27.01.2017 Views

DORPSKRANT BEESD – JAARGANG 8 - NR.3

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>DORPSKRANT</strong><br />

<strong>BEESD</strong><br />

voor en door de inwoners van<br />

Jaargang 8 <strong>–</strong> Nr. 3 - jan. / feb. 2017<br />

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor alle<br />

inwoners van Beesd.<br />

Kopij en tips:<br />

info@dorpskrantbeesd.nl<br />

www.dorpskrantbeesd.nl<br />

Foto: Ronald Verwijs<br />

Nieuw jaar, nieuwe kansen


Cathrien van Verschuer-van Sminia<br />

Op 29 november 2016 overleed mevrouw<br />

Cathrien van Verschuer-van Sminia op<br />

de leeftijd van 89 jaar. Zij werd op 4 maart<br />

1927 geboren in Amsterdam, maar haar ouders<br />

waren allebei Fries. Ze heeft zich dan<br />

ook haar hele leven een Friezin gevoeld.<br />

deniers, bakkers en slagers bij allen was<br />

zij klant. Haar grootste vriend in het dorp<br />

was echter Jan van Weenen, de bakker<br />

van bakkerij van Weenen. Hij kwam iedere<br />

dag met vers brood en alle nieuwtjes<br />

uit het dorp werden dan overbracht.<br />

De partners (Kinderopvang Cingelplein, het Klokhuis,<br />

Bs. Antonius, de Bibliotheek en Bs. de Lingelaar)<br />

van het Cingelplein wensen u voor 2017:<br />

12 maanden vreugde, 52 weken plezier, 365 dagen<br />

succes en 8760 uren gezondheid!<br />

Alle medewerkers van Zorgcentrum<br />

Lingehof Beesd wensen jullie een goed en<br />

gezond 2017<br />

KaartSoos Kwiek wenst iedereen een<br />

gelukkig en gezond 2017!<br />

Na de middelbare school deed zij eerst de<br />

opleiding tot montessori kleuterleidster, omdat<br />

zij nog te jong was om de studie van haar<br />

dromen te gaan doen: verpleegkunde. Maar<br />

na twee jaar, op de leeftijd van 18 jaar, werd<br />

zij toegelaten als leerling verpleegster in<br />

het Diaconessenhuis in Utrecht. Daar deed<br />

zij eerst de opleiding tot verpleegkundige<br />

A, behaalde ook de kinderaantekening en<br />

werd vervolgens opgeleid tot operatiezuster.<br />

Op een studentenfeest ontmoette ze Otto<br />

van Verschuer uit Beesd. Zij trouwden in<br />

1952 op 29 november in het Grote Huis<br />

op Mariënwaerdt. Zij woonden de eerste<br />

jaren op de Hoge Spijk, maar toen er een<br />

derde kind geboren werd verhuisden zij<br />

naar het nieuw gebouwde huis, de Kleine<br />

Spijk. Uiteindelijk kregen zij vijf kinderen.<br />

Na het pensioen van haar man genoten zij beiden<br />

van hun kleinkinderen, die altijd welkom<br />

waren op het Grote Huis. Ook maakten zij<br />

samen reisjes naar het buitenland en hadden<br />

echte ‘quality-time’. Niet vergeten moet worden<br />

de grote rol die de diverse honden hebben<br />

gespeeld in het leven van mevrouw van<br />

Verschuer. Vooral na de dood van haar man<br />

in 2014 waren zij haar steun en toeverlaat.<br />

Dagelijks zei zij: “als ik jullie toch niet had”.<br />

Op 29 november kwam er een eind aan haar<br />

leven. Zij is naast haar man bijgezet in het<br />

familiegraf aan de Abelenlaan op Mariënwaerdt.<br />

Tekenend voor haar rol binnen de<br />

Beesdse gemeenschap was het grote aantal<br />

dorpelingen dat is komen condoleren op het<br />

Grote Huis. Een Beesdse in hart en nieren is<br />

heengegaan.<br />

Tekst: Lotje van Verschuer / Foto: Gert de Kruijff<br />

Proost op een gezond en zorgeloos nieuw<br />

jaar vol geluk, gezelligheid<br />

en warme vriendschap voor elkaar!<br />

De economie zit in de lift. De<br />

vooruizichten zijn goed en het ondernemersvertrouwen<br />

neemt zichtbaar toe. 2017<br />

beloofd in dat opzicht een jaar te worden<br />

waarin deze trend zich voortzet en waarin<br />

veel kansen zich aanbieden.<br />

Ik wens u allen namens de OVB en onze<br />

ondernemers een heel gelukkig, ondernmend<br />

en bovenal gezond 2017 toe!<br />

In die tijd mocht een getrouwde vrouw geen<br />

betaalde baan hebben, dus mevrouw van<br />

Verschuer stortte zich vol enthousiasme<br />

op allerlei vrijwilligerswerk. Catherien zat<br />

jaren in het schoolbestuur van de School<br />

met de Bijbel (nu de Lingelaar) en richtte<br />

met mevrouw van Kessel en mevrouw van<br />

Dronkelaar de afdeling Beesd van de Plattelandsvrouwen<br />

op (nu Vrouwen van Nu).<br />

Uiteindelijk werd zij zelfs landelijk voorzitster<br />

van de Bond van Plattelandsvrouwen.<br />

Catherien genoot van het gezinsleven, het leven<br />

in het dorp en het leven op Mariënwaerdt.<br />

Zij kende iedereen en iedereen kende haar.<br />

In de beginjaren van haar huwelijk waren er<br />

in Beesd nog heel veel verschillende krui-<br />

We wensen iedereen een jaar vol<br />

vreugde, vriendschap, gezondheid, geluk en kortom<br />

Een schitterend, sprankelend en boeiend 2017!<br />

De redactie wenst de kinderen, kleinkinderen en naaste familie van mevrouw van<br />

