27.01.2017 Views

Binnendijks 2017 03-04

Binnendijks van 28 en 29 januari 2017

Binnendijks van 28 en 29 januari 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

64e JAARGANG BINNENDIJKS 3/4 28/29 januari <strong>2017</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: 11/12 februari <strong>2017</strong>. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 3 februari vóór 17.00 uur!<br />

DINSDAG 21 FEBRUARI<br />

Klaverjassen<br />

en Keezen in de<br />

Kerckhaen<br />

Het jaarlijkse klaverjassen en keezen<br />

van sectie Sport staat weer op het<br />

programma voor volgende maand!<br />

Er wordt gespeeld om groepsprijzen en vele<br />

leuke individuele prijzen! De inschrijving per<br />

team (4 pers.) bedraagt € 10, – en dient op de<br />

speelavond te worden voldaan. Graag vooraf<br />

telefonisch aanmelden bij Marit Mulders via<br />

06-18338560 of via klaverjas-keezavond@<br />

hotmail.com. Vergeet hierbij niet de naam<br />

en spelkeuze te noteren. Gelieve op te geven<br />

vóór donderdag 16 februari <strong>2017</strong>.Locatie: De<br />

Kerckhaen Aanvang; 20.00 uur<br />

Lourdesschool gaat<br />

voor predicaat Ecoschool<br />

De ‘Eco Schools’ is een internationaal project. Waarin scholen worden<br />

aangemoedigd om structureel aandacht te besteden aan de leefomgeving in en<br />

rond de school. In Nederland zijn zo’n 115 scholen die hieraan al deelnemen.<br />

Carnavalsvereniging De Leutige Kerckhaenen bestaat dit jaar 44 jaar. Dit werd op zaterdag 21 januari uitbundig gevierd in<br />

de Kerckhaen in de West. 's Middags met een reünie van onder andere Oud Prinsen, Prinsessen en Hofdames. 's Avonds werd<br />

