4sprookjesChristelStef

codigomerlin

Woordje vooraf

“Opa, bestaan draken eigenlijk echt?”, vroeg Johan.

Zijn grootvader glimlachte naar hem.

“Neen, jongen. Draken zijn al lang uitgestorven.”

Samen genoten ze van de golven die zacht over het strand rolden.

cm

“Bestaan er dan misschien zeedraken opa?”

“Nee Johan, die bestaan ook al lang niet meer.”

“Zou je niet liever wat in het zand spelen?”

“Neen, opa, draken zijn veel spannender.”

Johan nam de wandelstok van opa en met een ernstig gezicht zei hij: ”Ik

ben een ridder en ik ga je doden, stoute draak”.

Na een gevecht van bijna een minuut lag de ingebeelde draak op de grond.

“Hier opa, neem je zwaard maar terug; ik heb het niet meer nodig.”

“Waar is de laatste draak eigenlijk gestorven, opa?”

De oude man wreef door zijn grijze haar.

“Dát, weet ik wel. Toen ik jouw leeftijd had, vertelde mijn opa mij een

verhaal. Een verhaal dat zo mooi en spannend was, dat ik het nooit vergeten

ben.”

Het speelde zich af in een dorp hier niet zo ver vandaan.

Johan wist dat zijn opa prachtig kon vertellen en verlangde al om het

verhaal te horen.

Eerst halen we iets om te drinken en te eten en dan vertel ik je alles.

Vlak bij de zee en gezeten op een gemakkelijke bank, begon opa te

vertellen.

Similar magazines