Verschuer veel sterkte in deze moeilijke tijd!<br />

2 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 3


Beesdse<br />

Knipsels<br />

Foto: Ingezonden<br />

Foto: Rias Immink<br />

Op Oudjaarsdag was het Robert Mars team<br />

druk met het bakken van appelbeignets. Met<br />

een opbrengst van €1.600,- voor KiKa kunnen<br />

zij terugkijken op een geslaagde dag.<br />

Lekker<br />

ambachtelijk....<br />

Op 29 december 2016 was dit mooie stel 50<br />

jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd meneer<br />

en mevrouw van Bremen.<br />

Brood<br />

Banket<br />

Specialiteiten<br />

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332<br />

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244<br />

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl<br />

bakkerijvankeulenbeesd.nl<br />

Foto: Facebook VVB<br />

In januari vindt de actie Kerkbalans plaats. In<br />

Beesd mocht Miranda de Vries op 21 januari<br />

2017 de klok luiden. Op deze manier onderstreept<br />

zij de waarde van de kerk en roept zij<br />

op om de actie financieel te steunen.<br />

Foto: Ingezonden<br />

NIEUWBOUW<br />

VERBOUW<br />

Het stemmen heeft geholpen. Ook in<br />

2017 heeft v.v.Beesd voldoende stemmen<br />

weten te bemachtigen voor de<br />

€10.000,- van het leefbaarsheidbudget.<br />

Dit keer is de bestemming:<br />

een milieubewustere accommodatie!<br />

Foto: Chris van den Akker<br />

De PJB met veertig kinderen op pad. Met<br />

zijn allen skiën in de Uithof - Den Haag.<br />

Middenstraat 36 • 4153 AD Beesd<br />

E. info@chielbouw.nl<br />

T. 0345 683 546 • M. 0639 118 595<br />

4 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 5


Simone Lemmers neemt afscheid van St. Antonius<br />

Tekst: Facebook VVB Foto’s: Suzanne van Bremen<br />

Onbeperkt sporten<br />

onder begeleiding<br />

van de fysio<br />

Het is al mogelijk voor slechts 35 euro per maand.<br />

Schrijf u snel in en ontvang tot een maand gratis sporten!<br />

Voorstraat 34 - 0345 681645<br />

www.fysiotherapie-beesd.nl<br />

Jubilea VVB<br />

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Voetbal Vereniging<br />

Beesd is Evert van Zelst en Rinus van<br />

Zuurmond benoemd tot ‘Lid van Verdienste’.<br />

Daarnaast zijn de jubilarissen André Kroeze en<br />

Arie Klein in het zonnetje gezet. Beide heren<br />

zijn 50 jaar lid van onze vereniging.<br />

André Kroeze Arie Klein<br />

Enthousiast en ambitieus las ik zes jaar geleden<br />

de vacature voor een directeur voor de St.<br />

Antoniusschool, een school met een “hart”,<br />

zoals de profielschets omschreef. Die omschrijving,<br />

de reden voor mij om te solliciteren,<br />

dat is precies zoals ik het team, de ouders en<br />

de kinderen de afgelopen jaren ervaren heb.<br />

Het eerste jaar op school was een vrij heftig<br />

jaar. We werden als team geconfronteerd<br />

met verdrietige gebeurtenissen. Dit zorgde<br />

er wel voor dat ik gelijk kennis maakte met<br />

het gevoel van “samen sterk”. Een gevoel<br />

wat niet alleen voor de school, maar zeker<br />

ook kenmerkend is voor de samenleving in<br />

Beesd. Vanuit gezamenlijkheid dingen opzetten,<br />

elkaar helpen in moeilijke tijden, maar<br />

ook kansen creëren vanuit bedreigingen.<br />

Tegenover de school stond zes jaar geleden<br />

een oude gymzaal, die snel plaats zou gaan<br />

maken voor een prachtig nieuw gebouw.<br />

Over het doel en de invulling van de activiteiten<br />

die daar plaats zouden gaan vinden,<br />

volgden nog vele gesprekken met verschillende<br />

partners. Het was een uitdaging om<br />

samen op zoek te gaan naar verbinding en<br />

er iets moois van te maken. Ik denk dat we<br />

met het Cingelplein en “Beesd voor elkaar”<br />

een hele mooie start hebben gemaakt. Een<br />

mooie basis om verder uit te gaan bouwen<br />

vanuit het gevoel van “samen sterk”.<br />

Het onderwijs is een prachtig vak. Ik ga iedere<br />

dag met plezier naar school. De kinderen,<br />

ieder met hun eigen verhaal, hun<br />

eigen behoeften en hun eigen kwaliteiten…<br />

daar doen we het voor, daar halen<br />

we onze energie vandaan. Ik zou een<br />

boek kunnen schrijven vol mooie, inspirerende<br />

en soms ontroerende momenten.<br />

Ondanks dit warme gevoel in Beesd, ga ik<br />

de school toch verlaten. De combinatie van<br />

mijn gezin met de reisafstand naar Beesd is<br />

helaas niet altijd even praktisch. Maandag<br />

23 januari is mijn laatste werkdag in Beesd.<br />

Daarna wacht mij een nieuwe uitdaging als directeur<br />

van een andere basisschool, die heel<br />

toepasselijk, ook de Antoniusschool heet.<br />

Graag zou ik gebruik maken van deze ruimte<br />

om een ieder die ik niet meer zie, (oud) leerlingen,<br />

ouders, inwoners en partners, te bedanken<br />

voor de samenwerking, fijne gesprekken<br />

en mooie momenten. Met een warm gevoel<br />

kijk ik terug op de afgelopen jaren, bedankt!<br />

Tekst en foto: Simone Lemmers<br />

Evert van Zuurmond<br />

Rinus van Zuurmond<br />

6 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 7


Tekst en foto’s Vincent de Gram<br />

“Morfine” - Vincent de Gram<br />

Dit jaar studeer ik af aan de Hogeschool voor<br />

de Kunsten in Utrecht (HKU). Samen met<br />

een groep studenten ben ik druk bezig met<br />

het produceren van mijn eind film ‘Morfine’.<br />

De film gaat over het euthanasieverzoek van<br />

een verlamde patiënt dat gesaboteerd wordt<br />

door zijn religieuze verzorgingshuis. Door dit<br />

onrecht besluit een jonge co-assistent hem<br />

te helpen met een verborgen euthanasie.<br />

Beesd<br />

Omdat mijn jeugd in Beesd ligt en ik hier nog steeds veel inspiratie vind, heb ik vorig jaar mei<br />

een korte film, getiteld ‘Zwart’ in Beesd opgenomen. Dit was de eind film voor mijn derde<br />

jaar aan de HKU. Een kinderfilm over het rouwproces van kinderen. We hebben onder anderen<br />

bij het Lingehof, de Blauwe Huis brug en in de prachtige boomhut van Jordi de Groot<br />

mogen filmen! Tijdens het filmen van ‘Zwart’ kreeg ik geïnteresseerde en positieve reacties,<br />

vandaar dat het me leuk leek om hier iets meer over mijzelf te vertellen. Een goed nieuwjaar<br />

allemaal en hopelijk zie ik jullie bij de vertoning!<br />

Als je meer wilt weten over mijn project of een bijdrage wil leveren neem dan een kijkje op<br />

de crowdfunding pagina: www.voordekunst.nl/projecten/5150-morfine<br />

Prijs voor beste film op Terschelling film festival “Drenkeling”<br />

Morfine is gebaseerd op waargebeurde verhalen<br />

van ernstige misstanden rondom euthanasie.<br />

Door de kijker te verplaatsen in het<br />

hoofd van de patiënt, de co-assistent en de<br />

katholieke huisarts, willen wij waarschuwen<br />

voor het gevaar van een euthanasie in de<br />

schaduwen.<br />

In maart gaan we naar Limburg toe om deze<br />

film op te nemen. Dit zal voor ons de grootste uitdaging tot nu toe worden. Met castingbureau<br />

