13.01.2017 Views

Binnendijks 2017 01-02

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

64e JAARGANG BINNENDIJKS 1/2 14/15 januari <strong>2<strong>01</strong>7</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

open dag beemster<br />

zie blz. 10<br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: 28/29 januari <strong>2<strong>01</strong>7</strong>. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 20 januari vóór 17.00 uur!<br />

Brede bewondering voor<br />

de Buurtbus (-vrijwilligers)<br />

De Vereniging Buurtbus Beemster bestaat tien jaar en vierde dit heugelijke<br />

feit op zondag 8 januari in de Kerckhaen in Westbeemster. Een zaal vol met (ex)<br />

chauffeurs, (ex) bestuursleden, sponsoren, vertegenwoordigers van regiobuurtbussen<br />

en vele andere belangstellenden samen met partners.<br />

Bakker Seed Productions,<br />

Ondernemer van het jaar<br />

Tijdens de goed bezochte Nieuwjaarsreceptie<br />

van de Beemster Ondernemers<br />

op maandagavond 9 januari is<br />

Bakker Seed Productions gekozen tot<br />

Ondernemer van het Jaar 2<strong>01</strong>6.<br />

“Ik weet iets goeds van jou”<br />

Een echt familiebedrijf want op het podium<br />

stonden maar liefst drie generaties Bakker<br />

“Misschien zijn we niet het meest sexy bedrijf,<br />

maar we zijn wel elke dag met zaad bezig”,<br />

aldus een verraste Dick Bakker. “Dat wij juist<br />

in dit jaar waarin we fiks wat tegenslag gekend<br />

hebben uitgekozen zijn doet ons deugd”. Het<br />

enthousiasme uit de zaal getuigde ervan dat<br />

de keus van de vier leden tellende selectiecommissie<br />

gewaardeerd werd. De aanmoedigingsprijs<br />

ging naar een ondernemend<br />

tweetal welke aan de andere kant van het<br />

levensspectrum staat: het overlijden. Fleur<br />

van Duin en Carla Bleesing van der Hulst van<br />

‘Symofonie uitvaarten’. Ook zij waren zichtbaar<br />

superblij met hun onderscheiding.<br />

Symfonie was met een beetje goede wil ook<br />

het leidend thema van deze uitstekend verzorgde<br />

avond in Brasserie ‘Alles met Liefde’.<br />

Het begrip kwam in verschillende varianten<br />

voor in de korte en krachtige speeches van<br />

verenigingsvoorzitter Martha Oortman Gerlings<br />

en burgemeester Joyce van Beek.<br />

GEERT<br />

In het Kerstnummer plaatsten we een gedicht met bovenstaande titel. De schrijver was ons onbekend.<br />

Vlak na kerst werd de redactie gebeld door Jan Tromp (voormalig bestuurslid van de Rabobank).<br />

Deze wist te vertellen dat Ed Struijck (ook Rabobank Purmerend) bij zijn ontvangst van een<br />

Koninklijke Onderscheiding dit gedicht (als dankbetuiging) voordroeg. Jan zette de redactie op het<br />

spoor van Hendrik Hoogland (1906 – 1974). Als zijnde de schrijver van dit gedicht.<br />

Tijdens de middag werd één van de vrijwilligers<br />

van het ‘eerste uur’, Piet Stroet en zijn<br />

Alie, in het zonnetje gezet. Hij is na tien jaar<br />

trouwe inzet gestopt en ontving een mooie<br />

oorkonde behorend bij de benoeming als<br />

‘erelid’ van de vereniging. “Een van de voordelen<br />

van het erelidmaatschap is dat je mee<br />

mag blijven doen aan het door de Beemster<br />

Kaas gesponsorde jaarlijkse uitje”, aldus de<br />

voorzitter Jaap Jansen. Dat het goed toeven<br />

is bij de vereniging blijkt wel uit het feit dat<br />

nog steeds veertien chauffeurs van tien jaar<br />

geleden actief zijn. “We hebben de leeftijdsgrens<br />

tussentijds verhoogd naar tachtig, maar<br />

daar blijft het ook wel bij”, aldus Jaap.<br />

Het gehele bestuur ontving uit handen van<br />

wethouder Dick Butter de Beemster Tegel als<br />

blijk van waardering voor hun belangrijke bijdrage<br />

aan het maatschappelijk leven in de<br />

polder. Ceremoniemeester en bestuurslid Hans<br />

Plantfeber, ‘mister Buurtbus’ in de woorden<br />

van de wethouder, mocht deze waardering<br />

voor alle vrijwilligers in ontvangst nemen.<br />

Ook Herman Brúheim (Vervoersregio Amsterdam)<br />

en Wim Korver (EBS) hadden lovende<br />

woorden. Zij hadden met name aandacht voor<br />

respectievelijk ‘het verleden’ en ‘de toekomst’<br />

van de buurtbus. “Het belang van vrijwilligersinzet<br />

bij mobiliteit zal in de nabije toekomst<br />

alleen maar toenemen. Allicht in een andere<br />

vorm maar de basis ‘voor elkaar en met vertrouwen’<br />

zal blijven bestaan”. Aldus Korver.<br />

Er was nog een ‘winnaar’ in de zaal (dit initiatief<br />

kent eigenlijk alleen maar winnaars),<br />

namelijk het Hospice Thuis van Leeghwater.<br />

De opbrengst van de ‘giftendoos’ bij de ingang<br />

ging in zijn geheel naar deze Stichting. Na telling<br />

bleek dit € 384,85 cent te zijn en dit bedrag<br />

werd door het jubilerende bestuur spontaan<br />

naar boven afgerond tot € 450,-.<br />

GEERT<br />

Uitslag verloting <strong>Binnendijks</strong><br />

binnendijks<br />

gemist?<br />

Alle oude <strong>Binnendijks</strong><br />

zijn ook terug te lezen op<br />

www.binnendijks.nu<br />

S C H I L D E R W E R K E N<br />

MID D E N BEE M S T E R<br />

Jisperweg 105a | Westbeemster | 06 53747887<br />

info@aannemersbedrijfwillemvaneck.nl<br />

<strong>02</strong>99 - 681 454<br />

06 - 30 807 0<strong>02</strong><br />

Foto Erica Helder<br />

Een waardebon van vijftig euro gaat naar:<br />

M.M. Winterink - Roemer, Noordbeemster;<br />

P.H. Boonstra, Middenbeemster;<br />

R.M. Rozenberg, Zuidoostbeemster;<br />

F. van ’t Hof, Middenbeemster.<br />

De hoofdprijs, een waardebon van<br />

honderd euro, gaat naar:<br />

H.F. Breebaart - Luinge, Noordbeemster;<br />

Alle winnaars van harte gefeliciteerd.<br />

HET BESTUUR<br />

Vrijdagmiddag 6 januari hebben voorzitter<br />

Dennis Appelman en secretaris Erica Helder<br />

de cadeaubon ter waarde van honderd euro<br />

persoonlijk overhandigd aan mevrouw<br />

Breebaart. Uiteraard mocht ook een boeket<br />

bloemen niet ontbreken.


KRAMER BEEMSTER BV<br />

Agrarisch/cultuurtechnisch loonwerk, aannemerij,<br />

levering zand, tuingrond, grind en split<br />

MIDDENWEG 192a, MIDDENBEEMSTER T. (<strong>02</strong>99) 68 14 20<br />

Onderstaande<br />

adverteerders<br />

feliciteren de<br />

ondernemer van<br />

het jaar 2<strong>01</strong>6<br />

Bakker Seed Produtions<br />

en aanstormend talent<br />

Syfonie uitvaarten met<br />

hun behaalde prijs!<br />

Insulindeweg 9<br />

1462 MJ Middenbeemster<br />

Tel. <strong>02</strong>99-684345<br />

info@lammesmaatwerk.nl<br />

WWW.KRAM E R B E E M S T E R . NL<br />

WWW.KBSIERGRIND.NL<br />

I N FO@ KRA M ERBEE M S T E R . NL<br />

ZAND@QUICKNET.NL<br />

INSTALLATIETECHNIEK B.V.<br />

Voor al uw elektrawerk<br />

Uw erkende installateur voor: ontwerp, aanleg en<br />

onderhoud van alle elektrische installaties<br />

Advisering en levering van energiezuinige<br />

verlichting (led) en zonnepanelen.<br />

Bamestraweg 1, 1462 VM Middenbeemster<br />

Telefoon (<strong>02</strong>99) 68 16 80 of (06) 55 34 44 98, fax (<strong>02</strong>99) 68 37 09<br />

Bamestraweg 1, 1462 VM Middenbeemster, tel. <strong>02</strong>99-681680, www.electro2000.nl


BINNENDIJKS 1/2 14/15 januari <strong>2<strong>01</strong>7</strong> 3<br />

Over goede wensen en onzichtbare vrijwilligers...<br />

OPEN DAG <br />

BEEMSTER 17 MEI 2<strong>01</strong>2 <br />

Reserveer nu voor de <br />

MINI HIGH TEA! <br />

Bamestraweg 9, Middenbeemster<br />

telefoon<br />

Heerlijk<br />

nr <strong>02</strong>99<br />

op het<br />

681505<br />

terras<br />

en<br />

genieten!<br />

0622 031 031<br />

<br />

info@bartels-bloemen.nl<br />

www.bartels-bloemen.nl<br />

Hartige hapjes: <br />

Verschillende luxe <br />

belegde sandwiches <br />

Hartig taartje <br />

Zoete hapjes: <br />

Scones met mascarpone room <br />

en diverse soorten jam <br />

Brownie met chocolade en noten <br />

Mini cupcake <br />

Geserveerd met diverse soorten thee. <br />

€ 14.50 per persoon, <br />

alleen op reservering! <br />

Mail naar info@tastybytalisa.nl <br />

Rijperweg 29 – Westbeemster <br />

www.tastybytalisa.nl <br />

A L L E S V O 0622569403 O R U W B R I L<br />

DE VIJF VAN CO<br />

1. MODERN<br />

2. KWALITEIT<br />

3. AANDACHT<br />

4. VAKMANSCHAP<br />

5. VOORDELIG<br />

<strong>02</strong>99 67 34 64<br />

WWW.RIJPERWIELERBOETIEK.NL<br />

Beemsterlants<br />

Slachtplaats<br />

Ook voor uw<br />

huisslachting, vleespakket<br />

en vriezervulling<br />

T 06 -136 80 216<br />

Veel gezellige bedrijvigheid in<br />

de anders zo rustige hal van het<br />

gemeentehuis in Middenbeemster.<br />

Een lange rij van betrokken<br />

Beemsterlingen vormde zich al vroeg<br />

in de avond van 3 januari, van de<br />

voordeur tot aan de trap. Mensen<br />

uit het verenigingsleven, politiek,<br />

bedrijfsleven, zorg, cultuur en diverse<br />

instellingen, kwamen het College<br />

van Burgemeester en Wethouders de<br />

hand drukken en hun beste wensen<br />

overbrengen.<br />

Ook boven in de kantine was het druk, waar<br />

de receptie werd gehouden en waar een<br />

ieder elkaar kon ontmoeten en een goed<br />

<strong>2<strong>01</strong>7</strong> kon wensen. Deze receptie startte met<br />

