4sprookjesChristelStef

codigomerlin

Het begin

Het verhaal van “de legende van de draak” begint eigenaardig genoeg bij

een meisje van 7 jaar.

Op een dag was ze niet op school aangekomen. Het leek wel of ze van de

aardbodem verdwenen was.

Drie dagen lang had gans het dorp naar haar gezocht en toen was ze als bij

wonder terug naar huis gekomen.

Niemand uit het dorp wist waar ze geweest was en toen ze vertelde dat ze

op weg naar school een vuurspuwende draak ontmoet had die haar eten en

drinken gegeven had, sprak iedereen over haar fantasie.

Toen ze vertelde dat hij heel lief voor haar was geweest en dat ze samen

allerlei spelletjes gespeeld hadden, lachte iedereen met haar.

Een draak in hun dorp? Stel je voor. Iedereen wist toch dat draken niet

bestonden.

Haar vader was zelfs kwaad geworden en had gezegd dat hij nooit nog iets

over die draak wilde horen.

“Ik wil de waarheid”, had hij gezegd. “Stop met dat belachelijke verhaal of

je krijgt straf.”

“Maar papa toch...”

Toen haar vader haar streng recht in haar grote blauwe ogen had gekeken

had Sylvia, terwijl de tranen over haar gezicht liepen, beloofd er nooit meer

over te spreken.

“Draken bestaan echt niet, Sylvia”, had hij gezegd toen hij zachtjes over

haar mooie lange blonde haren streek.

Als men toen beter naar haar had geluisterd, zou alles zeker anders gelopen

zijnċm

Similar magazines