelijks te groeien of klachten te veroorzaken.

Het heeft daarom niet altijd zin om direct actief te behandelen.

Een patiënt kan in bepaalde situaties zelf beslissen om actief te

behandelen, of juist niet. Dit is mogelijk als de kanker maar in een

klein deel van de prostaat zit, het gezwel zeer langzaam groeit of

als de patiënt geen klachten heeft. De arts volgt dan het verloop

van de ziekte nauwkeurig met controle-onderzoeken.

Controle-onderzoeken

Actief volgen betekent dat de arts elke drie tot zes maanden een

rectaal onderzoek doet, waarbij de arts met zijn vingers via de

anus of endeldarm voelt of de prostaat afwijkingen vertoont. En

daarnaast wordt er een PSA-test uitvoert. PSA is een eiwit dat

alleen in de prostaat wordt gemaakt. Normaal komt PSA in kleine

hoeveelheden voor in het bloed. Bij een lichte verhoging van het

PSA herhaalt de arts na een aantal weken het bloedonderzoek.

Blijft de PSA-waarde stijgen, dan is verder onderzoek nodig.

Uro-oncologische chirurgie wordt steeds vaker alleen

door gespecialiseerde ziekenhuizen aangeboden.

De afdeling urologie van MMC is al enkele jaren

verwijscentrum voor andere ziekenhuizen in de

regio Zuid-Oost Brabant (en daarbuiten) voor

bepaalde operaties zoals oncologische urologie.

De afdeling urologie van het Máxima heeft inmiddels

een grote expertise opgebouwd op het gebied

van prostaatkankeroperaties door middel van een

kijkoperatie. De operaties worden uitgevoerd door

dr. Fossion en dr. De Laet, beiden opgeleid in

Europese expertisecentra op het gebied van prostaatkanker.

Doordat deze kijkoperaties door een

gespecialiseerd team worden uitgevoerd, kan de

kwaliteit worden gegarandeerd.

Waakzaam wachten

Na één jaar van controle-onderzoeken neemt de arts ook biopten

van de prostaat af. Als de situatie langere tijd (twee jaar)

stabiel blijft, kunnen de controles omlaag gebracht worden tot

eens per zes maanden of eens per jaar. Bij ongeveer een derde

van de mannen die in aanmerking komt voor actief volgen, blijkt

dat bij de controles de tumor gegroeid is. Dan is het nodig om de

prostaatkanker alsnog te behandelen.

Overleg altijd zorgvuldig met de arts of een actieve

behandeling uitgesteld kan worden of dat direct behandelen

de beste mogelijkheid is.

dr. Fossion

dr. De Laet


Neem altijd contact op met je huisarts voor een doorverwijzing naar MMC 9

Prostaatkanker in cijfers

Bron: KWF

104.988

mensen krijgen in

een jaar kanker

10.497

daarvan krijgen

prostaatkanker (10%)

• 5 e

meest voorkomende

kankersoort in Nederland

• 2.641

mensen overlijden

in een jaar

Prostaatkanker en

erfelijkheid

Wat de precieze oorzaak van prostaatkanker is, is niet met zekerheid te zeggen.

Van prostaatkanker is bekend dat het een van de meest voorkomende soorten kanker

bij mannen is, maar dit betekent niet dat het ook erfelijk bepaald is. Komt de ziekte vaker voor

binnen één familie, dan is dit meestal toeval. Ongeveer 5 tot 10% van alle mannen met

prostaatkanker heeft de ziekte gekregen door een erfelijke aanleg. Dit betekent dat er bij

twee of meer directe verwante familieleden (grootvader, vader, broer, ooms en neven)

die jonger zijn dan 55 jaar, ook prostaatkanker is vastgesteld.

Als je wil weten of prostaatkanker erfelijk is of dat er een verhoogd risico is omdat

meerdere familieleden prostaatkanker hebben of hebben gehad, kan dat uit familieonderzoek

blijken. Een familieonderzoek kun je laten uitvoeren. Hiervoor heb je een verwijsbrief nodig

van de huisarts of specialist.

Familieonderzoek

Bij familieonderzoek worden de medische gegevens

van alle personen met kanker in de familie verzameld.

Er wordt een stamboom van de familie

gemaakt die bij voorkeur generaties terug gaat.

Wanneer bij drie of meer nauw verwante

familieleden prostaatkanker is vastgesteld, zeker

wanneer de ziekte op jongere leeftijd tot uiting komt

(jonger dan 55 jaar), is de diagnose erfelijke prostaatkanker

waarschijnlijk. Als uit het familieonderzoek blijkt dat

een mannelijk familielid een verhoogd risico loopt,

wordt hij uitgenodigd om zijn bloed jaarlijks te laten

controleren. Meestal wordt hiermee op 50-jarige leeftijd

begonnen.


10

Sabrina Maaskant, proctoloog

Hét medicijn tegen bekkenbodemklachten tijdens én na de zwangerschap

Je bekkenbodem kun je trainen

Veel vrouwen krijgen tijdens de zwangerschap en vooral na de bevalling problemen met hun

bekkenbodem. Het goede nieuws: deze klachten die tot veel ongemak leiden, zijn te voorkomen.

Veel aanstaande moeders realiseren zich

nog niet hoe zwaar hun bekkenbodem

het tijdens de bevalling krijgt te verduren.

Vaak beginnen de klachten al tijdens

de zwangerschap. Doordat het kind in de

baarmoeder groeit, neemt de druk op de

blaas toe en als gevolg van veranderende

hormonen vermindert ook de spierkracht.

Het leidt vaak tot veel ongemak. Denk aan

ongewild urineverlies, een zwaar gevoel in

de vagina, pijn aan het bekken of moeite

om ontlasting of windjes op te houden.

Ook aambeien en kloofjes in en rond de

anus komen geregeld voor. Veel vrouwen

nemen deze klachten nog op de koop toe,

uit schaamte of omdat ze denken dat dit

na de bevalling er nou eenmaal bij hoort.


11

Sabrina Maaskant eerste

vrouwelijke proctoloog in MMC

Voor een snelle, doeltreffende behandeling

van aambeien en scheurtjes

in en rond de anus kun je in

MMC sinds kort ook terecht bij

Sabrina Maaskant. Zij is de eerste

vrouwelijke proctoloog van Máxima

Medisch Centrum.

