voor duurzaamheid

p.vd.glind

Leaflet_-_Deeleconomie_voor_Duurzaamheid_-_voorjaar_2017

Economie van overvloed

De deeleconomie is hot and happening. Delen is het nieuwe kopen. Bezit wordt vervangen door gebruik. De

deeleconomie richt zich op het toegankelijk maken van eigendom en het ontwikkelen van diensten

daaromheen. Waar waarde in het economisch verkeer traditioneel wordt bepaald door schaarste, is de

deeleconomie gebaseerd op overvloed. In de deeleconomie staat delen gelijk aan vermenigvuldigen. En dat kan

uitermate duurzaam zijn.

Voortgestuwd door onder meer ontwikkelingen in internettechnologie biedt de deeleconomie ruimte voor

nieuwe businessmodellen die zijn gebaseerd op ideeën over collaborative consumption, peer-to-peer

platformen en toegang krijgen tot waarde. Of het nu gaat om de hotelbranche, autobezit, onderwijs of 3Dprinting:

bestaande sectoren dreigen danig ontwricht te worden door innovatieve, soms uiterst

kapitaalkrachtige en razendsnel groeiende bedrijven. En de deeleconomie is zeker niet slechts het domein van

start-ups uit Silicon Valley. Ook in Nederland is de deeleconomie gaan bloeien.

Tegelijkertijd roepen deze nieuwe initiatieven vragen. En kritiek op de deeleconomie wordt steeds feller.

Wanneer behoort iets tot de deeleconomie en wanneer niet? Wat zijn de juridische consequenties van de

deeleconomie? Is de deeleconomie wel zo solidair en democratisch als we dachten? Hoe zit het met de

keerzijde van de deeleconomie? Is het niet gewoon kapitalisme in een nieuw jasje? Wat zijn effectieve

verdienmodellen achter de deeleconomie? Zijn consumenten eigenlijk wel positief over de deeleconomie? En

in hoeverre bevordert de deeleconomie duurzaamheid eigenlijk?

Deze driedelige collegereeks schept mede aan de hand van deze vragen duidelijkheid over de deeleconomie.

Feiten en fabels over deze nieuwe vorm van waardecreatie worden vakkundig van elkaar gescheiden. En jouw

denken over waarde, winst en organiseren wordt weer eens écht geprikkeld.

Nieuwe impulsen

ImpactAcademy nodigt je uit om in 2017 deel te nemen aan de collegereeks ‘Deeleconomie voor

duurzaamheid’.

Deze collegereeks brengt een reeks aan deskundige en bevlogen sprekers samen in een verhelderende reeks

waarin de deeleconomie wordt geduid en onderzocht. Sprekers delen hun expertise en ervaringen, dagen je uit

met scherpe stellingen en bieden hoognodige kritische reflectie in drie toegankelijke colleges. Bovendien is er

bij ieder college een reflectie van een ondernemer uit de deeleconomie om een nog rijker beeld en begrip te

vormen. Je doet nieuwe inspiratie op en ontwikkelt ideeën voor jouw eigen praktijk, vanuit een gedegen begrip

van wat de deeleconomie is, hoe waardecreatie in de deeleconomie plaatsvindt en wat de relatie tussen

deeleconomie en duurzaamheid is. Nieuwe impulsen voor jouw duurzame denken en doen, dus!

I m p a c t A c a d e m y

Similar magazines