4sprookjesChristelStef

codigomerlin

Hoe het begon.

Het was donker in de kamer. Iedereen wist dat er spaarzaam moest

omgesprongen worden met de kaarsen.

Vandaag was het precies 700 jaar geleden dat de Zonnegod en Oscuro ruzie

cm

hadden gemaakt over de verdeling van de machten.

Het verhaal over die ruzie was al die jaren van generatie op generatie

doorverteld.

Alle kinderen uit de buurt zaten gespannen te luisteren toen Lucas het

verhaal begon te vertellen. Lucas, en dat wist iedereen, was de bard van de

stad. Met zijn banjo trok hij van buurt naar buurt om het verhaal verder te

vertellen.

“Vroeger, heel lang geleden,” zei hij, “was de hemel 's nachts vol met

sterren. Overal waar je keek zag je 's nachts glinsterende stipjes aan de

hemel. Miljoenen en miljoenen stipjes. Overdag scheen de zon zo fel, dat je

gewoonweg buiten een boek kon lezen zonder de hulp van een kaars. Ze

scheen zelfs zo fel, dat als je er te lang naar keek, je ogen verbrandden”.

De kinderen luisterden met open mond naar het verhaal.

“En 's nachts?”, vroeg Claudia. “Kon je 's nachts iets zien?”

“'s Nachts, mijn beste Claudia, weerkaatste de zon haar licht soms zo hard

op de maan, dat je gewoonweg een wandeling kon doen zonder te

struikelen. Mensen die verliefd waren, vonden het zelfs heel romantisch om

elkaar dan hun liefde te verklaren.”

“Dat zou ik nu niet doen,” zei Isabeth, “de kans is groot dat je tegen een

boom of een muur aan het praten bent”.

Iedereen lachte.

Het verhaal begon heel lang geleden toen tovenaars, goden en feeën nog

zeer actief waren. De eeuwige strijd tussen het licht en de duisternis begon

eigenlijk vlak na de tijd dat de dieren nog konden spreken.

Om een einde te maken aan het nooit stoppende geruzie besloot de grote

tovenaar Merlijn om een gesprek te organiseren tussen de Zonnegod, de

baas van het licht laat ons maar zeggen, en Oscuro, de duisternis.

Na een gesprek van welgeteld vier dagen en evenveel nachten leek het of

het probleem was opgelost.

Toen Merlijn, die al na twee uur in slaap gevallen was, het document dat

voor hem lag begon te lezen, besefte hij dat er iets verschrikkelijk mis was.

Similar magazines