De 35-jarige Eindhovense is gespecialiseerd

in de behandeling van borstkanker,

melanomen, sarcomen en tumoren

en andere afwijkingen in de dikke darm

en endeldarm. Daarnaast behandelt

Sabrina Maaskant als proctoloog goedaardige

aandoeningen in en rond de

anus. “Hoe vervelend en pijnlijk aambeien

en scheurtjes in en rond de anus

ook kunnen zijn, de klachten zijn in de

meeste gevallen eenvoudig en zonder

operatie te verhelpen. Dat is ook het

uitgangspunt. Een chirurgische ingreep

komt pas in beeld als er geen andere

alternatieven zijn”, vertelt de nieuwe

proctoloog. “Het belangrijkste in mijn

vak vind ik dat mensen zich begrepen

voelen. Patiënten moeten hun verhaal

kwijt kunnen en gehoord worden. Ook

bij anale klachten die nog vaak met

schaamtegevoelens gepaard gaan, is

dat erg belangrijk.”

Verloskundige Nicole Manders voert een teleCTG uit bij de zwangere Jolande

TeleCTG maakt real-time

monitoring van zwangerschap

op afstand mogelijk

Máxima Medisch Centrum, de verloskundigenpraktijken 040verloskunde uit

Eindhoven en PUUR verloskunde uit Veldhoven en Nemo Healthcare testen op

dit moment een nieuwe vorm van zwangerschapsbewaking bij zwangere vrouwen

in de regio: het teleCTG. Met het teleCTG kan een zwangerschap op afstand

bewaakt worden in een verloskundigenpraktijk of bij de zwangere thuis.

De gynaecoloog kijkt real-time mee. De aanstaande moeder hoeft voor de

(soms dagelijkse) controle niet meer uitsluitend naar de polikliniek en/of hoeft

niet te worden opgenomen in het ziekenhuis.

Lees verder op gynaecologie.mmc.nl

“En dat is nergens voor nodig. Bekkenbodemklachten

zijn goed te verhelpen en nog

belangrijker: je kunt ze zelf voorkomen, indien

nodig met ondersteuning van een gespecialiseerde

bekkenfysiotherapeut”, zegt

gynaecoloog Joggem Veen van het Máxima.

“De bekkenbodem is een inwendige

spier die je, net als de andere spieren in je

lichaam, kunt trainen en dus sterker kunt

maken. Door daar al vroeg in de zwangerschap

mee te beginnen en de bekkenbodem

ook na de bevalling te blijven trainen,

kun je klachten dus voor zijn. Het mooie

aan die dagelijkse oefeningen, waarbij je

de bekkenbodemspier aanspant, is dat je ze

overal kunt doen. Vergelijk het met sport.

Als je goed voor je lichaam zorgt, voorkom

je blessures.”

Om bekkenbodemproblemen de aandacht

te geven die ze verdienen, werken gynaecologen,

verloskundigen en bekkenfysiotherapeuten

in deze regio volgens dezelfde

richtlijn. Joggem Veen: “Bij 20 weken in

de zwangerschap wordt specifiek gevraagd

naar eventuele bekkenbodemklachten en

krijgen zwangere vrouwen een folder met

oefeninstructie mee. Bij de eerste controle na

de bevalling wordt er nogmaals gescreend

en bekeken of ondersteuning van een bekkenfysiotherapeut

nodig is. Bij gecompliceerde

klachten verwijzen we vrouwen naar

Bekkenzorg Máxima in Eindhoven. Gynaecologen,

urologen, chirurgen en de bekkenfysiotherapeut

bekijken hier als het nodig is

samen wat de beste behandeling is.”

Aambeien en kloofjes

Het is dus niet nodig om rond te blijven

lopen met bekkenbodemproblemen. Dat

geldt ook voor aambeien of kloofjes in en

rond de anus, twee andere, voorkomende

en vaak pijnlijke restklachten na een bevalling.

“Binnen het Proctologisch Centrum

Máxima kunnen we deze klachten eenvoudig

en vaak al binnen één afspraak verhelpen.

Zonder operatie, dát is het streven”,

vertelt proctoloog Sabrina Maaskant. Ze

licht toe: “Door de aambei af te binden met

een rubberen bandje sterft het overtollige

slijmvlies af en komt het vaatweefsel weer

op de juiste plek terecht. Soms zijn er meerdere

behandelingen nodig. Pijnlijke kloofjes

die vaak als gevolg van verstopping ontstaan,

behandelen we met medicijnen en

een speciale crème. Als dat onvoldoende

helpt, kunnen we eventueel botox in de

kringspier spuiten. Dat ondersteunt het

lichaam om het scheurtje zelf te genezen.

Ik begrijp goed dat het niet leuk is om met

dit soort problemen naar de dokter gaan.

Maar als je weet hoe goed en eenvoudig

we ze kunnen behandelen, loont het toch

zeker de moeite om over die vrees heen te

stappen.”

Meer informatie over

bekkenzorg Máxima

bekkenzorg.mmc.nl


12

Een behandeling in het centrum

voor pijngeneeskunde

Pijn is een belangrijke reden voor mensen om naar

een (huis)arts te gaan. Hierbij kan het gaan om acute

pijn, maar vaker nog gaat het om chronische pijn, die

langer dan zes maanden aanhoudt. Pijn wordt door

veel factoren bepaald en beïnvloed en is daardoor

lastig te diagnosticeren. Daarom heeft MMC een speciaal

pijnteam, dat onder bestaat uit een pijnspecialist,

neuroloog, medisch psycholoog, revalidatiearts en een

fysio-/of manueeltherapeut. Het grote voordeel voor

de patiënt is hierbij dat meerdere behandelmethoden

benut kunnen worden.

1

Wist je dit al?

• In Nederland lijden 2,97 miljoen mensen aan chronische pijn. Hiervan is 60% vrouw met een gemiddelde leeftijd van 51,3 jaar.

• Acute pijn is een waarschuwing dat er iets mis is in het lichaam. De zenuwuiteinden worden geprikkeld of beschadigd en geven dit

door aan de hersenen. Deze pijn wordt vaak als scherp ervaren.

• Chronische pijn kan positief beïnvloed worden door lichaamsbeweging, ontspanning en positieve gedachten en gevoelens.

• De behandeling van pijn kan bestaan uit: medicijnen, zenuwblokkades (de zenuw kan de pijn niet meer doorgeven aan de

hersenen), neurostimulatie (het beïnvloeden van de zenuw met een elektrisch stroompje), fysiotherapie of psychologische

behandeling. Vaak worden meerdere behandelvormen gecombineerd.

• Bij een pijnbehandeling wordt de patiënt 1-2 uur opgenomen in de lounge van het centrum voor pijngeneeskunde. Hier staan

comfortabele stoelen waar voor en na de behandeling gebruik van gemaakt wordt. De behandeling zelf vindt plaats in de

behandelkamer. De patiënt komt hier op een speciaal bed liggen waar de behandeling uitgevoerd wordt.


13

2

3

1. Pijnspecialist of

physician assistant

De pijnspecialist of physician

assistent behandelt met een

naald de juiste zenuw die de

pijn veroorzaakt, in dit geval

in de nek. Via deze naald

wordt door middel van medicatie

en/of een gepulseerde

stroom de prikkelgeleiding

van de zenuw geremd.

2. Pijnverpleegkundige

De pijnverpleegkundige assisteert

bij het maken van de

röntgen- of echobeelden. Deze

beelden zorgen ervoor dat de

pijnspecialist de juiste zenuw

vindt en kan behandelen. Met

de zuurstofmeter om de vinger

van de patiënt houdt de

verpleeg kundige het zuurstofgehalte

in het bloed en de

hartslag in de gaten.

3. Poli-assistent

De poli-assistent legt vooraf alle

spullen klaar die nodig zijn voor

de behandeling. Zij bedient het

apparaat waarmee elektrische

stroompjes gegeven worden.

Deze stroompjes veroorzaken

warmte en een elektromagnetisch

veld waardoor de prikkelvorming

en prikkelgeleiding

naar de hersenen worden geremd.


14

‘Achteraf kan ik zeggen: het valt enorm mee’

Mevrouw Langermans (78) is op zoek naar een

nieuwe bril als haar opticien adviseert om naar

een oogarts te gaan; het lijkt erop dat ze staar

heeft. In MMC bevestigt oogarts Frank Kerkhoff

dit vermoeden na onderzoek. In Staarcentrum

Máxima wordt ze aan beide ogen van haar staar

afgeholpen.

Aanvankelijk vindt mevrouw Langermans het erg

spannend. Na een periode afgewacht te hebben besluit

ze op aanraden van de oogarts toch een staaroperatie

te ondergaan. Met een tussenpoos van een

maand wordt ze aan beide ogen geholpen. Bij deze

ingreep, die slechts een kwartier duurt, wordt de

ooglens vervangen door een kunstlens.

“Ik ben een enorme angsthaas en was dus erg zenuwachtig

voor de ingreep. Gelukkig ging het allemaal

erg vlot. MMC heeft schatten van zusters

die me geweldig begeleid hebben. Ze stelden me

gerust en leidden me af met een praatje. Ook het

contact met de andere staarpatiënten in de

wachtkamer hielp me om rustig te worden.” Toch

vindt mevrouw Langermans het spannend. “Ik

had het volste vertrouwen in de oogarts, maar

stel je voor dat ik moest niezen tijdens de ingreep!

Er werd me verzekerd dat ik dan alleen ‘stop’

hoefde te zeggen.”

De operatie verloopt vlot en eenmaal buiten wordt

mevrouw Langermans opgevangen door een verpleegkundige.

“Ik kreeg wat ontbijtkoek om bij te

komen en er werd voor de eerste dag een oogdop

aangebracht voor de hygiëne. Voor ik het wist

mocht ik weer naar huis. Enkele dagen lang moest

ik zelf mijn oog druppelen.” Inmiddels zijn de ingrepen

alweer een paar maanden geleden en is

mevrouw weer helemaal hersteld. “Ik draag nog

een leesbril, maar mijn zicht is weer helder! Achteraf

kan ik zeggen dat het enorm meevalt. De operatie

is voorbij voor je er erg in hebt. Andere patiënten

zou ik dan ook mee willen geven: maak je er

niet te druk om. Ik ben blij dat de oogarts me over

de streep heeft getrokken.”

Staarcentrum Máxima

In Staarcentrum Máxima van MMC worden patiënten

snel geholpen in een speciale cataract operatiekamer.

Je houdt je eigen kleding aan en wordt

in een stoel de behandelkamer ingereden. Alles in

het centrum is erop gericht dat je binnen enkele

uren weer naar huis kunt en zo min mogelijk naar

het ziekenhuis hoeft te komen.

Kijk verder op:

oogheelkunde.mmc.nl


Neem altijd contact op met je huisarts voor een doorverwijzing naar MMC

15

WETENSCHAP EN INNOVATIE

Betere levensverwachting met hormoontherapie

Patiënten met uitgezaaide borstkanker

hebben een betere levensverwachting als

ze eerst met hormoontherapie behandeld

worden dan wanneer gestart wordt met

chemotherapie. Dat blijkt uit onderzoek

onder honderden patiënten in Zuidoost-

Nederland.

Het onderzoek, geleid door prof. Dr. Vivianne

Tjan-Heijnen, medisch oncoloog in het

Maastricht UMC+, werd uitgevoerd door

Dorien Lobbezoo, internist in opleiding in

het Máxima Medisch Centrum.

Het onderzoek is uniek in die zin, dat er

mondiaal slechts zelden onderzoek wordt

gedaan naar de behandeling van uitgezaaide

(of gemetastaseerde) borstkanker in de

dagelijkse praktijk. En als er al onderzoek

naar wordt gedaan, gebeurt dat bij een

selecte groep van de patiëntenpopulatie,

zo’n 5 procent, in het kader van de toetsing

van nieuwe geneesmiddelen. De overige 95

procent blijft in dergelijke onderzoeken onder

de radar. Bij het onderhavige onderzoek

zijn alle patiënten met uitgezaaide borstkanker

in een afgebakende periode in Zuidoost-Nederland,

815 in totaal, meegenomen.

De meerwaarde van zo’n observationeel onderzoek

is dat duidelijk wordt hoe verschillende

subgroepen binnen de populatie van

patiënten met uitgezaaide borstkanker reageren

op de verschillende behandelingen.

