henriskrant-2017-1

wzcvanderstokken

Welzijn en

warmmenselijke

zorg

op maat in een

natuurlijke

omgeving

Editie Januari - Februari - Maart 2017

WZC H. VANDER STOKKEN


p.2 Met dank aan onze sponsors


Voorwoord

Beste bewoners,

Beste familieleden en bezoekers,

Beste sympathisanten,

In naam van al onze medewerkers, vrijwilligers en Raad van

Bestuur van Solidum vzw wens ik U allen een voorspoedig en

gezond 2017!

2016 is bijna vervlogen, 2017 staat reeds voor de deur…

Het wordt een nieuw jaar met nieuwe dromen en

alles krijgt opnieuw een nieuwe kleur.

Wij wensen u veel geluk in grote en kleine

dingen,

veel liefde voor elkaar en

ook aandacht voor uw naaste.

Omdat niet al wat nieuw is, licht en luchtig is,

wensen we u de moed om die dingen toch

te dragen

met hier en daar een lieve hand die daarbij

helpt,

met respect en genegenheid voor elkaar.

Wij zullen er ook voor jullie zijn in 2017 en dit met ons motto

‘warmmenselijke zorg in een groene omgeving’.

Wij wensen u, en hen die u omringen, het

allerbeste voor het nieuwe jaar 2017!

WIJ WENSEN U

VEEL GELUK IN

GROTE EN

KLEINE DINGEN

Vanwege,

Sylvia Gribbe

Algemeen Directeur

Voorwoord

p.3


Inhoudstafel

Voorwoord 3

Bewonersnieuws

Nieuwe bewoners 5

Jarigen 6

Overledenen 8

Personeelsnieuws

Nieuwe medewerkers 10

Vrijwilligers 11

Pastoraal nieuws

Woordje van de aalmoezenier 12

Pastoraal kalender 12

Bouw van kapel 13

Levende kerststal 14

Schenkingen - dankwoord 17

Weerspreuk - gezocht 18

Werkgroep

Praatcafé dementie 20

Fotoshoot 21

Palliatieve zorgen 22

Tandhygiëne 23

Informatie

De oudste mens ter wereld 24

Interview met mvr. Vannerom 26

Keukenrubriek 28

De vraag van vandaag 29

Prijsvraag 31

Animatie

Programma 32

Valentijnsdiner 35

Zapatta shoes 36

Even terugblikken 37

Kerstmarkt 40

In de pers 41

Het AKK-clubje 42

p.4

Inhoudstafel


Afdeling Ruiten

Meneer Herremans Alphonse uit Halle

Mevrouw Deprouw Julia uit Sint-Pieters-Leeuw

Mevrouw Roelandts Joanna uit Sint-Pieters-Leeuw

Meneer Sluys Roger uit Pepingen

Meneer Saerens Jan uit Halle

Mevrouw Devalckeneer Yvonne uit Halle

Mevrouw Van Keymeulen Annie uit Gooik

Mevrouw Mathieu Maria uit Sint-Pieters-Leeuw

Meneer Sergeant Theophile uit Pepingen

Mevrouw Van Der Heyden Maria uit Gooik

Mevrouw Florin Nelly uit Halle

Afdeling Harten

Nieuwe bewoners

Van 1 oktober tot 31 december

Mevrouw Mevrouw De Vroede Marie uit Halle

Afdeling Schoppen

Mevrouw Hendrickx Lea uit Pepingen

Mevrouw Walschot Yvonne uit Beersel

Afdeling Klavers

Mevrouw Sergeant Monique uit Heren

Meneer Deschuyteneer Leopoldus uit Halle

Mevrouw Lissens Nelly uit Pepingen

Meneer Deneyer Jan uit Sint-Pieters-Leeuw

Wij hopen dat

deze nieuwe

bewoners zich

snel ‘thuis’ voelen

in hun nieuwe

woonomgeving.

Afdeling Klaver10

Mevrouw Bodart Denise uit Hondzocht

Mevrouw Germis Marie-Louise uit Aalst

Bewonersnieuws

p.5


Jarigen

Afdeling Ruiten

Helena Cnockaert

Theophile Sergeant

Christa Van Der Kelen

Marie-Joanna Weemaels

Joanna Roelandts

Marie-Louise Derdelinckx

Elise Vandormael

Jeannine Busselot

Maurice Raes

Klementine Van Lier

02 januari

13 januari

19 januari

27 januari

29 januari

31 januari

14 februari

15 februari

19 februari

28 maart

Afdeling Harten

Jeannette Timmermans

Hendrika Hauwaert

Josepha Sorgeloos

Paula Van Cutsem

Lucienne Pint

Jenny Pil

Elise Vander Biest

Nicolas Vandenbranden

01 januari

10 januari

05 februari

16 februari

02 maart

08 maart

15 maart

19 maart

Afdeling Schoppen

Marie-Louise Debraekeleer

Marcelle Meert

Irène Smellinckx

07 januari

11 februari

19 februari

p.6

Bewonersnieuws


Afdeling Klavers

Elisa Van Rossem

Frans De Vos

Simone Vande Weghe

Marie-Josee Vander Maelen

Francine Laeremans

02 januari

21 januari

03 februari

13 februari

09 maart

Klaver10

Yvonne Borremans

Margareta Wynants

Denise Bodart

Marie-Louise Germis

Ludovica Van Nechel

27 januari

04 februari

16 februari

18 februari

20 maart

De directie en

haar medewerkers

wensen alle jarigen

nog vele

gelukkige jaren toe!

Bewonersnieuws

p.7


Herinnering

aan onze overleden bewoners van de maanden oktober,

november en december 2016

Afdeling Harten

Debleser Nelly

Borremans Marie-Therese

Sermon Jeannette

Afdeling Klavers

Jous Bertha

Goosens Emiel

Verlie Jeanne

12 oktober

24 oktober

12 december

16 november

29 november

14 december

Afdeling Klavers10

Lannoo Claude

14 oktober

Lories Liliane

1 november

Jacobs Martha

9 december

De directie en het personeel wensen de familie veel sterkte toe.

Stil

Staan wij

Bij wat jij in beweging bracht

In hart, in lijf, in leven

Bewogen

Worden wij

Door tranen om wat niet meer is

En door liefde, die steeds is gebleven

Licht

Maken wij

Voor jou,

Stil en bewogen

samen

p.8 Bewonersnieuws


Gedicht

BELLEKETREK

Tingelineling…

’t belleke bij Mieke ging, Mieke deed het deurke open

En ze zag de bengels lopen, “he” zei Mieke, belleke trek

Houd uw moeder voor de gek.

Tingelingeling…’t belleke alweerom ging, Mieke speelde nu de dove

en ze trok heel stil naar boven. “He” zei Mieke keert ge weer ik giet

een emmer water neer, tingelingeling, pats hoe het water neerwaarts

ging en de bengels van daaronder kregen het water op hun donder

“He” zei Mieke keert ge weer, ik giet nog een tweede neer.

Met dank aan Mevrouw Derdelinckx Marie-Louise (bewoner

van de afdeling Ruiten) voor de inzending van dit gedicht.

Uitspraak mevrouw Vander Biest Elise, bewoner van de

afdeling Harten:

“Aan alles komt een einde…

… en aan nen trap zijn er twee!”

Nieuwsjaargeschenk

Bij de start van het nieuwe jaar worden onze bewoners

traditioneel verwend met een prachtig nieuwjaarsgeschenk.