er uitbundig feest gevierd. Alaaf!<br />

GEERT<br />

Eindelijk..... ijspret!<br />

Op woensdag 18 januari heeft de Lourdesschool<br />

in de West met de ondertekening van<br />

een intentieverklaring de eerste stap gezet om<br />

op termijn, gesproken wordt binnen drie jaar,<br />

ook het predicaat te mogen voeren. Een ecoteam<br />

van ouders, leerkrachten en leerlingen<br />

gaan aan de slag om concrete actiepunten te<br />

benoemen en uit te voeren waardoor de felbegeerde<br />

vlag en dito logo binnen de gestelde<br />

termijn aan de muur kan komen te hangen.<br />

Een eerste goede stap zijn de zonnepanelen<br />

op het dak welke door de Stichting Flore en<br />

ouders bekostigd zijn. Ook burgemeester van<br />

Beek was zeer verheugd met dit besluit van de<br />

school. “Het is een uitdaging om de bestaande<br />

middelen en materialen op een meer duurzame<br />

manier in te zetten. Deze intentieverklaring<br />

heeft positief effect op de gemeenschap<br />

in de West. We laten ons graag uitnodigen bij<br />

toekomstige acties”. Na het zingen van een<br />

spetterend lied gingen alle leerlingen door de<br />

tijdens het programma onthulde ‘recycledeur’<br />

naar de klas terug.<br />

GEERT<br />

binnendijks<br />

gemist?<br />

Alle oude <strong>Binnendijks</strong><br />

zijn ook terug te lezen op<br />

www.binnendijks.nu<br />

(foto familie D. Ernsting)<br />

Jisperweg 105a | Westbeemster | 06 53747887<br />

info@aannemersbedrijfwillemvaneck.nl<br />

S C H I L D E R W E R K E N<br />

MID D E N BEE M S T E R<br />

0299 - 681 454<br />

06 - 30 807 002<br />

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu


2 BINNENDIJKS 3/4 28/29 januari <strong>2017</strong><br />

V.S.V. Filmavond 18 januari<br />

Oud Nieuws<br />

Nadat Ineke (de voorzitster) ons<br />

welkom heette in het nieuwe jaar en<br />

een mooi gedicht voor las ging we<br />

de film bekijken “Plant Oceaan” Het<br />

ontstaan van de wereld.<br />

De film begon bij Shark Bay in Australië waar<br />

hele grote groepen vissen zonder leider<br />

saamhorig en vreedzaam samen leven en<br />

verdedigen voor hun vijand. Plankton en<br />

ander wezens in de oceaan. Dat de Mens de<br />

laatste schakel is van de voedsel keten. In<br />

de pauze kregen we popcorn, het leek net<br />

een bioscoop. De film vertelde ook dat de<br />

wereld erg bezig is met over bevissing. Dat de<br />

fabriek naar de zee is verplaats, zulke grote<br />

schepen met grote netten. Ook dat er vele<br />

grote zeecontainers varen voor het vervoer<br />

van alles wat de wereld nodig heeft. Ofwel<br />

we nemen te veel van de aarde. Einde van de<br />

film kwamen we weer terug bij Shark Bay. De<br />

mooie oceaan met het mooie dieren rijk. Het<br />

was een boeiende avond.<br />

Onze volgende avond is op 1 maart.<br />

Geïnteresseerd, kom langs op die avond.<br />

Of bellen naar 435513.<br />

Collectie boekomslagen en illustraties van Vincent Falger<br />

T. Geertsma-Allema<br />

Als de grimmige noord-ooster waait<br />

ill. Tjeerd Bottema (1884-1978) - 1938<br />

G.C. Hoogewerff - De kermiswagen.<br />

Een kerstverhaal - ill. O. Geerling<br />

(1850-na 1927 - na 1902,<br />

vóór 1919 (2e druk)<br />

P. Louwerse - De kerstwagen<br />

ill. Jan Sluijters (1881-1957) -<br />

ca. 1912 (3e druk)<br />

Op een zomerse dag in juni 1960<br />

liep het katholieke Westbeemster<br />

feestelijk uit ter gelegenheid van de<br />

eerste Heilige Mis die de enige roomskatholieke<br />

priester uit de Beemster,<br />

Jan Duin, zou gaan opdragen.<br />

Het was in de tijd van het rijke roomse leven<br />

gebruikelijk dat een net gewijde priester die<br />

eerste eredienst in zijn oude parochie zou<br />

vieren. Hoewel pastor Duin al lang weer in de<br />

Beemster woont, is hij hier nooit kapelaan of<br />

pastoor geweest. Wel gaat hij nog geregeld<br />

voor in een dienst in Westbeemster, zoals<br />

laatstelijk nog op eerste kerstdag. Ter gelegenheid<br />

van zijn eerste celebratie is een serie<br />

foto’s gemaakt die pastor Duin via-via heeft<br />

geschonken aan het HGB. Wie deze unieke<br />

fotoreeks eens wil bekijken is welkom op de<br />

eerste maandagavond van iedere maand. Op<br />

bijgaande foto een klein deel van de lange<br />

stoet op de Jisperweg.<br />

Herkent u iemand?<br />

Reacties graag naar V.Falger@gmail.com.<br />

Zie ook:<br />

www.joannes-de-doper-westbeemster.nl/<br />

home/geschiedenis.<br />

Leonard Roggeveen<br />

Winter op de Klaverwei<br />

ill. Jan Lutz (1888-1957) -<br />

1962 (3e druk)<br />

GEVRAAGD<br />

HUISHOUDELIJKEHULP<br />

2 ochtenden in de week, variabele dagen<br />

Wormerweg 2, 06-11372274<br />

TE HUUR<br />

AUTOBOX<br />

ENKELE BOX GROOT 6X3 METER<br />

DUBBELE BOX GROOT 6X6 METER<br />

IN DE ZUIDOOSTBEEMSTER<br />

INLICHTINGEN: TEL. 690 316<br />

B.G.G. 401 876<br />

KLASSIEK EN KOFFIE?: ONDER DE LINDEN!<br />

Volledig programma<br />

en reserveren:<br />

www.onderdelindenbeemster.nl


BINNENDIJKS 3/4 28/29 januari <strong>2017</strong> 3<br />

In gesprek met…<br />

Miriam Oosterom<br />

Tijdens mijn werk als burgemeester<br />

ontmoet ik veel Beemsterlingen.<br />

Inspirerend en boeiend om naar de<br />

verhalen te luisteren en in gesprek<br />

te zijn over de meest uiteenlopende<br />

onderwerpen. Aan het verzoek van<br />

<strong>Binnendijks</strong> om elke maand een<br />

bijdrage te leveren aan het blad, geef<br />

ik graag gehoor. Hiervoor interview ik<br />

Beemsterlingen met een verhaal.<br />

binnendijkse<br />

bedrijven<br />

Vandaag schuift Miriam Oosterom (46) aan<br />

voor een kop koffie. Zij runt samen met echtgenoot<br />

Jan Kruiswijk een melkveehouderij én<br />

Beemster Garlic, een familiebedrijf dat verse<br />

knoflook teelt sinds 1987. Wat ooit voorzichtig<br />

begon met 10 teentjes knoflook in de<br />

grond, ontwikkelde zich door de jaren heen<br />

tot een bedrijf van 55 hectare waarin zo’n 15<br />

miljoen teentjes knoflook worden geplant.<br />

“Als je er zo op terugkijkt, dan is het inderdaad<br />

allemaal wel bijzonder”, knikt Miriam in antwoord<br />

op mijn vraag. “Het leuke is dat je het<br />

samen opbouwt. We begonnen ooit met de<br />

hand en deden alles zelf. Inmiddels kunnen<br />

we niet zonder grote machines en onze vaste<br />

en seizoenmedewerkers. We bedienen inmiddels<br />

een groot deel van Noord, Centraal en<br />

West Europa. Of ik daar trots op ben? Ja, best<br />

wel. We blijven innoveren. Proberen de concurrentie<br />

altijd een stap voor te zijn. We kunnen<br />

6 tot 7 maanden verse knoflook leveren, waar<br />

knoflook vroeger maar zes weken was te<br />

bewaren. De overige maanden vullen we aan<br />

met knoflook uit zuidelijke landen, zodat we<br />

het jaar rond verse knoflook kunnen leveren.<br />

Hoe we dat precies doen? Ja, dát is het geheim<br />

van de smid”, knipoogt Miriam. “Maar duidelijk<br />

is dat de Beemsterkleigrond onze verse<br />

knoflook kracht, kwaliteit en bovenal smaak<br />

geeft en we de optimale bewaarprocedure<br />

hebben gevonden.”<br />

De liefde…<br />

Miriam is van oorsprong verpleegkundige. “De<br />

liefde bracht mij in het boerenleven.” Een glimlach<br />

tekent zich af op haar gezicht. “Ik werd in<br />

Kenia verliefd op Jan. We spraken toen al over<br />

de toekomst en mijmerden in het vliegtuig over<br />

hoe ons leven er over twintig jaar uit zou zien.<br />

Jan droomde destijds al hardop over een groot<br />

bedrijf waar vrachtauto’s af en aan rijden. Dat<br />

is aardig uitgekomen!”<br />

Sinds 15e in de Beemster Miriam kwam op<br />

haar 15e naar de Beemster. “Mijn ouders<br />

hadden een gezinshuis in Edam, zochten iets<br />

groters en vonden dat in Beemster. Ze hebben<br />

in totaal 18 kinderen opgevoed. Ik had dus<br />

veel pleegbroers- en zussen. Mijn moeder<br />

doet nog altijd ontwikkelingswerk in Afrika.<br />

Zelf heb ik met Jan vier kinderen. Allemaal<br />

jongens, dus het is best een mannenbolwerk<br />

bij ons thuis. Vroeger lag het hele huis onder de<br />

Lego en bouwden ze de Beemster kermis na.”<br />

“De jongens zijn nu wat ouder (12, 15, 18<br />

