4sprookjesChristelStef

codigomerlin

Titel: Leonora, de prinses van het licht.

© Teksten en verhaal: Mario De Baets – Carla Verfaillie

Kaftontwerp: Carla Verfaillie

Illustraties: Lana De Baets – Imara De Baets

© Kaft en illustraties: Mario De Baets – Carla Verfaillie

cm

Editing en layout: Mario De Baets – Carla Verfaillie

Eerste editie/Eerste druk: gedrukt op twee exemplaren.

Idee en concept “Van legende naar werkelijkheid” Mario De Baets – Carla Verfaillie

Contactadres: Avenida de la Constitución 40

12170 Sant Mateu, Spanje

Email: mariodebaets@hotmail.com

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën,

geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de uitgever of schrijver.

Similar magazines