een toespraak van Burgemeester A.J.M. Van<br />

Beek waarin saamhorigheid, veiligheid, verdraagzaamheid,<br />

vernieuwing en samenwerking<br />

met de Gemeente Purmerend en met<br />

het bedrijfsleven in Beemster aan de orde<br />

kwamen. Waarna wethouder A. Zeeman de<br />

eer te beurt viel, om de 4 kwartaalvrijwilligers<br />

van 2<strong>01</strong>6 in het zonnetje te zetten. Deze<br />

vrijwilligers werden al eerder geïnterviewd en<br />

gefotografeerd door en voor <strong>Binnendijks</strong>.<br />

De eerste bescheiden kwartaalvrijwilliger die<br />

de Beemster Waarderingsspeld ontving was<br />

de heer Scott Kleijn: Voor de Stichting Beemster<br />

Hartsafe, welke op dit moment maar<br />

liefst 31 AED-apparaten verdeeld in de Beemster<br />

heeft geïnstalleerd, is Scott uitvoerend<br />

bestuurslid en geeft hij trainingen en nazorg<br />

voor de vrijwilligers die zich inzetten. En<br />

ook de coördinatie en het onderhoud van de<br />

apparatuur valt onder zijn verantwoording.<br />

Tevens is hij voorzitter van de EHBO Beemster<br />

en maakt hij deel uit van de medezeggenschapsraad<br />

van OBS de Blauwe Morgenster.<br />

De tweede vrijwilligster die werd geëerd was<br />

Mevrouw Tiny de Lange, die 25 jaar lang actief<br />

bestuurslid is geweest voor de jaarlijkse Nacht/<br />

Fotoavond<br />

Vanwege de grote belangstelling voor de fotoavond<br />

“Neringdoenden in de Beemster” in<br />

november vorig jaar, organiseert het HGB<br />

wederom deze fotoavond op donderdag 26<br />

januari a.s. .“Neringdoenden” is een uitdrukking<br />

uit vroeger tijden, het waren de mensen die<br />

met een handkar, bakfiets of paard en wagen<br />

langs de woningen gingen om hun waren te<br />

verkopen. Bijvoorbeeld de schillenboer, ijsboer<br />

en de visboer. Maar neringdoenden waren ook<br />

de kleine bedrijfjes in Beemster en omstreken,<br />

zoals een wagenmakerij of een schildersbedrijf.<br />

Cor Roet neemt ons mee naar de periode<br />

1900 tot ongeveer 1960 en laat aan de hand van<br />

foto’s de bloeiende middenstand van de Beemster<br />

en omstreken in die tijd zien. U bent van<br />

harte welkom op donderdag 26 januari in Cultureel<br />

Centrum Onder de Linden. Aanvang: 20.00<br />

uur (inloop vanaf 19.30 uur). Voor HGB leden,<br />

Zondagsmarkt. Tiny was tevens actief voor de<br />

Zonnebloem en zat 9 jaar lang in het bestuur<br />

van de Nederlandse Slagersvrouwen. Voor dit<br />

blad <strong>Binnendijks</strong> verzorgt Tiny tweewekelijks<br />

met veel enthousiasme de advertenties en is zij<br />

bestuurslid van de Stichting <strong>Binnendijks</strong>.<br />

Voor Mevrouw Marian van der Hulst heeft<br />

bijna al het vrijwilligerswerk met muziek te<br />

maken. Zij was voorheen dirigente van het<br />

jeugdkoor Westbeemster, nu genaamd Medi-<br />

Jon. Later in 1998 van het RK dames-en heren<br />

Gelegenheidskoor in Westbeemster. Het koor<br />

repeteert in het Koetshuis en nieuwe leden<br />

zijn van harte welkom. Marian is daarnaast<br />

ook nog sinds 2006, Secretaresse van de<br />

Stichting Beheer Kerckhaen.<br />

Tot slot de vierde kwartaalvrijwilliger,<br />

de heer Wim van der Werff, geboren en<br />

getogen Beemsterling, waarvan U onlangs<br />

in de kerstuitgave van <strong>Binnendijks</strong> heeft<br />

kunnen lezen dat hij collectant is voor de<br />

Hartstichting. Algemeen bestuurslid van<br />

Activiteiten<br />

Historisch Genootschap Beemster<br />

op vertoon van hun lidmaatschapskaart 2<strong>01</strong>6<br />

(op de kaart staat voor hoeveel personen die<br />

geldig is), is de toegang gratis. Voor introducés<br />

en belangstellenden bedraagt de entree € 3,50.<br />

Wordt u op deze avond lid van het HGB dan is de<br />

entree alsnog gratis.<br />

Video ochtend en middag in Agrarisch<br />

Museum Westerhem<br />

Op zondag 29 januari a.s. wordt in het Agrarisch<br />

Museum Westerhem een videodag gegeven. Er<br />

komen die dag twee gelijke voorstellingen. De<br />

eerste voorstelling begint om 11.00 uur en duurt<br />

tot ongeveer 13.00 uur. De tweede voorstelling<br />

begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer<br />

16.00 uur. Op het programma staat het volgende:<br />

Voor de pauze: “De feestelijkheden rond<br />

het 80 jarig bestaan van het HGB” gevierd op 2<br />

oktober 2<strong>01</strong>6. Een video gemaakt door Ton Friederich<br />

uit Middenbeemster. Na de pauze: “De<br />

buurtvereniging "Ons hoekje" waar hij AEDtrainingen<br />

geeft en actief is geweest bij de<br />

ontwikkeling en het behoud van Weegbrug<br />

Beemster. Verder was Wim voorzitter van de<br />

wandelcommissie en penningmeester van<br />

het bestuur van Beemster's Welvaart.<br />

Alle vier vrijwilligers ontvingen tot hun grote<br />

verrassing een mooie oorkonde om boven<br />

het bed te hangen. Zij ontvingen een kleurig<br />

boeket bloemen en kregen de Beemster<br />

Vrijwilligersspeld opgespeld op revers van<br />

colbert of op trui of blouse, terwijl de aanwezigen<br />

hen beloonden met een welverdiend<br />

daverend applaus! Deze bescheiden zogenaamde<br />

"onzichtbare vrijwilligers" werden<br />

terecht in het zonnetje gezet, want de Beemster<br />

inwoners zijn dankbaar voor en trots op<br />

hun vrijwilligers.<br />

Met een toast op ons aller gezondheid en op<br />

een goed <strong>2<strong>01</strong>7</strong> werd de gezellige en drukbezochte<br />

Nieuwjaarsreceptie voortgezet.<br />

EVALIEN<br />

tijd zal het leren”, het ontstaan van de IJsselmeerpolders<br />

en gereed maken van het nieuwe<br />

land voor wonen en agrarisch doeleinden met<br />

de Beemster als inspiratiebron (met o.a. oude<br />

beelden van de Beemster en steenwerpen) en<br />

“De streek op de schop, de samenleving op<br />

zijn kop”, over de ruilverkaveling en streekverbetering<br />

in de Zeevang uit 1960. Deze video is<br />

gemaakt op initiatief van de Historische Vereniging<br />

Oosthuizen, Historisch Genootschap<br />

“Oud-Middelye” en stichting JOB. Voor HGBleden<br />

is de toegangsprijs, op vertoon van de<br />

lidmaatschapskaart 2<strong>01</strong>6, € 1,50 per persoon<br />

(op de kaart staat voor hoeveel personen die<br />

geldig is). Niet leden betalen € 5,00 per persoon.<br />

Maar de koffie of thee met koek en het museumbezoek<br />

is gratis. Plaats: Agrarisch Museum<br />

Westerhem.Het museum is 30 minuten voor<br />

aanvang van de voorstelling geopend.


FORT RESORT BEEMSTER<br />

WENST IEDEREEN EEN GEZOND & ONTSPANNEN <strong>2<strong>01</strong>7</strong>!<br />

MET PLEZIER KIJKEN WIJ ER NAAR UIT U WEER TE MOGEN VERWELKOMEN.<br />

FORT RESORT BEEMSTER<br />

BEEMSTER ONDERNEMER 2<strong>01</strong>5<br />

FELICITEERT BEEMSTER ONDERNEMER 2<strong>01</strong>6!


BINNENDIJKS NUMMER 1/2, 14/15 JANUARI <strong>2<strong>01</strong>7</strong><br />

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

ALGEMEEN<br />

TROTS OP JONGE BEEMSTERLINGEN!<br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

INGEDIENDE AANVRAAG<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project/activiteiten<br />

20 december 2<strong>01</strong>6 Zuiderweg 50 Oprichten woning en dam<br />

(secties E 1331<br />

en E 1329)<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u<br />

over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via<br />

(<strong>02</strong>99) 452 452.<br />

VERLEENDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project/activiteiten<br />