en 19) en helpen ook mee in het bedrijf. We<br />

betrekken ze er ook zoveel mogelijk bij. Het<br />

nadeel van aan huis werken? Tja, het werk is<br />

er altijd. Maar aan de andere kant kun je heel<br />

flexibel zijn. Tussendoor even een was in de<br />

machine of ontbijten met de kinderen. Het<br />

avondeten is héél belangrijk bij ons. Samen<br />

aan tafel, als gezin. Ik geniet ervan. Mijn man<br />

en ik zien elkaar eigenlijk de hele dag. Geen<br />

dag is hetzelfde en het werkt prima!”<br />

Een uitlaatklep vindt Miriam bij Toneelvereniging<br />

Middenbeemster, waar ze voorzitter<br />

is. “Toneel is voor mij echt ontspanning. Ik<br />

geniet van de voorstellingen, steeds op een<br />

andere plek en het repeteren met elkaar.<br />

Wanneer we optreden? Neem eens een kijkje<br />

op www.toneelmb.nl.”<br />

Trouwplannen?<br />

Ook dan kun je bij Miriam terecht. Ze is namelijk<br />

Buitengewoon Ambtenaar van de Burgelijke<br />

Stand, afgekort BABS. “Als kind schreef<br />

ik al verhalen en was ik gek op toneel. Door de<br />

gesprekken die je voert, kun je voor een bruiloft<br />

een tot de verbeelding sprekend en voor<br />

iedereen herkenbaar verhaal maken. Mijn doel<br />

is om mensen in de sfeer te laten trouwen die<br />

bij hen past. Dat kost veel tijd, maar het is een<br />

enorme eer om ervoor gevraagd te worden”.<br />

Heeft Miriam nog wensen voor Beemster?<br />

“Internet is niet alleen voor ons bedrijf, maar<br />

ook voor vele anderen in Beemster een belangrijk<br />

thema. Ons internet is langzaam tot zeer<br />

langzaam (8mb). Soms moet ik mijn werk<br />

neerleggen om op een ander moment verder<br />

te werken. Gelukkig werkt een groep mensen<br />

heel hard aan het krijgen van glasvezel in de<br />

Beemster. Dat is van groot belang!”<br />

Tot slot wil Miriam wat kwijt over haar woonplaats.<br />

“Ik ben niet in Beemster geboren,<br />

maar ben er wel écht van gaan houden. Het is<br />

zo’n prachtige polder. Soms sta ik in het land<br />

te genieten van weer een schitterende zonsondergang.<br />

Ik ga hier niet weg. Echt niet!”<br />

JOYCE VAN BEEK<br />

BURGEMEESTER VAN BEEMSTER<br />

@AJMVANBEEK<br />

(foto: Maarten Hotting)<br />

Jac de Vries skiënd op weg<br />

naar 50-jarig jubileum<br />

Het jaar <strong>2017</strong> staat voor de bedrijven van Jac de Vries – Jac de Vries<br />

Elektrotechniek, Jac de Vries Gesta en Jac de Vries Beheer - in het teken van een<br />

groots jubileum. De onderneming uit Middenbeemster bestaat in september<br />

vijftig jaar. Al een halve eeuw staat Jac de Vries voor kwaliteit, als specialist<br />

in industriële elektrotechniek en elektrische verwarmingselementen. De<br />

84-jarige eigenaar Jac de Vries trakteerde zo’n zestig medewerkers afgelopen<br />

week op een wintersportvakantie in Oostenrijk. In september vindt het<br />

officiële jubileum plaats.<br />

Zwerfdieren voortaan opgevangen<br />

door Dierenopvang Amsterdam<br />

Thuisloze huisdieren uit Waterland worden met ingang van 1 januari niet meer<br />

bij Dierenopvangcentrum Waterland (DOC Waterland) opgevangen, maar bij<br />

Dierenopvang Amsterdam (DOA).<br />

Met ingang van 1 januari zorgt Dierenopvang<br />

Amsterdam (DOA) samen met de Dierenambulance<br />

uit Purmerend voor de opvang van alle<br />

zwerf- en afstanddieren in de gemeenten Landsmeer,<br />

Beemster, Edam-Volendam, Purmerend<br />

en Waterland. Hiermee komt de opvang op de<br />

locatie in Purmerend te vervallen. Zwerfdieren<br />

kunnen naar de Dierenambulance Purmerend<br />

worden gebracht of kunnen door de Dierenambulance<br />

Purmerend worden opgehaald. De<br />

Dierenambulance brengt ze naar DOA, in de<br />

hoop dat hun baasje ze daar snel komt ophalen.<br />

Is dat niet het geval, dan wordt door DOA naar<br />

een nieuw baasje gezocht. Is het voor iemand,<br />

om welke reden dan ook, niet meer mogelijk<br />

om voor z’n huisdier te zorgen, dan kan hij zelf<br />

rechtstreeks bij de Dierenopvang in Amsterdam<br />

terecht. Uiteraard is het ook mogelijk om een<br />

dier waar afstand van gedaan wordt op te<br />

laten halen door de dierenambulance. Hier zijn<br />

wel kosten mee gemoeid. Ga voor meer informatie<br />

over de tarieven naar: Dierenambulance<br />

Purmerend. De dieren die tot eind 2016 bij de<br />

DOC Waterland worden gebracht, blijven daar<br />

ook in <strong>2017</strong>. Net zo lang tot de dierverzorgers<br />

een nieuw tehuis voor hen hebben gevonden.<br />

Mensen die op zoek zijn naar een nieuw huisdier<br />

zijn natuurlijk nog steeds van harte welkom.


BINNENDIJKS NUMMER 3/4, 28/29 JANUARI <strong>2017</strong><br />

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project/activiteiten<br />

11 januari <strong>2017</strong> Rijksweg A7, nr. 1 Plaatsen 2 standaard<br />

reclame poster signs<br />

12 januari <strong>2017</strong> Jisperweg 68 Bouw werktuigenberging<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u<br />

over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via<br />

(0299) 452 452.<br />

VERLEENDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project/activiteit<br />

6 januari <strong>2017</strong> Volgerweg 99 Verbouwen/uitbreiden<br />

woning, realiseren berging,<br />

vervangen loopbrug door<br />

autobrug<br />

10 januari <strong>2017</strong> Raadhuisstraat 34 Vervangen en vergroten<br />

berging<br />

10 januari <strong>2017</strong> Middenweg 5b Bouw berging<br />

16 januari <strong>2017</strong> Verlengde Oprichten 2 voetgangers-<br />

Jacob Stolpstraat bruggen<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

20<strong>03</strong> BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN<br />

VOLGERWEG 14<br />

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 17 januari<br />

<strong>2017</strong> heeft besloten het bestemmingsplan ‘Volgerweg 14’ vast te stellen. Dit<br />

bestemmingsplan vormt het planologisch kader voor het wijzigen van de agrarische<br />

bestemming in een particuliere woonbestemming vanwege agrarische bedrijfsbeëindiging.<br />

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 30 januari tot en met 13 maart<br />

<strong>2017</strong> van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook<br />

van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis, Rijn Middelburgstraat<br />

1 in Middenbeemster. Ook is het vastgestelde plan te raadplegen via<br />

www.beemster.net en www.ruimtelijkeplannen.nl.<br />

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Gedurende<br />

de bovengenoemde terinzagetermijn kunnen belanghebbenden, die aantonen<br />

dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het<br />

ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen, beroep instellen bij de Afdeling<br />

Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.<br />

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het bestemmingsplan.<br />

Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een<br />

voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden<br />

gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad<br />

van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Als het verzoek tijdens de<br />

beroepstermijn wordt ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking<br />

voordat op het verzoek is beslist.<br />

ALGEMEEN<br />

OOK IN <strong>2017</strong> GELD VOOR DUURZAAM-<br />

HEIDSSUBSIDIES BESCHIKBAAR<br />

Denkt u erover uw woning energiezuiniger te maken? Of heeft u plannen uw<br />

huis duurzaam te verbouwen? De gemeente Beemster kan u daarbij financieel<br />

ondersteunen met een duurzaamheidsubsidie. Ook in <strong>2017</strong> stelt de gemeente<br />

een budget beschikbaar van € 22.500. Wees er snel bij, want op=op.<br />

Met een duurzaamheidssubsidie kunt u via de gemeente 15% (tot een maximum<br />

van € 1.000) terugkrijgen op uw investeringskosten voor het energiezuiniger<br />

maken van uw huis. U kunt dan denken aan het installeren van een zuinige verwarmingsinstallatie,<br />

gevel-, dak- of vloerisolatie of HR++ glas. U bespaart<br />

daarmee niet alleen op uw energierekening, maar draagt ook bij aan een beter<br />