Kemna zijn we in overleg om weer bekende acteurs voor onze film te strikken. Omdat<br />

het maken van een film niet goedkoop is, zijn we op zoek naar steun. 15 januari starten wij<br />

een crowdfunding campagne waarmee we geld willen ophalen tegen leuke tegenprestaties.<br />

Waaronder een vertoning in het Klokhuis!<br />

Ontwikkeling van mijn passie<br />

Van jongs af aan ben ik al druk bezig met film. Op het KWC was ik lid van het Videojournaal.<br />

Dit was een clubje die schoolactiviteiten vastlegde en grappige filmpjes maakte. Elk kwartaal<br />

was hier een vertoning van voor de hele school.<br />

Ik had eigenlijk niet zoveel met de vakken die ze op school gaven. Het filmen was voor mij<br />

het leukste wat ik daar deed. Helaas werd er in de lessen niet veel aandacht besteed aan<br />

media en kende ik in Beesd ook eigenlijk niemand met dezelfde interesses. Daarom ben ik<br />

Audiovisual Media gaan studeren aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Een studie<br />

die opleidt tot filmmaker.<br />

De afgelopen jaren heb ik mijn passie voor film maken goed kunnen ontwikkelen op de HKU.<br />

Ik heb aan een hoop filmprojecten kunnen<br />

meewerken en met bekende acteurs als<br />

Frank Lammers (Michiel de Ruyter/Jumbo),<br />

Frits Lambrechts (Abeltje) en Hannah van<br />

Vliet (De Tweeling/Gamma) mogen samenwerken.<br />

In mijn derde jaar heb ik een half<br />

jaar stage gelopen bij Habbekrats. Hiervoor<br />

ben ik 3 maanden naar het buitenland geweest<br />

om te werken aan hun nieuwe speelfilm<br />

“WIJ”. Deze film zal aankomende zomer<br />

Filmen met Frank lammers<br />

in de Nederlandse bioscopen te zien zijn!<br />

Filmen Blauwe Huis brug Beesd<br />

Agenda<br />

3 februari 2017: Kinderbingo bij Voetbal Vereniging Beesd<br />

5 februari 2017: Try-out Nieuw Nederland Dubbelriet Ensemble<br />

in de Protestantse kerk<br />

27 februari t/m 3 februari 217: Voorjaarsvakantie<br />

14 maart 2017: Zoni, de vergeten holocaust<br />

15 maart 2017: Oliebollenactie Spelweek Beesd<br />

1 april 2017: Voorjaarsconcert Concordia Beesd<br />

8 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 9


Zoni, de vergeten holocaust<br />

Voorzitterschap Esther Kroeze<br />

Tekst: Jitse Scheffer<br />

Foto: Chris van den Akker<br />

Donderdag 14 maart 2017<br />

Sinti en Roma waren de vergeten slachtoffers<br />

van de Holocaust. Zoni Weisz geeft hun<br />

leed een gezicht. Hij schreef het boek ‘Zoni,<br />

de vergeten Holocaust’. Tot 16 mei 1944 werden<br />

de zigeuners met rust gelaten, waarna<br />

ze op één dag allen werden opgepakt en gedeporteerd<br />

naar Westerbork. Zoni Weisz kon<br />

ontsnappen dankzij een tante en overleefde<br />

als enige van zijn familie. Hij kreeg een succesvol<br />

leven en werd bloemsierkunstenaar.<br />

Hij verzorgde de bloemdecoraties bij het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander en<br />

prinses Maxima. Zoni Weisz werd het gezicht van de vergeten Sinti en Roma, hield een<br />

speech in de Bundestag, opende met bondskanselier Angela Merkel een monument in<br />

Berlijn en sprak voor de VN in New York. Op donderdag 14 maart 2017 zal hij spreken in<br />

Beesd. Na afloop van de avond is er gelegenheid zijn indrukwekkende boek te kopen.<br />

Toegang is gratis, een kleine gift na afloop stellen we bijzonder op prijs! Deze <strong>–</strong> toch wel<br />

bijzondere <strong>–</strong> avond wordt gehouden in de kerkzaal van de Protestantse Kerk en begint<br />

