4sprookjesChristelStef

codigomerlin

De grot

De grot waar Faramito woonde lag vlak bij de poorten van het kasteel.

Telkens ze bij hem op bezoek ging, moest ze opletten dat de koninklijke

bewakers haar niet zagen. “Kinderen uit het dorp hadden daar niets te

zoeken”, zeiden ze altijd.

cm

Al van ver zag ze dat er iets mis was.

De poorten van het kasteel stonden wagenwijd open en wel 20

zwaarbewapende ruiters kwamen haar tegemoet gereden. Overal op de

muren stonden mannen met kruisbogen.

“Ga maar vlug naar huis Sylvia”, zei een van de mannen. “Het is hier te

gevaarlijk.”

Wanhopig keek ze rond.

Ze moest op bezoek bij haar vriend.

Hem twee dagen na elkaar in de steek laten kon ze echt niet doen.

Op het moment dat niemand keek sloop ze de grot binnen.

Faramito lag uitgestrekt op de grond.

Eerst had ze gedacht dat hij dood was maar toen zag ze dat zijn buik

zachtjes op en neer ging.

Aan zijn rechter voorpoot had hij een grote bloedende wonde. Zijn hoofd

was zo warm dat ze haar hand bijna verbrandde toen ze er voorzichtig over

streelde.

De doeken die ze in het koele water dompelde sisten toen ze ze op zijn

voorhoofd legde.

Zijn mooie bijna doorzichtige vleugels lagen als verschrompelde bladeren

op de grond.

“Wat is er gebeurd? Wie heeft dit gedaan?”

Zachtjes bekeek ze de wonde. Hel leek wel of er een punt van een pijl in

zat.

Het vuur spoot uit zijn neusgaten toen ze met één ruk de pijlpunt

verwijderde.

Waarom deden de mensen dat? Waarom deden ze haar vriend pijn?

“Sylvia lief”, zei hij zachtjes.

“Sylvia lief.”

Similar magazines