2 januari <strong>2<strong>01</strong>7</strong> Jisperweg 68 Vervangen brug door dam<br />

met duiker<br />

3 januari <strong>2<strong>01</strong>7</strong> Kap 84 houtopstanden:<br />

Boschrijk t.o. nr. 2 1 es<br />

Groenveld naast nr. 1 1 es<br />

Jisperweg (Westbeemster) 19 essen<br />

Middenweg voor nr. 120 2 essen<br />

Middenweg tussen 27 essen<br />

Middenweg 179 en<br />

Klaas Hogetoornlaan<br />

Middenweg t.o. nr. 50 2 essen<br />

Spierenburg/Odessa 1 linde<br />

naast 1<br />

Oostdijk tot afslag 13 essen<br />

Noorderpad<br />

Vóór Zuiderpad 17 1 meelbes<br />

Volgerweg tussen A7 en 12 essen<br />

Purmerenderweg<br />

Tuin gemeentehuis 1 tulpenboom<br />

T.o. Zuiderpad 44 en 2 meidoorns<br />

vóór Zuiderpad 49<br />

Vóór Purmerenderweg 158, 1 es<br />

ventweg<br />

Vóór Purmerenderweg 125 1 es<br />

4 januari <strong>2<strong>01</strong>7</strong> Purmerenderweg nabij en Kap 2 houtopstanden<br />

ten noorden van de N244<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

GEMEENTE BEEMSTER FELICITEERT<br />

BAKKER SEED PRODUCTIONS<br />

MET DE TITEL<br />

ONDERNEMER VAN HET JAAR 2<strong>01</strong>6<br />

Het college van burgemeester en wethouders feliciteert familieen<br />

glastuinbouwbedrijf Bakker Seed Productions met de behaalde<br />

titel ‘Ondernemer van het jaar 2<strong>01</strong>6’, een prijs van de<br />

Algemene Ondernemers Vereniging Beemster Ondernemer.<br />

In augustus 2<strong>01</strong>5 ontstond in de kassen een virus op de tomatenplanten<br />

met grote gevolgen. Alle kassen moesten leeg en<br />

grondig ontsmet worden. Al het zaad werd vernietigd, een grote<br />

financiële strop. Het bedrijf kwam zonder opdrachtgever te zitten,<br />

met lege kassen en wel 8 man vast personeel. Eigenaar Dick<br />

Bakker ging echter intensief op zoek naar een andere opdrachtgever<br />

en vond deze gelukkig ook, zodat in 2<strong>01</strong>6 de kassen<br />

weer voor 80% gevuld waren en hij het vaste personeel grotendeels<br />

kon behouden. De jury was hiervan flink onder de indruk.<br />

Je zo herpakken, na zo’n ingrijpende gebeurtenis, is knap.<br />

Aanmoedigingsprijs 2<strong>01</strong>6 naar Symfonie Uitvaarten<br />

Naast de Ondernemer van het Jaar was er ook de uitreiking<br />

van de aanmoedigingsprijs 2<strong>01</strong>6. Die titel ging naar ‘Symfonie<br />

Uitvaarten’ van eigenaren Carla Blessing-Van der Hulst en<br />

Fleur van Duin. Zij kregen de prijs onder meer vanwege hun<br />

persoonlijke manier van het benaderen van hun klanten. Alles<br />

kan en niks hoort. Een Beemster onderneming, zeer betrokken<br />

en met beide voeten in de klei.<br />

Wij wensen Bakker Seed Productions en Symfonie Uitvaarten<br />

veel succes de komende jaren.<br />

Burgemeester en wethouders<br />

VASTSTELLING ‘BEELDKWALITEITSPLAN<br />

DE KEYSER FASE 1’<br />

De gemeenteraad heeft bij raadsbesluit van 20 december 2<strong>01</strong>6 het ‘Beeldkwaliteitplan<br />

De Keyser fase 1’ vastgesteld.<br />

De Keyser betreft de nieuwe woningbouwontwikkeling aan de zuidoostzijde van<br />

het dorp Middenbeemster. Fase 1 beslaat het gebied rondom de bestaande<br />

bebouwing in dit zuidoostelijk kwadrant.<br />

Het beeldkwaliteitplan is een uitwerking van het toetsingskader voor nieuwe<br />

ontwikkelingen en geeft de ambitie weer van de ruimtelijke kwaliteit van het<br />

gebied. Het beeldkwaliteitplan omschrijft in woord en beeld de principes van De<br />

Beemster die van invloed zijn op de hoofdstructuur van plan De Keyser. Vervolgens<br />

wordt het stedenbouwkundig plan toegelicht en de vertaalslag gemaakt naar<br />

concrete toetsingscriteria voor het woningbouwontwerp voor fase 1.<br />

Het vastgestelde beeldkwaliteitplan treedt vanaf 14 januari <strong>2<strong>01</strong>7</strong> in werking en<br />

maakt vanaf dat moment onderdeel uit van de door de gemeenteraad vastgestelde<br />

Omgevingsnota (welstandsnota). Het beeldkwaliteitplan vormt bij aanvragen<br />

om omgevingsvergunning in dit gebied de grondslag voor advisering door de<br />

welstandscommissie over de uiterlijke verschijningsvorm van de bebouwde<br />

omgeving.<br />

TER INZAGE<br />

Het vastgestelde beeldkwaliteitplan ligt van 16 januari tot en met 6 februari<br />

<strong>2<strong>01</strong>7</strong> van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook<br />

van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis, Rijn Middelburgstraat<br />

1 in Middenbeemster. Het vastgestelde beeldkwaliteitplan wordt verder digitaal<br />

beschikbaar gesteld op www.beemster.net, via ‘Bestuur & Beleid’ en ‘Beleidsnota’s’.<br />

Iedereen kan op verzoek tegen betaling van leges een afschrift krijgen<br />

van het beeldkwaliteitplan.<br />

Het beeldkwaliteitplan heeft op grond van de algemene Wet bestuursrecht de juridische<br />

status van beleidsregel en is daarom niet vatbaar voor bezwaar en beroep.<br />

KLOP, KLOP, KLOP.... BONS BONS BONS!!!!<br />

Twee kordate knaapjes bonken op de schuifdeur van het gemeentehuis. Als we<br />

open doen stellen zij zich voor als Boudewijn (met hesje) en Colin. “We willen de<br />

burgemeester graag spreken, want er ligt teveel rommel op straat”. Die is echter<br />

niet in huis, dus schuiven ze aan bij wethouder Aagje Zeeman voor een kopje<br />

thee. “We willen graag een hesje met een grijper om op te ruimen buiten.<br />

Er liggen kranten in de sloot en peuken op de grond”, is het duo oprecht verontwaardigd.<br />

“We vinden gewoon dat het niet kan en als mensen zelf hun troep<br />

niet opruimen, doen wij het wel”, stelt Colin.<br />

Wethouder Zeeman is positief verrast: “We hebben ze gelijk van materiaal voorzien<br />

en ze vertelden dat ze ook een presentatie voor de klas gaan houden over<br />

zwerfafval. Het zijn hele gedreven mannetjes en een voorbeeld voor iedereen.<br />

We moeten maar eens kijken of we samen met de school (De Blauwe Morgenster)<br />

iets kunnen doen met dit onderwerp”.<br />

BESTUUR<br />

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE<br />

EN RAAD OP 17 JANUARI <strong>2<strong>01</strong>7</strong><br />

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Rijn Middelburgstraat<br />

1 in Middenbeemster. De raadscommissie start om 19.30 uur en<br />

de raad om circa 21.30 uur.<br />

Op de agenda van de raadscommissie staan onder andere de<br />

volgende onderwerpen:<br />

Toelichting door de rekenkamercommissie Purmerend-Beemster op het<br />

rapport Onderzoek naar Dienstverlening.<br />

De belangrijkste conclusies van de rekenkamercommissie zijn, dat de gemeenten<br />

de doelen die zij willen bereiken op het gebied van de dienstverlening,<br />

duidelijker moeten opschrijven zodat mensen begrijpen wat de gemeenten<br />

op dit terrein willen bereiken en de digitale dienstverlening via de website<br />

nog beter kan, zodat mensen online meer zaken kunnen regelen.<br />

Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst<br />

IJmond.<br />

Deze wijziging is noodzakelijk in verband met de wettelijk verplichte toetreding<br />

van (8) gemeenten aan deze regeling, die tot nu op contractbasis diensten<br />

van de Omgevingsdienst afnamen.<br />

Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Volgerweg 14.<br />

Door dit plan wordt de agrarische bestemming van het bouwvlak gewijzigd in<br />

een woonbestemming.<br />

Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie<br />

van een dierenkliniek en beperkte autoverhuur bij/in tuincentrum Overvecht<br />

op het perceel Purmerenderweg 43a te Zuidoostbeemster. De aanvraag is<br />

gedaan voor verbreding van het assortiment en het doorbreken van het seizoenpatroon,<br />

waarmee tuincentra te maken hebben.<br />

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raadscommissie<br />

op 17 januari <strong>2<strong>01</strong>7</strong> bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren.<br />

De volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op www.<br />

beemster.net. Via deze site kunt u de vergaderingen ook rechtstreeks volgen.<br />

Daarnaast liggen de vergaderstukken tijdens de openingstijden ter inzage in het<br />

gemeentehuis (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag<br />

van 13.30 uur tot 19.00 uur).<br />

Wilt u inspreken tijdens de vergaderingen? Informatie over het spreekrecht<br />

vindt u op de website www.beemster.net. Als u wilt inspreken neem dan vroegtijdig<br />

contact op met de griffier via het nummer (<strong>02</strong>99) 68 21 <strong>01</strong> of griffier@<br />

beemster.net.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (<strong>02</strong>99) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)


6<br />

BINNENDIJKS 1/2 14/15 januari <strong>2<strong>01</strong>7</strong><br />

Nieuwe website Onder de Linden<br />

Als er ergens vernieuwingen zijn, dan<br />

wordt er vaak gezegd “dat we met<br />

onze tijd meegaan”. En bij Onder de<br />

Linden gaan ze ook met de tijd mee.<br />

Was het al het nieuwe meubilair en de techniek<br />

dat dankzij een donatie van het VSB<br />

Fonds Beemster kon worden gekocht , nu is<br />

de website aan de beurt. Een frisse en overzichtelijke<br />

website, met daarin ook gelijk een<br />

reservering- en betalingsmogelijkheid. Maar<br />

ook kun je van veel voorstellingen een voorproefje<br />

nemen door de You-Tubefilmpjes<br />

die geplaatst zijn. Na dit weekend is www.<br />

onderdelindenbeemster.nl “in de lucht” en de<br />

moeite waard om te bekijken. De oplettende<br />

lezer heeft gezien dat het streepje tussen<br />

onderdelinden en beemster verdwenen is.<br />

Het streepje was eigenlijk overbodig. Maar<br />

als iemand dat streepje er uit gewoonte wel<br />

tussen zet, dan is er nog niks aan de hand.<br />

Dan kom je ook op onze nieuwe website. Wij<br />

raden je aan: bekijk deze website en kom naar<br />

Onder de Linden in Middenbeemster.<br />

Onder de Linden<br />

Zaterdag 21 januari Het Boek van Max. muzikale kindervoorstelling (3+). 14.30 uur. € 8,-<br />

Zaterdag 28 januari Badaboom! Comedyclub on Toer. Cabaret. 20.30 uur. € 13,50.<br />

TE HUUR<br />

AUTOBOX<br />

ENKELE BOX GROOT 6X3 METER<br />

DUBBELE BOX GROOT 6X6 METER<br />

IN DE ZUIDOOSTBEEMSTER<br />

INLICHTINGEN: TEL. 690 316<br />

B.G.G. 4<strong>01</strong> 876<br />

Met liefde<br />

voor papier.<br />

Dat je op internet drukwerk kunt bestellen<br />

weten we allemaal. Maar goed drukwerk heeft<br />

aandacht nodig. En die aandacht maakt ons vak<br />

ook zo leuk. Samen met de klant zoeken naar<br />

de juiste vorm. Want het juiste papier, de kleur,<br />

bindwijze en af werking bepalen uiteindelijk<br />

hoe u zich presenteert. Kijk dat heet nou vakmanschap.<br />

Nieuwsgierig? Ga naar www.rijser.nl<br />

Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | <strong>02</strong>99 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl<br />