Dit jaar mochten zij van de directie een ‘verwenpakket’ met

shampoo, zeep en bodylotion ontvangen…

Bewonersnieuws

p.9


Nieuwe medewerkers

Verpleging en verzorging

Leen Van Craenenbroeck:

Leen ging als logistiek

medewerker aan de slag op

de afdeling Harten, en dit

vanaf 28 november.

Lina Van

Eeckhout:

Lina startte op

19 december als

verpleegkundige.

Nieuwe stagiaires

Technische dienst

Atthakan Phimsut startte

op 5/12/16 als stagiair in de

technische dienst. Atthakan

volgt een traject ‘leren &

werken’.

De directie, de

medewerkers

en bewoners

heten hen van

harte welkom!

Dag van het personeel - oktober 2016

Op woensdag 19 oktober 2016 bedankten de algemeen

directeur, mevrouw Gribbe Sylvia, en de bewoners van

Woonzorgcentrum Henri Vander Stokken alle medewerkers

ter gelegenheid van de ‘Dag van het personeel’.

Tijdens een feestelijke receptie op elke afdeling bekeken de

medewerkers een verrassingsfilmpje, waarin verschillende

bewoners een dankwoord uitspraken voor de medewerkers

van de afdeling. De medewerkers waren zichtbaar geraakt

door de mooie woorden van hun bewoners.

p.10 Personeelsnieuws


Nieuwe vrijwilligers

Carine Vancottem

Carine startte haar vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum

na een stage in de technische dienst via GTB. Omdat ze een bezige

bij is, maar het fysiek moeilijk heeft, is ze blij dat ze zichzelf

nuttig kan maken voor het woonzorgcentrum en onze bewoners.

Carine biedt ondersteuning in de technische dienst en in

de poetsploeg. Je zal Carine op woensdag- en vrijdagvoormiddag

tegenkomen.

Dag van de vrijwilliger 2017

Op donderdag 9 maart 2017 zal woonzorgcentrum Henri Vander Stokken naar

jaarlijkse gewoonte zijn vrijwilligers bedanken!

Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe

vrijwilligers voor:

Begeleiden van activiteiten

Radio-techniekers en/of radiomakers

voor de opstart van onze

huisradio

Redactiemedewerkers voor onze

huiskrant


Heeft u interesse? Neem contact op

met Inge Vandersteen, coordinator

welzijn en kwaliteit :

ivandersteen@wzchvanderstokken.be

of 02/363.06.30

Vrijwilligersnieuws

p.11


Om STIL van te worden

Moeder Theresa van Calcutta is zondag letterlijk in de bloemetjes gezet: “heilige

Theresa” riep men.

Ooit heeft ze een merkwaardig stukje geschreven. Hier volgen haar woorden (je

ziet wel waar ze dit sprokkelde):

“ Toen ik honger had, gaf je me te eten. Toen ik dorst had, gaf je me te drinken.

Wat je doet aan de minsten van de mijnen, dat doe je aan Mij…Toen ik dakloos

was, heb jij je deuren geopend. Toen ik naakt was, heb je me je mantel gegeven.

Toen ik moe was heb je me rust geschonken. Toen ik onrustig was, heb je mijn

kwellingen bedaard. Toen ik klein was, heb je mij leren lezen. Toen ik alleen was,

heb jij me liefde gebracht. Toen ik gevangen zat, ben jij in

mijn cel gekomen. Toen ik ziek was, heb jij me verzorgd. In

een vreemd land was je gastvrij voor mij. Ik was werkloos, jij

vond een baan voor mij. Gekwetst in het gevecht, heb jij mijn

wonden verzorgd. Op zoek naar goedheid, heb jij me je hand gereikt. Toen ik

zwart was, of geel of blank, beledigd en bespot , heb jij mijn kruis gedragen.

Toen ik bejaard was, heb je naar mij geglimlacht. Toen ik bekommerd was, heb

jij mijn zorgen gedeeld. Je hebt me gezien onder speeksel en bloed. Onder mijn

zweet heb je me herkend. Toen ze me uitjouwden, stond jij naast mij. Toen

ik gelukkig was, heb jij mijn vreugde gedeeld. Maak ons waardig, Heer, onze

broeders en zusters te dienen die overal in de wereld leven

en sterven in honger en armoede. Geef hen langs onze

handen hun dagelijks brood en langs onze liefde de vrede en

de vreugde.”

Ik, ik word er STIL van. En jij?

Roger Defrijn, aalmoezenier

Pastoraal kalender

Elke dinsdag om 15.00 uur vindt er een eucharistieviering plaats in de kapel.
Dinsdag 03 januari 2017: Dankviering, met aansluitend receptie om 14 uur

in de polyvalente zaal.

Woensdag 01 maart 2017: Aswoensdagviering om 15uur in de kapel.

Dinsdag 07 maart 2017: Verzoeningsviering om 14 uur in de kapel.

p.12

Pastoraal nieuws


Oproep: Helpt U WZC Henri Van der Stokken mee

een kapel bouwen?

Binnen onze visie op ‘pastoraal’ in woonzorgcentrum

Henri Van der Stokken wensen we ervoor te zorgen dat

iedere bewoner zijn / haar geloofsovertuiging kan

blijven beleven.

Pastorale begeleiding is een ‘waardevol begrip’ binnen

onze kwalitatieve totaalzorg.

In het kader van het werken rond pastorale zorg met en

voor onze bewoners, willen we jullie de vraag tot donatie

van de nodige bouwmaterialen voor de bouw van een

kapelletje in de tuin overmaken. We denken hierbij

aan gevelstenen, dakpannen/leien, beton, hout

(geraamte dak), raampjes, traliewerk, vloertegels,…

Op deze manier willen we graag onze grot, die nu dienst doet als “kapel”

renoveren. Dit is broodnodig!

Het lijkt ons opportuun ons te richten op een duurzame restauratie.

Het is de bedoeling dat we een plaats ter beschikking stellen voor onze

bewoners en hun familie voor een moment van bezinning of om er rustig te

bidden.

We zijn op dit idee gekomen naar aanleiding van onze Mariabedevaart in de

meimaand 2016. Dit liet bij vele van onze bewoners en hun familie en

sympathisanten een diepe indruk na.

We zouden dit ieder jaar willen laten doorgaan, en dit dan ook toegankelijk

stellen naar buiten toe.

Een kapel in onze bijzondere natuur en setting van een wzc, zal erg aantrekkelijk

zijn voor de buitenwereld.

Natuurlijk spreekt het voor zich dat wanneer jullie ons zouden kunnen voorzien

van de nodige bouwmaterialen, we niet zullen nalaten dit aan de pers te

berichten en via de sociale media te verspreiden, en/ of een vermelden van uw

bedrijf op een naamplaat aan de kapel.

Ook mensen met kennis van zaken in de bouw zijn zeer

welkom om ons een handje te komen toesteken voor de

effectieve bouw van de kapel.

Kan u ons verder helpen? Neem contact op met Nathalie

De Roeck, voorzitter van onze pastorale werkgroep

en animatiedeskundige op de afdeling Harten

(02/363.06.30 of ergoharten@wzchvanderstokken.be).

Pastoraal nieuws

p.13


Levende kerststal

Kerst of het geboortefeest van de Heer is een belangrijk christelijk feest in

het kerkelijk jaar. Met kerstmis wordt door ons christenen de geboorte

van Jezus Christus gevierd. De evangeliën van Lucas en Matteüs

beschrijven de geboorte van Jezus. Vooral Lucas geeft een brede aandacht

aan de geboorte van Jezus in Bethlehem.

