09.12.2012 Views

Opties Technische gegevens - Invacare

Opties Technische gegevens - Invacare

Opties Technische gegevens - Invacare

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

14

14

Aluminium

13

AI

Aluminium


Opties

Standaard opvouwbare rug

Adductie frame

Fixatie clips

Zitbreedte:

340 – 460 mm

in stappen van 20 mm

Zitdiepte:

340 – 460 mm

in stappen van 20 mm

Zithoogte:

voor: 450 – 540 mm

achter: 390 – 490 mm

in stappen van 10 mm

Rughoogte:

300– 465 mm

in stappen van 15 mm

Onderbeenlengte:

220 - 500 mm

in stappen van 10 mm

Rughoek:

79°/83.5°/88°/92.5°/97°

Dit zijn slechts enkele van de vele beschikbare opties. Neem contact op met uw küschall ® -dealer voor verdere informatie.

Technische gegevens

Uniek uitklapmechanisme

5" Comfort wiel

Totale breedte:

ZB + 170 mm

Totale breedte

(dichtgevouwen):

ca. 300 mm

Totale lengte:

75°: ca. 860 mm

90°: ca. 810 mm

Gewicht:

ca. 10.7 kg

Max. gebruikersgewicht:

120 kg

Transportgewicht

(zonder achterwielen):

ca. 7.7 kg

Onbegrensde mogelijkheden.

✚ Made in Switzerland

1515


16

Opties

Zij aanzicht

Nieuwe voetplaat

Titanium

Zitbreedte:

340 – 460 mm

in stappen van 20 mm

Zitdiepte:

340 – 460 mm

in stappen van 20 mm

Zithoogte:

voor: 450 – 540 mm

achter: 390 – 490 mm

in stappen van 10 mm

Rughoogte:

300– 465 mm

in stappen van 15 mm

Onderbeenlengte:

220 - 500 mm

in stappen van 10 mm

Rughoek:

79°/83.5°/88°/92.5°/97°

Mini duwhandvatten

Technische gegevens

Reistas

Totale breedte:

ZB + 170 mm

Totale breedte

(dichtgevouwen):

ca. 300 mm

Totale lengte:

75°: ca. 860 mm

90°: ca. 810 mm

Gewicht:

ca. 10.1 kg

Max. gebruikersgewicht:

120 kg

Transportgewicht

(zonder achterwielen):

ca. 7.1 kg

22

Ti

Titanium


Opties

Kuitsteun gemonteerd op het frame

Carbon

Actieve + dynamische instellingsplaat Zittingtas

Zitbreedte:

340 – 460 mm

in stappen van 20 mm

Zitdiepte:

400 – 460 mm

in stappen van 20 mm

Zithoogte:

voor: 450 – 540 mm

achter: 390 – 490 mm

in stappen van 10 mm

Rughoogte:

300– 465 mm

in stappen van 15 mm

Onderbeenlengte:

300 - 340 mm

& 400 - 500 mm

in stappen van 10 mm

Rughoek:

79°/83.5°/88°/92.5°/97°

Technische gegevens

Totale breedte:

ZB + 170 mm

Totale breedte

(dichtgevouwen):

ca. 300 mm

Totale lengte:

85°: ca. 840 mm

Gewicht:

ca. 10.1 kg

Max. gebruikersgewicht:

120 kg

Transportgewicht

(zonder achterwielen):

ca. 7.1 kg

High Performance wiel

6

C

Carbon

✚ Made in Switzerland

17 17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !