4sprookjesChristelStef

codigomerlin

Verdwenen

Twee dagen later zagen de inwoners van Flodderland in de verte de zeven

paarden aankomen.

Iedereen stroomde samen voor het kasteel om de helden te begroeten.

Dichter en dichter kwamen ze en iedereen was natuurlijk verschrikkelijk

cm

benieuwd om hun verhaal te horen.

Toen de paarden de poorten van de stad hadden bereikt, zagen ze dat er iets

verschrikkelijk mis was.

Er zat niemand op de rug van de paarden. En de arme dieren zagen eruit of

ze bang waren van iets.

Wat zou er gebeurd zijn?

Toen zag iemand een koker rond de hals van één van de paarden hangen.

Direct werd hij aan de koning gegeven die hem opendeed.

Geen goed nieuws, dat zag je direct maar wat was er gebeurd en waar

waren de zeven sterke mannen?

Similar magazines