Vrijdagnamiddag 23 december was het dan zover:

De kerstviering met 'uitbeelding van het kerstverhaal' met een aantal van onze

bewoners van WZC Henri Van der Stokken en onze twee begeleid werkers van

VZW Zonnestraal, opgeluisterd door ons huiszangkoor en met een muzikaal

intermezzo door een personeelslid…

Hier hebben we, na flink gerepeteerd te

hebben, samen naar uit gekeken en naar

toe geleefd.

Het was mooi de betrokkenheid onder

onze bewoners en begeleid werkers week

na week te zien groeien.

Voor de realisatie van dit alles deden we

beroep op de verschillende disciplines,

door er samen onze schouders onder te

zetten, werd het een mooi geheel.

Onze medewerker van de technische

dienst timmerde samen met vrijwilligers

een kerststal op mensenmaat in elkaar.

Ook de kribbe voor kindje Jezus werd op

maat gemaakt!

Een familielid van één onze bewoners zorgde ervoor dat we gebruik konden

maken van de mooie kostuums van processie te Kester, waarvoor nogmaals

onze dank.

Het bewonerszangkoor kwam samen om te repeteren, zodat zij met mooie

kerstliederen de kerstviering muzikaal konden ‘opluisteren’.

Aan iedereen: van harte bedankt!

p.14

Pastoraal nieuws


Dit geeft nog maar eens aan, wat vertrekt vanuit positieve intenties, leidt tot een

mooi welslagen.

We waren ook verheugd Eh. Defrijn terug te mogen verwelkomen in ons

midden.

De bewoners van ons woonzorgcentrum en

van Zonnestraal, enkele familieleden en

deelnemend personeel kregen tijdens de

viering een warm en vertederend gevoel. In

het bijzonder toen het (levensecht) Kindje

Jezus in de kribbe werd gelegd.

Willen vasthouden aan dit harmonieus en schoon moment, doet het ons ook

denken aan de actualiteit en komt het kerstverhaal terug heel dichtbij.

Laten we ons ten midden van deze harde

realiteit niet overspoeld worden door angst

en haat, maar geloven in de kracht van de

liefde en hoopvol blijven voor de toekomst.

De pastorale werkgroep wenst ieder een

mooie Kerst en een voorspoedig 2017.

met dank aan Emile Devogeleer van Editie Pajot voor de mooie foto’s

Pastoraal nieuws

p.15


Beste bewoners, familie, vrienden en kennissen,

Vooreerst houd ik eraan u een warm, gezond en gelukkig nieuw jaar toe te

wensen.

Moge u allen in het nieuwe jaar omgeven worden door alle schoons dat het

leven in al haar facetten te bieden heeft. Want ook op hogere leeftijd kan men

nog genieten!

Daar zetten we dit jaar trouwens allen samen onze schouders onder. Anno 2017

willen we, nog meer dan al het geval is, u een goed gevoel geven. We willen u

helpen, waar u het toestaat, om maximaal te genieten van elke dag, rekening

houdend met uw noden, wensen, mogelijkheden en/of beperkingen en/of

ziektes.

Het is mijn persoonlijk doel er maximaal voor te zorgen dat iedereen zich op

zijn/haar gemak voelt. Het is ons aller bedoeling om samen de bewoners binnen

een warm, aangenaam en respectvol kader zichzelf te laten zijn en dit in de

meest ruime betekenis van het woord. U bent de dirigent van uw leven, en dat

verandert niet omdat u in een woonzorgcentrum verblijft.

Mag ik, het zuiver kind in mij indachtig, tot slot een mooie nieuwjaarsbrief met u

delen? Alvast een mooi 2017 gewenst!

Warme groeten,

Mariëlle Tielemans, verantwoordelijke bewoners

“Beste grote mensen,

Ik heb een kinderhart vol wensen,

Want ik heb het leven lief.

Maar wat ik aan u wil vragen

in mijn korte nieuwjaarsbrief

Is gewoon om alle dagen

Om elkaar te geven

En mij te leren hoe te leven

Doet u er alvast wat aan

Want ik wil uw weg op gaan

Kinderen moeten steeds

Beloven flink te zijn

En braaf en zoet

Zorg dat wij kunnen geloven in de

mens,

In wat hij doet

Dan pas heeft de toekomst waarde

En is’t leven hier op aarde

Als ik grote mens word, goed”

en is 't leven hier op aarde

als ik grote mens word, goed

Van je ..

p.16

Een woordje...


Schenkingen

Onze oprechte dank:Aan de dochter van mevrouw Lauwaert voor het servies (borden, tassen en

ondertassen)’

Aan de familie van mevrouw Musch, dat wij in het woonzorgcentrum

gebruik mochten maken van de kledij van de processie, om een mooi

kerstverhaal uit te beelden voor onze bewoners’.

Dankwoord

Mevrouw Hauwaert Hendrika is een dame die wij in deze editie van de

huiskrant erg graag eens ‘in de bloemetjes’ willen zetten!

Zij is degene die ervoor zorgt dat onze kapel steeds een mooi bloemstuk op het

altaar heeft. Zij is degene die bij speciale gebeurtenissen

de aankleding verzorgt met een mooi boeket.

In de lente, zomer en herfst is er veel keuze, maar in

de winter wordt het een uitdaging om creatief aan de

slag te gaan met wat de natuur nog te geef heeft.

Hendrika volgde een cursus bloemschikken bij de KV.

Daarnaast deed ze ook mee aan een wedstrijd

bloemschikken in de Sint-Rochusstraat te Halle. Er

namen 40 mensen aan deel, en Hendrika kwam als

winnaar uit de bus! Voor het 50jarige bestaan van de

KV maakte zij een mooie kroon uit bloemen. Daarnaast

schilderde ze ook vaak bloemen.

In haar tuin stonden erg veel planten, zodat ze deze

kon afknippen voor haar bloemstukken die ze maakte.

Voor de kerstperiode maakt Hendrika bloemstukken

voor op tafel in de cafetaria.

Heeft u nog oasis teveel? Mooi mandjes of linten? Hendrika kan er zeker wat

moois van maken! Neem contact op met Inge Herbaut, coördinator animatiekine

(02/363.06.30 of iherbaut@wzchvanderstokken.be).

Schenkingen - Dankwoord

p.17


Weerspreuk

JANUARI = de looimaand

“De vorst van kou en ijs die houdt van looien. Hij heeft zijn hermelijnen

vacht op veld en weg gespreid. Zo toont hij mens en land zijn macht, hij

zal nog lang niet dooien.”

FEBRUARI

St. Matthijs (24 februari) breekt het ijs, maar wil het ijs niet breken, dan

vriest het nog zes weken.

MAART

Maart zonder blomme, zonder dauwe, brengen ons op het eind in 't nauwe.

GEZOCHT :

nieuwe leden
Bent u sociaal geëngageerd?

Nemen medebewoners u makkelijk in vertrouwen?

Bent u goed in het vertolken van een gezamenlijk idee, suggestie of

bemerking? …

Dan bent u de man/vrouw die wij zoeken!

Als lid van de gebruikersraad vertegenwoordigt u de mening van de andere

gebruikers. Dit zijn zowel de bewoners als de familieleden van de bewoners. Dit

wil zeggen dat u niet louter uw eigen mening verkondigt, maar uw oor te luistere

legt bij de andere bewoners en familieleden om zo tot een goede vertolking te

komen van de visie en idee van ook de andere bewoners en familieleden.

De gebruikersraad komt vier maal per jaar samen, en dit telkens op vrijdag, van

14u tot 15u30.


Ik

(naam bewoner/familielid), wens

lid te worden van de gebruikersraad als vertegenwoordiger van de

afdeling

(afdeling waar u verblijft).