milieu door minder CO2-uitstoot.<br />

MEER INFORMATIE<br />

Wilt u weten of uw plannen in aanmerking komen voor subsidie? Neem voor<br />

vragen contact op met Anja Molenaar van gemeente Beemster: (0299) 452 452.<br />

DUURZAAM BOUWLOKET BEEMSTER<br />

Heeft u vragen over duurzaam verbouwen, energie besparen en energie<br />

opwekken? Neem dan contact op met het duurzaam bouwloket:<br />

www.duurzaambouwloket.nl. Het digitale loket van de gemeente staat<br />

borg voor professioneel, onafhankelijk en gratis informatie en advies.<br />

BESTUUR<br />

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE<br />

EN RAAD OP 7 FEBRUARI <strong>2017</strong><br />

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Rijn Middelburgstraat<br />

1 in Middenbeemster. De raadscommissie start om 19.30 uur en<br />

de raad om circa 22.00 uur.<br />

Op de agenda van de raadscommissie staan onder andere de volgende onderwerpen:<br />

Voorstel tot de herontwikkeling van de locatie De Bonte Klaver te Noordbeemster.<br />

Het college stelt de raad voor om te onderzoeken in hoeverre en tegen welke<br />

voorwaarden het gebouw De Bonte Klaver kan worden verkocht aan de<br />

dorpsraad Noordbeemster om zodoende het maatschappelijk belang van<br />

een gemeenschapsruimte te kunnen behouden en borgen voor de inwoners<br />

van Noordbeemster.<br />

Bespreken van de schriftelijke vragen van de fractie van D66 en de beantwoording<br />

hierop, over de omvang van de aangekochte gronden Brand (uitleggebied<br />

Zuidoostbeemster II). Deze gronden aan de Oostdijk zijn in 2006<br />

gekocht voor de realisatie van woningbouw.<br />

Voorstel tot het beschikbaar stellen van de financiële bijdrage voor de aansluiting<br />

van de Purmerenderweg op de N244.<br />

Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio<br />

Zaanstreek-Waterland. De belangrijkste wijziging gaat over de stemverhoudingen<br />

in het algemeen bestuur.<br />

Voorstel tot besluitvorming over de uitkomsten van de evaluatie ambtelijke<br />

samenwerking.<br />

Dit onderwerp is eerder voor de meningsvorming in de commissie besproken.<br />

Voorstel kennis te nemen van het bestuursconvenant en tot het wijzigen van<br />

de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland. Deze wijziging<br />

heeft ook betrekking op de stemverhoudingen in het algemeen bestuur.<br />

Bespreken van het ingekomen stuk definitief Provinciaal Meerjarenprogramma<br />

Groen <strong>2017</strong>-2021.<br />

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raadscommissie<br />

op 7 februari <strong>2017</strong> bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren.<br />

De volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op www.<br />

beemster.net. Via deze site kunt u de vergaderingen ook rechtstreeks volgen.<br />

Daarnaast liggen de vergaderstukken tijdens de openingstijden ter inzage in het<br />

gemeentehuis (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag<br />

van 13.30 uur tot 19.00 uur).<br />

Wilt u inspreken tijdens de vergaderingen? Informatie over het spreekrecht vindt<br />

u op www.beemster.net. Als u wilt inspreken neem dan vroegtijdig contact op<br />

met de griffier via (0299) 68 21 01 of griffier@beemster.net.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

VOORLOPIGE VOORZIENING<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus<br />

1621, 20<strong>03</strong> BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U<br />

moet daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

‘WORD GRATIS ABONNEE VAN ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!’<br />

BLIJFT U GRAAG OP DE HOOGTE VAN NIEUWSBERICHTEN VAN GEMEENTE BEEMSTER?<br />

GEEF U DAN SNEL OP VOOR DE DIGITALE NIEUWSBRIEF.<br />

DIT KAN HEEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BEEMSTER.NET/NIEUWSBRIEF.<br />

WANNEER U ZICH INSCHRIJFT VOOR DE DIGITALE NIEUWSBRIEF,<br />

ONTVANGT U EENS PER MAAND EEN SAMENVATTING VAN ALLERHANDE NIEUWS.<br />

DENK HIERBIJ AAN INFORMATIE OVER WEGWERKZAAMHEDEN,<br />

EVENEMENTEN, RAAD- EN COMMISSIEVERGADERINGEN,<br />

MAAR OOK OVER GEMEENTELIJKE BESLUITEN EN PROJECTEN.<br />

AANMELDEN IS MAKKELIJK!<br />

ALS U ZICH NU ABONNEERT, DAN ‘VALT’ DE EERSTVOLGENDE NIEUWSBRIEF<br />

IN UW DIGITALE BRIEVENBUS. MELD U SNEL EN EENVOUDIG AAN VIA<br />

WWW.BEEMSTER.NET/NIEUWSBRIEF.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)


BINNENDIJKS 3/4 28/29 januari <strong>2017</strong> 5<br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

