4sprookjesChristelStef

codigomerlin

“Het is een brief van Zwartbaard,” zei de koning.

“Hij zegt dat hij hun leven gespaard heeft maar dat ze te voet terug naar

huis komen en dat het wel een tijdje kan duren.”

De koning riep direct zijn beste soldaten samen en beval hen de mannen te

gaan zoeken.

Het duurde bijna een week voor ze terug waren. De soldaten hadden ze

gevonden, totaal uitgeput langs de rand van de weg.

Iedereen luisterde met open mond naar hun verhaal.

cm

Het was Lange Jan die sprak.

Het was muisstil want het was duidelijk dat er iets mis was met de mannen.

Similar magazines