om 20.00 uur. Allen van harte welkom!<br />

Nu<br />

Toen & Thans<br />

Wilhelminastraat<br />

1915<br />

Foto: Verzameling Gert de Kruijff / BeesdBoek<br />

Laatst kreeg ik de vraag<br />

vanuit de dorpskrantredactie<br />

om een stuk te schrijven<br />

over het voorzitterschap bij<br />

Harmonie Concordia. Tsja,<br />

dat is een goede vraag,<br />

waar zal ik beginnen?<br />

Al sinds mijn negende ben<br />

ik lid van Concordia. Een<br />

leerkracht op de basisschool<br />

speelde dwarsfluit<br />

en dat leek mij ook leuk.<br />

Samen met Marrit van Alphen, toen heette<br />

ze nog van der Burg, ben ik gestart met<br />

dwarsfluitles. Elke week hadden we les in<br />

Tricht. Na een paar jaar stroomden we in bij<br />

het leerlingenorkest en gingen we op voor<br />

het muziekexamen. Eenmaal hiervoor geslaagd<br />

mochten we meespelen met het orkest.<br />

Sinds 2013 ben ik algemeen bestuurslid<br />

geworden. Ik nam de taken over van Alice<br />

Tkalecz. Ik werd verantwoordelijk voor de<br />

jeugdleden en de blazersklas. Ik had contact<br />

met de docenten, plande examens in en<br />

zorgde samen met de basisscholen dat we<br />

elk schooljaar een blazersklas startte. Daarbij<br />

doe ik ook de reguliere zaken binnen de<br />

muziekvereniging. Het organiseren van concerten<br />

maar ook het ophalen van oud-papier<br />

moet geregeld worden.<br />

Mijn oom, Eef Kroezen, was eerder voorzitter<br />

van de vereniging. Regelmatig stuurde hij<br />

erop aan dat ik zijn functie binnenkort over<br />

moest nemen. Na meer dan 50 jaar actief te<br />

zijn als bestuurslid geef ik hem geen ongelijk.<br />

In februari 2016 nam ik het stokje van Eef<br />

over. Het werd tijd voor een nieuwe uitdaging<br />

erbij. Twee maanden daarvoor rondde ik mijn<br />

vervolgopleiding af en kreeg een leuke baan<br />

in het ziekenhuis. Er was weer ruimte voor<br />

andere dingen.<br />

Een maand na deze vergadering vond ons<br />

jaarlijkse concert plaats. Normaal had ik daar<br />

al wat zenuwen voor, maar nu nog meer. Het<br />

openen van de avond en het huldigen van<br />

de jubilarissen hoorde nu ook bij mijn taken.<br />

Maar de topper was toch<br />

wel het ‘koffieconcert’ op<br />

5 mei jl. Eef werd deze dag<br />

geridderd door de Burgermeester.<br />

Zowel de leden als<br />

Eef en zijn vrouw Wil wisten<br />

van niets. April en mei<br />

zijn de maanden waarin we<br />

al regelmatig optreden: de<br />

bloesemtocht, tentviering,<br />

Koningsdag, dodenherdenking<br />

en dan kwam er<br />

ook nog een koffieconcert<br />

bij. Maar achteraf hebben we alleen maar<br />

positieve reacties gehad. Er was een leuke<br />

opkomst en na afloop bleef iedereen gezellig<br />

koffie drinken. En Eef was natuurlijk helemaal<br />

verrast!<br />

Naast deze optredens wordt er ook vergaderd<br />

door het bestuur. Maandelijks komen we<br />

met een enthousiast bestuur bij elkaar om alles<br />

te bespreken wat er binnen de vereniging<br />

speelt. De avonden zijn nog gezellig ook. Als<br />

vereniging mogen we niet klagen. De sfeer<br />

is plezierig en met Theo Bindels als dirigent<br />

en Sander van Ingen als slagwerkinstructeur<br />

kunnen we leuke optredens uitvoeren. Natuurlijk<br />

zou het fijn zijn als we nog meer leden<br />

hebben, maar dat wil elke muziekvereniging.<br />

Maar lijkt het je wat? Schroom niet en meld<br />

je aan bij ons voor een proefles!<br />

Ik zou geen goede voorzitter zijn als ik niet<br />

van deze gelegenheid gebruik zou maken<br />

om ons voorjaarsconcert alvast te promoten.<br />

Sinds 2 december bestaan we 115 jaar en<br />

daarom pakken we dit jaar wat grootser uit<br />

bij het voorjaarsconcert. Blok zaterdagavond<br />

1 april alvast in je agenda en zorg dat je om<br />

20.00 uur bij het Klokhuis bent! Meer informatie<br />

zal t.z.t. te vinden zijn op onze website<br />

of Facebookpagina: www.concordia-beesd.<br />

nl of facebook.com/concordiabeesd<br />

Hopelijk tot dan!<br />

Esther Kroeze<br />

Voorzitter Harmonie Concordia<br />

Tekst en foto: Esther Kroeze<br />

10 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 11


12 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 13


14 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 15


De beste merken<br />

vind je bij<br />

Wakkermans!<br />

Belastingconsulent<br />

van Beest<br />

Belastingadvies voor particulieren<br />

Dè speciaalzaak van de Betuwe…<br />

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979<br />

www.wakkermans.nl |<br />

✓ Aangifte Inkomstenbelasting<br />

✓ Aanvragen voorlopige aanslag Inkomstenbelasting<br />

✓ Wijzigen voorlopige aanslag Inkomstenbelasting<br />

✓ Aanvragen / wijzigen Toeslagen<br />

B e l a s t i n g c o n s u l e n t A r n o l d v a n B e e s t<br />

Middenstraat 19 0345 683228<br />

4153 AB Beesd 06 21388621<br />

i n f o @ b e l a s t i n g c o n s u l e n t v a n b e e s t . n l<br />

www.belastingconsulentvanbeest.nl<br />

16 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 17


Activiteiten maart<br />

Woensdag 1 maart<br />

Tijden/Locatie<br />

Beesd ontmoet elkaar<br />

14.30 - 16.30 uur<br />

Kom gezellig een kopje koffie drinken! Klokhuis<br />

Joanne Bredero vertelt over<br />

Beesd voor elkaar.<br />

Info.: Francina de Ruiter 0345 - 68 25 70<br />

Woensdag 15 maart<br />

Vrouwen van nu<br />

Cabaretduo Dubbel Rauh<br />

presenteert de voorstelling<br />

Seniorencomplex<br />