SPORT<br />

Klaverjassen Vrouwen van Nu<br />

De uitslag 11 januari:<br />

1 Mw. Schregardus 5434<br />

2 Mw. Meijer 5384<br />

3 Mw. Metselaar 5244<br />

4 Mw. Beets 5199<br />

5 Mw. v.’t Hof 5188<br />

6 Mw. Jantjes 4989<br />

Voetbaltechniekschool<br />

S.V. Beemster<br />

Zit je in de JO8 t/m JO13? Zondag 5 en 12 maart zijn<br />

er trainingen van de voetbaltechniekschool s.v.<br />

Beemster. Training van acht tot elf uur.<br />

Je krijgt verschillende technieken aangeleerd. Gratis.<br />

Doorgang bij minimaal vijftig deelnemers.<br />

Geef je op; voetbaltechniekschoolsvbeemster@hotmail.com.<br />

Vermeld je naam en team.<br />

Vluchtelingenwerk Beemster<br />

7 Mw. Koopman 4986<br />

8 Mw. Bakker-Havik 4969<br />

9 Mw. Bakker-Roet 4865<br />

Poedelprijs<br />

Mw. Oostwouder 3442<br />

Klaverjassen Soos Westbeemster<br />

Uitslag 19 januari<br />

Mv. R. Laan - Vernooy 5439<br />

Mv. L. Ruijter v. Beusekom 5389<br />

Mv. T. Bleeker - Kruijer 5386<br />

Vluchtelingenwerk Beemster, met een 20-tal<br />

onzichtbare vrijwilligers, bedankt café De Oude<br />

Munt voor het sponsoren van de Nieuwjaarsborrel<br />

<strong>2017</strong>. TOP. Hartelijk dank namens alle vrijwilligers<br />

van Vluchtelingenwerk Beemster.<br />

Ringdijk<br />

Opruimwandelingen<br />

Zaterdag 4 februari van 10.00-11.30 start er vanaf<br />

fort Jisperweg een opruimwandeling richting<br />

fort Spijkerboor. Voor materialen wordt gezorgd.<br />

Informatie/aanmelding:beemsterwandelingen@<br />

gmail.com<br />

Vooraankondiging grote opruimactie vanaf fort Kwadijk voor<br />

de Beemster erfgoed marathon <strong>2017</strong>. Samenwerking met de<br />

organisatie van de Beemster erfgoed marathon om 14 Mei de<br />

start en finish natuurlijk schoon te krijgen voordat bezoek uit<br />

heel Nederland komt. Daarom komt er dit weekend een container<br />

onder het motto "wat schoon is schoon blijft".<br />

Om alvast in de agenda te kunnen zetten:<br />

Vrijdag 21 April 19.00 tot 20.30;<br />

Zondag 23 April 10.00-11.30; Start fort Kwadijk.<br />

DANIELLA<br />

SPORTNIEUWS?<br />

Ga naar www.binnendijks.nu of<br />

mail naar redactie@binnendijks.nu<br />

Activiteiten Wijksteunpunt Middelwijck<br />

Woensdag 1 februari<br />

10.30 uur: Filmochtend door Ton Friedrich<br />

Donderdag 2 februari<br />

12.00 uur: Snackbarmiddag<br />

Dinsdag 7 februari<br />

14.00 uur: Bingo entree € 5,--<br />

Op zaterdag 4 februari start er om<br />

9.30 uur vanuit Zuidoostbeemster<br />

een zogenaamde luister- en<br />

vertelwandeling. Na kennismaking<br />

bij een kopje koffie/thee en<br />

uitleg over de bedoeling gaan de<br />

deelnemers in tweetallen uiteen.<br />

Buurtvereniging Noord Beemster<br />

Luister- en Vertelwandeling<br />

De tweetallen bestaan bij voorkeur uit<br />

mensen die elkaar niet kennen. Al wandelend<br />

voeren zij een gesprek waarbij de<br />

een vertelt en de ander luistert. De verteller<br />

kiest een onderwerp dat hem of<br />

haar bezig houdt, bijvoorbeeld “zal ik nu wel of niet gaan verhuizen”<br />

of “wat houdt me tegen om meer te gaan bewegen”.<br />

De luisteraar probeert het verhaal van de verteller zo goed<br />

mogelijk te begrijpen en vraagt door als dat niet zo is. Bovendien<br />

probeert hij/zij de verteller bij het onderwerp te houden<br />

en verdiepende vragen te stellen. Na een uur is er een pauze<br />

met koffie/thee. Daarna wisselen de rollen. De verteller wordt<br />

luisteraar en de luisteraar wordt verteller. In zo’n gesprek<br />

gebeurt er veel meer dan in een normaal heen en weergesprek.<br />

Veel gesprekken zijn niet evenwichtig en bereiken weinig diepgang,<br />

omdat men elkaar niet uit laat praten. Doordat je nu de<br />

ruimte krijgt om vrijuit te praten krijg je je gedachten meer op<br />

een rijtje en het kan zo maar zijn dat een belangrijke beslissing<br />

komt bovendrijven. Voor de verteller is zo’n gesprek heel<br />

prettig, maar voor de luisteraar is dat zeker ook zo. Je hoeft<br />

niet bezig te zijn met je eigen verhaal, maar kunt je helemaal<br />

concentreren op het verhaal van de ander. Het is heel boeiend<br />

om te merken wat er dan gebeurt. Nadat de gesprekspartners<br />

beide een keer luisteraar en verteller zijn geweest wordt er nog<br />

even nagepraat. Niet over de inhoud van de gesprekken - dat<br />

blijft tussen de gesprekspartners-, maar over hoe men deze<br />

methode heeft ervaren. Bij het napraten is er een kop soep.<br />

Wie deel wil nemen kan zich aanmelden op de website. De<br />

kosten zijn € 15,-. http://www.bertbeweegtje.nl/wandelgesprekken/<br />

of via bert.mentink@hetnet.nl of 0619485596.<br />

Kortebaandraverij Middenbeemster<br />

Op donderdag 31 augustus wordt wederom de kortebaandraverij om de Grote Prijs van<br />

Beemster georganiseerd door de Beemster Gemeenschap. Zet deze datum alvast in uw agenda.<br />

Informatie/sponsoring? kortebaandraverij@beemstergemeenschap.nl<br />

Buurtvereniging Noordbeemster is het nieuwe jaar<br />

begonnen met een activiteit voor haar jeugdleden.<br />

Zij hebben gestreden voor de leuke spellen die als<br />

prijs waren te winnen bij het Keezen. Alle deelnemers<br />

gingen met zo`n prijs naar huis.<br />

Het was een geslaagde middag die voor herhaling vatbaar<br />

bleek. Ook was het leuk om weer kinderen in de voormalige<br />

school De Bonte Klaver te zien.<br />

Horeca Beemster heeft HART voor de Beemster<br />

Al jaren zetten wij, de stichting Beemster Hart Safe,<br />

ons in de Beemster hart veilig te maken. Met succes.<br />

Inmiddels telt de Beemster ruim 30 AED apparaten al<br />

dan niet dag- en nacht inzetbaar, in eigen beheer of<br />

in beheer van verenigingen en bedrijven.<br />

Daarnaast streven wij ernaar rond een AED apparaat een<br />

groep van 10 á 15 vrijwilligers te vormen, welke inzetbaar<br />

zijn bij hartfalen. Al deze vrijwilligers zijn gecertificeerd AED<br />

-bediener/reanimeren. Sinds de oprichting in mei 2008 hebben<br />

wij een kleine 300 vrijwilligers opgeleid. Succes heeft helaas<br />

ook een keerzijde. Zo dienen de apparaten jaarlijks gecontroleerd<br />

te worden. Kostbaar, maar noodzakelijk. Je moet er<br />

niet aan denken, dat een apparaat weigert op het moment<br />

bij reanimeren. Een jaarlijks terugkerende kostenpost. Een<br />

Donderdag 9 februari<br />

9.30 - 11.30 Repaircafé in de grote zaal<br />

Donderdag 9 februari<br />

12.00 uur: Snackbarmiddag<br />

Woensdag 15 februari<br />

10.30 uur: Filmochtend door Ton Friedrich<br />

Dit was de uitslag:<br />

1 Brit 52 p. 7 Thomas 35 p.<br />

2 Tara 49 p. 8 Pien 32 p.<br />

3 Laura 47 p. 9 Mart 22 p.<br />

4 Guido 46 p. 10 Bo 19 p.<br />

5 Syb 41 p. 11 Mandy 12 p.<br />

6 Lisanne 41 p.<br />

foto aangeleverd<br />

TINEKE KRAMER<br />

grote wissel op onze begroting, welke niet gedekt wordt door<br />

overheidssubsidies. Nu zijn wij dankbaar, dat Horeca Beemster<br />

destijds in mei 2008 de herkenbare locaties beschikbaar<br />

stelde voor het plaatsen van een AED apparaat van de stichting<br />

Beemster Hart Safe en nu ook de kosten van het jaarlijks<br />

onderhoud voor hun rekening nemen. Met deze steun zijn<br />

en blijven wij in staat het AED apparaat op locatie operationeel<br />

te houden. Een hartveilig gevoel voor u, uw gasten en<br />

iedereen in de Beemster. Brasa Middenbeemster, Restaurant<br />

Stoer Noordbeemster, Café De Kerckhaen Westbeemster, Fort<br />

Resort Beemster Nekkerweg, Boss Restaurant Zuidoostbeemster<br />

bedankt. Mocht U ons ook willen steunen, stichting Beemster<br />

Hart Safe is ANBI gecertificeerd.<br />

Wij zien uw gift graag gestort op Rabobank<br />

NL91RABO0138789800. HARTelijk dank!!!!