Handtekening:

p.18 Weerspreuken - Gezocht


GEZOCHT :

nieuwe leden

voor het keukencomité

Bent u sociaal geëngageerd?

Nemen medebewoners u makkelijk in vertrouwen?

Bent u goed in het vertolken van een gezamenlijk idee, suggestie of

bemerking? …

Houdt u van lekker eten en drinken?

Dan bent u de man/vrouw die wij zoeken!

Als lid van het keukencomité vertegenwoordigt u de mening van de medebewoners

op de afdeling. U legt uw oor te luister en verzamelt op deze manier

de informatie omtrent het maaltijdgebeuren. Dit kan gaan over zowel de

maaltijden zelf (wat was lekker? Wat niet? Welke suggesties hoor ik voor op het

menu?) als over de randvoorwaarden (is er voldoende bestek? Is het restaurant

gezellig?, …).

Het keukencomité komt samen om de 6 à 8 weken en dit telkens op

vrijdagnamiddag, van 13u30 tot 15u.


Ik

(naam bewoner/familielid), wens

lid te worden van het keukencomité als vertegenwoordiger van de

afdeling

(afdeling waar u verblijft).

Handtekening:

Gezocht

p.19


PRAATCAFE DEMENTIE

Vlaams-Brabant - Januari - Februari - Maart 2017

Wat?

Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor familieleden van personen met dementie

en andere geïnteresseerden. Het is vrij en gratis toegankelijk voor iedereen.

Bepaalde aspecten van dementie worden toegelicht door een gastdeskundige gevolgd

door een gedachtewisseling met het publiek. Ook personen met dementie

kunnen aanwezig zijn. Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen

of standpunten in te nemen. Gewoon luisteren kan ook.

Waar & wanneer?

PRAATCAFÉ DEMENTIE

Dinsdag 24 januari 2017 om 19uur30: “Hoofd vol mist” – Theatermonoloog

Door: Kristel Vranken

Plaats: Woonzorgcentrum Zilverlinde (Welzijnsweg 2 – 1600 Sint-Pieters-

Leeuw)

Dinsdag 14 februari 2017 om 20 uur: ‘Wat is dementie?’

Spreker: Dr. Ilse Verhaeverbeke – geriater AZ Sint-Maria Halle

Plaats: Cafetaria van woonzorgcentrum Mater Dei (Molenhofstraat 31 – 1670

Heikruis)

Vragen?

Contacteer Laura Coisne of Nathalie de Roeck

Referentiepersoon dementie

Tel. 02/363.07.18

dementie@wzchvanderstokken.be

ergoharten@wzchvanderstokken.be

p.20

Werkgroep dementie


Fotoshoot geeft mooie en karaktervolle beelden

van onze bewoners…

Op 14 oktober richtten we onze reminiscentiehoek op

afdeling Harten in tot fotostudio.

We nodigden de bewoners uit om hieraan hun medewerking

te verlenen. En er kwam veel respons op….

Ze gingen onmiddellijk over tot actie: “ Liggen m’n haren goed,

even wat bijkammen, past en zit m’n kledij goed, vlug wat

make-up …” Anderen kozen voor de naturelle look,

accessoires werden nog vlug genomen ,…

Ze namen plaats in de antieken zeteltjes en voelden zich

aanstonds in hun natuurlijke habitat.

Wat volgde zijn mooie, prachtige en karaktervolle portretten!!!

Die onze bewoners tonen als personen die ouder wordend

zijn, maar waar het zeker niet aan vitaliteit aan ontbreekt.

Ze lieten hen zien in hun ‘echtheid’ en toonden dat je als

senior van waarde bent en blijft!!!

En hoe het van belang is aandacht te hebben voor de waarde

van het esthetische: zich kunnen mooi maken, geeft een goed

gevoel “Ik mag me tonen zoals ik ben en me voel, ik ben van

nut en zet in beweging.”

Kijken jullie zelf maar naar het resultaat…

We zijn alvast fier op onze bewoners!

Het was een namiddag waar de bewoners zich in hun volle

zijn konden tonen en genoten van elkaar én waar we als één

team ons inzetten tot dit mooi resultaat en elkaars

voldoening hierbij tastbaar aanvoelden.

Een geslaagde namiddag voor onze bewoners én als team én

met mooie karakterbeelden tot resultaat.

Wat de bewoners en ons betreft voor herhaling vatbaar…

De Roeck Nathalie.

Oktober 2016.

Werkgroep POSCOM

p.21


Werkgroep Palliatieve zorg

Door de evolutie in de geneeskunde leven we alsmaar langer. Ook met

chronische ziekten, kunnen we langer in leven worden gehouden.

De medische wereld maakt gebruik van de DNR codes, waarmee de arts kan

beslissen wat hij nog wil en kan doen. Bvb.: gaan we nog reanimeren bij

iemand die reeds een zwak hart heeft ? Gaan we nog opereren bij

vergevorderde kanker ? , etc.

De beslissing ligt op dat moment grotendeels bij de arts, zonder veel inbreng

van de patiënt zelf. Daar willen we verandering in brengen: het gaat erom wat je

zelf wilt als persoon. De richtlijnen worden met de persoon zelf

afgesproken, en de zorg voor de toekomst besproken en gepland. Hiermee

wordt het uitvoeren van zinloze en nutteloze behandelingen vermeden.

Hoe wordt dit nu concreet aangepakt?

De palliatief referentieverpleegkundige of afdelingshoofd zal na een tweetal

weken na aankomst in het woonzorgcentrum een afspraak maken met de

bewoner, om de bewoners keuzes voor te leggen, over hoe en wat deze wil in

de laatste levensfase.

Er wordt nagedacht over volgende vragen:
Hoe ziet u als bewoner zelf de toekomst, uw ziekteverloop (zowel positief

als negatief)?

Wat is er belangrijk , wat wil u nog doen en wat niet?

Hoe staat u tegenover afhankelijkheid?

Wie mag er voor u zorgen wanneer u het zelf niet meer kan?

Stel dat u zichzelf niet meer kan uitdrukken, hoe stelt u zich de zorg dan

voor, wat wilt u nog wel, en wat zeker niet meer?

Wie mag er voor u beslissen als u het zelf niet meer kan? Wat is er voor u

zo erg dat u het nooit zou willen meemaken?

Als u zich een overlijden in uw familie of vriendenkring herinnert, wat is er

dan goed gelopen en wat is er fout gelopen?

Tijdens het gesprek kunnen er op deze manier een aantal zaken duidelijker

worden voor uzelf. Het geeft uw naasten de tijd om te begrijpen en te

aanvaarden wat voor u belangrijk is, wat uw beslissing is.

Tot slot:

Er is weinig tot niets te verliezen met het vroegtijdig plannen van

de zorg die u wil in de laatste periode van uw leven, MAAR er is

veel verloren als dit niet gebeurt.

Wendy Tielemans

p.22

Werkgroep palliatieve zorg


Tandhygiëne

In de 16 jaar die ik werkzaam ben in ons centrum is mij duidelijk geworden

hoe slecht het gesteld is met het gebit van onze ouder wordende bewoner.

Meestal is dit al bij opname van meneer of mevrouw het geval. Bij het ouder

worden zien we dat de zelfredzaamheid achteruit gaan. De ene persoon wordt

vergeetachtig en weet niet meer goed hoe dat moet “mijn tanden poetsen”. Een

ander persoon wordt bedlegerig. De verzorgende of de verpleegkundige die

aan huis komt, zal niet altijd de tijd hebben om aandacht te kunnen besteden

aan de tandhygiëne. Als familielid zal je er misschien niet aan denken of is het

onwennig. Niet iedereen zal even graag de tanden van iemand anders poetsen.