<strong>02</strong>99 684 <strong>01</strong>9<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

Van de redactie<br />

Mooie boel is dat… gelijk in het eerste<br />

nummer van het nieuwe jaar houdt de<br />

redactie zich niet aan zijn eigen woord.<br />

Toch twaalf pagina’s!<br />

We hebben echter in de afgelopen periode<br />

zoveel leuke berichten ontvangen. Die willen<br />

we u niet onthouden. Dat hadden we immers<br />

óók toegezegd. Joke Römer heeft met ingang<br />

van het nieuwe jaar de redactie verlaten. Zij<br />

hoopt haar literaire vaardigheden op een<br />

andere wijze elders in te kunnen zetten.<br />

ONTWAPENENDE KINDERVOORSTELLING<br />

Ageeth de Haan<br />

in Beemster Keyser<br />

Zondagmiddag 15 januari brengt<br />

Ageeth de Haan ‘Post voor Simon’ naar<br />

de kerk in de Middenbeemster. Een<br />

ontwapenende kindervoorstelling<br />

voor kinderen van 4-7 jaar en hun<br />

familie. Ageeth weet met haar warme<br />

stem en innemende persoonlijkheid<br />

een magische sfeer te creëren.<br />

De vaak poëtische en altijd bevlogen muziektheatervoorstellingen<br />

gaan over onderwerpen<br />

uit het kinderleven van alledag, herkenbaar<br />

verwoord en verpakt in melodieuze en prettig<br />

in het gehoor liggende muziek. Zij wordt deze<br />

middag begeleid op gitaar door Frans Groen.<br />

‘Post voor Simon’ gaat over de 5 jarige Simon,<br />

Opgave Zonnebloem ontspanningsmiddag<br />

We danken Joke hartelijk voor haar inzet in<br />

de afgelopen periode. De eindredactie wordt<br />

overgenomen door ondergetekende. De site<br />

van <strong>Binnendijks</strong> (www.binnendijks.nu) is<br />

ontwikkeld door Sjaak Martens (inderdaad,<br />

de zoon van….). Hij houdt deze nu ook nog<br />

actueel. We zijn echter op zoek naar een vrijwilliger<br />

die er aardigheid in heeft om deze<br />

‘tweede tak’ van ons bedrijf bij te houden.<br />

Interesse?: redactie@binnendijks.nu. Daar<br />

kunt u ook al uw andere berichten kwijt.<br />

GEERT<br />

hij gaat met plezier naar school. Alleen het<br />

speelkwartier op het schoolplein vindt hij<br />

minder leuk. Kinderen uit zijn klas klimmen<br />

in de grote boom of klauteren in het klimrek.<br />

Simon weet niet waarom, maar hij durft dat<br />

niet. Simon doet liever iets anders: tekenen.<br />

Simon kan prachtig tekenen. Daarom neemt<br />

hij in de pauze altijd zijn tekenspullen mee naar<br />

buiten. Als juf Marie op een dag besluit dat<br />

Simon niet meer mag tekenen op school rent hij<br />

naar huis. ‘Ik ga nooit meer naar school!’. De<br />

kinderen missen hem en sturen hem brieven en<br />

vragen hem terug te komen. Een voorstelling<br />

over eigenheid met een verrassend einde.<br />

Aanvang 15:30, prijs € 7,50. Reserveren via<br />

info@wiewatwaarop49.nl of 06 54 66 70 49.<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

De Zonnebloem Beemster<br />

biedt wederom een<br />

gezellige ontspanningsmiddag<br />

aan voor ouderen,<br />

zieken en gehandicapten<br />

uit de Beemster.<br />

Zaterdag 28 januari treedt in de Kerckhaen te<br />

Westbeemster voor ons op de toneelvereniging<br />

“Onder ons” uit Spierdijk met het komische<br />

stuk: Alfred en Albert, geschreven door<br />

de bekende Carl Slotboom. De zaal gaat om<br />

13:00 uur open, het programma begint een<br />

half uur later. De geheel verzorgde middag<br />

duurt tot ongeveer 17:00 uur. De eigen bijdrage<br />

bedraagt € 7,50. Aanmelden (tot 23<br />

januari) kunt u doen bij Adrie Glorie telnr.<br />

<strong>02</strong>99-683487. Problemen met vervoer? Geen<br />

probleem, de Zonnebloem heeft vrijwilligers<br />

die u zal ophalen en thuisbrengen. Wilt u<br />

zo’n vrijwilliger zijn meld u dan a.u.b. aan op<br />

bovenstaand telnr.


BINNENDIJKS 1/2 14/15 januari <strong>2<strong>01</strong>7</strong> 7<br />

Bronzen drenkelingenmedaille<br />

voor André Bink & René Burggraaf<br />

Film ’45 years’ in Schuilkerk Beemster<br />

De Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen presenteert op 17 januari de film<br />

“45 years”. Een film van Andrew Haigh met Charlotte Rampling en Tom Courtenay.<br />

Vijf dagen voor hun 45-jarige huwelijksfeest krijgen Kate en Geoff te horen dat het lichaam van<br />

Geoff's eerste grote liefde is gevonden nadat zij was vermist in de Alpen in de jaren '60. Dit nieuws<br />

zorgt voor een schokgolf in het huwelijk en het is maar de vraag of het stel het 45-jarige jubileum gaat<br />

halen. Kerk open 19.15 uur, ontvangst met koffie/ thee, aanvang film 19.45 uur, kosten € 6,50<br />

AALTJE STOLP - SIMONS<br />

Gospel & Soul- en Projectkoren<br />

in Keyserin en Kapel<br />

Burgemeester Joyce van Beek heeft donderdagmiddag 15 december in het<br />

Gemeentehuis van Beemster aan de redders in nood André Bink (Beemster) en<br />

René Burggraaf (Oosthuizen) de bronzen drenkelingenmedaille uitgereikt.<br />

Zij deed dit onder toeziend oog van familie van<br />

de redders, brandweercommandant André Siebeling<br />

en het slachtoffer Piet Ossebaar. Deze<br />

laatste was op 10 mei met zijn auto over de<br />

Purmerenderweg op weg naar het tuincentrum<br />

om plantjes te kopen toen hij plots van<br />

de weg geraakte en op zijn kop in de wegsloot<br />

belandde. Buurtbewoner Bink stond op dat<br />

moment op de ladder zijn huis te schilderen en<br />

aarzelde geen moment toen hij een opvallende<br />

klap hoorde. René Burggraaf passeerde het<br />

eenzijdige ongeval en wist als professioneel<br />

brandweerduiker assistentie te verlenen.<br />

Activiteiten Wijksteunpunt Middelwijck<br />

Burgemeester van Beek: “jullie hebben in<br />

korte tijd uitstekend gehandeld en daarmee<br />

goed burgerschap getoond”. Reden om contact<br />

op te nemen met de heer Heldring van<br />

de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen<br />

om deze moed te belonen. Op jaarbasis<br />

worden ongeveer vijfenvijftig medailles uitgereikt.<br />

Na afloop van de uitreiking van de medailles<br />

inclusief oorkonde, was het nog een genoeglijk<br />

samenzijn in het Gemeentehuis.<br />

GEERT<br />

<br />

Dinsdag 17 januari 14.00 – 15.45 uur Filmmiddag<br />

Woensdag 18 januari 10.30 uur Filmochtend door Ton Friedrich<br />

Donderdag 19 januari 12.00 uur Themabuffet<br />

Donderdag 26 januari 12.00 – 13.30 uur Snackbar<br />

Donderdag 26 januari 14.00 – 16.00 uur Sjoelen in de grote zaal; 4 sjoelbakken!<br />

Vaste wekelijkse activiteiten:<br />

Alle dagen: Koffiedrinken, voor iedereen toegankelijk 10.00 - 11.00 uur info: <strong>02</strong>99-748032<br />

Maandag: Dameskoor 13.45 - 15.45 uur info: <strong>02</strong>99-683<strong>02</strong>5<br />

Linedance 19.00 – 21.45 uur info: <strong>02</strong>0-8228471<br />

Dinsdag: In Balans (stoelgymnastiek) 10.45 – 11.45 uur info: <strong>02</strong>99-82<strong>01</strong>39<br />

Linedance 19.00 – 21.45 uur info: <strong>02</strong>0-8228471<br />

Woensdag: Meer Bewegen voor Ouderen 09.00 – 09.45 uur info: <strong>02</strong>99-82<strong>01</strong>39<br />

Handwerk- en Creatiefgroep 14.00 - 16.30 uur info: <strong>02</strong>99-690727<br />

Koersbal 14.00 – 16.30 uur info: <strong>02</strong>99-684411<br />

Donderdag: Dorpswandeling 1,5 km 10.30 uur info: <strong>02</strong>99-748032<br />

Biljarten voor senioren 13.00 – 17.00 uur<br />

Vrijdag: Klaverjassen en rummikubben 13.00 – 17.00 uur<br />

Inloopspreekuur WonenPlus, voor vragen over Welzijn, Wonen, Zorg en WonenPlus: donderdag<br />

van 9.00 - 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar op <strong>02</strong>99-748032. Rolstoel en Scootmobiel: in de hal<br />

staan een rolstoel en scootmobiel. Deze kunt u lenen voor een dag of voor meerdere dagen. Neemt<br />

u hiervoor contact op met de receptie van zorgcentrum Mieuwijdt in Graft 088-5591100. Wilt u<br />

een zaal huren voor een festiviteit? Neemt u dan contact op met de Zorgcirkel 088-5591100.<br />