6 BINNENDIJKS 3/4 28/29 januari <strong>2017</strong><br />

Buurthuis Zondagmiddagpodium Beemster Agenda<br />

foto aangeleverd<br />

Zondag 12 februari treedt<br />

SYA op tijdens het tweede<br />

ZONDAGMIDDAGPODIUM in het<br />

Buurthuis Zuidoostbeemster.<br />

SYA is een muzikaal trio bestaande uit drie<br />

zangeressen die zichzelf begeleiden op verschillende<br />

instrumenten. Ze spelen akoestische<br />

luistermuziek. Naast covers in een eigen<br />

jasje spelen ze ook eigen werk. Ze worden<br />

Adverteren in <strong>Binnendijks</strong>?<br />

Adverteren in <strong>Binnendijks</strong> blijft ook in <strong>2017</strong> een aantrekkelijke manier om uw<br />

(commercieel) bericht onder de aandacht van de bewoners te brengen.<br />

De tarieven zijn voor dit kalenderjaar met (slechts) een half procent verhoogd. Een handig overzicht<br />

van de tarieven en formaten vindt u op onze site: www.binnendijks.nu. Uiteraard kunt u altijd contact<br />

met ons opnemen over de mogelijkheden: Tiny de Lange: 0299 681463; advertentie@binnendijks.nu<br />

Tijd voor een band<br />

Speel mee in een band waarin jij je<br />

vrij voelt om je muzikaal te uiten! De<br />

Popfabriek start di 7 februari met “Tijd<br />

voor een band”.<br />

Deze cursus is speciaal voor volwassenen die<br />

leuk vinden om samen muziek te maken in<br />

een band. Kom alleen of kom met vrienden en<br />

familie en sta na 8 weken op het podium van<br />

P3! Iedereen die wel eens muziek maakt, of<br />

heeft gemaakt is welkom bij de studio’s van<br />

P3. Er is plaats voor zangers, gitaristen, basgitaristen,<br />

toetsenisten en drummers, maar<br />

ook blazers zijn welkom. De enthousiaste<br />

Oud papier Middenbeemster<br />

geïnspireerd door pop- folk- en country. De<br />

meerstemmige zang is kenmerkend voor dit<br />

trio. De stemmen klinken prachtig bij elkaar.<br />

Het optreden begint om 15.30 uur (zaal open<br />

om 15.00 uur). Toegang is vrij! Voldoende<br />

gratis parkeergelegenheid.<br />

www.buurthuiszuidoostbeemster.nl<br />

email info@buurthuiszuidoostbeemster.nl<br />

Telefoon 427661.<br />

Facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster<br />

bandcoach Auke Haaksma staat daar klaar<br />

(met instrumenten) om je in acht weken tijd<br />

samen met je band klaar te stomen voor een<br />

optreden op het podium van de kleine zaal<br />

van P3. Leg het zoutvaatje neer en pak een<br />

echte microfoon. Ruil je luchtgitaar in voor<br />

een echte. Zet de emmers terug in de schuur<br />

en kruip achter een heus drumstel. De cursus<br />

start op dinsdag 7 februari en is wekelijks<br />

van 20.00 tot 21.30 uur. De Popfabriek is een<br />

samenwerking tussen Muziekschool Waterland<br />

en Poppodium P3.<br />

Inschrijven en meer info:<br />

www.depopfabriek.nl<br />

De ophaalwagen voor het oud papier in Middenbeemster, elke derde zaterdag<br />

van de maand, start voortaan een uur eerder. Ze rijden vanaf acht uur door de<br />

Buurt. Bewoners die belangstelling hebben voor een blauwe container (papier)<br />

dienen contact op te nemen met de s.v. Beemster.<br />

Gratis taxatiedag kunst en curiosa<br />

Het Purmerends Museum organiseert<br />

in samenwerking met de MPO op<br />

woensdag 1 februari van 12.00 tot<br />

16.00 uur een gratis taxatiedag voor<br />

kunst en curiosa in de breedste zin<br />

van het woord: zilveren en gouden<br />

voorwerpen, sieraden, ethnografie,<br />

ansichtkaarten, oude beelden, etc.etc.<br />

De taxaties zijn geheel gratis. Tevens is er<br />

de mogelijkheid in te zenden voor veiling. Er<br />

wordt gewerkt in vier blokken van één uur:<br />

12.00-13.00 / 13.00-14.00 / 14.00-15.00 /<br />

15.00-16.00 uur. U kunt twee dagen voor aanvang<br />

telefonisch een nummer bij het museum<br />

reserveren in één van de tijdblokken (472718).<br />

www.purmerendsmuseum.nl<br />

<br />

28 /01<br />

Winterconcert Beemsters fanfare;<br />

Sporthal<br />

28/01 Badaboom! Comedy on Tour;<br />

Onder de Linden<br />

28/01 Met ’t Nut naar Concertgebouw<br />

29/01 Winterconcert Beemsters fanfare; Sporthal<br />

29/01 Filmochtend/middag Historisch Genootschap; museum<br />

29/01 Tina Baas exposeert in Onder de Linden<br />

01/02 Start nationale voorleesdagen; Bibliotheek Beemster<br />

01/02 Informatieavond over Beemster agenda; Keyserin<br />

06/02 Inloopavond Erfgoedkamer Bezoekerscentrum<br />

08/02 Popfabriek; Muziekschool Waterland<br />

11/02 A’dams Kleinkunst Festival; Onder de Linden<br />

12/02 Muziek; Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

12/02 Vlooienmarkt Sportcentrum De Kloek<br />

15/02 Lezing Vrouwen van Nu; Middelwijck<br />

19/02 Saskia de Roo; Onder de Linden<br />

21/02 Kezen en Klaverjassen BG; Kerckhaen<br />

25/02 Amsterdams Kleinkunst Festival; Onder de Linden<br />

26/02 ZondagMiddagPodium; Onder de Linden<br />

Nieuwjaarsreceptie<br />

Buurtvereniging Purmerenderweg<br />

Op 6 januari werd de Nieuwjaarsreceptie van Buurtvereniging Purmerenderweg<br />

gehouden in de kantine van ZOB. Ruim 70 bewoners van de Purmerenderweg,<br />

allen lid van de Buurtvereniging, bezochten deze avond en vonden elkaar om<br />

onder het genot van een goed glas elkaar een goed <strong>2017</strong> te wensen.<br />