Bij sommige bewoners is de staat van het gebit slecht tot zeer slecht. Dit levert

veel problemen op zoals pijn, mondinfecties, slechter kunnen eten, problemen

bij het spreken enzovoort. In welke staat de mond ook is, verzorging blijft altijd

wenselijk.

Het grote probleem is echter dat het niet realistisch is om te denken dat onze

verzorgenden dit op zich kunnen nemen. Uit praktijkervaring blijkt dat zij

weinig tot geen tijd hebben om daar de nodige aandacht aan te kunnen

Werkgroep ergotherapie

p.23


Tandhygiëne

besteden. Daarom zouden zij ons tot U willen richten. Komt u éénmaal of

meerdere malen per week uw familielid bezoeken. Misschien wilt U vijf

minuutjes tijd maken voor de tandverzorging van uw vader of moeder? Weet U

niet goed hoe eraan te beginnen, dan kunnen wij dit samen met U bekijken.

Wij kunnen U informeren over welk materiaal er nodig is. Wij hebben tevens

informatiefiches over hoe een mond of gebit te reinigen. Die kunt U bij ons

verkrijgen. Ook kan dit in samenwerking met de tandarts die ons centrum sinds

enkele maanden éénmaal in de maand bezoekt.

Charlotte en Petra,

Dienst ergotherapie

Oudste mens ter wereld: 117 jaar

Gezond honderd worden, willen we allemaal wel. Maar hoe krijg je dat

voor elkaar?

“Ze is de laatste mens op aarde die in de 19e eeuw heeft geleefd. Emma Morano

werd geboren op 29 november 1899. Ze viert vandaag in de Italiaanse plaats

Verbania haar 117e verjaardag. Daarmee

is ze de oudste mens op aarde.

Op de 'eeuwige' vraag hoe ze zo oud is

kunnen worden, heeft ze een eenvoudige

verklaring: "Ik eet twee eieren per dag. En

wat koekjes. Maar ik eet niet veel want ik

heb geen tanden."

In haar huis bij het Lago Maggiore ligt een verklaring van Guinness World Records

die haar tot de oudste mens op de planeet bestempelt.

Morano was de oudste van acht kinderen. Ze trouwde maar verliet haar

gewelddadige echtgenoot in 1938. Hun enige kind stierf kort daarvoor. Sindsdien

leeft ze alleen. Anno 2016 woont ze nog steeds alleen, al krijgt ze wel hulp.”

p.24

Informatie


U kent ze wellicht ook; de vaak fantastische, maar meestal eenvoudige, verhalen

die oudere mensen aanhalen als reden van hun hoge leeftijd. Een grip uit de

antwoorden die we hier in het woonzorgcentrum mochten horen:
“geen gesten verkopen”

“eten met de seizoenen uit de hof en geen geprepareerde zaken uit de

winkel eten”

“elke ochtend en avond een druppel”

“we zijn gesterkt door het uren stappen door weer en wind en hebben

hierdoor een grotere weerstand. Nu kunnen ze tegen niets meer”

“we spraken onder de mensen, de mensen leefden in vriendschap met

elkaar; Nu wordt iedereen ziek van verdriet, uit eenzaamheid”

“een goei schelle spek die gepekeld werd thuis. Goei marchandise eten”

“leven van dag tot dag”

“u nie opjagen, das allemaal geen avance”

“eet matig, bid geregeld tot het licht, drink iets lekkers en af en toe een

sigaretje. Enkel overdaad schaadt”

“wees optimist tot in de kist”

“geloof in iets”

“opstaan en slapen gaan met de zon. Leef volgens de natuur”

“wees tevreden met wie je bent en wat je hebt, wil niet altijd meer”

“drink hard water voor de kalk”

“uw familie is belangrijk, want dit geeft zin, warmte en veiligheid”

“eet s’middags warm, s’avonds licht op de maag eten”

“blijf bezig”

“sta elke ochtend op met een doel, voel u nodig”

“leer, leef en geniet”

Heeft u er nog?

Laat ze ons weten! We zouden hier graag uit leren!

Mariëlle Tielemans, Verantwoordelijke Bewonerszorg

Informatie

p.25


Interview met Mevrouw Jeannine Vannerom

Voor dit interview had ik een leuk

gesprek met de altijd goedlachse en

immer actieve Jeanine Vannerom.

Iedereen kent Jeanine! Ze verblijft

op de afdeling harten en je hebt

haar waarschijnlijk al eens zien

zitten bij de animatie, zien praten in

de cafetaria, zien breien in de

zeteltjes of zien wandelen in de tuin

rond de woonblokken.

Hoewel Jeanine oorspronkelijk 'snit

en naad' studeerde in Sint-Joost te

Brussel, ging ze jaren geleden

echter aan de slag in de slagerij van

haar grootmoeder. Deze slagerij

werd geopend voor de oorlog. Toen haar grootmoeder weduwe werd, waren

een extra paar handen meer dan welkom. Jeanine en haar vader gingen, na de

dood van haar moeder, inwonen bij haar grootmoeder. Zo kwam ze voor het

eerst in de beenhouwerij terecht!

Ze knapte er in de beginjaren allerhande klusjes op. Ze deed de afwas, ze

draaide het vlees door de vleesmolen, ze hielp mee met de bereiding van de

paté en ze mocht ook de kruiden afwegen. Het was een heel leerproces: ze

mocht bijvoorbeeld niet onmiddellijk 'koteletten snijden.' Ze moest dit stapje

voor stapje leren en pas als ze het goed genoeg kon, mocht ze het alleen

proberen. Na een hele tijd mocht ze ook de klanten bedienen.

De lekkere paté, evenals de witte en zwarte pensen, waren alom bekend als de

specialiteit van het huis.

Wat Jeanine echter niet zo graag deed, was vet smelten!

“... Je moet er de kruiden ondermengen door steeds te roeren en dat stonk

verschrikkelijk!...” Vertelde ze mij.

Zelf lust ze heel graag varkensvlees. De kok Boudewijn kan haar steeds een

pleziertje doen met een lekkere tussenrib of met ossentong.

p.26

Interview


Een leuke anekdote uit de tijd van de beenhouwerij:

Vader Vannerom leverde toentertijd vlees aan huis bij een dokter. De dokter

bestelde vaak varkenspoten. Toen hij aanbelde, deed de meter van de dokter

open.

Vader zei: “Bobonne, ik ben hier met uw poten!” Beiden schoten natuurlijk in

de lach!

Volgens Jeanine waren de klanten vroeger gemakkelijker in de omgang dan nu.

Haar goede raad voor beginnende slagers luidt als volgt:

“...Tracht zoveel mogelijk zelf te bereiden! Zo kan je je onderscheiden van de

industriële zaken.”

De beenhouwerij sloot uiteindelijk

haar deuren in de jaren '60!

Bezige bij Jeanine hield nadien even

een suikerbonenwinkel (babyshop)

open.

Tot slot ging Jeanine in de post van

Halle werken als loketbediende.

Toen de jaren vorderden kreeg ze

overplaatsingen naar Ruisbroek en

later naar Sint-Genesius-Rode.

Jeanine is een geboren verteller! Wil je graag meer te weten komen over haar

loopbaan, spreek er haar gerust op aan. Ze zal je met veel plezier te woord

staan!

Marijke De Coster

Interview

p.27


Hopscheuten

Hopscheuten zijn de jonge ondergrondse

scheuten van de hopplant. Deze klimplant is beter

bekend als leverancier van de hop die gebruikt

wordt bij het bier brouwen. Hopscheuten worden

in onze contreien al heel lang als groente gegeten.