Subtype

Daarbij viel het de onderzoekers op dat een

bepaald subtype, namelijk patiënten met

hormoongevoelige borstkanker, vaak beter

reageren als gestart wordt met hormoontherapie

dan wanneer gestart wordt met chemotherapie.

Van de patiënten die in eerste

instantie met hormoontherapie behandeld

werden, bleek na twee jaar 33 procent méér

in leven dan van de groep patiënten die begonnen

was met chemotherapie. Dit kon niet

helemaal verklaard worden door verschil in

prognose: patiënten die in eerste instantie

met chemotherapie behandeld worden, hebben

vaak een uitgebreidere ziekteactiviteit

(in lever, botten, longen), waardoor hun

prognose per definitie slechter is.

Lees verder op:

borstcentrum.mmc.nl

Dorien Lobbezoo, internist in opleiding in MMC

Vroeg duidelijkheid

bij Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is lastig vast te stellen.

Een amyloïd-PET-scan biedt de uitkomst voor

jonge patiënten, bij wie standaardonderzoek

geen duidelijkheid geeft. Afdeling Neurologie

en nucleair geneeskunde werken hiervoor

nauw met elkaar samen. Door toediening van

licht-radioactieve stof wordt zichtbaar of er

eiwitophopingen tussen de hersencellen aanwezig

zijn. In deze ophopingen zit het eiwit

amyloïd, dat onder meer gevonden wordt bij

Alzheimer. De diagnose wordt hierdoor eerder

gesteld, of juist uitgesloten.

Voor het eerst pijnloze

controle bij artritis

Artritispatiënten worden vanaf nu pijnloos

onderzocht op ontstekingen dankzij de

HandScan. De objectieve metingen van dit

apparaat kunnen bovendien leiden tot een

betere bijstelling van vaak kostbare medicatie.

MMC nam de HandScan onlangs als eerste

ziekenhuis ter wereld in gebruik in de

dagelijkse praktijk. Reumatoïde artritis is

een auto-immuunziekte waarbij gewrichtsontstekingen

ontstaan. Ruim honderdduizend

Nederlanders hebben met de aandoening

te maken.

Bambi-Belt:

weg met de plakkers en draden

Premature kindjes worden in het ziekenhuis

goed in gaten gehouden. Tot nu toe vindt

monitoring plaats via draadjes en plakkers

op de huid. Kinderarts-neonatoloog Sidarto

Bambang Oetomo bedacht een alternatief:

een zacht bandje dat draadloos de hartslag,

ademhaling en temperatuur van het te vroeg

geboren kindje meet, waardoor plakkers niet

meer nodig zijn. Dit ontlast het kindje en

maakt huid-op-huid contact met de ouders

beter mogelijk.

Lees verder op:

neurologie.mmc.nl

Lees verder op:

reumacentrum.nl

Lees verder op:

kindergeneeskunde.mmc.nl


16

‘Mijn buikslagader stond op springen’

Als Henk Straatman (80) plotseling erge

pijn in zijn buik heeft besluit hij even te

gaan liggen. Vanaf dat moment weet hij

nog maar weinig. In MMC wordt een gebarsten

aneurysma van de buikslagader

geconstateerd en een spoedoperatie is

nodig. Meneer Straatman is één van de

eerste patiënten in MMC bij wie deze

spoedingreep volledig via de lies met

een stent uitgevoerd wordt. Er hoeft

daarbij geen omleiding naar het andere

been worden aangelegd.

Al enige tijd heeft meneer Straatman last

van erge vermoeidheid. Ondanks zijn leeftijd

werkt hij nog geregeld in de kledingzaak van

zijn familie. Als hij op een dag wit wegtrekt

en gaat liggen vertrouwen zijn kinderen het

niet. Op de achterbank van zijn auto wordt

hij naar MMC gereden. “Het was een dodenrit.

Ik herkende elk stoplicht en wist precies

hoe lang het nog duurde voor we er

zouden zijn”, vertelt meneer Straatman. Op

de Spoedeisende hulp blijkt het te gaan om

een ernstig aneurysma. “Mijn buikslagader

bleek zeer verwijd te zijn. De vaatwand was

daardoor zo dun dat er al bloed uit lekte. De

ader kon elk moment springen.” Vaatchirurg

Maarten Loos kan hem opereren, maar wel

met een groot risico. Zijn kinderen krijgen te

horen dat ze beter afscheid van hun vader

kunnen nemen.

Acute ingreep

“Het was bijna gedaan met me en dat besefte

ik, maar door de snelheid van het moment

ging alles langs me heen. Ik weet niet veel

meer van die avond.” Een groot team verschijnt

op de operatiekamer. Ook voor hen is

het spannend. Vaatchirurg Loos: “Sinds enige

tijd kunnen we een gebarsten aneurysma

van de buikslagader ook in acute gevallen

volledig via de lies uitvoeren. De ingreep gebeurt

zelfs alleen onder lokale verdoving van

de liezen. We herstellen en verstevigen de

verwijde vaatwand met een stent, een kunststof

buisje. Dit gebeurde in spoedgevallen

voorheen vaak nog via een buikoperatie of

met een combinatie van een stent en een

omleiding (bypass) van de ene lies naar de

andere. De nieuwe methode geeft minder

kans op complicaties, waardoor patiënten

sneller herstellen. Het is wonderbaarlijk dat

meneer er weer bovenop is gekomen. Een

open buikoperatie had hij mogelijk niet overleefd.”

Herstel

“Het was heftig om achteraf te horen wat er

allemaal gebeurd is. Pas vier dagen na de

operatie werd ik wakker op de intensive

care”, vertelt meneer Straatman. Zijn kinderen

houden omstebeurt trouw de wacht aan

zijn bed. Hierna volgt nog een dikke maand

op de verpleegafdeling. Zijn conditie heeft

een grote klap gehad en er volgt nog een

aantal heropnames en longontstekingen,

maar meneer Straatman slaat zich overal

doorheen: “Ik ben lange tijd bang geweest

dat het opnieuw gebeurt, maar ik ben goed

behandeld en uitgebreid gerustgesteld.

MMC is een prettig ziekenhuis met veel lieve

verpleegkundigen en kundige artsen.”