Op de donderdagen 12 en 19 januari<br />

start het vorig jaar gestarte Gospel en<br />

Soulkoor Beemster zijn nieuwe project<br />

en zijn nieuwe zangers van harte<br />

welkom om onder leiding van Erwin<br />

Young en Rick Piepers te proeven aan<br />

de muziek en aan stemvorming en<br />

repetitie.<br />

Elke repetitie is een feestje op zich en de<br />

optredens zijn dat ook. Het koor zingt een mix<br />

van upbeat Black Gospel en slowere Soul en<br />

R & B. Wij repeteren in de Keyserin, naast de<br />

Keyserkerk in Middenbeemster op de eerste<br />

3 donderdagen van de maand, van 20.00 –<br />

21.45. Opgave en info kan via helen.blackgospelbeemster@ziggo.nl.<br />

Oudjaarsreceptie Dorpsraad Middenbeemster<br />

Op 21 december hield de Dorpsraad<br />

Middenbeemster in de Keyserin<br />

haar oudjaarsreceptie, waarbij de<br />

belangstellenden konden horen hoe de<br />

Dorpsraad het in het afgelopen jaar is<br />

vergaan.<br />

Het doel van deze avond was voor de dorpsraad<br />

om te proeven wat er nog meer leeft in<br />

Middenbeemster. Tijdens de avond werden<br />

foto’s getoond van zaken die door de inzet<br />

van de dorpsraad veranderd, verbeterd of<br />

juist er niet gekomen zijn. Ook kreeg tijdens<br />

deze avond de nieuwe wethouder Barbara<br />

Jonk-de Lange het woord. Zij is namelijk als<br />

opvolgster van wethouder Han Hefting het<br />

eerste aanspreekpunt voor de Dorpsraad<br />

Op zaterdag 21 januari starten de Beemster<br />

Projectkoren een nieuwe project, “Paasliederen<br />

van Bach tot nu”. Nieuwe zangers zijn<br />

van harte welkom om onder leiding van Joep<br />

van der Oord kennis te maken met het zingen<br />

in een koor, of om juist een nieuwe ervaring<br />

van koorzang op te doen. De Beemster Projectkoren<br />

oefenen in circa 8 weken een mooi,<br />

vierstemmig repertoire in om dat feestelijk<br />

ten gehore te brengen. Soms gebruiken wij<br />

ook twee projecten voor een wat groter repertoire.<br />

Wij repeteren in de sfeervolle Kapel aan<br />

het Verzetsplein in Zuidoostbeemster.<br />

Wij repeteren dit project op zaterdagmiddag<br />

van 13.45 tot 16.00. Opgave en nadere info<br />

via adavanderhart@quicknet.nl<br />

Middenbeemster namens de gemeente. Ze<br />

hield een interessante toespraak over de<br />

Campusgedachte, m.b.t. de plek rond basisschool<br />

De Blauwe Morgenster. Het betreft<br />

de Bibliotheek, het BeeJee gebouw, de parkeerplaats,<br />

de voormalige TD, de jeu de boulesbaan<br />

en de huisartsenpraktijk. Naast de<br />

wethouder kregen Maartje Glorie en Judith<br />

Konijn de gelegenheid, om als bestuursleden<br />

van de Adviesraad Sociaal Domein Beemster,<br />

uitleg te geven wat hun werkzaamheden<br />

inhouden. Zij geven de gemeente gevraagd<br />

en ongevraagd advies op het gebied van de<br />

WMO, Participatiewet en het aandachtsgebied<br />

jeugd. Een uitgebreid verslag van deze<br />

avond kunt u terugvinden op:<br />

www.beemsterdorpsraden.nl/midden/<br />

In de Kerstspecial nog in<br />

blijde verwachting!<br />

Maandag 9 januari om<br />

2:50 uur geboren: ‘Sion’<br />

Namens de redactie, van harte gefeliciteerd!<br />

Nu 50% KORTING op de ‘FEETJE’<br />

baby wintercollectie!<br />

Drogisterij Jonker<br />

Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Tel. (<strong>02</strong>99) 68 17 25


8 BINNENDIJKS 1/2 14/15 januari <strong>2<strong>01</strong>7</strong><br />

(BRON PROGRAMMABOEKJE TER ERE VAN HET 11 JARIG BESTAAN!)<br />

Een stukje historie<br />

jubilerende Carnavalsvereniging<br />

De Leutige Kerckhaenen<br />

“De toenmalige exploitant van de<br />

Kerckhaen in Westbeemster is de<br />

grondlegger geweest van het Carnaval<br />

in de Beemster. Samen met wat<br />

jongeren en het schoolhoofd van de<br />

Lourdesschool is er gestart met een<br />

vrolijke optocht in de Westbeemster.<br />

Met na afloop een film in de<br />

Kerckhaen.<br />

Zo’n honderdvijftig kinderen, waarvan vijf (!)<br />

verkleed. Allengs groeide het aantal (verklede)<br />

deelnemers. Maar voor de ouderen moest<br />

er toch ook iets komen, een gezellige avond<br />

met een Prins en gevolg. Samen met Henny<br />

Lakeman, Hans ten Dam, Jolande Molenaar,<br />

Sjaak Boots, Jan Leenstra werd er toen een<br />

echt Prins Carnaval avond georganiseerd met<br />

als Prins Harry te Dam, die ten tonele kwam<br />

in ene kruiwagen. Om het ‘kasgeld’ bij elkaar<br />

te krijgen werd er de gehele zaterdag auto’s<br />

gewassen. Dat leverde al gauw zo’n honderdvijftig<br />

gulden op. Daar werden dan groene<br />

overhemden en geruite petten van gekocht en<br />

voor de dames een rode lange rok. Toen we ons<br />

presenteerden in het Heerenhuis met artiesten<br />

als Corry van Gorp en Nico Haak begon het pas<br />

echt te “lopen”. Maar we wilden groter, echter,<br />

op stap, Truus Pieters en Sanny Leenstra tijdens<br />

een Europacup wedstrijd naar de namen<br />

van nu: Co Oudejans, Pim van Splunter, Joop<br />

Droog. Samen plannen gesmeed en er kwam<br />

een raad van 11, hofdames, dansmariekes<br />

en een bestuur en we presenteerden ons in<br />

alle kernen van de Beemster. Na een aantal<br />

jaren zo te hebben gedraaid zijn we aangeland<br />

naar thans. Met Piet Vilten als Prins Carnaval<br />

in 1983 hebben er wat veranderingen<br />

plaats gevonden en dat heeft geresulteerd in<br />

een groot Grand Gala in de Kloek met diverse<br />

artiesten”. En nu zijn we 44 jaar later, vele<br />

prinsen en feestjes verder en staan we aan de<br />

vooravond van ons 44 jarig jubileumfeest, die<br />

we gaan vieren in De Kerckhaen, de haenen<br />

zijn weer terug op hun nest! Wij nodigen<br />

hierbij dan ook iedereen (oud (raads-)leden,<br />

prinsen, hofdames, dansmariekes, andere<br />

betrokkenen uit om er een leuke avond van te<br />

maken!! De avond zal worden ingevuld met<br />

het optreden van de rockband Paper Plane,<br />

een blaaskapel, dansmariekes en verder<br />

gezellig een drankje drinken, herinneringen<br />

ophalen en nieuwe herinneringen maken!<br />

Zaterdag 21 januari 21.00 uur, De Kerckhaen<br />

in De Kolderpolder. GRATIS ENTREE! Toegang<br />

vanaf 18 jaar! Komt allen en zeg het voort!!<br />

Verkleedt mag natuurlijk, maar hoeft niet.<br />

Maar degene die als leukst verkleed komt,<br />

wint een blad bier!!!!<br />

SANNY LEENSTRA<br />

Ontroerend Kerstconcert<br />

door Dameskoor Middelwijck<br />

Dameskoor Middelwijck onder<br />

leiding van dirigent Marja Boerke<br />

gaf op maandagmiddag 12 december<br />

een Kerstconcert, speciaal voor de<br />

bewoners van het Beatrixpark. Dat dit<br />

zeer op prijs werd gesteld bleek wel uit<br />

de grote opkomst.<br />

Onder het publiek bevond zich een groot<br />

aantal bewoners van de gesloten afdeling<br />

Middelhof en de Dagopvang. Dat was mogelijk<br />

dankzij de inzet van personeel en mantelzorgers<br />

die er natuurlijk bij waren uitgenodigd.<br />

En iedereen vond gelukkig een plaatsje tot in<br />

het laatste hoekje van de zaal. Het was er zelfs<br />

zo vol, dat bezoekers bijna werden 'ingelijfd'<br />

in het koor. Dit Kerstconcert met mooie kerstliedjes<br />

en samenzang was echt een heerlijk en<br />

gezellig uitje voor deze mensen en voor een<br />

aantal aanwezigen zelfs een heel emotievolle<br />

middag. Sommigen zaten met tranen in de<br />

ogen en iedereen zong heerlijk mee. Op het<br />

kerstverhaal van pastoor Jan Duin werd alert<br />

en levendig gereageerd, hetgeen de gemoedelijke<br />

stemming nog meer verhoogde. Voor<br />

de leden van het koor was deze middag zeker<br />

tot voldoening stemmend. Vanaf de vakantie<br />

werd tijdens de repetities bijna alle maandagen<br />

onder tropische omstandigheden naar<br />

dit Kerstconcert toegewerkt. Op 9 januari <strong>2<strong>01</strong>7</strong><br />