Zelfs nog voor hopbellen werden toegevoegd aan bier om het langer houdbaar

te maken. Hopscheuten zijn al bekend sinds de Romeinse tijd maar pas sinds de

jaren '80 aan een heropleving bezig in de toprestaurants. Een hele ommezwaai

want in de middeleeuwen werden ze immers nog gegeten door de arme

bevolking.

Hopscheuten lijken een beetje op de beter bekende Oosterse sojascheuten.

Hopscheuten worden wel eens 's werelds meest exclusieve en duurste groente

ter wereld genoemd. Dat komt omdat de schaarse hopboeren die er nog zijn de

groente slechts van maart tot april kunnen oogsten. Gelukkig deden nieuwe

oogsttechnieken hun intrede in het landbouwleven en kunnen de hopscheuten

nu al over een langere periode gegeten worden, van kerstmis tot april. Toch

blijft dit een heel arbeidsintensieve teelt.

Hopscheuten zijn een typisch Belgisch product. Nergens anders ter wereld

worden ze zo veelvuldig in de keuken gebruikt. Toch zijn ze niet erg gekend bij

het grote publiek. Voor fijnproevers vormen ze een ware delicatesse.

Hopscheuten hebben een nootachtige smaak. Dit typische Belgische product

kreeg van de Vlam het kwaliteitslabel "streekproduct.be".

Voor warme bereidingen kunnen de hopscheuten even geblancheerd worden.

Hopscheuten kunnen zowel rauw gegeten worden als gestoofd.

p.28

Keukenrubriek


De vraag van vandaag

Met wie wil u toasten op het nieuwe jaar? Wat zou u erbij drinken? Welke wens

of droom heeft u voor 2017? En naar welk seizoen kijkt u uit? Dit zijn de

‘nieuwjaars’-vragen die we stelden aan bewoners en medewerkers van de

afdeling Ruiten.

Mevrouw Van Lier Klementine wil samen met haar

familie, en met name met haar schoonzoon en zoon, een

glaasje drinken op het nieuwe jaar. Ze drinkt graag een blond

biertje, maar sinds haar verjaardag staat er nog cava en

schuimwijn in de frigo. Alleen zal mevrouw Van Lier niet

drinken, maar in gezelschap smaakt het haar! Haar droom is

om terug 20 à 30 jaar te zijn. Ze reisde in die periode veel, en ze deed het erg

graag. Elke zomer trok ze er, samen met haar beste vriendin, voor een maand

op uit. Mevrouw Van Lier’s favoriete seizoen is de lente: alles herleeft en je

voelt de zomer die eraan komt. Voor 2017 wenst ze ‘le calme’

en ‘la paix’, rust en vrede, voor zichzelf.

Zorgkundige Lana Van Isterdael zou graag met haar

collega’s toasten op het nieuwe jaar, en dit met een glaasje

cava! Haar wens voor 2017 is dat haar oma, nu 85 jaar, nog

lang mag leven. Ze vreest voor minder positieve

veranderingen in de wereld, onder andere door toedoen van I.S. …. Als Lana

kon kiezen, zou het altijd zomer zijn!

Waar Mevrouw Engels naar uit kijkt in 2017 is het verjaardagsfeest van haar

kleinkind Lotte. Zij wordt 14 jaar oud! Mevrouw Engels vindt

dat het leven duurder is geworden: de prijzen voor water,

gas, elektriciteit, … stijgen alleen maar. Het is met haar

oudste dochter Marianne, en met haar echtgenoot, dat ze op

het nieuwe jaar wil toasten! Mevrouw Engels kijkt nu alvast

uit naar het ontbijtbuffet in 2017, want dat viel haar in

De vraag van vandaag; eindejaarvragen

p.29


De vraag van vandaag

december erg in de smaak! Ze houdt van kerstmis, omwille van de gezelligheid

en mooie decoratie overal. Haar favoriete seizoen is de lente, omdat dan alles

‘schiet’, en ze houdt ook veel meer van de zon dan van de sneeuw.

Toasten op het nieuwe jaar met een frambozenbiertje en Barack Obama aan

tafel, dat zou Myriam De Blieck, zorgkundige, wel zien zitten! Ze zou een

interessante babbel met hem hebben, en hem meteen haar bezorgdheid uiten

over waar het naartoe zal gaan met de wereld in 2017 als Donald Trump

president wordt. Haar droom voor 2017 is dat haar kinderen mogen slagen in

alles wat ze ondernemen.

Mevrouw Cosijns Yvonne hoopt in 2017 nog veel plezier te maken ‘in den hoop’.

Ze zou willen toasten op het nieuwe jaar met haar dochter, maar die drinkt niet.

Met fruitsap kan dat natuurlijk ook altijd! Het leven anno 2017 is beter als

vroeger, toen er nog veel meer mensen echt armoede kenden. In 2017 zou

Yvonne graag eens met haar kleinkinderen op stap gaan, alwaar zij willen gaan.

Mevrouw Cosijns houdt meer van de zon dan van de sneeuw, en haar favoriete

seizoen is de zomer, als het goed weer is.

De lotto winnen is verpleegkundige Nathalie Muylaert’s grootste wens voor

2017. Op het nieuwe jaar wil ze toasten met een

glaasje champagne, en dit omringd door al wie haar

liefheeft. Het seizoen waar ze nu al naar uitkijkt is de

zomer, hoewel ze de opwarming van de aarde als een

minder positieve en zorgwekkende verandering van de

wereld ervaart… .

p.30

De vraag van vandaag


Prijsvraag

De Franse chansons van Salvatore Adamo zal iedereen zich ongetwijfeld nog

met veel plezier herinneren.

Hij zong onder andere een liedje voor Paola, die toen nog prinses van Luik was.

Wisten jullie ook dat er een Nederlandse tulp bestaat die zijn naam draagt en

die enkel via zijn fanclub te verkrijgen is?

Voor onze wedstrijdvraag neem ik een liedje dat op nummer 1 stond in de

jaarlijsten van 1964. U kent het wel... Vous permettez, monsieur! … Zing gerust

mee...

Aujourd'hui c'est le bal des gens biens

Demoiselles que vous êtes jolies

Pas question de penser aux folies

Les folies sont affaires de vauriens

On n'oublie pas les belles manières

On demand'au papa s'il permet

Et comme il se méfie des gourmets

Il vous passe la muselière

Refrein:

Vous permettez Monsieur ?

Que

Et bien qu'il me sourie

Je

Vous permettez Monsieur ?

Nous

Comme vous l'étiez a notr'âge

Juste

Bien qu'un mètre environ nous sépare

Nous voguons par delà les violons

On doit dire entre nous on se marre

A les voir ajuster leurs lorgnon

Refrein

Que d'amour dans nos mains qui s’-

étreignent

Que d'élans vers ton coeur dans le mien

Le regard des parents s'il retient

N'atteint pas la tendresse où l'on baigne

Refrein

Salvatore Adamo

VUL DE ONTBREKENDE TEKST IN EN DEPONEER HET ANTWOORD IN DE BUS!

Naam:

Afdeling:

Kamernummer:

Prijsvraag

p.31


Animatieprogramma

Januari 2017

Wat? Wanneer? Waar?

