4sprookjesChristelStef

codigomerlin

Niet goed beseffend wat er aan de hand was herhaalde Ronaldo de woorden

van de bisschop. Daarna was het de beurt aan Emma. Ook zij moest de

tekst herhalen. Het woord koning was natuurlijk wel vervangen door

koningin maar ze was zo zenuwachtig dat ze daar eigenlijk niet echt op

lette.

Toen nam de bisschop een gouden kruisbeeld dat hem op een kussen werd

aangereikt.

Zachtjes legde hij het op de linkerschouder van Ronaldo, toen op de rechter

en dan opnieuw op de linker. Ondertussen zei hij: “Met de macht die mij

werd verleend en met alle inwoners hier voor ons als mijn getuigen, sla ik

cm

je tot koning van ons land.” Voorzichtig zette hij een met juwelen versierde

gouden kroon op het hoofd van Ronaldo.

Met Emma gebeurde hetzelfde. Zij werd uiteraard tot koningin geslagen.

Een enorm gejuich steeg op. “Leve koning Ronaldo!!!” “Leve koningin

Emma”.

De week na de kroning trouwden Ronaldo en Emma. Iedereen uit het dorp

was uitgenodigd in het kasteel. Emma leefde als op wolken en had soms het

gevoel dat ze droomde.

Koning Ronaldo en Koningin Emma bleven 23 jaar het land besturen. Toen

besloten ze om de oudste van hun vijf kinderen de taak te laten overnemen.

In de tussentijd was er veel gebeurd en was het land uitgegroeid tot een van

de gelukkigste plaatsen op de wereld. Voor zover wij weten heeft Ronaldo

Emma altijd “zijn prinsesje” blijven noemen. Koningin Loba was niets

meer dan een slechte herinnering uit een ver verleden.

Similar magazines