Neem altijd contact op met je huisarts voor een doorverwijzing naar MMC

17

Vraag & antwoord

Overgewicht bij

diabetes

Internist Louis Lieverse werkt met een team van deskundigen hard aan

de gezondheid van diabetespatiënten. Het voorkomen en behandelen

van extreem overgewicht is daarbij een belangrijk doel.

Welke invloed heeft extreem overgewicht op diabetes?

Lieverse: “Extreem overgewicht zorgt bij iedereen voor grote gezondheidsrisico’s.

Zo heb je bijvoorbeeld meer kans op gewrichtsklachten

en hart- en vaatziekten. Voor een diabetespatiënt is een

gezond gewicht extra van belang: overgewicht ontregelt de

bloeddruk, vetstofwisseling en glucosewaarden. Door af te

vallen doorbreek je de vicieuze cirkel en heb je direct minder

medicatie en insuline nodig. De oplossing is simpel gezegd

meer verbranden dan je binnenkrijgt. Maar je verbranding

omhoog brengen en minder eten is in de praktijk vaak niet

zo eenvoudig.”

Hoe begeleiden jullie diabetespatiënten bij gewichtsverlies?

“Met een intensief programma begeleiden we patiënten

met extreem overgewicht naar een gezondere leefstijl.

We werken hiervoor in een team met fysiotherapeut,

diabetesverpleegkundige, diëtist, psycholoog en internist.

Dat levert vaak al snel resultaat op. Dankzij lifestyleadviezen

kan de toediening van insuline veelal gehalveerd

worden. Het volhouden na het begeleidende programma

is echter nog wel eens moeilijk.”

Wat als begeleiding onvoldoende resultaat geeft?

“Dan kan maagverkleinende chirurgie een oplossing zijn.

We werken nauw samen met Obesitas Centrum Máxima.

Door ervoor te zorgen dat er structureel minder voedselinname

en -opname door het lichaam mogelijk is, kun je blijvend

afvallen. Goede begeleiding na een maagverkleining is

wel van essentieel belang, dat geldt voor diabetespatiënten

nog meer. Al vóór de operatie komen zij bij de diabetesverpleegkundige

en mij om medicatie waar nodig aan te passen.”

Wat is diabetes?

Diabetes is een stofwisselingsziekte met

teveel glucose in het bloed. Glucose is een

vorm van suiker, en diabetes wordt ook suikerziekte

genoemd. Het hormoon insuline

speelt een sleutelrol bij het op peil houden

van de hoeveelheid glucose in het bloed, en

dus bij diabetes. Insuline wordt gemaakt in

de alvleesklier.

Lees meer op interne.mmc.nl

en op obesitascentrum.mmc.nl

Welk effect heeft een maagverkleining op diabetes?

“Zodra de voedselinname verandert beginnen de bloedsuikerwaarden

direct te schommelen. Na de operatie komen we daarom direct op

de verpleegafdeling langs om de medicijninname voor glucoseregulatie

omlaag te brengen. Ook zijn we betrokken wanneer het eten weer langzaam

opgebouwd wordt. De vitamines, glucosewaarden, cholesterol en

bloeddruk worden nauwkeurig gecontroleerd. In de beginperiode is er

weinig tot geen diabetesmedicatie nodig. De meeste patiënten zijn na de

maagverkleining volledig van hun diabetes af. Toch blijft het nodig om

levenslang onder controle te blijven. Na vijf tot zeven jaar verandert het

gewicht weer, eten mensen weer anders en zijn ze wat ouder. Vaak is er

dan behoefte aan wat bijstelling van de medicatie.”


18

Van recept tot toediening geneesmiddel

Je bent opgenomen in het ziekenhuis en de arts schrijft een geneesmiddel voor.

Er volgt een aantal stappen, voordat je het geneesmiddel krijgt toegediend.

1

Voorschrift

Tijdens de visite op de verpleegafdeling

of bij een patiëntbespreking

wordt besloten tot het starten van een

geneesmiddel. De arts ‘schrijft’ het recept

uit in het elektronisch voorschrijf

systeem (EVS) op de computer.

2

Controle

Het recept van de arts wordt gecontroleerd

door een apothekersassistent

en geaccordeerd door de ziekenhuisapotheker.

Er wordt bekeken of

de voorgeschreven dosering en frequentie

kloppen en of het geneesmiddel

in combinatie met andere geneesmiddelen

gebruikt kan worden.

3

Geneesmiddelenwagen

Vlakbij de verpleegafdeling is een kleine

apotheek, een depotheek. De depotheek

is onderdeel van de apotheek

van het ziekenhuis. Hier maken apothekersassistenten

de benodigde geneesmiddelen

klaar. Het geneesmiddel

is per stuk verpakt en daarop zit een

klein etiket met naam, dosering en

houdbaarheid van het geneesmiddel.

4

Naar de verpleegafdeling

De apothekersassistent vult alle laatjes

op naam van de patiënt en tekent dat

af in de laptop op de medicatiewagen.

Daarna brengt de apothekersassistent

de medicatiewagen naar de verpleegafdeling,

zodat de verpleegkundige

de medicatie rond kan brengen.

5

Medicatieronde

De verpleegkundige loopt de medicatieronde

met de geneesmiddelenwagen.

Om hierbij geen fouten te maken wordt

er een hesje gedragen met daarop het

verzoek niet te storen. De medicatiewagen

wordt meegenomen naar het bed

van de patiënt zodat het juiste geneesmiddel

voor de patiënt wordt gepakt.

6

Toediening

Het toedienen van het geneesmiddel

wordt ook geregistreerd in de laptop

op de medicatiewagen. De verpleegkundige

legt het geneesmiddel in de

medicatiehouder op het nachtkastje

en licht de werking en toedieningswijze

toe aan de patiënt.


Neem altijd contact op met je huisarts voor een doorverwijzing naar MMC 19

“Op dit moment zijn naar schatting ongeveer

180.000 Nederlanders gediagnosticeerd met

hartfalen. De verwachting is dat dit aantal de

komende jaren door de vergrijzing alleen maar

zal toenemen, ondanks betere behandelmethoden.

Mensen met deze complexe hartaandoening

zijn vaak kortademig en snel vermoeid bij

inspanning. Dit komt door een onvoldoende

pompfunctie van het hart met als gevolg een verminderde

aanvoer van zuurstof naar de spieren.