Info.: Ria van ’t Gein 0345 - 681571<br />

Tijden/Locatie<br />

Aanvang: 20.00 uur<br />

Betuwepoort/Rhenoy<br />

Woensdag 1, 8, 15, 22 en 29 maart<br />

Beesd voor elkaar<br />

Heeft u vragen aan Beesd voor elkaar?<br />

Kom gezellig langs.<br />

Info.: Joanne Bredero 0345 - 68 12 64<br />

Tijden/Locatie<br />

9.00 - 11.30 uur<br />

Klokhuis<br />

Donderdag 16 maart<br />

Lingehof<br />

Optreden Bekaantgoed<br />

(meezing koor) - € 3,00 pp.<br />

Info.: Resi Spijkers 0345 - 68 60 68<br />

Tijden/Locatie<br />

19.30 - 21.30 uur<br />

Lingehof<br />

Dinsdag 7,14, 21 en 28 maart<br />

KaartSoos Kwiek<br />

Kaart gezellig mee! - € 2,50 pp.<br />

Info.: Anja Copier - Klein<br />

0345 - 68 31 61<br />

Donderdag 9 maart<br />

Lingehof<br />

Optreden Sweet Memories<br />

(Nederlandstalige muziek) - € 3,00 pp.<br />

Info.: Resi Spijkers 0345 - 68 60 68<br />

Dinsdag 14 maart<br />

Politie Geldermalsen<br />

Inloopspreekuur Wijkagent<br />

Info.: Joanne Bredero 0345 - 68 12 64<br />

Woensdag 15 maart<br />

Samen Eten<br />

De maaltijd wordt verzorgd door<br />

Toki Omi (Indisch)<br />

Tijden/Locatie<br />

13.30 - 16.30 uur<br />

Klokhuis<br />

Tijden/Locatie<br />

19.30 - 21.30 uur<br />

Lingehof<br />

Tijden/Locatie<br />

16.30 - 17.30 uur<br />

Klokhuis<br />

Tijden/Locatie<br />

Aanvang: 18.00 uur<br />

Klokhuis<br />

Donderdag 23 maart<br />

Lingehof<br />

Voorjaars Quiz - € 2,00 pp.<br />

Info.: Resi Spijkers 0345 - 68 60 68<br />

Vrijdag 24 maart<br />

Lingehof<br />

Ceejee mode<br />

Info.: Resi Spijkers 0345 - 68 60 68<br />

Vrijdag 24 maart<br />

Sport Vereniging Beesd<br />

Volleybal Nachttoernooi<br />

Info. en opgeven:<br />

Jos van de Water 06 - 270 919 91<br />

Maandag 27 maart<br />

Vrienden van Lingehof<br />

Bingo - € 4,00 pp.<br />

Info.: Resi Spijkers 0345 - 68 60 68<br />

Tijden/Locatie<br />

14.30 - 16.30 uur<br />

Lingehof<br />

Tijden/Locatie<br />

14.30 - 16.30 uur<br />

Lingehof<br />

Tijden/Locatie<br />

Aanvang: 20.00 uur<br />

Klokhuis<br />

Tijden/Locatie<br />

19.30 - 21.30 uur<br />

Lingehof<br />

Aanmelden vóór 12 maart.<br />

Kosten € 10,00 (excl. drankjes)<br />

Info.: Joanne Bredero 0345 - 68 12 64<br />

18 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 19


Avonturen van Maud & Maud<br />

Lingemuzikanten<br />

Tekst en foto’s: Maud Pelikaan & Maud (..)<br />

Hoi, wij zijn Maud Pelicaan (11) en Maud .. (11)<br />

Wij gaan jullie vertellen over onze belevenissen van ons YouTube kanaal Maud&Maud.<br />

Fiona Voet, onze danslerares, kwam op het idee om een YouTube kanaal te gaan beginnen<br />

en vlogs te maken. Daar gaan we nu over vertellen. Wil je alle vlogs zien, kijk dan op<br />

YouTube en bezoek het kanaal Maud&Maud. WEL DOEN HE!<br />

# vlog1 Juniorsongfestival X-mas show<br />

Hier hebben wij onze allereerste vlog opgenomen!<br />

Dat was super gaaf! Maar we hadden<br />

nog nooit gevlogt dus we dachten dat<br />

dat wel snel ging maar het opnemen duurde<br />

iets langer dan we dachten. We gingen<br />

daarna de finalisten van het juniorsongfestival<br />

interviewen zoals: Julia van Bergen, Ralf<br />

Mackenbach, Mylene en Rosanne, Shalisa,<br />

Rachel en Femke Meines. Dat was super<br />

leuk. Door naar de volgende vlog….<br />

# vlog2 Efteling kids radio:<br />

je vraagt je misschien af hoe we daar terecht kwamen?<br />

We zijn bij de Junior songfestival X-mas show uitgenodigd<br />

door Wendy van de Efteling kids radio om daar een dagje<br />

de kersthulpjes te zijn. We mochten alle twee een kerstkaart<br />

voorlezen en daarna proefden we natuurlijk ook het<br />

dessert, Maud (Ouwerkerk) mocht dit geblinddoekt doen.<br />

We mochten daarna nog met Mylenne en Rosanne zingen.<br />

Maud (Pellicaan) struikelde nog over een paaltje. Dat was<br />

grappig. Door naar de volgende vlog!<br />

# vlog3 op bezoek bij Roy Donders:<br />

we zijn bij Roy Donders geweest.<br />

Roy Donders mochten we interviewen.<br />

We hebben ook de enige echte<br />

Roy’s worstenbroodjes geproefd.<br />

Voor onze hele klas hebben we toen<br />

worstenbroodjes meegenomen.<br />

Dat was ook weer een super belevenis..<br />

Door naar de volgende vlog…..<br />

# vlog4 backstage videoclip Alessandro:<br />

we gingen backstage kijken bij de videoclip<br />

van ‘meisjes blijven meisjes’. We hebben<br />

Alessandro geïnterviewd, dat was heel<br />

interessant want we leerden van hem ook<br />

nog hoe we moesten beat boxen en dat zie<br />

je in de vlog.<br />

We zouden het erg leuk vinden als jullie je abonneren op ons kanaal en doe natuurlijk een<br />

blauw duimpje omhoog dat zouden we geweldig vinden! Groetjes van Maud en Maud. Doeiiii<br />

In april 2015 is de Egerländerkapel “De Lingemuzikanten” opgericht. Initiatiefnemers waren<br />

enkele liefhebbers van Böhmische en Egerländer blaasmuziek: Gerrit van Beest en Hep van<br />

Luunen. Deze beide heren bespraken de optie om een Egerländerkapel te starten. Er werd<br />

her en der wat rondgevraagd en op 16 april werd een oprichtingsvergadering gehouden<br />

met 8 enthousiaste muzikanten uit verschillende dorpen langs de Linge. Vanaf dat moment<br />

zette de groei van de enthousiaste groep door zodat er nu 17 vakkundige muzikanten deel<br />

uit maken van de Lingemuzikanten. Om lid te worden hoef je natuurlijk niet aan de Linge te<br />

wonen. Elke muzikant met een instrument dat past binnen de bezetting van de kapel is van<br />

