4sprookjesChristelStef

codigomerlin

Die verschrikkelijke dag lag nu al lang achter hen. Niemand sprak nog over

hetgeen in de kerk gebeurd was. Ronaldo was liefdevol opgenomen in het

gezin van zijn oom en tante en hij hielp nu mee bij het werk op het kleine

stukje land dat ze hadden. Drie weken na de begrafenis had ze hem op weg

naar school eindelijk ontmoet. Ze had zich voorgenomen om minstens één

keer per week naar de klas te gaan maar die dag had ze gans de dag met

hem gewandeld door de velden. Haar ouders wisten het niet maar ze was zo

gelukkig geweest dat het haar eigenlijk niet echt kon schelen.

“Ik ga zorgen dat alles verandert, al was het alleen maar voor mijn

prinsesje”, zei hij, terwijl hij naar haar glimlachte. Nog nooit had hij haar

zo genoemd en ze voelde een tinteling door gans haar lichaam. Toen, en

cm

terwijl hij recht in haar ogen keek, haalde hij iets uit zijn broekzak. “Mijn

moeder droeg hem alleen maar als ze naar een feest moest”, zei hij. “Het

was mijn enige bezit, ..., tot vandaag.” Met tranen in zijn ogen nam hij haar

hand vast en schoof voorzichtig een prachtige zilveren ring over haar

vinger. Het was de eerste keer dat ze hem zag huilen.

“Draag hem uit naam van mijn liefde voor jou en de hoop op een betere

toekomst”, zei hij. Het gevoel dat ze had gehad toen hij haar had omarmd

was onbeschrijfelijk geweest. Voor het eerst in haar leven had ze zich geen

kind meer gevoeld.

Sindsdien was Emma niet meer naar school gegaan.

Minstens eens per week ontmoetten ze elkaar. Ze praatten en praatten en

genoten van de natuur. Soms had hij haar nog een kusje gegeven. “Ik ga er

voor zorgen dat mijn prinsesje gelukkig wordt”, had hij zachtjes in haar oor

gefluisterd.

Pas een ganse tijd na hun eerste ontmoeting waren haar ouders te weten

gekomen wat er aan de hand was toen de onderwijzer hen had gevraagd of

Emma niet meer naar school kwam.

’s Avonds hadden ze er haar natuurlijk op aangesproken.

“Die jongen deugd niet”, hadden ze gezegd. “Hebben we nog geen

problemen genoeg met de koningin soms?”

Emma keek recht voor zich uit. “Hij is mijn prins,” zei ze, “en wij gaan er

voor zorgen dat alles hier beter wordt”.

Similar magazines