Dankviering

Nieuwjaars-receptie

Driekoningen

Live Cooking

Middagmaal

Live Cooking

Middagmaal

Sociale Dag

Don Bosco

Verwennamiddag door

Heilig Hart College

Gedichtendag

Kleuterturnen

Hartentroef

Live Cooking

Middagmaal

Brei- club

Dinsdag 3 januari

Om 14.00 uur

Donderdag 5 januari

Om 14.00 uur

Vrijdag 6 januari

Om 14.00 uur

Vrijdag 6 januari

Om 11.30 uur

Vrijdag 13 januari

Om 11.30 uur

Maandag 16 januari

Om 13.30 uur

Maandag 23 januari

Om 13.30 uur

Woensdag 25 januari

Om 14.00 uur

Donderdag 26 januari

Om 13.45 uur

Vrijdag 27 januari

Om 11.30 uur

Vrijdag 27 januari

Om 14.00 uur

In de polyvalente

zaal

Op elke afdeling

Op elke afdeling

Afdeling Schoppen

Afdeling Klavers 10

Op de afdeling

Polyvalente zaal

Polyvalente zaal

Polyvalente zaal

Afdeling Klavers

Afdeling Harten

p.32 Animatie


Animatieprogramma

Februari 2017

Wat? Wanneer? Waar?

Maria Lichtmis

Donderdag 2 februari

Avondmaal

Om 17.00 uur

Op elke afdeling

Live Cooking

Vrijdag 3 februari

Middagmaal

Om 11.30uur

Afdeling Ruiten

Brei- club

Vrijdag 3 februari

Om 14.00 uur

Afdeling Ruiten

Blind date show

Woensdag 8 februari

Om 14.00 uur

Polyvalente zaal

SMOG met Hartentroef

Donderdag 9 februari

Om 13.45 uur

Op elke afdeling

Live Cooking

Middagmaal

Vrijdag 10 februari

Om 11.30uur

Afdeling Harten

Brei- club

Valentijnsdiner

Dikke Truiendag

Vrijdag 10 februari

Om 14.00 uur

Dinsdag 14 februari

Om 11.30 uur

Vrijdag 17 februari

Afdeling

Schoppen

Polyvalente zaal

In het wzc

Brei- club

Verjaardagsfeest januari -

februari

Brei- club

Vrijdag 17 februari

Om 14.00 uur

Donderdag 23 februari

Om 14.00 uur

Vrijdag 24 februari

Om 14.00 uur

Afdeling Harten

Polyvalente zaal

Afdeling Ruiten

Animatie

p.33


Animatieprogramma

Maart 2017

Wat? Wanneer? Waar?

Complimentendag

Brei- club

Dag van de

vrouw

Verwendag

Dag van de

Vrijwilliger

Brei- club

Zang- en dans

met Hartentroef

Dag van de slaap

Pyjama dag

Brei- club

Wereld waterdag

‘Quiz en weetjes’

Carnaval met de

senioren

Prinsenparen

Halle

Brei- club

Zapatta Shoes

Schoenenverkoop

Brei- club

Woensdag 1 maart

Vrijdag 3 maart

Om 14.00 uur

Woensdag 8 maart

Hele dag

Donderdag 9 maart

Vrijdag 10 maart

Om 14.00 uur

Donderdag 16 maart

Om 13.45 uur

Vrijdag 17 maart

Vrijdag 17 maart

Om 14.00 uur

Woensdag 22 maart

Om 14.00 uur

Donderdag 23 maart

Om 14.00 uur

Vrijdga 24 maart

Om 14.00 uur

Donderdag 30 maart

Om 14.00 uur

Vrijdag 31 maart

Om 14.00 uur

Naast deze activiteiten gaan er op

elke afdeling dagelijks individuele- en

afdelingsactiviteiten door!

Wij wensen iedereen veel plezier toe

voor de maanden die eraan komen!

p.34 Animatie

In het wzc

Afdeling

Schoppen

Op elke afdeling

In het wzc

Afdeling Harten

Polyvalente zaal

In het wzc

Afdeling Ruiten

Polyvalente zaal

Polyvalente zaal

Afdeling

Schoppen

Polyvalente zaal

Afdeling Harten

Heeft u wensen? Heeft u ideeën?

Laat het ons weten via

iherbaut@wzcvanderstokken.be

02 363 06 30


Valentijnsdiner

Valentijn, het feest der geliefden, wordt in

woonzorgcentrum Henri Vander Stokken

gevierd met een heerlijk diner voor

geliefden.

Wij nodigen voor deze tête-à-tête de koppels onder

onze bewoners uit. Ook de partners van onze bewoners

die niet in het woonzorgcentrum verblijven zijn zeer

welkom, en kunnen genieten van het diner mits een

kleine bijdrage.

De bewoners en hun partner ontvangen voor dit

heerlijke diner een uitnodiging begin januari.

Het diner zal plaatsvinden

op dinsdag 14 februari 2017

om 11u00 in de polyvalente zaal.

Animatie

p.35


Zapatta Shoes

Griet en Elke hebben de eer u een ruim gamma kwaliteitsschoenen, -sandalen

en -pantoffels aan voordelige prijzen voor te stellen. Door hun jarenlange

ervaring in een residentie als animator kennen wij maar al te goed de

problematiek van de iets moeilijkere voeten zoals: hamertenen, windels,

steunzolen, oedeem, enz.….en bieden daar een aangepast gamma voor aan.

Zij brengen hun ganse stock mee tot bij ons in het woonzorgcentrum. Zo

kunnen de bewoners en bezoekers ter plaatse passen, een keuze maken en

beslissen. U hoeft zich niet buitenshuis te begeven.

WAT HEEFT ZAPATTA SHOES U TE BIEDEN?


Een voor- en najaarscollectie heren- en damesmodellen

Damesmodellen verkrijgbaar van maat 35 tot en met maat 42

Herenmodellen van maat 39 t.e.m. 47 (soms 48)


Zachte (kalfs)lederen schoenen en/of sandalen met uitneembaar voetbed

voor personen die – al dan niet - steunzolen dragen: prijzen tussen € 55,00

en € 125,00

Antislippantoffels in verschillende modellen, kleuren en materialen: prijzen

tussen € 25,00 en € 29,00

Meer dan 60 modellen

Ter plaatse kiezen, passen, beslissen en…meenemen

Betalen kan cash of via een overschrijving. Dit wordt geregeld me de

coördinator kin & animatie.

Zapatta shoes komt langs op 30 maart 2017!

p.36


Even terugblikken

Op donderdag 15 september zorgden de studenten

zorgkundigen van het Pajottenlands Centrum VDAB voor

een mooie dag met onze bewoners. In de voormiddag

gingen zij samen met de bewoners wandelen, een

spelletjes petanque spelen of een babbeltje doen. De

bewoners genoten van de individuele aandacht.

De ‘Wereld dag Dementie’ vond plaats op vrijdag 16

september 2016. De bewoners van de afdeling

Beschermd Wonen werden extra verwend met een

lekkere pannenkoek. Op de andere afdelingen werden

infomomenten gegeven wat betreft deze ziekte.

Op woensdag 21 september 2016 waren de weergoden

ons goedgezind en konden we petanquen. Het werd een

mooie, gezellige en sportieve namiddag.

De ‘Dag van de Oudere’ vierden wij op maandag 3

oktober 2016 met een lekker ontbijtbuffet. De bewoners

schoven aan aan een gevuld buffet en aten hun buikje

vol.

Dinsdag 4 oktober 2016 stond in het teken van

‘Dierendag’. De bewoners namen in de namiddag deel

aan een leuke dierenquiz.

Dansen en bewegen in de vorm van een

‘dansmarathon’ stonden op donderdag 6 oktober 2016

op het programma. De kinesitherapeuten zorgden

samen met de animatiedeskundigen voor een hele dag

‘bewegen en dansen’. Iedereen amuseerde zich en keek

’s avonds terug op een fantastische dag.