harte welkom.<br />

Inmiddels heeft zich ook een professionele<br />

kapelmeester in de persoon van André v/d<br />

Leest aangediend zodat er op een goede<br />

wijze gerepeteerd wordt en dat er ook sprake<br />

is van een kwalitatieve groei. Na wat omzwervingen<br />

qua huisvesting heeft de groep<br />

nu ook een repetitieruimte aangeboden gekregen<br />

bij Van den Oever in Geldermalsen.<br />

In de showroom wordt om de veertien dagen<br />

op donderdagavond geoefend.<br />

Egerländer muziek is een specifieke muziekstijl<br />

die na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan<br />

in een gebied in de Bohemen. Deze<br />

stijl wordt ook wel Böhmisch genoemd. De<br />

muziek bestaat voornamelijk uit marsen,<br />

polka’s en walsen, die op een specifieke,<br />

Böhmische manier gespeeld moeten worden.<br />

Met name de bekende musicus Ernst<br />

Mosch heeft na de oorlog met zijn orkest de<br />

Egerländer muziek erg populair gemaakt.<br />

Na zijn dood hield zijn originele orkest op te<br />

bestaan, maar de muziek leeft voort bij vele<br />

liefhebbers van deze prachtige blaasmuziek.<br />

Egeländermuziek kom je niet vaak tegen in de<br />

Betuwe. Blaaskapellen die hierin gespecialiseerd<br />

zijn, komen vooral ui Limburg. Maar dit<br />

aantal neemt helaas wel af. In onze regio lijkt<br />

deze vorm van muziek steeds populairder<br />

te worden en dit is wellicht de reden dat de<br />

Lingemuzikanten nog steeds een groei door<br />

maken.<br />

De club is nog wel op zoek naar muzikanten<br />

die het leuk vinden deze muziek te spelen;<br />

vooral klarinettisten zijn erg welkom. Er bestaat<br />

meer en meer belangstelling voor optredens<br />

van de in originele Egerländeroutfit<br />

uitgedoste kapel. Het is voor bezoekers van<br />

de concerten dan ook echt genieten en er<br />

wordt vaak naar hartenlust meegezongen.<br />

De Lingemuzikanten hebben zich ten doel<br />

gesteld de Egerländer muziek actief te gaan<br />

promoten in de regio om daarmee deze gezellige<br />

en sfeervolle muziek weer onder de<br />

mensen te brengen.<br />

Wilt u meer informatie over de Lingemuzikanten<br />

of wilt u ze boeken neem dan contact<br />

op met Gerrit van Beest, tel: 06-18228599 of<br />

email: Delingemuzikanten@outlook.com<br />

Tekst en Foto’s: Richard Bakker<br />

20 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 21


50 jaar collectant voor KWF<br />

Wij zijn een bijzonder samengestelde groep dames die graag een balletje<br />

trappen en ons team willen uitbreiden.<br />

Vind je het leuk om 1x per week te trainen en aansluitend een<br />

wedstrijdje te voetballen (7 tegen 7) kom dan op donderdagavond naar<br />

V.V. Beesd en doe gezellig mee.<br />

We starten om 20.15 uur en spelen tot ca. 21.15 uur.<br />

Heb je nog nooit gevoetbald? geen probleem... balgevoel leer je bij ons!<br />

Naast uitbreiding van ons team, zijn wij ook op zoek naar TRAINERS voor<br />

deze gezellige club. Doel is om met meerdere mensen ons de technieken<br />

van voetbal aan te leren. Omdat het lastig is om 1 persoon te vinden die<br />

elke week beschikbaar is streven we naar een “poule van trainers. Dus<br />

geen wekelijkse verplichting!<br />

Laat je verrassen door de sportieve verrichtingen van deze<br />

enthousiastelingen!<br />

Ben jij die relativerende voetbalkenner die ons wil trainen, neem dan<br />

contact op met Doortje de Snoo, 06-51973639.<br />

Oproepje:<br />

Ding Dong… Het is wellicht een bekend geluid<br />

in uw hal, wat erom vraagt de voordeur<br />

te openen. Wanneer de deurbel rond etenstijd<br />

klinkt, kan dat wel eens een collectant<br />

zijn. Misschien is het Tonny de Jong, die in<br />

Beesd al tientallen jaren met de collectebus<br />

langskomt voor verschillende goede doelen,<br />

variërend van de Hartstichting, Nierstichting,<br />

Kerkbalans en ZOA Vluchtelingenzorg. Het<br />

Verjaardagsfonds van de Protestantse Kerk<br />

hoort daar ook bij, maar vooral Tonny’s inzet<br />

voor het Koningin Wilhelmina Fonds, afgekort<br />

KWF Kankerbestrijding, is het vermelden<br />

waard. Al sinds 1966 collecteert zij jaarlijks in<br />

de Achterstraat, Schoolstraat en Jeugdlaan<br />

om geld voor het fonds in te zamelen. Afgelopen<br />

december was haar 50-jarig jublieum als<br />

trouwe collectant en dat liet het KWF met een<br />

onderscheiding niet ongemerkt voorbij gaan.<br />

Collecteren is er bij Tonny met de figuurlijke<br />

‘paplepel’ ingegoten. Haar moeder, bekend<br />

als Mina Hakkert, organiseerde lange tijd de<br />

collecte voor het Neerbosch kindertehuis in<br />

Nijmegen. Zij regelde de collectanten, verspreidde<br />

de collectebussen en zamelde het<br />

opgehaalde geld in. Tonny vertelt dat zij als<br />

kind van 9 jaar al iedere maand de huishoudens<br />

aan de hele Voorstraat langsging voor<br />

de kindertehuiscollecte. In die tijd was een<br />

collecte, met een opbrengst van 2.50 gulden<br />

per keer, nog centenwerk. Op haar dertiende<br />

ging Tonny, in het kader van de epilepsiebestrijding,<br />

ook op pad voor “De Macht van<br />

het Kleine”. Iedere drie maanden bracht zij<br />

daarvoor een kwartaalblad bij de leden, waar<br />

geld voor werd gegeven. Het geld droeg Tonny<br />

thuis af, want haar moeder organiseerde<br />

eveneens deze inzameling voor het goede<br />

doel. Toen Mina Hakkert ouder werd, heeft<br />

Tonny de organisatie van haar overgenomen.<br />

In 1983 is er gestopt met de uitgave van kwartaalbladen<br />

en werd het een landelijke collecte<br />

in naam van het Epilepsiefonds, welke Tonny<br />

25 jaar (tot 2008) organiseerde in Beesd.<br />

Het organiseren van een collecte lijkt eenvoudiger<br />

dan het collecteren in een wijk,<br />

maar het tegendeel is volgens Tonny waar.<br />

