4sprookjesChristelStef

codigomerlin

“Als het volledig jaar om is, zal ik terug naar die domme koning van jullie

gaan en hem een nieuw kleur laten kiezen. De kleur dat hij dan kiest, zal

iedereen die er naar kijkt direct zo ziek maken dat hij zal sterven.”

“We vochten als de leeuwen om te ontsnappen, maar de vloek die Kolaboka

had uitgesproken was zo sterk dat we ons nog steeds niet konden bewegen.”

“Toen begon Zwartbaard aan de langste spreuk die ik ooit in mijn leven

gehoord had en hoe meer hij sprak, hoe meer ik de kracht uit mijn lichaam

voelde weglopen.”

cm

De andere sterke mannen knikten om te laten zien dat bij hun hetzelfde

gebeurd was.

OBRAKABRIKA,

obrakabraka,

foestie oes poestie,

afta ka lafta,

oemta ba lipa,

oemta ba lapa,…

en zo ging het verder. Ik was zo in de war dat ik de rest van de spreuk niet

onthouden heb, maar wat ik wel weet is dat ik mijn lepel, die ik gans de tijd

in mijn hand had gehouden op de grond liet vallen.

Het leek wel of hij honderd kilo woog.”

“Toen Zwartbaard uitgesproken was, begon hij weer verschrikkelijk te

lachen.”

“Jullie zijn vrij,” zei hij.

“Ga nu naar huis en ga al de andere Flodderaars vertellen wat hun te

wachten staat.”

Niemand op het plein zei een woord.

Iedereen keek naar elkaar maar niemand wist wat te doen.

Op dat moment vloog een vogel over Lange Jan.

Net op dat moment viel een pluimpje uit de vleugel naar beneden.

Langzaam dwarrelde het neer op het hoofd van Lange Jan.

Als door een steen getroffen zakte hij direct door zijn knieën.

Similar magazines