Als thema was er gekozen voor een presentatie<br />

van het project Oren en Ogen van de gemeentes<br />

Hoorn, Purmerend en Zaanstad. Een drietal<br />

medewerkers/deelnemers van dit project in de<br />

Purmer kwam uitleg geven. Het doel van dit project<br />

is om bewoners te bewegen zelf op pad te<br />

gaan en de wijk met andere ogen te bekijken.<br />

Dit kunnen bewoners bijvoorbeeld doen door<br />

de politie te bellen als ze iets verdachts zien.<br />

Het project is nodig omdat er landelijk een stijging<br />

te zien is van het aantal woninginbraken.<br />

Ook in Hoorn, Purmerend en Zaanstad is deze<br />

trend zichtbaar. Gemeente en politie hebben<br />

een faciliterende rol: zij zorgen ervoor dat de<br />

bewoners die op pad gaan een hesje (eventueel)<br />

en een zaklamp krijgen en alle informatie die<br />

zij nodig hebben. Ook geeft politie Zaanstreek-<br />

Waterland en Noord-Holland Noord tijdens<br />

informatieavonden tips aan buurtbewoners<br />

en informatie over inbraakpreventie. Er wordt<br />

onder andere antwoord gegeven op de vraag<br />

hoe je een inbreker kunt herkennen, wat een<br />

verdachte situatie is en wanneer je 112 moet<br />

bellen. In de Purmer heeft dit effect. Het aantal<br />

inbraken is gedaald met 59 %! Vanuit de zaal<br />

was er bewondering te horen, maar er kwamen<br />

diverse vragen en opmerkingen, zoals: "stop<br />

daar maar mee, want anders komen ze onze<br />

kant op" "werken die gele hesjes wel zo veilig,<br />

inbrekers herkennen ze toch en wachten net<br />

zo lang tot ze de hoek om zijn" en klonk ook de<br />

nodige scepsis over realisatie van zo'n project op<br />

de Purmerenderweg in onze Zuidoostbeemster.<br />

Duidelijk werd in ieder geval wel dat dit project<br />

werkt (aantoonbaar via aantal inbraken) meer<br />

is dan "een app-groepje". Deelnemers moeten,<br />

elk op eigen en afgesproken wijze, zelf op pad,<br />

op patrouille! Op de fiets, lopend, tijdens het<br />

uitlaten van de hond, tijdens het naar school<br />

brengen van de kinderen etc. En dat op verschillende<br />

tijden en dagen. De bezoekende medewerkers<br />

aan dit project ontvingen een Beemster<br />

attentie. Naast dit thema was er ook aandacht<br />

voor wisselingen in het bestuur, Martin Eekhof<br />

en Ger Hoogenhoud hebben het bestuur verlaten,<br />

bestuurders van het eerste uur. Ook hun<br />

beider levenspartners hebben hier volop aan<br />

meegewerkt! Cees Kraakman (bestuurslid)<br />

roemde hun inzet en tijdsbesteding. En mocht<br />

een Beemster mand overhandigen, aangereikt<br />

door Ot Lakeman, ook bestuurslid. Daarna<br />

werden 2 nieuwe bestuursleden voorgesteld:<br />

Cees Visser (woonachtig op nummer 71) en<br />

Gerda Beeker (woonachtig op nummer 184.<br />

Cees mag zich meteen voorzitter noemen!<br />

JAN DOLF ABRAHAM<br />

oud- en nieuw in het bestuur: vlnr Ger Hoogenhoud<br />

(scheidend) , Ot Lakeman, Gerda Beeker (nieuw) en<br />

Cees Visser (nieuw). Op voorgrond Cees Kraakman en<br />

Martin Eekhof (scheidend).<br />

WILT U OOK EENS ADVERTEREN?<br />

www.binnendijks.nu


Informatierubriek<br />

Advocaat, mediator, coach mr. A.J. Butter, Middenweg 2 1463 HA<br />

N-Beemster, t: 06 54288<strong>04</strong>9, e: mail@bertbutter.nl<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Bijles, super voor leerlingen van 5 t/m 14 jaar. Kernbesef in Middenbeemster<br />

brengt je snel weer in evenwicht. Meer info? Marleen Postma<br />

06 18191326.<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-427661,<br />

e-mail: buurthuiszuidoostbeemster@live.nl, website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl,<br />

facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden, Middenweg 150, tel. 084<br />

43 001 43 www.onderdelinden-beemster.nl. Ook verhuur gebouw.<br />

Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor uw<br />

huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00.<br />

24 uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Purmersteenweg 13c.<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

info@physicall.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, postbus 12,<br />

1462 ZG Middenbeemster, telefoon: 0299 621826,<br />

e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl, bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Duurzaamheidscafé<br />

Het Duurzaamheidscafé Purmerend en<br />

Beemster is een particulier initiatief<br />

voor mensen die proberen duurzamer<br />

te leven om op een ongedwongen<br />

manier van elkaar te leren en elkaar te<br />

leren kennen. Het duurzaamheidscafé<br />

komt voort uit het 100-100-100 project<br />

waarbij deelnemers probeerden<br />

honderd dagen lang zo weinig mogelijk<br />

restafval over te houden door afval te<br />

scheiden en te verminderen.<br />

Maar er werd tijdens de bijeenkomsten al snel<br />

over veel meer gepraat dan over afval. Tal van<br />

zaken kwamen ter tafel, zoals schone energie,<br />

biologisch tuinieren en tal van andere onverwachte<br />

leuke zaken en er werden veel nieuwe<br />

contacten gelegd. In <strong>2017</strong> gaat het duurzaamheidscafé<br />

verder, elke tweede vrijdag van de<br />

maand wordt er eentje georganiseerd. Tijdens<br />

elk duurzaamheidscafé krijgt een persoon of<br />

organisatie de gelegenheid geven om kort iets<br />

te vertellen over een duurzaam initiatief of idee.<br />

Op 10 februari zal Dirk Groot (De Zwerfinator)<br />

komen vertellen over het uitgebreide onderzoek<br />

naar zwerfafval dat hij eind 2016 gedurende<br />

100 dagen in Purmerend heeft gedaan en<br />

dat inmiddels ook al aandacht heeft gekregen<br />

van diverse landelijke media. Tijdstip: 19:00 –<br />

21:00 uur, locatie: De Oorsprong, Peperstraat<br />

23, Purmerend. Toegang gratis.<br />

Info: https://www.facebook.com/<br />

DuurzaamheidscafePurmerend/<br />

Dirk Groot 06-815<strong>03</strong>456/www.zwerfinator.nl<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Makelaardij W. Tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende<br />

goederen, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster, tel. (0299) 68 37 68.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Praktijk voor orthomoleculaire therapie Middenbeemster tel:<br />