Hartrevalidatie is hiervoor een belangrijke, maar

vaak nog onderbelichte behandeling.

Als cardioloog houd ik me binnen Flow bezig met

onderzoek naar revalidatie bij hartfalen. Flow is

een centrum binnen het ziekenhuis, dat innovatieve

programma’s ontwikkelt om de kwaliteit

van leven van chronisch zieken te vergroten en

opnames te voorkomen. In het onderzoek wordt

gekeken naar de werking van het hart tijdens

inspanning. Uit eigen onderzoek blijkt namelijk

dat niet elke hartfalenpatiënt om dezelfde reden

problemen bij inspanning ondervindt. Bij sommigen

komt dit door een verminderde pompfunctie,

terwijl bij anderen de afgenomen spierfunctie

de oorzaak is.

CARDIOLOOG

RUUD SPEE

Onderzoek naar revalidatie

bij chronisch hartfalen

Door middel van inspanningstesten komt beter

aan het licht wat de beperkende factor is.

Op basis van de metingen wordt een individueel

revalidatieprogramma samengesteld om

het inspanningsvermogen te verbeteren en de

angst voor inspanning weg te nemen. Dankzij

dit programma zijn activiteiten in het dagelijks

leven makkelijker vol te houden en verbetert de

kwaliteit van leven aanzienlijk. Het ontwikkelen

van een actieve leefstijl is hiervan een belangrijk

onderdeel. Samen met de patiënt wordt gezocht

naar passende activiteiten in de eigen omgeving

om de conditie op peil te houden en terugval te

voorkomen. Lichamelijk actief blijven is een van

de belangrijkste ‘medicijnen’ in de behandeling

van hartfalen”.

Meer informatie vind je op:

flow.mmc.nl


20

Compleet in zorg,

ook bij u thuis

24 uur per dag, 7 dagen per week

Een geurig gerecht

met veel smaak:

Indische masala

SWZ

Nieuwstraat 70

5691 AG Son

Medewerkers van Valkenhof komen ook bij mensen thuis. Bijvoorbeeld

voor het bieden van persoonlijke verzorging, verpleging, individuele

begeleiding of huishoudelijke hulp. Meer weten? Bel 040-8003180 of kijk

op www.valkenhof.com.

De dagen worden kouder. Tijd voor een lekker winter recept met

de juiste vitamines. Onze diëtist Myrthe van de Voort deelt graag

dit geurige gerecht.

Benodigdheden voor vier personen

• 3 tomaten

• 2 kleine of 1 grote ui

• 1 teen knoflook

• 1 cm gember

• 1 el gemalen koriander

• 1 tl chilipoeder

• 1 tl komijnpoeder

• 1 tl garam masala (toko of grote supermarkt)

• 2 el olijfolie

• 400 gr bloemkoolroosjes

• 200 gr doperwten

• 4 el ongezouten cashewnoten

• 4x roti of Irakeesbrood (diepvries toko of grote supermarkt)

• Zout en peper naar smaak

Samen het beste eruit halen

Bij SWZ geloven wij niet in het beste ervan maken, maar samen het beste

eruit halen. Leven met een beperking vraagt soms om meer dan gewone

zorg. SWZ biedt praktische en deskundige ondersteuning. Dat begint in de

eigen omgeving. Thuis of op het werk. Met ambulante- of gezinsbegeleiding

voor zowel cliënt als partner, kinderen en andere betrokkenen.

Wanneer het thuis even niet gaat, zijn er andere mogelijkheden zoals dagbesteding

of logeren. En blijkt er aanvullende zorg nodig te zijn; dan kun je bij SWZ

ook terecht voor behandeling en wonen. SWZ is er voor mensen met een

hersenletsel, lichamelijke en meervoudige beperking in alle fasen van hun

leven om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij. De

vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden zijn hierbij leidend.

Neem voor meer informatie contact op met SWZ via

tel. 0499-471 241 of per mail info@swzzorg.nl,

of ga naar www.swzzorg.nl.

Bereiding van het gerecht

Snijd de tomaten, ui, knoflook en gember fijn. Verhit de olie in een pan

en bak de ui tot deze lichtbruin is. Voeg twee tomaten toe en bak tot de

tomaat zacht is. Voeg knoflook en gember toe en bak kort mee. Voeg één

tomaat toe en bak tot deze zacht is. Zet het vuur zacht en voeg chili, koriander,

komijnpoeder en garam masala toe. Bak deze drie minuten mee.

Verhoog het vuur tot medium hoog en voeg bloemkool en water toe tot

de bloemkool net niet onder water staat. Kook tot de bloemkool gaar is

en de saus is ingedikt. Voeg drie minuten voor het einde van de kooktijd

de doperwten toe. Bak de cashewnoten in een droge koekenpan lichtbruin.

Bestrooi met cashewnoten en eet met roti of Irakeesbrood.

Bevat per portie

• Energie: 467 kcal

• Eiwit: 15,5 gram

• Koolhydraten: 59,1 gram

• Vet: 5 gram

• Verzadigd vet: 4,6 gram

• Groente (bereid): 175 gram

• Vezels: 8,5 gram


Neem altijd contact op met je huisarts voor een doorverwijzing naar MMC

21

Verkoudheid: sniffen of snuiten?

Tijdens de wintermaanden hebben veel

mensen last van verkoudheid. Een groot

ongemak daarbij is een loopneus. Wat is

beter, sniffen of snuiten? Onze KNO-arts

Stijn van der Avoort geeft advies.

“Het beste kun je je neus ophalen. Op die manier

gaat slijm ofwel snot het snelst via je keel

naar de maag, waar maagzuur afrekent met

de ziekteverwekkers. Bij snuiten bouw je kortdurend

druk op in de neus, waardoor het slijm

inclusief virus en bacteriën in de neusbijholtes

terecht kan komen. Dit zorgt voor ontstekingen.

Als je snuit, druk dan een neusgat dicht en snuit

vooral niet te hard. Gebruik telkens een schone

papieren tissue om besmetting in je omgeving

te voorkomen.

Natuurlijk zijn er ook alternatieven. Stomen bij

een verkoudheid is op zich goed, maar vaak is

de temperatuur van de stoom te hoog en zorgt

de eucalyptus voor irritatie van je slijmvliezen.

