4sprookjesChristelStef

codigomerlin

“Zijne koninklijke hoogheid koning Lucarius de eerste.”

“Lang leve de koning.”

Verbaasd ging iedereen recht staan.

“Lang leve de koning!”, riep de man opnieuw.

“”Lang leve de koning!”, riep iedereen.

Lucarius stapte naar voor in de kerk.

Op zijn hoofd stond zijn kroon.

cm

Zijn uniform met blinkende sabel maakten duidelijk hoeveel macht hij nog

steeds had.

Naast hem en hetzelfde gekleed liep een jongen.

Het was Leandro.

“Het zijn die bedriegers van het circus”, schreeuwde Apate.

“Ik wil dat je ze opsluit.”

Koningin Lutgardia stapte naar hem toe.

“Waar ben je geweest? Wat heb je gedaan?

Ik heb je zo gemist.” De tranen liepen over haar gezicht.

“Merlijn heeft mij jaren geleden een opdracht gegeven. Hij heeft mij

gevraagd te doen wat ik gedaan heb. Vandaag ben ik hier om de laatste stap

te zetten om de wereld te redden.

Maar eerst wil ik nog iets anders doen.”

Met een grote haal trok hij zij sabel te voorschijn.

Iedereen hield de adem in.

Apate zweeg en werd helemaal bleek.

“Kniel Leandro”, zei hij.

Leandro zat met een knie op de grond en keek naar beneden.

“Bij deze sla ik je tot ridder”, zei de koning terwijl hij met zijn zwaard eerst

op de ene en dan op de andere schouder tikte.

Iedereen juichte.

“Lang leve de koning”, riepen ze. “Lang leve ridder Leandro.”

De muziek, gezang en gelach waren in gans het kasteel te horen.

De koning en koningin hadden beslist het eten en de drank dat voorzien

was voor het feest te verdelen onder alle aanwezigen. Het was geen gewoon

feest. Koningen en prinsen dansten met de meisjes uit het dorp.

Prinses Stefania had samen met de dochter van de bakker gezongen en

Marcel, de smid, had de kroon van koning Alberto op zijn hoofd gezet.

Eventjes had de wereld er uit gezien zoals hij altijd zou moeten zijn.

Similar magazines