4sprookjesChristelStef

codigomerlin

Apate wordt gekroond.

De kerk bij het kasteel zat helemaal vol.

Helemaal vooraan en naar de mensen kijkend op haar troon zat de koningin

met de ouders van Apate naast haar.

Op de eerste rij zaten alle bisschoppen en andere

hoogwaardigheidsbekleders van de Kerk.

Vlak achter hen zaten de koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen van

cm

bevriende landen.

Dan de ministers, de graven, gravinnen, hertogen.

De mannen waren gekleed in gala-uniformen; de vrouwen in lange kleden

en getooid met prachtige juwelen

Op de achterste rijen zaten de gewone rijken van het land. De fabrikant van

dekens, de kaarsenmaker, de leverancier van hout, de groenten- en vleesverkoper.

Voor het gewone volk was geen plaats voorzien.

“Ik vind het leuker als ze staan te juichen als ik buiten kom”, had Apate

gezegd.

Apate zat geknield op een met gouddraad geborduurd kussen helemaal

voorin de kerk, vlak voor de koningin.

De toespraken duurden oneindig lang. Iedereen wilde wel zeggen hoe blij

ze waren dat ze een nieuwe prinses gingen hebben, hoe ze verlangden tot de

donkere dagen voorbij waren.

Toen iedereen gezegd had wat hij wilde zeggen, gingen de bisschoppen

naar voor. Hun wijwater en wierook zorgden er voor dat veel mensen

begonnen te hoesten.

Na het voorlezen uit hun heilige boeken en de eucharistie was het grote

moment aangebroken.

Langzaam gingen ze met de kroon naar Apate.

“Deze kroon is het symbool van je macht”, zei de bisschop.

Toen de koningin ze op het hoofd van Apate wilde zetten, klonk een luid

gebons achteraan in de kerk.

De herauten bliezen op hun klaroen.

Met luide stem hoorden ze de man die alle andere gasten al had

aangekondigd roepen:

Similar magazines