Neusdruppels kunnen tijdelijk helpen om een

verstopte neus open te maken. Je hebt er echter

telkens meer van nodig. Gebruik de druppels

maximaal een week om te voorkomen dat trilhaartjes

en slijmcellen van je slijmvlies beschadigen.

Probeer de neus verder met rust te laten. Als je

veel last hebt kun je de luchtweg vrijmaken door

te spoelen met zout water. Maar of je nu snift

of snuit: doe het voorzichtig om je neusslijmvlies

niet te beschadigen. Deze schade kan zorgen

voor vervelende bloedneuzen.”

In je lijf, uit je hoofd

Stress maakt minder gelukkig en heeft een negatieve invloed op onder andere je afweersysteem en je stofwisseling.

Mindfulness is een goede methode om stress te verminderen.

Mindfulness gaat over de kunst om aanwezig te zijn in het hier en nu. Door vaker je aandacht te sturen, leer je afstand te nemen van de spinsels in je

hoofd. Je kunt je beter concentreren en je ontspant gemakkelijker. Je leert bewust keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren. Hierdoor vang

je stressprikkels eerder en beter op, waardoor je beter je grenzen kunt bewaken. De kracht van mindfulness zit in het toepassen gedurende de dag, wanneer

je voelt dat je ontspanning kan gebruiken. Gebruik kleine, alledaagse gebeurtenissen om vaker in het moment te leven.

1

bang / boos

2 evenwichtig

negatieve

gedachten

niet-bewust

van gedachten

stress-hormoon

negatieve

gedachten

bewust van

gedachten

hartkloppingen

korte ademhaling

zweten

normale

lichaamsfuncties

Stress-hormoon

aanmaak veroorzaakt

emotionele reactie in een

zelfversterkende cirkel.

Het bewust zijn van je

gedachten voorkomt de

aanmaak van stress-hormoon.

De lichaamsfuncties en

emotionele reacties blijven

normaal.

De chronische aanmaak van stresshormoon is van negatieve invloed

op lichaamsfuncties.

Bewustwording van automatische reacties geeft je keuze mogelijkheid

hoe om te gaan met situaties die stress veroorzaken. Op die manier kun

je de aanmaak van het stress hormoon positief beïnvloeden.

Ineke Raaijmakers en Jan Duijsters zijn beiden coach en mindfulness trainer bij Máxima Medisch Centrum.

Zij geven je tips om meer mindful te leven op onze gezondheidspagina: www.mmc.nl/gezondheidsnieuws


HET EROP-UIT-TREK-SEIZOEN

IS BEGONNEN!

22

Heerlijk naar buiten

Struinen door de gevallen bladeren, genieten

van prachtige wolkenluchten. Maar dan moet

je wel kunnen lopen, lekker lopen!

Onlangs kwam een slecht lopende dame in

de winkel. Ondanks de zolen van haar podotherapeut.

Had een enorme hallux (knok) en

relatief korte voeten. Door de knok functioneert

eerste straal, het gewricht in het hallux

niet meer.Als de voet niet meer kan afwikkelen,

dan zoeken we een schoen die kan

afwikkelen. Die neemt de voet dan mee.

Dit kan door een goed orthopedisch schoentechnicus

gemaakt worden. Maar er zijn

ook diverse kant en klare producten op

de markt. We

maken eerst een

druk meting van

haar voeten om

te zien of er nog

meer aan de

hand zou zijn.

Zodat er een ontspanning in de voorvoet

optreed. Ik plaatste de zolen erin. Zij ging

lopen en na een aantal rondjes in de winkel

en de stoep op en neer, was ze aangenaam

verrast. “Dit is totaal anders dan het gestrompel

waarmee ik binnen kwam” De klant koos

voor een paar half hoog met een wat meer

winterse uitstraling, maar ook een lage met

een meer modieuzer uitstraling en een witte

zool zodat ze die ook het voorjaar en zomer

door kan dragen.

Wil je adverteren

in de Máximaal?

Neem dan contact op met

Ron Meurkens 06-20710675

of stuur een email naar

info@mediaadvieseindhoven.nl

Eén voordeur bij spoed

Virtueel voorbereid

naar het ziekenhuis

Gewichtstoename

en spierkrachtverlies bij

prostaatkanker

INFORMATIEMAGAZINE | JAARGANG 11 | EDITIE 2 | SEPTEMBER 2016

Eefje brengt

dochter Linde

op de wereld

Overgewicht bij

diabetes

Bekkenbodemklachten

na zwangerschap

Verkoudheid:

sniffen of snuiten?

INFORMATIEMAGAZINE | JAARGANG 11 | EDITIE 3 | DECEMBER 2016

Henk had

prostaatkanker:

'Ik wilde door'

Daarna pak ik bewust een schoen waar

bovenop een stukje stretch is verwerkt, zodat

de voorvoet ook aan de bovenkant ontlast

wordt. Door de opbouw van de zool wordt de

lichaamslast midden onder de voet geplaatst.

De Voetwinkel • Tarwelaan 60 • 5632 KD Eindhoven

040-844 64 52 • www.devoetwinkel.nl

KAPSALON HAARWERKEN HAIR-WEAVING HAARDONATIE

Rivierstraat 20 5615 KB Eindhoven Tel. 040 - 2525142

www.studiotonny.nl

Sneller, beter, leuker

Eén

aanspreekpunt

één

behandelplan

Een volledig behandelplan binnen

24 uur na aankomst? Eén gesprek

waarbij alle betrokken behandelaars

er voor u zijn? Dat is de werkwijze

van Vitalis. Omdat we vinden dat het

zo hoort.

Ons team van specialisten helpt u na uw opname of operatie

in het ziekenhuis weer zo snel mogelijk op de been. Zodat u

thuis, in uw vertrouwde omgeving, verder kunt revalideren.

Met ons. Want een goed herstel, dat bereiken we samen.

Vitalis Brunswijck Generaal Bradleylaan 1 Eindhoven | Vitalis Wissehaege Herman Gorterlaan 4 Eindhoven | www.vitalis-revalidatie.nl

Meer info? Bel of bezoek de zorgadviseurs op het WoonincPlusVitalis klantencentrum 040 220 22 02 | info@woonincplusvitalis.nl


T&O

Neem altijd contact op met je huisarts voor een doorverwijzing naar MMC

23

Puzzel mee en win mooie prijzen!