In oktober gingen de wekelijkse ‘brei- namiddagen’

opnieuw van start. Heel wat creatieve en

geïnteresseerde bewoners namen deel.

Op donderdag 13 oktober 2016 hadden de bewoners de

mogelijkheid nieuwe schoenen of pantoffels te kopen

tijdens de schoenenverkoop van Zapatta Shoes.

In oktober trok onze chef-kok opnieuw de

Animatie

p.37


Even terugblikken

kitchenettes in om op alle afdelingen

‘live’ voor de

bewoners te koken. De chef-kok zorgden voor een

lekker ontbijt. Het geurde heerlijk op de afdelingen en

elke bewoner beaamde dat het een geslaagd ontbijt

was.

De leden van de dansgroep Okra van Lennik zorgden op

maandag 17 oktober 2016 weer voor een plezante

namiddag. Zij dansten heel wat klassieke dansen en

enkele modernere versies tijdens hun dansoptreden. De

bewoners genoten er met volle teugen van!

Glenns’ grote modeshow en kledijverkoop stonden

op donderdag 20 oktober 2016 op de affiche. Enkele

animatiedeskundigen showden de collectie tijdens de

show. Nadien was er de mogelijkheid kledij te passen en

te kopen. De namiddag werd muzikaal aangevuld met

een accordeonoptreden van een kleindochter van een

bewoonster van de afdeling Klavers. Het werd een fijne

‘shop- namiddag’.

Op maandag 24 oktober 2016 kwamen een 40- tal

leerlingen van het 6e leerjaar van de basisschool

Hartentroef voor een Herfstwandeling. Door het

slechte weer bleven de leerlingen en de bewoners

gezellig binnen voor een rondleiding. De leerlingen

luisterden zeer aandachtig en de bewoners zagen dat

het goed was.

Het tweemaandelijks verjaardagsfeest vond plaats op

donderdag 27 oktober 2016. Heel wat familieleden

schreven zich in om samen met hun vader en moeder te

komen vieren. Het werd een plezant feest waar door

iedereen gezongen werd. De sfeer zat er zeker in!

De leerlingen van het 3e leerjaar van de basisschool

Hartentroef kwamen op donderdag 10 november

langs voor een wandeling en een babbel met de

bewoners. Opnieuw heel wat leven in huis!

p.38 Animatie


Ter voorbereiding van de Seniorenweek, namen de

bewoners en de animatiedeskundigen verf en penselen

bij de hand om een mooi kleurenspandoek te maken.

Onmiddellijk werden er verborgen talenten onder de

bewoners gezien.

De ‘Week van de Senioren’ die in het teken stond van

‘kleurige kunsten’ werd op maandag 21 november

2016 feestelijk ingezet met een receptie op elke afdeling.

Tijdens de receptie werd er ook creatief gewerkt. De

bewoners konden onder begeleiding van Rita Van

Eeckenrode hun talenten laten zien door te schilderen

op canvas. Het werd een zeer mooie creatieve

namiddag.

Op elke afdeling werd op dinsdag 22 november 2016

lekkere verse tomatensoep gemaakt. De bewoners

hielpen bij het kuisen en het snijden van de groenten.

Het werd een gezellige voormiddag.

Tijdens de ‘liedjesnamiddag’ die plaats vond op

woensdag 23 november 2016 werd er weer uit volle

borst gezongen! De ‘klassiekers’ zoals ‘Tulpen uit

Amsterdam’ en ‘Daar bij die molen’ blijven het toch nog

steeds goed doen. De bewoners genoten die namiddag

van een lekker glaasje wijn.

De creativiteit werd die week verder gezet op donderdag

24 november 2016 tijdens ‘Creatief met krijt of verf’.

De bewoners maakten mooie krijt,- of verftekeningen

die te bewonderen zijn op de afdeling.

De ‘Week van de Senioren’ werd op vrijdag 25 november

afgesloten met een ‘kleurenspel’. Aan de hand van een

dobbelsteen en beweegopdrachten werden de

bewoners getest op hun conditie. Het werd een toffe

afsluiter!

Op maandag 5 december 2016 mochten wij een grote

Animatie

p.39


Even terugblikken

Vlaamse vedette ontvangen in het Woonzorgcentrum.

Niet minder dan Frank Valentino bezorgde de bewoners

een namiddag om niet meer te vergeten… De ambiance

zat er onmiddellijk in en iedereen amuseerde zich!

De bewoners konden genieten van een lekker

Sinterklaasontbijt op dinsdag 6 december 2016.

Lekkere zaken zoals chocolademelk,

chocolademannetjes, mandarijntjes, nicnacs,

koffiekoeken werden zeker gesmaakt. In de namiddag

werden alle bewoners verrast door het bezoek van de

Sint en zijn Zwarte Pieten.

Op 11 december 2016 ging onze jaarlijkse kerstmarkt

door.

Kerstmarkt 2016

Onze kerstmarkt werd dit jaar officieel geopend door het zangkoor en

de leden van de Lions Club.

De leden van het zangkoor hadden een paar goede

repetities achter de rug om de allerbeste noten te kunnen

zingen tijdens de kerstmarkt. Volledig ‘in tenue’ zongen zij

onder begeleiding van de animatiedeskundige, enkele

mooie liederen. De leden van de Lions Club, de leden van de

gebruikersraad, de directie, vele medewerkers, familie en

vrienden luisterden aandachtig. Er werd door iedereen

meegezongen en gedanst. Na het optreden werd door de

stichtend voorzitter Rudi Leonard heel wat kalenders,

appelen en peren aan de bewoners overhandigd. Hiermee

steunen zij de lokale fruitboeren die het niet zo makkelijk

hebben.

Verder werd het een gezellige namiddag. Gezellig kuieren langs de

kerstkraampjes, lekkere oliebollen of pannenkoeken eten met familie en

vrienden, mooie kerstmuziek op de achtergrond en nog zo veel meer.

p.40 Animatie


In de pers

p.41


Het achterkleinkinderenclubje

Kleur deze maskers in, knip ze uit, maak gaatjes aan elke kant, steek er een

elastiekje door… en zet het masker op! Maak een leuke foto met je (over)

grootmoeder- of vader…

p.42 AKK-clubje


Uw logo hier?

Contacteer Inge Vandersteen,

coördinator Welzijn & Kwaliteit via

02/363.06.30 of via

centrum@wzchvanderstokken.be

Met dank aan onze sponsors

p.43


Colofon

Henri’s krant is een uitgave van:

WZC Henri Vander Stokken vzw

Palokenstraat 17

1670 Pepingen

centrum@wzchvanderstokken.be

Tel : 02 363 06 30

Fax: 02 363 07 37

Verantwoordelijke uitgever:

Sylvia Gribbe

Eindredactie:

Inge Vandersteen

Mariëlle Tielemans

Redactie:

Sylvia Gribbe

Mariëlle Tielemans

Dhr. Defrijn Roger

Dr. Berthot

Dr. Menschaert

Marijke Decoster

Inge Herbaut

Nathalie De Roeck

Charlotte De Roeck

Marie-Louise Derdelinckx

Grafische vormgeving:

Marc Vander Putten

Wenst u de huiskrant digitaal te ontvangen?

Vul hieronder uw e-mailadres in en geef dit strookje

af aan het onthaal!

Naam:

e-mailadres:

Wenst u op een artikel te reageren?

Stuur ons een mail :

centrum@wzchvanderstokken.be

p.44

More magazines by this user
Similar magazines