om 13.45 uur start Dameskoor Middelwijck<br />

weer met het instuderen van een nieuw repertoire<br />

ter voorbereiding van het Donateursconcert<br />

medio november. Nieuwe leden zijn altijd<br />

van harte welkom!<br />

ERNY<br />

ZOB meiden (O-13)<br />

spelen om Telstar Schot Cup<br />

Vrijdag 30 december vertrokken 15<br />

meiden uit Zuidoostbeemster onder<br />

leiding van trainer Bart met een<br />

dubbeldekker richting IJmuiden om<br />

mee te doen om de Telstar Schot Cup.<br />

Bij gebrek aan goede kleedruimte fungeerde<br />

de Bakker-bus ook als kleedruimte. Op een half<br />

veld (zeven tegen zeven) moesten de meiden<br />

eerst aantreden tegen Velzen. Deze wedstrijd<br />

werd uiteindelijk met 3-1 gewonnen. De tweede<br />

wedstrijd tegen Schagen bleef weliswaar onbeslist<br />

(0-0) maar de meiden uit Schagen waren<br />

trefzekerder met het nemen van de penalty’s.<br />

Een plek in de finale zat er daardoor niet in. Maar<br />

het was een geweldig evenement. Niet in de<br />

laatste plaats omdat gelijktijdig genoten kon<br />

worden van de wedstrijd Telstar-dames tegen<br />

Ajax-dames. Een zeer doelpuntrijke wedstrijd:<br />

3-6 was de einduitslag.<br />

(BRON: FACEBOOK)<br />

Tafeltennis in kerstsfeer<br />

Elke donderdagavond worden direct<br />

na de gymnastiektrainingen, de<br />

tafeltennistafels middenin de grote<br />

zaal van het Multi Functioneel Centrum<br />

in Zuidoostbeemster geplaatst.<br />

Al zo'n 30 jaar lang spelen leden van TafelTennisVereniging<br />

Beemster van 20.00 tot 23.00 uur<br />

hun recreatieve spel in een gemoedelijke sfeer in<br />

het Buurthuis. En dit maal is er ter afsluiting van<br />

het jaar een speciale Kerst-tafeltennisavond,<br />

waarbij kerstboompjes, glitterslingers, kerstlampjes<br />

en sneeuwsterren op de tafels en in de<br />

netjes voor extra handicaps zorgen. Tevens is er<br />

voor de liefhebbers glühwein en ieder lid heeft<br />

een speciaal zelfgemaakt hapje meegebracht<br />

voor in de pauze of na afloop in de bar. Maar ook<br />

al voordat er een balletje geslagen is, drinken de<br />

Kerstavond Vrouwen Samen Verder<br />

We begonnen op 14 december met<br />

een kerst viering in de kerk, die door<br />

pastoor Marcello werd voorgegaan.<br />

De kerstgedachte was ‘licht’. Het was een mooi<br />

warme kerstdienst met bekende liederen. De<br />

collecte was voor “Breidablick” voor de bewoners<br />

om leuke dingen te doen. Na de kerk, naar<br />

de Kerckhaen. We gingen daar steengrillen met<br />

mannen met elkaar een drankje op deze speciale<br />

kerstavond, eten zij iets van al het lekkers<br />

en worden alle nieuwtjes doorgesproken. Gezelligheid<br />

en sociale contacten zijn heel belangrijk<br />

in dit gezelschap. Tafeltennis moet een zeer ontspannen<br />

bezigheid zijn en daarom zijn er geen<br />

speciale trainingsuren en wordt er niet deelgenomen<br />

aan een bondscompetitie. Iedereen die<br />

gewoon lekker wil bewegen is welkom. Ongeveer<br />

15 vaste spelers (waaronder 1 dame) verschijnen<br />

elke week op de donderdagavond,<br />

maar ook mensen die zomaar eens aanwaaien<br />

of eerst een proefles willen proberen, zijn van<br />

harte welkom. Een ieder die lid wil worden of<br />

informatie wil opvragen kan contact opnemen<br />

met de secretaris Paul Bruining. Telefoon: <strong>02</strong>99<br />

684486 of per mail: P.Bruining@quicknet.nl<br />

EVALIEN<br />

elkaar. Bart had het goed geregeld met de grillplaten<br />

en heerlijk vlees en alles wat erbij hoorde.<br />

Onze voorzitster Ineke las een mooi kerstverhaal.<br />

Dat een jongen erg verlegen was en verkeerde<br />

keuzes maakte toen hij jong was. Maar<br />

het verhaal liep goed af. Na ons heerlijke toetje<br />

gingen we voldaan naar huis met een leuke<br />

attentie van het bestuur. Onze volgende avond<br />

is 18 januari. Geïnteresseerd? U bent welkom.<br />

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu<br />

Informeer vrijblijvend, bel (<strong>02</strong>99) 681 463 of mail naar info@binnendijks.nu


BINNENDIJKS 1/2 14/15 januari <strong>2<strong>01</strong>7</strong> 9<br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

SPORT<br />

Klaverjassen Vrouwen Samen Verder<br />

De uitslag 21 december:<br />

1 Anita Timmer 5579<br />

2 Truus van Baar 5713<br />

3 Joke Out 5339<br />

4 Tiny Bleeker 5296<br />

5 Wil Timmer 5238<br />

Klaverjassen Soos Middelwijck<br />

De uitslag 5 januari:<br />

1 Hr. M. de Jong 5637<br />

2 Hr. A. Visser 5421<br />

3 Mw. R. Way-Kaandorp 5243<br />

Verrassingsprijs<br />

Tiny van de Nes<br />

Troostprijs<br />

Marie Groot 3259<br />

Klaverjassen en<br />

Keezen met de BG<br />

De Beemter Gemeenschap (Sectie Sport)<br />

organiseert op donderdag 16 februari weer<br />

haar traditionele Klaverjas- en Keezavond in<br />

De Kerckhaen in Westbeemster.<br />

SV Beemster JO12-1 pakt winterkampioenschap<br />

Met veel overtuiging werden alle wedstrijden gewonnen en de naaste concurrent EVC verslagen. Een<br />

gelopen race dachten de jongens maar door onderschatting werd verloren van de onderste tegenstander.<br />

Daardoor stonden we gelijk in punten en moest de laatste wedstrijd worden gewonnen. In een spannende<br />

wedstrijd die gelijk opging werd uiteindelijk met 3-2 gewonnen en waren de jongens de terechte kampioen.<br />

Bamestra, bedankt!<br />

Er wordt gespeeld om groepsprijzen en vele leuke individuele<br />

prijzen. De inschrijving per team (4 pers.) bedraagt € 10,- en<br />

dient op de speelavond te worden voldaan. Graag vooraf telefonisch<br />

aanmelden bij Marit Mulders via 06-18338560 of via<br />

klaverjas-keezavond@hotmail.com. Vergeet hierbij niet de<br />

naam en spelkeuze te noteren. Gelieve op te geven vóór donderdag<br />

16 februari. Aanvang; 20.00 uur.<br />

WBSV en trainer na<br />

zes jaar uit elkaar<br />

WBSV en trainer Elroy van den Broek nemen na dit seizoen<br />

afscheid van elkaar. Na een samenwerking van zes jaar is het<br />

moment gekomen om naar een andere trainer uit te kijken. Die<br />

komt voor een gemotiveerde selectie te staan. De Westbeemster<br />

voetbalclub speelt in de 5de klasse.<br />

15 Oktober bonden 21 jeugdige schaatsers,<br />

sommigen voor het eerst, hun ijzers onder op de<br />

Meent in Alkmaar. Arie en Margareth Peerdeman<br />

nam deze kernploeg 10 zaterdagochtenden onder<br />

hun hoede.<br />

Johan, Henk en Maarten waren de assistent-trainers. In twee<br />

groepen, eerst door de knieën, dan contact zoekend met het ijs,<br />

vallend, glijdend, in duo's, slalommend, pootje over, diep zittend,<br />

Robinsonexpeditie in de fortgracht<br />

elke les was anders, steeds nieuwe oefeningen, niet 'om het<br />

hardst', maar juist de vooruitgang in het schaatsplezier stond<br />

centraal. De training en de talentjes deden de harten van ouders,<br />

oma's en opa's smelten. Ook al is de laatste Elfstedentocht 20 jaar<br />

geleden, voor deze gediplomeerde schaatsers geldt: "Glad ijs is<br />

een paradijs voor hem die goed kan schaatsen!"<br />

Zie op www.bamestra.nl voor de activiteiten van de Bamestra.<br />

Dank aan Arie en Margareth, Johan, Henk en Maarten.<br />

(OPA VAN FIDYAN)<br />

Soms worden je verwachtingen volledig overtroffen. Bij fort Nekkerweg<br />

kun je via een klein paadje een idyllisch eiland met zandstrand<br />

bereiken. Op deze plek doken 75 deelnemers met 20 kinderen<br />

als een ‘Nieuwjaars duik’ het water in. Deze bikkels baanden<br />

zich tussen het ijs door een weg naar een veilig onderkomen waar<br />

genoten kon worden van de luxe van een warme sauna. Ook was er<br />

warme choco met slagroom en glühwein. De deelnemers kwamen<br />

uit alle hoeken van de provincie om dit evenement mee te maken.<br />

“Ik mocht tussen de ijsschotsen zwemmen, dat zal ik nooit meer vergeten”,<br />

aldus een van de deelnemende kinderen. Als er een vervolg<br />

komt, ben ik volgend jaar weer van de partij.<br />

DANIELLA<br />

Ook in <strong>2<strong>01</strong>7</strong> staan wij<br />

voor uw belangen op de bres.<br />

Wij wensen u een in alle<br />

opzichten goed Nieuwjaar toe<br />

FRACTIE CDA BEEMSTER<br />

Arie Commandeur<br />

Co de Wildt<br />

Lida Fabriek


10 BINNENDIJKS 1/2 14/15 januari <strong>2<strong>01</strong>7</strong><br />

Mijn voorouders en hun belastingen<br />

Op vrijdagmiddag 20 januari organiseert<br />

het Waterlands Archief en de Nederlandse<br />

Genealogische Vereniging, afdeling<br />

Zaanstreek-Waterland het eerste<br />

Voorouderspreekuur in het nieuwe jaar.<br />

Herman Rijswijk zal dan een presentatie<br />

geven over ‘Mijn voorouders en hun belastingen’.<br />

Het is maar bij weinig mensen bekend<br />

dat belastingregisters zeer veel informatie<br />

kunnen opleveren bij het onderzoek naar je<br />

familiegeschiedenis. Onze voorouders hadden<br />

te maken met twee soorten van belastinginning.<br />

De eerste door de Hollandse overheid<br />

en de tweede door de plaatselijke overheid.<br />

De landelijke overheid inde onder andere<br />

belasting op huizen, landerijen, de 200e en de<br />

1000e penningen en de collaterale successie.<br />

U bent welkom bij Dameskoor Middelwijck<br />

Ben je alt, mezzo of sopraan/Het komt vooral op zuiverheid aan<br />

Onder leiding van onze dirigent/Werken we aan ons zangtalent<br />

We gaven een fijne kerstuitvoering/En brachten mensen daarmee tot ontroering<br />

Maar om te blijven voortbestaan/ Moeten we er tegenaan<br />

Nieuwe leden werven is daarom de leu/ Daarin hebben we geen betere keus<br />

Wellicht heeft jouw buurvrouw of vriendin/Ook wel eens in zingen zin.<br />

Nodig haar uit om te komen kijken/Wellicht dat ons koor haar best wel wat zal lijken<br />

Wensen voor het nieuwe jaar?/ Hopelijk krijgen we het voor elkaar<br />

om te blijven zingen goed en muzikaal/ In het Engels, Russisch of Nederlandse taal.<br />