Zweedse puzzel

Zweedse puzzel

leest

vergankelijk

bouw-

inhouds-

pratende

voeg-

sportman

man van

schouwspel

in

bolbloem

viervoeter

uitroep

leest

vergankelijk

theater

brengen man Eva van

radium schouwspel

in

bolbloem

viervoeter

uitroep

snibbig

(symbool)

bouwsteentjeopgave

vogel

woord

snibbig

steentjes inhoudsopgave

pratendevogel

voegwoord

sportman

brengen

Eva

radium

(symbool)

theater

ongekleed

horizon

ongekleed

3

horizon

oproer

7

3

oproer

bloeiwijze

onduidelijk

gebouw

plaats

deel v.e.

7

niet dom bloeiwijze

onduidelijk

gebouwchemisch

doping 10

benul

gevaarlijke

kans

element 16

benul plaats

deel v.e.

gevaar-

niet dom

balken

balken

chemisch

doping 10

lijke kans

element 16

toegang

beroep

overdreven

teken

toegang

beroep

overdreven

Japans

deel v.d.

teken

4 bloedvat 19

deel v.d. borst

rivierarm

12 Japans bordspel

4 bloedvat 19

borst

rivierarm

12 bordspel

Los

facet

gemis

Angeles Los

facet

uitgang

gemis

Angeles

weiland

roklengte

uitgang

5

14 sportterm

weiland

roklengte

5

14 sportterm

vreemde

plantaardig

vocht taal

sluis

vreemde

nimmer

plantaardig

vocht

nagerecht

6

visgerei

taal

sluis

nimmer

nagerecht

6

visgerei

proest

ratelpopulier

proest

ratelpopulier

plakbriefje

kijktoestel

plakbriefje

vierkante

geheel

kijktoestel

vierkante

geheel

aftocht

belhamel

zoogdier

dal

decameter verbruikt aftocht

belhamel

2 zoogdier

dal

decameter verbruikt

2

getal

open pl.

wenteling

getal

open pl.

rubber

in het bos

insectenwapen

rubber

in het bos

bid (Lat.) insectenwapen

bid (Lat.)

adellijke

vreugde vreugde 8

9

jong dier jong dier

8

9

Sp.

gesteente

Sp.

ernaartoe

gerecht

ernaartoe

waagstuk

genees-

waagstuk

verklaring

11 11 kundige

maal maal

voor voor

vaarwel vaarwel

nummer nummer

afwijzing

bouwland bouwland

(afk.) (afk.)

soort

bezwaar

schoen-

schoenmakersgeremakersgerei

15 15

17

17

Europeaan

snel snel

bedrijf

bedrijf

bericht

bericht

gedaan gedaan

18

18

peilen peilen

traag

traag

1

legerauto

legerauto

zeewier zeewier

gewricht

gewricht

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

bos

uitroep

uitroep

bos

13

13

© Sanders puzzelboeken

© Sanders puzzelboeken

Geef je oplossing door voor 14 maart 2017 via de puzzellijn: 0909-5010199 (€1,30 per gesprek)

Prijsvraag:

Zo puzzel je mee voor het goede doel: los het Zweeds raadsel op en

breng de letters uit de vakjes met een nummer over naar de

overeenkomstig genummerde vakjes op de oplossingsbalk onder de

puzzel. Om kans te maken op één van de prijzen kunt u de oplossing

doorbellen op nummer 0909-5010199 (kosten €1,30 per gesprek).

De opbrengst gaat naar stichting Máxima. Deze stichting maakt nét

dat beetje extra mogelijk voor onze patiënten. Bijvoorbeeld voor

vrouwen met borstkanker of voor kinderen die worden opgenomen.

U puzzelt toch ook mee voor het goede doel? Bel de goede oplossing

door, steun het goede doel en maak kans op prachtige prijzen.

Bel: 0909-5010199 (€1,30 per gesprek) Meer weten over stichting

Máxima? Sla dan snel deze pagina om. Prijswinnaars krijgen hun

prijs thuisgestuurd.

De Pluim: een originele cadeaubon voor jong en oud!

De Pluim is een cadeaubon die u de keuze geeft uit honderden

bestedingsmogelijkheden: belevenissen, workshops, producten en

goede doelen. Aangezien de Pluim een persoonlijk cadeau is, bepaal

je als ontvanger zelf wat je ermee gaat doen. Dat is wel zo leuk.

€ 25

Oplossing

1 E PRIJS

Een rode

Pluim

W K E B P S L T W P

V E E L V R A A T A A N E E N O P E R A

L A L K R O M P O B A R S G E L

H E L P E M O E A Z E N T A S T M L

E I D R U K T E A R I A M E R R I E

A R M O E F E T E N V L O N O E S T

O V E R A R A I N E E N S G E

O S E G A R D G O K A S P A L K

T E N D O E L E N B U I O R G A A N

P O L K S L A H E I M O E K E G O

T I T A N A K T E N A A L D K R A P

R E T O R I C A U I I G G I E R A V E

N E R T S R U I L O P E E N O P E N

spoedeisende hulp

€ 15

2 E PRIJS

Een gele

Pluim

Oplossing puzzel

vorige Máximaal

spoedeisende

hulp


Marlijn Jacobs:

“Ik heb ups en downs,

maar vooral hoop en

geloof in de toekomst”

Marlijn Jacobs is net 29 als ze een knobbeltje

in haar linkerborst ontdekt. Haar moeder,

zelf ex-borstkankerpatiënt, benadrukte sinds

haar eigen ziekte regelmatig het belang van

zelfonderzoek. “Dus ging ik naar de huisarts,

al verwachtte ik er niet veel van.”

Lees het hele verhaal van Marlijn op

borstcentrum.mmc.nl

Borstcentrum Máxima

Máxima Medisch Centrum heeft het grootste borstcentrum van

regio Eindhoven, waar persoonlijke aandacht centraal staat. Een

team van specialisten werkt hierin intensief samen: internist-oncologen,

chirurgen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundige.

www.mmc.nl

More magazines by this user
Similar magazines