4sprookjesChristelStef

codigomerlin

Langzaam ging iedereen in stoet terug naar het dorp. Samen met hen en op

karren die ze in het kasteel gevonden hadden de gewonden en doden.

Vooraan de stoet op het witte paard, Emma en Ronaldo. Op het hoofd van

Emma had Ronaldo voor de grap een mooi kroontje gezet. “Nu ben je echt

mijn prinsesje”, zei hij.

Naast hen liep de pastoor. Zijn pij was helemaal vuil en hij bloedde wat aan

zijn rechter slaap. “Als de kerk weer opgeknapt is, trouwen we, meneer

pastoor.”

De weken na de bestorming van het kasteel was er veel gebeurd in het dorp.

Hier en daar was de schade nog wel zichtbaar maar zoals men zegt heelt de

cm

tijd alle wonden.

Emma voelde zich het gelukkigste meisje op de wereld. Haar moeder was

begonnen aan haar jurk en Ronaldo kwam elke dag op bezoek.

Vanavond waren ze uitgenodigd op het gemeentehuis. De burgemeester had

gezegd dat hij hen ging komen halen. Stipt op het afgesproken uur stopte

een prachtige koets voor het huis van Emma. De koetsier opende de deur

voor haar. In de koets zag ze de burgemeester en Ronaldo. Samen reden ze

in de richting van het dorpsplein. Op het plein stonden honderden mensen.

Iedereen uit het dorp maar ook uit de dorpen uit de omgeving was samen

gekomen om hen te begroeten.

Voor het gemeentehuis stonden, onder een mooi baldakijn, twee tronen.

Naast en achter de tronen stonden wel tien kerkelijke

hoogwaardigheidsbekleders. Toen de deur van koets werd open gedaan

stapte de bisschop op hen toe. Het voelde raar aan toen hij knielde voor

hen.

Samen stapten ze naar het verhoog.

Toen werd hen gevraagd om geknield te gaan zitten op de kleine bankjes

die voor de tronen stonden.

Er werd hen gevraagd te herhalen wat de bisschop hen zou voorlezen.

Ik zweer aan alle inwoners van ons koninkrijk dat ik alles zal doen om

de wetten naar behoren te laten uitvoeren en dit in het belang van ons

land.

Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het

koninkrijk met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik de

vrijheid en de rechten van ons land en alle inwoners zal beschermen,

en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen

zal aanwenden welke de wetten mij ter beschikking stellen, zoals een

goed en getrouw koning schuldig is te doen.

Zo waarlijk helpe Mij God almachtig!

Similar magazines