Informatie: tel. <strong>02</strong>99 683<strong>02</strong>5<br />

De plaatselijke overheid inde de zogenaamde<br />

‘impost’ op bijvoorbeeld turf, boter, zeep,<br />

fruit, tabak, zalm, steur, brandhout, gedrukt<br />

papier en nog veel meer. Deze belastingen<br />

werden verpacht aan de hoogste bieder. De<br />

belastingregisters vertellen ons veel over de<br />

welstand van onze voorouders, maar ook bijvoorbeeld<br />

iets over het beroep dat zij uitoefenden.<br />

De presentatie begin om 14.00 uur<br />

in het Waterlands Archief te Purmerend. Aansluitend<br />

is gelegenheid voor vragen en advies<br />

over voorouderonderzoek. Het Voorouderspreekuur<br />

eindigt om 16.00 uur. Aangezien<br />

het een informatiemiddag betreft is er geen<br />

gelegenheid voor onderzoek in de studiezaal<br />

van het Waterlands Archief. Het adres van<br />

het Waterlands Archief is Wielingenstraat 75,<br />

Purmerend. Gratis entree.<br />

Opbrengst kerstbomenactie<br />

Tuincentrum de Os<br />

Een prachtig bedrag is het mooie<br />

resultaat van de kerstbomenaktie van<br />

Tuincentrum de Os, A.W Koen aan de<br />

Purmerenderweg in Zuidoostbeemster.<br />

Voor elke kerstboom die met een bon uit de krant,<br />

bij Tuincentrum de Os werd gekocht in December,<br />

doneerde Arnold Koen € 2,- voor het Hospice<br />

Thuis van Leeghwater. Op vrijdagmiddag 6<br />

januari j.l. kwam de heer Koen zelf de gouden ster<br />

met het eindbedrag erop, en een goedgevulde<br />

collectebus en de doos met bonnen brengen in<br />

het Hospice in Middenbeemster. Anneke Goede<br />

nam deze gulle gift dankbaar en enthousiast in<br />

ontvangst. Daar kunnen we weer mooie activiteiten<br />

voor organiseren in het Hospice. Hartelijk<br />

dank namens alle vrijwilligers, medewerkers en<br />

bewoners van Hospice Thuis van Leeghwater. Op<br />

deze foto is te zien hoe blij we met dit verrassend<br />

mooie bedrag zijn!<br />

WILT U OOK EENS ADVERTEREN?<br />

www.binnendijks.nu<br />

Van Koningin tot Biljartvereniging<br />

Voor <strong>Binnendijks</strong> aan de slag gaan betekende<br />

niet alleen dat mijn schrijfkunst weer een flinke<br />

boost kreeg maar zeker ook mijn kennis van de<br />

eigen leefomgeving. Dit was een onverwachte<br />

en aangename bijkomstigheid. Als moeder van<br />

twee in de Beemster geboren en groot groeiende<br />

kinderen was ik uiteraard bekend met<br />

zaken als zwangerschapsgym, consultatiebureau,<br />

peuterspeelzaal, basisschool, zwemles<br />

in de Wilgenhoek, gymles in t buurthuis,<br />

voetballen bij v.v Z.O.B, rijles bij de ponyclub,<br />

koningsdagspelletjes en heerlijk buitenspelen<br />

in speeltuin de Spelemei. Als ouder van het<br />

kleine grut bevond ik mij voordat ik het wist<br />

al snel in de wereld van o.a. klassenmoeders,<br />

ondernemingsraden, stratenvolleybalteams,<br />

oranjeverenigingsfeesten, bloesemtochten en<br />

collecten. Deze ervaringen kwamen mij later<br />

bij het verslag doen goed van pas.<br />

Dat er binnendijks een enorme gemeenschapszin<br />

bestaat moge duidelijk zijn. Dat de Beemster buitendijks<br />

een enorme attentiewaarde heeft ook.<br />

Sinds de Beemster in 1999 op de UNESCO Werelderfgoedlijst<br />

geplaatst werd, is de bekendheid<br />

en interesse voor onze droogmakerij enorm toegenomen.<br />

Menig blauwbloedig persoon heeft<br />

de Beemster inmiddels met een bezoek vereerd.<br />

Koningin Maxima opende bijvoorbeeld de<br />

nieuwe Cono Kaasmakerij. Als afgevaardigde<br />

van de redactie mocht ik in het persvak plaatsnemen<br />

om deze feestelijke gebeurtenis vast te<br />

leggen. Dat ik als enige de nodige plaatjes met<br />

mijn mobiele telefoon schoot in plaats van een<br />

camera voorzien van telelens zoals de bekende<br />

landelijke dagbladen, mocht de pret en het resultaat<br />

niet drukken. Met prof.mr. Pieter van Vollenhoven<br />

maakte ik kennis tijdens de uitreiking<br />

Gewapend met een pen en papier,<br />

enige gezonde spanning maar vooral<br />

goede zin en nieuwsgierigheid, drukte<br />

ik drie jaar geleden op de bel van het<br />

Betje Wolf museum. Doel van mijn<br />

bezoek was om verslag te doen van de<br />

overhandiging van een Schoonschrift<br />

voor <strong>Binnendijks</strong>. Mijn eerste<br />

opdracht sinds mijn toetreding tot het<br />

redactieteam. Dat ik deze vuurdoop<br />

tot ieders welbevinden doorstaan heb,<br />

blijkt uit de vele artikelen die ik daarna<br />

op papier mocht zetten.<br />

van de Pieter van Vollenhovenprijs aan het Spa &<br />

Wellness Fort Resort Beemster. Gebeurtenissen<br />

die een mens niet lichtelijk vergeten zal. Dit geldt<br />

zeker ook voor vele bijeenkomsten, gebeurtenissen<br />

en activiteiten van minder grote naam<br />

en faam. Hierbij denkend aan bijvoorbeeld het<br />

Biefstukkentoernooi van biljartvereniging Middenbeemster,<br />

de Diamanten huwelijken waarbij<br />

de burgemeester het echtpaar persoonlijk komt<br />

feliciteren, kinderen die vol trots hun opgehaalde<br />

kerstbomen tonen, de sportieve strijd tijdens<br />

het steenwerpen in de Beemster feestweek<br />

en de interviews met de vele ondernemers ten<br />

behoeve van de rubriek <strong>Binnendijks</strong>e Bedrijven.<br />

Dat werken voor <strong>Binnendijks</strong> niet alleen uit verslaggeving<br />

bestaat heb ik tijdens mijn eindredacteurschap<br />

kunnen ervaren. Vergaderen, mails<br />

behandelen, teksten redigeren, briefings maken<br />

ten behoeve van vormgeving, controle van proefdrukken,<br />

contact met drukkerij en verspreider zijn<br />

een greep uit de voorkomende werkzaamheden.<br />

Een pittige klus waarbij een goed contact met<br />

o.a. collega’s, bestuur, gemeente, ondernemers,<br />

verenigingen en lezers van wezenlijk belang is.<br />

Die pittige maar o, zo leuke klus “<strong>Binnendijks</strong>”<br />

klaren we uiteindelijk samen. Zonder uw inbreng<br />

valt er namelijk weinig of niets te melden. Zonder<br />

de adverteerders en donateurs valt er niets te<br />

drukken en te verspreiden.<br />

Na drie jaar <strong>Binnendijks</strong> ga ik een nieuwe<br />

uitdaging Buitendijks tegemoet. Mijn ervaringen<br />

als uw verslaggever zal ik hierbij zeker<br />

meenemen. Ik dank een ieder hartelijk voor<br />

de fijne en interessante samenwerking.<br />

Open Dag Beemster <strong>2<strong>01</strong>7</strong><br />

De Open Dag staat ook dit jaar weer in de planning<br />

en wordt op Hemelvaartsdag, op 25 mei, voor de<br />

43e keer georganiseerd. De Stichting Open Dag<br />

Beemster is daarom ook nu weer op zoek naar<br />

nieuwe deelnemers, maar ook naar die personen<br />

en instellingen die vroeger ook al eens hebben<br />

mee gedaan. Het uitgangspunt van onze stichting<br />

is om aan ‘de buren’ te laten zien hoe je je dagelijks<br />

brood verdient. Daarbij wordt hier een speciale<br />

oproep aan de boerenbedrijven gedaan.<br />

Ook mensen die trots zijn op hun hobby en die<br />

dat graag aan en met anderen willen delen. We<br />

zijn uiteraard bijzonder geïnteresseerd in speciale<br />

hobby’s en specialiteiten. Daarnaast hebben activiteiten<br />

voor de jonge Beemsterlingen onze speciale<br />

JOKE RÖMER<br />

Stichting Open Dag Beemster wenst alle Beemsterlingen een goed en gezond <strong>2<strong>01</strong>7</strong>.<br />

interesse. Deze oproep is ook gericht aan verenigingen<br />

en muziekgezelschappen. We hopen dat u,<br />

als oprecht geïnteresseerde Beemster vereniging<br />

of Beemsterling, de andere polderbewoners op de<br />

hoogte wilt brengen van uw bijzondere hobby en<br />

de specifieke kennis daarbij. Misschien stimuleert<br />

dat anderen die hobby met u te delen. Graag zien<br />

we uw aanmelding tegemoet voor 31 januari a.s.<br />

Ik weet het, het duurt nog enkele weken, maar de<br />

tijd vliegt. Daarom kan dit ook via de E-mail naar<br />

pjmleek@hetnet.nl of via een telefoontje aan<br />

één van de hier genoemde bestuursleden. Marie-<br />

Luise Schroevers 681403; Annette en Peter Leek<br />

69<strong>02</strong>33; Tiny Hooijberg 684238; Barbara Scheringa<br />

683635; Lucy ten Vregelaar 683139.


Informatierubriek<br />

Advocaat, mediator, coach mr. A.J. Butter, Middenweg 2 1463 HA<br />

N-Beemster, t: 06 54288049, e: mail@bertbutter.nl<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, <strong>02</strong>99-683988<br />

Bijles, super voor leerlingen van 5 t/m 14 jaar. Kernbesef in Middenbeemster<br />

brengt je snel weer in evenwicht. Meer info? Marleen Postma<br />

06 18191326.<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. <strong>02</strong>99-427661,<br />

e-mail: buurthuiszuidoostbeemster@live.nl, website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl,<br />

facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden, Middenweg 150, tel. 084<br />

43 0<strong>01</strong> 43 www.onderdelinden-beemster.nl. Ook verhuur gebouw.<br />

Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor uw<br />

huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (<strong>02</strong>99) 42 10 00.<br />

24 uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Purmersteenweg 13c.<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(<strong>02</strong>99)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (<strong>02</strong>99)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (<strong>02</strong>99) 683065, fax (<strong>02</strong>99) 683271, email:<br />

info@physicall.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via <strong>02</strong>99 – 682<strong>02</strong>0 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, postbus 12,<br />

1462 ZG Middenbeemster, telefoon: <strong>02</strong>99 621826,<br />

e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl, bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Goed voornemen voor <strong>2<strong>01</strong>7</strong>? Zingen!<br />

Hou je van zingen én van klassieke muziek? Dan ben je van harte welkom bij<br />

Zangvereniging Harmonie, de oudste culturele verenging van de Beemster.<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441<br />

DE Purmerend, telefoon (<strong>02</strong>99) 42 88 88.<br />

Makelaardij W. Tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende<br />

goederen, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster, tel. (<strong>02</strong>99) 68 37 68.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (<strong>02</strong>99) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Praktijk voor orthomoleculaire therapie Middenbeemster tel:<br />

