4sprookjesChristelStef

codigomerlin

Johan

Johan zat nog steeds met zijn grootvader op het bankje bij de zee.

Ze zeiden niets en keken voor zich uit.

“Maar, opa, twee eieren, ...”

“Dat zou dus eigenlijk betekenen dat...?”

“Sssst, we vertellen het tegen niemand en laten het dier gewoon in rust

leven.”

“Maar opa!!!”

cm

“Luister jongen, eigenlijk is dit niet het echte einde.

Het verhaal van “de legende van de eenzame draak” eindigt eigenaardig

genoeg bij een meisje van 13 jaar.

Op een dag was ze niet op school aangekomen. Het leek wel of ze van de

aardbodem verdwenen was.

Drie dagen lang had gans het dorp naar haar gezocht en toen was ze als bij

wonder op de eerste dag van de feesten terug naar huis gekomen.

Niemand uit het dorp wist waar ze geweest was en toen ze vertelde dat ze

op weg naar school verdwaald was diep in de grotten en daar een

vuurspuwende draakje ontmoet had dat haar eten en drinken gegeven had,

vertelde iedereen haar dat de draak dood was.

Toen ze vertelde dat hij heel lief voor haar was geweest en dat ze samen

allerlei spelletjes gespeeld hadden,lachte iedereen met haar.

Nog een draak in hun dorp? Stel je voor. Iedereen wist toch dat draak

overwonnen was.

Haar vader was zelfs kwaad geworden en had gezegd dat hij nooit nog iets

over die draak wilde horen.

“Ik wil de waarheid,” had hij gezegd. “Stop met dat belachelijke verhaal of

je krijgt straf.”

“Maar papa toch...”

Toen haar vader haar streng recht in haar grote bruine ogen had gekeken

had Charlotte, terwijl de tranen over haar gezicht liepen, beloofd er nooit

meer over te spreken.

“De draak is dood, Charlotte”, had hij gezegd toen hij zachtjes over haar

mooie lange zwarte haren streek.”

Sylvia stond stil in de deuropening.

Ze keek naar haar beste vriendin.

Eventjes leek het of ze glimlachte.

“Ga je mee een wandeling doen, Charlotte?”, vroeg ze.

Als je ooit een bezoek brengt aan Cervera del Maestrat, en je ziet twee

meisjes wandelen, vraag je dan eens af waar ze naar toe gaan.

Similar magazines