0299 690712<br />

STINA Medisch pedicure, schoonheidsverzorging, voetreflex. 0299<br />

683 941 of 06 40 74 37 43, Zwaansvliet 19 middenbeemster<br />

Voetverzorging en podologie Gerard Kistemaker, Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Bea trixpark 54, 1462 JN Middenbeemster. Tel.<br />

(0299) 41 48 68, b.g.g. 06-25 49 69 59.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 45<br />

24 52. U kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt<br />

u ook in Beemster terecht.<br />

WonenPlus Beemster WonenPlus biedt praktische diensten en<br />

persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen<br />

met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en<br />

vrijwilligers. Triton 98, 1443 BM Purmerend, tel.nr. 0299-82<strong>03</strong>97,<br />

beemster@rswp.nl. openingstijden ma. t/m wo. 9.00 - 12.00 uur.<br />

Op do-ochtend van 9.00-12.00 uur kunt u in Wijksteunpunt Middelwijck<br />

terecht met uw vragen op het gebied van Wonen, Welzijn,<br />

Zorg en WonenPlus. Prinses Beatrixpark 54, 1462 JN Middenbeemster,<br />

0299-748<strong>03</strong>2. Meer info: www.rswp.nl<br />

Yogapraktijk de Cirkel voor yoga, meditatie, workshops en consulten.<br />

www.yogapraktijkdecirkel.com 0299-685648/0643425775<br />

Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot<br />

22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond!<br />

Interesse? Bel met Carla Bleesing 0299 69<strong>03</strong>24. Bezoek de website<br />

voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zondagmarkt 4 september 2016, informatie over aanmelding via<br />

zondagmarkt@hotmail.com. Kraam (tot 11 aug) 55 euro.<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-6832<strong>03</strong><br />

Lezersfoto's<br />

van Klazina Klok uit Zuidoostbeemster<br />

Colofon<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Via de website uiterlijk voor zaterdag.<br />

Of uiterlijk voor vrijdag 17:00 uur inleveren bij:<br />

Drogisterij Jonker - Rijperweg 58 - Middenbeemster.<br />

Per post aan: <strong>Binnendijks</strong> - Postbus 61 - 1462 ZH Middenbeemster.<br />

De kopij dient op cd aangeleverd te worden of gedrukt, getypt of<br />

in duidelijk geschreven handschrift.<br />

ADVERTENTIES<br />

Tiny de Lange, telefoon: 0299-681463, e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

REDACTIE: Trees Blokdijk; Geert Heikens<br />

CORRESPONDENTEN: Evalien Brinkman; Daniella Ernsting-Koorn<br />

EINDREDACTIE<br />

Geert Heikens, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 00<strong>03</strong> 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO<strong>03</strong>56919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Kerkdiensten<br />

29 JANUARI<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

10.00 uur “Keijserkerk” Ds.N.Schroevers /<br />

Belijdenis en Afscheid. mmv. Classic Frogs<br />

R.K.Joannes de Doper<br />

10.00 uur Amos / Samenzang<br />

5 FEBRUARI<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

Geen Dienst<br />

DINSDAG 7 FEBRUARI<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

Maal en Verhaal / 17.00 uur<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

10.00 uur; “De Kapel” Ds N.Schroeers / Feestelijke<br />

Winterdienst mmv. Femke Leek, solozang<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

10.00 uur Ps. H.Nieuwkamp / Dameskoor<br />

NICOLAASKERK<br />

ZATERDAG 28 JANUARI<br />

12.00 uur Jongerenviering;<br />

voorganger Pastoor Marcelo<br />

ZONDAG 29 JANUARI<br />

10.00 uur Eucharistieviering; voorganger<br />

Pastoor Marcelo; mmv het Pauluskoor<br />

ZATERDAG <strong>04</strong> FEBRUARI<br />

geen viering<br />

ZONDAG 05 FEBRUARI<br />

10.00 uur Eucharistieviering; voorganger Padre<br />

Luis Weel; mmv een rompkoor(klein koor)<br />

ZONDAG 5 FEBRUARI<br />

12.00 uur Familieviering;<br />

voorganger Pastoor Marcelo


Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

Lid FOSAG<br />

Met liefde<br />

voor papier.<br />

Dat je op internet drukwerk kunt bestellen<br />

weten we allemaal. Maar goed drukwerk heeft<br />

aandacht nodig. En die aandacht maakt ons vak<br />

ook zo leuk. Samen met de klant zoeken naar<br />

de juiste vorm. Want het juiste papier, de kleur,<br />

bindwijze en af werking bepalen uiteindelijk<br />

hoe u zich presenteert. Kijk dat heet nou vakmanschap.<br />

Nieuwsgierig? Ga naar www.rijser.nl<br />

Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl<br />

Bamestraweg 7, 1462 VM Middenbeemster<br />

☎ 0299 681772 Fax: 0299 681774<br />

www.beemsterschilders.nl<br />

NIEUW! Roter Super-C<br />

hoog gedoseerde vitamine C<br />

binnendijks<br />

gemist?<br />

Alle oude <strong>Binnendijks</strong><br />

zijn ook terug te lezen op<br />

www.binnendijks.nu<br />

met dubbele werking<br />

Drogisterij Jonker<br />

Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Tel. (0299) 68 17 25<br />

Wilt u<br />

adverteren?<br />

Bel vrijblijvend<br />

(0299) 681463 of mail naar<br />

info@binnendijks.nu<br />

U I T V A A R T V E R Z O R G I N G<br />

Pieter Dekker<br />

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn BEEMSTER<br />

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.377,-<br />

• Iedere uitvaart op maat<br />

• Ongeacht waar u verzekerd of lid bent!<br />

• Thuisopbaring of in een<br />

uitvaartcentrum naar keuze<br />

• Mogelijkheid tot een kosteloze<br />

voorbespreking<br />

• Transparant<br />

Vraag gratis uw<br />

laatste-wensenmap aan !<br />

Dag en nacht bereikbaar via<br />

0299 - 68 39 45<br />

Bezoek onze site voor alle info en kosten:<br />

www.uitvaartbeemster.nl<br />

Installatiebedrijf Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840<br />

Ambachtsweg 5D, 1474 HV Oosthuizen<br />

Gas-, Water-, Sanitair- en C.V.-installaties<br />

Zink- en dakwerken, Onderhoud en service<br />

Airconditionings installatie<br />

Ook voor ergonomisch sanitair.<br />

Mail: info@pasterkamp-installateurs.nl - www.pasterkamp-installateurs.nl<br />

Tel. 0299 401400 Fax 0299 4<strong>03</strong>452<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!