<strong>02</strong>99 690712<br />

STINA Medisch pedicure, schoonheidsverzorging, voetreflex. <strong>02</strong>99<br />

683 941 of 06 40 74 37 43, Zwaansvliet 19 middenbeemster<br />

Voetverzorging en podologie Gerard Kistemaker, Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Bea trixpark 54, 1462 JN Middenbeemster. Tel.<br />

(<strong>02</strong>99) 41 48 68, b.g.g. 06-25 49 69 59.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (<strong>02</strong>99) 45<br />

24 52. U kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt<br />

u ook in Beemster terecht.<br />

WonenPlus Beemster WonenPlus biedt praktische diensten en<br />

persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen<br />

met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en<br />

vrijwilligers. Triton 98, 1443 BM Purmerend, tel.nr. <strong>02</strong>99-820397,<br />

beemster@rswp.nl. openingstijden ma. t/m wo. 9.00 - 12.00 uur.<br />

Op do-ochtend van 9.00-12.00 uur kunt u in Wijksteunpunt Middelwijck<br />

terecht met uw vragen op het gebied van Wonen, Welzijn,<br />

Zorg en WonenPlus. Prinses Beatrixpark 54, 1462 JN Middenbeemster,<br />

<strong>02</strong>99-748032. Meer info: www.rswp.nl<br />

Yogapraktijk de Cirkel voor yoga, meditatie, workshops en consulten.<br />

www.yogapraktijkdecirkel.com <strong>02</strong>99-685648/0643425775<br />

Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot<br />

22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond!<br />

Interesse? Bel met Carla Bleesing <strong>02</strong>99 690324. Bezoek de website<br />

voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zondagmarkt 4 september 2<strong>01</strong>6, informatie over aanmelding via<br />

zondagmarkt@hotmail.com. Kraam (tot 11 aug) 55 euro.<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder <strong>02</strong>99-683203<br />

We repeteren elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de foyer, Beemster Keyser in<br />

Middenbeemster. Je kunt vier keer vrijblijvend meezingen. Krijg je de smaak te pakken dan kun je<br />

besluiten om lid te worden. Dit jaar zijn we gestart met het Weinachts Oratorium van J.S. Bach.<br />

Zangervaring is niet vereist, maar mag natuurlijk wel. Alle stemgroepen zijn wewlkom. Kijk voor meer<br />

informatie op onze website www.zangverenigingharmonie.nl. Zingen? Het ventiel van de ziel!<br />

Repair Café Buurthuis ZOBeemster<br />

In Buurthuis Zuidoostbeemster wordt op<br />

dinsdag 17 januari van 9.30 uur tot 11.30<br />

uur weer een ‘Repair Café’ gehouden.<br />

Bezoekers kunnen huishoudelijke apparaten<br />

met mankementen meenemen voor reparatie,<br />

variërend van naaimachines, koffiezetapparaten<br />

en TV's. Maar heeft u een stoel<br />

Kluitjes<br />

Landelijke opbrengst van de Grote Clubactie<br />

bedraagt 8,4 miljoen euro. In de Beemster<br />

werd voor ruim zevenduizend euro opgehaald.<br />

Elke zaterdag wordt in de Rijp tussen 10.00<br />

en 12.00 uur een ambachtelijke en biologische<br />

kwaliteitsproductenmarkt gehouden.<br />

In Restaurant Bij Ernst aan het Oosteinde 31.<br />

www.boerenenburen.nl<br />

Voorwedstrijd Beemster Cup na penalty’s<br />

gewonnen door s.v. Beemster. In reguliere<br />

speeltijd stond het 2-2. (0-1 Jesse Ordeman;<br />

1-1 Sonny Hillebrand; 2-1 Arno Helder; 2-2<br />

Jesse Ordeman)<br />

waar een poot van los zit, dan kunnen de vrijwilligers<br />

deze ook repareren. Behalve dat uw<br />

spulletjes ter reparatie kunnen worden aangeboden<br />

is het ook een gezellige ochtend. Onder<br />

het genot van een gratis kopje koffie praat u bij<br />

met buurtgenoten. Website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl<br />

volgende Repair Café:<br />

dinsdag 21 maart.<br />

Zondag 15 januari kerk van Beets: Fernando<br />

Lameirinhas met ‘een fado voor mijn<br />

vader’. Toegang € 17,50; Reserveren via de<br />

website www.kerkbeets.nl, via telefoon<br />

06-13356384 of via de mail: info@kerkbeets.nl.<br />

Aanvang 14.30 uur. Kerk open<br />

14.00 uur.<br />

Fa. Buur speelt ‘Hexen’ in het kerkje in<br />

Oudendijk op zaterdag 28 januari 20.00 uur.<br />

Na afloop is er een meet & greet met de spelers.<br />

Zaal open 19.30 uur.<br />

Kaarten à 10 euro zijn te verkrijgen via<br />

www.kerkoudendijk.nl/ticketshop/.<br />

Colofon<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Via de website uiterlijk voor zaterdag.<br />

Of uiterlijk voor vrijdag 17:00 uur inleveren bij:<br />

Drogisterij Jonker - Rijperweg 58 - Middenbeemster.<br />

Per post aan: <strong>Binnendijks</strong> - Postbus 61 - 1462 ZH Middenbeemster.<br />

De kopij dient op cd aangeleverd te worden of gedrukt, getypt of<br />

in duidelijk geschreven handschrift.<br />

ADVERTENTIES<br />

Tiny de Lange, telefoon: <strong>02</strong>99-681463, e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

REDACTIE: Trees Blokdijk; Geert Heikens<br />

CORRESPONDENTEN: Evalien Brinkman; Daniella Ernsting-Koorn<br />

EINDREDACTIE<br />

Geert Heikens, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon <strong>02</strong>26-331<strong>02</strong>0.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, <strong>02</strong>26-331<strong>02</strong>0.<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen <strong>02</strong>99 - 313 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Wat te doen als een schaap<br />

(in deze tijd) op zijn rug ligt?<br />

Veruit de meeste schapen die nu<br />

buiten lopen zijn drachtig. Door<br />

het gewicht van het ongeboren<br />

lam kunnen ze in deze tijd niet<br />

zelfstandig overeind komen.<br />

Als ze te lang zo blijven liggen gaan ze<br />

dood. Daarom is adequate hulp geboden.<br />

Aarzel niet: zet het schaap weer op de<br />

poten! Het schaap, het lam en de eigenaar zijn u dankbaar. Maar hoe doe je dat? De officiële<br />

wijze is om het schaap ‘over de kont’ weer op zijn poten te zetten. Dit zou een eventuele maagverdraaiing<br />

kunnen voorkomen. Lukt dit niet, doe het dan op de manier die wel werkt.<br />

(bron: facebook)<br />

TOM DEKKER<br />

WILT U OOK EENS ADVERTEREN?<br />

www.binnendijks.nu<br />

Bel (<strong>02</strong>99) 681 463 of mail naar info@binnendijks.nu<br />

Start nieuwe beginnerscursus EHBO BEEMSTER<br />

Na de succesvolle edities van voorgaande jaren organiseert EHBO Beemster ook<br />

in <strong>2<strong>01</strong>7</strong> weer een beginnerscursus Eerste Hulp bij Ongelukken.<br />

Een praktische cursus waarin u in 10 lessen door gediplomeerde docenten wordt opgeleid in het<br />

verlenen van eerste hulp, inclusief reanimatie en het gebruik van een AED. Wij hanteren de richtlijnen<br />

van het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad. Start van de cursus : dinsdag 7<br />

februari. In “Onder de Linden”, Middenbeemster. Op dinsdagavond van 19:30 tot 22:00 uur. Investering<br />

€150,-. Wist u overigens dat de meeste zorgverzekeringen de kosten van de cursus geheel of<br />

gedeeltelijk vergoeden? Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over de<br />

cursus kunt u contact opnemen met Scott Kleijn, telefoon 06 - 53 79 34 810. Wilt u direct inschrijven<br />

of meer informatie, bijvoorbeeld over het lesrooster? Kijk dan op www.ehbobeemster.nl


Het vertrouwde adres voor al uw nieuw- en verbouwplannen<br />

maar ook voor uw kleinere timmerwerk<br />

Aannemersbedrijf - Middenbeemster<br />

Bamestraweg 7 - 1462 VM - Middenbeemster - Tel.: <strong>02</strong>99-683463 - info@kooskoning.nl - www.kooskoning.nl<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: vrijdag 12.00 - 18.00 uur, zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon vrijdag en zaterdag<br />

06- 4548 74 39, overige dagen <strong>02</strong>99 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

Wij zijn er niet alleen<br />

voor toeristen, maar ook<br />

voor Beemsterlingen!<br />

Kom eens langs voor:<br />

de Experience ‘Beleef De Beemster’<br />

en maak een digitale reis door de tijd.<br />

feestelijk verpakte cadeaubonnen<br />

boeken en (ansicht)kaarten<br />

van De Beemster<br />

fiets- en wandelkaarten<br />

vlaggen en wimpels<br />

leuke geschenken<br />

Bezoekerscentrum Beemster<br />

Middenweg 185,<br />

telefoon: <strong>02</strong>99 62 18 26<br />

e-mail: :info@bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Volg ons op bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Openingstijden:<br />

april t/m september:<br />

dinsdag t/m zondag: 10.00 – 16.00 uur<br />

oktober t/m maart:<br />

vrijdag t/m zondag: 13.00 - 16.00 uur<br />

U I T V A A R T V E R Z O R G I N G<br />

Pieter Dekker<br />

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn BEEMSTER<br />

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.377,-<br />

• Iedere uitvaart op maat<br />

• Ongeacht waar u verzekerd of lid bent!<br />

• Thuisopbaring of in een<br />

uitvaartcentrum naar keuze<br />

• Mogelijkheid tot een kosteloze<br />

voorbespreking<br />

• Transparant<br />

Vraag gratis uw<br />

laatste-wensenmap aan !<br />

Dag en nacht bereikbaar via<br />

<strong>02</strong>99 - 68 39 45<br />

Bezoek onze site voor alle info en kosten:<br />

www.uitvaartbeemster.nl<br />

Installatiebedrijf Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840<br />

Ambachtsweg 5D, 1474 HV Oosthuizen<br />

Gas-, Water-, Sanitair- en C.V.-installaties<br />

Zink- en dakwerken, Onderhoud en service<br />

Airconditionings installatie<br />

Ook voor ergonomisch sanitair.<br />

Mail: info@pasterkamp-installateurs.nl - www.pasterkamp-installateurs.nl<br />

Tel. <strong>02</strong>99 4<strong>01</strong>400 Fax <strong>02</strong>99 403452<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. <strong>02</strong>99 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!