Voor de collecte van het KWF in Beesd zijn 25<br />

collectanten actief, maar ieder jaar is het weer<br />

een klus om de groep compleet te krijgen.<br />

Hanneke van Heuckelum (zelf ook onderscheiden<br />

voor haar 30-jarige inzet als KWForganisatrice)<br />

en Mirjam Oomen hebben<br />

deze taak op zich genomen. Op Tonny kunnen<br />

zij voorlopig nog wel een beroep doen.<br />

Zelf zegt zij erover: “Ik vind het fijn om iets te<br />

doen de kwetsbare medemens. Bovendien<br />

is de collecte voor het KWF een relatief “gemakkelijke”<br />

collecte omdat iedereen (helaas)<br />

wel iemand kent binnen de familie- of kennissenkring<br />

die is getroffen door deze ziekte”.<br />

Hoewel Tonny als collectant al heel wat jaartjes<br />

meedraait, is haar ijver voor het behalen<br />

van een goede opbrengst in al die jaren<br />

onverminderd gebleven. Tonny vertelt: “Ik ga<br />

altijd tussen 17.00 uur en 19.00 langs met de<br />

collectebus,<br />

want dan<br />

is de kans<br />

het grootst<br />

dat mensen<br />

thuis<br />

zijn. Wanneer<br />

er niet<br />

wordt open<br />

gedaan,<br />

schrijf ik het huisnummer op, om de<br />

dag erna en indien nodig nog een keer<br />

langs te gaan. Het collecteren is ten opzichte<br />

van 50 jaar geleden erg veranderd,<br />

toen was er altijd wel iemand thuis”.<br />

Voor Tonny is haar inzet voor goede doelen<br />

de normaalste zaak van de wereld. Het ontvangen<br />

van een onderscheiding was wat haar<br />

betreft niet per se nodig en een artikel in de<br />

Dorpskrant vond zij eigenlijk overbodig. Na<br />

enig aandringen van de redactie kwam het<br />

er dan toch van, zolang we Tonny’s inzet niet<br />

al te veel op de voorgrond zouden plaatsen.<br />

Met die bescheidenheid hoopt zij nog diverse<br />

collecteopbrengsten te realiseren. Want<br />

u weet nu: wanneer de deur gesloten blijft,<br />

is er een grote kans dat Tonny de deurbel<br />

daarna nog meerdere keren zal laten klinken.<br />

Tekst en foto: Sander Kroeze<br />

22 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 23


Vrouwen van Nu<br />

Een volkstuin in Beesd geeft voldoening<br />

Hieronder staat de agenda voor de komende<br />

maanden. We komen bij elkaar in De<br />

Dorpskring, Voorstraat 23, Beesd. Telefoon<br />

0345- 682965. Aanvang van de avonden:<br />

20.00 uur<br />

Zaterdag 28 januari 2017: Workshop wilgentenen<br />

vlechten.<br />

Dinsdag 21 februari 2017: Bewegen is<br />

goed voor alles met Evelien van Wiggen.<br />

Woensdag 15 maart 2017: Cabaretduo<br />

Dubbel Rauh presenteert de voorstelling<br />

seniorencomplex.<br />

Maandag 20 maart 2017: Verlichte stadswandeling<br />

door IJsselstein.<br />

Informatie bij Ria van ‘t Geijn via de mail:<br />

aggeijn1957@kpnmail.nl<br />

...hier in Beesd hebben we ook volkstuinen. Op een mooi stuk land met<br />

uitzicht op de molen en de Linge. Vlakbij en goed bereikbaar. Het is een<br />

heerlijke plek om door inspanning te ontspannen.<br />

...daar nog een aantal percelen van zo’n 225 M² voor een redelijk kleine<br />

jaarbijdrage beschikbaar zijn.<br />

...er op een aantal percelen waterpulsen zijn waar we indien nodig gebruik van kunnen maken.<br />

Waarom zou ik een eigen groentetuin beginnen?<br />

Omdat het leuk, lekker en goed voor lijf en leden is. Je bent buiten en in beweging. Over<br />

smaak valt niet te twisten, maar zelf geoogste groenten en fruit uit eigen tuin zijn zeker lekkerder<br />

dan hun anonieme broertjes uit de winkel.<br />

Je weet precies waar je eten vandaan komt en wat ermee gebeurd is. Je kunt zelf kiezen<br />

welke soorten en rassen je wilt verbouwen. En misschien vind je het leuk om bloemen en<br />

kruiden te kweken.<br />

Echter, deze volkstuinen zijn niet bedoeld voor commerciële doeleinden.<br />

Tekst en foto: Ruud Smits<br />

Thea en Auwe Douma <strong>–</strong> Post<br />

Je bent niet alleen. Dat betekent dat je leuke contacten met andere mensen kunt hebben.<br />

Vaak zie ik op onze volkstuin dat mensen zaden, zaailingen en planten uitwisselen, maar<br />

ook recepten, e.d.. Altijd leuk om gewoon een gezellig praatje te maken en mocht je hulp<br />

nodig hebben, dan kun je dat altijd aan iemand vragen.<br />

Soms wordt er een kopje koffie/thee gezet en gezellig even gekletst na het werken in de<br />

tuin. Maar uiteraard is iedereen vrij om daar wel of niet aan mee te doen.<br />

Natuurlijk gaat er veel tijd inzitten bij een moestuin, gaat er wel eens wat mis, wil er iets niet<br />

groeien of heb je onkruid, maar je krijgt er ook veel voor terug. Denk je van, nou, dat lijkt me<br />

wel wat, of wil je meer informatie bel dan:<br />

Ruud Smits Mobiel : 0629207679.<br />

Of wil je direct huren, neem dan contact op met;<br />

Van Gellicum Vastgoed b.v. Rumpt Telefoon : 0345 651635.<br />

Altijd bereikbaar op: 06 - 41 413 412<br />

Voor andere vragen: 06 - 55 77 8650<br />

www.uitvaartverzorgingrivierenland.nl<br />

info@uitvaartverzorgingrivierenland.nl<br />

www.herinneringsdvd.nl<br />

Voor alle verzekeringen.<br />

24 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 25


Woordzoeker<br />

Kinderkerstfeest in de St. Pieterskerk<br />

Puzzel: Yolande Verhagen<br />

Streep onderstaande woorden weg. De overgebleven letters vormen de oplossing van deze<br />

woordzoeker.<br />

Afkoken <strong>–</strong> Ajowan <strong>–</strong> Ajuin <strong>–</strong> Alant <strong>–</strong> Alsem <strong>–</strong> Amandel <strong>–</strong> Angelica <strong>–</strong> Aroma <strong>–</strong> Assaisoneren -<br />

Basilicum <strong>–</strong> Bernagie <strong>–</strong> Bevernel <strong>–</strong> Bijvoet - Cajun <strong>–</strong> Chilipepers <strong>–</strong> Citroengras <strong>–</strong> Dashlook <strong>–</strong> Dille<br />

