4sprookjesChristelStef

codigomerlin

Wat nu?

De Zonnegod was akkoord gegaan dat Oscuro, in ruil voor elke dag licht,

honderd sterren mocht doven.

In een poging om de beslissing ongedaan te maken, had Merlijn alle andere

tovenaars en feeën samen geroepen.

“Volgens mij, ” zei Calculadora, “zal over 716 jaar de laatste ster

verdwenen zijn en die laatste ster zal onze eigen zon zijn”.

cm

Drie jaar lang, en in het grootste geheim om Oscuro niet boos te maken,

hadden ze samen gewerkt om te proberen een plan te verzinnen om deze

ramp te stoppen.

Niemand had zo veel macht als Oscuro en iedereen wist dat een

overeenkomst tussen goden niet kon ongedaan gemaakt worden.

“Het enige wat we kunnen doen, ” zei Merlijn, “is Oscuro overtuigen ons

een kans te geven”.

Over het gesprek tussen Merlijn en Oscuro is niet veel geweten maar de zin

“ zonder licht kan er geen duisternis zijn”, zou de doorslag gegeven hebben.

Alle tovenaars en feeën zaten, hingen, lagen of zweefden te wachten tot

Merlijn terug was. Toen ze hem in de verte zagen aankomen gereden op

zijn favoriete vervoermiddel (*), was de spanning om te snijden.

Toen Merlijn begon te spreken werden zelfs de elfjes die altijd rond hem

vlogen stil.

“Ik heb met Oscuro gesproken,” zei Merlijn, “en hij heeft beslist om ons

een kans te geven”.

“Over zevenhonderd jaar en op de dag van de grote sterrenregen zal een

meisje geboren worden die de kracht zal hebben om ons probleem op te

lossen. Ze zal geboren worden uit iemand die het licht ziet als zijn passie en

pure liefde. Omringd door twaalf levende wezens zal zij zichzelf opofferen

om onze geliefde wereld te redden.”

(*) Het favoriete vervoermiddel van Merlijn is een konijn. Hij heeft het Roe genoemd omdat het kan

springen als een kangoeroe.

Similar magazines