<strong>–</strong> Djahe <strong>–</strong> Dragon <strong>–</strong> Dressing <strong>–</strong> Dropplant <strong>–</strong> Eau des Carmes <strong>–</strong> Foelie - Geelwortel <strong>–</strong> Gember <strong>–</strong><br />

Herborist <strong>–</strong> Hop <strong>–</strong> Hysop <strong>–</strong> IJzerhard <strong>–</strong> Jeneverbes <strong>–</strong> Kalmoes <strong>–</strong> Kamille <strong>–</strong> Kaneel <strong>–</strong>Kardemon<br />

<strong>–</strong> Karwij <strong>–</strong> Kassia - Kerrie <strong>–</strong> Kervel <strong>–</strong> Koenjit <strong>–</strong> Komjn <strong>–</strong> Koriander <strong>–</strong> Kurkuma <strong>–</strong> Laos <strong>–</strong> Laurier<br />

<strong>–</strong> Lavas <strong>–</strong> Lavendel <strong>–</strong> Lievevrouwebedstro <strong>–</strong> Maanzaad <strong>–</strong> Melisse <strong>–</strong> Mosterd <strong>–</strong> Munt <strong>–</strong> Nigelle <strong>–</strong><br />

Nootmuskaat <strong>–</strong> Oregano <strong>–</strong> Papaver <strong>–</strong> Papeda <strong>–</strong> Paprika <strong>–</strong> Piment <strong>–</strong> Pomerans <strong>–</strong> Saffraan <strong>–</strong> Salie<br />

<strong>–</strong> Selderij <strong>–</strong> Sesam <strong>–</strong> Steranijs <strong>–</strong> Stevia <strong>–</strong> Sumak <strong>–</strong> Tamarinde <strong>–</strong> Vanille <strong>–</strong> Wijnruit <strong>–</strong> Zuring.<br />

Rekenwonders<br />

Op zaterdagavond 24 december was het zover:<br />

alle kaarsen in de mooi versierde kerk<br />

mochten voor de eerste keer aan, want het<br />

Kinderkerstfeest ging beginnen! Om half zeven<br />

ontving de kindernevendienst heel veel<br />

kinderen met een beker warme chocolademelk<br />

en een kerstkransje om de kerstdienst<br />

goed te beginnen. Hoewel het niet koud was<br />

in de kerk, moest iedereen wel zijn of haar<br />

jas aanhouden…<br />

De dienst begon en nadat we samen hadden<br />

gezongen, staken kinderen uit de kindernevendienst<br />

de adventskaarsen aan en droegen<br />

hierbij een mooi versje voor. De dienst<br />

vorderde en toen bleek waarom iedereen zijn<br />

jas aan mocht houden: we gingen naar buiten!<br />

Dit jaar werd het kerstverhaal namelijk niet<br />

voorgelezen, maar rondom de kerk uitgebeeld.<br />

Alle bezoekers werden voor de deur<br />

van de pastorie ontvangen door keizer Augustus.<br />

Hij vertelde ons dat de mensen zich<br />

moesten laten inschrijven in hun geboortestad<br />

en wees ons de weg. Onderweg troffen<br />

we de herbergier, die alleen nog maareen<br />

plek in zijn stal over had. Er was ook blij<br />

nieuws, want engelen wisten ons te vertellen<br />

dat er een heel bijzonder kind was geboren!<br />

De herders waren zelfs al bij het kindje op<br />

bezoek geweest, zij hadden het licht gevolgd<br />

en zo de stal gevonden. We waren niet<br />

de enigen die op zoek waren naar de stal,<br />

onderweg kwamen we de wijzen tegen die<br />

ook graag naar het kindje wilden om hun<br />

cadeaus te geven. Uiteindelijk kwamen we<br />

onder in de toren van de kerk en daar tussen<br />

het stro zaten Jozef en Maria met het kindje<br />

Jezus.<br />

We vertrokken weer door de mooi versierde<br />

kerk en bij het verlaten van de kerk ontvingen<br />

alle kinderen een boek ter herinnering<br />

aan deze fijne kerstavond.<br />

Tekst en foto: Gerda Scheffer<br />

Puzzel: Yolande Verhagen<br />

Uitleg:<br />

steeds de twee getallen die<br />

naast elkaar staan bij elkaar<br />

optellen en zet de uitkomst in<br />

het vakje daarboven.<br />

Het versje uit nummer 2 van<br />

jaargang 8 moest zijn:<br />

Redactie: Yolande Verhagen, Cees de Jong, Carmen van<br />

Buuren en Sander Kroeze.<br />

Redactieadres: Achterstraat 25 Beesd<br />

Website: www.dorpskrantbeesd.nl<br />

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl<br />

Lay-out: Carmen van Buuren<br />

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Beesd<br />

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier<br />

Oplage: 1700 stuks<br />

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)<br />

Dorpskrant niet ontvangen?<br />

U kunt een exemplaar afhalen bij Supermarkt MCD, bibliotheek<br />

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website of mail ons!<br />

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl<br />

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail.<br />

advertentie@dorpskrantbeesd.nl<br />

Bijdrage Vrienden van:<br />

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd<br />

Ondersteuning redactie: Evi-Mara van Beekhuizen, Carlijn Slob<br />

Bestuur: Léon van Dun, Yolande Verhagen, Arnold van Beest<br />

Sinterklaasje Bonne Bonne<br />

Bonne...<br />

Winnaar: J Krul - Werkendam<br />

Stuur je reactie naar info@dorpskrantbeesd.nl of stop het in de brievenbus op Achterstraat 25.<br />

26 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 27


Air<br />

APK KEURING - OCCASIONS - AIRCO - SERVICE<br />

ONDERHOUD & REPARATIES<br />

BEGELEIDING AUTO AANKOOP<br />

SCHADEHERSTEL GARAGE<br />

AUTO POETSEN EN REINIGEN<br />

De perfecte schakel tussen uw onderneming en accountant!<br />

EKK<br />

ELISE KROEZE KANTOORWERK<br />

Financieel & Administratief<br />

Havendijk 18<br />

4153 Ax Beesd<br />

T: 06-46100681<br />

E: info@ekkantoorwerk.nl<br />

W: www.ekkantoorwerk.nl<br />

MEINTE 32A, 4153 XE <strong>BEESD</strong><br />

Tel. 0345-680111<br />

U kunt ons vinden naast de A2.<br />

Foto: Ronald Verwijs<br />

Dorpskrant Beesd<br />

Tot de volgende editie...

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!